Præstø 1695-1801 - Totaloversigt (Dokument-nummerorden)

For at have nogenlunde styr på mit materiale om Præstø i 1700-tallet har jeg nummereret ejendommene i den rækkefølge, de forekom på gaden, hvilket også til en hvis grad svarede til den rækkefølge, de forekom i brandtaksationer, skattelister o.l. - henvisning til kort etc. etc

Der var på det tidspunkt 77 ejendomme i Præstø, så ejendommene har fået fortløbende numre fra 1 til 77 - og i visse tilfælde med et tilføjet "A" eller "B" når ejendomme er blevet eller har været delt. De skibe og både, som tilfældigt har optrådt i materialet har jeg nummereret som en ejendom med løbenumre fra 903 til 923. Disse numre refereres i flæng som "ejendomsnummer" og "matrikelnummer". Den nuværende matrikelnummerering blev først påbegyndt langt senere.

På tilsvarende måde og med samme formål er alle voksne personer i Præstø, som har været relevante for mit arbejde i 1700-tallets Præstø, blevet tildelt et personnummer fra 1 for den første jeg noterede, 2 for den næste og så videre. Lidt over tusinde personer er identificerede.

Dokumenterne, som jeg har benyttet, har jeg nummereret fortløbende inden for hvert arkivfond/protokol, sådan at

Præstø Justitsprotokol 1695-1706

Præstø Justitsprotokol 1720-1727

Præstø Justitsprotokol 1757-1785

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798

Præstø Skøde- og panteprotokol 1799-1832

Præstø Skifteprotokol 1746-1774

Præstø Skifteprotokol 1775-1806

Præstø Auktionsprotokol 1744-1806

Vordingborg Amts Skifteprotokoller 1720-1784

Diverse arkivfonds

Brandtaksationer 1736, 1761, 1801

Præstø Kirkebog 1691-1738

Præstø Kirkebog 1738-1814

Præstø Folketælling 1787

Præstø Folketælling 1801

Skattemandtal 1677-1749


[ Top of Page | Next Page ]

Valid XHTML 1.0 Transitional