Præstø 1695-1801 - Totaloversigt (Dokument-nummerorden)

Præstø Kirkebog 1738-1814

   N001  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  010A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1738-1814
       DATO:    07-11-1751
       PERSON:   924 JOHAN  DOCK, MØLLER
       PERSON:   924 DOROTHEA CATARINA SALIG  CUURS, ENKE
       OPLYSNING: TROLOVET 26/5 OG VIET 7/11-1751 MED FORLOVERNE
              FREDELUND OG L.FRØLUND
       EJNDOMSNR: ---
   N002  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  003A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1738-1814
       DATO:    11-01-1738
       PERSON:   138 NIELS JENSEN,
       PERSON:    69 KIRSTEN HANSDT SALIG ANDERS KALLEHAUGES,
                ENKE I PRÆSTØ
                ANDERS HENDRICHSEN KALLEHAUGE BLEV
                BEGRAVET 27/2 1736,50 ÅR GL IFØLGE
                KIRKEBOG
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: JOHAN HESSE OG HANS
              LORENDTZEN JYLLER
             COPULERET 21/3 1738
       EJNDOMSNR: ---
   N003  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  003A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1738-1814
       DATO:    22-01-1738
       PERSON:   923 THOMAS SIMONSEN, FELDBEREDER
       PERSON:   923 MAREN HANSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: MARKUS STRØM OG
              JØRGEN PEDERSEN HOLM COPULERET 12/9 1738
       EJNDOMSNR: ---
   N004  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  003B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1738-1814
       DATO:    29-08-1738
       PERSON:   482 CAROLUS GUSTAVUS  GOLDSTEIN, CURASIER
                UNDER RITMESTER BARNER I PRÆSTØ
       PERSON:   482 JOHANNA DOROTHEA LUDWIGSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: C.HELLER OG LARS
              TOMESEN, BEGGE CURASIERS UNDER SAMME COMPAGNIE
             COPULERET 19/9 1738
       EJNDOMSNR: ---
   N005  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  003B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1738-1814
       DATO:    28-11-1738
       PERSON:   488 NIELS JØRGENSEN HUGGER, SKOMAGERSVEND
       PERSON:   488 CIDSEL PEDERSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: MATHIS OLSEN SWAN OG
              GREGERS SVITZER COPULERET 3/4 1739
       EJNDOMSNR: ---
   N006  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  004A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1738-1814
       DATO:    04-07-1739
       PERSON:   355 HANS JENSEN,
                FORMODENTLIG IDENTISK MED DEN HANS
                JENSEN, SOM SIDEN SÆLGER HUSET.
       PERSON:   306 ELLEN PEDERSDT SALIG JENS PEDERSEN
                VÆGTERS, ENKE I PRÆSTØ
                VÆGTEREN JENS PEDERSEN DØDE 30/6 1737 &-
                BEGRAVET 3/7 49 ÅR GL
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: HANS OLSEN SVAN OG
              MARTINUS KIERK COPULERET 18/9 1739
       EJNDOMSNR: 56
   N007  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  004A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1738-1814
       DATO:    07-08-1739
       PERSON:   268 NIELS PEDERSEN JESMANN,
       PERSON:   268 ANNE MARIE HANS HENRICHSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: HANS HENDRICHSEN
              KALLEHAUGE OG SVEND NIELSEN SMED COPULERET
              2/10 1739
       EJNDOMSNR:
   N008  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  004B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1738-1814
       DATO:    02-01-1740
             DOMN:POST CIRCUMC:
       PERSON:   387 BARTHOLOMÆUS  STRØGER,
                CONSUMPTIONSBETJENT I PRÆSTØ
       PERSON:   387 METTE NIELSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: HANS JØRGENSEN SVAN
              OG HANS ANDERSEN COPULERET 12/2 1740
       EJNDOMSNR: ---
   N009  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  004B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1738-1814
       DATO:    03-07-1740
             DOM 3 TRIN
       PERSON:   167 JØRGEN JENSEN, CURASIER V.AHLEFELDTS
                REGIMENT
                GREV HOLCKS KOMPAGNI
       PERSON:   528 APOLLONE HENDRICHSDT SALIG PEDER
                JOHANSENS, ENKE I PRÆSTØ
                PEDER JOHANSEN SVENSKE DØDE 2/5 1739,
                BEGRAVET 6/5, 46 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: N.DYHR OG PEITER
              JENSEN MØLLERICH? COPULERET 17/8 1740
       EJNDOMSNR: 16
   N010  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  004B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1738-1814
       DATO:    26-08-1740
       PERSON:   165 ERICH HANSEN,  I PRÆSTØ
       PERSON:   149 LISBETH ANDERSDT BOSTED SALIG J. HESSES,
                ENKE I PRÆSTØ
                7/6 1740 DØDE JOHANN HERS, SOM VAR 64 ÅR
                GL BEGRAVET 13/6 IFØLGE KIRKEBOG
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: HANS HELLESEN OG
              ANDERS HANSEN BOESTED COPULERET 16/12 1740
       EJNDOMSNR: 13
             ERICH HANSEN OVERTAGER OGSÅ EJENDOM 15A, SOM
              DOG STRAKS AFHÆNDES
   N011  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  004B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1738-1814
       DATO:    04-09-1740
             DOM 12 TRIN
       PERSON:   265 OLUF CHRISTENSEN,
       PERSON:   294 ANNE PEDERSDT SALIG JOHAN ULDRICHS, ENKE I
                PRÆSTØ
                17/4 1736 DØDE JOHAN ULRICH, STADSTAMBOUR,
                68 ÅR GL BEGRAVET 21/4 IFØLGE KIRKEBOG
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: HANS OLSEN SGHD?? OG
              CONRAD LUDVIG COPULERET 23/12 1740
       EJNDOMSNR: ---
   N012  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  004B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1738-1814
       DATO:    06-09-1740
       PERSON:    6 NATHANAEL  BENTER, BYFOGED I PRÆSTØ
                7/9 1739 DØDE BYFOGED BENTERS KIÆRESTE
                MARAGRETHA ZEYER, 53 ÅR GL
       PERSON:   270 CHARLOTTA AMALIA  VOIGT, JOMFRUE
       OPLYSNING: COPULERET I HUSET EFTER KGL TILLADELSE AF 10/8
              1740 FORLOVERE VAR: JØRGEN
             BALLING OG ENGELBRET HANSEN
       EJNDOMSNR: ---
   N013  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  005A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1738-1814
       DATO:    20-10-1740
       PERSON:   154 GREGERS HANSEN SVITZER, FELDBEREDER I
                PRÆSTØ
                2/5 1740 DØDE GREIGERS SVIDZER
                FELDBEREDERS HUSTRU ELISABETH MARIE
                JOENSDATTER, 26 ÅR, BEGRAVET 6/5
       PERSON:   233 MAGRETHA SØFRENSDATTER RIEBER,
                MADEMOISELLE
                MÅSKE I FAMILIE MED SØREN SØRENSEN RIBER
       OPLYSNING: COPULERET I HUSET EFTER KONGEBREV MED
              FORLOVERNE N.BENTER OG N.HANSEN
       EJNDOMSNR: ---
   N014  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  154B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1738-1814
       DATO:    10-12-1776
       PERSON:   233 MARGRETHE SØRENSD RIBER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: GREGERS SVITZERS FELDBEREDERS HUSTRU
             BEGRAVET 10/12-76 76 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
             DØBT 22/7 1701 I PRÆSTØ


[ Top of Page | Previous Page | Next Page | Table of Contents ]

Valid XHTML 1.0 Transitional