Præstø 1695-1801 - Totaloversigt (Dokument-nummerorden)

Præstø Kirkebog 1691-1738

   M001  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    23-01-1691
       PERSON:   281 PEDER NIELSEN,
                FORLOVER: HANS EILERSEN
       PERSON:   281 INGER POVELSDATTER,
                FORLOVER: ANDERS CLOCHER
       OPLYSNING: TROLOVET
       EJNDOMSNR: ---
   M002  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    31-10-1691
       PERSON:   802 OLUFF MADSEN,
                HAVDE RIGTIG SKUDSMÅL
       PERSON:   802 ANNE HEMMINGSDT OLUF HANSENS, STEDDATTER
       OPLYSNING: TROLOVEDE UDI OVERVÆRELSE AF ANDERS CLOCHER OG
              HUSTRU SAAVELSOM OG
             PIGENS MODER
       EJNDOMSNR: ---
   M003  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    06-07-1692
       PERSON:   803 JACOB WILLUMSEN, MØLLER I SAGEBY MØLLE
       PERSON:   803 ANE JOHANSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET
       EJNDOMSNR: ---
   M004  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    26-12-1692
       PERSON:   804 NIELS PEDERSEN,  I PRÆSTØ
                BARNEFØD I PRÆSTØ
       PERSON:   804 ANNE JENSDATTER, ENKE I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVEDE
       EJNDOMSNR: ---
   M005  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    06-01-1693
       PERSON:   805 DITLOF PEDERSEN, ENKEMAND (7.UGERS) I
                PRÆSTØ
       PERSON:   805 ANNE PEDERSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET
       EJNDOMSNR: ---
   M006  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    02-02-1693
       PERSON:   201 PEDER RASMUSSEN SNIDKER, SNEDKER?
                HVIS TROLOVEDE, MØLLERENKEN I TUBEKS MØLLE
                DØDE I NOVEMBER 1692
       PERSON:    36 DORETHE JENSDATTER PEDER L. WEIBELS,
                STEDDATTER I PRÆSTØ
                BEGRAVET 28/4 1699 I BARNSNØD
       OPLYSNING: TROLOVEDE
       EJNDOMSNR: ---
   M007  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    13-04-1693
       PERSON:   208 PEDER OLUFSEN SMID, SMED?
                FORLOVER: BYFOGEDEN CHRISTEN HOELBERG
       PERSON:   208 ANNE CHRISTENSDATTER,
                BYFOGEDENS HUSTRUES SØSTER
       OPLYSNING: TROLOVEDE
       EJNDOMSNR: ---
   M008  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    23-04-1693
       PERSON:   806 RASMUS JØRGENSEN POTTEMAGER, ENKEMAND I
                PRÆSTØ
       PERSON:   806 ANNE CATHRINE ERRIDSDATTER?,
       OPLYSNING: TROLOVEDE MED FORLOVER: MATTHIS SKOMAGER,
              FÆSTEMANDENS BRODER
       EJNDOMSNR: ---
   M009  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    18-03-1694
       PERSON:   176 OLUF PEDERSEN SKRÆDDER,  I PRÆSTØ
                HER BARNEFØDT
       PERSON:   176 ANNE KIRSTINE HANSDATTER,
                "SOM TJENTE OS ET AAR TILFORN BRACHTE SIT
                SKUDSMAAL FRA NYBORG"
       OPLYSNING: TROLOVEDE
       EJNDOMSNR: ---
   M010  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    01-05-1695
       PERSON:   374 POVEL MORTENSEN SKIBBYGGER?, SKIBBYGGER?
                FORLOVER: SKIPPER NIELS SVENSEN I PRÆSTØ
       PERSON:   374 ALHED JOHANSDATTER,
                HAVDE SKUDSMAAL FRA HAMMER OG DESFORUDEN
                FORLOVER:SØFREN SØFRENSEN,
                BAGER I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVEDE
       EJNDOMSNR: ---
   M011  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    12-02-1696
       PERSON:    42 JØRGEN MATHSEN,
                FORLOVER: HANS BRODER NIELS
                MATHSEN,FORPAGTER PÅ JUNGSHOVED SLOT
       PERSON:   283 CHRISTENZE CHRISTENSDT SALIG CHR
                HOELBERGS, ENKE I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVEDE
       EJNDOMSNR: 77
   M012  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    01-05-1696
       PERSON:   807 NIELS HANSEN, ENKEMAND PAA TEGLGAARDEN
       PERSON:   807 MAREN LAURIDSDATTER,
                RASMUS NOREBOS HUSTRUES BRODERDATTER
       OPLYSNING:
       EJNDOMSNR: ---
   M013  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    17-07-1696
       PERSON:   808 CHRISTEN ESBENSEN,
                FØD I SOGNET SOM ESBEN POTTEMAGERS SØN
       PERSON:   808 KIRSTEN MORTENSDATTER,
                SKUDSMÅL FRA BAARSE
       OPLYSNING: TROLOVET MED FORLOVERE: ESBEN CHRISTENSEN
              POTTEMAGER OG ANDERS PEDERSEN
             VEFUER
       EJNDOMSNR: ---
   M014  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    25-05-1697
       PERSON:   181 HANS PEDERSEN LUND, SNEDKER
                FORLOVERE: NICOLAI JØRGENSEN,KLOCHER I
                PRÆSTØ OG HANS HELLESEN
                SKOMAGER IBID SAMT HANS BRODER NIELS
                PEDERSEN LUND,VED GARDEN TIL
                HEST.HAR DOG BEGÅET LEJERMÅL OG HAR FØRST
                NU 1697 UDSTÅET DISCIPLINEN
       PERSON:   181 MARIE PEDERSDATTER SALIG SVEN
                RICHARDTSENS, ENKE
       OPLYSNING: TROLOVET
       EJNDOMSNR: ---
   M015  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    24-05-1697
       PERSON:   184 OLUF SØRENSEN, LADEFOGED PÅ NYSØ I
                PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE HERRED
                BARNFØD I JYLLAND I CLYSTRUP SOGN I
                HEIRING BY I HIMMERSYSSELV.VIBORG
       PERSON:   335 KAREN RASMUSD RASMUS JENSEN NOREBOS,
                DATTER
       OPLYSNING: TROLOVEDE MED RASMUS JENSEN BRAND NOREBO SOM
              FORLOVER
       EJNDOMSNR: ---
   M016  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    30-05-1697
       PERSON:   199 PEDER NIELSEN, TJENENDE PÅ-SPARRESHOLM
                HOS LAUR.LAURS
       PERSON:   323 ANNE MARIE HANSDATTER HENRIK HANSEN
                BYSKRIVERS, SØSTER
       OPLYSNING: TROLOVEDE
             FORLOVELSEN SKETE I OVERVÆRELSE AF JENS
              WILLADSEN KRÆMMER
       EJNDOMSNR: ---
   M017  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  027B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    17-07-1698
       PERSON:   197 HANS ADRIAN SØFRENSEN, SNEDKERSVEND I
                GLYCHSTAD?
                FORLOVERE:PEDER OLUFSEN SMED OG NIELS
                MICHELSEN VEFVER,BEGGE PRÆSTØ
       PERSON:   197 JOHANNE STEPHANSDATTER,  I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVEDE
       EJNDOMSNR: ---
   M018  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  028A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    10-12-1699
       PERSON:   234 HANS CHRISTOPHERSEN, SNEDKERSVEND I
                NÆSTVED ?
                BRAGTE SKUDSMÅL FRA SOGNEPRÆSTEN TIL
                ST.MORTENS KIRKE I NÆSTVED
       PERSON:   234 BIRGITTE JØRGENSDT SALIG CHRISTIAN ROTH
                SNEDKERS, ENKE
                ANDERS JENSEN BØDKER ER FORLOVER
       OPLYSNING: TROLOVET
       EJNDOMSNR: ---

Præstø Kirkebog 1691-1738 (fortsat fra M019)

   M019  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  028A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    07-04-1700
       PERSON:    11 JOHAN  TRIJMANN, DREJER I PRÆSTØ
       PERSON:    11 BENDTE ANDERSDATTER, TJENENDE I PRÆSTØ
                BEGGE BRAGTE SKUDSMÅL FRA NÆSTVED SCT
                PEDERS SOGN
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: FREDERIK PEDERSEN
              LUND OG SØFREN SØFRENSEN BAGER
             COPULERET 1/6 1700
       EJNDOMSNR: ---
   M020  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  028A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    06-10-1700
       PERSON:   233 SØFREN SØFRENSEN RIBER,
                FORLOVER:STEDFADEREN ELIAS
                CHRISTOPHERSEN,HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PERSON:   201 JOHANNE PEDERSDT SALIG PEDER RASMUSSEN
                SNEDKERS, ENKE I PRÆSTØ
                SALIG PEDER RASMUSSEN SNEDKER VAR
                KIRKEVÆRGE
       OPLYSNING: TROLOVEDE,COP 18/1 1701
             OVERVÆRENDE:SØFREN BAGER,FÆSTEMANDENS BRODER
       EJNDOMSNR: ---
   M021  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  028B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    22-11-1700
       PERSON:   244 LORENTS HANSEN, SKRÆDDER I PRÆSTØ
                FORLOVER:HENRIK HANSEN BYSKRIVER I PRÆSTØ
       PERSON:    37 ANNA HANSDATTER,  I FØRSLEV SOGN ØSTER
                FLAKKEBJERG HERRED
                HANS LAURITZEN GROVSMIDS DATTER SOM FØR
                BOEDE I DENNE MENIGHED
                FORLOVER:NICOLAJ JØRGENSEN KLOCKER I
                PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVEDE - COPULERET 31/12 1700
       EJNDOMSNR: ---
   M022  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  028B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    02-05-1701
       PERSON:   247 HANS HANSEN, CONSUMPTIONSBETJENT I
                PRÆSTØ
                FØDT PÅ MØEN,MEN OPVOKSET I
                VORDINGBORG,HVOR FADEREN ENDNU BOR
                FORLOVER:PEDER OLUFSEN,GROVSMED I PRÆSTØ
                SAMT FÆSTEMANDENS SØSTERS
                MAND NIELS RASMUSSEN BORGER I
                VORDINGBORG,CONSUMPTIONSBETJENT
       PERSON:   1045 DORTHE CHRISTENSDT SALIG ANDERS JENSEN
                KLOCKERS, ENKE I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVEDE - COPULERET 17/7 1701
       EJNDOMSNR: ---
   M023  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  028B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    31-07-1701
       PERSON:    90 NIELS POVELSEN, SNEDKERSVEND I
                ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
                I HVERT FALD FØDT I ØSTER
                EGESBORG-FORLOVER:JOHAN TRIJMANN I HVIS
                HUS
                HANS TILKOMMENDE ER
       PERSON:    90 ANNE ERIKSDATTER,  I PRÆSTØ
                FORLOVER:FORMYNDEREN MICHEL HANSEN
                SKOMAGER I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVET - COPULERET 7/12 1701
       EJNDOMSNR: ---
   M024  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  028B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    07-08-1701
       PERSON:    3 PEDER RASMUSSEN, BAGER I NÆSTVED
                I HVERT FALD FØDT I NÆSTVED - BRAGTE
                SKUDSMÅL FRA SCT PEDERS SOGN
                FORLOVER: HANS SØSTERS MAND HHANDSKEMAGER
                THOMAS CHRISTOPHERSEN,NSTV
       PERSON:   238 JOHANNE JENSDT SALIG SØFREN SØFRENSEN
                BAGERS, ENKE I PRÆSTØ
                OVERVÆRENDE:JENS
                VILLADSEN,HANDELSMAND,HENDES BROR OG
                LAVVÆRGE
       OPLYSNING: TROLOVEDE (COP 15/11-01) SØREN SØRENSEN BAGER DRUKNEDE
              9/12 1700 I TUBÆKS MØLLEDAM
       EJNDOMSNR: ---
   M025  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  028B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    21-08-1701
       PERSON:    37 HANS LAURITSEN SMED, INDVÅNER (OG SMED?) I
                PRÆSTØ
                PAS OG SKUDSMÅL FRA FØRSLEVGAARD OG FØRSLEV
                PRÆSTEGAARD
                FORLOVER HANS DATTERS MAND LORENTS HANSEN,
                BORGER OG SKRÆDDER I PRÆSTØ
       PERSON:    37 KAREN OLUFSDT SALIG ANDERS PEDERSEN
                VEFUERRS, ENKE I PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE
                HERRED
       OPLYSNING: TROLOVEDE - COPULERET 9/10 1701
       EJNDOMSNR: ---
   M026  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  028B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    18-01-1702
       PERSON:   253 PEDER MATHSEN, HANDELSMAND
       PERSON:   190 BARBARA MARIE ELIASDATTER SEJER,  I
                PRÆSTØ
       OPLYSNING: COPULERET UDEN FORUDENGÅENDE TROLOVELSE OG
              LYSNING IFØLGE KGL TILLADELSE
             FORLOVERE:BRUDENS FAR, ELIAS CHRISTOPHERSEN
              SEJER I PRÆSTØ OG JØRGEN
             MADSEN IBID SOM ER BRUDGOMMENS BRODER
       EJNDOMSNR: ---
   M027  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  029A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    25-01-1702
       PERSON:   930 NIELS NIELSEN, SØFARENDE UNGKARL I
                VORDINGBORG
                FORLOVERE:HANS ERIKSEN MAROP FARVER I
                PRÆSTØ OG NIELS HANSEN SOM
                ER HANS SØSTERS MAND I BAARSE
       PERSON:   201 MARGRETHE PEDERSDT,  I PRÆSTØ
                DATTER AF SALIG PEDER RASMUSSEN SNEDKER
       OPLYSNING: TROLOVEDE-COP 22/2 1702
       EJNDOMSNR: ---
   M028  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  029A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    02-07-1702
       PERSON:   929 POVEL NIELSEN SMID,  I PRÆSTØ
       PERSON:   232 BIRGITTE ANDERSDT SALIG CHRISTOPHE
                TØNNESENS, ENKE I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: FÆSTEQUINDENS BRODER
              HEMMING GUDMANSEN OG FÆSTEMANDENS BRODER
             HANS NIELSEN HANDSKEMAGER - COPULERET 5/11 1702
       EJNDOMSNR:
   M029  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  029A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    05-11-1702
       PERSON:    63 JØRGEN HANSEN SVAN,  I PRÆSTØ
                "SOM LÆNGE HAR VÆRET I DENNE MENIGHED OG
                ER OLUF SVANS BORGER HER IBID
                OG SKOMAGERS BRODER"
       PERSON:   226 SOPHIE HANSDATTER, TJENENDE SEIGN.ELIAS
                CHRISTOPHERSEN I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: HENRICH HANSEN
              BYSKRIFVER UDI PRÆSTØ OG OLLE HANSEN SUAN
             COPULERET 4/2 1703
       EJNDOMSNR: ---
   M030  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  029A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    15-12-1702
       PERSON:   314 HANS ANDERSEN HAMMER,  I PRÆSTØ
                "SOM LANGSOMMELIG TID HAR TJENT I PRÆSTØ
                OG SKIBINGE MENIGHEDER"
       PERSON:   314 MARGRETE CATHRINE GOTFRIEDSDATTER,
                TJENENDE SEIGN PEDER MATHSEN I PRÆSTØ
                SOM HAVDE BRAGT SKUDSMAAL FRA KALLEHAUGE
                SOGN
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: HENRICH HANSEN
              BYSKRIVER OG RASMUS JENSEN NIORBO
             COPULERET 28/1 1703
       EJNDOMSNR: ---
   M031  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  033B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    24-03-1703
       PERSON:   377 JØRGEN PEDERSEN, RECTOR SCHOLÆ
                PRESTOENSIS I PRÆSTØ
                OG "COMMINIST. LOCI"
       PERSON:   378 SOPHIE NIELSDATTER BRUN,
       OPLYSNING: COPULERET UDEN FOREGÅENDE TROLOVELSE OG LYSNING
              IFØLGE KGL TILLADELSE
       EJNDOMSNR:
   M032  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  29B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    16-03-1704
       PERSON:   327 BERTHEL HANSEN, SMEDESVEND I PRÆSTØ
                LANDSOGN BAARSE HERRED
       PERSON:   208 ANNE CHRISTENSDT SALIG PEDER OLUFSEN
                GROVSMEDS, ENKE I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: FÆSTEMANDENS FADER
              HANS LAURITSEN GROVSMED OG SVOGER LORENTS
              HANSEN
             BORGER OG SKRÆDDER I PRÆSTØ - COPULERET ??
       EJNDOMSNR: ---
   M033  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  029B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    29-06-1704
       PERSON:   249 LAURITS HANSEN SKREDER, SKRÆDDERSVEND I
                PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE HERRED
       PERSON:   249 MAGDALENE MATHSDATTER,  I PRÆSTØ
                LANDSOGN BAARSE HERRED
                BRAGTE SKUDSMAAL FRA HELSINGE
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: FÆSTEMANDENS FADER
              HANS LAURITSEN SMID OG NIELS POULSEN SNEDKER
             COPULERET 21/9 1704
       EJNDOMSNR: ---

Præstø Kirkebog 1691-1738 (fortsat fra M034)

   M034  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  029B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    17-02-1704
       PERSON:    4 NIELS PEDERSEN HUGGER, BOENDE I
                STADT-FOR-NÆR I PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE
                HERRED
                HANS SALIG HUSTRU MAREN NIELSDT BEGRAVET
                17/10 1703, 64 ÅR GL
                SKOVMANDSHUS
       PERSON:    4 MAREN OLSDATTER SALIG ANDERS SKOMAGERS,
                ENKE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: EFTER BEGÆRING: JENS
              WILLADSEN OG NICOLAJ JØRGENSEN KLOCHER
             COPULERET 27/7 1704
       EJNDOMSNR: ---
   M035  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  030A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    24-10-1704
       PERSON:   382 AAGE CHRISTENSEN, BORGER I PRÆSTØ
                ENKEMAND, HVIS SALIG HUSTRU DØDE I PRÆSTØ
                OKTOBER 1703
       PERSON:   382 MAREN HANSDATTER,  I PRÆSTØ
                FØDT PÅ BORNHOLM,MEN LANG TID TJENT I
                UDBY,JUNGSHOVED OG PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: NIELS CHRISTENSEN
              BORGER I PRÆSTØ OG CHRISTIAN SMIDT SADELMAGER
              IBID
             COPULERET 25/1 1705
       EJNDOMSNR: ---
   M036  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  034A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    23-02-1706
       PERSON:   375 LARS ERLANDSØN,
       PERSON:   332 MARGRETHE ELIASDATTER SEYER,  I PRÆSTØ
       OPLYSNING: COPULERET UDEN TROLOVELSE OG LYSNING IFØLGE KGL
              TILLADELSE
             FORLOVERE: PEDER MADSEN OG WILLADS JENSEN
       EJNDOMSNR: ---
   M037  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  034A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    12-04-1706
       PERSON:   381 JOHANNES  STEENBERG,
       PERSON:   381 MARGRETHE ALBRETZDATTER BOGENSE,
       OPLYSNING: COPULERET UDEN FORUDGÅENDE TROLOVELSE OG
              LYSNING HJEMME I HUSET
       EJNDOMSNR: ---
   M038  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  030A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    25-02-1705
       PERSON:    24 JOHAN  MEJER, SERGIANT UNDER CAPITAIN
                OTTESEN
       PERSON:   207 DOROTHEA POVELSDATTER RECHEN,
                FORMODENTLIG DATTER AF DEN AFDØDE
                SOGNEPRÆST I JUNGSHOVED SOGN
                POUL SØRENSEN RECHEN, HVIS ENKE CATHRINE
                LAURIDTZDATTER HAMMER JVF
                A119 DEN 20.JUNI 1703 KØBER EJENDOM NR 62
                I TORVESTRÆDE/POTTEMAGERSTRÆDE
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: SØREN BARCHMAN OG
              PEDER MADSEN COPULERET 2/4 1705
       EJNDOMSNR: ---
   M039  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  030A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    11-10-1706
       PERSON:   328 BERTEL LORENSEN, GULDSMED I PRÆSTØ
                FORLOVER: SEJER JENSEN
                FORLOVER: NICOLAJ JØRGENSEN
       PERSON:   328 JOHANNE MORTENSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVEDE - COPULERET 9/12 1706
       EJNDOMSNR: ---
   M040  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  030A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    30-01-1707
       PERSON:    85 PEDER JØRGENSEN,
       PERSON:   379 KAREN ANDERSDT SALIG HENDRICH SVENDSENS,
                ENKE I PRÆSTØ
                912 1706 BLEV HENDRICH SVENDSEN BAGER
                BEGRAVET
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: SR PEDER MADSEN OG
              JOHANNES STEENBERG
       EJNDOMSNR: ---
   M041  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  034A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    00-00-1708
       PERSON:    21 OLE HANSEN SVAN,
       PERSON:    21 MARGRETE ROBERTSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: SR HANS ERICHSØN
              FARVER OG JØRGEN HANSEN SVAN
             COPULERET 3/6 1708
       EJNDOMSNR:
   M042  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  034A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    11-05-1708
       PERSON:   247 HANS HANSEN KNEGT,
       PERSON:   247 ELSE SØRENSDATTER, TJENENDE MICHEL
                THOMSEN I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: JENS OLSEN OG NICOLAI
              JØRGENSEN COPULERET 26/8 1708
       EJNDOMSNR: ---
   M043  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  034B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    28-10-1708
       PERSON:   293 JØRGEN JENSEN,  I SKAANE
                PERSONNR USIKKERT
                BRAGTE SKUDSMÅL FRA HARLØSE?I SKAANE
       PERSON:   293 MAREN HANSDATTER, ENKE I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: KNUD CHRISTENSEN AF
              PRÆSTØ OG NIELS HANSEN AF BAARSE
             COPULERET 25/11 1708
       EJNDOMSNR: ---
   M044  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  034B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    03-02-1709
       PERSON:   109 JOHAN NICOLAUS  VOIGT,
       PERSON:   180 ANNE MARGRETHE  LAURITZ, JOMFRU PÅ NYSØ I
                PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       OPLYSNING: COPULERET UDEN TROLOVELSE OG LYSNING
       EJNDOMSNR: ---
   M045  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  034B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    10-03-1709
       PERSON:    95 HANS CHRISTOPHER  FELDBEREDER,
       PERSON:   329 MAREN SEYERSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: SEYER JENSEN OG
              LORENTZ HANSEN COPULERET 3/4 1709
       EJNDOMSNR: ---
   M046  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  034B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    11-04-1709
       PERSON:    47 OLE OLSEN, SKIPPER I KØBENHAVN
       PERSON:    47 ELSE MARIE  HOLBERG, MADEMOISELLE
       OPLYSNING: COPULERET UDEN FOREGÅENDE TROLOVELSE OG LYSNING
             FORLOVER JØRGEN MADSEN PRÆSTØ
       EJNDOMSNR: ---
   M047  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  035A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    26-09-1709
       PERSON:    14 CHRISTOPHER ELIASEN SEYER, SIGN:
       PERSON:    19 HOSTEA  HAARD, MADEMOISELLE
       OPLYSNING: COPULERET UDEN TROL.OG LYSN.
             FORLOVERE:JOHANNES STEENBERG OG LAURS ERLANDSEN
       EJNDOMSNR: ---
   M048  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  035A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    20-10-1709
       PERSON:    26 ANDERS HENDRICHSØN, SNEDKER
       PERSON:    26 ANNE NIELSDATTER HOLST,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: HANS ERICHSEN FARVER
              OG PEDER JØRGENSEN
             COPULERET 6/1 1710
       EJNDOMSNR: ---
   M049  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  035A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    17-11-1709
       PERSON:   255 HANS NIELSEN, HANDSKEMAGER
       PERSON:   255 DORTHE ERICHSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: RASMUS JØRGENSEN OG
              POVEL NIELSEN SMED?
       EJNDOMSNR: ---
   M050  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  035A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    17-11-1709
       PERSON:   1004 LARS PEDERSEN,
       PERSON:   1004 MALLENE JENSDT SALIG HANS VOGTERS, ENKE I
                PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: JØRGEN NIELSEN OG
              PEDER PEDERSEN
             COPULERET 28/3 1710
       EJNDOMSNR: ---
   M051  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  036A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    20-02-1711
       PERSON:   1003 TØNNES RASMUSSEN,
       PERSON:   1003 ANNE MADSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: OLE SØRENSEN OG NIELS
              RASMUSSEN FRA OVERGAARD
             COPULERET 12/4 1711
       EJNDOMSNR: ---

Præstø Kirkebog 1691-1738 (fortsat fra M052)

   M052  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  035B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    27-12-1710
       PERSON:   1001 MORTEN KNUDSEN TØMMERMAND,
       PERSON:    11 BENTE ANDERSDT SALIG JOHAN TREIMANDS, ENKE
                I PRÆSTØ
                JOHAN TREIMAND BEGRAVET 29/4 1709 IFØLGE
                FOL 41B I KIRKEBOG 69 ÅR GL
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: HANS HOLGERSEN OG
              PEDER JØRGENSEN BEGGE BORGERE I PRÆSTØ
             COPULERET 1/2 1711
       EJNDOMSNR: 61
   M053  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  036A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    11-03-1711
       PERSON:   209 NIELS MADSEN, FORPAGTER PÅ JUNGSHOVED
       PERSON:   332 MARGRETHE ELIASDATTER ZEJER, MADAME
       OPLYSNING: COPULERET UDEN TROLOVELSE OG LYSNING EFT KGL
              TILLADELSE
             FORLOVERE: TOLDER FREDERIK PETERSEN OG PEDER
              MADSEN HANDELSMAND
       EJNDOMSNR: ---
   M054  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  036B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    04-03-1712
       PERSON:    31 SØREN OLSEN KAARE, HJULMAND
       PERSON:    6 ALHED JOHANSDT SALIG POVEL MORTENSENS,
                ENKE
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: PEDER JØRGENSEN BAGER
              OG JENS OLSEN SKOMAGER BEGGE BORGERE
             I PRÆSTØ - COPULERET 17/4 1712
       EJNDOMSNR: 50
   M055  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  036B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    24-03-1712
       PERSON:    90 NIELS POVELSEN SNEDKER,
       PERSON:    90 APELLONE CATHRINE ANDERSDATTER, TJENENDE
                JOHAN GIELF I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: JOHAN GIELF OG SEYER
              JENSEN MUURMESTER
             COPULERET 2/12 1712
       EJNDOMSNR: ---
   M056  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  037A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    20-04-1712
       PERSON:   1071 HANS HENDRICH  OTTE, SMED I PRÆSTØ
       PERSON:   1072 ANNE MARIE JOESTDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: PEDER RASMUSSEN BAGER
              OG ANDERS NIELSEN SMED UDEN BYEN
             COPULERET 17/6 1712
       EJNDOMSNR: ---
   M057  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  037A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    02-12-1712
       PERSON:    52 SØREN RASMUSSEN TØMMERMAND,
       PERSON:   195 KAREN NIELSDT SALIG JØRGEN POTTEMAGERS,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: VILLADS JENSEN OG
              PEDER JØRGENSEN BAGER
             COPULERET 5/1 1713
       EJNDOMSNR: 16
   M058  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  043A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    23-04-1714
       PERSON:   381 SALIG MARGRETHE ALBRETSD BOGENSE SALIG
                STEENBERGS
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: ENKE BEGRAVET 69 ÅR GL
   M059  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  037B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    15-01-1713
       PERSON:   945 KNUD CHRISTENSEN,
       PERSON:   951 BERTHE SALIG LARS  VÆGTERS, ENKE
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: OLE HANSEN SVAN OG
              JØRGEN HANSEN SVAN DOM.2.DA POST EPIPHANIA
       EJNDOMSNR: ---
   M060  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  037B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    29-01-1713
       PERSON:   950 JACOB  VOLD,
       PERSON:   316 MAREN HANSDT SALIG AASMUND OLSENS, ENKE
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: JOHAN GIELF OG SØREN
              HANSEN AF STENSTRUP
             COPULERET 30/7 1713
       EJNDOMSNR: ---
   M061  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  038A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    18-04-1713
       PERSON:   254 ANDERS PEDERSEN, SMED
       PERSON:   254 SIDSE HANSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: CHRISTIAN JESPERSEN
              OG JENS OLSEN
             COPULERET 6/8 1713
       EJNDOMSNR: ---
   M062  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  038A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    05-01-1714
       PERSON:   948 ANDREAS HANSEN CRONE, KLOCHER I PRÆSTØ
       PERSON:   949 ANNE CHRISTENMSDT SALIG NIELS LARSEN
                SKOMAGERS, ENKE
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: HR.VILLADSEN OG PEDER
              RASMUSSEN BOGNE
             COPULERET DOM 1 P TRIN
       EJNDOMSNR: ---
   M063  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  038B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    15-04-1714
       PERSON:   121 PEDER MORTENSEN,
                FORLOVER: HR PEDER RASMUSSEN
       PERSON:   121 METTE CHRISTENSDATTER,
                HAVDE SKUDSMÅL FRA SNESERE OG HAVDE TJENT
                I PRÆSTEGAARDEN PÅ 4. ÅR
       OPLYSNING: TROLOVET COPULERET 5 OKT 1714
       EJNDOMSNR: ---
   M064  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  054A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    06-01-1715
       PERSON:    50 OLE PEDERSEN, SMEDESVEND
       PERSON:   329 ELLEN SEYERSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: HANS LARSEN SMED OG
              SEYER JENSEN
             COPULERET 8/5 1715
       EJNDOMSNR: ---
   M065  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  054A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    06-06-1715
       PERSON:    35 LARS LARSEN, BARBEER I PRÆSTØ
       PERSON:    35 ANNE ANDERSDATTER, TJENENDE PEDER MADSEN
                I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: SR PEDER MADSEN OG SR
              JOHAN LYSHOLM
             COPULERET 9/10 1715
       EJNDOMSNR: ---
   M066  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  055B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    01-02-1716
       PERSON:   283 HANS CHRISTENSEN HOLBERG, SKIPPER I
                PRÆSTØ?
       PERSON:   952 MALLENE PEDERSDATTER, MADEMOISELLE
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: SR SØREN BARCHMAND
              BYSKRIVER I PRÆSTØ OG SR JOHAN LYSHOLM
             HANDELSMAND IBIDEM
             INGEN TILFØJELSER OM COPULERET EL LIGN
       EJNDOMSNR: ---
   M067  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  056A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    29-09-1715
       PERSON:    51 JØRGEN  PHISTER, CORNET V. GEN.MAJ.
                DONOPS REGIMENT
       PERSON:   100 MADAME MARIE MARGRETHE  FOLSACH,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: JOHAN LYSHOLM OG
              FRANTZ MICHELSEN FOLSACH
             INGEN ANMÆRKNINGER OM COPULATION ELLER LIGN
       EJNDOMSNR: ---
   M068  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  056A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    16-11-1717
       PERSON:   132 JØRGEN PEDERSEN, SKIPPER
       PERSON:    52 SIDSE JØRGENSDATTER,  I PRÆSTØ
                VÆRENDE HOS SIN STIFFADER SØREN TØMMERMAND
                HER I BYEN
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: HANS ERICHSEN FARVER
              OG SØREN RASMUSSEN TØMMERMAND
             INGEN COPULATIONSANMÆRKNING
       EJNDOMSNR: ---
   M069  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  056A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    24-05-1718
       PERSON:   311 HANS OLSEN SVAN,
       PERSON:    26 ELSEBETH HENDRICHSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: OLE HANSEN SVAN OG
              ANDERS HENDRICHSØN
       EJNDOMSNR: ---

Præstø Kirkebog 1691-1738 (fortsat fra M070)

   M070  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  057A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    11-12-1719
       PERSON:    6 NATHANAEL  BENTHER,
                FREMVISTE AFSKED FRA OBERST SCHACHS
                REGIMENT SOM QUARTERMESTER AF
                8/10 1719 OG SKIFTEBREV EFTER NIELS MADSEN
       PERSON:   209 MADAME MARGRETHE ELIASDATTER SEJER, ENKE
                EFTER NIELS MADSEN I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: KGL MAY BYFOGED SR
              SØREN BARCHMAND OG SR CHRISTOPHER SEYER
              HANDELSMA
             COPULERET I DECEMBER
       EJNDOMSNR: ---
   M071  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  057A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    28-12-1719
       PERSON:    54 CHRISTIAN CARL  STADELIN,
       PERSON:   253 MADAME BARBRA MARIE ELIASDATTER SEJER,
                ENKE EFTER PEDER MADSEN I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: MAGISTER R.BRØNSTORPH
              I KONGSTED OG CHRISTOPHER SEJER I PRÆSTØ
             DEN 29. DEC BLEVE DE EFTER KONGL. ALLERN.
              TILLADELSE UDEN TROLOVELSE
             OG LYSNING COPULEREDE I KIRKEN
       EJNDOMSNR: 38
   M072  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  057B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    03-07-1720
       PERSON:    59 JENS  VEISMAN, SKOMAGER
       PERSON:   348 MAREN ANDERSDATTER,  I PRÆSTØ
                SOM ER HOS NIELS POVELSEN SNEDKER HER I
                BYEN
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: NIELS POVELSEN
              SNEDKER OG LUDOLPH LAHMAN BEGGE BORGERE I
              PRÆSTØ
       EJNDOMSNR: ---
   M073  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  058A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    04-08-1720
       PERSON:   953 DAVID MICHELSEN PLATO, KGL MAY SKIBSBYGGER
                VED HOLMEN I KØBENHAVN
       PERSON:    19 ANNE BENDTSDATTER HAARD, MADEMOISELLE I
                PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: SR CHRISTOPHER ZEJER
              OG SR PEDER ANDICHSØN AF KØBENHAVN
             DEN 6. AUGUSTI 1720 COPULEREDE I HUSET EFTER
              KGL BEVILLING
       EJNDOMSNR: ---
   M074  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  058A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    16-10-1720
       PERSON:    74 NICOLAJ JENSEN,
       PERSON:    74 MAREN JØRGENSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: SR HANS MARTINUSSEN
              OG NIELS HANSEN
       EJNDOMSNR: ---
   M075  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  058B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    04-04-1721
       PERSON:    64 JENS POVELSEN,
       PERSON:    21 MARGRETHE ROBERTSDATTER SALIG OLE SVANS,
                ENKE I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: HANS ERICHSEN MARUP
              OG SØREN OLSEN HUDMAND
       EJNDOMSNR: 05
   M076  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  059A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    01-06-1722
       PERSON:    72 ANDREAS HANSEN, VÆVERSVEND
       PERSON:   954 KIRSTEN NIELSDATTER BILDE,  I PRÆSTØ
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: NIELS CHRISTENSEN
              BILDE OG HANS SVOGER SØREN HANSEN BEGGE
              INDVÅNERE
             I PRÆSTØ
       EJNDOMSNR: ---
   M077  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  059A I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    09-07-1722
       PERSON:   149 JOHAN  HESSE, BAGERSVEND
                HAR TJENT I 7 ÅR SOM RYTTER VED MAJOR
                SVANES REG OG HAR FÅET AFSKED
       PERSON:   955 JOHANNE HØYER SALIG N.N. SNEDKERS, ENKE
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: PEDER RASMUSSEN
              SKRÆDER OG PEDER LAURIDSEN SKOMAGER
       EJNDOMSNR: ---
   M078  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  059B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    08-10-1722
       PERSON:    76 ASMUS  BUHRMESTER, REDUCERIT RYTTER
                MEDBRAGTE MAJOR SVANES ATTEST AT HAN VAR
                UGIFT
       PERSON:    76 INGEBORRIG NIELSDATTER,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: HANS LARSEN SMED HER
              I BYEN OG CHRISTEN ESPENSEN MUURMESTER
       EJNDOMSNR: ---
   M079  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  059B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    29-10-1722
       PERSON:    81 HANS HENDRICHSEN,
       PERSON:   577 ELLEN HANSDATTER POMMERGAARD,
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: HANS CHRISTIAN MARUP
              OG ANDERS HENDRICHSEN SNEDKER
       EJNDOMSNR: ---
   M080  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  035B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1691-1738
       DATO:    07-05-1710
       PERSON:   181 HANS PEDERSEN SNEDKER,
                HANS FORRIGE HUSTRU MARIE PEDERSDT
                BEGRAVET APRIL 1709 75 ÅR GL IFØLGE P 41B
       PERSON:   181 MARTHE HANSDT SALIG EVERT CLEMMENSØNS,
                ENKE
       OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: MORTEN POVELSEN AF
              SKIBINGE OG ERLAND PEDERSEN AF NYSØE EVEBROE
             HUUS-COP 26/10 1710
       EJNDOMSNR: ---


[ Top of Page | Previous Page | Next Page | Table of Contents ]

Valid XHTML 1.0 Transitional