Præstø 1695-1801 - Totaloversigt (Dokument-nummerorden)

Diverse arkivfonds

   K001  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0306
       DATO:    00-00-1740
       PERSON:   157 HANS FOLSACH TIL GESSINGGAARD ÆGTER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: HELENE MARIE BRUMMONDT TIL BÆKKESKOV,
             SOM HAN SÆLGER 1741 TIL B.MUNTHE
             TRAP 5.UDG BD.9
   K002  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0461
       DATO:    00-00-1682
       PERSON:   202 PEDER CHRISTOFFERSEN TOLDER I PRÆSTØ
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: ER LIGESOM ELIAS SØN AF SALIG BORGMESTER
             CHRISTOFFER PEDERSEN
             N.V.NIELSEN: BILAG 9, GRUNDTAXT 1682
   K003  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  201A
       DATO:    02-08-1781
       PERSON:   256 MELCHIOR FOLSACH HANSTEEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: FORRIGE SKOVRIDER VED VORDINGBORGS
             RYTTERDISTRIKT: VÆRTSHUS I NÆSTVED
             NÆSTVED JUSTITSPROT?(BORGERSKABSREG)
   K004  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    26-10-1726
       PERSON:   257 MELCHIOR FOLSACH SKOVRIDER I VORD.AMT
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: FÅR BESTALLING SOM FADEREN MELCHIOR
             FOLSACHS EFTERFØLGER IFØLGE BILAG B
             TIL KGL RES AF 16/4 1731 PB.GRANDJEAN
   K005  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  057F
       DATO:    12-02-1742
       PERSON:   214 HANS OLSEN BANG
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: DØD PGA AT SKORSTENEN PÅ HANS HUS
             FALDT NED OG SLOG HAM IHJEL. INDRUL-
             LERINGSOFFICER I PRÆSTØ, SØETAT BDI
   K006  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  269F
       DATO:    31-08-1750
       PERSON:    45 MOGENS NIELSEN NØRREGAARD
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: DØD I PRÆSTØ,ENKEN THALE HANSDT TIL-
             LÆGGES PENSION PÅ 40 RDL, SE I ØVRIGT
             INTERESSANT HISTORIE SØETAT BD II
   K007  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0062
       DATO:    19-09-1732
       PERSON:   280 ARENT  BEHMAN
       EJENDOMSNR: 70
       OPLYSNING: FÅR KGL TILLADELSE TIL AT SÆLGE SOG-
             NEPRÆSTERESIDENSEN OG NYDE SALGSSUM-
             MEN RENTEFRIT - KRONENS SKØDER
   K009  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0901
       DATO:    09-01-1708
       PERSON:    12 HANS EILERSEN SCOLLEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SÅLEDES STÅR DER I SIGNETEN UNDER
             TINGVIDNE VEDR JOHAN TRYMANN I PRÆSTØ
             KIRKEINSPEKT ARKIV LEGATDOK 1600-1708
   K010  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  016A
       DATO:    01-05-1729
       PERSON:    32 MOGENS  MØLLER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: NÆVNES I PRÆSTØ KIRKES REGNSKABSBOG
             OGSÅ AT VÆRE URMAGER OG AT HAVE REP.
             KIRKENS GAMLE URVÆRK
             (PRÆSTØ KIRKEINSPEKTIONSARKIV 1728-86)
   K011  TYPE:    OBLIGATION
             PRÆSTØ KIRKEINSPEKTIONSARKIV, LEGATDOKUMENTER
              1600-1708
       SIDE NR:  ----
       DATO:    14-08-1707
       LÅNTAGER:  148 NIELS RASMUSSEN NORBOE, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ FATTIGE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             ANDERS PEDERSEN SMEDS GAARD OG ØSTEN OP TIL
              NIELS POVELSEN SNEDKERS IBOENDE GAARD
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  ALLE MIDLER
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  53
       EJENDOMSNR: 23
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   K012  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0161
       DATO:    00-00-1746
       PERSON:   466 STEPHAN CHRISTIANSEN HEEGAARD
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: STUDENT FRA VORDINGBORG,FØDT 1726,
             DØD 1798, SIDST SOGNEPRÆST. I NORDBY, SAMSØ.
             V.FLAKKEBJERG SKOLEHIST.SLAGELSE 1938
   K013  TYPE:    SKIFTE
             ROSENDAL GODS'SKIFTEPROTOKOL 1719-1797 PAG
              737-758
       SIDE NR:  737B
       DATO:    01-10-1787
       PERSON:   554 OLE PEDERSEN, GAARDMAND I
                STRANDHOVED,FAKSE
                OPRINDELIG FAKSE SOGN SENERE I HYLLEHOLT
                SOGN FAKSE HERRED
       AKTIVER IALT: 3411
               REDE PENGE:    525
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:      113
               VÆRKTØJ M.V.:   127
                       OPTÆLLINGEN VAR OPR PÅ 393
                       RIGSDALER MEN DIFF SYNES AT
                       VÆRE GODSETS EJENDOM
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  2588
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   58
                       HERAF 36 RIGSDALER SOM
                       BENÆVNES UVISSE OG 22
                       RIGSDALER MED HÅNDPANT
       PASSIVER IALT:  440
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:  320
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  120
       OVERSKUD: 2971
   K014  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 4/4 1755 EFTER IMMISSIONSFORRETNING
              AF 20/12 1754
       SIDE NR:  0000
             LIGGER I "AUKTIONSDOKUMENTER 1786-1835", PRÆSTØ
              BYFOGEDS ARKIV
       DATO:    05-04-1755
       SÆLGER:   439 CHRISTOPHER  ERMANDIGER, KIØB OG
                HANDELSMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    477 THOMAS SØRENSEN ALBØGE,  I KØBENHAVN
       PRIS RIGSD:  250
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 904
       EJENDOM:  GALIOTH "ANNE CATHARINE" DRÆGTIG
             17,5 COMMERCE-LÆSTER MED TILHØRENDE SEIGL OG
              TREIL SAMT INVENTAR, BÅD,JOLLE....
   K015  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0011
       DATO:    01-05-1728
       PERSON:   646 JACOB LARSEN
       EJENDOMSNR: 19
       OPLYSNING: BETALER ÅRLIGT JORDSKYLD TIL KIRKEN
             "AF SIT HUS:1-8"=24 SKILLING
             IFØLGE PRÆSTØ KIRKES REGNSKABSBOG 1728-86
   K016  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0011
       DATO:    01-05-1728
       PERSON:    18 JOHAN  GIELF
       EJENDOMSNR: 36
       OPLYSNING: BETALER ÅRLIGT "AF EN LIDEN HAVE I
             SIT VÆNGE" 1 MARK 8 SKILLING=24SKILLIN
             IFØLGE PRÆSTØ KIRKES REGNSKABSBOG 1728-86
   K017  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0011
       DATO:    01-05-1728
       PERSON:   293 JØRGEN JENSEN
       EJENDOMSNR: 07
       OPLYSNING: BETALER ÅRLIGT JORDSKYLD TIL KIRKEN
             1 MARK 8 SKILLING (USPECIFERET)
             IFØLGE PRÆSTØ KIRKES REGNSKABSBOG 1728-86
   K018  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0011
       DATO:    01-05-1728
       PERSON:    59 JENS  WEYSMAND
       EJENDOMSNR: 57
       OPLYSNING: BETALER ÅRLIGT 2 MARK JORD-
             SKYLD TIL KIRKEN, IFØLGE PRÆSTØ KIRKES
             REGNSKABSBOG 1728-86 KIRKE-INSP.ARKIVET

Diverse arkivfonds (fortsat fra K019)

   K019  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0002
       DATO:    01-05-1767
       PERSON:   586 IB PETTERSEN
       EJENDOMSNR: 36
       OPLYSNING: JORDSKYLD TIL KIRKEN 1 MARK 8 SKILLING IFØLGE
             REGNSKABSBOG I KIRKEINSP ARKIVET
             (DET ER STRANDHAVEN, JVF E185)
   K020  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0002
       DATO:    01-05-1767
       PERSON:   565 ANDERS  WEISMAND
       EJENDOMSNR: 57
       OPLYSNING: BETALER 2MK= 32SKILLING I JORDSKYLD
             TIL KIRKEN IFØLGE "REGNSKABSBOG 1768-1867"
             I PRÆSTØ KIRKEINSPEKTIONSARKIV
   K021  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0002
       DATO:    01-05-1767
       PERSON:   515 OLE RASMUSSEN
       EJENDOMSNR: 07
       OPLYSNING: BETALER 1MK 8SK= 24SKILLING I JORD-
             SKYLD TIL KIRKEN JVF "REGNSKABSBOG
             1768-1867" I PRÆSTØ KIRKEINSPEC ARKIV
   K022  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0002
       DATO:    01-05-1767
       PERSON:   570 JENS JOENSEN
       EJENDOMSNR: 19
       OPLYSNING: BETALER 1 MK 8 SK= 24 SKILLING I JORD-
             SKYLD TIL KIRKEN JVF "REGNSKABSBOG
             1768-1867" I PRÆSTØ KIRKEINSP.ARKIV
   K023  TYPE:    SKØDE
             JVF FRDG AF 28.JAN.1682 OM ØDE BYGGEPLADSER
       SIDE NR:  0321
             KRONENS SKØDER BD 3 FRA DK.RESOL. SKREVNE PÅ
              SUPPL. 1700-02, 239
       DATO:    17-05-1701
       SÆLGER:   711 SALIG LAURITS NIELSEN KREMMER,  I PRÆSTØ
       KØBER:    42 JØRGEN MADTZEN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 77A
       EJENDOM:  ØDE BYGGEPLADS PÅ 14 AL. TIL GADEN VESTEN OP TIL
              HANS IBOENDE
             HUS SOM HAN MÅ BEBYGGE, HVIS EJERMANDEN EJ SELV
              ETC - ØDE SIDEN 1668
   K024  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1797
       PERSON:   915 HANS HENDRICH  KALLEHAUGE
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKOMAGER
             1 SVEND 1 DRENG 1799
             HÅNDVÆRKERLISTE, PRÆSTØ RÅDSTUE NR. 2
   K025  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1796
       PERSON:   837 MORTEN  KALLEHAUGE
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKOMAGER
             2 SVENDE 2 DRENGE 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR 2, HÅNDVÆRKERLISTE
   K026  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1787
       PERSON:   757 ANDERS BERTELSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKOMAGER
             INGEN MEDHJÆLPERE 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR 2, HÅNDVÆRKERLISTE
   K027  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1789
       PERSON:   829 HANS  HELLESEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKOMAGER
             1 SVEND 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR. 2, HÅNDVÆRKERLISTE
   K028  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1789
       PERSON:   765 MIKKEL LARSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKOMAGER
             2 SVENDE 1 DRENG 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR. 2, HÅNDVÆRKERLISTE
   K029  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1796
       PERSON:   413 TERKEL  HELLESEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKOMAGER
             1 DRENG 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR. 2, HÅNDVÆRKERLISTE
   K030  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1767
       PERSON:   827 PEDER TYGESEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM BØDKER
             1 SVEND 1 DRENG 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR. 2,HÅNDVÆRKERLISTE
   K031  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1786
       PERSON:   759 HANS OLSEN SVAN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM BØDKER
             2 SVENDE 1 DRENG 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR. 2, HÅNDVÆRKERLISTE
   K032  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1799
       PERSON:   893 VALLENTIN JENSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM BØDKER
             2 DRENGE 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR. 2, HÅNDVÆRKERLISTE
   K033  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1785
       PERSON:   814 HANS JØRGEN HANSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SNEDKER
             1 SVEND 2 DRENGE 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR. 2,HÅNDVÆRKERLISTE
   K034  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1788
       PERSON:   754 JOHAN FRIDERIK PETERSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SNEDKER
             1 SVEND 1 DRENG 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR 2, HÅNDVÆRKERLISTE
   K035  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1799
       PERSON:   909 KRISTEN MOGENSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SNEDKER
             1 SVEND 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR 2 HÅNDVÆRKERLISTE
   K036  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1788
       PERSON:   916 SØREN  LAMBERG
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKRÆDDER
             INGEN MEDHJÆLPERE 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR 2 HÅNDVÆRKERLISTE
   K037  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1799
       PERSON:   406 JOHAN PETER  GREEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKRÆDDER
             INGEN MEDHJÆLPERE 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR.2 HÅNDVÆRKERLISTE

Diverse arkivfonds (fortsat fra K038)

   K038  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1786
       PERSON:   740 JENS  LUND
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM HANDSKEMAGER
             INGEN MEDHJÆLPERE 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR 2 HÅNDVÆRKERLISTE
   K039  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1790
       PERSON:   755 LARS  IBSONIUS
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM FELDBEREDER
             INGEN MEDHJÆLPERE 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR 2 HÅNDVÆRKERLISTE
   K040  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1790
       PERSON:   881 SVEND HANSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM FELDBEREDER
             1 DRENG 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR 2 HÅNDVÆRKERLISTE
   K041  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1790
       PERSON:   752 JOHAN HENDRICH  WEBER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM REBSLAGER
             2 SVENDE 1 DRENG 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR 2 HÅNDVÆRKERLISTE
   K042  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1794
       PERSON:   897 HANS ANDERSEN BAADE
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM POTTEMAGER
             INGEN MEDHJÆLPERE 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUE NR 2 HÅNDVÆRKERLISTE
   K043  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1799
       PERSON:   917 JENS KRISTENSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM VÆVER
             INGEN MEDHJÆLPERE 1799
             PRÆSTØ RÅDSTUEARKIV NR 2: HÅNDV.LISTE.
   K044  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    24-12-1725
       PERSON:   945 KNUD KRISTENSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BYENS TJENER, KVITTERER FOR 3 RIGSDALER SOM
             LØN I ÅRET 1725
             PRÆSTØ REVID. REGNSKABER 1725
   K045  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    09-12-1726
       PERSON:   946 NIELS MEKELSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BYENS TJENER, KVITTERER FOR 3 RIGSDALER
             SOM LØN FOR ÅRET 1726
             PRÆSTØ REVIDEREDE REGNSKABER 1726
   K046  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    00-00-1729
       PERSON:   149 JOHAN  HESSE
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: ER KÆMNER I ÅRET 1729 IFØLGE DE TIL
             RENTEKAMMERET INDLEVEREDE REVIDEREDE
             KØBSTADSREGNSKABER FOR PRÆSTØ 1729
   K047  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    17-12-1727
       PERSON:   264 JENS OLSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: HAR SAMMEN MED NIELS LARSEN FÅET
             6 RIGSDALER FOR AT STENLÆGGE SKIBBROEN M.M.
             PRÆSTØ REVIDEREDE REGNSKABER 1727
   K048  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  0000
       DATO:    17-12-1727
       PERSON:    2 NIELS LARSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: HAR SAMMEN MED JENS OLSEN FÅET 6
             RIGSDALER FOR REP. AF ØSTER GANGBRO M.M. JVF
             PRÆSTØ REVIDEREDE REGNSKABER 1727
   K049  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  0001
             UDTOG AF PRÆSTØ SKØDE- OG PANTEPROTOKOL I
              SJÆLL. STIFTAMTS ARKIV
             'KORRESPONDANCE VEDR FORMUESKATTEN AF 1743'
       DATO:    14-12-1735
       LÅNTAGER:   59 JENS  WEISMAN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  160 HANS  SVANE, REGIMENTSSKRIVER I KØGE
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 57
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-1743
             SENEST 1743 DA WILLUM RING AUG. 1743 NÆVNER AT
              DEN 'NOK ER BETALT'.
   K050  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  0001
             UDTOG AF PRÆSTØ SKØDE- OG PANTEPROTOKOL I
              SJÆLL. STIFTAMTS ARKIV
             'KORRESPONDANCE VEDR FORMUESKATTEN AF 1743'
       DATO:    11-12-1735
       LÅNTAGER:   59 JENS  WEISMAN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  240 JOHAN WILHELM  SMIT, GARVER I KØBENHAVN
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  64
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 57
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-1743
             SENEST 1743 DA WILLUM RING AUG. 1743 NÆVNER AT
              DEN 'NOK ER BETALT'.
   K051  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  0002
             UDTOG AF PRÆSTØ SKØDE- OG PANTEPROTOKOL I
              SJÆLL. STIFTAMTS ARKIV
             'KORRESPONDANCE VEDR FORMUESKATTEN AF 1743'
       DATO:    11-06-1738
       LÅNTAGER:   59 JENS  WEISMAN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  134 PEDER ANDERSEN, RYTTERBONDE I AAESIDE I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 57
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000
   K052  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  0002
             UDTOG AF PRÆSTØ SKØDE- OG PANTEPROTOKOL I
              SJÆLL. STIFTAMTS ARKIV
             'KORRESPONDANCE VEDR FORMUESKATTEN AF 1743'
       DATO:    16-04-1731
       LÅNTAGER:  226 SOPHIE HANSDATTER SALIG JØRGEN SVANS, ENKE
                I PRÆSTØ
                IDENTIFICERET SOM HANS JØRGENSEN SVANS
                MODER, EJER AF EJENDOM NR.3
       LÅNGIVER:  973 NIELS MADSEN, BOENDE I BAARSE BY I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
       EJENDOMSNR: 03
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-1743
   K053  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  0003
             UDTOG AF PRÆSTØ SKØDE- OG PANTEPROTOKOL I
              SJÆLL. STIFTAMTS ARKIV
             'KORRESPONDANCE VEDR FORMUESKATTEN AF 1743'
       DATO:    11-06-1728
       LÅNTAGER:  958 PEDER LARSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   55 RASMUS LORENTZEN STEENBERG, MYNDLING HOS
                AUGUSTINUS HAARD I PRÆSTØ?
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
       EJENDOMSNR: 51
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-1743
             SENEST 1743, DA WILLUM RING AUG. 1743
              'FORMENER' AT DEN ER 'INDFRIET'

Diverse arkivfonds (fortsat fra K054)

   K054  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  0003
             UDTOG AF PRÆSTØ SKØDE- OG PANTEPROTOKOL I
              SJÆLL. STIFTAMTS ARKIV
             'KORRESPONDANCE VEDR FORMUESKATTEN AF 1743'
       DATO:    15-05-1734
       LÅNTAGER:  958 N.N. SALIG PEDER LARSENS, ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  974 HR.  SEIDLER, SKOVRIDER NU (1743) BOENDE
                I MØEN
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
       EJENDOMSNR: 51
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-1743
             SENEST 1743, DA WILLUM RING AUG. 1743
              'FORMENER' AT DEN ER 'INDFRIET'
   K055  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  0004
             UDTOG AF PRÆSTØ SKØDE- OG PANTEPROTOKOL I
              SJÆLL. STIFTAMTS ARKIV
             'KORRESPONDANCE VEDR FORMUESKATTEN AF 1743'
       DATO:    11-12-1734
       LÅNTAGER:  271 CHRISTIAN  SCHIBSTED, HESTEMØLLER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  975 OLUF LARSEN,  I FAKSE
                LÅNET OVERTAGES AF ENKEN, NU (1743) BOENDE
                I LANGEBECHS MØLLE
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000
   K056  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  0004
             UDTOG AF PRÆSTØ SKØDE- OG PANTEPROTOKOL I
              SJÆLL. STIFTAMTS ARKIV
             'KORRESPONDANCE VEDR FORMUESKATTEN AF 1743'
       DATO:    11-06-1735
       LÅNTAGER:  360 HANS LORENTZEN,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  974 JOHAN  SEIDLER, KGL MAY SKOVRIDER NU
                (1743) BOENDE I MØEN
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 19
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-1743
             SENEST 1743 DA HUSET AF BYSKR. AUG.433 NÆVNES
              SOLGT. SKØDE 2/5 1744
   K057  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  0006
             UDTOG AF PRÆSTØ SKØDE- OG PANTEPROTOKOL I
              SJÆLL. STIFTAMTS ARKIV
             'KORRESPONDANCE VEDR FORMUESKATTEN AF 1743'
       DATO:    11-12-1735
       LÅNTAGER:  280 ARENT  BEHMAN, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  279 MONSIEUR NIELS  KNAGH, BOENDE I
                LANGEBECHS MØLLE I KALVEHAVE SOGN BAARSE
                HERRED
                ENKEN BOR 1743 I HOLBÆK IFLG. BYSKRIVEREN
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 38
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000


[ Top of Page | Previous Page | Next Page | Table of Contents ]

Valid XHTML 1.0 Transitional