Præstø 1695-1801 - Totaloversigt (Dokument-nummerorden)

Vordingborg Amts Skifteprotokoller 1720-1784

   J001  TYPE:    SKIFTE
             SAMFRÆNDESKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU
              BIRGITTE MELCHIORSDT FOLSACH
       SIDE NR:  880A I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    07-05-1717
       PERSON:    12 HANS EJLERSEN, BY- OG HERREDSFOGED I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       AKTIVER IALT:  0
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       0
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD: 1333
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG DA BØRNENE TILDELES
             1000 SLETDALER I MØDRENE ARV - DET DOBBELTE:
             2000 SLETDALER = 1333 RIGSDALER
   J002  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  203A I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    03-07-1758
       PERSON:   241 RASMUS KIÆR URMAGER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BRODERSØN AF PEDER RASMUSSEN
             SKRÆDDER I TAPPERNØJE
             IFØLGE SKIFTE AF D.D.
   J003  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  479B I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    24-11-1735
       PERSON:   141 CHRISTIAN SIGFRED CARLSEN SCHRØDER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: VED SKIFTET EFTER STEDFADEREN ANDERS
             BØRGESEN I ENDEGAARDE FREMLÆGGES SKIFTE
             EFTER FADEREN SKOVR.CARL SCHRØDER
   J004  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  479B I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    24-11-1735
       PERSON:   141 CHRISTIAN SIGFRED CARLSEN SCHRØDER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: ..FORTSAT: AF 3/4 1723 HVOR HAN ER
             15,5 ÅR GAMMEL HAN TILLÆGGES DA 1000 RIGSDALER
             I FÆDRENE ARV.HERTIL RENTE MV 16HRDL
   J005  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  613B I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    24-05-1757
       PERSON:    91 PEDER RASMUSSEN? BANG
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SKIFTE. SØNNEN RASMUS BANG ARVER 300
             RIGSDALER BL.A.EN OBLIGATION UDST AF SALIG
              NIELS
             POVELSEN SNEDKER PÅ 100 SLETDALER
   J008  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTET FOREGÅR I 'FISKERHUSET VED NYSØ STRAND'
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU LISBETH
              PEDERSDT, MOSTER TVÆRHUS CARL BØDKER
       SIDE NR:  0537 I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    06-03-1776
       PERSON:   163 PEDER HANSEN, SKIPPER M.M. I
                HOLLÆNDERHUSET I PRÆSTØ LANDDISTRIKT
                BAARSE HERRED
       AKTIVER IALT: 295
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   200
                       HUS I PRÆSTØ OG GL JAGT HVER
                       VURDERET TIL 100 RIGSDALER
                       - 60 RIGSDALER LÅNT AF
                       SKIPPER ERLANDSE
               INDBO:       65
               VÆRKTØJ M.V.:   30
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  279
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   99
               REGN. INDENBYS:  60
               REGN. UDENBYS:   92
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  28
       OVERSKUD:  16
   J009  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  0146 I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    10-06-1765
       PERSON:   150 SALIG ANDERS HANSEN JELLING, INDSIDDER I
                SCHOUHUUSE I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE
                HERRED
       AKTIVER IALT:  67
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   20
               INDBO:       35
               VÆRKTØJ M.V.:   12
                       KO, FÅR, GÆS, SVIN OG DIV
                       TØMRERVÆRKTØJ
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  80
               OBL. INDENBYS:   35
                       OBLIGATION I HUS I PRÆSTØ VY
                       20 RIGSDALER (UDST. TIL OLE
                       RASMUSSEN UDEN TINGLYSNING)
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   5
               REGN. UDENBYS:   18
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  22
       UNDERSKUD:  13
             ENKE: MAREN HANSDT,BØRN BL.A:HANS MØLLER I
             KALUNDB. OG OLE AND.JELLING
   J010  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  0460 I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    25-08-1729
       PERSON:    61 SOPHIE VON OFFENBERG GIFT MED R.
                SCHINCHEL, FRUE TIL BECKESCHOUW I
                EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
       AKTIVER IALT:12188
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:  9946
                       HERAF JORDEGODS 150 TDR HTK
                       A 50 RIGSDALER = CA 7524
                       RIGSDALER SAMT HOVEDGAARD
                       EFTER VURDERING 1500
                       RIGSDALER OG EN VEJRMØLLE I
                       STAUNSTRUP 400 RIGSDALER
                       SAMT 31 HUSES BYGNINGER PÅ
                       GODSET EFTER VURD AF
                       22/6-24: 522 RIGSDALER
               INDBO:      2242
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT: 12231
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  9800
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:  2431
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       UNDERSKUD:  43
   J011  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  0051 I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    27-09-1757
       PERSON:   150 ANDERS HANSENS SALIG HUSTRU KAREN
                HANSDATTER, MØLLER I ENDEGAARDS MØLLE I
                SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
       AKTIVER IALT: 934
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   733
                       HERAF HUS OG MØLLE 700
                       RIGSDALER OG BYGGEPLADS PÅ
                       GRØNNEGADE SØNDRE SIDE
                       MELLEM HR COLSTRUP OG NIELS
                       CARSTENSENS MØLLEPLADS, SOM
                       ER KØBT AF CATHR.GIELF 27/5
                       1740 FOR 33 RIGSDALER
               INDBO:      201
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  537
               OBL. INDENBYS:  280
                       OBLIGATION MED 1. PRIORITET
                       I MØLLEN TIL MATH JØRGENSEN
                       I PRÆSTØ 2. PRIORITET ER
                       J.GIERTSEN
               OBL. UDENBYS:   200
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   23
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  34
       OVERSKUD:  397
   J012  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU KAREN JENSDATTER
       SIDE NR:  0082 I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    05-12-1758
       PERSON:   153 JOHAN GEERTSEN SMED, EJENDOMSHUSMAND I
                RECHENDE I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
       AKTIVER IALT: 824
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   473
                       EJENDOM OG INDBO SKØNNET UD
                       FRA SAMMENHÆNG FORDELT VED
                       VURDERING OG AUKTION SE
                       PO.SOURCE(AUK)
               INDBO:      134
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   200
               TILGH. INDENB.:   7
               TILGH. UDENB.:   10
       PASSIVER IALT:  277
               OBL. INDENBYS:  208
                       SKYLDIG ARV I BOET
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  69
       OVERSKUD:  547
   J013  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  0140 I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    08-10-1761
       PERSON:   436 SALIG JOHANNES JACOBSEN, CANCELLIRAAD I
                VORDINGBORG
       AKTIVER IALT:12407
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:  1320
               INDBO:      2940
               VÆRKTØJ M.V.:  1325
               OBL. INDENBYS:  376
               OBL. UDENBYS:  2576
               TILGH. INDENB.:  190
               TILGH. UDENB.:  2680
                       SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG -
                       JEG HAR KUN LØSELIGT
                       GENNEMREGNET OG FORDELT
                       POSTERNE
       PASSIVER IALT: 12407
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS: 12221
                       HERAF CA 6815 RIGSDALER
                       SKYLDIGT TIL EMBEDET
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  186
       OVERSKUD:   0
             ENKEN ER REBECHA MARIA KRØYER

Vordingborg Amts Skifteprotokoller 1720-1784 (fortsat fra J014)

   J014  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU ANNE NIELSDATTER
       SIDE NR:  0048 I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    06-06-1763
       PERSON:   601 NIELS PEDERSEN, HUSMAND I RONEKLINT I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       AKTIVER IALT: 277
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   200
                       EN HALV JAGT I SØEN - ALTSÅ
                       SKIBSPART I EN JAGT - SE
                       OBLIGATION E430
               INDBO:       58
               VÆRKTØJ M.V.:   19
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  30
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   12
                       ALENE 'BRØSTFÆLDIGHED' FOR
                       HANS 10-FAGS HUS OG NETOP
                       FORFALDEN HUSLEJE
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  18
       OVERSKUD:   0
   J015  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  203A I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    03-07-1758
       PERSON:   128 PEDER RASMUSSEN, PORTHUSMAND I
                TAPPERNØJE VILDTBANEHUS I SNESERE SOGN BAARSE
                HERRED
       AKTIVER IALT: 228
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   110
                       HUS PÅ GRØNNEGADE EJENDOM NR
                       72
               INDBO:      101
               VÆRKTØJ M.V.:   17
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  207
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   138
               REGN. INDENBYS:  12
               REGN. UDENBYS:   25
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  32
       OVERSKUD:  21
             ARVINGER: BRODERSØNNERNE ANDERS KIÆR TØMRER I
             KRONBORG AMT 40 ÅR OG
             RASMUS KIÆR URMAGER I PRÆSTØ, BEGGE SØNNER AF
             JENS KIÆR
   J016  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  173B I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    22-04-1758
       PERSON:   924 SALIG JOHAN  DOK, INDSIDDER I STENSBY I
                KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
       AKTIVER IALT:  8
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       8
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  14
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   8
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   6
       UNDERSKUD:   6
             ENKEN VAR DORTHE CATHRINE PEDERSDT. BØRN AF
             FORRIGE ÆGTESKAB VAR
             JOHAN FREDERIK DOK 25 ÅR MØLLERSVEND PÅ MØN,
             CATHR. MALENE DOK GIFT
             I STORE HEDDINGE MED HANS PEDERSEN JORDHØJ
   J017  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  101B I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    13-05-1757
       PERSON:   343 JENS SØRENSEN BØSHOLT,  I KALLEHAVE SOGN
                BAARSE HERRED
       AKTIVER IALT: 856
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   600
                       HERAF GAARD I PRÆSTØ 400
                       RIGSDALER OG GL JAGT PÅ 9
                       LÆSTER TIL 200 RIGSDALER
               INDBO:      239
               VÆRKTØJ M.V.:   17
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT: 1438
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   646
                       400 RIGSDALER SKYLDIG TIL
                       NIELS HEMMINGSENS BØRN I
                       ROSSEBERG - ER DET E263?
                       + 30 RIGSDALER RENTER. 180
                       + 36 RIGSDALER ER SKYLDIGT
                       TIL OBERKAMPF.
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:  777
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  15
       UNDERSKUD:  582
   J018  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  069A I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    22-11-1756
       PERSON:   470 SALIG OLE PEDERSEN, RYTTERBONDE I BAARSE
                BY I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       AKTIVER IALT: 239
               REDE PENGE:     0
                       HAR DOG NETOP 1/11 1756
                       KVITTERET FOR OBLIGATION
                       E249 PÅ 100 SLETDALER
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:      116
               VÆRKTØJ M.V.:   123
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  192
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:  166
                       HERAF 151 RIGSDALER SKYLDIG
                       FOR KVÆG OG
                       HUSISTANDSÆTTELSE/SLID
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  26
       OVERSKUD:  47
             ENKEN SIDSEL OLSDT OG BØRN AF 2
             ÆGTESKABER: PEDER, MAREN, OLE, ANDERS, FRANTZ
   J019  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  613B I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    02-06-1753
       PERSON:    91 SALIG PEDER  BANG, LADEFOGED I ALLERSLEV
                BY I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
       AKTIVER IALT: 643
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   200
               INDBO:      206
                       HERAF SØLVTØJ 32 RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:   170
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  67
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  69
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   23
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  46
       OVERSKUD:  574
             ENKEN MARGRETHE LISBETHS JØRGENSDATTER OG BARN
             RASMUS PEDERSEN BANG
             20 ÅR
   J020  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  298B I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    16-12-1750
       PERSON:   390 SALIG PEITER  RAJAN, INDSIDDER I STENSBY
                I KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
       AKTIVER IALT:  2
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       2
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   3
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   3
       UNDERSKUD:   1
             ENKEN MARGRETHE RAJANS OG BØRNENE HANS 10 ÅR,
             MARGARETHA OG MARIA
   J021  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  500A I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    29-11-1740
       PERSON:   320 SALIG ELLEN CATHRINE RASMUSDT SALIG ELIAS
                JØRGENSENS, ENKE I SKIBINGE SOGN BAARSE
                HERRED
       AKTIVER IALT:  25
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   25
               INDBO:       0
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  23
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   4
                       LÅNTE PENGE HOS ARENT
                       BEHMANN OG REGNING FRA HANS
                       JØRGEN SNEDKER
               REGN. UDENBYS:   1
                       HUSLEJE SKYLDIG TIL PEDER
                       JENSEN I SKIBINGE
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  18
       OVERSKUD:   2
             SØN JENS ELIASEN I ENDEGAARDE, SVIGERSØN
             SKOLEHOLDER ANDERS HANSEN I SKIB
   J022  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU KIRSTEN
              KARSTENSDATTER
       SIDE NR:  570A I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    05-02-1743
       PERSON:   288 HANS JENSEN, RYTTERBONDE I BAARSE I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       AKTIVER IALT: 1803
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:  1066
               INDBO:      448
                       HERAF SØLVTØJ 84 RIGSDALER -
                       DEN FASTE EJENDOM ER KIØNG
                       VEJRMØLLE KØBT 1742
               VÆRKTØJ M.V.:   289
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  206
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:  154
                       DEN DEL AF SÆD OG HUSDYR,
                       SOM REGNES TIL GAARDENS
                       INVENTAR.
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  52
       OVERSKUD: 1597

Vordingborg Amts Skifteprotokoller 1720-1784 (fortsat fra J023)

   J023  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  452B I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES
                SKIFTEPROTOKOLLER 1720-1784
       DATO:    24-11-1734
       PERSON:   129 SALIG ANDREAS BØRGESEN, KGL MAY
                SKOVRIDER I ENDEGAARDE I SKIBINGE SOGN
                BAARSE HERRED
       AKTIVER IALT: 1785
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:      652
               VÆRKTØJ M.V.:   350
                       KVÆG OG AFGRØDE
               OBL. INDENBYS:  500
               OBL. UDENBYS:   27
               TILGH. INDENB.:  40
               TILGH. UDENB.:  216
       PASSIVER IALT: 1785
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  33
               REGN. UDENBYS:  1606
                       HERAF 1164 RIGSDALER SKYLDIG
                       TIL STEDSØNNEN CHRISTIAN
                       SCHRØDER FOR FÆDRENE ARV
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  146
       OVERSKUD:   0
             ENKEN MADAME ANNE CHRISTINE SALIG CARL SCHRØDERS
             ENKE HAR SØNNEN CHRISTIAN SCH


[ Top of Page | Previous Page | Next Page | Table of Contents ]

Valid XHTML 1.0 Transitional