Præstø 1695-1801 - Totaloversigt (Dokument-nummerorden)

Præstø Auktionsprotokol 1744-1806

   I001  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF DD - REFERERES TIL I SKIFTE AF 14/4
              1780
       SIDE NR:  529B I PRÆSTØ BYFOGEDS AUKTIONSPROTOKOL
                1744-1806
       DATO:    18-02-1780
       SÆLGER:   496 SALIG MORTEN NIELSEN, MØLLER I PRÆSTØ
       KØBER:    709 MICHAEL CHRISTIANSEN, FRA LENNEMARK I
                STEGE LANDSOGN MØNBO HERRED
                FOR HAM CAUTIONEREDE REINHOLD VASTENSEN I
                LENNEMARKE MØLLE PÅ MØEN
       PRIS RIGSD:  515
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12B
       EJENDOM:  HESTEMØLLE VÆRK MED BYGNINGER BESTÅENDE AF
             12 FAG FORHUS OG 5 FAG SIDEHUS ETC
   I002  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  527B I PRÆSTØ BYFOGEDS AUKTIONSPROTOKOL
                1744-1806
       DATO:    09-11-1779
       PERSON:   586 SALIG IB PETERSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: AUKT OVER HANS OG MODERENS EFTERLAD.
             FOR CA 70 RIGSDALER ER HUN IDENTISK MED ENKEN
             ANNE CATHRINE IPS BEGRAVET 5/1-79, 82 ÅR?
   I005  TYPE:    SKØDE
             AUKTION - SKØDE KENDES IKKE FRA SKØDE- OG
              PANTEPROTOKOLLEN
       SIDE NR:  728A I PRÆSTØ BYFOGEDS AUKTIONSPROTOKOL
                1744-1806
       DATO:    27-06-1794
       SÆLGER:   216   PRÆSTØ KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       KØBER:    944 RASMUS  SØEBYE, .........PÅ SØBYGAARD
       PRIS RIGSD:  133
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 74
       EJENDOM:  FODERMAGASIN PÅ 12 FAG 27 ALEN
             LANGT 12 ALEN DYBT
   I006  TYPE:    SKØDE
             UKTION - SKØDE KENDES IKKE FRA SKØDE- OG
              PANTEPROTOKOLLEN
       SIDE NR:  728A I PRÆSTØ BYFOGEDS AUKTIONSPROTOKOL
                1744-1806
       DATO:    27-06-1794
       SÆLGER:   216   PRÆSTØ KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       KØBER:    773 SR.  DITZEL, CHORDEGN I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  61
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 74
       EJENDOM:  OFFICERBOLIG PÅ 9 FAG 21 ALEN
             LANG 12 ALEN DYBT MED 2 LUDER PÅ HHV 8 OG 5 FAG
   I007  TYPE:    SKØDE
             AUKTION - SKØDE KENDES IKKE FRA SKØDE- OG PANTE
              PROTOKOLLEN
       SIDE NR:  727B I PRÆSTØ BYFOGEDS AUKTIONSPROTOKOL
                1744-1806
       DATO:    27-06-1794
       SÆLGER:   216   PRÆSTØ KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       KØBER:    748 HR FORVALTER SØRENSEN PÅ VEGNE: REJERSEN,
                ETATSRAAD
       PRIS RIGSD:  350
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 74
       EJENDOM:  RYTTERBARAKKERSENS BARAQUEBYGNING
             BESTÅENDE AF 55 FAG 125 ALEN LANG OG 12 ALEN
              DYBT SAMT ET LIDET VANDHUS
   I008  TYPE:    SKØDE
             AUKTION - SKØDE KENDES IKKE FRA SKØDE OG
              PANTEPROTOKOLLEN
       SIDE NR:  727B I PRÆSTØ BYFOGEDS AUKTIONSPROTOKOL
                1744-1806
       DATO:    27-06-1794
       SÆLGER:   216   PRÆSTØ KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       KØBER:    800 HR. VON  RABEN, GEHEIMERAAD TIL BELDRINGE
                I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  830
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 74
       EJENDOM:  RYTTERBARAKKERNES STALDBYGNING
             BESTÅENDE AF 55 FAG 125 ALEN LANG 14,5 ALEN
              LANG
             6 ALEN DYBT SAMT ET VANDHUS PÅ 2 FAG


[ Top of Page | Previous Page | Next Page | Table of Contents ]

Valid XHTML 1.0 Transitional