Præstø 1695-1801 - Totaloversigt (Dokument-nummerorden)

Præstø Skifteprotokol 1775-1806

   H001  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  548A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    24-11-1775
       PERSON:   712 SALIG HENDRICH ADOLPH  ZABEL, VÆVER I
                PRÆSTØ
                BEGRAVET 27/10 1775, 42 ÅR GAMMEL IFØLGE
                KIRKEBOGEN
       AKTIVER IALT:  9
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       5
               VÆRKTØJ M.V.:    4
                       EN GAMMEL VÆV MED BEHØRIG GL
                       REDSKAB SAMT EN JERN-BISMER
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  22
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  16
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   6
       UNDERSKUD:  13
             SKIFTE MELLEM ENKEN ZIDSE OLSDT OG "DE
             FRAVÆRENDE ARVINGER"
   H002  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU CATHARINA MARIA
              GIELF BEGRAVET 5/1-75,27 ÅR (KB)
       SIDE NR:  550B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    19-04-1776
       PERSON:   636 JOHAN GOTTFRIED  DEMMEL, MUURMESTER I
                PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 415
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   300
               INDBO:      105
               VÆRKTØJ M.V.:   10
                       HERAF MUURMESTERVÆRKTØJ 1
                       RIGSDALER - RESTEN ER EN
                       HEST OG EN KO
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  581
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   450
               REGN. INDENBYS:  120
                       USPECIFICERET: "TIL
                       ADSKILLIGE
                       STEDER......SKYLDIG IALT"
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  11
       UNDERSKUD:  166
   H003  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  555A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    14-12-1776
       PERSON:   165 SALIG MALENE ERICHSDATTER HELLESEN, UGIFT
                PIGE I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT:  30
               REDE PENGE:    10
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       20
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  16
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   6
                       SKYLDIG LEJERMAALSBØDE
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  10
                          SKØNNET UD FRA
                          SAMMENHÆNG
       OVERSKUD:  14
             MODEREN ELISABETH SALIG ERICH HELLESENS ENKE
             TILLÆGGES HELE ARVEN
   H004  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  557B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    28-12-1776
       PERSON:   488 SALIG NIELS JØRGENSEN HUGGER (IFLG KB),
                SKOMAGER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT:  19
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       19
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  40
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  29
               REGN. UDENBYS:   3
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   8
       UNDERSKUD:  21
             BØRN: HANS NIELSEN SKOMAGER OG JOHANNE GIFT MED
             GLARMESTER SCHAKKEN-
             SCHNEIDER SAMT ELLEN NIELSDT, TJENENDE I
             KØBENHAVN
   H005  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  558B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    22-04-1777
       PERSON:   505 SALIG JENS NIELSEN GANDRUP, SKOMAGER I
                PRÆSTØ
                BEGRAVET 26/4 1777,50 ÅR GL IFØLGE
                KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 171
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   100
               INDBO:       71
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  221
               OBL. INDENBYS:  125
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  70
               REGN. UDENBYS:   19
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   7
       UNDERSKUD:  50
             SKIFTE MELLEM ENKEN METTE HANSDT OG POUL
             17 ÅR,NIELS 11 ÅR, HANS 5 ÅR SAMT
             BODIL,GIFT MED JOHAN ERICHSEN OG JOHAN PETER,
             2 ÅR GL
   H006  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU ANNE PEDERSDT
              BEGRAVET 28/5-77 71 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  561A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    27-10-1777
       PERSON:   361 HANS PEDERSEN, HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 135
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   94
               INDBO:       39
               VÆRKTØJ M.V.:    2
                       "3 GIÆS OG EN GASE, MED
                       GIÆSLINGER"
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  147
               OBL. INDENBYS:  100
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  27
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  20
                          HERAF 2XBEGRAVELSE 14
                          RIGSDALER
       UNDERSKUD:  12
   H007  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU MAREN PEDERSDT
              BEGRAVET 23/11-79, 42 ÅR GL (KB)
       SIDE NR:  563A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    26-01-1780
       PERSON:   618 SØREN ENVOLDSEN, ENROLLERET MATROS I
                PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 131
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   110
               INDBO:       18
               VÆRKTØJ M.V.:    3
                       1 RØDHIELMET KOE 10 ÅR
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  160
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   100
               REGN. INDENBYS:  40
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  20
                          HERAF KONENS BEGRAVET
                          13 RIGSDALER 4MK
       UNDERSKUD:  29
   H008  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  567M i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    14-04-1780
       PERSON:   496 SALIG MORTEN NIELSEN TARUM, HESTEMØLLER
                BEGRAVET 12/7 1779, 55 ÅR GAMMEL IFØLGE
                KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 638
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   515
               INDBO:      100
               VÆRKTØJ M.V.:   23
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  652
               OBL. INDENBYS:  413
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  117
               REGN. UDENBYS:   72
                       HERAF 30 RIGSDALER TIL
                       BRODEREN NIELS NIELSEN
                       TARUM I TOSTENES MØLLE PÅ
                       MØEN
                       GL GÆLD HVORAF 40 RIGSDALER
                       ER BETALT VED FRATRÆDELSEN
                       AF HOLBÆK MØLLE
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  50
       UNDERSKUD:  14
             ENKEN LARISE FRIDERICHSDT - BØRN:NIELS
             CHR.23 ÅR,JOHAN FRIEDERICH 20 ÅR ET
   H009  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFT.HANS SALIG HUSTRU CHRISTENSE NIELSDT
              BEGRAVET 14/8-80,72 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  573A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    13-01-1781
       PERSON:   450 WILHELM  ARENTH, POTTEMAGER
       AKTIVER IALT: 179
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   120
               INDBO:       59
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   7
                          SKIFTET ER IKKE
                          AFSLUTTET PGA
                          FREMVISTE ARVEAFKALD
       OVERSKUD:   0
             HENDES SØSTER ELSEBETH GIFT MED NIELS
             PEDERSEN, SKIPPER I ROHOLTE

Præstø Skifteprotokol 1775-1806 (fortsat fra H010)

   H010  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFT.HANS SALIG HUSTRU CATRINE PLØEN,
              BEGRAVET 11/12-80, 38 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  576A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    23-06-1781
       PERSON:   624 JOHAN NICOLAY  CORTH, GROVSMED
       AKTIVER IALT: 238
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   190
               INDBO:       40
               VÆRKTØJ M.V.:    8
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  427
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   230
               REGN. INDENBYS:  150
                       WESSENDUNK FOR VARER. SAMT
                       ADSKILLIGT TIL BYEN M.M. -
                       HUSKER EJ HVOR MEG
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  47
       UNDERSKUD:  189
   H011  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  578B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    28-04-1781
       PERSON:   542 SALIG JØRGEN HANSEN HELLESEN, SKOMAGER I
                PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 193
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   160
               INDBO:       21
               VÆRKTØJ M.V.:   12
                       HERAF "EN GRAASPEILED KOE 5
                       AAR GL" 5 RIGSDALER
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  97
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   50
               REGN. INDENBYS:  10
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  37
       OVERSKUD:  96
             SKIFTE MELLEM ENKEN DORTHE TERKELSDT OG SØNNERNE
             HANS JØRGEN 19 ÅR OG
             TERKEL JØRGENSEN 16 ÅR- JØRGEN HELLESEN BEGRAVET
             14/3-81 OVER 60 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
   H012  TYPE:    SKIFTE
             SAMFRÆNDESKIFTE
       SIDE NR:  581A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    18-08-1781
       PERSON:   515 SALIG OLE RASMUSSEN, KØBMAND
                BEGRAVET 25/4-81 63 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 3764
               REDE PENGE:    100
               FAST EJENDOM:  2050
               INDBO:      550
               VÆRKTØJ M.V.:   564
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  293
               TILGH. UDENB.:  207
       PASSIVER IALT: 2264
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  1000
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:  1264
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD: 1500
   H013  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  584A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    07-07-1781
       PERSON:   615 SALIG MADAME KIRSTINE MARIE VOGT SALIG
                TOLDER ESCHES, ENKE I PRÆSTØ
                BEGRAVET 22/5 1776 43 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 2915
               REDE PENGE:    27
               FAST EJENDOM:   750
               INDBO:      1305
               VÆRKTØJ M.V.:   530
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  265
               TILGH. UDENB.:   38
       PASSIVER IALT: 2387
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   854
               REGN. INDENBYS:  450
               REGN. UDENBYS:  791
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  292
       OVERSKUD:  528
             NIELS ESCHES ARV BESTÅR AF FØLGENDE:EGENKAP. I
             HUS 50 RIGSDALER PERS.EJENDELE
             115 RIGSDALER HOS FARVER SPLETH 128 RIGSDALER OG
             KONTANT 256 RIGSDALER - REGNEFEJL PÅ 21 R
   H014  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  614A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    30-11-1782
       PERSON:   926 SALIG DORTHE CATHRINE  PRANGEN (PRANG),
                BYEPIGE
                BEGRAVET 14/4 1781 54 ELLER 64 ÅR OG 12
                MDR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  50
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       50
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  52
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  34
                       INGEN SPECIFICEREDE
                       REGNINGER FORELIGGER OG
                       ALLE ER DATERET EFTER
                       HENDES
                       DØD
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  18
       UNDERSKUD:   2
             INGEN ARVINGER HAR MELDT SIG MEN EN SØSTERSØN I
             KØBENHAVN ER NÆVNT
   H015  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  611A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    22-04-1782
       PERSON:   925 SALIG MARGRETHE  QUIST, JOMFRUE I PRÆSTØ
                BEGRAVET I KIRKENS NORDRE GANG PÅ VENSTRE
                HAAND VED INDGANGEN 79 ÅR GL IFØLGE
                KIRKEBOG
       PERSON:   877 ANNE  BROEBERG, JOMFRU I PRÆSTØ
       OPLYSNING: A.BROBERG, SOM ANGIVES AT VÆRE BESLÆGTET MED
              SALIG M.QUIST, INDSÆTTES SOM
             UNIVERSALARVING I TESTAMENTE BEKRÆFTET 12/4
              1782
       EJNDOMSNR: ---
   H016  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  612A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    20-05-1782
       PERSON:   681 SALIG RASMUS JØRGENSEN, TOBAKSSPINDER I
                PRÆSTØ
                BEGRAVET I KIRKENS BREDE GANG 64 ÅR GL
                IFØLGE KIRKEBOG
       PERSON:   681 ANNA POULSDT,
       OPLYSNING: IFØLGE TESTAMENTE MELLEM DISSE TO ÆGTEFOLK
              OPRETTET 9/6 1767 SKAL DE DELS
             ARVE HINANDEN, DELS UDBETALE 50 RIGSDALER TIL
              DE RESP SØSKENDE
             (VED TESTAMENTETS OPRETTELSE BOEDE DE I
              KØBENHAVN)
       EJNDOMSNR: 66
   H017  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  613A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    16-11-1782
       PERSON:   650 SALIG CHRISTOPHER  RINGE, BAGER I PRÆSTØ
                BEGRAVET 30/5-82 38 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       PERSON:   601 KAREN NIELSDT SALIG CHRISTOPHER RINGES,
                ENKE I PRÆSTØ
                COPULERET 4/4 1782 MED BAGERSVEND HANS
                JENSEN MUSFELDT
       OPLYSNING: VED SAMFRÆNDESKIFTE EFTER HENDES SALIG MAND
              TILDELES BØRNENE NIEL SEFRIN
             1,5 ÅR GL OG ANNE MARGRETHE 5 ÅR HVER 40
              RIGSDALER I FÆDRENE ARV
       EJNDOMSNR: 17
   H018  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  615B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    30-11-1782
       PERSON:   585 SALIG MAREN SPRINGMANS SALIG MATHIAS
                NÆBINGERS, ENKE I PRÆSTØ
                BEGRAVET 26/11 1781 SOM MAREN SPRINGMANDS
                ENKE 76 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  8
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       8
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  19
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  15
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   4
       UNDERSKUD:  11
             ARVINGER: BORTEVÆRENDE SØN ARENT SPRINGMANN OG
             DT ANNE SOPHIE SPRINGMAN
             GIT MED ALEXANDER CARSLEV. BEGGE AF FØRSTE
             ÆGTESKAB
   H019  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  616B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    03-05-1783
       PERSON:   299 SALIG MADAME ANNA BEKKER SALIG SKIPPER OLE
                HANSENS, ENKE I PRÆSTØ
                BEGRAVET 5/4 1782 78 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 480
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   300
               INDBO:      150
               VÆRKTØJ M.V.:   30
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  287
               OBL. INDENBYS:  208
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  26
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  53
       OVERSKUD:  193
             ARVINGER: HANS HENRICH OG SØREN EGESCHOW,
             BARBARA MARGRETHE SCHADE ENKE
             I KØBENHAVN METTE SOPHIE GIFT MED HANS NIC LANGE
             SAMT DATTER DATTER E.M.SVITZER

Præstø Skifteprotokol 1775-1806 (fortsat fra H020)

   H020  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  620B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    03-05-1783
       PERSON:   927 SALIG CHRISTOPHER PETERSEN, FORHEN KGL
                SKOVRIDER I PRÆSTØ
                BEGRAVET I KIRKEN 1/3 1782 95 ÅR GL IFØLGE
                KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 224
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:      220
               VÆRKTØJ M.V.:    4
                       1 KO, 9 A 10 ÅR GL
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  104
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   8
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  96
       OVERSKUD:  120
             SKIFTE MELLEM ENKEN INGER PEDERSDT OG DERES 4
             UDENBYS BØRN
   H021  TYPE:    SKIFTE
             SAMFRÆNDESKIFTE EFT HANS HUSTRU ELISABETH
              REGINE POULSEN BEGRAVET 14/2,49 ÅR
       SIDE NR:  627A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    11-07-1783
       PERSON:   602 STEPHAN  WESSENDUNK, KIØBMAND
       AKTIVER IALT:12066
               REDE PENGE:    45
               FAST EJENDOM:  6450
                       HERAF 3000 RIGSDALER FOR
                       PARCEL V.BELDRINGE OG 800
                       RIGSDALER FOR GALEASE PÅ
                       17,5 LÆSTER
               INDBO:      1830
               VÆRKTØJ M.V.:   621
                       HERAF 200 RDL, SOM
                       SKØNSMÆSSIGT ER OVERFØRT
                       FRA "INDBO" JVF
                       SPECIFIKATION
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.: 1560
                       TILGODEHAVENDER IALT ER
                       SKØNSMÆSSIGT FORDELT OVER
                       UDENBYS OG INDENBYS
               TILGH. UDENB.:  1560
       PASSIVER IALT: 8466
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  7194
               REGN. INDENBYS: 1272
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD: 3600
   H022  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  630B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    02-10-1783
       PERSON:   732 JOHAN HENDRICH  BREMER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: FABRIKØR I PRÆSTØ, HANS BO BETEGNES
             VED SKIFTET EFTER HANS KONE SOM
             LIDET OG FATTIGT
   H023  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  631A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    18-11-1783
       PERSON:   564 SALIG JOHAN WILLUMSNE HOLM, MUURMESTER I
                PRÆSTØ
                BEGRAVET 19/7 1782, 33 ÅR GL IFØLGE
                KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 296
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   261
               INDBO:       30
               VÆRKTØJ M.V.:    5
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  295
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   159
               REGN. INDENBYS:  97
               REGN. UDENBYS:   27
                       HERAF 20 RIGSDALER SOM
                       HÅNDPANT HOS 6 FORSKELLIGE
                       PERSONER
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  12
       OVERSKUD:   1
             SKIFTE MELLEM ENKEN SIDSE MARIE OG BØRN MORTEN
             13 ÅR OG CATRINE MARIE 16 ÅR
   H024  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  634B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    18-11-1783
       PERSON:   119 SALIG ELISABETH SØRENSDT KAARE SALIG
                MICHAEL GIELFS, ENKE I PRÆSTØ
                BEGRAVET 17/2 1783, 70 ÅR GL,IFLG KB, DØBT
                8/10 1713, DT AF SØREN KAARE
       AKTIVER IALT:  57
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       57
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  24
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  40
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  20
       OVERSKUD:  33
             SKIFTE MELLEM BØRNENE JOHS.GIELF, BØDKER I
             NÆSTVED, MORTEN KAARE, HUSMAND I
             SKIBINGE, ALHED, GIFT MED STALDKARL JEPPE JOENSEN
             WELLING OG CATRINE, UGIFT
   H025  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  636A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    20-12-1782
             SKIFTE STARTET 24/12 1777 EFTER INDGIVEN
              KONKURSBEGÆRING
       PERSON:   586 SALIG IB PETERSEN, KØBMAND I PRÆSTØ
                BEGRAVET 22/5 1779, 49 ÅR GL IFØLGE
                KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 6474
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:  3039
               INDBO:      632
               VÆRKTØJ M.V.:  1195
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  554
                       TILGH SKØNSMÆSSIGT FORDELT
                       PÅ UDEN - OG INDENBYS
                       DEBITORER
               TILGH. UDENB.:  1154
       PASSIVER IALT: 9589
               OBL. INDENBYS:  1924
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  512
               REGN. UDENBYS:  6664
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  489
       UNDERSKUD: 3115
   H026  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  656A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    23-01-1782
       PERSON:   656 ELSE  HIORT, JOMFRUE I PRÆSTØ
                NÆVNER AT VÆRE 87 ÅR OG VED HELBRED OG SUND
                FORNUFT
       PERSON:   452 THOMAS  KRARUP,  I PRÆSTØ
                SØSTERSØN AF ELSE HIORT
       OPLYSNING: ELSE HIORTS TESTAMENTE GØR THOMAS KRARUP TIL
              UNIVERSALARVING
       EJNDOMSNR: ---
   H027  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  657B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    08-05-1784
       PERSON:   566 MARG.EL. SALIG KØBMAND  SCHOLINS
       EJENDOMSNR: 50
       OPLYSNING: FÅR KGL BEVILLING AT MÅTTE SIDDE I
             USKIFTET BO - VÆRTSHUSHOLDER ANDREAS
             SCHOLIN BEGRAVET 20/4-1784,50 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
   H028  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU ANNE NAUR
              BEGRAVET 28/8-83 40 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  658A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    25-09-1784
       PERSON:   636 SR JO H.G.  DEMMEL, MUURMESTER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 1044
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   900
               INDBO:      138
               VÆRKTØJ M.V.:    6
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT: 1620
               OBL. INDENBYS:  180
               OBL. UDENBYS:  1260
               REGN. INDENBYS:  38
                       HERAF 25 RIGSDALER SOM ER
                       HALVDELEN AF 50 RIGSDALER
                       USPECIFERET GÆLD, SOM ER
                       FORDELT
               REGN. UDENBYS:  124
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  18
                          KUN SKIFTEOMKOSTNINGER
       UNDERSKUD:  576
   H029  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  660A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    24-01-1785
       PERSON:   566 MARGARETHE ELISABETH SCHADE SALIG ANDREAS
                SCULINS
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: FORETAGER SAMFRÆNDESKIFTE OG UDLODDER
             1000 RIGSDALER TIL DATTEREN ANNE BOLETTE
             FORDELT PÅ 3 OBLIGATION HHV 700,200 OG 99
              RIGSDALER
   H030  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFT HANS SALIG HUSTRU INGER PEDERSDT
              BEGRAVET 11/3-85 OVER 40 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  661A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    23-07-1785
       PERSON:   594 HANS CHRISTENSEN BILLE, KORNMÅLER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 132
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   120
               INDBO:       9
               VÆRKTØJ M.V.:    3
                       SOM ER: 4FAAR OG 1GAAS
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  205
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   155
               REGN. INDENBYS:  19
               REGN. UDENBYS:   7
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  24
                          HERAF BEGRAVET 2 X 10
                          RIGSDALER
       UNDERSKUD:  73

Præstø Skifteprotokol 1775-1806 (fortsat fra H031)

   H031  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  662B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    22-10-1785
       PERSON:   947 SALIG ANNE SALIG ERIC PEDERSENS, ENKE I
                PRÆSTØ
                CORPORAL SALIG ERIC PEDERSENS ENKE, ANNE
                BEGRAVET 3/9 1783 60 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  33
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       33
                       SOLGT VED AUKTION VURDERET
                       TIL LANGT MINDRE
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  33
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  10
                       SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
                       EFTER SUMMARISKE ANGIVELSER
                       MED REFERENCE TIL REGNINGER
               REGN. UDENBYS:   22
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   1
       OVERSKUD:   0
   H032  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  664A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    22-10-1785
       PERSON:   165 SALIG ELISABETH ANDERSDATTER SALIG ERICH
                HELLESENS, ENKE I PRÆSTØ
                BEGRAVET 19/4 1784 66 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  17
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       17
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  10
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   1
               REGN. UDENBYS:   2
                       LÅN MOD HÅNDPANT HOS TUBÆKS
                       MØLLER SR CASTRUP
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   7
                          AUKTIONS- OG
                          SKIFTESALARIUM
       OVERSKUD:   7
   H033  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  666A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    22-10-1785
       PERSON:   506 SALIG JØRGEN THORSEN, SMED I PRÆSTØ
                BEGRAVET 19/5-84 80 ÅR HANS HUSTRU TRINE
                MARGR. SELSCHOU BEGRAVET 28/4-84 OVER 70
                ÅR
       AKTIVER IALT:  19
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       14
               VÆRKTØJ M.V.:    5
                       DIV SMEDEVÆRKTØJ:
                       BÆLG,AMBOLT,DIRKE,HAMMER,TAN
                       G ETC
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  36
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   4
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  32
                          HERAF STEDSØNNEN JOHAN
                          CORDTS UDLÆG BEGGES
                          BEGRAVET 20 RIGSDALER
       UNDERSKUD:  17
   H034  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  669A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    19-11-1785
       PERSON:   565 SALIG ANDERS  WEISMANN, SKOMAGER I PRÆSTØ
                BEGRAVET 2/5 1785 61 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
                ENKEN VAR AGNETHE ANDERSDATTER
       AKTIVER IALT: 172
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   160
               INDBO:       12
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               IKKE OPGJORT DA SVIGERSØNNEN SKOMAGERSVEND
               JØRGEN PEDERSEN VEDGIK ETC
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   5
                          DER ER IKKE FORETAGET
                          SKIFTE, MEN
                          SKIFTERETTEN FÅR SÆDV
                          SALÆR ETC
       OVERSKUD:   0
   H035  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU ANNE
              CHRISTIANSDT STOLLING BEGRAVET 25/1-86,46 ÅR
       SIDE NR:  671B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    03-03-1786
       PERSON:   690 OLE  MØLLER, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 283
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   250
               INDBO:       33
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  405
               OBL. INDENBYS:  263
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  84
               REGN. UDENBYS:   13
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  45
                          HERAF BEGRAVET 36 RDL,
                          NEMLIG 2X18 RIGSDALER
       UNDERSKUD:  122
             HENDES SØSKENDE: POUL STOLLING,CICILIA, OG SALIG
             KAREN MED SØNNEN NIELS HALLIN
   H036  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  670B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    24-01-1786
       PERSON:   154 SALIG GREGERS HANSEN SVITZER, FELDBEREDER
                I PRÆSTØ
                BEGRAVET 27/1 1786, 79 ÅR GL IFØLGE
                KIRKEBOG
       PERSON:   658 ELISABETH MARGRETHE HANSDATTER SVITZER,
                JOMFRUE I PRÆSTØ
                BLIVER NETOP FORLOVET MED FELDBEREDER
                KRUUSE FRA KØGE
       OPLYSNING: DER HOLDES INTET SKIFTE EFTER SALIG
              G.H.SVITZER, DA EL.MARGR. ER ENESTE
             ARVING, NEMLIG ENESTE SØNS SALIG HANS GREGERSEN
              SVITZERS ENESTE BARN
       EJNDOMSNR: 26
   H037  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  673A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    18-03-1786
       PERSON:   158 SALIG WILLUM  RING, BYSKRIVER OG
                CONTROLEUR I PRÆSTØ
                BEGRAVET 14/9 1774 NOGLE OG 60 ÅR GL IFØLGE
                KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 791
               REDE PENGE:     1
               FAST EJENDOM:   401
               INDBO:      365
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  24
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  538
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   284
               REGN. INDENBYS:  153
               REGN. UDENBYS:   15
                       RESTERENDE BYGGELØN TIL
                       HENDRICH GIELF PÅ
                       VINDBYHOLT
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  86
                          HERAF DIV
                          SKIFTESALARIUM 59
                          RIGSDALER VURDERING
                          AF BOET 11 RIGSDALER
                          BEGRAVET 15 RIGSDALER
       OVERSKUD:  253
   H038  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  676A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    11-03-1786
       PERSON:   277 SALIG ANNE MARIE HENRICHSDT SALIG HANS
                ANDERSEN MØLLERS, ENKE I PRÆSTØ
                BEGRAVET 21/12 1772,79 ÅR GL IFØLGE
                KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 734
               REDE PENGE:     6
               FAST EJENDOM:   284
               INDBO:      432
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  12
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  625
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   258
               REGN. INDENBYS:  103
               REGN. UDENBYS:  178
                       HERAF DIV INDESTÅENDE ARV
                       175 RIGSDALER
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  86
                          HERAF DIV
                          SKIFTEOMKOSTNINGER 68
                          RIGSDALER
       OVERSKUD:  109
   H039  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  680A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    02-06-1786
       PERSON:   581 SALIG MATHIAS LUDOLPH LAHMAN, SKOMAGER I
                PRÆSTØ
                BEGRAVET 14/1-85 62 ÅR GL "EN AF BYENS
                ELIGERET MÆND OG PRÆSTENS MEDHJÆLP"
       AKTIVER IALT: 291
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   153
               INDBO:      113
               VÆRKTØJ M.V.:   25
                       HERAF "SKOMAGERVÆRKSTED"
                       VURDERET TIL 1 MK 8 SK MEN
                       SOLG TIL CA. 4 MK RESTE HUD
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  479
               OBL. INDENBYS:  103
               OBL. UDENBYS:   165
               REGN. INDENBYS:  76
               REGN. UDENBYS:  105
                       HERAF 3. PRIORITET IKKE
                       TINGLYST OBLIGATION TIL
                       HR.PLUMS ARVINGER PÅ 78
                       RIGSDALER
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  30
       UNDERSKUD:  188

Præstø Skifteprotokol 1775-1806 (fortsat fra H040)

   H040  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFT HANS SALIG HUSTRU INGER LARSDT BIE
              BEGRAVET 3/5-85,41 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  684A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    29-12-1786
       PERSON:   706 EJLERT SØRENSEN, TØMMERMAND I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 229
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   160
               INDBO:       69
                       HERAF 4BUNDTER GARN 6
                       RIGSDALER STUEUR 4
                       RIGSDALER OG BRÆNDEVINSTØJ
                       KOMPL. 12 RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  337
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   250
               REGN. INDENBYS:  40
                       SKYLDIG TIL SIN SØN LARS
                       EJLERSEN
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  47
       UNDERSKUD:  107
   H041  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFT HANS SALIG HUSTRU SIDSE MORTENSDT
              BEGRAVET 15/8-86 42 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  686A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    25-02-1787
       PERSON:   468 CHRISTIAN OLSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 285
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   200
               INDBO:       73
               VÆRKTØJ M.V.:   12
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               VIDERE SKIFTE ER IKKE FORETAGET DA
               SVIGERSØNNEN TIMOTHEUS RIIBER ER
               INDDRAGET I HUSET OG VEDGAARD ARV OG GÆLD
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
   H042  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  688A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    24-02-1787
       PERSON:   637 SALIG MATHIAS JENSEN, SKRÆDDER I PRÆSTØ
                BEGRAVET 5/7 1780 "NOGLE OVER" 40 ÅR GL
                IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 344
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   227
               INDBO:      117
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  400
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   216
               REGN. INDENBYS:  57
               REGN. UDENBYS:   92
                       HERAF 84 RIGSDALER SKYLDIG
                       FOR LEVEREDE KNIPLINGER FRA
                       2 KNIPLINGSKRÆMMERE
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  35
       UNDERSKUD:  56
             MAREN HANSDT - HANS HUSTRU - BEGRAVET 22/4 1780
             65 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
   H043  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  690B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    24-02-1787
       PERSON:   931 SALIG SIDSTE ANDERSDT SALIG JENS
                FRIDERICHSENS, ENKE I PRÆSTØ
                BEGRAVET 10/5 1780 HEN IMOD 70 ÅR "ENKE AF
                JENS FRIDERICHSEN I OLE HANS KRO"
       AKTIVER IALT:  25
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       25
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  26
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   8
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  18
                          HERAF BEGRAVELSES
                          OMKOSTN. 6 RIGSDALER
       UNDERSKUD:   1
   H044  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  692A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    28-02-1787
       PERSON:   482 SALIG JOHANNE SALIG BARBER  GOLDSTEENS,
                ENKE I PRÆSTØ
                BEGRAVET "ULTIMO DIE ANNI", ENKE I FATTIGES
                HUS - UDEN ALDERSANGIVELSE I KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  22
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       22
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  22
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   7
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  15
       OVERSKUD:   0
   H045  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  692B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    28-02-1787
       PERSON:   583 SALIG JOHANNES  RYDE, VAGTMESTER (FHV) I
                PRÆSTØ
                BEGRAVET 6/5 1777 57 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 122
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   100
               INDBO:       22
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  135
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   100
               REGN. INDENBYS:  16
               REGN. UDENBYS:   1
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  18
       UNDERSKUD:  13
             SKIFTE MELLEM ENKEN ANNE MARIE CHRISTIANSDT OG
             BØRNENE PEDER WILHELM RYDE,
             SKOMAGER I NYK.F. OG 2 UGIFTE DØTRE LISBETH OG
             ELLEN KIRSTINE
   H046  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  694A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    28-02-1787
       PERSON:   535 SALIG SOPHIE KUNKEL SALIG PEDER FRANKS,
                ENKE I PRÆSTØ
                BEGRAVET 25/3 1780 47 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  58
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       58
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  60
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  35
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  25
       UNDERSKUD:   2
             ARVINGER: BRØDRENE BERNT OG FREDERIK KUNKEL HHV
             PÅ ST.CROIX OG KLOKKER
             I SAXKØBING
   H047  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  695B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    28-02-1787
       PERSON:   932 SALIG JENS CHRISTENSEN STOERGAARD,
                TJENESTEKARL HOS HR REEBERG
                FRA JYLLAND - BEGRAVET 11/4 1780 NOGLE OG
                30 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  23
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       20
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   3
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  23
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   3
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  20
       OVERSKUD:   0
   H048  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  696B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    07-08-1787
       PERSON:   874 SALIG JOHAN PETER  STENNIKE, MUURMESTER &
                URTEKRÆMMER
                BEGRAVET 13/7 1787 37 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
                SKULLE ANGIVELIG STARTE "EN LIDEN HANDELL"
                HJULPET AF FARBRODEREN
                KØBMAND STENNIKE I NÆSTVED - ENKEN ER ELSE
                MARIE FØDT KRARUP
       AKTIVER IALT:  36
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       26
               VÆRKTØJ M.V.:   10
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  132
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:  117
                       VAREGÆLD T.HHV
                       VESTIND.KAFFEKOMP./PRÆTORIUS
                        PÅ ST.CROIX/
                       KØBM.STENNIKE.
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  15
       UNDERSKUD:  96

Præstø Skifteprotokol 1775-1806 (fortsat fra H049)

   H049  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  697B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    21-07-1787
       PERSON:   629 SALIG HANS CHRISTIAN OLSEN (GUNNERSEN)
                MAJMANN, SKIPPER I PRÆSTØ
                BEGRAVET 10/6-86: HANS CHRISTIAN GUNDERSEN
                MAJMANN 50 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 162
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   80
               INDBO:       72
               VÆRKTØJ M.V.:   10
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  281
               OBL. INDENBYS:  108
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  157
                       HERAF REGNING PÅ 100
                       RIGSDALER 4MK OG 12 SK FRA
                       CHRISTIAN BRABRANDT A
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  16
       UNDERSKUD:  105
             SKIFTE MELLEM ENKEN ANNE PEDERSDT OG DØTRENE
             MAREN OG ANNE CATHRINE HANSDT
   H050  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  701A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    08-09-1787
       PERSON:   819 SALIG JENS JOHANSEN, FELDBEREDER I
                PRÆSTØ
                BEGRAVET 13/5 1786 58 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 134
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   120
               INDBO:       8
               VÆRKTØJ M.V.:    6
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  150
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   106
               REGN. INDENBYS:  24
               REGN. UDENBYS:   11
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   9
       UNDERSKUD:  16
             SKIFTE MELLEM ENKEN MARIE HEMMINGSDATTER OG 2DE
             DØTRE MAREN OG
             KIRSTINE JENSDT, BEGGE TJENENDE I KØBENHAVN
   H051  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  702B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    08-09-1787
       PERSON:   933 SALIG JØRGEN NIELSEN,
                CONSUMPTIONSBETJENT I PRÆSTØ
                BEGRAVET 4/4 1785 40 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  30
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   21
                       ENKEN ANNE JENSDT EJER ET
                       HUS I NYERAAD PÅ 5 FAG KLIN
                       VÆGGE, STRÅTAG
               INDBO:       9
                       SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  30
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   7
               REGN. UDENBYS:   10
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  13
       OVERSKUD:   0
   H052  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  704A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    10-11-1787
       PERSON:   361 SALIG HANS PEDERSEN, HANDSKEMAGER I
                PRÆSTØ
                BEGRAVET 17/3 1787 88 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 119
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   100
               INDBO:       15
               VÆRKTØJ M.V.:    4
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  165
               OBL. INDENBYS:  100
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  36
               REGN. UDENBYS:   2
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  27
       UNDERSKUD:  46
             SKIFTE MELLEM ENKEN JOHANNE SØRENSDT OG 3 BØRN:
             CHRISTEN HANSEN 9 ÅR,
             SØREN HANSEN 5 ÅR ANNA MARIE 2,5 ÅR OG PEDER
             HANSEN (BORTE I 20 ÅR)
   H053  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFT HANS SALIG HUSTRU LUCIE BENDTSDT
              BEGRAVET 7/3 1788 46 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  710A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    09-05-1789
       PERSON:   624 JOHAN  CORTH, SMED I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 251
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   180
               INDBO:       44
               VÆRKTØJ M.V.:   27
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  554
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   200
               REGN. INDENBYS:  174
                       HERAF REGNING PÅ 160
                       RIGSDALER FRA KØBMAND
                       KRØYER
               REGN. UDENBYS:  134
                       HERAF REVERS FRA PANTHAVER
                       NIELS JENSEN SKOVRIDER I
                       RONEKLINT PÅ 80 RIGSDALER
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  46
       UNDERSKUD:  303
   H054  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  711B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
             OG SIDE 736, HVOR SELVE SKIFTET FORETAGES.
       DATO:    30-12-1800
       PERSON:   934 SALIG PETER DONNER ELLER DOLNER,
                CONDITIONERENDE HOS KØBMAND
                BEGRAVET 24/10 1789 53 ÅR GL IFØLGE
                KIRKEBOG
                CHRISTEN PETERSEN - FØDT - KALMAR I
                SVERIGE
       AKTIVER IALT:  53
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       53
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  68
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   3
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  65
                          HERAF REGNING PÅ 59
                          RIGSDALER FOR
                          BEGRAVELSEN FRA
                          KØBMAND PETERSEN
       UNDERSKUD:  15
   H055  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  712B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    03-09-1790
       PERSON:   883 SALIG KNUD HANSEN, MARKVOGTER & DAGLEJER
                I PRÆSTØ
                BEGRAVET 10/10-89 67 ÅR GL OG FATTIG MAND
                IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  18
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       11
               VÆRKTØJ M.V.:    7
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  24
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  15
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   9
       UNDERSKUD:   6
             SKIFTE MELLEM ENKEN ANNE HANSDT OG 3 BØRN HANS
             8 ÅR, NIELS 3,5 ÅR OG
             JOHANNE 5,5 ÅR
   H056  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  713A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    25-01-1793
       PERSON:   602 SALIG STEFFEN  WESSENDUNK, KIØBMAND I
                PRÆSTØ
                BEGRAVET 22/4 1786 58 ÅR GL KØBMAND OG
                KIRKEVÆRGE IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:11847
               REDE PENGE:    211
               FAST EJENDOM:  4154
               INDBO:      2016
               VÆRKTØJ M.V.:  2282
               OBL. INDENBYS:  236
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.: 1494
                       USPECIFICERET "BOG-GIÆLD" ER
                       SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
                       DELT I INDENBYS OG UDENBYS
               TILGH. UDENB.:  1454
       PASSIVER IALT: 16326
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  8813
               REGN. INDENBYS: 1673
               REGN. UDENBYS:  4031
               SKIFTE OG BEGRAVELSE: 1809
       UNDERSKUD: 4479
   H057  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  735B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    03-09-1790
       PERSON:   592 SALIG HANS NIELSEN HUGGER??, SKOFLIKKER I
                PRÆSTØ
                BEGRAVET 7/8-1790 FATTIGES JORD 54 ÅR GL
       AKTIVER IALT:  2
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       2
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   2
                       SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
                       SKYLDIG EXTRASKAT
               REGN. UDENBYS:   3
                       SKYLDIG HUSLEJE TIL PEDER
                       NIELSEN I FAXINGE
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       UNDERSKUD:   3

Præstø Skifteprotokol 1775-1806 (fortsat fra H058)

   H058  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  736A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    19-11-1790
       PERSON:   738 MARGR.EL. SALIG CHRISTIAN  BRABRANDS
       EJENDOMSNR: 31
       OPLYSNING: BEVILLING AT MÅTTE SIDDE I USKIFTET
             BO - FORMUEN OPGØRES TIL CA. 1000 RIGSDALER
             ARV: 500 RIGSDALER PRIORITERES I EJENDOM
   H059  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  738A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    21-01-1791
       PERSON:   529 SALIG HANS ESPENSEN, MØLLER
       AKTIVER IALT:  0
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       0
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD: 1541
             JUDITTE HOLM BEV USKIFTET BO OG SAMFRÆNDESKIFTE,
             HAN BEGRAVET 62 ÅR GL
             IFØLGE ARVEAFKALD HAR HANS JØRGEN HOLM I
             KØBENHAVN FÅET MØDRENE ARV 256 RIGSDALER 5 MK
             SNEDKER ESPEN HANSEN FÆDR.OG MØDR.ARV 513
             RIGSDALER 4MK OG METTE C.HANSEN FÆDR
             MØDR.ARV 256 RIGSDALER 5MK. HANS ESPENSEN HAR
             VEL FÅET EN BRODERLOD, IALT 1541
   H060  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  738B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    23-04-1793
       PERSON:   877 SALIG ANNA  BROEBERG, JOMFRUE I PRÆSTØ
                BEGRAVET 1/8 1791,85 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
                FØDT I AARHUS, HVOR FADEREN VAR GARTNER
       AKTIVER IALT: 242
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       57
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   25
               TILGH. INDENB.:  160
                       TILGH HOS WESSENDUNK
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  273
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  221
                       HERAF 152 RIGSDALER GÆLD TIL
                       WESSENDUNK OG 9 RIGSDALER
                       HUSLEJE TIL OLE MØLLER
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  52
       UNDERSKUD:  31
   H061  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  741A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    10-08-1791
       PERSON:   866 SALIG HANS CHRISTIAN SÆDDOV?, SKRÆDER I
                PRÆSTØ
                ANGIVELIGT SØN AF CHR PEDERSEN
                HANDSKEMAGER (485)BEGR 14/8-91
                I DE FATTIGES JORD IGLG KIRKEBOG OPGIVET
                TIL 50 ÅR GL AF HUTEN LARS LUND
       AKTIVER IALT:  1
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       1
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
             SKIFTE SYNES IKKE AFSLUTTET MEN DET ER NÆVNT SOM
             AFSLUTTET
   H062  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFT HANS SALIG HUSTRU KIRSTINE MICHELSDT
              BEGRAVET 9 SØND EFTER TRIN
       SIDE NR:  741B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    30-09-1791
       PERSON:   870 SVEND  NOHRN, VÆGTER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT:  5
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       5
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  16
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  10
                       "SKYLDIG TIL ADSKILLIGE FOR
                       HUSLEJE,BRØDKORN OG VIDERE"
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   6
                          SKIFTEFORVALTEREN MED
                          FL EFTERGAV DERES
                          TILGH SALÆR MM 2
                          RIGSDALER IALT 4
                          RIGSDALER
       UNDERSKUD:  11
   H063  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  742A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    23-04-1793
       PERSON:   873 SALIG PETER RASMUSSEN STOKDORPH,
                FELDSKIER-SVEND I PRÆSTØ
                BEGRAVET 1/10-91 SOM CHIRURGUS IFØLGE
                KIRKEBOG SKAL VÆRE FØDT I HORSENS
       AKTIVER IALT: 118
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       96
               VÆRKTØJ M.V.:   18
                       HERAF KIRURGISKE
                       INSTRUMENTER MV 12
                       RIGSDALER OG 50 BØGER (SIC!)
                       12 RIGSDALER
               OBL. INDENBYS:   4
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  75
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  17
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  58
       OVERSKUD:  43
             ARVINGERNE ER EN BROR FRIDERICH PAULI STOCHDORFF
             SNEDKER I TØNDER OG EN
   H064  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU ANNE CATRINE
              CHRISTIANSDT BEGRAVET 21/10-91 23 ÅR G
       SIDE NR:  744A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    31-05-1792
       PERSON:   758 TIMOTHEUS  RIIBER, SNEDKER
       AKTIVER IALT:  17
               REDE PENGE:     0
                       TRODS 0 REDE PENGE, UDBETALES
                       STRAKS 2 RIGSDALER 4 SK I
                       AFDRAG PÅ SKIFTEOMK
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       14
               VÆRKTØJ M.V.:    3
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  39
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  36
                       HERAF HUSLEJE TIL BADSTUBER
                       8 RIGSDALER OG SKYLDIG TIL
                       KØBMÆND 28 RIGSDALER
               REGN. UDENBYS:   3
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
                          KUN SKIFTEOMKOSTNINGER
       OVERSKUD:   0
   H065  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  745A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    30-10-1791
       PERSON:   935 ELISA MARIA ( KIRKEBOG )  KREJMAN,
                JOMFRUE I PRÆSTØ
                BEGRAVET I DE FATTIGES JORD EFTER EGEN
                VILJE 4/11 1791
       AKTIVER IALT:  38
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       38
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
             SKIFTE ER IKKE FORETAGET EFTER REGISTRERING AF
             AKTIVER ER FORETNINGEN
             AFSLUTTET OG BOET OVERDRAGET TIL DEN UÆGTE SØN
             OTTE ANDREAS FRITZERERSEN
   H066  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  747A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    31-01-1794
       PERSON:   613 SALIG JOHAN ERICHSEN, SKOMAGER OG
                RODEMESTER I ØSTER RODE
                BEGRAVET 7/3 1792 61 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 110
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   100
               INDBO:       9
               VÆRKTØJ M.V.:    1
                       RUNDET OP FRA 2 MK:NEMLIG
                       SKOMAGERVÆRKSTED 1 MK DIV
                       LÆSTE ETC 1 MK
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  178
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   174
                       KAMMERRÅD PREHN RENONCEREDE
                       PÅ SIN RET TIL DET FATTIGE
                       BO DA HUSET EJ
                       VAR SOLGT EFTER 3 AUKTIONER
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   4
       UNDERSKUD:  68

Præstø Skifteprotokol 1775-1806 (fortsat fra H067)

   H067  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  748A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    04-04-1792
       PERSON:   705 MATHIAS  ROESTED
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OBER OG UNDERRETSPROCURATOR
             BEGRAVET 16/4-92 40 ÅR IFØLGE KIRKEBOG HANS
              HUSTRU
             BIRGITTE MØLLER SIDDER I USKIFTET BO
   H068  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  750B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    29-06-1792
       PERSON:   762 PETER HANSE
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: TOLDER OG CONSUMPTIONSFORVALTER
             BEGRAVET 14/9 1792 -ALDER HUSTRU ANNE CATRI
             NE PEDERSEN SIDDER I USKIFTET BO
   H069  TYPE:    SKIFTE
             KONKURSBO
       SIDE NR:  752A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    22-06-1793
       PERSON:   514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 1554
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:  1004
               INDBO:      300
               VÆRKTØJ M.V.:   217
                       SÆD:77,KREATURER:51
                       VOGNE/AVLSREDSK:39,TRÆ,TRÆVARER OG VÆRKTØJ:50 RIGSDALER
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   3
               TILGH. UDENB.:   30
       PASSIVER IALT: 2476
               OBL. INDENBYS:  180
               OBL. UDENBYS:  1751
               REGN. INDENBYS:  250
               REGN. UDENBYS:  190
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  105
                          KUN AUKTIONS-OG
                          SKIFTEOMKOSTNINGER DA
                          INGEN JO ER DØD
       UNDERSKUD:  922
   H070  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  756A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    23-04-1793
       PERSON:   937 SALIG PETER ANDREAS  MONEFELD,
                KRAMBODSSVEND I PRÆSTØ
                BEGRAVET 1/6-92 26 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
                DRUKNET VED MORSKABSSEJLLADS
       AKTIVER IALT: 155
               REDE PENGE:     7
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       86
               VÆRKTØJ M.V.:    5
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  35
               TILGH. UDENB.:   22
       PASSIVER IALT:  77
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    8
               REGN. INDENBYS:  10
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  59
       OVERSKUD:  78
             ARVINGER:MODEREN MADAME MONEFELDT I KØGE OG 3
             BRØDRE OG 5 SØSTRE
   H071  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  760A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    30-12-1793
       PERSON:   450 SALIG WILHELM  ARNTH, POTTEMAGER I PRÆSTØ
                BEGRAVET 28/12 1792 75 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 105
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   80
               INDBO:       25
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  133
               OBL. INDENBYS:  102
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  25
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   6
       UNDERSKUD:  28
             ARVINGER:ENKEN OG EN SØSTER SOM ER LEM PÅ
             HELSINGØR HOSPITAL
             ENKEN HEDDER SIDSE JØRGENSDATTER
   H072  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  758A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    16-09-1792
       PERSON:   669 MADAME CATHARINE NISSEN SALIG JENS BRACHES
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: ENKE DØD 18/9-92 BOET ER KUN DELVIS
             VURDERET DA KAMMERRÅD BRASCH I ÅRHUS
             ARVER HELE BOET HUN BLEV 75 ÅR-KB
   H073  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  765A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    12-08-1794
       PERSON:   764 MICHAEL  JUEL, KIØBMAND I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 5127
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:  1071
               INDBO:      760
               VÆRKTØJ M.V.:  1799
                       HERAF KREATURER 19 RIGSDALER
                       AFGRØDE 93 RIGSDALER OG
                       KRAMVARER 1687 RIGSDALER
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   62
               TILGH. INDENB.:  465
                       AF INDEN-OG UDENBYS TILGH ER
                       DOG CA HALVDELEN UVIS
               TILGH. UDENB.:  970
       PASSIVER IALT: 7734
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  5246
               REGN. INDENBYS:  154
               REGN. UDENBYS:  1793
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  541
                          HERAF SKIFTEOMK 195
                          RIGSDALER AUKTIONSOMK
                          168 RIGSDALER OG
                          INDKASSERINGSOMK 178
                          RIGSDALER
       UNDERSKUD: 2607
   H074  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  782A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    15-11-1794
       PERSON:   527 SALIG OLE HANSEN SVANE, BØDKER
                BEGRAVET 19/11 1793 63 ÅR GL IFØLGE
                KIRKEBOG DRUKNET
       AKTIVER IALT: 405
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   204
               INDBO:      176
               VÆRKTØJ M.V.:   15
                       ALENE KREATURER
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  10
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  268
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   103
               REGN. INDENBYS:  105
               REGN. UDENBYS:   4
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  56
       OVERSKUD:  137
             ARVINGER:BØDKER HANS OLSEN,VALLENTIN OLSEN,LARS
             KLANDT SVAN,ANNA MARGR
   H075  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  771A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    23-06-1793
       PERSON:   594 SALIG HANS CHRISTENSEN BILLE
       EJENDOMSNR: 67
       OPLYSNING: SKIFTE FORETAGES TILSYNELADENDE IKKE
             SELVOM ENKEN GIFTER SIG MED PEDER
             CHRISTOPHERSEN BOET VURDERET TIL 171 RIGSDALER
   H075A  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  784B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    25-07-1795
       PERSON:   655 SALIG LARS PEDERSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
                BEGRAVET 2 JULEDAG 1793 IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  89
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   80
               INDBO:       9
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  169
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   150
                       JOMFRU HASS TAGER PANTET TIL
                       SIG OG HOLDER RESTEN
                       SKADESLØSE
               REGN. INDENBYS:   4
               REGN. UDENBYS:   4
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  11
       UNDERSKUD:  80
             ARVINGER ENKEN HELVIG ERICHSDT OG BØRN
             ERICH,MAREN OG SIDSE CATHRINE
   H076  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  787B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    01-02-1796
       PERSON:   452 SALIG THOMAS  KRARUP, KÆMNER
                BEGRAVET 1794,69 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 268
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   214
               INDBO:       54
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  913
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   430
                       PANTHAVERNE FIK INGEN
                       DIVIDENDE PGA
                       UNDERSLÆBET, SOM FIK 1
                       PRIORITET
               REGN. INDENBYS:  366
                       HERAF UNDERSLÆB TIL BYENS
                       KASSE:342 RIGSDALER SAMT
                       DIV SKATTER 22 RIGSDALER
               REGN. UDENBYS:   90
                       HERAF UNDERSLÆB TIL KGL
                       KASSE:63 RIGSDALER
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  27
       UNDERSKUD:  645

Præstø Skifteprotokol 1775-1806 (fortsat fra H077)

   H077  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  789B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    31-01-1795
       PERSON:   936 SALIG NIELS  SMITH
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: FARVERSVEND,BEGR 14/2-95 40 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
             SKIFTE HOLDES IKKE MEN HANS EJENDELE
             ER VURDERET TIL 4 RIGSDALER 4 MK 4 SKILLING
   H078  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  791A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    23-03-1795
       PERSON:   241 SALIG RASMUS  KIÆR, UHRMAGER
                BEGRAVET 27/3 1795,74 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 866
               REDE PENGE:    98
               FAST EJENDOM:   400
               INDBO:      326
                       HERAF URE FOR 35 RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:   42
                       HERAF URMAGERVÆRKTØJ MED
                       VESTER 28 RIGSDALER OG 2
                       KØER 14 RIGSDALER
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  102
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   2
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  100
       OVERSKUD:  764
             ARVING:DATTEREN GIFT MED PETER JENSEN - DELVIS
             REKONSTRUERET
   H079  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  795B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    12-01-1796
       PERSON:   478 SALIG ANDREAS  NORMANN, SKOMAGERMESTER
                BEGRAVET 24/4 1795 73 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 215
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   150
               INDBO:       65
               VÆRKTØJ M.V.:    0
                       "VÆRKSTEDET......1 MK 8 SK"
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  259
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   208
               REGN. INDENBYS:  21
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  30
                          HERAF BEGRAVELSE 22
                          RIGSDALER OG
                          SKIFTEOMKOSTN 8
                          RIGSDALER
       UNDERSKUD:  44
             SKIFTE MELLEM ENKEN ELLEN CATHARINA JUNGE OG
             BØRN AF DETTE OG TIDL ÆGTESKAB
   H080  TYPE:    SKIFTE
             SAMFRÆNDESKIFTE-TALLENE ER OMTRENTLIGE OG EJ
              FORDELT INDENBYS-UDENBYS
       SIDE NR:  796B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    29-01-1796
       PERSON:   680 SALIG JOHAN GODTFRED  KRØYER, KIØBMAND
                BEGRAVET 22/4 1795 48 ÅR GL IGLG KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:12800
               REDE PENGE:    100
               FAST EJENDOM:  2400
               INDBO:      1000
               VÆRKTØJ M.V.:  5800
               OBL. INDENBYS:  300
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.: 1000
               TILGH. UDENB.:  2200
       PASSIVER IALT: 10603
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  2000
               REGN. INDENBYS:  752
               REGN. UDENBYS:  7569
                       HERAF VAREGÆLD 6000
                       RIGSDALER "TIL ADSKILLIGE
                       HANDLENDE"
                       HERAF FOLKELØN 302 RDL, SOM
                       ER UBETALT
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  282
       OVERSKUD: 2197
   H081  TYPE:    SKIFTE
             FALLITBO
       SIDE NR:  797B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    01-03-1796
       PERSON:   636 JOHAN GODTFRIED  DEMMEL, MUURMESTER I
                PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 545
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   444
               INDBO:      101
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT: 1450
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  1100
               REGN. INDENBYS:  35
                       BYSKATTER OG EKSTRASKAT
               REGN. UDENBYS:  285
                       HERAF KØBMAND MEYER I STEGE
                       218 RIGSDALER FOR LEVEREDE
                       MATERIALER
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  30
       UNDERSKUD:  905
   H082  TYPE:    SKIFTE
             SAMFRÆNDESKIFTE MELLEM ENKEN MARIA MAGDALENE
              PHAFF OG 3 UMYND DØTRE
       SIDE NR:  800A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    28-09-1795
       PERSON:   696 SALIG NIELS PETER  ESCH, FARVER I PRÆSTØ
                BEGRAVET 23/6 1794 42 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 2612
               REDE PENGE:    205
               FAST EJENDOM:   900
               INDBO:      520
               VÆRKTØJ M.V.:   887
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  20
               TILGH. UDENB.:   80
       PASSIVER IALT: 1012
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   700
               REGN. INDENBYS:  27
               REGN. UDENBYS:  280
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   5
                          "DEN ALLERNAADIGSTE
                          PAABUDNE 1/3 PRO
                          CTO" + VEL 1% AF
                          AKTIVER
       OVERSKUD: 1600
   H083  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  801B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    24-09-1796
       PERSON:   848 SALIG NICOLAY  ROTHE, RITMESTER OG FHV
                AMTSFORVALTER
                BEGRAVET 16/3 1796 65 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 224
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:      224
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT: 1372
               ALLE KREDITORER EFTERGIVER GÆLDEN MEN SYNES
               ALLIGEVEL AT RESERVERE
               DERES RET
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  1008
               REGN. INDENBYS:  200
               REGN. UDENBYS:  164
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       UNDERSKUD: 1148
             SKIFTE MELLEM ENKEN HEDEVIG MARGRETHE BILLE OG 5
             BØRN OG 4 BØRNEBØRN
   H084  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  803A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    31-05-1797
       PERSON:   697 SALIG HERMAN  SPLETH, CONSUMPTIONSBETJENT
                BEGRAVET 24/6 1796 63 ÅR GL IFLG KIRKEBOG
                NÆVNT I EN REGNING PÅ ET PAR STØVLER PAG.
                810 ØVERST SOM CONSUMPT.BETJ
       AKTIVER IALT:  34
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       34
                       SOLGT VED AUKTION VURDERET
                       TIL 21 RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  26
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  14
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  12
                          HERAF BEGRAVET 5
                          RIGSDALER AUKTIONSOMK
                          1 RIGSDALER OG
                          SKIFTEOMK 6 RIGSDALER
       OVERSKUD:   8
   H085  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFT HANS SALIG HUSTRU BODIL HANSDT
              BEGRAVET 11/5-96 42 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  804B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    24-09-1799
       PERSON:   758 TIMOTHEUS  RIIBER, SNEDKER
       AKTIVER IALT:  26
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       26
                       SOLGT VED AUKTION VURDERET
                       TIL 12 RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  66
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  56
                       HERAF KØBMANDSREGNINGER 36
                       RIGSDALER HUSLEJE 9
                       RIGSDALER SKATTER 7
                       RIGSDALER
               REGN. UDENBYS:   1
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   9
       UNDERSKUD:  40
             SKIFTE MELLEM ENKEMANDEN OG BØRNENE HANS
             ANDERSEN 12 ÅR TONNY 7 ÅR SIDSE MARIE
   H086  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU MAREN ANDERSDT
              BEGRAVET 26/5-96 45 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  805A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    12-07-1796
       PERSON:   668 FRIDERICH  LUND, SNEDKER
       AKTIVER IALT:  12
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       8
               VÆRKTØJ M.V.:    4
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OPGØRELSE AF PASSIVER MANGLER
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
                          FIGURERER IKKE MEN
                          BURDE VEL VÆRE CA 1
                          RIGSDALER +
                          BEGRAVELSESOMKOSTNING
       OVERSKUD:   0
             KUN REGISTRERING OG VURDERING ER FORETAGET

Præstø Skifteprotokol 1775-1806 (fortsat fra H087)

   H087  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  805A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    09-08-1804
       PERSON:   841 SALIG HANS  DITZEL, FARVER
                IFØLGE SKIFTE DØD 21/7 1796 FINDES IKKE I
                KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 1747
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   900
               INDBO:      297
               VÆRKTØJ M.V.:   550
                       SKØNSMÆSSIGT UDSKILT FRA
                       FAST EJENDOM HVORMED DET
                       VAR SAMMENFATTET
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT: 1726
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   700
               REGN. INDENBYS:  138
               REGN. UDENBYS:  803
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  85
                          HERAF
                          SKIFTEOMKSTNINGER 15
                          RIGSDALER OG 2+BEGR
                          70 RIGSDALER
       OVERSKUD:  21
             SKIFTE MELLEM ENKEN OG NIELS ESCHES BØRN DA HUN
             GIFTER SIG MED FARVER KAABE
   H088  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  806B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    27-02-1798
       PERSON:   938 SALIG JØRGEN PEDERSEN, RØGTER HOS
                KØBMAND OVERGAARD
                BEGRAVET 22/10 1796 63 ÅR "DØDE
                PLUDSELIGT" IFLG KB - HUSTRU BOR I HELSINGE
       AKTIVER IALT:  53
               REDE PENGE:     8
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       23
                       SOLGT VED AUKTION VURDERET
                       TIL 12 RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   22
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  35
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  35
                          HERAF OVERGAARDS UDLÆG
                          OG BEKOSTNINGER 21
                          RIGSDALER LIGSYN 4
                          RIGSDALER
                          AUKTION 2 RIGSDALER
                          SKIFTEOMK 8 RIGSDALER
       OVERSKUD:  18
   H089  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  807A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    24-09-1799
       PERSON:   719 SALIG HANS  LANGE, MUURMESTER
                SELV ER HAN DØD "VED MICHELS DAGS
                TIDER" 1796, HANS HUSTRU METTE SOPHIE
                OLESDT BEGRAVET 2/1 1797 59 ÅR GL IFØLGE
                KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  34
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       34
                       SOLGT VED AUKTION VURDERET
                       TIL 15 RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  70
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  51
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  19
       UNDERSKUD:  36
             ARVINGER:HANS JØRGEN LANGE SAMT 4 DØTRE
   H090  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU KIRSTINE JENSDT
              BEGRAVET 10/2-97 39 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  807B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    23-05-1797
       PERSON:   851 PEDER CHRISTOPHERSEN, VÆVER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 205
               EFTER REGISTRERINGENS VURDERING SYD FOR HUS
               OG VÆRKTØJ OG INDBO
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   180
               INDBO:       21
               VÆRKTØJ M.V.:    4
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  195
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   156
               REGN. INDENBYS:  14
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  25
                          HERAF SKIFTEOMK 9
                          RIGSDALER OG 2+BEGR
                          16 RIGSDALER
       OVERSKUD:  10
   H091  TYPE:    SKIFTE
             SAMFRÆNDESKIFTE MELLEM ENKEN LOVISE JENSDT OG 3
              DØTRE PÅ 10, 8 OG 2 ÅR
       SIDE NR:  807B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    20-10-1797
       PERSON:   772 SALIG ANDERS  HØRBYE, BRÆNDEVINSBRÆNDER
                BEGRAVET 8/2 1797 56 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  90
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       90
                       SKØN OVER "DET HELE INDBO"
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  41
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  54
                          HERAF SKIFTEOMK 2
                          RIGSDALER OG 2+BEGR
                          52 RIGSDALER
       UNDERSKUD:   5
   H092  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  808B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    24-09-1799
       PERSON:   655 SALIG HELVIG ERICHSDT SALIG LARS
                PEDERSENS, ENKE
                BEGRAVET 7/2 1797 53 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  14
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       14
                       SOLGT VED AUKTION VURDERET
                       TIL 6 RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  16
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   9
                       HERAF SKYLDIG HUSLEJE TIL
                       WALLENTIN JENSEN 2
                       RIGSDALER
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   7
       UNDERSKUD:   2
             ARVINGER:BØRNENE ERICH LARSEN, MAREN OG SIDSEL
             CATHRINA LARSDT, UGIFTE
   H093  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU HENRICHA REBECCA
              HENRICHSDT BEGRAVET 22/4-97 45 ÅR
       SIDE NR:  809A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    06-02-1798
       PERSON:   694 JOHAN  ROHDIAN, SKOMAGER
       AKTIVER IALT: 216
               AKTIVERNE OPTAGET TIL VURDERINGSSUMMEN
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   200
               INDBO:       15
               VÆRKTØJ M.V.:    1
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  244
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   208
               REGN. INDENBYS:  16
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  20
       UNDERSKUD:  28
             BØRNENE ER PETER 20 ÅR I VORDINGBORG,KAREN MARIA
             18 ÅR,HENRICH 16 ÅR
             HANS GERHARD 12 ÅR,GRETHE 8 ÅR,CARL 5 ÅR-DE SIDSTE
             5 BOR HJEMME
   H094  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  811A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    08-10-1798
       PERSON:   882 SALIG CASPER  MEILAND, PENSIONIST FORHEN
                RYTTER I PRÆSTØ
                BEGRAVET 8/9 1797 68 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  62
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       52
               VÆRKTØJ M.V.:   10
                       SNEDKERVÆRKTØJ
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  40
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  40
       OVERSKUD:  22
             SØNNEN CASPAR MAYLAND TØMMERMAND VED HOLMEN ER
             ENEARVING
   H095  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  811B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    05-09-1797
       PERSON:   743 SALIG METTE MARIE VIDBYE SALIG DEGNEN HR
                GEDDINGS, ENKE
                BEGRAVET 9/9 1797, 90 ÅR GL IFØLGE
       AKTIVER IALT: 167
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       17
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:  150
                       TIL THOMAS KRARUP - HANS
                       DØDSBO GIVER DOG INGEN
                       DIVIDENDE
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               PASSIVER ER IKKE OPGJORT - MÅSKE ER SKIFTET
               VIDEREFØRT AF GEISTLIGE
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
             DATTER I NYK FORHUS GIFT MED EN BAGER

Præstø Skifteprotokol 1775-1806 (fortsat fra H096)

   H096  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  811B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    27-10-1797
       PERSON:   514 SALIG JENS JOHANSEN, BØDKER
                BEGRAVET 17/9 1797 46 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 1066
               SOLGT VED AUKTION VURDERET TIL 815
               RDL%NEMLEI HUSENE 600 RIGSDALER OG INDBO
               215 RDDL
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   760
               INDBO:      258
               VÆRKTØJ M.V.:   48
                       HERAF SVIN OG EN KO FOR IALT
                       15 RIGSDALER
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT: 1702
               OBL. INDENBYS:  323
               OBL. UDENBYS:   778
               REGN. INDENBYS:  205
               REGN. UDENBYS:  320
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  76
       UNDERSKUD:  636
             SKIFTE MELLEM ENKEN ELSE MARGR VALENTINSDT OG
             SØNNEN JOHAN VALENTIN JOHANSEN
   H097  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  813B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    06-02-1798
       PERSON:   939 SALIG FRIDERICH TAGE  FREDELUND, UHRMAGER
                BEGRAVET 29/9 1797 34 ÅR GL "SOM AF VAADE
                DRUKNEDE" IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  63
               EFTER REGISTRERINGEN
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       61
               VÆRKTØJ M.V.:    2
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  38
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   5
               REGN. UDENBYS:   9
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  24
                          HERAF 2+BEGR 20
                          RIGSDALER OG
                          SKIFTEOMK 4 RIGSDALER
       OVERSKUD:  25
             SKIFTE MELLEM ENKEN ANNA MARIA BERENTZEN OG
             DERES 2 PIGER OG JOHANNE FREDERI
   H098  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU MARGR ANDERSDT
              BEGRAVET 23/12-97 32 ÅR IFL KIRKEBOG
       SIDE NR:  816B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    06-02-1798
       PERSON:   917 JENS CHRISTENSEN, VÆVER
       AKTIVER IALT:  38
               EFTER REGISTRERINGSVURDERINGEN
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       35
               VÆRKTØJ M.V.:    3
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  32
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   6
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  26
                          HERAF 2+BEGR 22
                          RDL-RESTEN ER
                          SKIFTEOMK
       OVERSKUD:   6
             SKIFTE MELLEM ENKEMANDEN OG SØNNEN NICOLAJ
             AUGUST JENSEN
   H099  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU INGER MARGRETHE
              NOHR BEGRAVET 9/5-98 47 ÅR KIRKEBOG
       SIDE NR:  819A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    12-12-1798
       PERSON:   420 JENS  OFVERGAARD, KIØBMAND
       AKTIVER IALT:24296
               REDE PENGE:    74
               FAST EJENDOM:  5412
               INDBO:      2162
               VÆRKTØJ M.V.:  9269
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   500
               TILGH. INDENB.: 2200
                       SKØNSMÆSSIGT FORDELT PÅ
                       INDENBYS OG UDENBYS.DE
                       UVISSE TILGODEHAVENDER
                       PÅ 2855 RIGSDALER ER
                       MEDREGNET.I PROTOKOLLEN ER
                       DE BLOT OGSÅ MED I UDGIFTEN
               TILGH. UDENB.:  4679
       PASSIVER IALT: 15694
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  4041
               REGN. INDENBYS: 3291
                       HERAF STEDBØRNENES TILGH ARV
                       EFTER KØBMAND
                       KRØYER(H080):1098 RIGSDALER
               REGN. UDENBYS:  7597
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  765
       OVERSKUD: 8602
   H100  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  841B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    10-09-1798
       PERSON:   581 SALIG MARGRETHE SALIG MATH  LAUGMANDS,
                ENKE I FATTIGHUSET
                BEGRAVET 14/9 1798 89,5 ÅR GL IFØLGE
                KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  13
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       13
                       EFTER REGISTRERINGEN
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               PASSIVER IKKE OPGJORT
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
             BOET TILFALDER VEL FATTIGHUSET?
   H101  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  842A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    29-10-1798
       PERSON:   452 SALIG ANNA MARIA MØLLER SALIG THOMAS
                KRARUPS, ENKE
                BEGRAVET 2/11 1798 78 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  22
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       22
                       EFTER REGISTRERINGEN
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               PASSIVER IKKE OPGJORT
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
             BIRGITTE CATHR 48 ÅR OG CHRISTIANE 42 ÅR UGIFTE
             SAMT J HALVHUS PETERSENS HUSTRU
   H102  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  842B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    02-11-1798
       PERSON:   940 SALIG INGER SALIG HAAGEN  SVANBERGS, ENKE
                BEGRAVET 5/11 1798 71 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  3
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       3
                       EFTER REGISTRERINGEN
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               PASSIVER IKKE OPGJORT
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
             KIRSTINE GIFT MED SKRÆDER SVEND HALMBERG I
             PRÆSTØ SAMT 2 ANDRE DØTRE
   H103  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  843A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    31-01-1800
       PERSON:   732 SALIG JOHAN  BREMER, VÆVERMESTER
                BEGRAVET 11/11 1798 54 ÅR GL SOM
                SPINDEMESTER IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 177
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   150
               INDBO:       27
               VÆRKTØJ M.V.:    0
                       DE RÅSTOFFER DER FANDTES
                       TILHØRTE "FABRIKEN I
                       KIØBENHAVN"
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  113
               OBL. INDENBYS:  101
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  12
                          DETTE ER ALENE
                          SKIFTEOMKOSTNINGER
       OVERSKUD:  64
             ENKEN MAREN NIELSDATTER ER ENESTE ARVING
   H104  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  843A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    06-07-1801
       PERSON:   842 SALIG MARGRETHE IRGENS SALIG KRIGSRAAD
                FIELDSTEDS, ENKE
                BEGRAVET 15/12 1798 74 ÅR GL IFØLGE
                KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 1165
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:      685
                       SOLGT VED AUKTION - DET VAR
                       IKKE VURDERET ALTSAMMEN
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:  460
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   20
       PASSIVER IALT:  238
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  84
               REGN. UDENBYS:   3
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  154
       OVERSKUD:  927
             ARVINGER 3 DØTRE MARIA CHRISTINE SALIG REENBERG
             KIRSTEN FIELDSTED UGIFT
             OG SALIG KAREN CANC RÅD BADSTUBERS SALIG HUSTRU
             OG HENDES 7 BØRN

Præstø Skifteprotokol 1775-1806 (fortsat fra H105)

   H105  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  845B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    31-05-1805
       PERSON:   742 SALIG HANS CHRISTIAN  HAAR, TOLD-OG
                COSUMPTIONSKASSERER
                BEGRAVET 7/1 1799 62 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
                MEN SKIFTET HAR TRUKKET UD I 6 ÅR
       AKTIVER IALT: 1503
               INDBO OG HUS ER SOLGT VED AUKTION
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   268
               INDBO:      612
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   200
                       ANTEOBL FRA 1774 UDSTEDT AF
                       STIFTSLANDINSP HAAR-SKAL
                       VÆRE FORÆLDET
               TILGH. INDENB.:  393
               TILGH. UDENB.:   30
       PASSIVER IALT: 2631
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  1794
               REGN. INDENBYS:  37
               REGN. UDENBYS:  747
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  53
       UNDERSKUD: 1128
             SKIFTE MELLEM ENKEN ANNA KIRSTINE NØRAGER OG
             BRODERENS 6 BØRN
   H106  TYPE:    SKIFTE
             KIFTE EFT HANS SALIG HUSTRU BIRTE MARIA KIÆR
              BEGRAVET 9/1-99 33 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  847A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    11-02-1799
       PERSON:   421 PEDER JENSEN, VÆRTSHUSHOLDER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT:  0
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       0
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   150
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:  100
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG DA HENDES ENESTE
             ARVING SØSTEREN ANNE KIRSTINE GIFT KRAG FÅR
             50 RIGSDALER KONTANT IFØLGE ARVEAFKALD AF 14/1
             1799
   H107  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  855A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    31-01-1800
       PERSON:   757 SALIG KIRSTINE MARIE SALIG BERTEL JENSEN
                LAMBERGS, ENKE
                BEGRAVET 23/4 1799 56 ÅR GL
       AKTIVER IALT:  76
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       68
               VÆRKTØJ M.V.:    8
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  69
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   8
                       HERAF HUSLEJE TIL HAAGEN
                       MØRCK 3 RIGSDALER -
                       YDERLIGERE HUSLEJE SKYLDIG
                       UDENBY
               REGN. UDENBYS:   15
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  46
       OVERSKUD:   7
             ARVINGER:ANDERS BERTELSEN, SKOMAGER I
             PRÆSTØ, SØREN BERTELSEN SKRÆDER
             I PRÆSTØ OG ANDREAS PÅ LEESTRUP SAMT JENS
             JACOB,19 ÅR HOS HANS OLSEN
   H108  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  855A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    13-05-1799
       PERSON:   709 SALIG MICHAEL  CHRISTIAN, HESTEMØLLER
                BEGRAVET 17/5 1799 55 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  57
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       57
                       HERUNDER REGISTRERET LØSØRE
                       VURDERET TIL 17 RIGSDALER
                       OG PANTSAT LØSØRE SKØNNET
                       UD FRA SAMMENHÆNG VURDERET
                       TIL 40 RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  37
               GÆLD TIL LARS ESPENSEN I VIEMOSE MOD PANT I
               DIV LØSØRE SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
               VURDERET TIL 40 RIGSDALER
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   37
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:  20
             ENKEN ANNA JEPPESDT OG BØRNENE CHRISTIAN 16 ÅR OG
             KAREN MARGRETHE 18 ÅR
   H109  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFT HANS SALIG HUSTRU ANNE CATRINE
              PEDERSDT BEGRAVET 27/5-99 38 ÅR KIRKEBOG
       SIDE NR:  855B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    24-05-1799
       PERSON:   750 POUL  GANDRUP, SKOMAGER
       AKTIVER IALT:  6
               OPTAGET TIL VURDERINGEN
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       5
               VÆRKTØJ M.V.:    1
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  29
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  28
                       HERAF 8 RIGSDALER SKATTEN
                       SOM BOET ALLEREDE HAR
                       UDLAGT FOR SAMT 20
                       RIGSDALER TIL
                       DIV KREDITORER (OMTRENT
                       ANSLAAET)
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   1
       UNDERSKUD:  23
   H110  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFT HANS SALIG HUSTRU INGEBORG MARIE
              HVASS BEGRAVET 9/7-99 44 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  856B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    13-07-1799
       PERSON:   401 HENDRICH GOTLIEB  ZIERVOGEL, COMMANDEUR
       AKTIVER IALT:  0
               INTET SKIFTE FORETAGET-BOET EXTRADERET TIL
               ENKEMANDEN DA
               ENESTE ARVING, SVIGERSØNNEN OLE HVIDBERG,IKKE
               ØNSKEDE SKIFTE
               DER FORETAGES DOG AUKTION PÅ EN DEL TING FOR
               327 RIGSDALER DEN 11/10 1799
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       0
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
   H111  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  861B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    04-04-1800
       PERSON:   941 SALIG PEDER NIELSEN LYNGSTRUP,
                BRÆNDEVINSKARL
       AKTIVER IALT:  50
               AKTIVER OPGJORT TIL VURDERINGEN
               REDE PENGE:     1
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       45
               VÆRKTØJ M.V.:    1
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   3
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               DER SYNES IKKE AT KENDES NOGLE KREDITORER
               BOET ER DOG IKKE SLUTTET
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  50
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
             SKAL VÆRE FØDT I DRONNINGLUNDS SOGN I JYLLAND OG
             VEL DER HAVE EN
             MODER OG 2 SØSKENDE.BEGR 8/4 1800,51 ÅR GL
             IFØLGE KIRKEBOG
   H112  TYPE:    SKIFTE
             KONKURSBO-HAN ER BORTREJST OG KAN "IKKE..VENTES
              AT KOMME MEERE"
       SIDE NR:  862A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    09-12-1800
       PERSON:   786 JOHAN  HILFELING,
       AKTIVER IALT: 1788
               OPTAGET TIL AUKTIOMSSUMMEN INDBO VURDERET
               TIL 297 RIGSDALER GAARD VURDERET TIL 1214
               RIGSDALER
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:  1531
               INDBO:      247
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  10
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT: 3340
               OBL. INDENBYS:  1056
               OBL. UDENBYS:  1501
               REGN. INDENBYS:  394
               REGN. UDENBYS:  327
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  62
                          HERAF SELVE
                          SKIFTESALÆRET 1% AF
                          1788 RDL= 17
                          RIGSDALER 5 MK 8 SK
       UNDERSKUD: 1552
   H113  TYPE:    SKIFTE
             OPBUDSBO-HAN ER IKKE SELV TIL STEDE,MEN SKRIVER
              FRA NÆSTVED M.M.
       SIDE NR:  865B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    16-05-1801
       PERSON:   413 TERKEL  HELLESEN, SKOMAGER
       AKTIVER IALT: 757
               SOLGT VED AUKTION
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   658
               INDBO:       84
               VÆRKTØJ M.V.:    3
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  12
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  874
               OBL. INDENBYS:  376
               OBL. UDENBYS:   53
               REGN. INDENBYS:  235
               REGN. UDENBYS:  146
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  64
       UNDERSKUD:  117
             HANS KONE ANNA MARGRETHE RINGE HAR FOR NOGEN TID
             SIDEN FORLADT HAM

Præstø Skifteprotokol 1775-1806 (fortsat fra H114)

   H114  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFT HANS SALIG HUSTRU BIRGITTTE SCHIØLER
              BEGRAVET 20/3-01 69 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  872B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    09-05-1781
       PERSON:   695 JOAKIM  WEJS, BAGER
       AKTIVER IALT:  0
               BOET ER KUN REGISTRERET IKKE VURDERET ELLER
               SLUTTET-USKIFTET BO
               REDE PENGE:    40
                       FREMDELES ANGAV ENKEMANDEN
                       OG FOREVISTE I SMAAEPENGE
                       40 RIGSDALER ...
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       0
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
             STEDBØRN LARS HOLM FRA BORREBYGD JOHANNE OG
             KIRSTINE HOLM SAMT SØREN
   H115  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  881B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    18-09-1801
       PERSON:   862 SALIG OLE NIELSEN, DAGLEJER
                RYGTET VIL AT HAN ER FALDET I SLAGET 2/4
                1801 PÅ BLOKSKIBET "JYLLAND"
                SOM FRIVILLIG
       AKTIVER IALT: 258
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   200
               INDBO:       48
               VÆRKTØJ M.V.:   10
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  375
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  249
               REGN. UDENBYS:  114
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  12
       UNDERSKUD:  117
             ENKEN JOHANNE MARGRETHE PEDERSDT HAVDE INGEN
             BØRN MEN EN DEL FÆTRE
             O.L. ARVER - IFLG 4 PCT-AFGIFTEN - 60 RIGSDALER HVORFOR
             OVERSKUD MÅ VÆRE 120??
   H116  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  889B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    18-08-1801
       PERSON:   942 SALIG JENS SØRENSEN LUND, PENSIONIST FHV
                SMED VED HOLMEN
                BEGRAVET 2108 1801 66 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  28
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       28
                       SOLGT VED AUKTION 11/9 01
                       VURDERET TIL 16 RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  16
                       KOST OG LOGI SKYLDIG TIL
                       URMAGER LANGE-OPPEBÆRER
                       PENSION 36 RIGSDALER
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
             KUN REGISTRERING,VURDERING OG AUKTION FORETAGET
   H117  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  890A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1775-1806
       DATO:    29-08-1801
       PERSON:   914 SALIG RASMUS  MØLLER, CONSUMPTIONSBETJENT
                BEGRAVET 2/9 1801 43 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  40
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       40
                       SOLGT VED AUKTION 11/9 1801
                       VURDERET TIL 26 RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               PASSIVER SLET IKKE OPGJORT-SKIFTET ER IKKE
               SLUTTET
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
             ENKEN EL JOH CATHRINE OG 3 BØRN RASMUS 17 ÅR
             CONRAD 12 ÅR OG TRINE 10 ÅR


[ Top of Page | Previous Page | Next Page | Table of Contents ]

Valid XHTML 1.0 Transitional