Præstø 1695-1801 - Totaloversigt (Dokument-nummerorden)

Præstø Skifteprotokol 1746-1774

   G001  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  0002 i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    28-01-1744
       PERSON:   260 SALIG JØRGEN  BALLING, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 5000
               REDE PENGE:    556
               FAST EJENDOM:   551
               INDBO:      1127
                       SALDO FRA
                       AUKTIONSPROTOKOLLEN, DA
                       SKIFTEPROTOKOLLEN DA
                       MANGLER
               VÆRKTØJ M.V.:  1376
                       SALDO FRA
                       AUKTIONSPROTOKOLLEN
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  695
                       SKØNSMÆSSIGT ANSAT OG
                       FORDELT PÅ INDENBYS OG
                       UDENBYS DEBITORER
               TILGH. UDENB.:  695
       PASSIVER IALT: 4007
               OBL. INDENBYS:  220
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  527
               REGN. UDENBYS:  1953
                       SUM AF UDLÆG TIL UDEBYS
                       USPECIFICEREDE KREDITORER.
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  662
       OVERSKUD:  993
   G002  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  030B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    15-01-1747
       PERSON:   229 SLEGGERT GERHARD  POPPE, MAJOR AF
                CAVALLERIET
       AKTIVER IALT: 3929
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:      129
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  3400
               TILGH. INDENB.:  400
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  13
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  13
       OVERSKUD: 3916
             SOM IFØLGE TESTAMENTE AF 20/9 1746 FORDELES
             SÅLEDES: 1000 RIGSDALER TIL JOMFRU
             KAREN SORTERUP, 500 RIGSDALER TIL RITMESTER
             LYTKEN, 400 RIGSDALER TIL KORT ANDER-
             SEN HYLDTOFTS HUSTRU, 200 RIGSDALER TIL HENDES
             SØN: CHR EIKHORST,100 RIGSDALER TIL
             JOHAN EIKHORST,100 RIGSDALER T.DT.,50 RIGSDALER
             T.FATTIGE,RESTEN TIL SØSTEREN
   G003  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  111A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    08-02-1749
       PERSON:   132 SALIG SIDSEL JØRGENSDT. SALIG JØRGEN
                HOLMS, ENKE I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 186
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   70
               INDBO:       78
               VÆRKTØJ M.V.:   20
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  18
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  96
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  59
                       HERAF FÆDRENE ARV 50
                       RIGSDALER OG SKATTER O.L. 4
                       RIGSDALER
               REGN. UDENBYS:   20
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  17
       OVERSKUD:  90
             HANS OLSEN SKIBSKARL FRA JONSHOVETS ØE GAV
             TILKENDE AT HAN VAR FORLOVET
             MED JUDITTE JØRGENSDATTER HOLM OG TILBYDER AT
             TILTRÆDE ARV OG GÆLD MOD
             OBLIGATION I HUSET TIL MARIA JØRGENSDT HOLM -
             DENNE ER DOG EJ FUNDET
   G004  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  028B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    16-06-1746
       PERSON:   148 SALIG NIELS RASMUSSEN SKIPPER, SKIPPER
       AKTIVER IALT: 250
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   120
               INDBO:      130
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  170
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:  80
             EFTER REGISTRERINGEN ER DER KUN VURDERET
             SUMMARISK.
   G005  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  034A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    09-05-1747
       PERSON:   211 SALIG CHRISTIAN LAURENBERG PROM, KØBMAND
                BEGRAVET 1/7 1746 IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 2099
               REDE PENGE:     8
               FAST EJENDOM:   550
               INDBO:      395
               VÆRKTØJ M.V.:   586
                       HERAF 115 RIGSDALER FOR
                       TORSK, SOM HJEMKOM FRA
                       BERGEN EFTER HANS DØD
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  159
               TILGH. UDENB.:  401
       PASSIVER IALT: 3389
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   913
               REGN. INDENBYS:  239
               REGN. UDENBYS:  1990
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  247
       UNDERSKUD: 1290
             MICHAEL BLUNCK ER ENKENS FORLOVEDE KIERESTE
   G006  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  101A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    19-12-1747
       PERSON:   132 SALIG JØRGEN PEDERSEN HOLM, SKIPPER
                BEGRAVET 20/7 1747,58 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  0
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       0
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:  100
             SKØNNET OVERSKUD, IDET DØTRENES FÆDRENDE ARV
             SÆTTES TIL 50 RIGSDALER
   G007  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  101B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    20-12-1747
       PERSON:   147 SALIG PEDER PEDERSEN AAGAARD,
                KONSUMTIONSBETJENT
                BEGRAVET 15/2 1747,54 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  18
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       18
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  23
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   5
               REGN. UDENBYS:   11
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   7
                          RETTENS BETJENTE
                          FORLANGTE INTET
                          SALARIO
       UNDERSKUD:   5
   G008  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  102B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    18-09-1748
       PERSON:    59 SALIG JENS NIELSEN WEISMANN, SKOMAGER
       AKTIVER IALT: 171
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   120
               INDBO:       35
               VÆRKTØJ M.V.:   16
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  126
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   102
               REGN. INDENBYS:   1
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  22
       OVERSKUD:  45
   G009  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFT HANS SALIG HUSTRU BODIL RASMUSDT
              BEGRAVET         9/5-48, 44 ÅR
       SIDE NR:  107A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    14-01-1749
       PERSON:   146 FREDERIK POVELSEN MAYMAND, SKIPPER
       AKTIVER IALT: 106
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   50
               INDBO:       43
               VÆRKTØJ M.V.:   13
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  135
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   70
               REGN. INDENBYS:  20
               REGN. UDENBYS:   26
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  19
       UNDERSKUD:  29
   G010  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  117A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    10-03-1749
       PERSON:   424 SALIG ELIAS LARSEN, MØLLER
       AKTIVER IALT:  0
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       0
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
             PGA KGL KONFIRMERET TESTAMENTE AF 8/2 1749
             FORETAGES INTET SKIFTE
             ENKEN METTE POVELSDATTER OVERTAGER BOET BORTSET
             FRA 20 RIGSDALER SOM SKÆNKES
             TIL FARBRODEREN SKIPPER ERLAND ERLANDSEN I
             KØBENHAVN SÅVEL SOM ET KRAV
             FRA SØSKENDEBARNET JOMFRU BENTE SEIER

Præstø Skifteprotokol 1746-1774 (fortsat fra G011)

   G011  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  119A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    21-04-1749
       PERSON:    96 SALIG HANS MORTENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 327
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   107
               INDBO:      139
               VÆRKTØJ M.V.:   50
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  31
                       FREMKOMMER ALENE VED AT
                       CHRISTEN THOMÆSEN, SOM
                       GIFTER SIG MED ENKEN
                       PÅTAGER SIG AT DÆKKE
                       RESTERENDE GÆLD
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  327
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   102
               REGN. INDENBYS:  168
                       HERAF 142 RIGSDALER BØRNENES
                       MØDRENE ARV - DER HAR ALTSÅ
                       VÆRET ET OVERSKUD
                       PÅ 284 RIGSDALER VED DEN
                       LEGLIGHED (HUN DØDE 20/4
                       1746)
               REGN. UDENBYS:   13
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  44
       OVERSKUD:   0
   G012  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU MAREN MADSDATTER
             BEGRAVET 24/9 1748, 63 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  134A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    05-07-1749
       PERSON:    82 LUDOLPH  LAHMAND,  I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 114
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   68
               INDBO:       43
               VÆRKTØJ M.V.:    3
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  141
               OBL. INDENBYS:   84
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  32
               REGN. UDENBYS:   8
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  17
       UNDERSKUD:  27
   G013  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  137B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    25-07-1749
       PERSON:   270 CHARLOTTE AMALIA VOIGT SALIG SKOVRIDER
                CARLSENS, ENKE I PRÆSTØ
                SIDEN ER ENKEN AFGÅET VED DØDEN OG HAR
                EFTERLADT BARNET:CATHARINE KIER-
                STINE MARG.NATHANAEL BENTHERSDATTER 8 ÅR GL
                I 1749
       PERSON:   863 PEDER JENSEN, SKOVRIDER I ENDEGAARDE I
                SKIBINGE GAARD BAARSE HERRED
       OPLYSNING: ER HHV HUSTRU (ENKE) OG STEDFADER TIL SALIG
              CHRISTIAN ULRICH CARLSEN
       EJNDOMSNR: ---
   G014  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  137B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    06-02-1753
             CHR.CARLSEN DØDE 14/2 1749,30 ÅR GL JVF KBG SIDE
              147B
       PERSON:   346 SALIG CHRISTIAN ULRICH CARLSEN,
                SKOVRIDER I PRÆSTØ
                OG HUSTRU CHARLOTTE VOIGT, SOM DØDE 27/12
                1749,41 ÅR JVF KBG
       AKTIVER IALT: 1070
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   80
               INDBO:      842
               VÆRKTØJ M.V.:   11
               OBL. INDENBYS:  137
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT: 1088
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   199
               REGN. INDENBYS:  104
               REGN. UDENBYS:  546
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  239
       UNDERSKUD:  18
             VAR I GÆLD SOM UNGKARL - HANS HUSTRU MEDFØRTE AL
             FORMUE TIL BOET
   G015  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  198A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    16-12-1749
       PERSON:   864 SALIG HANS JACOBSEN,  I PRÆSTØ?
                STEDSØN AF SKIPPER JACOB MAYMAN
       AKTIVER IALT: 117
               FÆDRENE ARV JVF SKIFTE AF 2/5 1746 AF
               VORDINGBORG, HVOR PENGENE STÅR
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       0
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   117
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  23
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  23
       OVERSKUD:  94
   G016  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  199A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    16-01-1750
       PERSON:   298 SVEND NIELSEN SMID, SMED I PRÆSTØ
                SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU MAREN
                GEERTSDATTER
       AKTIVER IALT: 142
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   100
               INDBO:       32
               VÆRKTØJ M.V.:   10
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  233
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   200
               REGN. INDENBYS:  33
                       ARVEKAPITAL FOR POVEL
                       SVENDSENS MØDRENE ARV SAMT
                       INGER MARIE POVELSDATTE
                       POMMERGAARDS FÆDRENE OG
                       MØDRENE ARV
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       UNDERSKUD:  91
   G017  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  201A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    28-02-1750
       PERSON:   166 SALIG OLUF NIELSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 179
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   40
               INDBO:       26
                       HERAF EN BRENDEVINSKEDEL MED
                       HAT OG PIBE TIL 10
                       RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:   112
                       HERAF EN JAGT MED TILBEHØR
                       OG BÅD TIL 100 RIGSDALER
                       SAMT 2 KØER
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  179
               ENKEN PÅSTOD GÆLD PÅ MAX.171 RIGSDALER
               KRAVENE VAR PÅ 199 RIGSDALER
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   133
               REGN. INDENBYS:   6
               REGN. UDENBYS:   22
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  19
       OVERSKUD:   0
   G018  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  116A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    08-02-1749
       PERSON:   481 JØRGEN  HOLST
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKOLEMESTER I PRÆSTØ FODRER 1 RIGSDALER
             PÅ SKOLENS VEGNE AF ET DØDSBO
             VEDR. EN BEGRAVELSE
   G019  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  116A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    08-02-1749
       SÆLGER:   132 SALIG SIDSEL JØRGENSDT SALIG JØRGEN HOLMS,
                ENKE I PRÆSTØ
                KØBERS SVIGERMOR
       KØBER:    340 HANS OLSEN, SKIBSKARL FRA JONSHOVED-ØE I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:   0
             OVERTAGES VED ARV JVF SKIFTE
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 18
       EJENDOM:  HUS BESTÅENDE AF FORHUS 8 FAG BAGHUS 5 FAG SAMT
             ENG PÅ STORE HOLM OG EN BILÆGGER JERNKAKKELOVN
              VURDERET TIL 70 RIGSDALER
   G020  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU JOHANNE
              CATHARINE GYNGE SOM DØDE 20/2 1750
       SIDE NR:  206A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    16-03-1751
       PERSON:   437 MICHAEL  BLUNK,
       AKTIVER IALT: 158
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       89
               VÆRKTØJ M.V.:   54
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  15
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT: 1373
               OBL. INDENBYS:  296
               OBL. UDENBYS:   145
               REGN. INDENBYS:  27
               REGN. UDENBYS:  859
                       HERAF 353 RIGSDALER FRA
                       KBH,300 RIGSDALER FRA
                       LYBECK, 36 RIGSDALER FRA
                       VORDINGBORG OG 170
                       RIGSDALER TIL REST AF
                       HAAGEN PETERSENS
                       TILGODEHAVENDE, SOM ELLERS
                       ER DÆKKET VED IMMISSIONEN I
                       EJENDOM OG KRAMVARER M.M.
                       KORT FØR SKIFTET
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  46
       UNDERSKUD: 1215

Præstø Skifteprotokol 1746-1774 (fortsat fra G021)

   G021  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  091B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    09-05-1747
       PERSON:   437 MICHAEL  BLUNK
       EJENDOMSNR: 34
       OPLYSNING: TILTRÆDER CHR.LAURENBERG PROMS
             INSOLVENTE DØDSBO EFTER FORLOVELSE
             MED ENKEN JOHANNE CATHRINE
   G022  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  220B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    16-11-1751
       PERSON:   227 TAGE  FREDELUND, BYFOGED OG FARVER I
                PRÆSTØ
                SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU MADAME
                ELISABETH BIØRN
       AKTIVER IALT: 1107
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   620
               INDBO:      290
               VÆRKTØJ M.V.:   197
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT: 1942
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  1464
               REGN. INDENBYS:  127
               REGN. UDENBYS:  351
                       VÆSENTLIGST INDESTÅENDE
                       ARVEKAPITAL, NEMLIG 260
                       RIGSDALER
                       HERAF 110 RIGSDALER
                       INDESTÅENDE ARVEKAPITAL OG
                       17 RIGSDALER AF DE FATTIGES
                       KASSE
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       UNDERSKUD:  835
   G023  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  246A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    17-12-1751
       PERSON:   363 SALIG HANS TYGESEN STRIBOLT IFØLGE KB,
                SKOMAGER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT:  4
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       4
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   5
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   2
                       HUSLEJE TIL HANS JENSEN I
                       AMMENDRUP
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   3
       UNDERSKUD:   1
             ARVINGER: JENS HANSEN 11 ÅR OG PEDER HANSEN 7 ÅR
             ENKEN: MAREN JENSDATTER
   G024  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  246B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    17-12-1751
       PERSON:   435 SALIG HENDRICH LARSEN, SLAGTER I PRÆSTØ
                BEGRAVET 29/12 1749,49 ÅR GL IFØLGE
                KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  45
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   40
               INDBO:       5
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  64
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   59
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   5
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       UNDERSKUD:  19
             SKIFTE MELLEM ENKEN ANNE NIELSDT. OG BØRNENE
             LARS HENDRICHSEN 13 ÅR OG
             SIDSEL CATHARINE HENRICHSDATTER 10 ÅR
   G025  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  248A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    18-12-1751
       PERSON:   220 SALIG JOHAN GEORG  BIBLER,  I PRÆSTØ
                BEGRAVET 20/2 1751,70 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  43
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   16
                       AFBRÆNDT BYGGEPLADS
               INDBO:       27
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  90
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   73
                       MADAME SALIG WIWILDS FÅR KUN
                       UDBETALT 27 RIGSDALER
                       RESTEN FORTABES
               REGN. INDENBYS:   2
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  15
       UNDERSKUD:  47
             BØRN:MARGRETHE 22 ÅR, ELISABETH 9 ÅR, HARTVIG 7 ÅR
   G026  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  253A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    01-03-1752
       PERSON:   360 SALIG HANS LORENTZEN JULLER, SKRÆDDER I
                PRÆSTØ
                BEGRAVET 2/6 1751,53 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  10
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       10
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  32
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   5
               REGN. UDENBYS:   17
                       AUKTIONSREGNINGER FRA
                       SKOVRIDER CARLSENS
                       STERVBO, SKYLDIG TIL J.N.
                       PREHN
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  10
                          KUN SKIFTE OG
                          BEGRAVELSE BLIVER
                          BETALT, RESTEN BESTÅR
       UNDERSKUD:  22
             ENKEN ER BENDITHE HANSDT,DT AF HANS
             RASMUSSEN,GLARMESTER I PRÆSTØ
   G027  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  256B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    21-11-1752
       PERSON:    90 SALIG NIELS POVELSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
                BARNEFØD I SKOVHUSE I ØSTER EGESBORG SOGN
                SØSKENDE OG NÆSTSØSKENDEBØRN NÆVNT
       AKTIVER IALT:  71
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   28
                       AFBRÆNDT BYGGEPLADS Ø-V
                       25 ALEN MED BAGHUS PÅ 7 FAG
                       SAMT ENG VURDERET TIL 28
                       RIGSDALER
               INDBO:       31
               VÆRKTØJ M.V.:   12
                       ALENE KREATURER - INTET
                       VÆRKTØJ FOREFINDES
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  166
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   133
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   18
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  15
       UNDERSKUD:  95
   G028  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  261A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    16-02-1753
       PERSON:   888 SALIG PEDER MADSEN, BORGER I PRÆSTØ
                IFØLGE KIRKEBOG 53 ÅR GL DA HAN DØDE 10/1
                1752
       AKTIVER IALT:  5
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       5
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   6
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   3
                       HUSLEJE TIL ANDERS MØLLER I
                       ENDEGAARDE AF IBOENDE HUS
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   3
       UNDERSKUD:   1
             SKIFTE MELLEM ENKEN JOH.HERMANSDT OG 2
             DØTRE:BODIL OG KIRST.MARIE
   G029  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU GERTRUD KNUDSDT
              SOM VAR 87 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  261B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    22-12-1753
       PERSON:   304 HANS SIVERTSEN, SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT:  0
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       0
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
             ARVEAFKALD FRA AFDØDES SØSKENDEBØRN AF 1749
             FREMLAGT - PÅ IALT 50 SLETDALER
             -DERFOR INTET SKIFTE FORETAGET
   G030  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU ELLIN
              ANDERSDT,48 ÅR GAMMEL IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  262B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    03-05-1754
       PERSON:   218 CHRISTIAN SALOMONSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT:  11
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       7
               VÆRKTØJ M.V.:    4
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  27
               OBL. INDENBYS:   13
                       REST PÅ OBLIGATION AF 1741
                       PÅ OPRINDELIG 27 RIGSDALER
                       TIL JOHAN HANSTEEN
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   9
                       SKYLDIG FOR VARER OG HUSLEJE
                       TIL CHRISTOPHER ERMANDIGER
               REGN. UDENBYS:   4
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   1
       UNDERSKUD:  16

Præstø Skifteprotokol 1746-1774 (fortsat fra G031)

   G031  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  263A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    02-08-1754
       PERSON:   304 SALIG HANS SIVERTSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT:  0
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       0
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
             DEN NETOP MED HANS SIVERTSEN FORLOVEDE ENKE,
             JOHANNE JACOBSDT OG HENDES
             LAVVÆRGE PRÆSENTEREDE ARVEAFKALD FRA 4
             SØSTER-BØRN, HVORAF DET
             FREMGÅR AT BOET VAR INSOLVENT I HVERT FALD FØR
             HUN TILTRÅDTE BOET
   G032  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  266B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    08-03-1755
       PERSON:   889 SALIG CARL MADSEN BEKKER, KIØBMANDSSVEND
                HOS TH.KRARUP I PRÆSTØ
                I BOET FANDTES DELS SKØDE PÅ EN EJENDOM I
                NÆSTVED DELS BORGERBREV
       AKTIVER IALT: 210
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   200
                       EJENDOM I NÆSTVED SOM DOG ER
                       BELÅNT FOR 200 RIGSDALER -
                       SE OBLIGATION UDENB.
               INDBO:       10
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  216
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   200
               REGN. INDENBYS:   6
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  10
       UNDERSKUD:   6
   G033  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  270B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    27-05-1755
       PERSON:   471 SALIG ANDREAS JOHANSEN CHURDT, SMED I
                PRÆSTØ
                DØD 56 ÅR GL 14/2 1755 IFØLGE KIRKEBOG -
                "JOHANSEN" ER OGSÅ IFØLGE KIRKEBOGEN
       AKTIVER IALT: 119
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   80
               INDBO:       21
               VÆRKTØJ M.V.:   18
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  130
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   126
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   4
       UNDERSKUD:  11
             SKIFTE MELLEM ENKEN CATHARINE MARGRETHE SELKOU
             OG BØRNENE: CHRISTIAN HINRICH
             CHURDT, 23 ÅR OG JOHAN NICOLAI CHURDT 21 ÅR, RYTTER
             VED 2.JYSKE CAV.REGIMENT
   G034  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  272B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    27-05-1755
       PERSON:   472 CHRISTIAN HINRICH  SELKOU
       EJENDOMSNR: 73
       OPLYSNING: FORVALTER, BOENDE PÅ HESSEDE OPTRÆDER
             VED SKIFTET EFTER SALIG ANDREAS CHURDT
             SOM ENKENS, HANS SØSTERS, LAVVÆRGE
   G035  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE MELLEM ENKEN MARIA MAGDALENE JACOBSDT OG
              6 BØRN AF 2 ÆGTESKABER
       SIDE NR:  273A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    24-10-1755
       PERSON:    13 SALIG HANS MARTINUSEN EISENBERG, SKRÆDDER
                I PRÆSTØ
                IFØLGE KIRKEBOG DØD 15/6 1755, 81 ÅR GAMMEL
       AKTIVER IALT:  10
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       10
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  28
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  19
                       HERAF HUSLEJE SKYLDIG TIL
                       JOHAN HANSTEEN PÅ 9
                       RIGSDALER OG ANDRE 9
                       RIGSDALER FOR VAR
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   9
       UNDERSKUD:  18
   G036  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  274B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    25-10-1755
       PERSON:   890 SALIG ELISABETH JENSDATTER SALIG ANDERS
                JØRGENSEN SLAGTERS, ENKE I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT:  10
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       10
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   5
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   5
       OVERSKUD:   5
             SOM INDEHOLDES AF WILLUM RING OG BRUGES TIL
             BØRNENES OPDRAGELSE OG KLÆDER
             BØRNENE ER: HANS ANDERSEN 13 ÅR OG ANNE ELISABETH
             ANDERSDT, 11 ÅR
   G037  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU ANNE NIELSDT,DØD
              21/10 1755 I BARSELSSENG
       SIDE NR:  276B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    29-11-1755
       PERSON:   474 ANDERS NIELSEN NYERAAD,  I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 136
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   80
                       EJENDOM NR 9 FORHUS 5 FAG
                       BYGGEPLADS 2 FAG BAGHUS
                       3 FAG
               INDBO:       27
                       HERAF BRÆNDEVINSTØY MED
                       DÆKKEL, HAT OG PIBER ETC 12
                       RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:    8
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   3
               TILGH. UDENB.:   18
       PASSIVER IALT:  108
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   70
               REGN. INDENBYS:   7
               REGN. UDENBYS:   15
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  16
       OVERSKUD:  28
   G038  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFT HANS SALIG HUSTRU MADAME ELSE FROM
              DØD 1/6 1753-SAMFRÆNDESKIFTE
       SIDE NR:  282B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    26-05-1756
       PERSON:   452 THOMAS  KRARUP, KIØBMAND I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 1000
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   500
               INDBO:      275
                       HERAF BRÆNDEVINSPANDE PÅ
                       2,5 TD MED DÆKKEL, HAT, PIBER
                       ETC VURDERET TIL 52
                       RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:   225
                       HERAF KRAMVARER TIL 169
                       RIGSDALER
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT: 1000
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  1000
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
   G039  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  285B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    09-06-1756
       PERSON:    73 SALIG MARGRETHE SALIG JEP  HØYS, ENKE I
                PRÆSTØ
       AKTIVER IALT:  13
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       13
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  12
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   5
                       HERAF 3 MK HUSLEJE SKYLDIG
                       TIL JON MAGNUS
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   7
       OVERSKUD:   1
             ARVINGER: ANNE JEPPESDT HØY OG SØNNEDATTEREN
             ANNE MARGR LARSDT HØY, 4 ÅR
   G040  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  287A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    29-06-1756
       PERSON:   358 HANS JØRGENSEN SNEDKER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU SIDSEL
             CATHARINE JOCHUMSDT HOLDES IKKE, DA
             DER SLUTTES ACCORDT MED ARVINGERNE

Præstø Skifteprotokol 1746-1774 (fortsat fra G041)

   G041  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  288A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    22-09-1756
       PERSON:   152 SALIG MADAME CATHARINE RASMUSDT. SALIG
                JOHAN GIELFS, ENKE
                DØD 27/6 1756 73 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 165
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   160
               INDBO:       5
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  162
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   112
                       OBLIGATION AF 13/10 1753 TIL
                       THOR THODBERG PÅ 107
                       RDL+RENTER
               REGN. INDENBYS:  40
                       FÆDRENE ARV TIL
                       MICHAEL,RASMUS OG MAREN
                       GIELF
               REGN. UDENBYS:   10
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   3
   G042  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  292A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    21-05-1757
       PERSON:   113 SALIG CONRAD LUDVIG SLAGTER, FORRIGE
                BORGER I PRÆSTØ
                FØDT I TYSKLAND, DØD 23/12 1756 94 ÅR GL OG
                KATOLIK IFØLGE KIRKEBOG OG SKIFTE
       AKTIVER IALT:  45
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   30
               INDBO:       12
               VÆRKTØJ M.V.:    3
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  66
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  50
                       REVERS TIL CARL ULRICH PÅ
                       DIV LÅN, UDSTEDT 2/12 1756
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  16
       UNDERSKUD:  21
             ENKEN LISBETH PEDERSDATTER BLIVER 23/12 1757
             GIFT MED PEDER HANSEN (KB)
   G043  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE MELLEM ENKEN KIRSTEN SØRENSDT OG HANS
              BØRN KNUD OG METTE CATHRINE
       SIDE NR:  295B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    04-11-1757
       PERSON:   367 SALIG JENS HOSTRUP AASTRUP H(IFLG KB),  I
                PRÆSTØ
                IFØLGE KIRKEBOG DØD 16/8 1757, 70 ÅR GL
       AKTIVER IALT:  12
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       12
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  18
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  10
                       HERAF HUSLEJE TIL SKIPPER
                       PEDER HANSEN 4 RIGSDALER 4
                       MK FOR EET ÅR
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   8
       UNDERSKUD:   6
   G044  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  298A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    10-02-1758
       PERSON:   159 SALIG JENS FRIDERICH  SORTERUP, FORIGE
                KØBMAND OG TOLDFORPAGTER I PRÆSTØ
                OG SALIG HUSTRU METTE SPLETH,DØD HHV. 23/8
                OG 5/9 1757 - HAN DØDE I VORDINGBO
       AKTIVER IALT: 133
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:      133
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  753
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   101
               REGN. INDENBYS:  193
               REGN. UDENBYS:  427
                       HERAF 10 RIGSDALER HUSLEJE,
                       SKYLDIG TIL JOHAN CLOD PÅ
                       VEMMETOFTE
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  32
       UNDERSKUD:  620
             BØRN: KAREN GIFT ERMANDIGER,JØRGEN OG THOMAS
             SORTERUP
   G045  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  314A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    22-02-1758
       PERSON:    49 SALIG MIKKEL PETTERSEN MØLLER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BOET SKIFTES IKKE,EFTER BEVILLING
             AF 16/11 1731 - ENKEN ANNE CATHARINE
             JENSDATTER SIDDER I USKIFTET BO
   G046  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  316A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    03-05-1758
       PERSON:   165 SALIG ERIK HANSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 184
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   150
               INDBO:       34
                       HERAF BILÆGGEROVN TIL 10
                       RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:    0
                       SKOMAGERVÆRKTØJ ANFØRES
                       IKKE, DA JOHAN HAR FÅET DET
                       - I LÆRE HOS ONKEL
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  185
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   146
               REGN. INDENBYS:  33
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   6
       UNDERSKUD:   1
             SKIFTE MELLEM ENKEN LISBETH ANDERSDT OG
             BØRN:MALENE:17 ÅR,JOHAN:15 ÅR SAMT 4
   G047  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  324A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    11-08-1758
       PERSON:   245 SALIG HANS HELLESEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
                IFØLGE KIRKEBOG 104 ÅR GL,BEGR 29/5-58
       AKTIVER IALT: 226
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   160
               INDBO:       41
               VÆRKTØJ M.V.:   25
                       HUDER O.L. - RESTEN, DVS
                       SELVE VÆRKTØJET ANGIVES AT
                       TILHØRE SØNNEN
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  364
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   50
               REGN. INDENBYS:  293
                       HERAF REVERS PÅ 290
                       RIGSDALER TIL SØNNEN JØRGEN
                       HANSEN FOR LØN I 10 ÅR M.M.
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  21
       UNDERSKUD:  138
   G048  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU ANNE KIRSTINE
              HANSDT EISENBERG,DØD 42 ÅR GL
       SIDE NR:  330B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    02-12-1758
       PERSON:    89 MATHIAS SALOMON LARSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT:  84
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   50
               INDBO:       33
               VÆRKTØJ M.V.:    1
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  89
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   54
               REGN. INDENBYS:   1
               REGN. UDENBYS:   4
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  20
                          HERAF KONENS BEGRAVET
                          10 RIGSDALER OG HANS
                          EGEN DO., SKIFTE
                          AFREGNES SEPARAT
       UNDERSKUD:   5
             ARVINGER:LARS,HANS,METTE DORETHE ELISABETH OG
             KAREN MATHIASDATTER
   G049  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU BOLETTE
              SCHOV, SOM DØDE 30/12 1754
       SIDE NR:  333B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    30-12-1754
       PERSON:   158 WILLUM  RING, BYSKRIVER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 390
               ANMELDT AF ENKEMANDEN, DA SKIFTEDOKUMENTERNE
               ER BRÆNDT. DOG
               BLEV HANS TAB VED BRANDEN 21/5 1757 VURDERET
               LANGT HØJERE - HVORFOR?
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       0
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  468
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   294
               REGN. INDENBYS:  84
               REGN. UDENBYS:   50
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  40
       UNDERSKUD:  78
   G050  TYPE:    SKIFTE
             SAMFRÆNDESKIFTE OG SØSK.BARNET LARS GUNDERSEN
       SIDE NR:  334A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    24-01-1760
       PERSON:   340 SALIG HANS OLSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 309
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   200
               INDBO:       97
               VÆRKTØJ M.V.:   12
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  189
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   140
               REGN. INDENBYS:  10
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  39
       OVERSKUD:  120
             SKIFTE MELLEM BØRNENE:HANS JØRGEN 4 ÅR OG SIDSEL
             MARIE 2 ÅR SAMT ENKEN:
             JUDITTE JØRGENSDT HOLM, SOM 6/2 1760 GIFTES MED
             HANS ESPENSEN FRA STEGE

Præstø Skifteprotokol 1746-1774 (fortsat fra G051)

   G051  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  339A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    15-02-1760
       PERSON:   895 SALIG INGEBORG  WALLUND, JOMFRUE I
                KØBENHAVN (PT)
       AKTIVER IALT:  62
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       34
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   28
                       FÆDRENE OG MØDRENE ARV
                       STÅENDE I ARTZ HERRED
       PASSIVER IALT:  95
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  27
               REGN. UDENBYS:   52
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  16
       UNDERSKUD:  33
             VEDR ARVINGERNE, SE G052 OG G053
   G052  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  339A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    15-02-1760
       PERSON:   475 CHRISTOPHER  WALLUND,  I PRÆSTØ
                EN SØSTER BIRGITTE SOPHIE ER GIFT MED
                DEGNEN ANDERS MØLLER I REERSLEV
       PERSON:   211 SALIG CHRISTIAN LAURENBERG PROM,  I
                PRÆSTØ
                EN BROR WILHELM LAURENBERG PROM ER
                CONSUMPTIONSBETJENT I NÆSTVED,40 ÅR
                EN SØSTER DORETHEA MARIA PROM CA.41 ÅR ER
                I KØBENHAVN
       OPLYSNING: DE ER HALVSØSKENDE IFØLGE SKIFTET EFTER
              CHRISTOPHER WALLUNDS SØSTER INGEBO
       EJNDOMSNR: ---
   G053  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  341A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    00-08-1759
       PERSON:    30 MATHIAS JØRGENSEN,  I PRÆSTØ
       PERSON:   598 J. ERLANDSEN, TOBAKSFABRIQUER I
                KØBENHAVN
       OPLYSNING: J.ERLANDSEN NÆVNER M.JØRGENSEN SOM MORBRODER
             FRA SKIFTET EFTER CHRISTOPHER WALLUNDS SØSTER
              INGEBORG,HVIS SYGDOM OG
             BEGRAVELSE BLEV BEKOSTET AF MONSIEUR
              J.ERLANDSEN
       EJNDOMSNR: ---
   G054  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  343B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    28-07-1760
       PERSON:   520 SALIG ENGELBRET HANSEN, TOLDER I PRÆSTØ
                IFØLGE KIRKEBOG DØD 3/7 1760,67 ÅR GL
       AKTIVER IALT:  0
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       0
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
             IFØLGE OPRETTET TESTAMENTE SKAL DER KUN
             UDBETALES IALT 20 RIGSDALER TIL HANS 2
             FATTIGE BRØDRE. ENKEN FORBLIVER I USKIFTET BO
   G055  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  345B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    30-01-1761
       PERSON:   231 SALIG MATHIAS  SVAN, SKOMAGER I PRÆSTØ
                IFØLGE KIRKEBOG DØD 26/9 1760 - 70 ÅR GL
                ENKEN HEDDER ELLIN BENDTSDATTER
       AKTIVER IALT:  33
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       33
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  34
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  24
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  10
       UNDERSKUD:   1
             ARVINGER:BRODERBØRNENE JOHANNE HANSDATTER 44 ÅR,
             JØRGEN SVAN BØDKER I
             NÆSTVED, STINE SVAN 27 ÅR OG OLUF SVAN BØDKER I
             PRÆSTØ
   G056  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  350B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    03-02-1761
       PERSON:   167 SALIG JØRGEN JENSEN,  I PRÆSTØ
                IFØLGE ENKEN ER HAN FØDT I TYSKLAND FINDES
                IKKE BEGRAVET I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 185
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   140
               INDBO:       28
               VÆRKTØJ M.V.:   17
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  251
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   147
               REGN. INDENBYS:  72
                       HERAF 60 RIGSDALER KONTANT
                       LØN
               REGN. UDENBYS:   6
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  26
       UNDERSKUD:  66
             ENKEN, SOM ER ENESTE ARVING, HEDDER APELONE
             HENDRICHSDATTER
   G057  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  355A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    26-02-1761
       PERSON:    81 SALIG HANS HENDRICHSEN KALLEHAUGE,
                IFØLGE KIRKEBOG DØD 24/1 1761, 67 ÅR
                GAMMEL
       AKTIVER IALT:  0
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       0
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
             SKIFTE MELLEM ENKEN ELLIN POMMERSGAARD OG
             BØRNENE HANS KALLEHAUGE,JOCHUM
             HANSEN (SVIGERSØN),MAREN 28 ÅR OG PEDER 22 ÅR OG
             SKOMAGERSVEND
             OVERSKUD BEREGNET UDFRA AT BØRNENE IALT FÅR 50
             RIGSDALER I FÆDRENE ARV
   G058  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  355B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    19-03-1762
       PERSON:   894 SALIG ANNE JØRGENSDT SALIG DIDERICH
                SOMMERS, ENKE I PRÆSTØ
                IFØLGE KIRKEBOG BEGRAVET 19/12 1761, 70 ÅR
                GL
       AKTIVER IALT:  33
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       33
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  24
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   1
               REGN. UDENBYS:   6
                       HERAF HUSLEJE SKYLDIG TIL
                       JØRGEN KOFOED I TAPPERNØJE
                       2 RIGSDALER
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  17
       OVERSKUD:   9
   G059  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  361A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    30-10-1762
       PERSON:   345 SALIG LARS KLANDT, BORGER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT:  0
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       0
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
             ARVINGERNE,REPR VED CHRISTEN JØRGENSEN KLANDT AF
             AMBÆK, ANDERS PEDERSEN
             AF BØNSVIG OG HANS LARSEN AF SKOVHUSE, GAV
             AFKALD EFTER MODTAGNE 10 RIGSDALER
             M.M. FRA ENKEN ANNE HAAGENSDATTER HAN VAR 37 ÅR
             GL DA HAN DØDE IFØLGE KIRKEBOG
   G060  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  363A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    14-12-1762
       PERSON:    89 MATHIAS SALOMON LARSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
                IFØLGE KIRKEBOG BEGRAVET 19/5 1762,64 ÅR GL
       AKTIVER IALT:  46
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       42
               VÆRKTØJ M.V.:    4
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  24
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   7
               REGN. UDENBYS:   2
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  15
       OVERSKUD:  22

Præstø Skifteprotokol 1746-1774 (fortsat fra G061)

   G061  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  368B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    26-05-1763
       PERSON:   578 SALIG JOEN  MAGNUS, AFSKEEDIGET RYTTER I
                PRÆSTØ
                ENKEN JOHANNE JENSDT FOREGIVER AT HAN ER
                FØDT I SKÅNE OG ER UDEN ARVINGER
                ER IKKE FUNDET I KIRKEBOG SOM DØD
       AKTIVER IALT:  6
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       6
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   6
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   3
                       HERAF HUSLEJE SKYLDIG FOR ET
                       HALVT ÅR 2 RIGSDALER 1 MARK
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   3
       OVERSKUD:   0
   G062  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  369B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    26-05-1763
       PERSON:   119 SALIG MICHAEL  GIELF, MATROS
                IFØLGE KIRKEBOG DØD 13/8 1761 47 ÅR GL
                BRODER; RASMUS GIELF SKOMAGER
       AKTIVER IALT:  8
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       8
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  14
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   2
                       HUSLEJE, SKYLDIG TIL JENS
                       FELDBEREDER
               REGN. UDENBYS:   5
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   7
       UNDERSKUD:   6
             SKIFTE MELLEM ENKEN LISBETH SØRENSDT KAARE OG
             BØRNENE ALHED 17 ÅR, ANNE
             MARGRETHE 16 ÅR, CATHARINE 10 ÅR OG JOHANNES 8 ÅR
   G063  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  370B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    26-05-1763
       PERSON:   558 SALIG HANS DANIELSEN, ARBEJDSKARL
                FLG KIRKEBOG BEGRAVET 2/1 1763 70 ÅR GL
                -SKIFTE MELLEM ENKEN INGER LARSDT OG
                BØRNENE SIDSE 18 ÅR, DANIEL HANSEN 15 ÅR
                SAMT NOGLE BØRNEBØRN
       AKTIVER IALT:  6
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       6
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   7
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   5
                       HERAF HUSLEJE TIL JOHAN
                       HANSTEEN 3 RIGSDALER DET
                       HELE KREDITERES I ØVRIGT
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   2
       UNDERSKUD:   1
   G064  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  376A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    23-08-1763
       PERSON:   227 SALIG TAGE  FREDELUND, BYFOGED I PRÆSTØ
                DØD AF VATTERSOT (P.393A ØVERST) IFØLGE
                KIRKEBOG DØD 27/2 1763, 57 ÅR GAMMEL
       AKTIVER IALT: 307
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:      127
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  180
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT: 1790
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  1356
               REGN. INDENBYS:  212
               REGN. UDENBYS:  163
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  59
       UNDERSKUD: 1483
             INGEN ARVINGER
   G065  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
             TESTAMENTE AF 6 DECEMBER 1757 BEKRÆFTET 24/6
              1763
       SIDE NR:  371A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    27-06-1763
       PERSON:    30 SALIG MATHIAS JØRGENSEN, KIØBMAND I
                PRÆSTØ
                IFØLGE KIRKEBOG BEGRAVET 16/6 1763 I SIN
                ALDERS 67DE ÅR
       PERSON:   598 MADAME ANNE CATHARINE OLUFSDATTER SALIG
                JENS ERLANDSENS, ENKE I KØBENHAVN
       OPLYSNING: M.J. ER MORBRODER TIL MAD.SL.ERLANDSENS OG
              TESTAMENTERER HENDE HELE
             SIN FORMUE DA HAN ER UNGKARL IFL TESTAMENTE AF
              6/12 1757
       EJNDOMSNR: 17
   G066  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  373A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    23-06-1763
       PERSON:    82 SALIG LUDOLPH  LAHMAND, BORGER I PRÆSTØ
                IFØLGE KIRKEBOG BEGRAVET 27/5 1763 71 ÅR
                GL
       PERSON:   581 MATHIAS  LAHMAND, SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
       OPLYSNING: MATHIAS FREMLÆGGER ARVEAFKALD FRA SINE 3
              SØSTRE, UGIFTE DORTHEA SAMT
             ANNE GIFT MED DEGNEN I FAARDRUP,PEDER HEINING,
              OG MARGRETHE GIFT M.
             HUSMAND I BRØNDBYVESTER,HANS LARSEN OG
              OVERTAGER BOETS AKTIVER
       EJNDOMSNR: 61
   G067  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  375A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    26-07-1763
       PERSON:   130 SALIG JOHAN  HANSTEEN, KIØBMAND I PRÆSTØ
                IFØLGE KIRKEBOG BEGRAVET 1.AUGUST 1763,
                60 ÅR GAMMEL
       PERSON:   605 MADAME CHRISTINA KINK SALIG HANSTEENS,
                ENKE I PRÆSTØ
       OPLYSNING: MADAME SALIG HANSTEEN FREMLÆGGER KGL BEVILLING
              TIL AT SIDDE I USKIFTET BO,AF 1
             SOM ENESTE REGISTRERING FORETAGES OPGØRELSE AF
              STEMPLET PAPIR
       EJNDOMSNR: 37
   G068  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  393B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    17-03-1764
       PERSON:   535 PEDER  FRANK
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: NÆVNES I SKIFTET EFTER FREDELUND AT
             VÆRE FARVERSVEND MED 30 RIGSDALER ÅRLIGT MEN
             SIDEN SKRIVERKARL MED "RINGERE LØN"
   G069  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  402B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    11-04-1764
       PERSON:   137 SALIG NIELS  GANDRUP, SKOMAGER I PRÆSTØ
                IFØLGE KIRKEBOG DØD 11/4 1764, 68 ÅR GL
       PERSON:   505 JENS  GANDRUP, SKOMAGER I PRÆSTØ
       OPLYSNING: JENS GANDRUP FREMLAGDE AFKALD FRA SIN
              HALVSØSTERS MAND OG OVERTOG BOET
             EFTER SIN FADER, BESTÅENDE AF LØSØRE
       EJNDOMSNR: ---
   G070  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  403B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    21-07-1764
       PERSON:   579 SALIG HANS RASMUSSEN PAASKE (IFLG KB),
                GLARMESTER
                IFØLGE KIRKEBOG BEGRAVET 21/6 1764, 62 ÅR
                GL
       AKTIVER IALT:  20
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       16
                       HERAF BIELÆGGER-KAKKELOVN 6
                       RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:    4
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  20
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   6
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  14
       OVERSKUD:   0
             SKIFTE MELLEM ENKEN METTE OLSDT OG BØRNENE:
             BENDITHE HANSDT SALIG HANS HANSEN
             OG UGIFTE MARTHE HANSDT 28 ÅR GL
   G071  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  404B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    07-09-1764
       PERSON:   474 SALIG ANDERS  NYERAAD, BORGER I PRÆSTØ
                INGEN DØDSINDFØRSEL I KB. - IFØLGE SKIFTET
                DØD 19/7 1764 KL8-9 FORMIDDAG
       AKTIVER IALT: 121
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   100
               INDBO:       10
               VÆRKTØJ M.V.:   11
                       HERAF BRÆNDEVINSREDSKAB PÅ
                       3/4 TD MED TILBEHØR 7
                       RIGSDALER 3 MK.
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  152
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   98
               REGN. INDENBYS:  14
               REGN. UDENBYS:   3
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  37
       UNDERSKUD:  31
             SKIFTE MELLEM ENKEN MAREN HANSDT OG BRODEREN
             NIELS NIELSEN M.FL. SØSKENDE

Præstø Skifteprotokol 1746-1774 (fortsat fra G072)

   G072  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SAL HUSTRU, MAREN CHRISTENSDT,
              DØD 11/10-64,73 ÅR GL (KB)
       SIDE NR:  408A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    01-12-1764
       PERSON:    83 HANS  SVAN,  I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 125
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   60
               INDBO:       55
                       HERAF BRÆNDEVINSKEDEL 11
                       RIGSDALER 4 MK SAMT
                       FLINTBØSSE,PATRONTASKE
                       KÅRDE 2 RD
               VÆRKTØJ M.V.:   10
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  159
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   59
               REGN. INDENBYS:  57
               REGN. UDENBYS:   14
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  29
       UNDERSKUD:  34
   G073  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  412A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    26-01-1765
       PERSON:   921 SALIG SAMUEL JENSEN STUB, SNEDKERSVEND I
                PRÆSTØ
                IFØLGE KIRKEBOG ER HAN FRA ROHOLTE,
                LISESOM HAN NÆVNES ARBEJDENDE HOS IB
                PETERSE
       AKTIVER IALT:  62
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       43
                       HERAF EN MÆNGDE SØLVKNAPPER
               VÆRKTØJ M.V.:    6
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   1
               TILGH. UDENB.:   12
       PASSIVER IALT:  46
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   9
               REGN. UDENBYS:   17
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  20
       OVERSKUD:  16
   G074  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  415B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    20-07-1765
       PERSON:   920 SALIG JOHANNE HERANDSDT SALIG PEDER
                MADSENS, ENKE I FATTIGHUSET I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT:  9
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       9
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   1
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   6
       OVERSKUD:   2
             DATTEREN METTE PEDERSDATTER ARVER DET HELE
   G075  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  417B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    20-07-1765
       PERSON:   370 SALIG MARIA DORTHE SALIG  BREMMERS, ENKE
                I PRÆSTØ
                BEGRAVET 6/12 1765 70 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  10
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       10
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   9
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   1
                       ET HALVT ÅRS HUSLEJE MM
                       SKYLDIG TIL JENS SMED I
                       PRÆSTØ
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   8
       OVERSKUD:   1
             BØRN: JOHAN FRIDERICH GERIS, SKOMAGER I LUNDBY,
             PETTER CLAUSEN SKOMAGER
   G076  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  419A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    23-09-1765
       PERSON:   556 SALIG RASMUS  ESCH
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: ENKEN FÅR KGL BEVILLING TIL AT
             MÅTTE SIDDE I USKIFTET BO - HAN
             ER DRUKNET I HÅRDT VEJR
   G077  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  420A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    12-04-1766
       PERSON:   268 SALIG NIELS PEDERSEN JESMAND, TØMMERMAND I
                PRÆSTØ
                DRUKNET PÅ TUR MED TOLDER ESCH 24/6 1765 I
                HÅRDT VEJR
                HAN FÅR I HVERT FALD TØMMERMANDSLØN AF DIV
                ARBEJDE FOR BYEN (SIDE 422)
       AKTIVER IALT: 167
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   125
               INDBO:       28
               VÆRKTØJ M.V.:   14
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  122
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   81
               REGN. INDENBYS:  28
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  13
       OVERSKUD:  45
             SKIFTE MELLEM ENKEN ANNE MARIE HANSDT I MØENS
             TUGTHUS OG 5 BØRN
   G078  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU MARGARETHE
              NIELSDT,DØD 7/11 1764 26 ÅR GL
       SIDE NR:  426A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    06-08-1766
       PERSON:   568 JOHAN PHILIP  KAAS, SNEDKER
       AKTIVER IALT:  14
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       10
               VÆRKTØJ M.V.:    4
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  30
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  12
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  18
       UNDERSKUD:  16
   G079  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  427A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    27-09-1766
       PERSON:   919 SALIG JOHAN CASPAR  SCHNEIDER,
                KRAMBODSSVEND I PRÆSTØ
                HOS JOHAN HANSTEEN,HVOR HAN DØDE VED ET
                VÅDESKUD I DENNES STUE,26 ÅR
       AKTIVER IALT:  76
               REDE PENGE:     7
                       5 BANCOSEDLER A 1 RIGSDALER
                       OG 1 RIGSDALER 5 MARK 6
                       SKILLING I COURANT MYNDT
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       57
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  12
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  48
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  48
       OVERSKUD:  28
             INGEN ARVINGER MELDTE SIG
   G080  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  430A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    04-10-1766
       PERSON:   918 SALIG DORTHE CATHARINE WELLOE SALIG JOHAN
                DOKS, ENKE I PRÆSTØ
                BEGRAVET 7/2 1766 IFØLGE KIRKEBOG 60 ÅR GL
                SØSTER TIL MATHIAS LAHMANS HUSTRU,
       AKTIVER IALT:  34
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       34
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  40
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  18
                       HERAF SKYLDIG 13 RIGSDALER
                       FOR 11 UGERS OPVARTN.OG
                       FORTÆRING HOS LAHMANN
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  22
       UNDERSKUD:   6
   G081  TYPE:    SKIFTE
             FALLITBO - KUN HANS HUSTRU MADAME SUSANNE
              STRUNTZ ER TIL STEDE
       SIDE NR:  432A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    13-12-1766
       PERSON:   571 JENS  KROG, FARVER
       AKTIVER IALT: 1387
               REDE PENGE:    62
                       FOR AFHENTET, FARVET TØJ,
                       SOM FANDTES I BOET OG
                       MADAME ESKES HUSLEJE 20
                       RIGSDALER
               FAST EJENDOM:   700
               INDBO:      329
               VÆRKTØJ M.V.:   296
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT: 4440
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  1470
               REGN. INDENBYS:  792
               REGN. UDENBYS:  2060
                       HERAF VEXEL-OBLIGATIONER
                       1707 RIGSDALER FORDELT PÅ 8
                       KREDITORER. DISSE FÅR
                       -SOM DE SIDSTE- EN DIVIDENTE
                       PÅ 25% FØR DA KOMMER LØN OG
                       SKIFTEOMKOSTNIN
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  118
       UNDERSKUD: 3053

Præstø Skifteprotokol 1746-1774 (fortsat fra G082)

   G082  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  463B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    12-05-1767
       PERSON:   336 LORENTZ  ZELLER, FELDBEREDER I PRÆSTØ
                REGISSERINGEN ER FORETAGET EFTER HANS
                HUSTRU EUPHRASINE MULLERINS DØD
                19/10 1757;I 1758 RØMTE HAN IMIDLERTID
                SELV EFTER AT HAVE SOLGT DIVERSE
       AKTIVER IALT: 240
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   220
               INDBO:       20
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  240
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   200
               REGN. INDENBYS:   1
               REGN. UDENBYS:   39
                       AKTIVER, SOM XELLER SOLGTE
                       FØR PANTHAVER KUNNE
                       TILTRÆDE DET
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD:   0
   G083  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  465A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    16-05-1767
       PERSON:    72 SALIG KIRSTEN NIESDT. SALIG ANDREAS
                VÆVERS, ENKE I PRÆSTØ
                BEGRAVET 30/7 1763 IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  7
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       5
               VÆRKTØJ M.V.:    2
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   7
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   3
                       HERAF HUSLEJ 1 RIGSDALER 4
                       MK
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   4
       OVERSKUD:   0
             ARVINGER BL.A.: JENS ANDREASEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
             OG HANS, SKOM. I NÆSTVE
   G084  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  465B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    19-09-1767
       PERSON:   299 SALIG OLE HANSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
                DØD 12-13/3 1767 MEN IKKE FUNDET I
                KIRKEBOGEN
       AKTIVER IALT: 267
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   200
               INDBO:       56
               VÆRKTØJ M.V.:   11
                       1 KO, 1 KALV OG 3 GRISE
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  294
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   200
               REGN. INDENBYS:  51
               REGN. UDENBYS:   9
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  34
       UNDERSKUD:  27
             ENKEN ANNE KNUDSDATTER BEKKER
   G085  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  470A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    29-02-1768
       PERSON:   534 SALIG KAREN ANDERSDATTER, UGIFT PIGE? I
                PRÆSTØ
       AKTIVER IALT:  71
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       31
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   40
                       EFTER DOM OVER BRODEREN OLE
                       ANDERSEN KRIGS DØDSBO, DVS
                       ENKE OG ARVINGER
       PASSIVER IALT:  29
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   2
               REGN. UDENBYS:   9
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  18
       OVERSKUD:  42
   G086  TYPE:    SKIFTE
             KIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU MAREN HOLM - IKKE
              I KIRKEBOG
       SIDE NR:  473A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    22-09-1770
       PERSON:   158 WILLUM  RING, BYSKRIVER OG CONTROLEUR
       AKTIVER IALT: 512
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   302
               INDBO:      207
               VÆRKTØJ M.V.:    3
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  420
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   204
               REGN. INDENBYS:  100
               REGN. UDENBYS:   60
                       HERAF 42 RIGSDALER TIL HANS
                       SØSTER SOPHIA AMALIA SALIG
                       NIELS GRAMS I KØBENHAVN
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  56
       OVERSKUD:  92
             ARVINGER: DATTEREN KIRSTINE MARGARETHA RING 9 ÅR
             - MORBROR PEDER
             WILLUMSEN GAARDMAND I MEHR
   G087  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  479A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    08-07-1769
       PERSON:   605 SALIG MADAME CHRISTINE KINK SALIG JOHAN
                HANSTEENS, ENKE I PRÆSTØ
                IFØLGE KIRKEBOG DØD 1/9 1768 64 ÅR GAMMEL
       AKTIVER IALT: 1094
               REDE PENGE:    44
               FAST EJENDOM:   255
                       GAARD PÅ ADELGADE 14 FAG SAM
                       9 FAG I ØSTERBROES STRÆDE TIL
                       LEYEVAANINGER
               INDBO:      784
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  11
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  713
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   218
               REGN. INDENBYS:  162
                       HERAF OBLIGATION TIL
                       ST.WESSENDUNK AF 18/12 1767
                       PÅ 150 RIGSDALER
               REGN. UDENBYS:  151
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  182
       OVERSKUD:  381
   G088  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU KIRSTEN HANSDT
              DØD 23/3-70 74 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  495B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    15-12-1770
       PERSON:   138 NIELS JENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 196
               REDE PENGE:     6
               FAST EJENDOM:   160
               INDBO:       27
                       HERAF BRÆNDEVINSAPP. 7
                       RIGSDALER OG BILÆGGEROVN 6
                       RIGSDALER
               VÆRKTØJ M.V.:    3
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  236
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   210
               REGN. INDENBYS:   3
               REGN. UDENBYS:   5
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  18
       UNDERSKUD:  40
             HENDES DT AF 1.ÆGTESK.M.ANDERS KALLEHAUGE ER
             GIFT MED ANDERS WEISMAN
   G089  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  498B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    15-12-1770
       PERSON:   585 SALIG JACOB  SPRINGMAND, FORRIGE SOLDAT
                (IFLG KB) I PRÆSTØ
                DØD 7/3 1770 60 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  2
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       2
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  15
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  15
       UNDERSKUD:  13
             SKIFTE MELLEM ENKEN MAREN CHRISTENSDT OG ANNA
             SOPHIA GIFT MED ALEXANDER CASLØV
             SAMT 2 FRAVÆRENDE SØNNER, MATROSERNE DAVID OG
             ARENT SPRINGMAND
   G090  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU INGER MARIA
              POVELSDT DØD 23/5-71 44 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  499A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    06-07-1771
       PERSON:   505 JENS NIELSEN GANDRUP, SKOMAGERMESTER I
                PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 310
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   180
               INDBO:      114
               VÆRKTØJ M.V.:   16
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  214
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   84
               REGN. INDENBYS:  43
               REGN. UDENBYS:   50
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  37
       OVERSKUD:  96
             BØRN:BODIL 14 ÅR, POVEL 11 ÅR OG NIELS 6 ÅR.VÆRGE
             VAR SKOMAGEREN
             HENDRICH KALLEHAUGE, SØSKENDEBARN TIL DEN AFDØDE

Præstø Skifteprotokol 1746-1774 (fortsat fra G091)

   G091  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  502A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    26-10-1771
       PERSON:   535 SALIG PETER  FRANK, CONSUMPTIONSBETJENT I
                PRÆSTØ
                DØD 9/9 1771, MEN FINDES IKKE INDFØRT I
                KIRKEBOGEN
       AKTIVER IALT:  31
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       24
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   7
       PASSIVER IALT:  48
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   4
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  44
       UNDERSKUD:  17
             SKIFTE MED LUDE ENKEN ANNA SOPHIA JOHANSDT
             KUNKEL OG DEN SALIG MANS SØSTER:
             KIRSTEN PEDERSDATTER FRANK GIFT MED LARS
             RASMUSSEN, GAARDMAND I DYRLØV
   G092  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  505B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    23-05-1772
       PERSON:   508 SALIG RASMUS  GIELF, SKOMAGER I PRÆSTØ
                BEGRAVET 19/2 1772 50 ÅR OG 9DAGE GAMMEL
                IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 198
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   160
               INDBO:       36
               VÆRKTØJ M.V.:    2
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  215
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   137
               REGN. INDENBYS:  18
                       HERAF BYENS SKATTER 4 ÅR 14
                       RIGSDALER
               REGN. UDENBYS:   24
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  36
       UNDERSKUD:  17
             SKIFTE MELLEM ENKEN BERTHA SØRENSDT OG SØNNEN
             JOHAN RASMUSSEN GIELF 15 ÅR GL
   G093  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  508B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    17-07-1772
       PERSON:   277 SALIG HANS ANDERSEN MØLLER, BAGER I PRÆSTØ
                BEGRAVET 2/9 1771 71 ÅR GAMMEL IFØLGE
                KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 879
               REDE PENGE:    27
               FAST EJENDOM:   533
               INDBO:      191
               VÆRKTØJ M.V.:    8
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  20
               TILGH. UDENB.:  100
       PASSIVER IALT:  590
               OBL. INDENBYS:  143
               OBL. UDENBYS:   107
               REGN. INDENBYS:  126
                       HERAF BYENS SKATTER 1768-72:
                       51 RIGSDALER
               REGN. UDENBYS:  129
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  85
       OVERSKUD:  289
             SKIFTE MELLEM ENKEN ANNA MARIA HENRICHSDT OG
             SØNNERNE JØRGEN OG HANS'S BØRN
   G094  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  516B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    05-03-1773
       PERSON:   507 SALIG ANNA CATHARINA HIORTH SALIG KRARUPS,
                ENKE I PRÆSTØ
                DØD 12/12 1771 73 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 202
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   121
               INDBO:       81
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  167
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:  124
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  43
       OVERSKUD:  35
             SKIFTE MELLEM NEVØER OG NIECER: THOMAS KRARUP,
             ANNE CHRISTIANE KRARUP,
             BOLLETTE SOPHIE KRARUP SALIG NIELS KRARUPS BØRN
             I ROSKILDE, M.FL.
   G095  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU METTE SOPHIE
              JUNGE BEGRAVET 9/3-73 40 ÅR IFØLGE KIRKEBOG
       SIDE NR:  520B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    01-05-1773
       PERSON:   241 RASMUS  KIÆR, URMAGER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 217
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   140
               INDBO:       52
               VÆRKTØJ M.V.:   25
                       HERAF VÆRKTØJ 12+5 RIGSDALER
                       HHV URMAGER OG SMEDEVÆRKTØJ
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  163
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   126
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  37
       OVERSKUD:  54
   G096  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU MAREN JØRGENSDT,
              BEGRAVET 2/10 1772, 62 ÅR GL (KB)
       SIDE NR:  523B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    25-05-1773
       PERSON:   580 JOHAN  NOHRN, VÆGTER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT:  6
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       6
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:   8
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   2
                       HUSLEJE, SKYLDIG TIL
                       MONSIEUR WESSENDUNK
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   6
       UNDERSKUD:   2
             BØRN: JOHAN CHRISTIAN 29 ÅR OG HANDSKEMAGERSVEND
             SAMT HANS OG SVEND NOHRN
   G097  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  524A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    30-12-1773
       PERSON:   215 SALIG MARTINUS  KIERK, GØRTLER I PRÆSTØ
                IFØLGE SKIFTE DØD 8/10 1771 - MEN FINDES
                IKKE I KIRKEBOGEN
       AKTIVER IALT: 184
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   150
               INDBO:       28
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   6
                       VÆRELSESLEJE FRA BERTEL
                       JENSEN OG OLE ROM CA 4
                       RIGSDALER PR.ÅR PRO PERSONA
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  336
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   286
               REGN. INDENBYS:  18
               REGN. UDENBYS:   16
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  16
                          KUN AUKTIONS- OG
                          SKIFTEBEKOSTNING
                          INTET NÆVNT OM
                          BEGRAVELSE
       UNDERSKUD:  152
   G098  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  515B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    04-01-1773
       PERSON:   338 SALIG THOMAS INGVORSEN (IFLG KB) NORMAN,
                SKOMAGER I PRÆSTØ
                BEGRAVET 7/1 1772 81 ÅR GAMMEL IFØLGE
                KIRKEBOG
       PERSON:   338 BIRTHE NIELSDATTER SALIG THOMAS NORMANS,
                ENKE I PRÆSTØ
                DØD KORT EFTER: 31/3 1772 77 ÅR GAMMEL
       OPLYSNING: SKIFTE EFTER T.N. HOLDES IKKE, DA AFKALD
              FOREVISES
       EJNDOMSNR: 21
   G099  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  527A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    30-12-1773
       PERSON:   922 SALIG PETER JØRGENSEN, FISKER
                BEGRAVET 19/11 1772 70 ÅR GL IFØLGE
                KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  22
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       15
               VÆRKTØJ M.V.:    7
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  19
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   7
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  10
       OVERSKUD:   3
             SKIFTE MELLEM ENKEN KIRSTINA MIKKELSDATTER OG
             DEN SALIG MANDS BØRN AF FØRSTE
             ÆGTESKAB:CHRISTIAN, HENNING, NIELS OG MARIA HHV
             40,34,50 ÅR OG GIFT MED
             HANS CHRISTIAN MAYMAN
   G100  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  529A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    30-12-1773
       PERSON:   138 SALIG NIELS JENSEN, BORGER I PRÆSTØ
                DØD 19/7, BEGRAVET 22/7 1772, OVER 70 ÅR
                GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT:  14
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:    0
               INDBO:       14
                       VURDERET TIL 7 RIGSDALER 2
                       MK MEN SOLGT FOR 13
                       RIGSDALER 4 MK VED AUKTION
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  19
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               REGN. INDENBYS:   7
                       HERAF SKATTER 3 RIGSDALER OG
                       KONENS SKIFTE 3 RIGSDALER
               REGN. UDENBYS:   3
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   9
       UNDERSKUD:   5

Præstø Skifteprotokol 1746-1774 (fortsat fra G101)

   G101  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU GERTRUD
              MARGR.JENSDT.WEISMAN,BEGR 2/4 46 ÅR GL
       SIDE NR:  531A i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    14-05-1774
       PERSON:   553 CARL  ULRICH, BØDKER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 321
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   200
               INDBO:       81
               VÆRKTØJ M.V.:   40
                       HERAF KREATURER 24 RIGSDALER
                       OG BØDKERVÆRKTØJ OG
                       -MATERIALER 16 RIGSDALER
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  191
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   102
               REGN. INDENBYS:  52
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  37
       OVERSKUD:  130
             STEDSØNNER: JENS JOHANSEN 23 ÅR OG DANIEL
             JOHANSEN 11 ÅR
   G102  TYPE:    SKIFTE
             SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU MOTRIE HYLLEBORG
              KNUDSDT BEKKER,BEGR 54 ÅR
       SIDE NR:  536B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    04-06-1774
       PERSON:   616 BERENT  HØLTER, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       AKTIVER IALT: 195
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   140
               INDBO:       55
                       HERAF BRÆNDEVINSTØJ MED
                       TILHØRENDE HAT OG PIBE ETC
                       13 RIGSDALER 2 MK
               VÆRKTØJ M.V.:    0
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  297
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   200
               REGN. INDENBYS:   0
               REGN. UDENBYS:   50
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  47
       UNDERSKUD:  102
             ARVINGERNE SYNES AT VÆRE GULDSMED I KERTEMINDE
             SALIG JACOB BEKKERS BØRN
   G103  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  540B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    21-05-1771
       PERSON:   595 SALIG EL. REGINA SALIG JACOB  HANSTEENS,
                ENKE
       AKTIVER IALT: 6566
               REDE PENGE:    150
               FAST EJENDOM:  1500
               INDBO:      1000
               VÆRKTØJ M.V.:  1930
                       200 RIGSDALER ER TILLAGT FRA
                       "INDBO" SOM SKØN PÅ
                       KREATURER - RESTEN VARER
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:  993
                       TILGODEHAVENDER ER LIGE
                       FORDELT PÅ INDEN- OG
                       UDENBYS DEBITORER (SKØN)
               TILGH. UDENB.:  993
       PASSIVER IALT: 5566
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:  1750
               REGN. INDENBYS: 2567
                       "STEPHAN WESSENDUNK EFTER
                       PRODUCEREDE BEVISER"
               REGN. UDENBYS:  1249
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   0
       OVERSKUD: 1000
             DATTEREN JOH DOROTHEA HANSTEEN TILDELES 500
             RIGSDALER
   G104  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  542B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    13-08-1774
       PERSON:    83 SALIG HANS JØRGENSEN SVAN, BORGER I PRÆSTØ
                BEGRAVET 11/4 1774,70 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 204
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   150
               INDBO:       50
               VÆRKTØJ M.V.:    4
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  229
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   194
               REGN. INDENBYS:  11
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:  24
       UNDERSKUD:  25
             SKIFTE MELLEM ENKEN CATHARINA MARIA MORTENSDT OG
             JØRGEN HANSEN SVAN 8 ÅR
   G105  TYPE:    SKIFTE
       SIDE NR:  545B i Præstø Byfogeds Skifteprotokol 1746-1774
       DATO:    28-10-1774
       PERSON:   593 SALIG JENS ANDERSEN BILLE (IFLG KB),
                SKOMAGER I PRÆSTØ
                BEGRAVET 30/8 1774 36 ÅR GL IFØLGE KIRKEBOG
       AKTIVER IALT: 114
               REDE PENGE:     0
               FAST EJENDOM:   90
               INDBO:       17
               VÆRKTØJ M.V.:    7
                       HERAF SKOMAGERVÆRKTØJ MAX I
                       RIGSDALER RESTEN KREATURER
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:    0
               TILGH. INDENB.:   0
               TILGH. UDENB.:   0
       PASSIVER IALT:  127
               OBL. INDENBYS:   0
               OBL. UDENBYS:   100
               REGN. INDENBYS:  23
                       HERAF RESTERENDE BYENS
                       SKATTER 7 RIGSDALER 4 MK 10
                       SKILLING
               REGN. UDENBYS:   0
               SKIFTE OG BEGRAVELSE:   4
       UNDERSKUD:  13


[ Top of Page | Previous Page | Next Page | Table of Contents ]

Valid XHTML 1.0 Transitional