SLÅ Præstø 1695-1801 - Totaloversigt (Dokument-nummerorden)

Præstø 1695-1801 - Totaloversigt (Dokument-nummerorden)

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798

   E001  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  002A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-02-1732
             REFERAT VED AFLYSNING
       LÅNTAGER:  132 JØRGEN PEDERSEN HOLM, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  133 NIELS LARSEN AF RONEKLINT,  I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  40
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 14
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
       PRIORITET:
       SLETTET:  14-09-1739
   E002  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  002A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    28-07-1739
       LÅNTAGER:  132 JØRGEN PEDERSEN HOLM, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  134 PEDER ANDERSEN I AASIDE,  I SNESERE
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             5 FAG MELLEM POUL SADOLIN OG JOHAN HESSE
       PANT II:  JAGT "JOMFRU MARIE
             JUDITH" DRÆGTIG ' 1/2 LÆSTER
       PANT III:  AL ANDEN LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 14
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  22-04-1743
   E003  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  002A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-07-1739
       SÆLGER:   135 JENS IBSEN, RYTTERBONDE I FAXINGE I
                BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    136 JEPPE JENSEN, RYTTERBONDE I FAXINGE I
                BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
                SÆLGERS SØN
       PRIS RIGSD:  40
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 53
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE VEST FOR OLUF PRÆSTØS IBOENDE
             HUS ØST FOR HANS BROAGERS IBOENDE GAARD SAMT
              TILHØRENDE BYGGEPLADS IFØLGE HANS
              AUKTIONSSKØDE AF
   E004  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  002B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-07-1739
       SÆLGER:   135 JENS IBSEN, RYTTERBONDE I FAXINGE I
                BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    136 JEPPE JENSEN, RYTTERBONDE I FAXINGE I
                BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  100
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 21
       EJENDOM:  HUS PÅ PRÆSTØ IADELG SØNDRE SIDE J NYOPNYGT
             VEST FOR EN ØDE BYGGEPLADS OG ØST FOR MICHEL
              PEDERSEN MØLLER I HELLEVADS MØLLE TILHØRENDE
              HUS
   E005  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  002B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-09-1739
       SÆLGER:   137 NIELS NIELSEN GANDRUP,  I PRÆSTØ
       KØBER:    136 JEPPE JENSEN, RYTTERBONDE I FAXINGE I
                BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  54
       EJENDOMSNR: 06
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
              JØRGEN JENSEN
             ØSTEN OP TIL JENS POVELSENS ENKES HUS
   E006  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  003A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-10-1739
       SÆLGER:   136 JEPPE JENSEN, RYTTERBONDE I FAXINGE I
                BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    138 NIELS JENSEN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  200
       EJENDOMSNR: 53
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE NYOPBYGT SAMT 2 FAG
              GL
             HUS ØSTEN OP TIL HANS BROAGERS GAARD VEST FOR
              OLUF PRÆSTØES IBOENDE HUS
   E007  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  003A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1739
       LÅNTAGER:  139 CHRISTIAN  CREMNITZ, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   56 PEDER  STILLING, DEGN TIL BAARSE OG
                BELDRINGE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             MONSIEUR BALLING OG MADAME FOLSAK
       PANT II:  SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 400
             FOR HANS GAARD SOM HAN HAVER SOLGT MIG
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 32
             OG 33
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  05-06-1748
   E008  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  003B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1739
       LÅNTAGER:  138 NIELS JENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  140 HANS  WIVILD, SOGNEPRÆST TIL BAARSE I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             HANS BROAGER OG OLUF PRÆSTØ
       PANT II:  AL ANDEN LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 200
             TIL HUSKØB
       EJENDOMSNR: 53
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  23-07-1752
   E009  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  003B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-11-1739
       LÅNTAGER:  141 CHRISTIAN SIGFRED  SCHRØDER, SKIPPER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  142 MADAME KIRSTINE SALIG  SØNDERMANS, ENKE I
                ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   INGEN PANT ER NÆVNT
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 200
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-24-0002
   E010  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  004A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-12-1739
       LÅNTAGER:  141 CHRISTIAN SIGFRED  SCHRØDER, SKIPPER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  143 HANS  SVANE, REGIMENTSSKRIVER PÅ
                BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   JAGT "JONAS"
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-24-0002
   E011  TYPE:    SKØDE
             AUKTIONSSKØDE
       SIDE NR:  004A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-12-1739
       SÆLGER:   144 SALIG THOMAS JØRGENSEN, TOBAKSSPINDER I
                PRÆSTØ
       KØBER:    30 MATHIAS JØRGENSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  380
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 30
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR SALIG
              MADAME KIRSTEN FOL-
             SACHS AFG MICHEL THOMESENS GAARD OG VEST FOR
              TOLDER ENGELBRET HANSENS IBOENDE GAARD
             BESTÅENDE AF 10 FAG BDVÆRK,EN SAL OVENPÅ AF 2 FAG
              ØSTER LÆNGE 6 FAG OG SØNDER LÆNGE 10 FAG
   E012  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  004B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-02-1740
       LÅNTAGER:   13 HANS MARTINUSSEN EISENBERG, SKRÆDDER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  145 THORD  THODBERG, KGL MAY BIRKESKRIVER I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             NYOPBYGT BESTÅENDE AF 4 FAG TIL GADEN ØST FOR
              HANS IBOENDE HUS OG VEST FOR JOMFRUSTRÆDET
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  20
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 55
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  27-05-1741
   E013  TYPE:    SKØDE
             AUKTIONSSKØDE EFTER AUKTION 4/4 1736
       SIDE NR:  004B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    28-05-1740
       SÆLGER:    69 ANDERS HENDRICHSEN KALLEHAVE,  I PRÆSTØ
       KØBER:    149 JOHAN  HESSE, BAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  104
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 13
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              HESTEMØLLEREN
             CHR SKIBSTEDS IBOENDE GAARD VESTEN OP TIL
              SKIPPEREN JØRGEN PEDERSEN HOLMS IBOENDE HUS

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E014)

   E014  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 29/8 1738 (TILSLAGET NIELS PEDERSEN
              MEN VIDEREGIVET)
       SIDE NR:  005A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    28-05-1740
       SÆLGER:   151 SALIG ANNE HANSDATTER SALIG NIELS
                CARSTENSENS, ENKE I PRÆSTØ
       KØBER:    150 ANDERS HANSEN JELLING, TØMMERMANDSSVEND I
                ?
       PRIS RIGSD:  21
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 63A
       EJENDOM:  LILLE VEJRMØLLE MED JORDHYTTE OG MØLLE-
             PLADS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
              BYFOGENS VÆNGE AF ØDE BYGGEPLADS VEST FOR
              MADAME CATHARINE SALIG
             GIELFS HUS EFTER VEJRMØLLENS FLYTNING TVÆRHUS
              ENDEGADE ER 63A INDGÅET I 64
   E015  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  005A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    27-05-1740
       SÆLGER:   152 CATHARINE RASMUSDT SALIG JOHAN GIELFS,
                ENKE I PRÆSTØ
       KØBER:    150 ANDERS HANSEN JELLING, MØLLER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  50
       EJENDOMSNR: 64
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE MED TILHØRENDE
              BYGGEPLADS VESTEN OP TIL
             ARENT BEHMANS TILHØRENDE HUS OG ØSTEN OP TIL
              SALIG NIELS CARSTENSENS MØLLEPLADS
   E016  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  005B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-05-1740
       LÅNTAGER:  150 ANDERS HANSEN JELLING, MØLLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  153 JOHAN GEERTSEN, KLEINSMED I NEBELLE
                (NEBLE) I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   LILLE VEJRMØLLE SAMT
       PANT II:  HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             BYFOGED BENTERS VÆNGE AF DE ØDE BYGGEPLADSER OG
              VESTEN OP TIL SOGNEPRÆSTEN
             HR BEHMANS HUS SOM NU BEBOS AF PEDER MADSEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 64
             OG 63B (SIDEN SLÅET SAMMEN EFTER AT MØLLEN ER
              FLYTTET TIL ENDEGAARDE
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  10-06-1746
   E017  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  005B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-06-1740
       SÆLGER:   154 GREGERS HANSEN SVITZER, FELDBEREDER I
                PRÆSTØ
       KØBER:    155 MADAME ANNE KIRSTINE HERLØF SALIG
                BØRRESENS, ENKE I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 28
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR TOLDER
              HANSENS GAARD
             VEST FOR HANS IBOENDE GAARD
   E018  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  006A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-06-1740
       LÅNTAGER:  155 ANNE CHRISTINE HERSLØF SALIG BØRRESENS,
                ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  154 GREGERS HANSEN SVITZER, FELDBEREDER I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             TOLDER HANSENS GAARD OG VEST FOR GREGERS
              SVITZERS IBOENDE GAARD
       PANT II:  AL LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 28
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  27-06-1744
   E019  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  006B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-06-1740
       LÅNTAGER:  156 URSULA BENDTSDATTER HAARD SALIG HANS
                BROAGERS, ENKE I PRÆSTØ
                KAPTAJN MOGENS NØRREGAARD NÆVNES SOM
                SVOGER
       LÅNGIVER:  140 HANS  WIVILD, SOGNEPRÆST TIL BAARSE OG
                BELDRINGE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VEST FOR
             NIELS JENSENS HUS OG ØST FOR HANS SIVERTSENS
              HUS
       PANT II:  AL LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 200
       EJENDOMSNR: 52
       PRIORITET: I
       SLETTET:  03-10-1746
   E020  TYPE:    SKØDE
             SÆLGER KLAUSUL ER AT HANS SØSTER INGEBORG KAN
              BLIVE BOENDE IFØLGE SPEC.
       SIDE NR:  006B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-04-1740
       SÆLGER:   157 HANS  FOLSACH TIL GISLINGGD, JUSTITS-OG
                KRIGSRÅD,AMTSFORV.MM I KØBENHAVN
       KØBER:    158 WILLUM  RING, BYSKRIVER OG CONTROLEUR I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 31
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE TILHØRENDE
              BYGGEPLADS OP VESTER TIL
             BAGER CHRISTIAN CREMNITZ GAARD OG ØSTEN OP TIL
              SKIPPER MATHIAS JØRGEN HANS TILHØRENDE
             OG NU AF CHRISTIAN SCHRØDER BEBOEDE GAARD
              BESTÅENDE AF ETC
   E021  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  007A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-04-1740
       LÅNTAGER:  158 WILLUM  RING, KGL.MAY CONTROLEUR OG
                BYSKRIVER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  157 HANS  FOLSACH, JUSTITS-OG
                KRIGSRÅD,KRIGS-OG I TVEDE SOGN NØRHALD
                HERRED RANDERS AMT
                LANDKOMMISARIE OVER ÅRHUS OG RIBE STIFTER
                SAMT AMTSFORVALTER FOR 3AMTER
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 31
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-06-1742
   E022  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  008B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-07-1740
       LÅNTAGER:  159 JENS FREDERIK  SORTERUP, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  160 HANS  SVANE, REGIMENTSSKRIVER PÅ
                BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
       PANT II:  SPEC.MØBLER OG LØSØRE
             HERI HAVES 2.PRIORITET EFTER MONSIEUR ANDREAS
              HØSTMARK HUSFOGED PÅ FØRSLEVGD
       PANT III:  SPEC.MØBLER OG LØSØRE
             HERI HAVES 1 PR. DA DISSE MØBLER IKKE TIDLIGERE
              ER PANTSAT
       LÅNESUM RDL: 340
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET: 3
             DOG KUN I GAARDEN I ØVRIGT SOM DET FREMGÅR AF
              KOMMENTARERNE TIL PANTERNE
       SLETTET:  11-06-1741
   E023  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  007B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    00-00-1739
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG REFERAT FRA RETSSAG
       LÅNTAGER:  159 JENS FREDERIK  SORTERUP, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETER DANIELSEN RUNGE,
                SOGNEPRÆST TIL UDBY I UDBY SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1743
             SLETTET SENEST PÅ DETTE TIDSPUNKT DA DET EJ
              FINDES I 1743-FORTG.
   E024  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  007B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    00-00-1739
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG REFERAT FRA RETSSAG
       LÅNTAGER:  159 JENS FREDERIK  SORTERUP, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  162 ANDERS WILLADSEN HØSTEMARK, HUS-OG
                LADEFOGED PÅ FØRSLEVGD I FØRSLEV SOGN
                ØSTER FLAKKEBJERG HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE 2 PRIORITET
       PANT II:  SPECIFICERET LØSØRE I PRIORITET
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET: 2
             EFTER MAGISTER CHR RUNGE TIL UDBY HANS 200
              RIGSDALER
       SLETTET:  11-06-1743
             SENEST PÅ DETTE TIDSPUNKT DA DET EJ FINDES I
              1743-FORTEGNELSEN S.A.
   E025  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  010A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-10-1740
       LÅNTAGER:  163 PEDER HANSEN, SKIPPER I HOLLÆNDER HUSE I
                PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       LÅNGIVER:  109 JOHAN NICOLAI  VOIGT, KOMMERCERÅD TIL
                NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             JENS IBSENS I FAXINGES HUS OG VEST FOR
              FRIDERICH MAYMANS HUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  99
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 20
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  02-08-1783
             SENEST PÅ DENNE DAG DA DET IFØLGE JUSTITSPROT
              SLETTES VESTER MANDENS SKIFTE

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E026)

   E026  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 23.FEB 1736
       SIDE NR:  010A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    03-12-1740
       SÆLGER:   164 JØRGEN HANSEN, FORRIGE SOGNEDEGN TIL
                ALLERSLEV I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
                SKIFTE EFTER HAM BERAMMET 19/1 1736 IFØLGE
                VORD RYTTERDISTR. JUSTITSPROT P
       KØBER:    130 JOHAN  HANSTEEN, KIØB- OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  70
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 48B
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
              JØRGEN NIELSEN
             HUGGERS IBOENDE HUS OG ØSTEN OP TIL HANS
              HELLESEN SKOMAGER IBOENDE HUS
   E027  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  010A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-12-1740
       SÆLGER:   165 ERICH HANSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    166 OLUF NIELSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  90
       EJENDOMSNR: 15A
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM APELONE
              SVENDSKES
             HUS OG BIRKEDOMMER POUL SADOLINS GAARD
   E028  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  010B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-12-1740
       PERSON:   165 ERICH HANSEN SKOMAGER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: ÆGTER JOHAN HESSES ENKE OG FÅR MED
             HENDE EJENDOM 13 OG 15A
   E029  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  010B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-12-1740
       PERSON:   167 JØRGEN JENSEN RYTTER VED OBERST-
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: LØJTNANT GREV HOLCKS KOMPAGNI
             ÆGTER APELONE SVENDSKE OG FÅR MED
             HENDE EJENDOM 16
   E030  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  010B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-12-1740
       LÅNTAGER:  166 OLUF NIELSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  165 ERICH HANSEN OG HUSTRU SALIG HESSES,
                SKOMAGER I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  40
       EJENDOMSNR: 15A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  29-01-1744
   E031  TYPE:    SKØDE
             SKØDE IFØLGE FORORDNING OM ØDE BYGGEPLADSER
       SIDE NR:  011A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-10-1740
       SÆLGER:    0 FORRIGE EJER  UKENDT,
       KØBER:    153 JOHAN GEERTSEN, GROVSMED I NEBELLE I
                ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 46
       EJENDOM:  BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR JENS
              MADSEN
             SNEDKERS NYE HUS OG VEST FOR RAADHUSSTR.
   E032  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  011A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-06-1740
       SÆLGER:    64 MARGRETHE SALIG JENS POVELSEN SKIPPERS,
                ENKE I PRÆSTØ
       KØBER:    153 JOHAN GEERTSEN, SMED I NEBLE I ALLERSLEV
                SOGN BÅRSE HERRED
       PRIS RIGSD:  60
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 05
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR JEPPE
              JENSENS HUS
             OG ØSTEN OP TIL HANS OLSEN SVANS HUS BESTÅENDE
              AF 4 FAG TIL GADEN
   E033  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  011A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-06-1740
       SÆLGER:   213 VOGENIUS  FOGT, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    214 HANS  BANG, SØKAPTAJN I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 26
       EJENDOM:  DEL AF IBOENDE GAARD PÅ MED TILHØRENDE
              BYGGEPLADS PÅ ADELGADE
             SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL SKIPPER OLUF HANSENS
              IBOENDE HUS OG VESTEN OP TIL DEN ØVRIGE DEL AF
              HANS GAARD
   E034  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  011B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-12-1740
       LÅNTAGER:  214 HANS  BANG, KGL MAY SØKAPTAHN I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  257 MELCHIOR  FOLSACH, KGL MAY SKOVRIDER I
                LUNDBY SOGN HAMMER HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             ØSTEN OP TIL SKIPPER OLUF HANSEN OG VESTEN OP
              TIL VOGENIUS FOGTS HUS
       PANT II:  BYGGEPLADS SAMMESTEDS
       PANT III:  ØVRIGE EFFEKTER
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 26
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-07-1742
   E035  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  012A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1740
       LÅNTAGER:  213 VOGENIUS  FOGT, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETER  RUNGE, SOGNEPRÆST I UDBY
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             GREGERS FELDBEREDER OG VEST FOR CHRISTIAN BANG
              BESTÅENDE AF 6 FAG MM.
       PANT II:  KAKKELOVNE M.M.
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  66
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 26
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  28-12-1741
   E036  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  012B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1740
       LÅNTAGER:  128 PEDER RASMUSSEN SKRÆDER, PORTMAND I
                TAPPERNØJE VILDTBHS I SNESERE SOGN BAARSE
                HERRED
       LÅNGIVER:  160 HANS  SVANE, REGIMENTSSKRIVER PÅ
                BELDRINGEGD I BELDRINGE SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             RAADHUSET SOM MURMESTER GOTTERUP ANDERSEN IBOER
              OG VESTEN OP TIL HANS ANDERSENS
             AFBRÆNDTE ØDE BYGGEPLADS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  40
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 72
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  17-07-1741
   E037  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  013A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-12-1740
       LÅNTAGER:  215 MARTINUS SIMONSEN KIERCH, GØRTLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  134 PEDER ANDERSEN, RYTTERBONDE I AASIDE I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  40
       EJENDOMSNR: 02
       PRIORITET: 2
             EFTER PEDER ANDERSENS OBLIGATION AF 11/6 1737
       SLETTET:  22-06-1748
   E038  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  013A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1737
             REFERAT I ANDEN PRIORITET OBLIGATION
       LÅNTAGER:  215 MARTINUS SIMONSEN KIRK, GØRTLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  134 PEDER ANDERSEN, RYTTERBONDE I AASIDE I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  40
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 02
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-1748
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG DA JUSTITSPROT MGL
              FOR PERIODEN
   E039  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  013A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-12-1740
       LÅNTAGER:  216 NATHANAEL BENTER PÅ VEGNE: PRÆSTØ KØBSTAD,
                INSTITUTION I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  217 PEDER HOLGERSEN, TOBAKSSPINDER I
                VORDINGBORG
                SOM VÆRGE FOR JOHANNE MARCUSDT. GYNGE OG
                HENDES FÆDRENE ARV MM.
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE
             SOM NU BRUGES TIL TING OG RÅDHUS VEST FOR
              VEJRMØLLEN ØST FOR PEDER RASMUSSEN
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 73
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  01-04-1743
             KVITTERET AF CHRISTIAN LAURENBERG PROM,
             SOM HAR ÆGTET JOHANNE MARCUSDT.

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E040)

   E040  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  013B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-04-1741
       LÅNTAGER:  218 CHRISTIAN SALOMONSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  130 JOHAN  HANSTEEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   ADSKILLIGT LØSØRE
       PANT II:  SNEDKERREDSKABER
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  27
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E041  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  014A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-03-1741
       LÅNTAGER:  220 JOHAN  BIBLER, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  140 HANS  WIVILD, SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE BESTÅENDE
             AF 6 FAG MELLEM LARS PEDERSEN LADEFOGED OG HANS
              JØRGENSEN SNEDKER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 43
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-08-1752
             PENGENE INDKOMMET VED AUKTION I DØDSBOET:KUN 27
              RIGSDALER
   E042  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  014A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-03-1741
       LÅNTAGER:  219 LARS PEDERSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  140 HANS  WIVILD, SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             SNEDKEREN JENS MADSEN OG JOHANNES BIBLER
       PANT II:  ALT LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  40
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 44
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  30-05-1746
   E043  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  014B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-04-1741
       LÅNTAGER:  152 CATHRINE RASMUSDT. SALIG JOHAN GIELFS,
                ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  145 THORD  THODBERG, BIRKESKRIVER I BAARSE
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             CHRISTIAN SCHIBSTEDS IBOENDE GAARD OG VEST FOR
              OLUF BØDKERS HUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  67
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 11
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  15-10-1753
             INDFRIET VED EN NYERE OBLIGATION
   E044  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  015A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-06-1741
       LÅNTAGER:  221 JENS MADSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  153 JOHAN GEERTSEN, SMED I NEBLE I ALLERSLEV
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VEST FOR
             JOHAN GEERTSEN SMED I NEBLES HUS OG ØST FOR
              LARS PEDERSENS HUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  40
       EJENDOMSNR: 45
       PRIORITET: 2
             EFTER THORD THODBERG I BAARSØES PRIORITET PÅ 53
              RIGSDALER
       SLETTET:  22-06-1745
   E045  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  015B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-05-1741
       LÅNTAGER:   6 NATHANAEL  BENTER, KGL MAY BYFOGED I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  222 CHRISTIAN FREDERIK  JUNGHANS, KGL MAY
                BIRKEDOMMER I VORDINGBORG
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE BESTÅENDE
             AF 18 FAG TIL GADEN VESTEN OP TIL JENS WEISMANS
              HUS OG ØSTEN OP TIL SKOLENS ØDE BYGGEPLADS
       PANT II:  SPECIFICERET LØSØRE KVÆG MM
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 300
             STEDSØN ELIAS LARSENS FÆDRENE ARVS UDBETALING
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 58
             ENDVIDERE STÅR JOHAN NICOLAI VOIGT SOM
              KAUTIONIST
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  17-06-1743
   E046  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  016A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-06-1741
       SÆLGER:   213 VOGENIUS  FOGT, BRYGGER? I PRÆSTØ
       KØBER:    159 JENS FREDERIK  SORTERUP, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  50
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 901
       EJENDOM:  JAGT "MARIA JUDITHA" KALDET
   E047  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  016A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1741
       LÅNTAGER:  128 PEDER RASMUSSEN SKRÆDER, PORTMAND I
                TAPP.VILDTBANEHUS I SNESERE SOGN BAARSE
                HERRED
       LÅNGIVER:  223 PEDER ANDERSEN FISCHER, FORPAGTER PÅ
                BISTRUPGAARD I SKT.JØRGENSBJERG SOGN SØMME
                HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             RAADHUSET, SOM MURMESTER GOTRUP ANDERSEN IBOER
              OG VESTEN OP TIL HANS ANDERSENS
             ØDE AFBRÆNDTE BYGGEPLADS
       PANT II:  TILBYGNING PÅ 5 FAG
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 72
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  28-06-1745
   E048  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  016A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1741
       PERSON:   224 MURMESTER GOTTERUP ANDERSEN
       EJENDOMSNR: 73
       OPLYSNING: BOR IFØLGE FLERE OBLIGATIONER PÅ
             RÅDHUSET PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE
   E049  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  016B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1741
       SÆLGER:    13 HANS MARTINUSEN EISENBERG, SKRÆDDER I
                ALLERSLEV BY I ALLERSLEV SOGN BÅRSE
                HERRED
       KØBER:    141 CHRISTIAN  SCHRØDER, SKIPPER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  260
       EJENDOMSNR: 55
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR OLUF
              ANDERSENS IBOENDE
             HUS VEST FOR JOMFRUSTRÆDET BESTÅENDE AF 14 FAG
   E050  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  016B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1741
       LÅNTAGER:  141 CHRISTIAN SIEGFRED  SCHRØDER, SKIPPER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  225 JØRGEN HENRICHSEN BOLT, FORPAGTER PÅ
                HØSTRUP I LYDERSLEV SOGN STEVNS HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             SKIPPER OLUF ANDERSENS HUS PÅ DEN ENE OG VEST
              FOR JOMFRUSTRÆDET PÅ DEN ANDEN
       PANT II:  MØBLER OG EFFEKTER
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 133
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 55
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  19-06-1745
   E051  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  017A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-08-1741
       LÅNTAGER:  226 SOPHIA HANSDATTER SALIG JØRGEN SVANS, ENKE
                I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  145 THORD  THODBERG, KGL MAY BIRKESKRIVER I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             MARTINUS KIERCHS IBOENDE HUS OG HANS OLSEN SVAN
              SKOMAGERS HUS BESTÅENDE AF 4 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
       EJENDOMSNR: 03
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  12-05-1755
   E052  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  017A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-05-1755
       PERSON:   145 THORD  THODBERGS
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SVIGERSØN BIRKESKRIVER? PREHN KVITTE-
             RER FOR INDLØST OBLIGATION

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E053)

   E053  TYPE:    SKØDE
             IFØLGE FORORDNING OM ØDE BYGGEPLADSER
       SIDE NR:  017B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-08-1741
       SÆLGER:    0 FORRIGE EJER UKENDT,
       KØBER:    221 JENS MADSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 45
       EJENDOM:  BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR LARS
              PEDERSENS
             NYOPBYGTE HUS OG VEST FOR JOHAN GEERTSEN HANS
              NYOPBYGTE HUS
   E054  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  017B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-11-1741
       LÅNTAGER:  136 JEPPE JENSEN, GAARDMAND I FAXINGE I
                BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       LÅNGIVER:  134 PEDER ANDERSEN I AASIDE,  I SNESERE
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             PEDER HANSEN SEILINGSMANDS TILHØRENDE HUS OG
              ØST FOR MIKEL PEDERSEN MØLLERS I
             HELLEDES MØLLE TILHØRENDE HUSE
       PANT II:  ENG PÅ STOREHOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  80
       EJENDOMSNR: 21
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-03-1745
   E055  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  018A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-12-1741
       LÅNTAGER:  227 TAGE  FREDELUND, FARVER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  228 JACOB ISAKSEN, BORGER I VORDINGBORG
                ANNE MARGARETHA MARUPS FORMYNDER
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             MATHIAS SALOMONS SKOMAGERS HUS OG VEST FOR
              JOMFRUSTRÆDET,BEBOET AF MAJOR POP
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  72
             ENDEL AF ANNE MARGARETHA MARUPS ARVEKAPITAL
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 66
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  22-12-1742
   E056  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  018A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-12-1741
       PERSON:   229 MAJOR POP
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BEBOR TAGE FREDELUNDS GAARD PÅ GRØNNEGADE
             SØNDRE SIDE MELLEM MATHIAS SALOMON OG
              JOMFRUSTRÆDET IFØLGE OBLIGATION
   E057  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  018B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-12-1741
       LÅNTAGER:  227 TAGE  FREDELUND, FARVER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  100 MELKIOR  FOLSAK, KGL MAY SKOVRIDER I
                LUNDBY SOGN HAMMER HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             JØRGEN BALLINGS IBOENDE GAARD OG ØST FOR VESTER
              PORT
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 76
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-12-1754
             BETALT AF KAMMERJUNKER VON HOLSTEIN TIL NYSØ
   E058  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  018B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-12-1741
       LÅNTAGER:  109 JOHAN NICOLAUS  VOIGT, COMMERCERAAD I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETER  RUNGE, SOGNEPRÆST TIL
                UDBY OG ØRSLEV I UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             GIØRTLEREN MARTINUS KIERKES HUS OG VEST FOR
              PRÆSTØ BYS ØSTER BROE BESTÅENDE AF 17 FAG TIL
             GADEN SAMT 11 FAG HUS I GAARDEN, ALLE FAG TIL
             GADEN ER TEGLHÆNGT
       PANT II:  BRÆNDEVINSKEDEL MED HAT
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 01
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  15-10-1742
   E059  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  019A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-01-1742
       LÅNTAGER:  165 ERICH HANSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETER  RUNGE, SOGNEPRÆST TIL
                UDBY OG ØRSLEV I UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             MONSIEUR SCHIBSTEDS GAARD OG ØST FOR JØRGEN
              HOLMS HUS MED GAARD OG 2DE LÆNGE I GAARDEN
       PANT II:  DIV APEC MØBLER
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  30
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 13
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  08-09-1750
   E060  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  019B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1741
       LÅNTAGER:  166 OLUF  NIELSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  140 HANS  WIVILD, SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE VEST FOR BIRKE-
             DOMMER SADOLINS GAARD OG ØST FOR JØRGEN JENSENS
              IBOENDE HUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  33
             "TIL NÆRINGS OG BRUGS FORTSÆTTELSE"
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 15A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  08-01-1744
   E061  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  020A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-12-1741
       SÆLGER:   213 VOGENIUS P....... FOGT, FORHEN
                EDDIKEBRYGGER I PRÆSTØ
                UNDERSKRIVER MED INITIALERNE:VPF
       KØBER:    214 HANS  BANG, SØKAPTAJN I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  100
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 26
       EJENDOM:  ØVRIGE DEL AF "MIN IBOENDE GAARD" SOM HANS BANG
             ALLEREDE TIDLIGERE HAR KØBT EN DEL AF PÅ ADELGADE
             SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL DEN DEL HAN 20/6 1740
             KØBT BESTÅENDE AF 6 FAG HUS TVÆRHUS GADEN SAMT
              DEN ANDEN ENG TIL GAARDEN PÅ STORE HOLM I
   E062  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  020A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-02-1742
       LÅNTAGER:  106 ANDERS PETERSEN, HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   71 MESTER MARCUS MOGENSEN STRØM, BORGER I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             HANS JØRGENSEN SVANS TILHØRENDE HUS OG ØST FOR
              JENS OLSENS BOLIG, BESTÅENDE AF 6 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  70
       EJENDOMSNR: 08
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  12-10-1742
   E063  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  020B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-04-1741
       SÆLGER:   219 LARS PEDERSEN, SEJLINGSMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    220 JOHAN GEORG  BIBLER, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  200
       EJENDOMSNR: 43
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE NYOPBYGT ØST FOR
              HANS JØRGEN
             SEN SNEDKERS BOLIG OG TÆT VESTEN OP TIL
              OVENMELDTE L.P.'S NU IBOENDE NY-OPBYGDE HUS
   E064  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  021A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1742
       LÅNTAGER:  158 WILLUM  RING, KGL MAY BYSKRIVER OG
                CONTROLEUR I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  145 THORD  THODBERG, KGL MAY BIRKESKRIVER I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             CHRISTIAN CHREMNITZ BAGERS TILHØRENDE OG
              IBOENDE GAARD OG ØSTEN OP TIL SKIPPER MATTHIAS
             JØRGENSENS TILHØRENDE GAARD SOM NU ER LEJET TIL
              SKIPPER CHR.SCHRØDER OG I
             HANS STED BEBOS AF VELB.FRUE HUULBECK MED
              TILHØRENDE 2DE LÆNGE I GAARDEN
       PANT II:  BYGGEPLADS TIL GADEN
       PANT III:  ENGE PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 110
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 31
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  29-12-1750
   E065  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  021A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1742
       PERSON:   258 FRU  HUULBECK
       EJENDOMSNR: 31
       OPLYSNING: BEBOR MATHIAS JØRGENSENS GAARD, SOM
             LEJES AF CHR. SIGFRED SCHRØDER
             MÅSKE ENKE EFTER PASTOR HUULBECK I STE

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E066)

   E066  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  024A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-07-1742
       LÅNTAGER:  262 TØNNE WILHELM  TØNSBERG, URMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  263 MONSIEUR HAAGEN PEDERSEN, FORPAGTER PÅ
                LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             FELDBEREDER GREGERS SVITZERS IBOENDE GAARD OG
              ØSTEN OP TIL SKIPPER OLUF HANSENS GAARD
       PANT II:  BYGGEPLADS PÅ 18 ALEN
       PANT III:  2DE ENGE PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 26
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  23-08-1748
   E067  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  021B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1742
       LÅNTAGER:  158 WILLUM  RING, KGL MAY BYSKRIVER OG
                CONTROLEUR I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   92 DIDERICK CHRISTIAN  SCHADE, KGL MAY
                SKOLEHOLDER I ALLERSLEV SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             CHR CREMNITZ ETC (SOM E064)
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  33
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 31
       PRIORITET: 2
             EFTER THORD THODBERGS 110 RIGSDALER AF SAMME
              DATO
       SLETTET:  13-12-1743
   E068  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  022A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-06-1742
       LÅNTAGER:  121 PEDER MORTENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   51 MONSIEUR DIDERIK CHR.  SCHADE NU,
                SKOLEHOLDER I ALLERSLEV SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             MADAME KNAGS TILHØRENDE MØLLEHUS SOM NU AF HANS
              ANDERSEN MØLLER BEBOES OG
             VESTEN OP TIL RAADHUSSTRÆDET
       PANT II:  TILHØRENDE BYGGEPLADS
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 69
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-04-1746
   E069  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  022B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-06-1742
       LÅNTAGER:  260 JØRGEN  BALLING, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  259 MADAME CATHARINA BRUN SALIG CHRISTEN
                BRASH'S, ENKE I STORE HEDDINGE
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             TAGE FREDELUNDS IBOENDE GAARD OG VEST FOR
              CHRISTIAN CREMNITZ IBOENDE GAARD IFØLGE SKØDE
              AF
             17/1 1728
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
             DELVIS SPECIFICERET
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 600
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 34
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E070  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  022B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-06-1742
       PERSON:   261 ANNA MAGDALENE  DREJER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: ER GIFT MED JØRGEN BALLING
   E071  TYPE:    SKØDE
             AUKTIONSSKØDE
       SIDE NR:  023B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-07-1742
       SÆLGER:   214 SALIG HANS  BANGS DØDSBO, KAPTAJNLØJTNANT
                AF SØETATEN I PRÆSTØ
       KØBER:    262 TØNNE WILHELM  TØNSBERG, URMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  235
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 26
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE HVIS BYGGEPLADS
              STRÆKKER SIG
             ØSTEN OP TIL SKIPPER OLUF HANSENS TILHØRENDE OG
              IBOENDE HUS OG GADELÆNGENS VESTER GAVL VESTEN
              OP TIL
             FELDBEREDER GREGERS SVITZER. BYGGEPLADS ER
              21 ALEN,GADE LÆNGE 13 FAG ETC
   E072  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  024B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-09-1742
       SÆLGER:   264 JENS OLSEN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    265 OLUF CHRISTENSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   4
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 10
       EJENDOM:  4 ALEN AF HANS BYGGEPLADS VESTEN OP TIL OLUF
              CHRISTENSE
             BØDKERS IBOENDE HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
              LIGESÅ BREDT NED TIL ÅEN
   E073  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  024B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-07-1742
       SÆLGER:   266 PAUL  SADOLIN, BIRKEDOMMER VED
                GISSELFELDT OG I VESTER EGEDE SOGN
                TYBJERG HERRED
                EGGEDE BIRKER SAMT LANDFISKAL I
                TRYGGEVÆLDE AMT
       KØBER:    267 ANDREAS CHRISTENSEN LAURITZ,
                KANCELLIASSESSOR TIL SPARRESHOLM I
                TOKSVÆRD SOGN HAMMER HERRED
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 15
       EJENDOM:  2DE ENGE PÅ STORE HOLM I BOELEFJORDEN
             OG "HØRT TIL MIN TILHØRENDE GAARD MELLEM JØRGEN
              HOLM PÅ DEN ØSTER OG OLUF GUNDERSEN PÅ DE
             VESTER SIDE AF PRÆSTØ ADELGADE DEN ANDEN HAR
              HØRT TIL EN ØDE BYGGEPLADS SOM JEG NU HALVHUS
   E074  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  025A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-10-1742
       SÆLGER:   106 ANDERS PEDERSEN, HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    268 NIELS PEDERSEN, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  95
       EJENDOMSNR: 08
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR HANS
              JØRGENSEN
             SVANS IBOENDE HUS OG ØST FOR JENS OLSENS
              IBOENDE HUS BESTÅENDE AF 6 FAG SAMT ENG PÅ
              ST.HLM.
   E075  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  025B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-10-1742
       LÅNTAGER:  268 NIELS PEDERSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   71 MESTER MARCUS  STRØM, SKOMAGER I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             HANS JØRGENSEN SVANS IBOENDE HUS OG ØST FOR
              JENS OLSENS IBOENDE HUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL LØSØREAL LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  70
       EJENDOMSNR: 08
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-07-1745
             MARCUS STRØMS ENKES LAVVÆRGE JØRGEN HOLM HAR
              KVITTERET
   E076  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  026A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-10-1742
       SÆLGER:   269 REIMER HINRICH VON  BARNER,
                OBERSTLØJTNANT TIL BENTZENSLUND I
                HOLMSTRUP SOGN SKIPPINGE HERRED
       KØBER:    109 JOHAN NICOLAI  VOIGT, COMMERCERAAD TIL
                NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  300
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 01
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR MARTINUS
              KIERCHS
             IBOENDE HUS OG VEST FOR BYENS ØSTER GADE OG BRO
              SOM DEN FOREFANDTES 1739
   E077  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  026A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-11-1743
       PERSON:   270 MADAME CHARLOTTE AMALIE VOIGT SALIG
                NATHANAEL BENTERS ENKE
       EJENDOMSNR: 01
       OPLYSNING: BLEV VED SKIFTET EFTER J.N.VOIGT TIL-
             LAGT GAARDEN OG ÆGTEDE SENERE SKOVRIDER
             CHRISTIAN CARLSEN. BRÆNDT 1750
   E078  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  026B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-00-1701
       LÅNTAGER:  271 CHRISTIAN M.......... SCHIBSTED, BORGER I
                PRÆSTØ
                UNDERSKRIVER SIG C.M.SCHIBSTED
       LÅNGIVER:  272 FORVALTER PETER WITHUSEN PÅ VEGNE:
                SCIBSTED, MICHAEL, SØN AF CHRISTIAN
                SCHIBSTED I PRÆSTØ
       PANT I:   ADSKILLIGT LØSØRE
             HESTE OG KVÆG SPECIFICERET
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
             MØDRENE ARV EFTER ANNA CATHRINE HANSDATTER
              (HALVDELEN) SE NR E079
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  28-01-1747

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E079)

   E079  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  026B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-11-1742
       LÅNTAGER:  271 CHRISTIAN M.... SCHIBSTED, BORGER I PRÆSTØ
                UNDERSKRIVER SIG C.M.SCHIBSTED
       LÅNGIVER:  272 FORVALTER PETER WITHUSEN PÅ VEGNE:
                SCHIBSTED, MICHAEL, SØN AF CHR. SCHIBSTED
                I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD MED HESTEMØLLE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
             HALVDEL AF MØDRENE ARV EFTER ANNE CATHRINE
              HANSDT. SE NR E078
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12
       PRIORITET: 2
             EFTER JOMFRU RØRDAMS FØRSTE PRIORITET
       SLETTET:  28-01-1747
   E080  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  026B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    27-11-1742
       LÅNTAGER:  231 MATHIAS OLSEN SVAN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   91 PEDER  BANG, LADEFOGED & SELVEJER I
                ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
                PERSONNUMMER USIKKERT
                EFTER SKIFTET I VORD.RYTTERDISTR.
                SKIFTEPROT 24/5 1754
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE BESTÅENDE
             AF 8 FAG T.GADEN MELLEM JØRGEN JENSENS IBOENDE
              HUS OG MARCUS MOGENSEN STRØMS HUS
       PANT II:  BRÆNDEVINSPANDE M.M.
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  40
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 17
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-12-1745
   E081  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  027A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-12-1742
       LÅNTAGER:  227 TAGE  FREDELUND, LANDFISKAL I VORD.OG
                MØNS AMT I PRÆSTØ
                OG PRÆSTØS BYFOGED SE I ØVRIGT NR E082
       LÅNGIVER:  228 JACOB ISACHSEN, BORGER I VORDINGBORG
                SOM ANNE MARGARETHE MARUPS FORMYNDER FOR
                HENDES ARVEKAPITAL
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             MATHIAS SALOMONS HUS OG VEST FOR JOMFRUSSTRÆDET
              - BEBOS NU AF MAJOR POPPE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  76
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 66
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  03-06-1746
   E082  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  027A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-12-1742
       LÅNTAGER:  227 TAGE  FREDELUND, BYFOGED OG LANDFISKAL I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  273 JACOB ISAKSEN PÅ VEGNE: MARUP, ANNE
                MARGRETHE, STEDDATTER? AF T.FREDELUND I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             -HANS IBOENDE GAARD
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  76
             HALVPART AF ARVEKAPITAL SE OGSÅ NR E081
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 76
       PRIORITET: 2
             EFTER MELCHIOR FOLSACHS OBLIGATION PÅ 200
              RIGSDALER
       SLETTET:  03-06-1746
   E083  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  027B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-01-1743
       LÅNTAGER:  141 CHRISTIAN SIGFRED  SCHRØDER, SKIPPER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETER  RUNGE, SOGNEPRÆST TIL
                UDBY OG ØRSLEV I UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   JAGT KALDET "JONAS"
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  17-06-1744
   E084  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  028B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1742
       LÅNTAGER:  130 JOHAN  HANSTEEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETER  RUNGE, SOGNEPRÆST I UDBY
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             SOGNEPRÆSTEN ARENT BEHMANS IBOENDE GAARD PG
              ØSTEN OP TIL MATHIAS JØRGENSENS SKIPPERS
             IBOENDE GAARD OG BYGGEPLADS BESTÅENDE AF EN
              LÆNGE TVÆRHUS GADEN PÅ 18 FAG SAMT LÆNGE PÅ
              17 FAG ETC
       PANT II:  2DE BYGGEPLADSER PÅ
             BEGGE SIDER AF GAARDEN
       PANT III:  ENGE PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 37
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-03-1759
   E085  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  028B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-11-1742
       SÆLGER:    30 MATHIAS JØRGENSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       KØBER:    211 CHRISTIAN LAURENBERG PROM, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  380
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 30
       EJENDOM:  GAARD OG GRUND PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
              TOLDER
             HANSENS IBOENDE GAARD OG ØST FOR BYSKRIVER
              WILLUM RINGS IBOENDE GAARD BESTÅENDE AF 3
              LÆNGER
   E086  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  028B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-12-1742
       SÆLGER:   274 POVEL HANSEN MAYMAN, SKOVFOGED I
                FUGLSANGSHUS I KONGSTED SOGN FAKSE HERRED
                PÅ GISSELFELDT GODS
       KØBER:    83 HANS JØRGENSEN SVAN, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  80
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 07
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR HANS SVANS
              IBOENDE GAARD
             OG VEST FOR JEPPE JENSENS I FAKSINGE TILHØRENDE
              HUS MED SERVITUT AT BETALE TIL
             PRÆSTØ KIRKE 24 SKILL.ÅRLIGT JVF.JØRGEN JENSENS
              SKØDE AF 15/3 1717
   E087  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  029A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-12-1742
       LÅNTAGER:  211 CHRISTIAN LAURENBERG PROM, KIØB-OG
                HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   30 MATHIAS JØRGENSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             TOLDER HANSENS IBOENDE GAARD OG TÆT ØSTEN OP TIL
              BYSKRIVER RINGS IBOENDE GAARD
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  MØBLER OG LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 380
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 30
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  24-05-1745
   E088  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  029B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1743
       LÅNTAGER:  216 TAGE FREDELUND PÅ VEGNE: PRÆSTØ KØBSTAD,
                INSTITUTION I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  222 CHRISTIAN FREDERIK  JUNGHANS, KGL MAY
                BIRKEDOMMER I VORDINGBORG
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE VEST FOR
             DEN STORE VEJRMØLLE OG ØST FOR ET PEDER
              RASMUSSEN I TAPPERNØJE TILHØRENDE HUS
             BESTÅENDE AF 6 FAG ETC,BRUGES TIL TING- OG
              RÅDHUS
       PANT II:  ØDE BYGGEPLADS
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 73
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-06-1750
   E089  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  030A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-04-1743
       LÅNTAGER:  148 NIELS RASMUSSEN, SKIPPER
       LÅNGIVER:   30 MATHIAS JØRGENSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             NIELS POVELSEN SNEDKERS TILHØRENDE HUS OG VEST
              FOR SVEND NIELSEN SMIDS IBOENDE HUS
       PANT II:  BRÆNDEVINSPANDE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 23
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  10-12-1749
   E090  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  030B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-04-1743
       LÅNTAGER:  132 JØRGEN PEDERSEN HOLM, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  134 PEDER ANDERSEN, RYTTERBONDE I AASIDE I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VED
             SR.SADOLINS GAARD PÅ DEN VESTER OG ERICH HANSENS
              IBOENDE GAARD PÅ DEN ØSTER SIDE
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL LØSØRE SAMT JAGT
             KALDET "JOMFRU MARIE JUDITH",DRÆGTIG 41/2
              LÆSTER
       LÅNESUM RDL:  73
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 14
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  09-10-1743

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E091)

   E091  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  030B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-05-1743
       LÅNTAGER:  154 GREGERS HANSEN SVITZER,
                CONSUMPTIONSFORPAGTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  275 JENS FREDERIK SOTTERUP PÅ VEGNE: SORTERUP
                PÅ VEGNE:, SØN AF GREGERS HANSEN SVITZER
                I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             TØNNE TØNSBERGS IBOENDE GAARD OG ØST FOR MADAME
              BØRRESENS IBOENDE GAARD
       PANT II:  ALLE MØBLER OG EFFEKT
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 27
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-01-1758
   E092  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  031A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    07-05-1743
       SÆLGER:   276 KIRSTINE JØRGENSDT. SALIG NIELS KNAGHS,
                ENKE I HOLBÆK
       KØBER:    277 HANS ANDERSEN MØLLER,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
             UDFRA STEMPLET KAN PRISEN SÆTTES TIL 300-600
              RIGSDALER SAMMEN MED E093
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73A
       EJENDOM:  VEJRMØLLE PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE SAMT OMLIG-
             GENDE BYGGEPLADS ØSTER VESTER 45ALEN SØNDER
              NORDRE 108 ALEN SAMT DEN ØSTER ENDE ETC SE E093
   E093  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  031A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    07-05-1743
       SÆLGER:   276 KIRSTINE JØRGENSDT SALIG NIELS KNAGHS,
                ENKE I HOLBÆK
       KØBER:    277 HANS ANDERSEN MØLLER,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
             ANSLÅET TIL 300-600 RIGSDALER SAMMEN MED E094
              UDFRA STEMPLET PÅ 11/2 RIGSDALER
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 68
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE MED DEN ØSTER
              ENDE NÆST
             TIL MATHIAS SALOMONS SKOMAGERS GRUND OG GIERDE
              OG MED DEN VESTER ENDE NÆST
             TIL PEDER MORTENSENS HUS MED HAVE NED TIL HANS
              BROAGERS HAVEGÅRDE
   E094  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  031A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    07-06-1731
             REFERAT I SENERE SKØDE AF 7/5 1743 (E092-93)
       SÆLGER:   278 ANDREAS LAURITZEN MØLLER,  I PRÆSTØ MØLLE
       KØBER:    279 NIELS  KNAGH, RESIDERENDE I LANGEBECHS
                MØLLE I KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:   0
             ANSLÅET TIL 300-600 RIGSDALER UDFRA STEMPLET PÅ
              11/2 RIGSDALER DOG SAMMEN MED E095
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73A
       EJENDOM:  VEJRMØLLE PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE
             MED OMLIGGEND BYGGEPLADS ØSTER VESTER 45ALEN
              SØNDER NORDRE 108 ALEN MED FORTOV SAMT...SE
              E095.
   E095  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  031A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    07-06-1731
       SÆLGER:   278 ANDREAS LAURITZEN MØLLER,  I PRÆSTØ MØLLE
       KØBER:    279 NIELS  KNAGH, RESIDERENDE I LANGEBÆKS
                MØLLE I KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:   0
             ANSLÅET TIL 300-600 RIGSDALER SAMMEN MED E092
              UDFRA STEMPLET PÅ 11/2 RIGSDALER
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 68
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE MED DEN ØSTER
              ENDE NÆST
             TIL MATHIAS SALOMONS SKOMAGERS GRUND OG GIERDE
              OG MED DEN VESTER ENDE NÆST
             TIL PEDER MORTENSENS HUS MED HAVE NED TIL HANS
              BROAGERS HAVEGÅRDE
   E096  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  032A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-05-1743
       LÅNTAGER:  277 HANS ANDERSEN MØLLER, VEJRMØLLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   30 MATHIAS JØRGENSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       PANT I:   VEJRMØLLE,DEN STORE
             KALDET PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE MED TILHØRENDE
              PLADS OG FORTOV
       PANT II:  IBOENDE HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE
             MED DEN ØSTER ENDE OP TIL MATHIAS SALOMONS
              GRUND OG VESTER ENDE TIL PEDER
             MORTENSENS HUS SAMT BYGGEPLADS (DETTE ER
              FAKTISK EJENDOM NR.68)
       PANT III:  AL ANDEN LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 357
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 73A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  09-11-1743
   E097  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  032B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    07-06-1743
       LÅNTAGER:   82 LUDOLPH  LAHMAND, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  263 HAAGEN PEDERSEN, FORPAGTER PÅ
                LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ TORVETS VESTRE SIDE MELLEM
             HANS MORTENSENS HUS PÅ DEN NORDRE OG TÆT TIL
              JOHAN HANSTEENS INDHEGNEDE
             HAVE PÅ DEN NORDRE SIDE BESTÅENDE AF 6 FAG OG
              BYGGEPLADS TIL 3 FAG (FEJL: 2 GANGE NORDRE)
       PANT II:  3 ENGE PÅ ST.HOLM
       PANT III:  AL LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  80
       EJENDOMSNR: 61
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  26-01-1746
   E098  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  033A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-06-1743
       LÅNTAGER:  109 JOHAN NICOLAI  VOIGT, COMMERCERAAD I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETTER  RUNGE, SOGNEPRÆST TIL
                ØRSLEV OG UDBY I UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             GØRTLEREN MARTINUS KIERSHS HUS OG VEST FOR
              ØSTERBROE BESTÅENDE AF 17 FAG FORHUS SAMT
             11 FAG BAGHUS
       PANT II:  BRÆNDEVINSKEDEL
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 01
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  26-06-1744
   E099  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  033B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-06-1743
       LÅNTAGER:  339 FRIDERICH POVELSEN MAYMAN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETTER  RUNGE, SOGNEPRÆST I
                UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             MARCUS STRØM PÅ DEN ØSTER OG PEDER HANSENS
              SKIPPERS HUS PÅ DEN VESTER SIDE
             BESTÅENDE AF 7 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  BRÆNDEVINSPANDE
       LÅNESUM RDL:  66
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 19
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  21-10-1752
   E100  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  034A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-06-1743
       LÅNTAGER:  159 JENS FRIDERICH  SORTERUP, KØB- OG
                HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  222 CHRISTIAN FRIDERICH  JUNGHANS,
                BIRKEDOMMER I VORDINGBORG
       PANT I:   GAARD VESTEN OP TIL BYENS BRO OG
             ØSTEN OP TIL MATHIAS JØRGENSENS GAARD BESTÅENDE
              AF 44 FAG FORHUS MED TILHØRENDE VÆNGE OG
              HAVERUM
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:  JAGT "CHRISTINA"
             KALDET, DRÆGTIG 7 LÆSTER
       LÅNESUM RDL: 600
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  30-06-1749
   E101  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  034B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-06-1743
       LÅNTAGER:  358 HANS JØRGENSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  263 HAAGEN PEDERSEN, FORPAGTER PÅ
                LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             HANS KALLEHAVES HUS OG VEST FOR "MIT IBOENDE
              HUS" BESTÅENDE AF 8 FAG FORHUS OG 3 FAG BAGHUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN FORMUE
       LÅNESUM RDL:  50
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 41
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-06-1748
   E102  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  035A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-07-1743
       LÅNTAGER:  159 JENS FRIDERICH  SORTERUP, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  384 ABRAHAM OG JENS JACOBSEN KALL, KØB- OG
                HANDELSMÆND I FLENSBORG
       PANT I:   GAARD MELLEM VESTER PORT OG
             MATHIAS JØRGENSENS IBOENDE GAARD BESTÅENDE AF
              44 FAG MED TILHØRENDE VÆNGE OG HAVERUM
       PANT II:  JAGT "CHRISTINA"
       PANT III:  AL ANDEN LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 286
             EFTER DOM AF 17/6 1743
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET: 2
             NÆST EFTER BIRKEDOMMER JUNGHANS I VORDINGBORG
              HANS 1 PRIORITET PÅ 600 RIGSDALER
       SLETTET:  05-02-1759

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E103)

   E103  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  036A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-06-1743
       LÅNTAGER:  299 OLUF HANSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  140 HANS  WIVILD, SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             URMAGER MONSIEUR TØNSBERGS GAARD OG ØSTEN OP TIL
              NIELS POVELSEN SNEDKERS HUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SOEC LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 220
       EJENDOMSNR: 25
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1759
   E104  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  037A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    07-10-1743
       SÆLGER:   132 JØRGEN PEDERSEN HOLM, SKIPPER I PRÆSTØ
       KØBER:    360 HANS LORENTZEN JULLER, MESTER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
             STEMPLET MED EN HALV RIGSDALER HVILKET TILLADER
              0-100 RIGSDALER I KØBESUM
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 14
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR ERICH
              HANSEN SKO-
             MAGERS HUS OG VEST FOR HR BIRKEDOMMER SADOLINS
              GAARD BESTÅENDE AF 6 FAG SAMT HAVE-
             RUM NED TIL ÅEN EFTER HUSETS BREDDE OG ENG PÅ
              STORE HOLM
   E105  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  037A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-09-1743
       LÅNTAGER:  360 HANS LORENTZEN JULLER, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  385 NIELS JØRGENSEN, LADEFOGED I STENSTRUP I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE BESTÅENDE
             AF 6 FAG FORHUS MELLEM BIRKEDOMMER SADOLIN OG
              ERIK HANSEN
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 14
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  03-05-1744
   E106  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  037B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-12-1743
       LÅNTAGER:  219 LARS PEDERSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  357 JACOB  MAYMAN, SKIPPER I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             JENS MADSEN SNEDKER OG JOHAN BIBLER
       PANT II:  BRÆNDEVINSPANDE
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 44
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  29-07-1747
   E107  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  038A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-05-1744
       SÆLGER:   360 HANS LORENTZEN JULLER, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       KØBER:    386 STAX LARSEN, HATTEMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 14
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR ERICH
              HANSEN SKO-
             MAGERS HUS OG VEST FOR HR BIRKEDOMMER SADOLINS
              GAARD BESTÅENDE AF 6 FAG FORHUS SAMT ENGEN
   E108  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  038B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    27-04-1744
       LÅNTAGER:  386 STAX LARSEN HATTEMAGER, HATTEMAGER? I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  385 NIELS JØRGENSEN LADEFOGED, LADEFOGED? I
                STENSTRUP I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE BESTÅENDE
             AF 6 FAG FORHUS ØST FOR BIRKEDOMMER SADOLINS
              GAARD OG VEST FOR ERICH HANSEN SKOMAGERS HUS
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  80
             20 SLETDALER ER ALLEREDE OPSAGT TIL MORTENSDAG
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 14
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  04-06-1745
   E109  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  039A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-02-1744
       LÅNTAGER:  387 BARTHOLOMEUS ANDERSEN STRØYER,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  388 HANS JENSEN, GAARDMAND I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  42
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E110  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  039B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-10-1743
       LÅNTAGER:  166 OLUF NIELSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  140 HANS  WIVILD, SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE VEST FOR HR
             BIRKEDOMMER SADOLINS GAARD OG ØST FOR JØRGEN
              JENSENS IBOENDE HUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  JAGT SOM HAN PÅTÆN-
             KER AT KØBE SAMT DIV LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 200
             TIL DÆKNING AF ERLIDT SØE-SKADE
       EJENDOMSNR: 15A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  22-08-1754
   E111  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  041A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1744
       LÅNTAGER:  221 JENS MADSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  270 MADAME CHARLOTTE AMALIE VOIGT SALIG
                BENTERS, ENKE I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS NYT OPBYGT PÅ MED
             TEGLTAG BESTÅENDE AF 9 FAG PÅ ADELGADE NORDRE
              SIDE ØST FOR LARS PEDERSENS IBOENDE HUS OG
              VEST FOR
             JOHAN GEERTSENS SMIDS TILHØRENDE HUS BOENDE I
              NEBELLE
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 200
       EJENDOMSNR: 45
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  07-07-1749
   E112  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  041A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    07-07-1749
       PERSON:   270 MADAME CHARLOTTE AMALIE VOIGT SALIG
                BENTERS
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: NÆVNES VED OBLIGATION AFLYSNING SOM "NU SALIG
             SKOVRIDER CARLSENS ENKE"
   E113  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  042A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-06-1744
       LÅNTAGER:  141 CHRISTIAN SIGFRED  SCHRØDER, SKIPPER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  389 MONSIEUR CLAUS  BRYSTING, CONDITIONERENDE
                HOS JØRGEN PETERSEN I NÆSTVED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             TOLDER HANSEN OG MESTER GREGERS SVITZER
              FELDBEREDER BESTÅENDE AF 8 FAG FORHUS
             OG 4 FAG HALVHUS SØNDER
       PANT II:  JAGT "JONAS" 12 LÆSTER
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 28
       PRIORITET: 1
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
       SLETTET:  23-12-1756
   E114  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  042A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-09-1744
       SÆLGER:   264 JENS OLSEN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    390 PETTER RAJAN OG MARGRETHE JENSDATTER,
                RYTTER VED MAJOR POPPES KOMPAGNIE I
                PRÆSTØ
                DATTER OG SVIGERSØN - AFTÆGTSAFTALE
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 09
       EJENDOM:  BYGGEPLADS MED TØMMERØ-V 21 ALEN S-N 97 ALEN
             PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL NIELS
              PEDERSEN JESMANS IBOENDE HUS OG VESTEN OP TIL
              OLUF CHRISTENSEN
             BØDKERS AFBRÆNDTE BYGGEPLADS SAMT BYGNINGSHJÆLP
              - (NEDBRUDT VED BRANDEN)
   E115  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  042B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-01-1742
       LÅNTAGER:  227 TAGE  FREDELUND, FARVER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  391 ANDREAS  BIØRN, KØB- OG HANDELSMAND I
                CHRISTIANSHAVN
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             MATHIAS SALOMON SKOMAGERS HUS OG VEST FOR
              JOMFRUSTRÆDET BEBOET AF MAJ POPPE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 382
             LÅNT AF HANS SALIG FORMAND OG NUV HUSTRU
              ELSEBETH LAURITZDATTER BIØRN
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 66
       PRIORITET: 2
             1 PRIORITET PÅ 72 RIGSDALER AF 2/12 1741 (SE
              E55)
       SLETTET:  11-06-1748

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E116)

   E116  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  043A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-01-1745
       LÅNTAGER:  265 OLUF CHRISTENSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  145 MONSIEUR THORD  THODBERG, KGL MAY
                BIRKESKRIVER I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   BYGGEPLADS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MED
             DET DERPÅ OPREJSTE 5 FAGS HUS ØST FOR PETTER
              RAJAN OG VEST FOR MADAME GIELFS AFB BYGGEPLADS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  40
             TIL HANS NEDBRÆNDTE HUS OPBYGGELSE
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 10
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1775
   E117  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  043B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-03-1745
       SÆLGER:    0 FORRIGE EJER UKENDT,
       KØBER:    392 ANDREAS  TEILMAN, AMTSFORVALTER I
                VORDINGBORG
       PRIS RIGSD:   0
             KVIT OG FRIT IFØLGE FORORDNING AF 28/1 1682 OM
              ØDE BYGGEPLADS
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 71
       EJENDOM:  ØDE BYGGEPLADS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE S-N
              92 ALEN OG
             Ø-V 60 ALEN ØST FOR PEDER RASMUSSENS IBOENDE
              (SIC) HUS OG VEST FOR SADOLINS BYGGEPLADS
   E118  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  044A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1744
       LÅNTAGER:   59 JENS NIELSEN WEISMAN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  393 JACOB OLSEN I SØNDER SKOVHUSE,  I ØSTER
                EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS BESTÅENDE AF 7 FAG FORHUS PÅ
             ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR KLOKKERENS BOLIG
              OG VEST FOR DAVID GOTLIEB VOIGTS IBOGD
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 57
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-02-1754
   E119  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  044B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-02-1745
       SÆLGER:   136 JEPPE JENSEN, RYTTERBONDE I FAXINGE I
                BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    338 THOMAS  NORMAN, SKOMAGER
       PRIS RIGSD:  89
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 21
       EJENDOM:  HUS BESTÅENDE AF 5 FAG PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
              ØST FOR
             SVEND NIELSEN SMIDS HUS OG VEST FOR PEDER
              HANSEN SEILINGSMANDS TILHØRENDE HUS SAMT
             ENG PÅ STORE HOLM
   E120  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  045A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-03-1745
       LÅNTAGER:  338 THOMAS  NORMAN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  134 PEDER ANDERSEN, GAARDMAND I AASIDE I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ 5 FAG FORHUS PÅ ADELGADE
             SØNDRE SIDE ØST FOR SVEND NIELSEN SMIDS HUS OG
              VEST FOR PEDER HANSEN SEILINGMANDS TILHØRENDE
              HUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 21
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  04-07-1753
   E121  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  045A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-07-1753
       PERSON:   394 HENDRICH  GIELF
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: TESTERER SOM LAVVÆRGE FOR SIN
             SVIGERMODER GYDE IBSDATTER
             SALIG PEDER ANDERSENS I AASIDE
   E122  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  045B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-05-1744
       SÆLGER:    49 MIKKEL PETTERSEN, MØLLER I HELLEDES
                MØLLE I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
                EFTER 1867: SNESERE SOGN IFØLGE TRAP 4.UDG
                BD 3 SØNDER 466
       KØBER:    298 SVEND NIELSEN SMID, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  220
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 22
       EJENDOM:  HUS BESTÅENDE AF 10 FAG FORHUS OG 8F NYT BAGHUS
              PÅ
             ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR SKIPPER NIELS
              RASMUSSENS IBOENDE HUS OG VEST FOR JEPPE
              JENSENS HUS
             EFTER M.P.'S SKØDE AF 1/10 1728
   E123  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  046A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-05-1745
       SÆLGER:   211 CHRISTIAN LAURENBERG PROM, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    394 JOCHUM EICHHORST, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  380
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 30
       EJENDOM:  GAARD PÅ 3 LÆNGE NEMLIG 10 FAG FORHUS MED KVIST
              ØSTER LÆNGE
             6 FAG OG SØNDER LÆNGE 10 FAG LUDE 3 FAG PÅ
              ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR TOLDER HANSEN
             OG ØST FOR CONTROLLEUR OG BYSKRIVER WILLUM
              RINGS IBOENDE GAARD SAMT ENG PÅ ST.HOLM
   E124  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  046B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-05-1745
       LÅNTAGER:  394 JOCHUM  EIKHORST, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   30 MATHIAS JØRGENSEN,  I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             KGL MAY TOLDER ENGELBRET HANSEN OG ØST FOR
              BYSKRIVER WILLUM RING
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 380
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 30
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  19-12-1746
   E125  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 12/7 1743
       SIDE NR:  047A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-05-1745
       SÆLGER:    71 SALIG MARCUS MOGENSEN STRØM, SKOMAGER I
                PRÆSTØ
       KØBER:    132 JØRGEN PEDERSEN HOLM, SKIPPER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  100
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 18
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR FRIDERICH
              POVELSEN
             MAYMANS IBOENDE HUS OG VEST FOR MESTER MATHIAS
              SVANS HUS BESTÅENDE AF 9 FAG FORHUS 5 FAG BAGHUS
             SAMT ENG PÅ STORE HOLM
   E126  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  047B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-05-1745
       LÅNTAGER:  386 STAX LARSEN HATTEMAGER, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  395   KEIL, LØJTNANT
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             BIRKEDOMMER SADOLIN OG ERIK HANSEN SKOMAGER
              BESTÅENDE AF 6 FAG FORHUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 14
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-12-1746
   E127  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  048A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1745
       LÅNTAGER:  280 ARENDT  BEHMANN, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  396 CHRISTOPHER SIGISMUND VON GALLKOVSKY,
                GENERALMAJOR OG AMTMAND I NÆSTVED
       PANT I:   GAARD NYOPBYGT PÅ ADELGADE
             NORDRE SIDE PÅ HJØRNET AF TORVESTRÆDET OG ØSTEN
              OP TIL HANS KALLEHAVES IBOENDE HUS MED SMUK
              HAV
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 39
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  15-11-1748
   E128  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 20/7 1744
       SIDE NR:  048B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-06-1745
       SÆLGER:   260 SALIG JØRGEN  BALLING, KØB- OG
                HANDELSMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    211 CHRISTIAN  PROM, KØB- OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  551
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 34
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              CHRISTIAN
             CREMNITZ BAGERS IBOENDE GAARD OG VESTEN OP TIL
              BYFOGET TAGE FREDELUNDS IBOENDE GAARD BESTÅENDE
              AF
             4 INDBYGTE LÆNGER: 28 FAG FORHUS OG 14+17+14 FAG
              BAGHUS INVENTAR OG ENG PÅ STAKIT HOLM

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E129)

   E129  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  049A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-06-1745
       LÅNTAGER:  211 CHRISTIAN LAURENBERG PROM, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  263 MONSIEUR HAAGEN PEDERSEN, FORPAGTER PÅ
                LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             TAGE FREDELUNDS IBOENDE GAARD OG VEST FOR
              CHRISTIAN CREMNITZ IBOENDE GAARD JVF SKØDE E128
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 600
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 34
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-01-1751
             IFØLGE KVITTERING ER DE 500 RIGSDALER BETALT
              HVOREFTER KREDITOR OVERTAGER EJENDOM
   E130  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  049B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1745
       LÅNTAGER:  128 PEDER RASMUSSEN KIER, PORTMAND I
                TAPPERNØJE VILDTBANEHUS I SNESERE SOGN
                BAARSE HERRED
       LÅNGIVER:  397 MONSIEUR BØRGE JACOBSEN, FULDMÆGTIG VED
                VORDINGBORG AMT I VORDINGBORG ?
       PANT I:   HUS OG HAVEPLADS PÅ
             GRØNNEGADE ØSTEN OP TIL RAADHUSET OG VESTEN OP
              TIL AMTSFORVALTER TEILMANS KORNMAGAZINHUS
             BESTÅENDE AF 10 FAG FORHUS
       PANT II:  DIV LØSØRE I TAPPERNØJE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 72
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  28-06-1768
   E131  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  051A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1745
       LÅNTAGER:  268 NIELS PEDERSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  270 MADAME CHARLOTTE AMALA VOIGT SALIG
                BENTERS, ENKE I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ 6 FAG FORHUS OG 2 FAG BAGHUS
             PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR HANS JØRGENSEN
              SVANS IBOENDE HUS OG ØST FOR PETER RAJANS
              TILHØRENDE BYGGEPLADS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 08
       PRIORITET: 1
             DOG NÆST EFTER 14 RIGSDALER I BETROEDE
              BØRNEPENGE
       SLETTET:  09-12-1752
   E132  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  051B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1745
       LÅNTAGER:  141 CHRISTIAN SIGFRED  SCHRØDER, SKIPPER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  399 NICOLAI  PREHN, KGL MAY BIRKESKRIVER I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ 13 FAG FORHUS OG 6 FAG
             BAGHUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR SKIPPER
              OLUF ANDERSENS HUS OG VEST FOR JOMFRUSTRÆDET
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 133
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 55
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  05-06-1753
   E133  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  052A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-08-1745
       LÅNTAGER:  262 TØNNE WILHELM  TØNSBERG, URMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  140 HANS  WIVILD, SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             GREGERS FELDBEREDER IBOENDE GAARD OG ØSTEN OP
              TIL SKIPPER OLUF HANSENS IBOENDE GAARD
              BESTÅENDE AF
             13 FAG + 3 FAG SMEDIE SAMT BAGHUS PÅ 10 FAG OG
              BYGGEPLADS TIL GADEN 12 ALEN
       PANT II:  2 ENGE PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  50
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 26
       PRIORITET: 2
             DOG 1 PRIORITET I PANT3: MØBLER OG EFFEKTER
       SLETTET:  26-08-1748
   E134  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  052B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1745
       LÅNTAGER:  390 PETTER  RAJAN, RYTTER VED MAJOR POPPES
                KOMP. I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  398 KAREN NIELSDATTER SALIG MARCUS STRØMS,
                ENKE I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             OLUF CHRISTENSEN BØDKERS IBOENDE HUS OG VEST
              FOR NIELS PEDERSEN JESMANDS IBOENDE HUS
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  29
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 09
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  12-12-1746
             KVITTERET AF NIELS HOLM PÅ SIN HUSTRU VEGNE SOM
              ENEARVING EFTER KVIST NORDRE
   E135  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  053A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-10-1745
       PERSON:    30 MATHIAS JØRGENSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: KAUTIONERER FOR JOHAN HANSTEN
             FOR 855 RIGSDALER I CONSUMPTIONSFORPAGTNING
   E136  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  053B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-10-1745
       LÅNTAGER:   96 HANS MORTENSEN,
       LÅNGIVER:  399 NICOLAI  PREHN, KGL MAY BIRKESKRIVER I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ TORVETS VESTRE SIDE SØNDEN OP TIL
              LUDOLPH LAHMANS BYGGEPLADS OG HUS OG NORDEN OP
              TIL MONSIEUR JENS FREDERIK SORTERUPS VÆNGE
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 62
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  21-12-1746
   E137  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 17/4 1744
       SIDE NR:  054A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-11-1745
       SÆLGER:    6 SALIG NATANAEL  BENTER, BYFOGED I PRÆSTØ
       KØBER:    423 MONSIEUR DAVID GOTLIEB  VOIGT,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  181
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 58
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              SKOLENS HAVE OG
             VESTEN OP TIL MESTER JENS WEISMANS HUS
              BESTÅENDE AF 4 LG: FORHUS 18 FAG BAGHUS
              6+11+6 FAG + BYGGEPLADS
   E138  TYPE:    SKØDE
             SKØDE DELT I E 138 OG 139
       SIDE NR:  055A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-10-1745
       SÆLGER:   277 HANS ANDERSEN MØLLER, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    424 ELIAS LARSEN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  766
             SAMMEN MED E139
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73A
       EJENDOM:  VEJRMØLLE PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE MED
              TILHØRENDE REDSKAB
             OG MØLLESTEN SAMT TILHØRENDE BYGGEPLADS Ø-V
              45AL OG S-N 108 ALEN MED FORTOV (SAMT E139)
   E139  TYPE:    SKØDE
             SKØDE DELT I E 138 OG 139
       SIDE NR:  055A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-10-1745
       SÆLGER:   277 HANS ANDERSEN MØLLER, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    424 ELIAS LARSEN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
             SE E138 SOM ER SAMME SKØDE
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 68
       EJENDOM:  HUS BESTÅENDE AF 7 FAG PÅ GRØNNEGADE SØNDRE
              SIDE ØSTEN OP TIL
             MESTER MATHIAS SALOMONS HUS OG VESTEN OP TIL PEDER
              MORTENSENS HUS MED 10 ALEN BYGGEPLADS
   E140  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  055B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1745
       LÅNTAGER:  231 MATHIAS OLSEN SVAN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   30 MATHIAS JØRGENSEN,  I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS BESTÅENDE AF 5 FAG FORHUS OG
             3 FAG BAGHUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
              JØRGEN JENSENS IBOENDE HUS OG SKIPPER JØRGEN
              HOLMS
             IBOENDE HUS
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM (SPEC)
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 17
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-12-1752
   E141  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  056A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-05-1745
       SÆLGER:   280 ARENDT  BEHMANN, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       KØBER:    425 MONSIEUR FRIDERICH CHRISTIAN WILHELM, KØB-
                OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  600
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 38
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE PÅ HJØRNET AF
              TORVE-
             STRÆDET OG VESTEN OP TIL MONSIEUR JOHAN
              HANSTEENS IBOENDE GAARD BESTÅENDE AF 3 LÆNGE OG
              1 H: FORHUS 16 FAG
             ØSTER LÆNGE 9 FAG NORDRE LÆNGE 17 FAG HALVHUS
              10 FAG SAMT BYGGEPLADS OG ENG PÅ STORE HOLM

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E142)

   E142  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  056B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-12-1745
       LÅNTAGER:  425 FRIEDRICH CHRISTIAN  WILHELM, HANDELSMAND
                I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  263 MONSIEUR HAAGEN PEDERSEN, FORPAGTER PÅ
                LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE PÅ
             HJØRNET AF TORVESTRÆDET OG VESTEN OP TIL
              MONSIEUR JOHAN HANSTEEN
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 38
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  24-08-1748
   E143  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  057A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-01-1746
       LÅNTAGER:   82 LUDOLPH  LAHMAN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ FATTIGE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ TORVETS VESTRE SIDE MELLEM
             HANS MORTENSENS HUS PÅ DEB NORDRE SIDE OG JOHAN
              HANSTEENS INDHEGNEDE HAVE
             PÅ DEN SØNDRE SIDE BESTÅENDE AF 6 FAG FORHUS MED
              BYGGEPLADS
       PANT II:  3 ENGE PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 61
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  05-01-1764
   E144  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  058A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-06-1746
       LÅNTAGER:  211 CHRISTIAN LAURENBERG PROM, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  263 MONSIEUR HAAGEN PEDERSEN, FORPAGTER PÅ
                LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             BYFOGED FREDELUNDS IBOENDE GAARD OG VEST FOR
              CHRISTIAN CREMNITZ IBOENDE GAARD
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
             DELT OP I 2 OBL: E144 OG E145
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 34
       PRIORITET: 3
       SLETTET:  13-06-1747
   E145  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  058A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-06-1746
       LÅNTAGER:  211 CHRISTIAN LAURENBERG PROM, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  263 MONSIEUR HAAGEN PEDERSEN, FORPAGTER PÅ
                LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
             DELT OP I O OBL: E144 OG E145
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  13-06-1747
   E146  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  059A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    27-08-1746
       SÆLGER:   423 DAVID GOTLIEB  VOIGT,  I PRÆSTØ
       KØBER:    347 PEDER BALLE PEGMAN, RESIDERENDE KAPPELAN I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  170
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 58
       EJENDOM:  GAARD MED BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
              ØSTEN OP TIL SKOLENS
             HAVE OG VESTEN OP TIL JENS WEISMANS HUS
   E147  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  059B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-12-1746
       LÅNTAGER:  347 PEDER BALLE PEGMAN, RESIDERENDE KAPPELAN I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  426 JOHANNES JACOBSEN PÅ VEGNE: GODSETS
                BØRNEPENGE, FORVALTER PÅ BELDRINGE I
                BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
                LAGT TIL GODSET - SENERE FORVALTET AF
                GAUNØ GODS
       PANT I:   GAARD I PRÆSTØ IFØLGE SKØDE
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
             HERI GIVES DOG KUN 2 PRIORITET - EFTER CHR
              PETER RUNGE?
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 58
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  15-03-1755
   E148  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  059A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-12-1746
       LÅNTAGER:  347 PEDER BALLE PEGMAN, RESIDERENDE KAPPELAN I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETTER  RUNGE, SOGNEPRÆST I
                UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E149  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  061A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-12-1745
       LÅNTAGER:  121 PEDER MORTENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  427 IMMANUEL JØRGENSEN BALLING, MYNDLING HOS
                BYSKRIVER RING I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ 10 MED BYGGEPLADS PÅ
             GRØNNEGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL MØLLEREN
              ELIAS LARSENS IBOENDE HUS OG VESTEN OP TIL
              RAADHUSSTRÆDET
             IFØLGE SKØDE AF 1714 DEN 19/4
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  60
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 69
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  10-01-1757
   E150  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 9/8 1746 SOM DÆKNING FOR OBLIGATION
              AF 21/6 1740
       SIDE NR:  061B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    07-12-1746
       SÆLGER:    8 SALIG HANS  BROAGER, CAPPELAN I PRÆSTØ
       KØBER:    140 HANS  WIWILD, SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  201
       EJENDOMSNR: 52
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL NIELS
              JENSENS IBOENDE
             HUS OG VESTEN OP TIL HANS SIVERTSENS IBOENDE
              HUS BESTÅENDE AF 8 FAG FORHUS OG ENG PÅ STORE
   E151  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  062B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-12-1746
       LÅNTAGER:  390 PETTER  RAJAN,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  428 HANS OLSEN EGGEBERG, GAARDMAND I EGEBJERG
                I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             OLUF CHRISTENSEN BØDKERS IBOENDE HUS OG VEST
              FOR NIELS PEDERSEN JESMANS IBOENDE HUS
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  80
       EJENDOMSNR: 09
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  28-11-1748
   E152  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  063A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-02-1747
       SÆLGER:   271 MONSIEUR CHRISTIAN MICHELSEN SCHIBSTED I
                UGLEDIGE,  I ALLERSLEV SOGN BAARSE
                HERRED
       KØBER:    341 MONSIEUR JENS SØRENSEN BØSHOLT, KØB- OG
                HANDELSMAND I KØBENHAVN
       PRIS RIGSD:  320
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR MADAME
              SALIG GIELFS IBOENDE
             HUS OG ØST FOR MESTER ERICH HANSENS IBOENDE
              GAARD BESTÅENDE AF FORHUS 9 FAG OG BAGHUS 33
              FAG MED
             HESTEMØLLE SAMT BYGGEPLADS V-Ø TIL MADAME
              GIELFS HUS
   E153  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  063B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-12-1746
       LÅNTAGER:  343 JENS SØRENSEN BØSHOLT, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETTER  RUNGE, SOGNEPRÆST I
                UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             MADAME SALIG JOHAN GIELFS IBOENDE HUS OG VESTEN
              OP TIL SKOMAGERMESTER ERICH HANSENS IBOENDE
              HUS
       PANT II:  BYGGEPLADS Ø-V 30 ALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  10-09-1754

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E155)

   E155  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  064A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-12-1746
       LÅNTAGER:   96 HANS MORTENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  399 NICOLAI  PREHN, BIRKESKRIVER V.
                VORDINGBORG AMT I BAARSE SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   HUS PÅ TORVETS VESTRE SIDE SØNDEN OP TIL
             LUDOLPH LAHMANS BYGGEPLADS OG HUS OG NORDEN OP
              TIL JENS FR SORTERUPS VÆNGE
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  BRÆNDEVINSKEDEL MM
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 62
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  28-06-1749
   E156  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  065A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-04-1747
       SÆLGER:   303 JØRGEN NIELSEN HUGGER, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    130 JOHAN  HANSTEEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  52
       EJENDOMSNR: 48A
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
              RAADSTUESTRÆDE OG
             VEST FOR ET JOHAN HANSTEEN TILHØRENDE HUS
              BESTÅENDE AF FORHUS 6 FAG OG HAVE S-N 67 ALEN
              SAMT ENG
             PÅ STORE HOLM
   E157  TYPE:    OBLIGATION
             TIL SIKKERHED FOR KONTRAKT AF 13/10 1746 DENS
              OVERHOLDELSE
       SIDE NR:  065B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-05-1747
       LÅNTAGER:  343 JENS SØRENSEN BØSHOLT, KØB- OG HANDELSMAND
                I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  429 HR PEDER  AGERBECH, SOGNEPRÆST I SNESERE
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             MADAME GIELF OG ERIK HANSEN
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
             HVORI DOG HAVES 1 PRIORITET
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  27-09-1754
   E158  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  066A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-05-1747
       LÅNTAGER:  337 KORT ANDERSEN HYLDTOFT, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  430 IVER JØRGENSEN BALLING, MYNDLING HOS HANS
                JØRGENSEN SNEDKER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             TOLDER ENGELBRET HANSENS IBOENDE GAARD OG VESTEN
              OP TIL BYSKRIVER WILLUM RINGS IBOENDE GAARD
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  96
             FÆDRENE ARV
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 30
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  13-06-1748
   E159  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  066B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-03-1747
       SÆLGER:   219 LAURIDS PEDERSEN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    357 JACOB JACOBSEN MAYMAN, SKIPPER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
             STEMPLET MED 1/2 RIGSDALER HVILKET TILLADER OP
              TIL 100 RIGSDALER I KØBESUM
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 44
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM JOHAN
              BIBLERS IBOENDE HUS
             OG JENS MADSEN SNEDKERS IBOENDE HUS PÅ DEN
              ØSTRE SIDE BESTÅENDE AF 6 FAG FORHUS SAMT HAVE
             EFTER HUSETS BREDDE OG S-N 60 ALEN SAMT ENG PÅ
              STORE HOLM
   E160  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  067A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1744
       SÆLGER:    56 PEDER  STILLING, SOGNEDEGN I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       KØBER:    139 CHRISTIAN  CREMNITZ, BAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  400
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 32
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE MELLEM SALIG JØRGEN BALLING
              VED
             DEN VESTER OG CONTROLEUR OG BYSKRIVER SR RINGS
              GAARD VED DEN ØSTRE SIDE SOM HAN TIL-
             KØBTE SIG VED OFFENTLIG AUKTION EFTER HANS FAR
              WILLADS JENSENS DØD
             OG SOM CHRISTIAN CREMNITZ I 5 ÅR HAR BEBOET
              (32+33)
   E161  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  067B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-12-1747
       LÅNTAGER:  357 JACOB JACOBSEN MAYMAN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  431 HANS JACOBSEN OG METTE C. JACOBSDATTER,
                STEDBØRN AF JACOB MAYMAN I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             JOHAN BIBLER OG ØSTEN OP TIL JENS MADSEN
              SNEDKER
       PANT II:  JAGT "ANNE SOPHIE"
             DRÆGTIG 7 LÆSTER
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 176
             FÆDRENEARV EFTER BØDKER JACOB HANSEN I
              VORDINGBORG
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 44
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  26-01-1749
   E162  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  068A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-12-1746
       SÆLGER:   383 STAX LARSEN, UNDER-KONSTABEL VED
                ARTILLERIET I PRÆSTØ - REJSER DOG SNART
       KØBER:    395 MATHIAS GEORG  KEIL, LIEUTENANT VESTER
                GREV AHLEFELDTS REG I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
             STEMPLET MED 1/2 RIGSDALER HVILKET TILLADER 100
              RIGSDALER I SALGSSUM
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 14
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              SKOMAGER ERICH
             HANSENS IBOENDE HUS OG VESTEN OP TIL MADAME
              SALIG PAULL SADOLINS GAARD BESTÅENDE AF 5 FAG
              FORHUS
   E163  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  068B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-12-1747
       SÆLGER:   395 MATHIAS GEORG  KEIL, LIEUTENANT VED DET 3
                JYTSKE REG I PRÆSTØ
       KØBER:    342 MADS MADSEN, HIULMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
              STEMPLET MED 1/2 RIGSDALER MAX 100 RIGSDALER
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 14
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR ERICH
              HANSEN SKO-
             MAGERS HUS OG VEST FOR SALIG BIRKEDOMMER
              SADOLINS GAARD MED HAVE FRUGTTRÆER OG ENG ETC
   E164  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  069A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1747
       LÅNTAGER:  342 MADS MADSEN, HIULMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ FATTIGE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             ERIK HANSENS HUS OG MADAME SADOLINS GAARD
              BESTÅENDE AF 5 FAG FORHUS MED BRØND I GAARDEN
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  50
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 14
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  23-06-1760
   E165  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  070A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-01-1748
       SÆLGER:   141 CHRISTIAN SIGFRED SCHRØDER, SKIPPER I
                PRÆSTØ
       KØBER:    400 HENDRICH JOHANSEN GIELF PÅ GISSELFELDT,
                I ØSTER BROBY SOGN RINGSTED HERRED
       PRIS RIGSD:  200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 28
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR TOLDER
              HANSENS GAARD
             OG VEST FOR GREGERS SVITZERS GAARD
   E166  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  070B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-01-1748
       LÅNTAGER:  400 HENDRICH  GIELF, BOENDE I GISSELFELDT
                VÆRTSHUS I ØSTER BROBY SOGN RINGSTED
                HERRED
       LÅNGIVER:  432 ANDERS PEDERSEN, SØN AF PEDER ANDERSEN I
                AASIDE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             TOLDER HANSEN OG FELDBEREDER SVITZER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  96
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 28
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-07-1753
   E167  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  071A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-01-1748
       LÅNTAGER:  400 HENDRICH JOHANSEN GIELF, BOENDE I
                GIESTGIVERHUSET VED I ØSTER BROBY SOGN
                RINGSTED HERRED
                GISSELFELDE
       LÅNGIVER:  141 CHRISTIAN  SCHRØDER, SKIPPER I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             MESTER GREGERS SVITZERS IBOENDE GAARD OG ØSTEN
              OP TIL TOLDER ENGELBRET HANSENS GAARD
       PANT II:  MØBLER - MED 1 PRIORITET
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 28
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  05-06-1753

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E168)

   E168  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  071B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1748
       LÅNTAGER:   90 NIELS POVELSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   91 PEDER  BANG, LADEFOGED I ALLERSLEV SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             SKIPPER OLUF HANSENS IBOENDE HUS OG VEST FOR
              SALIG NIELS RASMUSSENS ENKES HUS
       PANT II:  BRÆNDEVINSPANDE
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 24
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  20-12-1752
   E169  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  072A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1748
       LÅNTAGER:  227 TAGE FREDELUND, KGL MAY BYFOGED &
                LANDFISCAL I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  391 ANDREAS  BIØRN, KGL MAY VELBESTALTER
                AGENT I CHRISTIANSHAVN
       PANT I:   DIV SPECIFICERET MØBLER
       PANT II:  HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             BARAQUERNE OG ØST FOR SKOMAGERMESTER MATHIAS
              SALOMONS IBOENDE HUS BESTÅENDE AF 9 FAG
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 1092
             SAMMEN MED OBLIGATION E170
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 66
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  06-06-1753
   E170  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  072A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1748
       LÅNTAGER:  227 TAGE  FREDELUND, KGL MAY LANDFISCAL OVER
                MØENS I PRÆSTØ
                OG VORDINGBORGS AMTER SAMT BYFOGED
       LÅNGIVER:  391 ANDREAS  BIØRN, AGENT I CHRISTIANSHAVN
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             STRANDEN OG VEST FOR SALIG CHRISTIAN PROMS GAARD
              BESTÅENDE AF 3 LGR: 14 FAG FORHUS +25 FAG BAGHUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
             SAMMEN MED OBLIGATION E169
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 76
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  06-06-1753
   E171  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  073A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-06-1748
       LÅNTAGER:  139 CHRISTIAN  CREMNITZ, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETTER  RUNGE, SOGNEPRÆST I
                UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM SALIG
             CHRISTIAN PROMS ENKE OG MONSIEUR WILLUM RING
              BYSKRIVER OG CONTROLLEUR
             BESTÅENDE AF FORHUS 19 FAG OG BAGHUS 8 FAG
       PANT II:  BRYGGE- OG BRÆNDEVINSK
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 32
             BÅDE NR 32 OG 33
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  23-06-1759
   E172  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  073B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    07-06-1748
       LÅNTAGER:  337 CORT ANDERSEN HYLDTOFT, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  433 JOHAN  EICHHORST, STEDSØN AF KORT
                HYLDTOFT I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             TOLDER ENGELBRET HANSEN OG VESTEN OP TIL
              BYSKRIVER WILLUM RING
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 130
             NEMLIG FÆDRENE ARV 30RDL OG TESTAMENTARISK ARV
              FRA SALIG MAJOR POPPE: 100 R
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 30
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-06-1751
   E173  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  074 I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1748
       LÅNTAGER:  215 MARTINUS  KIERCH, GØRTLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  430 IVER JØRGENSEN BALLING, UMYNDIGT BARN I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             HR SKOVRIDER CHRISTIAN CARLSENS IBOENDE GAARD OG
              VESTEN OP TIL HANS SVANS TILHØRENDE HUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
             AF HANS FÆDRENE ARV
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 02
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  29-08-1753
   E174  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  075A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-08-1748
       LÅNTAGER:  425 FRIEDERICH CHRISTIAN  WILHELM,
                HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  434 KAREN  SORTERUP, JOMFRU I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE PÅ
             HJØRNET AF TORVESTRÆDET OG VESTEN OP TIL
              MONSIEUR JOHAN HANSTEENS IBOENDE GAARD
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 38
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  06-10-1749
             DOG KUN DELVIS KVITTERING NEMLIG FOR 400
              RIGSDALER EFTER DOM OG AUKTION
   E175  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  076A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1748
       LÅNTAGER:  154 GREGERS  SVITZER, FELDBEREDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  434 KAREN  SORTERUP, JOMFRU I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD SOM BEBOS AF TØNNE
             TØNSBERG OG DANIEL GANDRUP PÅ ADELGADE SØNDRE
              SIDE MELLEM GREGERS SVITZER OG OLUF
             HANSEN BESTÅENDE AF FORHUS 16 FAG SÅ OG 6 FAG
              NYE HUS SOM VIL BLIVE OPSAT
       PANT II:  2 ENGE PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 26
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-06-1749
   E176  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  076A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-07-1748
       SÆLGER:   262 TØNNE WILHELM  TØNSBERG, URMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    154 GREGERS  SVITZER, FELDBEREDER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  280
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 26
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MED BYGGEPLADS
              ØSTEN OP TIL SKIPPER
             OLUF HANSENS IBOENDE HUS OG GADELÆNGENS VESTER
              GAVL VESTEN OP TIL GREGERS SVITZERS IBOENDE
              GAARD
             BESTÅENDE AF FORHUS 13+3 FAG OG BYGGEPLADS 15,5
              ALEN SAMT BAGHUS 11 FAG OG 2 ENGE PÅ STORE HOLM
   E177  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  077B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-04-1748
       SÆLGER:   390 PETTER  RAJAN, AFTAKKET RYTTER I PRÆSTØ
       KØBER:    435 HENRIK LARSEN, SLAGTER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  64
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 09
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL NIELS
              PEDERSEN
             JESMANS IBOENDE HUS OG VESTEN OP TIL OLUF
              CHRISTENSEN BØDKERS HUS BESTÅENDE AF FORHUS
              4 FAG OG
             FRI STOLPE TIL BEGGE SIDER SAMT BYGGEPLADS
   E178  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  078A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-11-1748
       LÅNTAGER:  435 HENDRICH LARSEN, SLAGTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  428 HANS  EGGEBERG, VELAGTE MAND I JUNGSHOVED
                I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  53
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  01-05-1752
   E179  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  078B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-08-1748
       LÅNTAGER:  262 TØNNE WILHELM  TØNSBERG, URMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  356 MADAME SALIG HR  WIWILDS, ENKE I BAARSE
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  60
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E180  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  079A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1748
       LÅNTAGER:  357 JACOB JACOBSEN MAYMAN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  436 JOHANNES JACOBSEN, KGL REGIMENTSKRIVER
                PÅ BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   GAARD I VORDINGBORG
       PANT II:  HUS ØSTEN OP TIL JENS MADSEN
             SNEDKER OG VESTEN OP TIL JOHAN BIBLER
       PANT III:  ENG OG DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 44
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  04-12-1752

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E181)

   E181  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  080A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-03-1749
       LÅNTAGER:  437 MICHAEL  BLUNCK, KIØB- OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  158 WILLUM  RING, KGL MAY BYSKRIVER MED MED I
                PRÆSTØ
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 296
             SALARIO VED PROMS STERVBO SAMT AFREGNING
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E182  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  081A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-03-1749
       LÅNTAGER:  159 JENS FRIDERICH  SORTERUP, OVERFORMYNDER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  430 MONSIEUR IVER  BALLING,
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
             MØDRENE ARV, MODTAGET FRA FORMYNDEREN MONSIEUR
              JOHAN DRØSKER I NÆSTVED
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1750
   E183  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 11/6 1749
       SIDE NR:  082A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-10-1749
       SÆLGER:   425 FRIDERICH CHRISTIAN  WILHELM,  I PRÆSTØ
       KØBER:    222 CHRISTIAN FRIDERICH  JUNGHANS,
                BIRKEDOMMER I VORDINGBORG
       PRIS RIGSD:  300
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 38
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
              MONSIEUR JOHAN
             HANSTEENS IBOENDE GAARD OG ØSTEN OP TIL
              TORVESTRÆDET BESTÅENDE AF FORHUS 20 FAG ØSTER
              LÆNGE 9 FAG NORDRE LÆNGE
             17 FAG HALVHUS 10 FAG SAMT ENG PÅ STORE HOLM
   E184  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  082B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-09-1749
       LÅNTAGER:  437 MICHAEL  BLUNK, KIØB- OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  438 JOHAN CONRAD  KIERSTING, KIØB- OG
                HANDELSMAND I KØBENHAVN
       PANT I:   DIV APEC LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 175
             JVF DOM VED PRÆSTØ BYTING 16/6 1749 151
              RIGSDALER SAMT OMKOSTN.24 RIGSDALER
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E185  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  083A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-06-1749
       SÆLGER:   159 JENS FRIDERICH  SORTERUP, KIØB- OG
                HANDELSMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    439 CHRISTOPHER  ERMANDIGER,  I SKANDERBORG
                I JYLLAND
       PRIS RIGSD:  450
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 36
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE BESTÅENDE AF
              FORHUS 44 FAG FRA
             BYENS VESTER ACCISE-BOED OG TIL MATHIAS
              JØRGENSENS NU IBOENDE GAARD SAMT 14 FAG
             LADEHUS MED HAVEPLADS OG BULLVÆRK SAMT
              STRANDHAVE HVORAF DER ÅRLIG BE-
             TALES TIL KIRKEN 1MK 8SK UDKØRSEL AF
              STRANDPORTEN TIL STRANDHAVEN
   E186  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  083B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-10-1749
       LÅNTAGER:  439 CHRISTOPHER  ERMANDIGER, KIØB OG
                HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  393 JACOB OLLUFSØN I SØNDER SKOVHUSE,  I
                ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD BESTÅENDE AF 44 FAG FRA
             BYENS VESTER ACCISEBOD TIL MATHIAS JØRGENSEN
              SAMT 14 FAG LADEHUS, BULLVÆRK
             STRANDHAVE OG DET TIL GAARDEN LIGGENDE
              NAGELFASTE INVENTARIUM
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  29-04-1758
   E187  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  084A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-12-1749
       SÆLGER:   148 ANNE JENSDATTER SALIG NIELS RASMUSSENS,
                ENKE I PRÆSTØ
       KØBER:    336 LORENTZ  XELLER, FELDBEREDERMESTER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  120
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 23
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL MESTER
              SVEND
             NIELSENS IBOENDE HUS OG VESTEN OP TIL NIELS
              POVELSEN SNEDKERS IBOENDE HUS BESTÅENDE AF
              8 FAG MED
             TILHØRENDE ENG PÅ STORE HOLM SAMT DIV INDBO OG
              LØSØRE
   E188  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  084B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-12-1749
       LÅNTAGER:  336 LORENTZ  XELLER, FELDBEREDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  441 MONSIEUR CHRISTIAN NIELSEN TROMP,  I
                KØBENHAVN
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             SVEND NIELSEN OG VESTEN OP TIL NIELS POVELSEN
              SNEDKER, BESTÅENDE AF 8 FAG FORHUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 23
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1751
             KVITTERET AF MATHIAS JØRGENSEN PÅ HANS SVOGERS
              CHRISTIAN TROMPS VEGNE
   E189  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  085B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-12-1748
       SÆLGER:   442 PETTER ABRAHAM  OBERKAMPF, KGL MAY
                HEEDERIDER I VESTERBRO
       KØBER:    343 JENS SØRENSEN BØSHOLT,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  240
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 903
       EJENDOM:  JAGT "SANKT PEDER" DRÆGTIG 9 LÆSTER
   E190  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  085B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-12-1748
       LÅNTAGER:  343 JENS SØRENSEN BØSHOLT,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  442 PETTER ABRAHAM  OBERKAMPF, KGL MAY
                HEEDERIDER I VESTERBRO VESTER KØBENHAVN??
       PANT I:   JAGT "SANKT PEDER"
       PANT II:  "ALT HVIS JEG EJER"
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 210
             "SOM ER FOR EN JAGT IEG AF BEM HR OBERKAMPF
              HAVER KØBT"
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 903
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
             OBLIGATION AFBETALES VED ÅRLIG I KØBENHAVN AT
              LEVERE 12 FAVNE PRÆSTØ-BRÆNDE TIL
             DEN PRIS SOM GÆLDER I NYHAVN PÅ
              LEVERINGSTIDSPUNKTET
   E191  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  086A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-05-1748
       LÅNTAGER:  444 PEDER  BRASCH, FORVALTER VED
                UNIVERSITETSGODS I STORE HEDDINGE
                SOM FORMYNDER FOR METTE CATHARINE BALLING
       LÅNGIVER:  445 METTE CATHARINE  BALLING, UMYNDIG ARVING
                HOS BEM. BRASCH I STORE HEDDINGE
       PANT I:   UDEN PANT
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  82
             FÆDRENE OG MØDRENE ARV
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET:
       SLETTET:  05-01-1760
   E192  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  086B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-01-1750
       LÅNTAGER:  159 JENS FRIDERICH  SORTERUP, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  222 CHRISTIAN FRIDERICH  JUNGHANS, KGL MAY
                BIRKEDOMMER I VORDINGBORG
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 140
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-12-1755

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E193)

   E193  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  087A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-01-1750
       LÅNTAGER:  158 WILLUM  RING, BYSKRIVER OG CONTROLLEUR I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  446 IVER  BRUUN, FORVALTER OG FORPAGTER PÅ
                GAVNØ I VEJLØ SOGN HAMMER HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             BAGEREN CHRISTIAN CREMNITZ OG ØSTEN OP TIL KORT
              HYLDTOFTS IBOENDE GAARD MED 2 LÆNGE I
             GAARDEN OG BYGGEPLADS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  SPECIFICERET LØSØRE 1 PRIORITET
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 31
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  11-12-1752
   E194  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  088B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1749
       LÅNTAGER:  280 ARENDT  BEHMANN, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  436 JOHANNES JACOBSEN, REGIMENTSSKRIVER PÅ
                BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR OG
             TÆT OP TIL HANS KALLEHAUGES IBOENDE GAARD OG
              VESTER PÅ HJØRNET AF STRÆDET SOM
             LØBER OP TIL TORVET FORHUS 11 FAG SIDEHUS 8 FAG
       PANT II:  DIV SPECIFICERET MØBLER
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 39
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1752
   E195  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  089A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-05-1750
       LÅNTAGER:  337 CORT  HYLDTOFT, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  447 CHRISTIAN L.  EIKHORST, STEDSØN AF
                C.HYLDTOFT I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD MELLEM TOLDER ENGEL-
             BRET HANSENS VED DEN ØSTER OG BYSKRIVER WILLUM
              RINGS GAARD VED DEN VESTER SIDE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  37
             ARVELOD EFTER FADEREN JOCHUM EIKHORST
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 30
       PRIORITET: 2
             EFTER JOHAN EIKHORSTS 1 PRIORITET PÅ 130
              RIGSDALER
       SLETTET:  02-04-1755
   E196  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  089B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1750
       LÅNTAGER:  358 HANS JØRGENSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  448 KNUD  BERG, SOGNEPRÆST I EVERDRUP SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             HANS HENDRICHSEN KALLEHAUGES IBOENDE HUS OG
              HANS EGET HUS BESTÅENDE AF FORHUS 8 FAG
             OG BAGHUS 3 FAG
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 41
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-12-1758
   E197  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  090A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1750
       LÅNTAGER:  159 JENS FRIDERICH  SORTERUP, KGL MAY
                TOLDFORPAGTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  436 JOHANNES JACOBSEN, KGL MAY
                REGIMENTSSKRIVER I BELDRINGE SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
             CHRISTOPHER ERMANDIGER UNDERSKRIVER ENDVIDERE
              SOM SELVSKYLDNER KAUTIONIS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  61
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E198  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  090B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-06-1750
       LÅNTAGER:  216 TAGE FREDELUND PÅ VEGNE: PRÆSTØ KØBSTAD,
                INSTITUTION I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  273 ANNE MARGRETHE  MARUP, JOMFRU I
                VORDINGBORG?
       PANT I:   HUS SOM NU BRUGES TIL
             RAAD- OG TINGHUS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE VEST
              FOR DEN STORE VEJRMØLLE OG ØST FOR ET PEDER
             RASMUSSEN I TAPPERNØJE TILHØRENDE HUS BESTÅENDE
              AF FORHUS 6 FAG OG BAGHUS 3 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 202
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 73
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-07-1753
   E199  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  091A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-12-1750
       SÆLGER:   449 CHRISTEN  THOMÆSEN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    450 WILHELM  ARENDT, POTTEMAGERSVEND NU
                TJENENDE I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 62
       EJENDOM:  HUS I KITTENSTRÆDET PÅ TORVETS VESTRE SIDE
              SØNDEN OP TIL
             LUDOLPH LAHMANS BYGGEPLADS OG HUS OG NORDEN OP
              TIL MONSIEUR ERMANDIGERS VÆNGE BESTÅENDE AF
              FORHUS 12 FAG
             SAMT GAARDS- OG HAVERUM Ø-V 90 ALEN JVF
              AUKTIONSSKØDE AF 25/2 1732 OG ET
             AF PEDER JOHANNES SNEDKER UDSTEDT SKØDE AF 10/8
              1734
   E200  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  091A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1750
       LÅNTAGER:  158 WILLUM  RING, KGL MAY BYSKRIVER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  397 BØRGE JACOBSEN, FULDMÆGTIG HOS AMTMANDEN
                I VORDINGBORG
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             SALIG CHRISTIAN CREMNITZ ENKES IBOENDE GAARD OG
              ØSTEN OP TIL KORT HYLDTOFTS IBOENDE GAARD
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 31
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  31-12-1752
   E201  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 6/3 1750
       SIDE NR:  092A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-01-1751
       SÆLGER:   437 MICHAEL  BLUNK, KIØB- OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    263 HAAGEN PEDERSEN, FORPAGTER PÅ HOLMEGAARD
                I HOLME-OLSTRUP SOGN HAMMER HERRED
       PRIS RIGSD:  350
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 34
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              BAGEREN CHRISTIAN
             CREMNITZ GAARD OG VESTEN OP TIL BYFOGED TAGE
              FREDEKUNDS IBOENDE GAARD BESTÅENDE AF FORHUS
              28 FAG,
             ØSTER LÆNGE 14 FAG SØNDER LÆNGE 17 FAG VESTER
              LÆNGE 14 FAG MED TILHØRENDE INVENTARIUM
              (KAKKELOVNE ETC)
   E202  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  093A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-02-1751
       SÆLGER:   263 HAAGEN PEDERSEN, FORPAGTER PÅ HOLMEGAARD
                I HOLME-OLSTRUP SOGN HAMMER HERRED
       KØBER:    452 THOMAS  KRARUP, KIØB- OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  600
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 34
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR BYFOGED
              TAGE
             FREDELUNDS IBOENDE GAARD OG VEST FOR SALIG
              CHRISTIAN CREMNITZES ENKES IBOENDE GAARD ENG
              M.M.
   E203  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  093B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-02-1751
       LÅNTAGER:  452 THOMAS  KRARUP, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  263 HAAGEN PEDERSEN, FORPAGTER PÅ HOLMEGAARD
                I HOLME-OLSTRUP SOGN HAMMER HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             BYFOGED TAGE FREDELUNDS IBOENDE GAARD OG VEST
              FOR SALIG CHRISTIAN CREMNITZES ENKES IBOENDE G
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 600
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 34
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  17-06-1752
   E204  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  094B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-05-1751
       SÆLGER:   298 SVEND NIELSEN SMID I RONEKLINT,  I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    153 JOHAN GEERTSEN SMID I REKKENDE,  I
                ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  25
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 22
       EJENDOM:  AFBRÆNDT BYGGEPLADS 26,5ALEN LANG PÅ ADELGADE
              SØNDRE SIDE
             ØSTEN OP TIL THOMAS NORMANS AFBRÆNDT BYGGEPLADS
              OG VESTEN OP TIL LORENTZ XELLERS FELDBEREDERS
             AFBRÆNDT BYGGEPLADS SAMT ENG PÅ STORE HOLM OG
              COLLECT OG BYGNINGSHJÆLP

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E205)

   E205  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  095A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-06-1751
       LÅNTAGER:   89 MATHIAS SALOMON LARSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  453 MATHIAS SALOMON LARSENS, UMYNDIGE BØRN:
                IVER,JACOB,BIRTHE I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             BYFOGED TAGE FREDELUNDS HUS SOM NU BEBOS AF
              LØJTNANT KEIL OG VESTEN OP TIL SALIG
             ELIAS LARSENS ENKES MØLLES HUS OG BYGGEPLADS
              SOM NU BEBOS AF JØRGEN MØLLER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  21
             MØDRENE ARV
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 67
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  07-08-1756
   E206  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  095A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-05-1751
       LÅNTAGER:  337 CORT ANDREASEN HYLDTOFT, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  356 MADAME SALIG HR HANS  WIWILDS, ENKE I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             TOLDER ENGELBRET HANSENS GAARD OG ØST FOR
              BYSKRIVER WILLUM RINGS GAARD FORHUS 10 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 30
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-03-1755
   E207  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  096A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    03-07-1751
       LÅNTAGER:  304 HANS SIVERTSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  454 MADAME CHRISTINE SALIG  BEKS, ENKE I MERN
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             MADAME SALIG WIWILDS HUS PÅ DEN ØSTRE SIDE OG
              VESTEN OP TIL HANS ANDERSENS HUS BESTÅENDE AF
              7 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 51
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  10-03-1760
   E208  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  097A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-08-1751
       LÅNTAGER:  167 JØRGEN JENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  455  BAARSE HERREDS GEJSTLIGE BRANDKASSE,
                INSTITUTION REPR.V.PROVST TERPAGER I MERN
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS UNDER BYGNING PÅ
             ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL MATHIAS
              SVANS AFBRÆNDT BYGGEPLADS OG ØSTEN OP TIL
              SKIPPER FRIDERIK MAYMANS
             AFBRÆNDT BYGGEPLADS SKAL BESTÅ AF FORHUS 6 FAG
              OG BAGHUS 3 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  67
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 16
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  08-09-1752
             AFLØST AF DOBBELT SÅ STOR OBLIGATION
   E209  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 29/3 1751
       SIDE NR:  097B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-08-1751
       SÆLGER:   222 CHRISTIAN FRIDERIK  JUNGHANS, KGL MAY
                BIRKEDOMMER I VORDINGBORG
       KØBER:    439 CHRISTOPHER  ERMANDIGER, KIØB- OG
                HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  350
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 38
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
              MONSIEUR JOHAN
             HANSTEENS IBOENDE GAARD OG ØSTEN OP TIL
              TORVESTRÆDET BESTÅENDE AF FORHUS 20 FAG ØSTER
              LÆNGE 9 FAG NORDRE LÆNGE
             17 FAG OG HALVHUS 10 FAG
   E210  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  098A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-08-1751
       LÅNTAGER:  439 CHRISTOPHER  ERMANDIGER, KØB-OG
                HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  222 CHRISTIAN FRIDERICH  JUNGHANS, KGL MAY
                BIRKEDOMMER I VORDINGBORG
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             MONSIEUR HANSTEEN OG ØSTEN OP TIL TORVESTRÆDET
              SOM NU BEBOS AF J FORHUS SORTERUP
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 38
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1753
   E211  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  098B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1751
       LÅNTAGER:  277 HANS ANDERSEN MØLLER, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  433 JOHAN  EIKHORST,
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             HANS SIVERTSENS HUS OG VESTEN OP TIL HANS
              HELLESENS HUS BESTÅENDE AF 7 FAG FORHUS OG 5 FAG
              BAGHUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 130
             DELS 30RDL FÆDRENE ARV DELS 100 RIGSDALER TEST
              ARV FRA MAJOR POPPE
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 50
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  12-05-1755
   E212  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  099B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1751
       LÅNTAGER:  336 LORENTZ  XELLER, FELDBEREDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  441 CHRISTIAN NIELSEN TROMP,  I KØBENHAVN
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             DET EFTER ILDEBRANDEN UDLAGTE STRÆDE OG VESTEN
              OP TIL NIELS POVELSEN SNEDKERS
             IBOENDE HUS BESTÅENDE AF FORHUS 9 FAG LUDE 3 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 23
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E213  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  101A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1751
       LÅNTAGER:  344 ANNE NIELSDT SALIG HENRIK LARSENS
                SLAGTERS, ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  134 PEDER ANDERSEN I AASIDE,  I SNESERE
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             OLUF ANDERSEN BØDKERS HUS OG VEST FOR NIELS
              PEDERSEN JESMANS HUS BESTÅENDE AF
             FORHUS 5 FAG OG TILHØRENDE BYGGEPLADS TIL 3 FAG
              HUS
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 09
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  12-06-1756
   E214  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  101A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-06-1752
       LÅNTAGER:  452 THOMAS  KRARUP, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  456 OLUF PEDERSEN KYLLING, SKIPPER I KØBENHAVN
                OGSÅ STAVET KØLING
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             BYFOGED FREDELUND OG VEST FOR SALIG CHRISTIAN
              CREMNITZES ENKE JVF SKØDE AF 26/1 1
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 1000
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 34
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-10-1766
   E215  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  102B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-11-1752
       LÅNTAGER:  159 JENS FRIDERICH  SORTERUP, KGL MAY
                TOLDFORPAGTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  457 NIELS ROSENKRANTZ VON HOLSTEIN,
                KAMMERJUNKER PÅ NYSØ I PRÆSTØ LANDSOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   AFGRØDE AF DIV JORDER
       PANT II:  ENDNU UPANSAT LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 180
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E216  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  103A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-06-1752
       SÆLGER:   343 JENS SØRENSEN BØSHOLT, KØB-OG HANDELSMAND
                I PRÆSTØ
       KØBER:    216   PRÆSTØ KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  30
             HERAF 28 RDL FOR SELVE JORDEN, HVILKET GIVER
              2,04 SKILL PR. KV.ALEN
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12
       EJENDOM:  BYGGEPLADS PÅ 12 ALEN NED TIL STRANDEN
             PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL MADAME
              SALIG JOHAN GIELFS AFBRÆNDT BYGGEPLADS OG
              VESTEN OP TIL HANS EGEN AFBRÆNDT BYGGEPLADS
             I DYBDEN 110 ALEN

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E217)

   E217  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  103B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-06-1752
       SÆLGER:   153 JOHAN GEERTSEN, SMED NEBELLE I ALLERSLEV
                SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    216   PRÆSTØ KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  30
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 22
       EJENDOM:  BYGGEPLADS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              HANS EGET HUS OG
             VESTEN OP TIL LORENTZ XELLERS FELDBERERS HUS
              Ø-V 12 ALEN OG TIL STRANDEN 103 ALEN
   E218  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  104A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-06-1752
       LÅNTAGER:  138 NIELS JENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  356 MADAME APPOLONA SOPHIA SALIG  WIWILDS,
                ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             BEMELDTE MADAME SALIG WIWILDS BYGGEPLADS PÅ DEN
              VESTRE SIDE OG OLUF PRÆSTØS HUS PÅ DEN ØSTRE
              SIDE
             BESTÅENDE AF FORHUS 8 FAG OG BAGHUS 6 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 180
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 53
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  02-02-1763
   E219  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 17/6 1752
       SIDE NR:  104B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-07-1752
       SÆLGER:   227 TAGE  FREDELUND, KGL MAY BYFOGED I PRÆSTØ
       KØBER:    395 MATHIAS GEORG  KEIL, LØJTNANT VED DET
                2.JYSKE KAVALLERI I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  220
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 66
       EJENDOM:  HUS ELLER GAARD PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE PÅ
              HJØRNET
             AF JOMFRUSTRÆDET OG ØST FOR MATHIAS SALOMON
              LARSENS HUS BESTÅENDE AF FORHUS 9 FAG OG
             BYGGEPLADS 7,75 ALEN SAMT LUDE AF BRÆDDER
   E220  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  105A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-09-1752
       LÅNTAGER:  395 MATHIAS GEORG  KEIL, LØJTNANT VESTER
                2.JYSKE KAVALLERIREG. I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   49 MIKKEL PETTERSEN, MØLLER I HELLEDES
                MØLLE I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE PÅ
             HJØRNET AF JOMFRUSTRÆDET OG ØST FOR MATHIAS
              SALOMON LARSENS HUS BESTÅENDE AF 9 FAG FORHUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 66
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  29-03-1756
   E221  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  105B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-06-1752
       LÅNTAGER:  167 JØRGEN JENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  455  BAARSE HERREDS GEISTLIGE BRANDKASSE,
                INSTITUTION REPR VED PROVST TERPAGER I
                MERN SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             MATHIAS SVANS NYE HUS OG ØSTEN OP TIL SKIPPER
              FRIDERICH MAYMANS NYE HUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 133
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 16
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  05-01-1765
   E222  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  106B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-07-1752
       LÅNTAGER:  343 JENS SØRENSEN BØSHOLT, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETTER  RUNGE, SOGNEPRÆST I
                UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   5250 UGLASEREDE LYBSKE TAGSTEEN
             VURDERET TIL 12 RIGSDALER PR. 1000STK
       PANT II:  HESTEMØLLE,NYOPFØRT
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
             TIL INDKØB AF FYRREBYGNINGSMATERIALER TIL
              NYOPBYGNING AF AFBRÆNDT BYGGEPLADS
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  10-09-1754
   E223  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  107A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-09-1752
       LÅNTAGER:  305 OLUF ANDERSEN PRÆSTØ, SØFARENDE MAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  455  BAARSE HERREDS GEJSTLIGE BRANDKASSE,
                INSTITUTION I -----------BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             NIELS JENSENS IBOENDE HUS OG VEST FOR CHRISTIAN
              SCHRØDERS UOPBYGTE BYGGEPLADS FORHUS 35 FAG
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  80
       EJENDOMSNR: 54
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  01-05-1768
             AFLØST AF NY OBLIGATION
   E224  TYPE:    SKØDE
             MAGESKIFTEBREV
       SIDE NR:  107B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-10-1752
       SÆLGER:   339 FRIDERICH POVELSEN MAYMAN, SKIPPER I
                PRÆSTØ
       KØBER:    341 ELSE CATHARINE PEDERSD KLIM SALIG PAUEL
                SADOLINS, VESTER EGEDE SOGN TYBJERG
                HERRED I VESTER EGEDE SOGN TYBJERG HERRED
       PRIS RIGSD:   0
             BETALES VED TILSVARENDE NR E225
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 19
       EJENDOM:  AFBRÆNDT BYGGEPLADS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
              VESTEN OP TIL SKIPPER
             PEDER HANSENS AFBRÆNDT BYGGEPLADS OG ØSTEN OP
              TIL HANS OLSENS HUS Ø-V 18AL, 1000 TAGSTEN
   E225  TYPE:    SKØDE
             MAGESKIFTEBREV
       SIDE NR:  108B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-10-1752
       SÆLGER:   341 ELSE CATHARINE PEDERSD KLIM SALIG PAULL
                SADOLINS, ENKE I VESTER EGEDE SOGN
                TYBJERG HERRED
       KØBER:    339 FRIDERICH  MAYMAN, SKIPPER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
             BETALES VED TILSVARENDE MAGESKIFTE NR 223 SAMT
              1000 TAGSTEN
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 15
       EJENDOM:  AFBRÆNDT BYGGEPLADS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
              VESTEN OP TIL SKIPPER
             FREDERIK MAYMANS HUS OG ØSTEN OP TIL MADS
              MADSENS HUS Ø-V 19AL
   E226  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  109A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-12-1752
       LÅNTAGER:  357 JACOB JACOBSEN MAYMAN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  436 JOHANNES JACOBSEN, REGIMENTSSKRIVER PÅ
                BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS ØSTEN OP TIL JENS MADSENS
             BYGGEPLADS OG VESTEN OP TIL JOHAN BIBLERS
              BYGGEPLADS BESTÅENDE AF 7 FAG ETC
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 44
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E227  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  110A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-12-1752
       LÅNTAGER:  341 ELSE CATHRINE KLIM SALIG POVEL SADOLINS,
                ENKE I VESTER EGEDE SOGN TYBJERG HERRED
       LÅNGIVER:  162 ANDERS WILLADSEN HØSTEMARK, LADEFOGED PÅ
                FØRSLEVGAARD I FØRSLEV SOGN ØSTER
                FLAKKEBJERG HUS
       PANT I:   AFBRÆNDT BYGGEPLADS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             VESTEN OP TIL SKIPPER PEDER HANSENS AFBRÆNDT
              BYGGEPLADS OG VESTEN OP TIL HANS OLSENS HUS
              Ø-V 18 ALEN
       PANT II:  HUSE PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE MELLEM MAGASINHUSET
             OG DEGNEN SR STILLING I BAARSE BESTÅENDE AF 8 NYE
             FAG OG 20 ALEN BYGGEPLADS SAMT ET VÆNGE Ø-V 42 ALEN
             OG N-S 88 ALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 19
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  08-07-1766
   E228  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 11/8 1752
       SIDE NR:  111A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-12-1752
       SÆLGER:   220 SALIG JOHAN  BIBLER, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    458 JØRGEN NIELSEN, MØLLER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  16
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 43
       EJENDOM:  AFBRÆNDT BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
              MELLEM HANS JØRGENSEN SNEDKERS OG JACOB MAYMANS AFBRÆNDTE
              BYGGEPLADS 400 MURSTEN OG TILLAGT
             BYGNINGSHJÆLP 128 RIGSDALER Ø-V 19,75 ALEN

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E229)

   E229  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  111B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-12-1752
       LÅNTAGER:  458 JØRGEN NIELSEN MØLLER, MØLLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  459 FRIDERICH RASMUSSEN, SOGNEPRÆST I
                ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   HUS I NORDRE SIDE MELLEM SKIPPER
             JACOB MAYMAND PÅ DEN ØSTRE SIDE OG HANS JØRGEN
              SNEDKER PÅ DEN VESTRE SIDE BESTÅENDE AF 8 FAG
              FORHUS
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
       PANT III:  CAUTION, STILLET AF
             SVOGEREN HENRIK GIELF DA OVENNÆVNTE HUS ENDNU
              IKKE ER FÆRDIGT.
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 43
       PRIORITET: 1
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
       SLETTET:  29-12-1756
   E230  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  112A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-12-1752
       LÅNTAGER:  268 NIELS PEDERSEN JESMAN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTEN PETTER  RUNGE, SOGNEPRÆST I UDBY
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             HANS JØRGENSEN SVANS IBOENDE HUS OG ØST FOR
              ANDERS NIELSEN NYERAADS IBOENDE HUS FORHUS
              7 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 120
       EJENDOMSNR: 08
       PRIORITET: 1
             NÆST EFTER 14RDL BØRNEPENGE
       SLETTET:  21-12-1765
   E231  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  113A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    03-12-1752
       LÅNTAGER:  245 HANS HELLESEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  399 JOCHUM NICOLAI  PREHN, BIRKESKRIVER NU
                BOENDE I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE BESTÅENDE
             AF 7 FAG SAMT DE 5 FAG BAGHUS SOM HAN VIL BYGGE
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 49
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E232  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  113B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    03-12-1752
       PERSON:   245 HANS HELLESEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BEDER SIN SØN ERICH HANSEN
             SKOMAGER OM AT UNDERSKRIVE TIL
             VITTERLIGHED
   E233  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  114A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1752
       LÅNTAGER:  158 WILLUM  RING, KGL MAY BYSKRIVER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  356 MADAME APPELONE SOPHIA SALIG  WIVILDS,
                ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GUD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             REIMERT CREMNITZES IBOENDE GAARD OG ØSTEN OP TIL
              CORT HYLDTOFTES IBOENDE GAARD BESTÅENDE AF
              FORHUS
             10 FAG OG BAGHUS 7+6 FAG SAMT BYGGEPLADS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 280
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 31
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  02-03-1765
   E234  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  115A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1752
       LÅNTAGER:  231 MATHIAS OLSEN SVAN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   30 MATHIAS JØRGENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             JØRGEN JENSENS IBOENDE HUS OG SKIPPER HANS
              OLSENS IBOENDE HUS BESTÅENDE AF 9 FAG
             FORHUS OG 4 FAG BAGHUS
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 190
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 17
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  27-06-1757
   E235  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  116A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1752
       LÅNTAGER:  340 HANS OLUFSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  460 JENS MADSEN, GAARDMAND AF BAARSE BY I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             SKIPPER FRIDERICH MAYMANS AFBRÆNDT BYGGEPLADS
              OG VEST FOR MATHIAS OLSEN SVANS HUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 120
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 18
       PRIORITET: 2
             EFTER HANS HUSTRUS SØSTERS TILFALDNE FÆDRENE OG
              MØDRENE ARV PÅ 100 SLD
       SLETTET:  24-11-1760
   E236  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  117A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1752
       LÅNTAGER:  461 ERICH  COLSTRUP, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  436 JOHANNES JACOBSEN, REGIMENTSSKRIVER PÅ
                BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             HANS KALLEHAUGES IBOENDE HUS ØST FOR OG PÅ
              HJØRNET AF STRÆDET SOM LØBER OP TIL
             TORVET PÅ VESTRE SIDE FORHUS 11 FAG SIDEHUS 8 FAG
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:  KALDETS VISSE INDKOMST
       LÅNESUM RDL: 350
             OPRINDELIG TEGNET PÅ 300 RIGSDALER MEN VED
              REVERS HÆVET TIL 350 RIGSDALER
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 39
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1754
   E237  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  117B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-01-1753
       LÅNTAGER:  165 ERIK HANSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ  FATTIGE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   AFBRÆNDT BYGGEPLADS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             ØSTEN OP TIL JENS BØSHOLTS AFBRÆNDT BYGGEPLADS
              OG VESTEN OP TIL MADS MADSENS HUS MED
              FORPLIGTELSE
             TIL AT OPBYGGE 9 FAG OG BAGHUS 5 FAG SAMT FÅ
              SVOGEREN POVEL MORTENSEN I
             SKIBINGE BY TIL AT CAUTIONERE
       PANT II:  BYGNINGSHJÆLPEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 13
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  17-06-1754
   E238  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  118B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-11-1752
       SÆLGER:   356 APPELONE SOPHIE SALIG  WIWILDS, ENKE I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    400 HENDRICH  GIELF, MURMESTER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  16
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 52
       EJENDOM:  AFBRÆNDT BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
              MELLEM HANS
             SIVERTSEN OG NIELS JENSEN SAMT TILLAGT
              BYGNINGSHJÆLP OG COLLECTPENGE
   E239  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  119A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1753
       LÅNTAGER:  227 TAGE FREDELUND, BYFOGED I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  462 CHRISTEN JENSEN, FORPAGTER PÅ SNEDINGE I
                ØRSLEV SOGN VESTER FLAKKEBJERG HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             STRANDEN OG VEST FOR KØBMANDEN THOMAS KRARUPS
              GAARD BESTÅENDE AF FORHUS 14 FAG OG BAGHUS
              14+11 FAG
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE 1 PRIORITET
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 76
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  00-00-0000
   E240  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  120A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-06-1753
       SÆLGER:   463 REIMERT HENDRICH  CREMNITZ, BAGER I
                PRÆSTØ
       KØBER:    464 JACOB  GAD, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  105
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 32
       EJENDOM:  ØSTER ENDE AF HANS GAARD NÆSTOP TIL BYSKRI-
             VER RING BESTÅENDE AF 5 FAG SAMT LUDE
   E241  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  120B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-06-1753
       LÅNTAGER:  464 JACOB  GAD, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  356 MADAME APELONE SOPHIE SALIG  WIWILDS,
                ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ 5 FAG MELLEM REIMERT
             CREMNITZ OG BYSKRIVER RING
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 32
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1763

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E242)

   E242  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  121A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-06-1753
       SÆLGER:   141 CHRISTIAN SIGFRED  SCHRØDER, JÆGER VED
                GISSELFELDT I ØSTER BROBY SOGN RINGSTED
                HERRED
       KØBER:    400 HENDRICH  GIELF, MURMESTER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  95
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 55
       EJENDOM:  AFBRÆNDT BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
              SAMT EN
             DEL EGETØMMEROG MURSTEN OG BYGNINGSHJÆLP OG
              COLLECT MELLEM OLUF ANDER
             SEN PÅ DEN VESTRE SIDE OG JOMFRUSTRÆDET PÅ DEN
              ØSTRE SIDE
   E243  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  122A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-06-1753
       LÅNTAGER:  216 TAGE FREDELUND PÅ VEGNE: PRÆSTØ KØBSTAD,
                INSTITUTION I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  465  PRÆSTØ KIRKE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE VEST FOR
             DEN STORE VEJRMØLLE OG ØST FOR ET PEDER
              RASMUSSEN I TAPPERNØJE TILHØRENDE HUS
             BESTÅENDE AF 6 FAG FORHUS OG 3 FAG BAGHUS OG
              BRUGES NU TIL TING- OG RAADHUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 73
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E244  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  122B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-07-1753
       SÆLGER:   400 HENDRICH  GIELF, MURMESTER I PRÆSTØ
       KØBER:    466 STEPHAN  HEEGAARD, CHORDEGN OG KLOKKER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  225
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 52
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM HANS
              SIVERTSEN
             OG NIELS JENSEN BESTÅENDE AF FORHUS 10 FAG SAMT
              TILHØRENDE ENG PÅ STORE HOLM I BOLEFJORD
   E245  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  123A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-05-1753
       LÅNTAGER:  466 STEPHAN  HEEGAARD, CHORDEGN OG KLOKKER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  356 MADAME APPELONE SOPHIA  WIWILDS, ENKE I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             HANS SIVERTSEN OG NIELS JENSEN
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 250
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1757
   E246  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  123B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-07-1753
       LÅNTAGER:  338 THOMAS  NORMAND, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  467 GYDE IBSDATTER SALIG PEDER ANDERSENS, ENKE
                I AASIDE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             JOHAN GEERTSEN SMIDS HUS I NEBELE OG VEST FOR
              SKIPPER PEDER HANSENS AFBRÆNDT
             BYGGEPLADS BESTÅENDE AF 6 FAG FORHUS
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 21
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  19-06-1773
   E247  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  124B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-09-1753
       LÅNTAGER:  468 CHRISTIAN OLSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  469 MARGARETHE LISBET SALIG  BANGS, ENKE I
                ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS JUF OBLIGATION AF 12/6 24
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
             SOM PEDER RASMUSSEN BANG HAR LÅNT HANS FORMAND
              NIELS POVELSEN SNEDKER
             MOD OBLIGATION AF 12/6 1724
       EJENDOMSNR: 24
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000
   E248  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  125A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-10-1753
       LÅNTAGER:  152 CATHARINE RASMUSDAT SALIG JOHAN GIELFS,
                ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  145 THORD  THODBERG, BIRKESKRIVER I ALLERSLEV
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             DET NYE STRÆDE OG VEST FOR OLUF BØDKERS HUS
       PANT II:  KAKKELOVN(SOM SÆDV)
       PANT III:  BRYGGERKEDEL
       LÅNESUM RDL: 107
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 11
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-12-1756
   E249  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  125B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    03-12-1753
       LÅNTAGER:  355 HANS JENSEN, HUSMAND I AMMENDRUP I
                ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
       LÅNGIVER:  470 OLUF PEDERSEN, GAARDMAND AF BAARSE I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             DE FATTIGES HUSES AFBRÆNDT BYGGEPLADS OG VESTEN
              OP TIL JOMFRUSTRÆDET BESTÅENDE AF 5 FAG FORHUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 56
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  01-11-1756
   E250  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  126B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1753
       LÅNTAGER:  439 CHRISTOPHER  ERMANDIGER, KØB OG
                HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  356 MADAME SALIG HR  WIWILDS, ENKE I BAARSE
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             SR HANSTEEN OG HR COLSTRUP
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 296
             OPSAGT GÆLD TIL BIRKEDOMMER JUNGHANSES DØDSBO I
              VORDINGBORG
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 38
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-02-1756
             EFTERSOM MADAME WIWILDS VED AUKTION 2/12 1755
              HAR KØBT PANTET
   E251  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  127A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-02-1754
       SÆLGER:   472 CHRISTIAN HENRICH  SELSCHOU, FORVALTER
                VED GISSELFELDT M.M. I ØSTER BROBY SOGN
                RINGSTED HERRED
       KØBER:    471 ANDREAS  CHURDT, SMED I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  90
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              VEJRMØLLENS
             GRUND OG FORTOV OG VESTEN OP TIL ET HUS
              TILHØRENDE PEDER SKRÆDER I TAPPERNØYE VILDT-
             BANEHUS BESTÅENDE AF 6 FAG FORHUS OG 3 FAG
              TVÆRHUS MED TILHØRENDE GANG TIL STRANDEN SAMT
              BYGGEPLADS
             SVOGEREN KØBER ENDVIDERE ENGEN PÅ STORE HOLM: 4
              A 5 ALEN BRED.
   E252  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  127B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-02-1754
       LÅNTAGER:  471 ANDREAS  CHURDT, SMED I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  356 MADAME  WIWILDS, ENKE I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS OG BYGGEPLADS PÅ GRØNNEGADE
             NORDRE SIDE MELLEM PEDER SKRÆDERS HUS OG
              VEJRMØLLEN
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 120
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 73
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-06-1756
   E253  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  128A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1752
       LÅNTAGER:   83 HANS JØRGENSEN SVAN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  473 PEDER JACOBSEN, SKOVFOGED I KRAGEVIG I
                ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NU BESTÅENDE
             AF 8 FAG FORHUS OG BAGHUS MEN OGSÅ HVAD SIDEN
              MÅTTE TILFØJES
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 07
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  21-12-1761

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E254)

   E254  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  129A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1753
       LÅNTAGER:  348 MAREN ANDERSDT SALIG JENS WEISMANS, ENKE I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  393 JACOB OLSEN I SKOVHUSE,  I ØSTER
                EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             KLOKKERBOLIGEN OG VEST FOR HR PEGMANS AFBRÆNDT
              BYGGEPLADS BESTÅENDE AF FORHUS 8 FAG OG BAGHUS
              3 FAG
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 120
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 57
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  28-06-1783
             EFTER TRANSPORT TIL JACOB OLSENS SVOGER EFRAIM
              SCHUMAKER 27/6 1762
   E255  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  130A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-06-1754
       LÅNTAGER:  165 ERIK HANSEN, SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETTER  RUNGE, SOGNEPRÆST I
                UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             MADS MADSENS TILHØRENDE HUS OG VEST FOR SRJENS
              BØSHOLTS GAARD BESTÅENDE AF FORHUS 9 FAG ETC
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 133
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 13
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  05-08-1758
             INDLØST AF CHRISTOPHER WALLUND SOM HAR KØBT
              HUSET EFTER E H'S DØD
   E256  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  130B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1754
       LÅNTAGER:  450 WILHELM  AHRENDT, POTTEMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ KØBSTADS  FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ TORVETS VEST FOR SYD FOR
             LUDOLPH LAHMANDS ØDE BYGGEPLADS OG NORDEN OP
              TIL ERMANDIGERS VÆNGE BESTÅENDE AF FORHUS
              12 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 62
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-08-1787
   E257  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  131A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1754
       LÅNTAGER:  336 LORENTZ  XELLER, FELDBEREDERMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  457 NIELS ROSENKRANTZ VON HOLSTEIN,
                CAMMERJUNKER PÅ NYSØ I PRÆSTØ
                LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE OP TIL
             SR CHRISTIAN OLSENS HUS ADELGADE KALDES OGSÅ
              KIRKEGADEN
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 23
       PRIORITET: 2
             NÆST EFTER 1 PRIORITET PÅ 200 RIGSDALER
       SLETTET:  00-00-0000
   E258  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  132A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1752
       LÅNTAGER:  439 CHRISTOPHER  ERMANDIGER, KØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  477 THOMAS SØRENSEN ALBØGE,  I KØBENHAVN
       PANT I:   GALIOTH PÅ 17 CLÆSTER
             KALDET "ANNE CATHARINE" SOM SKAL ASSURERES FOR
              500 RIGSDALER I KØBENHAVN
       PANT II:  AL ANDEN FORMUE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 904
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
             250 RIGSDALER AFSKREVET 4/4 1755
   E259  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  133B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1754
       LÅNTAGER:  468 CHRISTIAN OLUFSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  457 NIELS ROSENKRANTZ VON HOLSTEIN,
                CAMMERJUNKER PÅ NYSØ I PRÆSTØ
                LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             FELDBEREDER LORENTZ XELLER OG VESTEN OP TIL
              SKIPPER OLUF HANSEN BESTÅENDE AF
             7 FAG FORHUS OG 7 FAG BAGHUS
       PANT II:  NYT BRÆNDEVINSTILBEHØR
       PANT III:  SÆDVANLIGT INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 24
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-12-1767
   E260  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 20/12 1752
       SIDE NR:  134B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-06-1754
       SÆLGER:   346 SALIG CHRISTIAN ULRICH CARLSEN,
                SKOVRIDER I PRÆSTØ
       KØBER:    216 MONSIEUR JOHAN HANSTEEN PÅ VEGNE: PRÆSTØ
                KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  80
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 01
       EJENDOM:  AFBRÆNDT BYGGEPLADS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE PÅ
              HJØRNET AF
             STRÆDET TIL ØSTER BRO ELLER PORT OG VESTEN OP
              TIL GIØRTLER MARTINUS KIERKS HUS
             Ø-V 61,5 ALEN MED COLLECTPENGE 448 RIGSDALER
   E261  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  135A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1754
       LÅNTAGER:  216 DIV BORGERE PÅ  PRÆSTØ KØBSTADS VEGNE,
                INSTITUTION I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  393 JACOB OLSEN I SØNDER SKOVHUSE,  I ØSTER
                EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   KØBSTADENS PUBLIQUE
             BYGNING PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
              MARTINUS KIERCKS HUS OG VEST FOR STRÆDET TIL
              ØSTER BRO SOM
             TIL TING-OG RAADHUS SAMT FLERE INDRETNINGER
              BESTÅENDE AF 18 FAG FORHUS OG 12 FAG BAGHUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 01
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  10-07-1767
   E262  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  135B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-08-1754
       LÅNTAGER:  339 FRIDERICH  MAYMAND, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETTER  RUNGE, SOGNEPRÆST I
                UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             JØRGEN JENSENS HUS BESTÅENDE AF 15 FAG FORHUS
              NEMLIG BÅDE NR 15 OG NR 15 A
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  JAGT "CATHARINE"
             KALDET DRÆGTIG 7,5 COMMERCELÆSTER MED
              ANKER, TOUG, SEGL, STAAENDE OG LØBENDE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 15
             OG 15A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  08-01-1762
   E263  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  136B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-09-1754
       LÅNTAGER:  343 JENS SØNDER BØSHOLT, BORGER I PRÆSTØ - NU
                I KALLEHAVE
       LÅNGIVER:  436 JOHANNES JACOBSEN, REGIMENTSSKRIVER I
                BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             SKOMAGER ERIK HANSENS HUS OG ØSTER OP TIL ET
              STRÆDE KØBSTADEN TILHØRENDE BESTÅENDE
             AF FORHUS 16 FAG SIDEHUS 4 FAG VURDERET FOR 800
              RIGSDALER JVF TINGVIDNE AF 9/9 A.C.
       PANT II:  HESTEMØLLE SAMMESTEDS
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  27-09-1757
   E264  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  137B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-10-1754
       LÅNTAGER:  439 CHRISTOPHER  ERMANDIGER, KØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  480 ELISABETH MARIA  ERMANDIGER, DATTER AF
                CHRISTOPHER ERMAND. I PRÆSTØ
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 448
             ARV EFTER MODER: DORTHEA SOPHIA UDSEN OG MOSTER
              EL.CATH.UDSDATTER
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E265  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  139A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-10-1754
       LÅNTAGER:  479 JOHANNE JACOBSDT MØLLER SALIG HANS
                SIVERTSENS, ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  454 MADAME KIERSTINE SALIG BEKS OG SALIG
                SYNDERMANS, ENKE I MERN SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE MED
             1 PRIORITET
       PANT II:  HUS
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  67
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 51
       PRIORITET: 2
             EFTER BEM.MAD SYNDERMANS EGEN I 1. PRIORITET I
              SAMME HUS
       SLETTET:  10-03-1760

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E266)

   E266  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  140A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-12-1754
       LÅNTAGER:  461 ERIC  COLSTRUP, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  465  PRÆSTØ KIRKE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE TÆT OP
             TIL HANS KALLEHAUGES BESTÅENDE AF 11 FAG FORHUS
              OG 8 FAG SIDEHUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
             DA PENGENE IKKE KUNNE ANBRINGES ANDET STED
              BEKVEMMELIGERE
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 39
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  19-12-1763
   E267  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  141A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1754
       LÅNTAGER:  227 TAGE  FREDELUND, KGL MAY BYFOGED I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  457 NIELS ROSEMKRANTZ VON HOLSTEIN,
                CAMMERJUNKER PÅ NYSØ I PRÆSTØ
                LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             VESTERPORT
       PANT II:  FARVERPRIVILEGIET
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 1490
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 76
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E268  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  142A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-06-1754
       LÅNTAGER:  159 JENS FREDERIK  SORTERUP,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   56 PEDER  STILLING, SOGNEDEGN I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   SE OPRINDELIG OBLIGATION
             AF 31/12 1750 TIL SALIG CHR.JUNGHANS,HVORPÅ ER
              BETALT 41 RDL+RENTER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  99
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: ?
       SLETTET:  18-12-1755
   E269  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  142B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    03-03-1755
       SÆLGER:   400 HENDRICH  GIELF, MUURMESTER I PRÆSTØ
       KØBER:    478 ANDERS THOMÆSEN NORMAND, SKOMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  190
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 28
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR TOLDER
             HANSENS GAARD OG VEST FOR GREGERS SVITZERS GAARD
             BESTÅENDE AF FORHUS 8 FAG, PORTRUM IBEREGNET,
             HEROVER EN KVIST PÅ 2 FAG 5 FAG HALVHUS OG 4 FAG
             SKUR, BRØND ETC. SAMT ENG PÅ STORE HOLM
   E270  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  143A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    03-04-1755
       SÆLGER:   347 PEDER BALLE PEGMAN, RESIDERENDE CAPPELAN I
                PRÆSTØ
       KØBER:    400 HENRICH  GIELF, MUURMESTER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  150
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 58
       EJENDOM:  AFBRÆNDT BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
              VESTEN OP TIL SKOMAGER
             ANDERS WEISMANDS HUS OG BYGGEPLADS OG ØSTEN OP
              TIL DEN AFBRÆNDT SKOLES HAVE SAMT
             TILLAGT COLLECT:159 RIGSDALER OG BRANDHJÆLP:
              268 RIGSDALER
   E271  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  144A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-04-1755
       SÆLGER:   477 THOMAS SØRENSEN ALBØGE,  I KØBENHAVN
       KØBER:    476 JØRGEN JENSEN SORTERUP,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  250
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 904
       EJENDOM:  GALIOTH "ANNE CATHRINE" KALDET
             DRÆGTIG: 17 COMMERCELÆSTER MED TILHØRENDE 3
              ANKERE, SEIGL OG TREIL SAMT EN
             BÅD OG EN JOLLE ETC ETC HVILKEN GALIOTH FORHEN
              HAR TILHØRT CHRISTOPHER
             ERMANDIGER AF PRÆSTØ
   E272  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  144A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-04-1755
       LÅNTAGER:  476 JØRGEN JENSEN SORTERUP,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  477 THOMAS SØRENSEN ALBØGE,  I KØBENHAVN
       PANT I:   GALIOTH KALDET
             "ANNE CATHRINE" DRÆGTIG 17 COMMERCELÆSTER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 904
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E273  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  145B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-03-1755
       SÆLGER:   337 CORT ANDREASEN HYLDTOFT, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    475 CHRISTOPHER  VALLUND, KIØB-OG HANDELSMAND
                I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  205
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 30
       EJENDOM:  GAARD OG GRUND PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
              TOLDER
             HANSENS IBOENDE GAARD OG ØST FOR BYSKRIVER RINGS
              IBOENDE GAARD BESTÅENDE AF 3LG NEMLIG
             FORHUS 10 FAG KVIST 3 FAG ØSTER LÆNGE 6 FAG SØNDER
              LÆNGE 10 FAG HALVHUS 3 FAG SAMT ENG PÅ STORE
              HOLM
   E274  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  146B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-05-1755
       LÅNTAGER:   83 HANS JØRGENSEN SVAN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  145 THORD  THODBERG, BIRKESKRIVER I ALLERSLEV
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             MARTINUS KIERK OG HANS OLSEN SVAN, "SOM TILFORN
              HAR TILHØRT MIN SALIG
             MODER SOPHIE HANSDATTER SALIG JØRGEN SVANS"
              BESTÅENDE AF 5 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  80
       EJENDOMSNR: 03
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1768
   E275  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  147A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-02-1755
       SÆLGER:   495 METTE POVELSDT SALIG ELIAS LARSENS, ENKE I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    496 MORTEN NIELSEN, MØLLERSVEND PÅ ØSTER
                MØLLE I STEGE
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73A
       EJENDOM:  VEJRMØLLE PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE MED
              TILHØRENDE BYGGEPLADS
             Ø-V 45 ALEN S-N 108 ALEN MED FORTOV SAMT ET
              SYVFAGS HUS PÅ SØNDRE SIDE (SE E276)
   E276  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  147A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-02-1755
       SÆLGER:   495 METTE POVELSDT SALIG ELIAS LARSENS, ENKE I
                PRÆSTØ
       KØBER:    496 MORTEN NIELSEN, MØLLER-SVEND PÅ ØSTER
                MØLLE I STEGE
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 68
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              MATHIAS
             SALOMONS HUS OG VESTEN OP TIL PEDER MORTENSENS
              HUS MED TILHØRENDE BYGGEPLADS PÅ 10 ALEN MED
              MED
             SAMT VEJRMØLLE (SE E275)
   E277  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  148A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-05-1755
       LÅNTAGER:  496 MORTEN NIELSEN, EJERE TIL STORE
                VEJRMØLLE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  495 METTE POVELSDT. SALIG ELIAS LARSENS, ENKE
                I PRÆSTØ
       PANT I:   VEJRMØLLE MED BYGGEPLADS
             PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE
       PANT II:  HUS PÅ 7 FAG PÅ SØNDRE SIDE
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 533
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 73A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-06-1762
   E278  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  148A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    03-05-1755
       LÅNTAGER:  277 HANS ANDERSEN MØLLER, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  426 JOHANNES JACOBSEN PÅ VEGNE: DISTRIKTETS
                BØRNEPENGE, INSTITUTION I VORDINGBORG
                GODSETS BØRNEPENGE?
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             HANS THOMÆSENS HUS OG VESTEN OP TIL HANS
              HELLESENS HUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
             ARV EFTER SALIG CHRISTOPHER PIIL I VESTENBÆK
              TILHØRENDE HANS DATTERDATTER
       EJENDOMSNR: 50
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  08-06-1762

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E279)

   E279  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  149A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-05-1755
       LÅNTAGER:  497 WILHELM ADOLPH FALKENSKIOLD, LØJTNANT VED
                DET 2 JYSKE CAVALLERIREG I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  475 CHRISTOPHER  WALLUND, KØBMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   DIV APEC LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  42
             DELS PGA KØBMANDSVARER DELS VED HYLDTOFTS
              AUKTIONER
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E280  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  149B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1755
       LÅNTAGER:  466 STEPHAN  HEEGAARD, CHORDEGN OG KLOKKER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  454 MADAME KIERSTINE SALIG  SYNDERMANS, ENKE
                I MERN SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS I PRÆSTØ
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL:  40
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 52
       PRIORITET: 2
             EFTER MADAME SALIG WIWILDS 1 PRIORITET
       SLETTET:  17-09-1757
   E281  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  150A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    03-03-1755
       LÅNTAGER:  478 ANDERS THOMÆSEN NORMAND, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  400 HENDRIK  GIELF, MUURMESTER
       PANT I:   GAARD BESTÅENDE AF 8 FAG FORHUS PÅ
             ADELGADE VEST FOR GREGERS SVITZERS GAARD OG ØST
              FOR TOLDER ENGELBRET HANSENS
             SAMT SFAG HALVHUS OG 4 FAG SKUR
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL:  96
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 28
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  26-12-1771
   E282  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  151A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-12-1755
       LÅNTAGER:  461 ERIK  COLSTRUP, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  498 MAGISTER LAURITZ  TERPAGTER, PROVST OVER
                BAARSE HERRED I MERN SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   INGEN PANT
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET:
       SLETTET:  13-12-1757
   E283  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  151B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-12-1755
       LÅNTAGER:  130 JOHAN  HANSTEEN, KIØB- OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  499 HR CHRESTEN OSTENFELDT PÅ VGN: BØRNEPENGE
                TILH, UMYNDIGE BØRN I ROHOLTE SOGN FAKSE
                HERRED
                SALIG FREDERIK RASMUSSENS EFTERLADTE BØRN
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             JØRGEN HELLESEN VESTEN OP TIL ET AF BYENS
              STRÆDE BEBOET AF LØJTNANT KEIL
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 230
             HALVDELEN AF SALIG FREDERIK RASMUSSENS BØRNS
              FÆDRENE ARV (SE E284)
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 48
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  15-12-1768
   E284  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2STK: E283 OG E284
       SIDE NR:  151A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-12-1755
       LÅNTAGER:  130 JOHAN  HANSTEEN, KIØB- OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  499 HR CHRESTEN OSTENFELDT PÅ VGN: RASMUSSENS,
                FREDERIK, UMYNDIGE BØRN I ROHOLTE SOGN
                FAKSE HERRED
       PANT I:   HUS VED ØSTER PORT MELLEM
             LUDVIG SLAGTER OG STRANDEN BESTÅENDE AF 9 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 230
             HALVDELEN AF SALIG FREDERIK RASMUSSENS BØRNS
              FÆDRENEARV (SE E283)
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 60
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  15-12-1768
   E285  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  152A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-01-1756
       LÅNTAGER:  159 JENS FRIDERICH  SORTERUP, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  500 SALIG JENS  MARIAGERS, UMYNDIGE BØRN I
                HOLTUG SOGN STEVNS HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  90
             ADMINISTRERET AF PROVSTEN FREDERICH SPLETH I
              STEVNS HERRED
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
             PEDER STILLINGS OBLIGATION PÅ DET SAMME ER
              NETOP BETALT
       SLETTET:  20-07-1758
   E286  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 2/12 1755
       SIDE NR:  153B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-12-1755
       SÆLGER:   439 CHRISTOPHER  ERMANDIGER,  I PRÆSTØ
       KØBER:    356 APPELONE SOPHIE SALIG  WIWILDS, ENKE I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  201
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 38
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
              JOHAN HANSTEENS
             IBOENDE GAARD OG ØSTEN OP TIL TORVESTRÆDET SAMT
              ENG PÅ STORE HOLM I BOLEBJORDEN
   E287  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  154A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1755
       LÅNTAGER:  400 HENDRICH  GIELF, MUURMESTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  393 JACOB OLSEN I SØNDER SKOVHUSE,  I ØSTER
                EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             MAREN SALIG JENS WEISMANS IBOENDE HUS OG ØSTEN
              OP TIL DEN AFBRÆNDTE SKOLES HAVE BESTÅENDE
             AF 21 FAG FORHUS OG 23 FAG BAGHUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 58
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  24-12-1760
   E288  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  155A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-12-1755
       LÅNTAGER:  475 CHRISTOPHER  WALLUND, KIØB- OG
                HANDELSMAND
       LÅNGIVER:  501 CATHARINE BOLETTE SALIG  HEGELUNDS, ENKE,
                BOENDE HOS SVIGERSØNNEN I NESTELSØ SOGN
                HAMMER HERRED
                CHRISTOPHER WALLUNDS MOSTER
                DEGNEN LUNDORPH
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             TOLDER HANSEN OG ØST FOR BYSKRIVER WILLUM RING
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 170
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 30
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  07-04-1756
   E289  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  155B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-03-1756
       SÆLGER:   475 CHRISTOPHER  WALLUND, KIØB- OG
                HANDELSMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    502 FIRMA JENS HANSEN KROG OG IB PETTERSEN,
                KØBMANDSINTERESSENTSKAB I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  450
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 30
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR TOLDER
              HANSEN OG
             ØST FOR BYSKRIVER RING BESTÅENDE AF 3LÆNGER
              10 FAG FORHUS MED 2 FAGS KVIST ØSTER LÆNGE 6 FAG SØNDER
              LÆNGE 10 FAG
             HALVHUS 3 FAG SAMT ENG PÅ STORE HOLM SAMT
              KRAMBOD MED DISKE REOLER, SALTKISTE ETC.
   E290  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  156B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-03-1756
       LÅNTAGER:  502 FIRMA JENS HANSEN KROG OG IB PETTERSEN,
                INTERESSENTSKAB I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  475 CHRISTOPHER  WALLUND, KIØBMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   KAUTIONIST OG SELV-
             SKYLDER: MORTEN WULF I SKELSKØR
       PANT II:  KAUTIONIST OG SELV-
             SKYLDNER: KØBMAND CLAUS BRYSTING I NÆSTVED
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 1000
             FOR TILSKØDET GAARD (E289) SAMT OVER DRAGNE
              KØBMANDSVARER TIL FORHANDLING
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET:
       SLETTET:  17-07-1756

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E291)

   E291  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  157A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-07-1755
       SÆLGER:   395 MATHIAS GEORG  KEIL, LØJTNANT VED DET
                2.JYSKE CAVALLERIREG.
       KØBER:    49 MIKKEL PETTERSEN, FORHV. MØLLER I
                HELLEDES MØLLE I EVERDRUP SOGN BAARSE
                HERRED
       PRIS RIGSD:  380
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 66
       EJENDOM:  GAARD PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE PÅ HJØRNET AF
             JOMFRUSTRÆDET OG ØST FOR SKOMAGERMESTER MATHIAS
              SALOMON LARSENS HUS FORHUS 9 FAG
             LUDE VED ØSTER GAVL TIL STALD SAMT LUDE AF
              BRÆDDER I GAARDEN
   E292  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  157B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-06-1756
       LÅNTAGER:  474 ANDERS  NYERAAD, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  432 ANDERS PEDERSEN I AASIDE,  I SNESERE
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             OLUF BØDKERS HUS OG VESTEN OP TIL NIELS
              PEDERSEN JESMANS HUS FORHUS 5 FAG BAGHUS 3 FAG
       PANT II:  DIV SOEC LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  93
             HERAF OVERFØRT 100 SLETDALER ELLER 67 RIGSDALER
              FRA HANS SALIG HUSTRU ANNE NIELSDATTER
             HVIS HUS OG BO HAN TILTRÅDTE VED ÆGTESKAB
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 09
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1772
   E293  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  158B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1756
       LÅNTAGER:   89 MATHIAS SALOMON LARSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  504 PEDER HANSEN LYNGE, MØLLER? PÅ LANGEBÆKS
                MØLLE I KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             MIKKEL PETERSEN MØLLER OG VESTEN OP TIL MORTEN
              MØLLER MED TILHØRENDE BYGGEPLADS 5,5ALEN
             GAARDS- OG HAVERUM LÆNGDE 94 ALEN 4TOMMER BREDDE
              25,5ALEN FORHUS 9 FAG
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL:  50
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 67
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  02-12-1758
   E294  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  159A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-08-1756
       SÆLGER:   356 APPELONE SOPHIA SALIG  WIWILDS, ENKE I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    130 JOHAN  HANSTEEN, KIØB- OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 38
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
              HANSTEENS IBOENDE GAARD
             OG ØSTEN OP TIL TORVESTRÆDET SAMT ENG PÅ STORE
              HOLM JVF SKØDE AF 31/12 1755
   E295  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  159B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    07-08-1756
       LÅNTAGER:  130 JOHAN  HANSTEEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  356 MADAME APP.SOPH. SALIG HANS  WIWILDS,
                ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             HANS IBOENDE GAARD OG ØSTEN OP TIL TORVESTRÆDET
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 38
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1763
   E296  TYPE:    SKØDE
             EVT ER DET BLOT SALG AF BYGGEPLADS JVF FORORDN
              I SÅ FALD ER SÆLGER UKENDT
             JVF REFERAT I SKØDE AF 29/10 1756 (E502) "ET
              IHÆNDEHAVENDE SKØDE"
       SIDE NR:  160B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    03-12-1731
       SÆLGER:    6 NATHANAEL  BENTHER, BYFOGED
       KØBER:    306 JENS PEDERSEN?, VÆGTER? I ALLERSLEV SOGN
                BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 56
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
              JOMFRUSTRÆDET
             OG FATTIGHUSET, REFERAT I SKØDE AF 29/10 1756
              (E295).
   E297  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  161A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-09-1756
       LÅNTAGER:  340 HANS OLSEN, SKIBSMAND
       LÅNGIVER:  498 LARS  TERPAGER, PROVST OVER BAARSE HERRED
                OG SOGNEPRÆST I MERN SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             MADAME SALIG SADOLINS HUS OG ØSTEN OP TIL
              SKOMAGERMASTER MATHIAS OLSEN SVANS HUS
              BESTÅENDE AF
             FORHUS 9 FAG OG BAGHUS 5 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 18
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  10-11-1766
   E298  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  161B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-06-1756
       LÅNTAGER:  506 JØRGEN THORSEN, SMED I PRÆSTØ
                TROLOVET MED SALIG ANDREAS CHURDTS ENKE
       LÅNGIVER:  397 BØRGE JACOBSEN, FULDMÆGTIG HOS SIN
                BRODER I VORDINGBORG
                VELÆDLE REGIMENTSSKRIVER JOHANNES JACOBSEN
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             PEDER SKRÆDDERS HUS OG ØSTEN OP TIL VEJRMØLLEN
              OG DENS PLADS
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 120
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 73
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  24-02-1780
   E299  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  162B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-12-1756
       SÆLGER:   458 JØRGEN NIELSEN MØLLER, FORRIGE BORGER I
                PRÆSTØ
       KØBER:    507 MADAME ANNE CATHARINE SALIG  KRARUPS,
                ENKE I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  126
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 43
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM HANS
              JØRGENSEN
             SNEDKER OG JACOB MAYMAN JVF AUKTIONSSKØDE AF
              4/12 1752
             BREDDE 19,75 ALEN OG HAVEN LIGE BREDDE SAMT ENG
              PÅ STORE HOLM
   E300  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  163A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-12-1756
       SÆLGER:   152 SALIG CATHARINE RASMUSDATTER SALIG JOHAN
                GIELFS, ARVINGER I PRÆSTØ
                NEMLIG MICHAEL,MAREN OG DETLEF BARTOL DEHN
                FOR SIN HUSTRU ANNE KIRSTINE
       KØBER:    508 RASMUS JOHANSEN GIELF, SKOMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
             INDLØSER PANT UDBETALER FÆDRENE ARV SAMT 3RDL
              TIL MAREN
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 11
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM OLUF BØDKER
              OG
             OG STRÆDET MED KØBSTADENS VANDRENDE SAMT ENG PÅ
              STORE HOLM
   E301  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  164A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1756
       LÅNTAGER:  508 RASMUS  GIELF, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  399 JOCHUM NICOLAI  PREHN, KGL MAY
                BIRKESKRIVER I ALLERSLEV SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   HUS PÅ 9 FAG PÅ ADELGADE
             SØNDRE SIDE MELLEM OLUF BØDKERS HUS OG BYENS
              STRÆDE PÅ DEN VESTER SIDE
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 133
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 11
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1779
   E302  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  165A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1756
       LÅNTAGER:  505 JENS NIELSEN GANDRUP, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  454 MADAME KIRSTINE SALIG  SYNDERMANS, ENKE I
                MERN SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             JOMFRUSTRÆDET OG VEST FOR DE FATTIGES AFBRÆNDT
              BYGGEPLADS FORHUS 5 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  80
       EJENDOMSNR: 56
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-10-1766

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E303)

   E303  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  165B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-06-1757
       SÆLGER:   231 MATHIAS OLSEN SVAN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    30 MATHIAS JØRGENSEN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  220
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 17
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL JØRGEN
              JENSEN OG
             VESTEN OP TIL HANS OLSEN SEILINGSMAND BESTÅENDE
              AF FORHUS 9 FAG SIDEHUS 4 FAG SAMT ENG PÅ STORE
              HOL
   E304  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  166B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-12-1756
       SÆLGER:   466 STEPHAN  HEEGAARD, DEGN I HØVE SOGN
                VESTER FLAKKEBJERG HERRED
       KØBER:    241 RASMUS JENSEN KIÆR, UHRMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  140
             HVILKET BETALES TIL MADAME SALIG WIWILDS I
              BAARSE 11/6 1757
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 52
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM HANS
              THOMÆSEN OG
             NIELS JENSEN MED TILHØRENDE ENG PÅ STORE HOLM
              BESTÅENDE AF 10 FAG FORHUS
   E305  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  167A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1757
       LÅNTAGER:  241 RASMUS JENSEN KIÆR, UHRMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  509 DANIEL  PLUM, SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             HANS THOMÆSEN OG NIELS JENSEN
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 120
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 52
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1773
   E306  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 21/6 1757
       SIDE NR:  167A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-11-1757
       SÆLGER:   343 JENS  BØSHOLT, FORRIGE KØBMAND I
                KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    475 CHRISTOPHER  WALLUND, KIØB- OG
                HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  453
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              KØBSTADENS STRÆDE
             OG VESTEN OP TIL SKOMAGERMESTER ERIK HANSENS
              IBOENDE HUS MED HESTEMØLLE BESTÅENDE AF FORHUS
              16 FAG
             ØSTER SIDEHUS 4 FAG SAMT ENG PÅ STORE HOLM
   E307  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  168A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    28-06-1757
       LÅNTAGER:  475 CHRISTOPHER  WALLUND, KIØB- OG
                HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  510 SALIG NIELS HEMMINGSENS, UMYNDIGE BØRN I
                KALLEHAVE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELS SØNDRE SIDE VED
             OFFENTLIG AUKTION 21/6 SIDSTLEDEN TILSLAGEN
              BESTÅENDE AF FORHUS 16 FAG SIDEHUS 4 FAG
       PANT II:  SÆDV. SPECIFICERET INVENTAR
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 350
             FÆDRENE ARV, FORMIDLET VED REGIMENTSSKRIVER
              JOHS.JACOBSEN I VORDINGBORG
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  01-02-1762
   E308  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  168B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-12-1757
       PERSON:   400 HENDRIK  GIELF
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: FORPAGTER CONSUMPTIONEN FOR 3 ÅR,
             NEMLIG 1758, 1759 OG 1760 HVORFOR
             MATHIAS JØRGENSEN KAUTIONERER
   E309  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  169A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-10-1757
       LÅNTAGER:  154 GREGERS  SVITZER, FELDBEREDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  509 DANIEL  PLUM, SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD I ÅR OPBYGT BESTÅENDE
             AF FORHUS 14 FAG PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN
              OP TIL ANDERS NORMANS NYOPBYGDE HUS SAMT
              BAGHUS 7 FAG
             SOM AGTES BYGGET FØRSTKOMMENDE SOMMER (1758)
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 250
             "TIL MIN FOREHAVENDE BYGNINGS BEFORDRING LAANT
              OG FORSTRAKT HAVER"
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 27
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E310  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  170A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    27-05-1758
       LÅNTAGER:   81 HANS HENDRIKSEN KALLEHAUGE, BORGER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  498 LARS  TERPAGER, PROVST OG SOGNEPRÆST I
                MERN SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS UNDER BYGNING
             BESTÅENDE AF FORHUS 11 FAG PÅ ADELGADE NORDRE
              SIDE ØSTEN OP TIL SØNNEN HENDRICH KALLEHAUGES
              HUS OG
             VESTEN OP TIL SOGNEPRÆSTEN HR COLSTRUPS GAARD
       PANT II:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 40
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  28-02-1773
   E311  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  171A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1758
       LÅNTAGER:  475 CHRISTOPHER  WALLUND, KIØB- OG
                HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  511 CARSTEN CHRISTOPHERSEN, FÆRGEMAND I
                KALLEHAUGE FÆRGEGD. I KALVEHAVE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   ENG PÅ STORE HOLM
       PANT II:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             SALIG ERIK HANSENS HUS OG VEST FOR ET KØBSTADEN
              TILHØRENDE STRÆDE FORHUS 16 FAG MED
             DERUDI VÆRENDE HESTEMØLLE SAMT SIDEHUS 4 FAG TIL
              BYENS STRÆDE
       PANT III:  SPECIFICERET LØSØRE MED 1. PRIORITET
       LÅNESUM RDL: 450
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  28-01-1762
   E312  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 15/11 1755
       SIDE NR:  172A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-12-1757
       SÆLGER:   439 CHRISTOPHER  ERMANDIGER, FORRIGE KIØBMAND
                I PRÆSTØ
       KØBER:    457 NIELS ROSENKRANTZ VON HOLSTEIN,
                KAMMERJUNKER TIL LYSTRUP I KONGSTED SOGN
                FAKSE HERRED
       PRIS RIGSD:  351
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 36
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              MATHIAS JØRGENSEN
             OG VESTEN OP TIL BEMELTE MONSIEUR MATHIAS
              JØRGENSENS TILHØRENDE HUS (CONSUMPTIONSBOD)
             BESTÅENDE AF FORHUS 47 FAG BAGHUS
              13 FAG, HAVE, BULVÆRK, STRANDHAVE MED KIRKENS
              PLADS
   E313  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  172B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-12-1757
       PERSON:   457 NIELS ROSENKRANTZ VON HOLSTEIN
       EJENDOMSNR: 36
       OPLYSNING: DEN DEL AF STRANDHAVEN SOM ER RESER-
             VERET PRÆSTØ KIRKE HAR NR.36'S EJER
             LÆNGE BRUGT MOD 1MK8SK TIL KIRKEN
   E314  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  173A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-05-1758
       SÆLGER:   457 NIELS ROSENKRANTZ VON HOLSTEIN,
                CONFERENTZRAAD TIL LYSTRUP I KONGSTED
                SOGN FAKSE HERRED
       KØBER:    502 IB PETTERSEN OG KROG,
                KØBMANDSINTERESSENTSKAB I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  300
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 36
       EJENDOM:  BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              MATHIAS JØRGENSENS BYGGEPLADS OG VESTEN OP TIL
              MATH.JØRGENSENS CONSUMPTIONSBOD JVF SKØDE
              10/12-57
   E315  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  173B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-06-1758
       LÅNTAGER:  502 IB PETTERSEN OG JENS KROG,
                KØBMANDSINTERESSENTSKAB I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  389 CLAUS  BRYSTING, KØBMAND I NÆSTVED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             MATHIAS JØRGENS IBOENDE GAARD OG HANS HUS SOM
              BENYTTES TIL CONSUMPTIONSBOD
             BESTÅENDE AF FORHUS 14 FAG NYOPBYGT OG BAGHUS
              13 FAG SAMT BYGGEPLADS OG HAVE JVF SKØDE AF
              10/12-
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  06-06-1761

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E316)

   E316  TYPE:    OBLIGATION
             TRANSPORT AF OBLIGATION AF 30/3 1756 OPRINDELIG
              UDST. TIL CHRIST.WALLUND
       SIDE NR:  174A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-07-1756
       LÅNTAGER:  502 IB PETTERSEN OG JENS KROG,
                KØBMANDSINTERESSENSKAB I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  389 CLAUS  BRYSTING, KØBMAND I NÆSTVED
       PANT I:   KAUTIONIST OG SELV-
             SKYLDNER ER MORTEN WULF I SKELSKØR
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 900
             100 RIGSDALER AF DE OPRINDELIGE 1000 RIGSDALER
              ER BETALT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 03
       PRIORITET: 3
       SLETTET:  17-07-1758
   E317  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 17/1 1758,
       SIDE NR:  174B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-08-1758
       SÆLGER:   165 SALIG ERIK HANSEN HELLESEN, SKOMAGER I
                PRÆSTØ
       KØBER:    475 CHRISTOPHER  WALLUND, KIØB- OG
                HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  150
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 13
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM MADS MADSEN
              I
             OEREGAARD HANS HUS OG MONSIEUR CHRISTOPHER
              WALLUNDS IBOENDE GAARD BESTÅENDE AF FORHUS 9 FAG
              SAM
             ENG PÅ STORE HOLM SAMT 14 STOLPER OG 14 LØSHOLTER
              AF EG TIL 5 FAG BAGHUS
   E318  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  175B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-08-1758
       LÅNTAGER:  475 CHRISTOPHER  WALLUND, KIØB- OG
                HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  511 CARSTEN CHRISTOPHERSEN, FÆRGEMAND I
                KALLEHAUGE FÆRGEGAARD I KALVEHAVE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR MADS
             MADSENS TILHØRENDE HUS OG VEST FOR HANS EGET
              IBOENDE GAARD BESTÅENDE AF FORHUS 9 FAG ETC JVF
              SKØDE(E317
       PANT II:
       PANT III:  SØLVKRUS 38LOD 1 PRIORITET
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  11-12-1761
   E319  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  176B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-09-1758
       LÅNTAGER:  475 CHRISTOPHER  WALLUND, KØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  512 PETTER JOHANSEN VALENTIN,  I KØBENHAVN
       PANT I:   GAARD OG HESTEMØLLE PÅ
             ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR SALIG ERICH
              HELLESENS FORHEN TILHØRENDE HUS OG VEST FOR
              BYENS STRÆDE
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 290
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12
       PRIORITET: 3
       SLETTET:  00-00-0000
   E320  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  177B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-12-1758
       SÆLGER:    89 MATHIAS SALOMON LARSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    496 MORTEN NIELSEN, MØLLER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  50
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 67
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE ØST FOR MORTEN
              NIELSENS
             EGET IBOENDE HUS OG VESTEN OP TIL OLUF
              RASMUSSENS IBOENDE GAARD MED TILHØRENDE
              BYGGEPLADS 5,5ALEN
             VED MORTEN MØLLERS HUS HAVEN ER CA. 94X25,5ALEN
              FORHUS 9 FAG SAMT ENG PÅ STORE
   E321  TYPE:    SKØDE
             "GAVEBREV" TIL SVIGERSØN OG DATTER MOD MEDDELT
              AFKALD AF 9/7 56
       SIDE NR:  178B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    27-01-1759
       SÆLGER:   358 HANS JØRGENSEN SNEDKER,  I PRÆSTØ
       KØBER:    513 HENDRICH HANSEN KALLEHAUGE, SKOMAGERMESTER
                I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  40
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 41
       EJENDOM:  HUS OG BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
              VESTEN OP TIL HANS KALLE-
             HAUGES HUS OG BYGGEPLADS OG ØSTEN OP TIL HANS
              EGET ("MIT") IBOENDE HUS DETTE HUS ER SIDEN
             FOR H.H.KALLEHAUGE BRÆNDT MEN BESTOD AF FORHUS
              8 FAG OG SIDEHUS 3 FAG BRD. 19 ALEN
   E322  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  179B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-11-1758
       LÅNTAGER:  513 HENDRICH HANSEN KALLEHAUGE, SKOMAGER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  454 MADAME KIERSTINE SALIG  SYNDERMANS, ENKE
                I MERN SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             HANS FADER HANS KALLEHAUGE OG VEST FOR HANS
              SVOGER JOCHUM HANSEN SNEDKER
             BESTÅENDE AF FORHUS 8 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 41
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  02-01-1771
   E323  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  180B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-03-1759
       LÅNTAGER:  130 JOHAN  HANSTEEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETTER  RUNGE, SOGNEPRÆST I
                UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             HANS ANDEN GAARD SOM ER AFBRÆNDT OG ØSTEN OP TIL
              MATHIAS JØRGENSENS BYGGEPLADS BESTÅENDE
             AF FORHUS 23 FAG SIDEHUS 16+15 FAG SAMT
              BYGGEPLADS PÅ BEGGE SIDER
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 600
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 37
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  21-06-1766
   E324  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  181B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-06-1759
       LÅNTAGER:  463 REIMERT HENRICH  CREMNITZ, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETTER  RUNGE, SOGNEPRÆST I
                UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM SR
             KRARUPS GAARD OG JACOB GADS BYGGEPLADS BESTÅENDE
              AF FORHUS 15 FAG OG SIDEHUS 8 FAG SAMT BAGHUS PÅ
             5 FAG SOM MED DET FØRSTE BLIVER BYGGET
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 33
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1777
   E325  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  182B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-08-1759
       SÆLGER:   153 JOHAN GEERTSEN, SMED PÅ TJØRNEHOVEDS
                OVERDREV I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
                AUKTION 13/3 1759 TIL FORDEL FOR DØDSBOET
                EFTER HANS SALIG KONE
       KØBER:    819 JENS JOHANSEN, FELDBEREDERSVEND I
                ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
                SØN AF JOHAN GEERTSEN, HOS HVEM HAN
                OPHOLDER SIG
       PRIS RIGSD:  73
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 05
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR JEPPE
              JENSENS I
             FAXINGES HUS OG VEST FOR LARS KLANDTS IBOENDE
              HUS BESTÅENDE AF FORHUS 5 FAG SAMT BAGHUS
   E326  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  183A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-07-1759
       SÆLGER:   496 MORTEN NIELSEN, VEJR-MØLLER I PRÆSTØ
       KØBER:    515 OLUF RASMUSSEN, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  70
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 67
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE BESTÅENDE AF 9 FAG
              FORHUS ØST FOR
             "MIT" IBOENDE HUS OG VESTEN OP TIL OLUF
              RASMUSSEN SØNDER IBOENDE HUS UNDTAGEN
              BYGGEPLADS PÅ 5,5 ALEN
             HAVEN ER 94 ALEN LANG OG 25,5ALEN BRED I DEN ØV.
              ENDE, 17,5 I DEN ANDEN.
             SAMT ENG PÅ STORE HOLM
   E327  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  183B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-10-1759
       LÅNTAGER:  358 HANS JØRGENSEN SNEDKER, FORHV SNEDKER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  385 NIELS JØRGENSEN, LADEFOGED I STAVREBY I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
                PERSONNUMMER LIDT USIKKERT
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             HENDRICH KALLEHAUGE OG ØSTEN OP TIL MADAME
              SALIG KRARUPS IBOENDE HUS BESTÅENDE AF FORHUS
              9 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  40
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 42
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1769

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E328)

   E328  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  184B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    07-08-1759
       SÆLGER:   227 TAGE  FREDELUND, BYFOGED I PRÆSTØ
       KØBER:    496 MORTEN NIELSEN, MØLLER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 68
             EJENDOM NR. USIKKERT
       EJENDOM:  ENG PÅ STORE HOLM MELLEM PEDER
             FRANKS OG PEDER MORTENSENS ENGE VEST FOR
              MICHAEL GIELFS ENG,HØRENDE
             TIL MORTEN NIELSENS IBOENDE HUS MED RETTE
   E329  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  185A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1759
       LÅNTAGER:  299 OLUF HANSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  356 MADAME SALIG HR HANS  WIWILDS, ENKE I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             GREGERS SVITZERS AFBRÆNDT BYGGEPLADS OG VEST
              FOR CHRISTIAN SNEDKERS IBOENDE HUS BESTÅENDE
             AF FORHUS 8 FAG OG BAGHUS 4 FAG,NYOPBYGT.
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 25
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  04-06-1763
   E330  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  185B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-12-1759
       LÅNTAGER:  461 ERICH  COLSTRUP, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  399   PREHN, BIRKESKRIVER I ALLERSLEV SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD I PRÆSTØ
       PANT II:  BOHAVE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 39
       PRIORITET: 3
             EFTER PRÆSTØ KIRKES 1. PRIORITET PÅ 200
              RIGSDALER OG PRÆSTEENKEKASSENS 2.PRI
             PÅ 233 RIGSDALER NÅR NÅDSENSÅRET IKKE MÅTTE SLÅ
              TIL
       SLETTET:  11-12-1763
   E331  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  186 I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-03-1760
       LÅNTAGER:  516 MATHIAS PETTERSEN, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  400 HENDRICH  GIELF, MUURMESTER I PRÆSTØ
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  10
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E332  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  187A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-03-1760
       SÆLGER:   550 HANS THOMÆSEN,  I PRÆSTØ
       KØBER:    543 PEDER NIELSEN HOLM, SKOMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  210
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 51
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR HANS
              ANDERSEN
             MØLLER OG VEST FOR URMAGER RASMUS KIÆR
              BESTÅENDE AF 7 FAG FORHUS 2 FAG KVIST OG 6 FAG
              SIDEHUS
             SAMT EN HEL DEL SPECIFICERET INVENTAR
   E333  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  188A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-06-1760
       LÅNTAGER:  543 PEDER NIELSEN HOLM, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  393 JACOB OLSEN I SØNDER SCHOUHUUSE,  I
                ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             HANS ANDERSEN MØLLER OG VESTEN OP TIL RASMUS
              KIÆR UHRMAGER BESTÅENDE AF 7 FAG MED
             KVIST 2 FAG SAMT SIDEHUS 6 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 51
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-04-1763
   E334  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT OP I E334 OG E335
       SIDE NR:  189A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-06-1760
       LÅNTAGER:  502 IB PETTERSEN OG KROG, KIØB- OG HANDELSMÆND
                I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  551 JOHANNES  WEYLE, PRÆST I KONGSTED SOGN
                FAKSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE ØSTEN OP TIL
             TOLDER HANSEN OG VESTEN OP TIL BYSKRIVER RING
              BESTÅENDE AF 11 FAG FORHUS OG ØSTER SIDEHUS
              7 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
             HALVDELEN AF LÅNESUM PÅ 400 RIGSDALER
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 30
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1761
   E335  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  190A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-06-1760
       SÆLGER:   342 MADS MADSEN I OEREGAARD,  I BELDRINGE
                SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    527 OLUF HANSEN SVAN, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  200
       EJENDOMSNR: 14
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR SKIPPER
              FRIDERICH
             MAYMAND OG VEST FOR CHRISTOPHER WALLUND FORHUS
              6 FAG BAGHUS 3 FAG SAMT ENG PÅ STORE HOLM
   E336  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  191A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-06-1760
       LÅNTAGER:  527 OLUF HANSEN SVAN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  432 ANDERS PEDERSEN, BONDEFOGED OG GMD I
                AASIDE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             MONSIEUR CHRISTOPHER WALLUND OG VESTEN OP TIL
              FRIDERICH MAYMAND FORHUS 6 FAG BAGHUS 3 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 14
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1768
   E337  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  192A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-06-1760
       LÅNTAGER:  452 THOMAS  KRARUP, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  480 ELISABETH MARIA  ERMANDIGER, JOMFRU I
                STORE HEDDINGE
       PANT I:   GAARD MELLEM BYFOGED
             FREDELUNDS BYGGEPLADS OG BAGER CREMNITZES GAARD
              FORHUS 28 FAG BAGHUS 6 FAG
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 194
             MØDRENE ARV JVF SKIFTE DATERET SKANDERBORG 28/4
              1749
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 34
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  23-11-1775
             KVITTERET AF JENS BRASCH GIFT MED EL.MARIA
              ERMANDIGER
   E338  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION OG LÅNESUM DELT OP MELLEM E334 OG
              E335
       SIDE NR:  189A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-06-1760
       LÅNTAGER:  502 IB PETTERSEN OG KROG, KIØB- OG HANDELSMÆND
                I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  551 JOHANNES  WEYLE, PRÆST I KONGSTED SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             MATHIAS JØRGENSENS BYGGEPLADS OG VESTEN OP TIL
              SAMMES HUS BESTÅENDE AF 44 FAG FORHUS OG 12 FAG
              BAGHUS
       PANT II:  DIV SPECIFICERET INVENTAR
       PANT III:  STRANDHAVE,FRUGTHAVE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET: 2
             EFTER CLAUS BRYSTING I NÆSTVEDS 1 PRIORITET PÅ
              400RDL
       SLETTET:  11-06-1761
   E339  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  192B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-11-1760
       LÅNTAGER:  515 OLUF RASMUSSEN, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  454 MADAME SALIG  SYNDERMANS I NORDRE MEHR,
                I MERN SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE SOM
             MOD ØST ER HJØRNEHUS TIL JOMFRUSTRÆDET OG
              VESTEN OP TIL HANS EGET HUS SOM HAN
             HAR KØBT AF MORTEN MØLLER BESTÅENDE AF 9 FAG
              FORHUS LUDER, HAVE MM. SOM DET
             AF "RITMESTER KEIL TIL MIN FORMAND UDSTEDTE
              KIØBEBREV FORMELDER"
       PANT II:  HANS EGET HUS VEST FOR (NR)
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 66
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1761

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E340)

   E340  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  194B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-12-1760
       LÅNTAGER:  154 GREGERS  SVITZER, FELDBEREDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  275 HANS GREGERSEN SVITZER, FELDBEREDERSVEND I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             GREGERS SVITZERS IBOENDE GAARD OG ØSTEN OP TIL
              SKIPPER OLUF HANSENS IBOENDE HUS
             BESTÅENDE AF 8 FAG FORHUS MED FELDBEREDERSTAMPE
       PANT II:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 150
             HERAF MØDRENE ARV 100 RIGSDALER
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 26
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  04-05-1768
   E341  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT MED E AF 20/12 1760
       SIDE NR:  194B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-12-1760
       LÅNTAGER:  154 GREGERS  SVITZER, FELDBEREDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  275 HANS GREGERSEN SVITZER, FELDBEREDERSVEND I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             HANS ANDEN GAARD OG ØSTEN OP TIL SKOMAGER ANDERS
              NORMANDS HUS BESTÅENDE AF 14 FAG FORHUS OG
             3 FAG BAGHUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 27
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  04-05-1768
   E342  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  195B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-01-1761
       SÆLGER:   400 HENDRICH  GIELF, MUURMESTER I PRÆSTØ
       KØBER:    557 ANNE DOROTHEA SMIT SALIG JUSTITSRÅD VON
                MUNTHE AF MORGENSTJERN, ENKE PÅ BÆKKESKOV
       PRIS RIGSD:  500
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 58
       EJENDOM:  GAARD BESTÅENDE AF 2 FAG FORHUS 15+7 FAG SIDEHUS
              HERUNDER
             REGNET VOGNREMISE,ALT PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
              ØSTEN OP TIL EN BYGGEPLADS HVORPÅ SKOLEN HAR
              STÅET SOM
             PRÆSTØ KØBSTAD NU EJER OG VESTEN OP TIL SALIG
              MAREN SALIG JENS WEISMANS HUS
   E343  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  196A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-03-1761
       SÆLGER:   130 JOHAN  HANSTEEN, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    572 ERICH ESBORNSEN, SKIPPER I DRAGØR
       PRIS RIGSD:  525
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 905
       EJENDOM:  JAGT "CHRISTINE" DRÆGTIG 12,5 LÆST JVF
             CAMMER COLLEGII MAALEBREV AF 25/6 1760 MED
              TILHØRENDE SPECIFICERET REDSKAB
   E344  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 3/8 1759
       SIDE NR:  196B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-06-1761
       SÆLGER:   216   PRÆSTØ KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       KØBER:    505 JENS  GANDRUP, SKOMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   2
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 56A
       EJENDOM:  BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP
              TIL JENS GANDRUP OG
             ØSTEN OP TIL MAREN SALIG WEISMANDS ELLER SØNNEN
              HVORPÅ FATTIGHUSET STOD,17X84 ALEN
             HELT TIL BARAQUE-HAVEN, JVF FORORD ANGÅENDE ØDE
              BYGGEPLADSER (56A+B)
   E345  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT OP I E345 OG E346 MED 500
              RIGSDALER PÅ HVER
       SIDE NR:  197B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-06-1761
       LÅNTAGER:  502 IB PETTERSEN OG JENS KROG, KIØBMÆND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  551 JOHANNES  WEYLE, SOGNEPRÆST I KONGSTED
                SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             MATHIAS JØRGENSEN OG VESTEN OP TIL SAMMES
              CONSUMPTIONSBOD BESTÅENDE AF 44 FAG FORHUS
             SAMT 15,5 FAG BAGHUS VURDERET TIL 1900 RIGSDALER
       PANT II:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-06-1764
   E346  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT OP I E345 OG E346 MED 500
              RIGSDALER PÅ HVER
       SIDE NR:  197B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-06-1761
       LÅNTAGER:  502 IB PETTERSEN OG JENS KROG, KØBMÆND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  551 JOHANNES  WEYLE, SOGNEPRÆST I KONGSTED
                SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             MADAME SALIG ENGELBRET HANSENS OG VESTEN OP TIL
              WILLUM RING BESTÅENDE AF 11 FAG FORHUS 14 FAG
              BAGHUS
             ASSORTERET FOR 700 RIGSDALER
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 30
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-06-1764
   E347  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  198A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-01-1761
       SÆLGER:   153 JOHAN GEERTSENS SMEDS, ARVINGER I PRÆSTØ OG
                BAKKEBØLLE I VORDINGBORG LANDSOGN BAARSE
                HERRED NEMLIG JENS, OLUF ANDERSEN, ANDERS
                OLSEN OG PEDER MADSEN PÅ DERES HUSTRUERS VEGNE
       KØBER:    397 BØRGE JACOBSEN, FULDMÆGTIG HOS SIN
                BRODER I VORDINGBORG
       PRIS RIGSD:  80
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 46
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR JOHANNES
              CLOD TYSK
             PRÆST PÅ VEMMETOFTE, SOM NU BEBOS AF CAPPELANEN
              BERTEL HERMAN GRUBBE OG
             VEST FOR CANCELLIASSESSOR OG BIRKEDOMMER OLUF
              BRUUN,INDR TIL 2 LEJEVÅNINGER
   E348  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 1/4 1761
       SIDE NR:  199B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-12-1761
       SÆLGER:   216   PRÆSTØ KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       KØBER:    557 ANNE DOROTHEA SMIT SALIG JUSTITSRÅD VON
                MUNTHE AF MORGENSTJERN, ENKE I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   3
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 58A
       EJENDOM:  BYGGEPLADS HVORPÅ SKOLEN HAR STÅET PÅ ADELGADE
             NORDRE SIDE VESTEN OP TIL HØYBENEFNTE FRUES
              TILHØRENDE OG IBOENDE GAARD OG ØSTEN OP TIL
              KIRKEGAARDENS RINGMUUR
             STRÆKKER SIG S-N 75 ALEN OG V-Ø I SØNDER
              ENDE:14 OG I NORDRE ENDE 16 ALEN
   E349  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  200A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1761
       LÅNTAGER:  339 FRIDERICH  MAYMAND, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  161 CHRISTIAN PETTER  RUNGE, SOGNEPRÆST I
                UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             APELONE HENDRICHSDATTER SALIG JØRGEN JENSENS OG
              VEST FOR BØDKER OLUF SVAN
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  JAGT "BIRGITTE"
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 15
             8 1/2 LÆSTER MED REDSKAB
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  28-12-1768
             KVITTERET AF SØNNEN ANDER RUNGE MOD EN NY
              OBLIGATION
   E350  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  201A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-12-1761
       SÆLGER:   515 OLE RASMUSSEN, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    556 RASMUS  ESCH, TOLDER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  250
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 66
       EJENDOM:  GAARD MED TILLIGGENDE PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE
              PÅ
             HJØRNET AF JOMFRUSTRÆDET OG ØST FOR ET "MIG
              TILHØRENDE HUS" BESTÅENDE AF 9 FAG FORHUS MM
             BRANDFORSIKRET FOR 350 RIGSDALER
   E351  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  201B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1761
       LÅNTAGER:  556 RASMUS  ESCH, KGL MAY TOLDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  400 HENDRICH  GIELF, MUURMESTER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE PÅ
             HJØRNET AF JOMFRUSTRÆDET OG ØST FOR ET KØBMAND
              OLE RASMUSSEN TILHØRENDE HUS FORHUS 9 FAG
       PANT II:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 66
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1768

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E352)

   E352  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  202B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1761
       SÆLGER:    83 HANS JØRGENSEN SVAN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    515 OLE RASMUSSEN, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  415
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 07
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR NIELS
              JESMAND OG
             VEST FOR ET JEP JENSEN I FAXINGE TILHØRENDE HUS
              BESTÅENDE AF 12 FAG FORHUS 4 FAG TVÆRHUS 6 FAG
              SIDEHUS
             MED TILHØRENDE HAVE- OG GAARDSRUM FRA NIELS
              JESMANDS HJØRNESTOLPE OG LIGE NED
             TIL STRANDEN SAMT BRØND I GAARDEN OG ENG PÅ
              STORE HOLM I BOELEFJORDEN
   E353  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  203A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1761
       LÅNTAGER:  515 OLE RASMUSSEN, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  454 MADAME SALIG  SØNDERMANDS, ENKE I MÆHR I
                MERN SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             NIELS JESMAND OG VEST FOR ET JEP JENSEN
              TILHØRENDE HUS BESTÅENDE AF 12 FAG FORHUS 2 FAG
              KVIST M.M.
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTRA
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 07
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  30-12-1771
             KVITTERET AF ARVINGERS ÆGTEMÆND: L.BIRCHEDAHL
              OG SØNDER PARELIUS
             RETTESTRUP MØLLER
   E354  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  204A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-07-1761
       SÆLGER:   153 JOHAN GEERTSENS SMEDS, ARVINGER I GIEDERØD
                OG BAKKEBØLLE I VORDINGBORG LANDSOGN
                BAARSE HERRED
                NEMLIG OLUF ANDERSEN, ANDERS OLSEN OG
                PEDER MADSEN I GIEDERØD, ALLE
                PÅ DERES HUSTRUERS VEGNE, OG ALLE DERMED
                SVOGERE TIL JENS JOHANSEN
       KØBER:    819 JENS JOHANSEN, FELDBEREDER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 22
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR BYENS
              STRANDSTRÆDE
             OG VEST FOR THOMAS NORMANDS HUS BESTÅENDE AF 6
              FAG FORHUS SAMT ENG PÅ STORE HOLM
   E355  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  204B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-02-1762
       LÅNTAGER:  475 CHRISTOPHER  WALLUND,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIGEMUNT, TØMMERMESTER PÅ
                BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             JENS SMEDS TILHØRENDE HUS OG VEST FOR ET BYEN
              TILHØRENDE STRÆDE BESTÅENDE AF 16 FAG FORHUS
              4 FAG FORHUS
             BRANDFORSIKRET FOR 700 RIGSDALER
       PANT II:  HESTEMØLLE
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  23-06-1766
   E356  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  205B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-03-1762
       LÅNTAGER:  216 OLUF BORGERE PÅ VEGNE PRÆSTØ KØBSTAD,
                INSTITUTION I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  554 OLUG PEDERSEN, BOENDE I STRANDHOVED I
                HYLLEHOLT SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   UDEN PANT
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
             TIL AT KØBE STØK-OG ARTILLERIHESTE FOR JVF KGL
              ORDRE
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: -
       SLETTET:  26-06-1773
   E357  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  206A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-03-1762
       SÆLGER:   496 MORTEN NIELSEN MØLLER, VEJRMØLLER I PRÆSTØ
       KØBER:    553 CARL ULRICHSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 68
             EJENDOM NR USIKKERT, MEN DET ER SIKKERT DEN
              SAMME ENG SOM FREDELUND SOLGTE
       EJENDOM:  ENG PÅ STORE HOLM I BOELEFJORDEN
             STRÆKKER SIG I SØNDER OG NORDRE TVERT OVER
              HOLMEN VEST FOR EN SALIG MICHAEL GIELFS
              TILHØRENDE
             ENG OG ØST FOR JØRGEN THORSENS SMIDS ENG OG ER
              17,5 ALEN BRED TVERT OVER
   E358  TYPE:    SKØDE
             SKØDE DELT OP I NR E358 OG E359
       SIDE NR:  207B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-06-1762
       SÆLGER:   496 MORTEN NIELSEN MØLLER, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    529 HANS ESPENSEN, SKIPPER
       PRIS RIGSD:  975
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73A
       EJENDOM:  VEJRMØLLE PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE MED
              TILHØRENDE BYGGEPLADS
             Ø-V 45 ALEN S-N 108 ALEN MED FORTOV SAMT ET HUS
              (SE E359)
   E359  TYPE:    SKØDE
             SKØDE DELT OP I NR E358 OG E359
       SIDE NR:  207B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-06-1762
       SÆLGER:   496 MORTEN NIELSEN MØLLER, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    529 HANS ESPENSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
             SE E 358 HVORMED DET OPRINDELIGE SKØDE ER DELT
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 68
       EJENDOM:  HUS BESTÅENDE AF 13 FAG FORHUS 3 FAG SIDEHUS PÅ
              GRØNNEGADE
             SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL PEDER MORTENSEN OG
              VESTEN OP TIL OLUF RASMUSSEN
   E360  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I E360 OG E361
       SIDE NR:  208A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-06-1762
       LÅNTAGER:  529 HANS ESPENSEN, EIER AF VEJRMØLLEN I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  495 METTE POVELSDATTER SALIG ELIAS LARSENS,
                ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   MØLLE MED TILHØRENDE BYGGEPLADS PÅ
             GRØNNEGADE SØNDRE SIDE MED TILHØRENDE VÆNGE
       PANT II:  MØLLESTENE OG REDSK.
       PANT III:  HUS (SE E361)
       LÅNESUM RDL: 533
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 73A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  17-12-1768
             KVITTERET AF SVIGERSØNNEN J.EBBESEN
   E361  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I E360 OG E361
       SIDE NR:  208A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-06-1762
       LÅNTAGER:  529 HANS ESPENSEN, EIER AF VEJRMØLLEN I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  495 METTE POULSDATTER SALIG ELIAS LARSENS,
                ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:  MØLLE (SE E360)
       LÅNESUM RDL:  0
             SE 360 MED HVILKEN OBLIGATION DENNE ER DELT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 68
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  17-12-1768
             KVITTERET AF SVIGERSØNNEN J.EBBESEN
   E362  TYPE:    SKØDE
             JVF KØBEKONTRAKT AF 28/1 1761
       SIDE NR:  209A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-12-1762
       SÆLGER:    30 MATHIAS JØRGENSEN,  I PRÆSTØ
       KØBER:    452 THOMAS  KRARUP,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  400
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 77
       EJENDOM:  BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              JOHAN HANSTEENS
             TØMMERPLADS OG VESTEN OP TIL MONSIEUR IB
              PETTERSENS GAARD MED MURSTEEN OG ANDRE RUDERA,
             TILHØRENDE BYGGEHJÆLP OG COLLECT SAMT
              TILHØRENDE GAARD OG HAVERUM SAMT VÆNGET OG ENGE
   E363  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  050B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-07-1745
       LÅNTAGER:  132 JØRGEN PEDERSEN HOLM, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  398 KAREN NIELSDATTER SALIG MARCUS STRØMS,
                ENKE I PRÆSTØ
                HANS HUSTRUS MODER - MARCUS STRØM ER HANS
                HUSTRUS STEDFADER
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             FRIDERICK POVELSEN MAYMANS IBOENDE HUS OG VEST
              FOR MATHIAS SVANS HUS
       PANT II:  BRÆNDEVINSKEDEL
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 100
             ENKENS ARVELOD
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 18
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  09-01-1747

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E364)

   E364  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  099A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-06-1752
       PERSON:   262 TØNNE  TØNSBERG
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: NÆVNES SOM URMAGER I KØGE IDET
             JOHAN EIKHORST ER KOMMET I LÆRE
             HOS HAM
   E365  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  108A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-10-1752
       PERSON:   339 FRIDERICH POVELSEN MAYMAN
       EJENDOMSNR: 19
       OPLYSNING: DER BETALES IFØLGE SKØDE AF D D ÅRLIGT
             1MARK 8 SKILLING AF DENNE GRUND
   E366  TYPE:    SKØDE
             JVF FORORDNING OM ØDE BYGGEPLADS
       SIDE NR:  187A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-05-1760
       SÆLGER:    0 FORRIGE EJER UKENDT,
       KØBER:    517 OLUF  BRUUN, CANCELLIASSESSOR OG
                BIRKEDOMMER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 47
       EJENDOM:  BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP
              TIL SMEDEN JOHAN
             GEERTSEN I BAKKEBØLLE,HANS HUS OG ØSTEN OP TIL
              RÅDHUSSTRÆDET HVORPÅ KAN
             BYGGES 3 FAG MED HAVE PÅ 61 ALEN I DYBDEN
   E367  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  209B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1762
       LÅNTAGER:  452 THOMAS  KRARUP, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  554 OLE PEDERSEN, GAARDMAND I STRANDHOVED I
                HYLLEHOLT SOGN FAKSE HERRED (FAKSE SG)
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             SR. PETTERSENS GAARD OG VEST FOR "MIN ANDEN
              TILHØRENDE GAARD" BESTÅENDE AF 16 FAG FORHUS 18 FAG
             SIDEHUS BRANDFORSIKRET FOR 856 RIGSDALER
       PANT II:  VÆNGE PÅ 6SKP LAND
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 77A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  25-02-1771
             SLETTET MED DER FORBEHOLD AT O.P. STADIG HAR
              FORDRING PÅ T.K.
   E368  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  210B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1762
       SÆLGER:   227 TAGE  FREDELUND, KONGL:MAITS:BYFOGET I
                PRÆSTØ
       KØBER:    571 JENS  KROG,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
             JENS KROG INDLØSER OBL TIL NIELS ROSENKRANTZ PÅ
              1400 RIGSDALER
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 76
       EJENDOM:  BYGGEPLADS PÅ ADELGADE ØST FOR BYENS VESTER
             PORT OG VEST FOR SR KRARUPS IBOENDE GAARD
             MED MURSTEEN OG BYGNINGSHJÆLP OG
             FARVERPRIVILEGIUM SAMT ENG PÅ STORE HOLM
   E369  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  211B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-01-1763
       LÅNTAGER:  452 THOMAS  KRARUP, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  551 JOHANNES  WEILE, SOGNEPRÆST I KONGSTED
                SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VEST FOR
             JOHAN HANSTEENS IBOENDE GAARD OG ØST FOR EN
              ANDEN "MIG TILHØRENDE GAARD" BESTÅENDE AF 16 FAG
              FORHUS
             OG 7 FAG SIDEHUS BRANDFORSIKRET FOR 688
              RIGSDALER
       PANT II:  3 ENGE PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 77B
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  27-08-1763
   E370  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  212A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-01-1763
       LÅNTAGER:  475 CHRISTOPHER  WALLUND,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIGEMUNDT, TØMMERMESTER VED
                BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
       PANT I:   GAARD MED HESTEMØLLE
       PANT II:  IKKE PANTSATTE MØBLER
             DVS IKKE PANTSAT I OBLIGATION AF 1/2 1762 TIL
              SAMME
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12
             EJENDOM DELT I 12A OG 12B PR. 11/6 1766
       PRIORITET: 2
             EFTER 1. PRIORITET PÅ 500 RIGSDALER TIL
              DIDERICH SIGEMUNDT (E355?)
       SLETTET:  05-10-1765
   E371  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  213A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-01-1763
       LÅNTAGER:  549 JENS PEDERSEN SMED, SMED I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  511 CARSTEN CHRISTOPHERSEN, BOENDE I
                KALLEHAUGE FÆRGEGAARD I KALLEHAVE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR SR.
             WALLUNDS IBOENDE GAARD OG ØST FOR OLE SVAN
              BØDKERS IBOENDE HUS
       PANT II:  AL ANDEN LØSØRE SPECIFICERET
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 192
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 13
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1770
             DER MANGLER 50 RIGSDALER I RENTER OG RENTERS
              RENTE MEN C.C. KØBER HUSET.
   E372  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  213B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1762
       LÅNTAGER:  138 NIELS JENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  566 ANDERS LARSEN SCHULIIN, CONDITIONERENDE PÅ
                ROSENLUND I FAKSE SOGN FAKSE HERRED
                ROSENLUND ER DET SENERE RODENDAL SE TRAPS
                5.UDG
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             RASMUS KIÆRS IBOENDE HUS OG VEST FOR SALIG OLE
              PRÆSTØE DØTTRES HUS BESTÅENDE AF 8 FAG FORHUS
             OG 6 FAG BAGHUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN LØSØRE SPECIFICERET
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 53
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  26-06-1772
   E373  TYPE:    SKØDE
             EFTER AUKTION AF 4/8 1761
       SIDE NR:  214B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-01-1763
       SÆLGER:   475 CHRISTOPHER  WALLUND,  I PRÆSTØ
       KØBER:    549 JENS PEDERSEN, SMED I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  163
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 13
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              CHRISTOPHER
             WALLUNDS IBOENDE GAARD HVORI HESTEMØLLEN ER OG
              VESTEN OP TIL BØDKER OLUF SVAN BESTÅENDE AF
             9 FAG FORHUS SAMT ENG PÅ STORE HOLM MELLEM OLUF
              SVANS OG CHRISTOPHER WALLUNDS
   E374  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  215A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-04-1763
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, FELDBEREDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  567 JENS THOMÆSEN, GAARDMAND I JONSHOVETS
                SMIDSTRUP I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR ET
             JEP JENSEN I FAXINGE TILHØRENDE HUS OG VEST FOR
              LARS KLANDTES ENKE 5 FAG FORHUS 4 FAG BAGHUS
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 05
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-1787
   E375  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  215B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-04-1763
       SÆLGER:   543 PEDER NIELSEN HOLM, SKOMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    573 HANS HANSEN KALLEHAUGE, SKOMAGERMESTER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  225
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 51
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR HANS
              ANDERSEN
             MØLLERS IBOENDE HUS OG VEST FOR URMAGER RASMUS
              KIÆRS IBOENDE HUS FORHUS 7 FAG KVIST 2 FAG
              SIDEHUS 6 FAG
             SAMT ENG PÅ STORE HOLM TILLIGE MED RET TIL DEL
              I PRÆSTØ OVERDREV SAMT DIV
             SPECIFICERET INVENTAR
   E376  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  216B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1762
       LÅNTAGER:  573 HANS HANSEN KALLEHAUGE, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  574 EPHRAIM  SCHUMACHER, BOENDE I RØDTOFTE BY
                I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             HANS ANDERSEN MØLLERS IBOENDE GAARD OG VESTEN OP
              TIL RASMUS KIÆRS UHRMAGERS IBOENDE HUS
             BESTÅENDE AF 7 FAG OG SIDEHUS 6 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 51
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1769

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E377)

   E377  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  217A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1763
       LÅNTAGER:  130 JOHAN  HANSTEEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  498 LARS  TERPAGER, PROVST I MERN SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             HANS IBOENDE GAARD OG ØSTEN OP TIL TORVESTRÆDET
              31 FAG FORHUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 38
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-12-1765
   E378  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  217B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1763
       LÅNTAGER:  299 OLUF HANSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  426 BØRGE JACOBSEN PÅ VEGNE GODSETS
                BØRNEPENGE, INSTITUTION I VORDINGBORG
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             GREGERS SVITZERS GAARD OG VEST FOR CHRISTIAN
              SNEDKERS HUS FORHUS 8 FAG BAGHUS 4 FAG
              BYGGEPLADS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 25
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-12-1774
   E379  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  218B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-08-1763
       LÅNTAGER:  452 THOMAS  KRARUP,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  589 JAN FRIDERICH  BUSK I RØDTOFTE,  I ØSTER
                EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VEST FOR
             MADAME SALIG HANSTEENS I BO GAARD OG ØST FOR EN
              "ANDEN MIG TILHØRENDE GAARD" BRANDFORSIKRET FOR
              688 RIGSDALER
             FORHUS 16 FAG OG SIDEHUS 7 FAG
       PANT II:  3 ENGE PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 77B
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E380  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  219B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1763
       SÆLGER:   464 JACOB  GAD,  I STOCKHOLM I SVERIGE
                PEDER STILLING SÆLGER VED FULDMAGT
       KØBER:    543 PEDER  HOLM, SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  110
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 32
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM BYSKRIVER
              RING
             OG BAGGEREN SR CREMNITZ
   E381  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  220A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-11-1763
       LÅNTAGER:  543 PEDER  HOLM, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  465  PRÆSTØ KIRKE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE MELLEM
             BYSKRIVER OG CONTROLEUR RING OG BAGGER REIMERT
              CREMNITZ BESTÅENDE AF 7 FAG
             FORHUS HVORTIL HAN AGTER AT BYGGE BAGHUS 4 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 180 RIGSDALER
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 32
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  07-07-1776
   E382  TYPE:    OBLIGATION
             DELT I E382 OG E383
       SIDE NR:  221A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1763
       LÅNTAGER:  461 ERIK  COLSTRUP, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE BESTÅENDE
             AF 15 FAG FORHUS OG 16 FAG SIDEHUS OG OPTIL
              GRØNNEGADE (SE E 383)
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 460
             BORGM.LAURIDS NIELSENS LEGAT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 39
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1772
   E383  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT MELLEM E382 OG E383
       SIDE NR:  221A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1763
       LÅNTAGER:  461 ERIK  COLSTRUP, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE
             15 FAG BAGHUS OG 6 FAG FORHUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
             SE E382
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 65
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1772
   E385  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  222A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1764
       SÆLGER:   532 GEDSKE FOGH SALIG ENGELBRET HANSENS, ENKE
                I PRÆSTØ
       KØBER:    588 ANDREAS  BADSTUBER, BIRKEDOMMER VED
                VORD.& BYFOGED I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  600
             PRIS IKKE OPGIVET, MEN STEMPLET MED 1,5
              RIGSDALER HVILKET TILLADER 300-600 RIGSDALER
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 29
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE MELLEM KØBMAND IB PETTERSEN
             OG SKOMAGER ANDERS NORMAND BESTÅENDE AF FORHUS
              11 FAG SIDEHUS 13 FAG TVÆRHUS 2 FAG SAMT INVENTAR
             SAMT ENG PÅ STORE HOLM MELLEM 2 PÆLE MÆRKET
              "E.H."
   E386  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  222B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1764
       LÅNTAGER:  588 ANDREAS  BADSTUBER, BIRKEDOMMER OG
                BYFOGED I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  532 MADAME GESCHE FOGH SALIG ENGELBRET
                HANSENS, ENKE I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE MELLEM
             KØBMAND PETTERSEN OG ANDERS NORMAND FORHUS
              11 FAG SIDEHUS 13 FAG TVÆRHUS 2 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  2 JERN-KAKKELOVNE
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 29
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1783
   E387  TYPE:    SKØDE
             JVF OPHÆVELSE AF DERES INTERESSENTSKAB 30/4
              1761 (SKØDE DELT I TO)
       SIDE NR:  223A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-03-1764
       SÆLGER:   571 JENS HANSEN KROG,  I PRÆSTØ
       KØBER:    586 IB PETTERSEN, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  500
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 36
       EJENDOM:  GAARD "OS TILSKØDET SOM EN AFBRÆNDT BYGGEPLADS
             18.MAY 1758 OG DEREFTER AF OS SOM INTERESSENTER
              ER OPBYGGET" (HALVPART)
   E388  TYPE:    SKØDE
             JVF OPHÆVELSE AF DERES INTERESSENTSKAB 30/4
              1761 (SKØDE DELT I TO)
       SIDE NR:  223A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-03-1764
       SÆLGER:   571 JENS HANSEN KROG,  I PRÆSTØ
       KØBER:    586 IB PETTERSEN, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  263
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 30
       EJENDOM:  GAARD (HALVPART I) SOM ER FRA CHRISTOPHER
             WALLUND ILSKØDET 18/3 1756 OG 1757 AFBRÆNDT
              "MEN AF OS SOM INTERESSENTER
             OPBYGGET"
   E389  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 28/9 1763
       SIDE NR:  223B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-11-1763
       SÆLGER:    30 SALIG MATHIAS JØRGENSENS, ARVINGER I
                KØBENHAVN
       KØBER:    586 IB PETTERSEN, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  59
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 35
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              MONSIEUR IB PETTERSENS
             IBOENDE GAARD OG VESTER UD ALEN DYBT STRANDEN
              BESTÅENDE AF 3 FAG FORHUS MED TILHØRENDE
              INVENTARIUM
   E390  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  224B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-06-1764
       LÅNTAGER:  586 IB PETTERSEN, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  587 PEDER  WYMB, BIRKESKRIVER PÅ TUREBYHOLM I
                TUREBY SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             THOMAS KRARUPS GAARD OG ØSTEN OP TIL ET MIT
              TILHØRENDE HUS DER BRUGES TIL CONSUMPTIONSBOD
             FORHUS 44 FAG NORDRE TVÆRHUS 24 FAG VESTER
              SIDEHUS HALVHUS 5 FAG BRANDFORSIKRET FOR 2400
              RIGSDALER
       PANT II:  STRANDHAVEN 10-12SKP
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 1000
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-07-1770

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E391)

   E391  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 9/6 1756 SIDEN TRANSPORTERET TIL
              CARL Z. MUNK (SE E392)
       SIDE NR:  225A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-06-1764
       SÆLGER:   221 SALIG JENS MADSEN, SNEDKER FØRST HER
                SIDEN I VEMMETOFTE SOGN FAKSE HERRED
                PÅ VEMMETOFTE
       KØBER:    576 JOHANNES  CLOD, TYSK PRÆST VED VEMMETOFTE
                I VEMMETOFTE SOGN FAKSE HERRED
       PRIS RIGSD:  160
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 45
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL JACOB
              MAYMAND
             OG ØSTEN OP TIL SMEDEN JOHAN GEERTSENS MEN NU
              BØRGE JACOBSENS HUS FORHUS 8,5 FAG
   E392  TYPE:    SKØDE
             TRANSPORTERET AUKTIONSSKØDE - TILSLAGET JOHS.
              CLOD 9/6 1756 FOR 160 RIGSDALER
       SIDE NR:  225B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-06-1764
       SÆLGER:   576 JOHANNES  CLOD, TYSK PRÆST PÅ VEMMETOFTE
                I VEMMETOFTE SOGN FAKSE HERRED
       KØBER:    569 CARL ZACHARIAS  MUNK, PERUQUEMAGER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  140
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 45
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL JACOB
              MAYMAND OG
             ØSTEN OP TIL BØRGE JACOBSENS HUS BESTÅENDE AF
              8,5 FAGF
   E393  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  226A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-06-1764
       LÅNTAGER:  569 CARL ZACHARIAS  MUNK, PERUQUEMAGER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  498 LAURITZ  TERPAGER, PROVST OG PRÆST I MERN
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             JACOB MAYMANDS HUS OG ØSTEN OP TIL REG SKRIVER
              BØRGE JACOBSENS FORHUS 8,5 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STOREHOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 45
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  26-06-1772
   E394  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  226B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-06-1764
       SÆLGER:   598 ANNA CATHRINE SALIG ERLANDSENS, ENKE I
                KØBENHAVN
       KØBER:    604 JOHAN MARTIN  LEVERENTZ, AMTSKIRURGUS
       PRIS RIGSD:  380
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 17
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM HANS MØLLERS
              HUS OG
             VEJRMØLLER HANS ESPENSENS HUS FORHUS 9 FAG
              SIDEHUS 8 FAG SIDEHUS 4 FAG SAMT ENG PÅ STORE
             "SÅLEDES SOM DET...1757 AF MATHIAS OLSEN SVAN
              TIL MIN MORBRODER AFGANGNE
             MATHIAS JØRGENSEN UDGIVNE SKØDE
   E395  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  227B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-12-1764
       LÅNTAGER:  277 HANS ANDERSEN MØLLER, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  455  BAARSE HERREDS GEISTLIGE BRANCASSE,
                INSTITUTION I BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             SKOMAGER HANS KALLEHAUGE OG VESTEN OP TIL
              SKOMAGER JØRGEN HANSEN FORHUS 7 FAG BAGHUS
              13 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 133
             LÅNET OVERTAGET EFTER SVOGEREN JØRGEN JENSEN
              JVF OBLIGATION AF 12/6 1752
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 50
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1774
             INDLØST AF BAGEREN CHRISTOPHER RINGE VED
              UDSTEDELSE AF NY OBLIGATION
   E396  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  228B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-01-1765
       SÆLGER:   277 HANS ANDERSEN MØLLER, BAGER I PRÆSTØ
                HAR TILHØRT HANS SVOGER SALIG JØRGEN
                JENSEN
       KØBER:    603 HANS ANDERSEN SMED, SMED? I KØBENHAVN
       PRIS RIGSD:  220
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 16
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              SKIPPER FRIDERICH
             MAYMAND OG VESTEN OP TIL CHIRURGUS JOHAN MARTIN
              LEVERENTZ FORHUS 6 FAG SIDEHUS 3 FAG
   E397  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  229A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-01-1765
       LÅNTAGER:  603 HANS ANDERSEN SMED, SMED? I KØBENHAVN
       LÅNGIVER:  277 HANS ANDERSEN MØLLER, BAGER I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             SKIPPER FRIDERICH MAYMANDS IBOENDE GAARD OG
              VESTEN OP TIL MONSIEUR JOHAN MARTIN LEVERENTZ
             FORHUS 6 FAG SIDEHUS 3 FAG TVÆRHUS 3 FAG
       PANT II:  SPECIFICERET SMEDEREDSKABER
       PANT III:  SPECIFICERET LØSØRE I ØVRIGT
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 16
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  28-06-1766
             SLETTET AF HANS ANDERSEN MØLLER SELV, DA HAN
              OVERTAGER HUSET
   E398  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  230A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-02-1765
       LÅNTAGER:  158 WILLUM  RING, BYSKRIVER OG TOLDCONTROLEUR
                I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  432 ANDERS PERSEN, GAARDMAND I AASIDE I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             KIØBMAND IB PETTERSENS GAARD SOM BEBOS AF
              KRIGSRÅD FIELSTED OG VESTEN OP TIL
             SKOMAGER PEDER HOLMS HUS FORHUS 16 FAG SIDEHUS
              5 FAG TVÆRHUS 3 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 31
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  19-12-1768
             KVITTERINGEN UNDERSKREVET: ANDERS PEDERSEN
              IFØLGE JUSTITSPROTOKOLLEN
   E399  TYPE:    SKØDE
             FÆSTEBREV MED 2 RIGSDALER 5 MK I FÆSTE ÅRLIGT -
              FÆSTET FØLGER GAARDENS EJERE (NR58
       SIDE NR:  231A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1765
       SÆLGER:   465  PRÆSTØ KIRKE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       KØBER:    557 VELBAARNE FRUE SALIG JUSTITSRAADINDE VON
                MUNTHE AF MORGENSTIERN, ENKE I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   5
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 74
       EJENDOM:  PRÆSTØ KIRKES PLADSER SOM HAR VÆRET
             BRUGT TIL BARAKHAVER MELLEM BARAKKERNE
              KIRKEGAARDEN, NR58 OG DET HUS TILHØRENDE
             ANDREAS WEISMAND - DET KAN INDHEGNES OG BRUGES
              EFTER BEHAG.
   E400  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  231B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    27-08-1765
       PERSON:   595 JACOB HANSTEEN OG IB PETTERSEN
       EJENDOMSNR: 37
       OPLYSNING: CONTRACT VEDR BYENS HOVEDVANDRENDE
             SOM HIDTIL HAR LØBET GENNEM HANSTEENS
             GAARD NU MÅ FØRES UD GENNEM NR 35
   E401  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  232B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-09-1765
       LÅNTAGER:  586 IB PETTERSEN, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  551 JOHANNES  WEYLØE, SOGNEPRÆST I KONGSTED
                SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             BYFOGED BADSTUBER OG VESTEN OP TIL BYSKRIVER
              RING FORHUS 11 FAG ØSTER SIDEHUS 13 FAG TVÆRHUS
              HALVHUS 3 FAG
             BRANDFORSIKRET FOR 700 RIGSDALER
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 30
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-07-1770
   E402  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  233A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-01-1766
       PERSON:   602 STEPHAN  WESSENDUNK
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: CAUTIONERER FOR JACOB HANSTEEN VEDR
             STEMPLET PAPIRS OPPEBØRSEL
   E403  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 18/10 1765
       SIDE NR:  233B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-12-1765
       SÆLGER:   268 SALIG NIELS PEDERSEN JESMAND,
       KØBER:    601 NIELS PEDERSEN, SØFARENDE MAND I
                RONNEKLINT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE
                HERRED
       PRIS RIGSD:  125
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 08
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              KIØBMAND MONSIEUR
             OLUF RASMUSSENS IBOENDE GAARD OG VESTEN OP TIL
              MAREN SALIG ANDERS NYERAADS IBOENDE HUS
              BESTÅENDE AF
             FORHUS 7 FAG BAGHUS 3 FAG SAMT ENG PÅ STORE HOLM
              OG HALVPART I EN ILDEBRANDSPAND

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E404)

   E404  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  234A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-01-1764
       LÅNTAGER:  515 OLE RASMUSSEN, KIØB-OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  454 MADAME KIRSTINE SALIG  SYNDERMANS, ENKE I
                MERN SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE VEST FOR
             TOLDER ESK OG ØST FOR HANS ESPENSEN FORHUS 9 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 67
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  19-12-1777
   E405  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  234B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-03-1766
       LÅNTAGER:  452 THOMAS  KRARUP, BRANDINSPECTEUR I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  480 ELISABETH MARIA  ERMANDIGER, DATTER AF
                CHRISTOPHER ERMANDIGER I STORE HEDDINGE
       PANT I:   2DE ØVRIGE GAARDE MELLEM
             KIØBMAND PETTERSENS GAARD OG KIØBMAND HANSTEENS
              TØMMERPLADS BEBOET AF
             GEN.LØJTN KAASBØLL BESTÅENDE AF FORHUS 16+16 FAG
              OG BAGHUS 17+7 FAG BRANDFORSIKRET FOR 860+690
              RIGSDALER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
             YDERLIGERE FORSIKRING FOR MØDRENE ARV JVF
              OBLIGATION AF 14/6 1760 (E337)
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 77
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  23-12-1775
   E406  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  235A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-06-1766
       SÆLGER:   452 THOMAS  KRARUP, BRANDTINSPECTEUR I PRÆSTØ
       KØBER:    456 OLE  KØLLING, BORGER I KØBENHAVN
       PRIS RIGSD:  590
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 34
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR JENS KROG
              OG VEST FOR
             SR CREMNITZ BESTÅENDE AF FORHUS 28 FAG VESTER
              LÆNGE 16 FAG ØSTER LÆNGE 16 FAG BAGHUS 4 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 1500 RIGSDALER
             DA DER FORHEN HAR GÅET EN RENDE GENNEM
              GAARDEN, SOM NU ER OMLAGT TIL
             AT LØBE UD VED VESTER PORT SKAL EJEREN
              VEDLIGEHOLDE TRÆRENDEN TIL SYD FOR BYPORTEN
   E407  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  236A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-06-1766
       LÅNTAGER:  452 THOMAS  KRARUP, BRANDT-INSPECTEUR I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  456 OLE  KØLLING, BORGER I KØBENHAVN
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
             REST AF OBLIGATION AF 19/6 1752 (E214)
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E408  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  237B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1766
       SÆLGER:   555 DIDERICH  SIEGEMUNDT, TØMMERMAND VED
                BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
       KØBER:    596 MATHIAS NIELSEN BALLUM, SLAGTER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  150
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12A
       EJENDOM:  ØSTER ENDE AF DEN GAARD SOM WALLUND SIDST
             BEBOEDE FORHUS 4 FAG BAGHUS 4 FAG UD TIL STRÆDET
              SÅVEL SOM HALVPART AF ENGEN
             DEN ANDEN HALVPART INDEHAVES AF FRIDERICH
              CONRADT NIELSEN
   E409  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  238A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1766
       LÅNTAGER:  596 MATHIAS NIELSEN BALLUM, SLAGTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  509 HR.  PLUM, SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS SOM ER ØSTER ENDE AF
             DEN GAARD SR. WALLUND SIDST TILHØRTE OG BEBOEDE
              4 FAG FORHUS OG 4 FAG BAGHUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
             EFTER "VEDHÆFTEDE DECLARATION" PÅ "OMMELDTE
              MØDE" INDFRIET UDEN DATO
   E410  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  238B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1766
       SÆLGER:   555 DIDERICH  SIEGEMUNDT, TØMMERMAND VED
                BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
       KØBER:    591 FRIDERICH CONRADT NIELSEN, MØLLER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12B
       EJENDOM:  HESTEMØLLEN OG DEN DEL AF GAARDEN SOM
             WALLUND SIDST BEBOEDE BESTÅENDE AF FORHUS 6 FAG
              NÆST VED HESTEMØLLEN
   E411  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  238B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1766
       LÅNTAGER:  591 FRIDERICH CONRADT NIELSEN, HESTEMØLLER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  509 HR  PLUM, SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   HESTEMØLLE MED BEHØR
       PANT II:  HUS DERVED BESTÅENDE AF 6 FA
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12B
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E412  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  239A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-07-1766
       SÆLGER:   341 ELSE CATHARINE SALIG  SADOLINS, ENKE I
                VESTER EGEDE SOGN TYBJERG HERRED
       KØBER:    570 JENS JOENSEN, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  150
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 19
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL PEDER
              HANSEN
             SKIPPERS TILHØRENDE HUS OG VESTEN OP TIL
              VEJRMØLLER HANS ESPENSEN BESTÅENDE AF FORHUS
              8 FAG
             BREDDE TIL GADEN 18 ALEN 2 QVARTEER OG 5 TOMMER
              OG DYBDE FRA
   E413  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  239B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-06-1766
       LÅNTAGER:  570 JENS JOENSEN, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  600 MADAME SALIG  RAVNS, ENKE
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE ØSTEN OP TIL
             SKIPPER PEDER HANSENS HUS OG VESTEN OP TIL
              VEJRMØLLER HANS ESPENSENS HUS
             FORHUS 8 FAG BRANDFORSIKRET FOR 180 RIGSDALER
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 160
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 19
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  17-07-1771
   E414  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  240A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-06-1766
       SÆLGER:   605 CHRISTINE KINK SALIG JOHAN HANSTEENS, ENKE
                I PRÆSTØ
       KØBER:    595 JACOB  HANSTEEN, KIØB- OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
                SØN AF CHRISTINE KINK & JOHAN HANSTEEN
       PRIS RIGSD:  400
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 37
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL DEN
              ANDEN GAARD
             (E419) OG VESTEN OP TIL DEN TILHØRENDE
              BYGGEPLADS FORHUS 23 FAG VESTER SIDEHUS 15 FAG
              ØSTER SIDEHUS 16 FAG SAMT HAVERUM
             VESTEN OP TIL THOMAS KRARUPS VÆNGE ØSTEN OP TIL
              (UD TIL TORVESTRÆDE??)
   E415  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  240B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-06-1766
       PERSON:   595 JACOB  HANSTEEN
       EJENDOMSNR: 37
       OPLYSNING: HANS SKØDE FORTSAT: BYGGEPLADS TIL ADELGADE SOM
             NU BRUGES TIL TØMMERPLADS ØSTEN OP TIL DENNE
              GAARD
             VESTEN OP TIL THOMAS KRARUPS GAARD (SOM ER
              UDLEJET)
   E416  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  240B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-06-1766
       PERSON:   606 GENERALLIEUTNANT  KAASBØLL
       EJENDOMSNR: 77B
       OPLYSNING: BEBOR THOMAS KRARUPS GAARD JVF SKØDE
             PÅ NABOGAARDEN TIL JACOB HANSTEEN
             (E414)

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E417)

   E417  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  240B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-06-1766
       PERSON:   595 JACOB  HANSTEEN
       EJENDOMSNR: 37A
       OPLYSNING: FORTSAT: BYGGEPLADS UD MOD TORVESTRÆDE, IND-
             HEGNET MED STENGÅRDE HVORPÅ BYENS RÅD-
             HUS OG WILLADS AFBRÆNDT BYGN VAR
   E418  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  240B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-06-1766
       PERSON:   595 JACOB  HANSTEEN
       EJENDOMSNR: 37A
       OPLYSNING: FORTSAT: SØNDEN OP TIL DEN ANDEN GAARDS HAVE OG
             NORDEN OP TIL MATHIAS LAHMANDS HUS, SAMT ENGE
             BL.A. EN KØBT EFTER WILLADS JENSEN 173
   E419  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  240A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-06-1766
       SÆLGER:   605 CHRISTINE KINK SALIG JOHAN HANSTEENS, ENKE
                I PRÆSTØ
       KØBER:    595 JACOB  HANSTEEN, KIØB- OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  400
             BRANDFORSIKRET FOR 750 RIGSDALER I 1761 (JVF
              L352)
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 38
       EJENDOM:  GS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              TORVESTRÆDET VESTEN OP TIL
             DEN FØRSTE GAARD (E414 FORHUS 21 FAG TIL ADELGADE
              10 FAG TIL TORVESTR
   E420  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  241B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1766
       LÅNTAGER:  595 JACOB  HANSTEEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  399 JOCHKUM NICOLAI  PREHN, BIRKESKRIVER I
                ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARDE PÅ ADELGADE NORDRE SIDE SAMT
             BYGGEPLADS BÅDE TIL ADELGADE OG TORVESTRÆDE
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 1000
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 37
             OG 37A OG 38, SOM HAN NETOP ER TILSKØDET FRA
              SIN MOR FOR 800 RIGSDALER
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1771
   E421  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  242B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-01-1766
       LÅNTAGER:  341 ELSE CATHARINE SALIG  SADOLINS, ENKE I
                VESTER EGEDE SOGN TYBJERG HERRED
       LÅNGIVER:  607 MADAME INGER MADSDATTER SALIG ANDERS
                HØSTMARKES, ENKE PÅ FØRSLEVGAARD I
                FØRSLEV SOGN ØSTER FLAKKEBJERG HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE BESTÅENDE
             AF FORHUS 8 FAG TIL 2DE BEBOERE MED BYGGEPLADS
              VED DEN ØSTER ENDE: 20 ALEN OG VED DEN VESTER
             ENDE 2 ALEN SAMT HAVE 42 ALEN BRED OG 88 ALEN
              LANG ALT MELLEM MAGAZINHUSET
             OG DEGNEN SR STILLING HANS HUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 70
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  17-12-1766
   E422  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  243B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    27-10-1766
       SÆLGER:   819 JENS JOHANSEN, FELDBEREDER I PRÆSTØ
       KØBER:    568 JOHAN PHILIP  KAAS, SNEDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  80
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 22
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR BYENS
              STRANDSTRÆDE
             OG VESTEN OP TIL MESTER THOMAS NORMANDS HUS
              FORHUS 6 FAG ENG PÅ STORE HOLM
   E423  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  244A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1766
       LÅNTAGER:  568 JOHAN PHILIP  KAAS, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  454 MADAME CHRISTINE SALIG  SYNDERMANS, ENKE
                I MERN SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             BYENS STRANDSTRÆDE OG VEST FOR THOMAS NORMANDS
              HUS
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 22
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  22-06-1768
   E424  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  244B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    28-06-1766
       SÆLGER:   603 HANS ANDERSEN SMED, SMED? I PRÆSTØ
       KØBER:    277 HANS ANDERSEN MØLLER, BAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  220
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 16
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              SKIPPER FRIDERICH
             MAYMANDS IBOENDE HUS OG VESTEN OP TIL CHIRURGUS
              MONSIEUR LEVERENTZES IBOENDE HUS FORHUS 6 FAG
             SIDEHUS 3 FAG BAGHUS 3 FAG
   E425  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  245A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-12-1766
       SÆLGER:   341 ELSE CATHARINE SALIG  SADOLINS, ENKE I
                VESTER EGEDE SOGN TYBJERG HERRED
       KØBER:    56 PEDER  STILLING, DEGN I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  67
             LEJEN TAGER KØBEREN FRA MICHAELI TIL KOMMENDE
              PÅSKE ER 4 SLETDALER
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 70
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE FORHUS 8 FAG M STRÅTAG SAMT
             TILHØRENDE VÆNGE UD TIL STRANDEN OG BYGGEPLADS
              MELLEM MAGAZINHUSET ØST FOR OG KØBEREN
             PEDER STILLINGS HUS OG VÆNGE VEST FOR
   E426  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  246A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-02-1767
       SÆLGER:   608 RASMUS PEDERSEN, SKIBINGE SOGN BAARSE
                HERRED I SKIBBINGE SOGN BAARSE HERRED
                GIFT MED ANDERS MØLLERS ENKE, MAREN
                HANSDATTER
       KØBER:    564 JOHAN WILLUMSEN HOLM, MUURMESTER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  67
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 64
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
              PROVST COLSTRUPS
             HUS OG ØSTEN OP TIL DEN ANDEN BYGGEPLADS VÆNGET
              ER 69 ALEN FRA PROVSTENS HAVE TIL BYFOGEDENS VÆNGE
             OG 95 ALEN DYBT TIL DE ANDRE BORGERES HAVER
   E427  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  246A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-02-1767
       SÆLGER:   608 RASMUS PEDERSEN, BOENDE I SCHOVHUUSE I
                SKIBBINGE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    564 JOHAN WILLUMSEN HOLM, MUURMESTER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
             SKØDE DELT I E426 OG E427
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 63A
       EJENDOM:  BYGGEPLADS HVOR DEN LIDEN VEJRMØLLE FORHEN
             HAR STÅET PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP
              TIL HUSET PÅ NR 64 OG ØSTEN OP TIL BYFOGEDENS
              INDHEGNEDE
             VÆNGE, HOLDER I BREDDEN 24 ALEN
   E428  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  246B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-02-1767
       LÅNTAGER:  564 JOHAN WILLUMSEN HOLM, MUURMESTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIGEMUNDT, TØMMERMAND VED
                BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             PROVST COLSTRUPS HUS ØSTEN OP TIL BYFOGED
              BADSTUBERS VÆNGE MED TILHØRENDE BYGGEPLADS OG
              VÆNGE
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 64
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  06-07-1771
   E429  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  247B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-05-1767
       SÆLGER:   397 BØRGE JACOBSEN, KGL MAY REGIMENTSSKRIVER
                I VORDINGBORG
       KØBER:    356 MADAME SALIG HR HANS  WIWILDS, ENKE I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  133
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 44
       EJENDOM:  HUS BESTÅENDE AF 7 FAG FORHUS SAMT ENG PÅ STORE
             HOLM SOM JACOB MAYMAND SIDST SOM LEJER HAVER
              BEBOET MEN "SOM MIG VED
             SKIFTET EFTER MIN BRODER CANC.RAAD OG
              REG.SKRIVER JACOBSEN OVERLEVEREDES
             JVF I ØVRIGT SKØDE AF 20/12 1764

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E430)

   E430  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  248A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1767
       LÅNTAGER:  601 NIELS PEDERSEN, SEILINGSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  609 KAREN NIELSDATTER, DATTER AF NIELS
                PEDERSEN I PRÆSTØ
       PANT I:   HALVPART I JAGTEN
             "HAABET",DRÆGTIG 11 COMMERCELÆST ER MED
              TILHØRENDE ANKER, SEJL ETC DEN ANDEN
             HALVPART EJES AF PEDER ERLANDSEN
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
             MØDRENE ARV FRA SKIFTE I JUNGSHOVED 1761
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 907
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-04-1770
   E431  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  248B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1767
       LÅNTAGER:  216 DIV BORGERE PÅ VEGNE:  PRÆSTØ KØBSTAD,
                INSTITUTION I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  436 BØRGE JACOBSEN PÅ VEGNE:, UMYNDIGE BØRN
                AF HANS BROR I VORDINGBORG?
       PANT I:   KØBSATDENS PUBLIQUE
             BYGNING PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
              GIØRTLEREN MARTINUS KIRKS IBOENDE HUS OG VEST
              FOR STRÆDET
             SOM GÅR NED TIL ØSTER BROE, SOM TIL RAAD- OG
              TINGHUS ETC ER INDRETTET FORHUS 18FA
             BAGHUS 12 FAG SOM BRUGES TIL HØ TIL DET
              INDKVARTEREDE KAVALLERI
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 01
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-12-1769
   E432  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  249B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-12-1767
       LÅNTAGER:  468 CHRISTIAN OLSEN SNEDKER, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  455  BAARSE HERREDS GEISTLIGE BRANDKASSE,
                INSTITUTION REPR. V.PROVST COLSTRUP I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             OLUF HANSENS ENKES HUS OG VEST FOR
              CONFERENTZRAAD VON HOLSTEINS HUS FORHUS 7 FAG
              2GALE
             BREDDEN STRÆKKER SIG TIL STRANDEN BAGHUS 8 FAG
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 24
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E433  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  250A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-12-1767
       LÅNTAGER:  570 JENS JOENSEN, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  600 MADAME SALIG SKOVRIDER  RAVNS, ENKE I
                RØDSTOFTE I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  20
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  17-06-1771
   E434  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  250B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-03-1768
       LÅNTAGER:  544 THUE  LYSTER, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  611 JACOB EBBESEN,  I BAARSE SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E435  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  251B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-03-1768
       LÅNTAGER:  529 HANS  ESPENSEN, VEJRMØLLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  612 HANS JØRGEN HANSEN OG SIDSEL MARIA
                HANSDATTER, STEDBØRN AF HANS ESPENSEN I
                PRÆSTØ
       PANT I:   VEJRMØLLE M. TILHØRENDE HUS
             GRØNNEGADE BESTÅENDE AF (3 FAG FORHUS OG 3 FAG
              SIDEHUS
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  80
             FÆDRENE ARV EFTER HANS OLSEN
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 68
             SAMT NR 73A
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  03-07-1773
   E436  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  252A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-04-1768
       SÆLGER:   584 MARIE CATHARINE OLSDATTER OG KAREN
                OLSDATTER, DØTRE AF SALIG OLUF PRÆSTØE I
                PRÆSTØ
       KØBER:    613 JOHAN ERIKSEN, SKOMAGERSVEND HOS MATHIAS
                LAHMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  80
       EJENDOMSNR: 54
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL NIELS
              JENSENS OG
             ØSTEN OP TIL MUURMESTER HENDRICH GIELFS GAARDE
              SAMT ENG PÅ STORE HOLM FORHUS 4 FAG
   E437  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  252B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-04-1768
       LÅNTAGER:  613 JOHAN ERIKSEN, SKOMAGERSVEND HOS MATHIAS
                LAHMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  455  BAARSE HERREDS GEISTLIGE BRANDKASSE,
                INSTITUTION REPR V. PROVST COLSTRUP I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             NIELS JENSEN OG ØSTEN OP TIL HENDRICH GIELF
              BESTÅENDE AF FORHUS 4 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  80
       EJENDOMSNR: 54
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-09-1769
   E438  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  253A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-06-1768
       LÅNTAGER:   83 HANS  SVAN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  614  BAARSE HERREDS FATTIGES KASSE,
                INSTITUTION REPR V.PROVST COLSTRUP I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             SALIG LARS KLANDTES ENKES OG ØSTEN OP TIL
              GIØRTLER MARTINUS KIERKS HUSE FORHUS 5 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 03
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  13-07-1772
   E439  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  254A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1768
       LÅNTAGER:  615 KIRSTINE MARIA SALIG TOLDER RASMUS ESCHS,
                ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  426 AMTMAND BROCKENHUUS PÅ VEGNE: AMTETS
                BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN PÅ
                NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE PÅ
             HJØRNET AF JOMFRUSTRÆDET OG ØST FOR KIØBMAND
              OLUF RASMUSSENS TILHØRENDE HUS BESTÅENDE AF
             FORHUS 9 FAG LUDE OP TIL ØSTER GAVL
       PANT II:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       PANT III:  FARVERKEDEL VURDERET
             TIL 50 RIGSDALER
       LÅNESUM RDL: 107
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 66
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  06-10-1774
   E440  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  254B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-06-1768
       SÆLGER:   568 JOHAN PHILIP  KAAS, SNEDKER I PRÆSTØ
       KØBER:    593 JENS ANDERSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  103
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 22
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR BYENS
              STRANDSTRÆDE
             OG VESTEN OP TIL THOMAS NORMANDS HUS FORHUS
              6 FAG SAMT ENG PÅ STORE HOLM
   E441  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  255A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1768
       LÅNTAGER:  593 JENS ANDERSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIGEMUNDT, TØMMERMESTER PÅ
                BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             THOMAS NORMAND OG ØST FOR ET AF BYENS STRÆDER
              BESTÅENDE AF 6 FAG FORHUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 22
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-12-1784

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E442)

   E442  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  255B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-06-1768
       SÆLGER:   561 JØRGEN  KOEFOD, PORTNER I TAPPERNØJE
                VILDTBANEHUS I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    616 BERENT  HØLTER, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  120
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 72
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE ØST FOR
              CAMMERRAAD
             TEILMANNS HUS OG VEST FOR JØRGEN THORSENS SMEDS
              HUS BESTÅENDE AF 12 FAG FORHUS
   E443  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  256A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1768
       LÅNTAGER:  616 BERENT  HØLTER, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  617 JENS  ISSCHOW, FORPAGTER PÅ ROSENLUND I
                FAKSE SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             CAMMERRAAD TEILMANS MAGAZINHUUS OG VEST FOR
              JØRGEN THORSEN SMED FORHUS 12 FAG
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:  ANDEL AF OVERDREVET
             TILFØJET 3/12 1770
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 72
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  02-02-1779
   E444  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  257A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1768
       SÆLGER:   527 OLE HANSEN SVAN, BØDKER I PRÆSTØ
       KØBER:    618 SØREN ENDWOLDSEN, MATROS
       PRIS RIGSD:  144
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 14
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
              SKIPPER FREDERICH
             MAYMANDS GAARD OG ØSTEN OP TIL SKIPPER TUE
              LYSTERS IBOENDE HUS 6 FAG FORHUS 3 FAG BAGHUS
              SAMT
             ENG PÅ STORE HOLM OG SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
   E445  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  257 I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1768
       SÆLGER:   619 ANNE HAAGENSDATTER SALIG LARS KLANDTES,
                ENKE I PRÆSTØ
       KØBER:    527 OLE HANSEN SVAN, BØDKER I PRÆSTØ
                SØN AF ANNE HAAGENSDATTER
       PRIS RIGSD:  200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 04
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL JENS
              JOHANSEN
             FELDBEREDER OG VESTEN OP TIL HANS SVANS IBOENDE
              HUS FORHUS 7 FAG SIDEHUS 3 FAG BAGHUS 4 FAG SAMT
             ENG PÅ STORE HOLM OG SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
   E446  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  258A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1768
       LÅNTAGER:  527 OLUF HANSEN SVAN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  400 HENDRICH  GIELF, MURMESTER & GÆSTGIVER I
                ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
                BOENDE PÅ WINDBYHOLTS GIÆSTE-GAARD
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             JENS JOHANSEN FELDBEREDER OG VESTEN OP TIL HANS
              SVAN FORHUS 7 FAG KVIST 2 FAG SIDEHUS 3 FAG
             BAGHUS 4 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 04
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1774
   E447  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  259A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1768
       SÆLGER:   136 JOHANNE JENSDATTER SALIG JEPPE JENSENS,
                ENKE I FAXINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE
                HERRED
       KØBER:    619 ANNE HAAGENSDATTER SALIG LARS KLANDTES,
                ENKE I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  90
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 06
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              KØBMAND
             OLE RASMUSSENS IBOENDE GAARD OG VEST FOR JENS
              JACOBSEN FELDBEREDER
   E448  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  259B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-11-1762
       LÅNTAGER:  339 FRIDERICH  MAYMAND, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  476 JØRGEN  SORTERUP, STYRMAND PÅ DET KGL
                ASIATISKE SKIB I KØBENHAVN?
                NAVNLIG "JULIANA MARIA",DETTE ER
                DESTINERET TIL CANTON I CHINA
       PANT I:   JAGT "BIRGITTA"
             DRÆGTIG 8,4 LÆST JVF MÅLEBREV,DATERET KØBENHAVN
              1/10 1761
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 908
       PRIORITET: 1
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
       SLETTET:  12-12-1768
   E449  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  260A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-12-1768
       LÅNTAGER:  568 JOHAN PHILIP KAAS, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  600 MADAME SALIG  RAVNS, ENKE I RØDSTOFT I
                ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  30
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E450  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT OP I 2: E450 OG E451
       SIDE NR:  260B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-12-1768
       LÅNTAGER:  529 HANS ESPENSEN, VEJRMØLLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIGEMUNDT, TØMMERMESTER VED
                BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
       PANT I:   MØLLE MED TILHØRENDE BYGGEPLADS
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:  HUS (SE E451)
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 73A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  05-07-1773
   E451  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I TO: E450 OG E451
       SIDE NR:  260B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-12-1768
       LÅNTAGER:  529 HANS ESBENSEN, VEJRMØLLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIGEMUNDT, TØMMERMESTER VED
                BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
       PANT I:   MØLLE (SE E450)
       PANT II:  HUS BESTÅENDE AF FORHUS 13 FAG
             OG SIDEHUS 3 FAG SAMT VÆNGE OG HAVE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
             SE E450 MED HVILKEN DENNE OBLIGATION ER DELT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 68
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  05-07-1773
   E452  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  261A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1768
       LÅNTAGER:  527 OLE HANSEN SVAN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  400 HENDRICH  GIELF, MURMESTER OG GÆSTGIVER I
                ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
                PAA WINDBYEHOLTS GIÆSTE-GAARD
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             HANS SVANS IBOENDE HUS OG ØST FOR JENS JOHANSEN
              FELDBEREDERS HUS FORHUS 7 FAG KVIST 2 FAG
             SIDEHUS 3 FAG BAGHUS 4 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 04
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  11-12-1769
   E453  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  262A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1768
       LÅNTAGER:  618 SØREN ENDVOLDSEN, SØEMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  400 HENDRICH  GIELF, GÆSTGIVER PÅ
                WINDBYEHOLTS GÆSTEGD I ROHOLTE SOGN FAKSE
                HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             SKIPPER TUE LYSTERS IBOENDE HUS OG ØST FOR
              SKIPPER FRIDERICH MAYMANDS HUS
             FORHUS 6 FAG BAGHUS 3 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 14
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-05-1787
   E454  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  262B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-01-1769
       LÅNTAGER:  339 FRIDERICH  MAYMAND, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  620 ANDERS  RUNGE, ASSISTENT VED DET KGL
                OCTR.CHIN. I KØBENHAVN
                COMPAGNIS HANDLING
       PANT I:   GAARDE PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             SPELONE HENDRICHSDATTER SALIG JØRGEN JENSENS
              TILHØRENDE HUS OG VEST FOR
             SØREN ENDWOLDSENS TILHØRENDE OG IBOENDE HUS
              (BÅDE NR 15 OG NR 15A)
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  JAGT (SE E455)
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 15
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  01-06-1774

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E455)

   E455  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2: E454 OG E455
       SIDE NR:  263A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-01-1769
       LÅNTAGER:  339 FRIDERICH  MAYMAND, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  620 ANDERS  RUNGE, ASSISTENT VED DET KGL
                OCTRICEREDE I KØBENHAVN
       PANT I:   JAGT "BIRGITTE"
             DRÆGTIG 8,5 COMMERCELÆSTER MED TILHØRENDE
              3 ANKKERE, TOUG, SEIGL, ETC
       PANT II:  2GDE (SE E454)
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
             SE E454 MED HVILKEN OBLIGATION ER DELT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 908
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  01-06-1774
   E456  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  263B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-12-1768
       LÅNTAGER:  158 WILLUM  RING, BYSKRIVER OG
                TOLDCONTROLLEUR I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIGEMUNDT, TØMMERMESTER VED
                BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             KIØBMAND IB PETTERSENS GAARD SOM BEBOES AF
              KRIGSRÅD OG TOLDER FIELDSTED OG
             VESTEN OP TIL SKOMAGER PEDER HOLMS TILHØRENDE
              OG IBOENDE HUS FORHUS 16 FAG SIDEHUS 5 FAG
              TVÆRHUS 3 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 31
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  03-07-1775
   E457  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  264B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1766
       LÅNTAGER:  461 ERIK  COLSTRUP, PROVST OG SOGNEPRÆST I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  465  PRÆSTØ KIRKE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD F15 FAG SIDEHUS 14 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 39
       PRIORITET: 2
             EFTER PRÆSTØ SKOLE OG FATTIGES CAPITAL AF
              LAURITZENS LEGATO AF 460 RIGSDALER
       SLETTET:  11-12-1772
   E458  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  265A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-01-1769
       SÆLGER:   268 NIELS PEDERSEN, SØEFARENDE MAND I PRÆSTØ
       KØBER:    553 CARL  ULRICH, BØDKERSVEND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  133
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 08
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE ØSTEN OP TIL KIØBMAND OLE
              RASMUSSEN
             OG VESTEN OP TIL SKRÆDDER MATHIAS JENSENS HUS
              FORHUS 7 FAG 3 FAG SAMT ENG PÅ STORE HOLM
   E459  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  265B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-11-1769
       PERSON:   515 OLE RASMUSSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: LADER TINGLYSE EN
             KAUTION FOR CONSUMPTIONSOPPEBØRSEL
             UDGIVET AF IB PETTERSEN
   E460  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  266A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-06-1769
       SÆLGER:   613 JOHAN ERIKSEN, SKOMAGERSVEND HOS MATHIAS
                LAHMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    621 CHRISTIAN  GANTZEL, CHORDEGN OG KLOKKER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  100
       EJENDOMSNR: 54
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL NIELS
              JENSENS OG
             ØSTEN OP TIL MUURMESTER HENDRICH GIELFS GAARDE
              SAMT ENG PÅ STORE HOLM, FORHUS 4 FAG
   E461  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  266B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-06-1769
       LÅNTAGER:  621 CHRISTIAN  GANTZEL, CHORDEGN OG KLOKKER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  611 JACOB EBBESEN,  I BAARSE SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             NIELS JENSENS OG ØSTEN OP TIL HENDRICH GIELFS
              GAARDE BRANDFORSIKRET FOR 100 RIGSDALER
              BESTÅENDE AF 4 FAG FORHUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL:  97
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 54
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  09-07-1780
   E462  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  267B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1769
       LÅNTAGER:  216 DIV BORGERE PÅ VEGNE:  PRÆSTØ KØBSTAD,
                INSTITUTION I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  426 AMTMAND BROCKENHUUS PÅ VEGNE: AMTETS
                BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN PÅ
                NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       PANT I:   KØBSTADENS PUBLIQUE
             BYGNING PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
              GIØRTLER MARTINUS KIERKS IBOENDE HUS OG VEST
              FOR STRÆDET
             SOM GÅR NED TIL ØSTER BROE, SOM TIL RÅD- OG
              TINGHUS M.M. ER INDRETTET
             BESTÅENDE AF 18 FAG FORHUS OG BAGHUS 12 FAG TIL
              HØMAGASIN FOR INDKVARTERET KAVALLERI
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 01
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  19-06-1787
   E463  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  268A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1769
       SÆLGER:   527 OLE HANSEN SVAN, BØDKER I PRÆSTØ
                HUSET ER TILFALDEN HAM VED ARV EFTER
                MODEREN SALIG ANNE HAAGENSDATTER
       KØBER:    583 JOHANNES  RYDE,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  100
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 06
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE MELLEM OLE RASMUSSEN PÅ DEN
              VESTER
             JENS JOHANSEN FELDBEREDER PÅ DEN ØSTER
   E464  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  269A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1769
       LÅNTAGER:  583 JOHANNES  RYDE,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  432 ANDERS PEDERSEN, GAARDMAND I AASIDE I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS MELLEM OLE RASMUSSEN OG
             JENS JOHANSEN FELDBEREDER BRANDFORSIKRET FOR
              140 RIGSDALER
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 06
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-06-1803
   E465  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  269B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1769
       LÅNTAGER:  573 HANS HANSEN KALLEHAUGE, SKOMAGERMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  566 ANDREAS  SCHULIN, BOENDE I TAARNMARCHE
                MØLLE I FUIRENDAL SOGN ØSTER FLAKKEBJERG
                HERRED ?
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             HANS MØLLERS IBOENDE GAARD OG VESTEN OP TIL
              RASMUS KIÆRS IBOENDE GAARD BRANDFORSIKRET FOR
              220 RIGSDALER BESTÅENDE AF
             FORHUS 7 FAG AF TAVLMUR OG KÆMNINGSVÆRK SIDEHUS
              6 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 51
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1772
   E466  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  270B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1769
       LÅNTAGER:  505 JENS NIELSEN GANDRUP, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  622 JEP LARSEN, KGL MAY GAARDFÆSTER I BAARSE
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS NYOPBYGT PÅ ADELGADE
             NORDRE SIDE ØST FOR JOMFRUSTRÆDET OG VESTEN OP
              TIL JENS WEISMANDS IBOENDE HUS BRANDFORSIKRET
              FOR 280 RIGSDALER FORHUS 11 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 56
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  26-01-1773
   E467  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  271A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-03-1770
       LÅNTAGER:  158 WILLUM  RING, BYSKRIVER OG CONTROLLEUR I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  426 AMTMAND BROCKENHUUS PÅ VEGNE: AMTETS
                BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN PÅ
                NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             KIØBMAND IB PETTERSENS GAARD SOM BEBOES AF
              KRIGSRÅD OG TOLDER FIELDSTED
             OG VESTEN OP TIL MESTER PEDER HOLMS IBOENDE HUS
              FORHUS 16 FAG SIDEHUS 5 FAG TVÆRHUS 3 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  SPEC.LØSØRE (1.PRI)
       LÅNESUM RDL:  68
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 31
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  03-07-1775

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E468)

   E468  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  271B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-01-1770
       SÆLGER:   515 OLE RASMUSSEN, KIØB- OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    594 HANS CHRISTENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  145
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 67
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              MADAME SALIG ESCHES
             TILHØRENDE HUS OG VESTEN OP TIL VEJRMØLLER HANS
              ESPENSENS VAANINGSHUS MED TILHØRENDE GAARDS-
              OG
             HUSET BESTÅENDE AF FORHUS 9 FAG HERTIL ENG PÅ
              STORE HOLM
   E469  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  272A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-01-1770
       LÅNTAGER:  594 HANS CHRISTENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  515 OLE RASMUSSEN, KIØB- OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ 9 FAG FORHUS PÅ
             GRØNNEGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL MADAME
              SALIG ESCHES OG VESTEN OP TIL HANS ESPENSENS
              VAANINGSHUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 145
             "SOM JEG VED HUSKØB, AF HAM, ER SKYLDIG
              BLEVEN." (PR 11/12 1769)
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 67
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1772
   E470  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  273A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-07-1770
       LÅNTAGER:  586 IB PETTERSEN, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  623 HANS 4 BØRN: PETTER IBSEN,CHRISTEN,JØRGEN
                STARK,ANNE CATHRINE, UMYNDIGE, MODERLØSE
                BØRN I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD OG ACISSEBOD PÅ
             ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM THOMAS KRARUPS OG
              STRANDEN FORHUS 44+3 FAG NORDRE TVÆRHUS 24 FAG
              SIDEHUS HALVHUS 5 FAG SA
             BRANDFORSIKRET FOR 2400+80 RIGSDALER (FOR
              36+35A)
       PANT II:  STRANDHAVEN 10-12SKP
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 1100
             ARV EFTER DERES MORMOR CATHRINE MARIA,JØRGEN
              STARKS SALIG HUSTRU
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  12-07-1779
   E471  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  273B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-07-1770
       LÅNTAGER:  586 IB PETTERSEN, KØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  623 HANS 4 BØRN: PETTER IBSEN,CHRISTEN JØRGEN
                STARK, ANNE CATHRINE, UMYNDIGE BØRN I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             BYFOGED CANC.RAAD ANDREAS BADSTUBERS IBOENDE
              GAARD OG VESTEN OP TIL BYSKRIVER RINGS GAARD
             BESTÅENDE AF FORHUS 11 FAG BRANDFORSIKRET FOR
              700 RIGSDALER BEBOET AF KRIGSRAAD FIELDSTED
              SIDEHUS 13 FAG BAGHUS 5 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 400
             ARV EFTER DERES MORMOR CATHRINE MARIA, JØRGEN
              STARTS SALIG HUSTRU
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 30
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  12-07-1779
   E472  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  274A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1770
       SÆLGER:   511 CARSTEN CHRISTOFFERSEN, FORRIGE
                FÆRGEMAND I KALLEHAUGE I KALVEHAVE SOGN
                BAARSE HERRED
                FÆRGEGAARD
       KØBER:    624 JOHAN NICOLAI  CHURDT, FANESMED OG DRAGON
                I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  120
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 13
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
              SØEMAND
             SØREN ENEWOLDSENS GAARD OG ØSTEN OP TIL
              HESTEMØLLER FRIDERICH CONRAD NIELSENS IBOENDE
              HUS
             BESTÅENDE AF FORHUS 8,5 FAG LUDE SAMT EN
              LOFTSTIGE
   E473  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  274B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-06-1770
       LÅNTAGER:  624 JOHAN NICOLAI  CHURDT, DRAGON OG FANESMED
                I PRÆSTØ
                VED DET SJÆLLANDSKE DRAGONREGIMENT
       LÅNGIVER:  611 JACOB EBBESEN,  I BAARSE SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             SØREN ENEVOLDSENS TILHØRENDE HUS OG VEST FOR
              FRIDERICH MØLLERS GAARD BESTÅENDE AF 9 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 120
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 13
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-06-1775
   E474  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  275A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-07-1770
       SÆLGER:   625  CHRISTIAN 7., KONGE AF DANMARK OG
                NORGE
       KØBER:    216  PRÆSTØ KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  500
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 74
       EJENDOM:  BARAQUER OG STALDE: HUS FORHUS 9 FAG 12AD
             MED TILBYGNING SAMT RYTTERBARAK FORHUS 55 FAG
              11,5 ALEN DYBT MED 4 KVIST SAMT STALDBYGN
             FORHUS 55 FAG 14 ALEN DYBT 4 KVIST TIL 90 HESTE
              SAMT HUS PÅ 3 FAG 5,5 ALEN DYBT TIL AFTRIT SAMT
             HAVE O.L.25760 KVADRAT-ALEN HVORAF SVARES 7,5
              RIGSDALER TIL KIRKEN ÅRLIGT
   E475  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  276A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1770
       LÅNTAGER:  216 DIV BORGERE PÅ VEGNE: PRÆSTØ KØBSTAD,
                INSTITUTION I PRÆSTØ
                NEMLIG A.BADSTUBER,IB PETTERSEN, E.R.
                SALIG HANSTEEN, GREGERS SVITZER,
                HANS KALLEHAUGE OG OLE RASMUSSEN
       LÅNGIVER:  566 ANDERS  SCHULIN, BOENDE I RØDSTOFTE I
                ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   RYTTERBARAKKERNE
             PÅ GRØNNEGADE JVF SKØDE (E474)
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 74
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  22-12-1772
   E476  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  277A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-10-1770
       SÆLGER:   626 CLAUS  NIEMANN, SKIPPER I PRENØE
       KØBER:    601 NIELS PEDERSEN OG JEPPE OLSEN BØNTZ,
                SØFARENDE MAND FRA LINDERSVOLD I ROHOLTE
                SOGN FAKSE HERRED
                JEPPE OLSEN BØNTZES STILLING ER IKKE
                NÆVNT. HAN BOR I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  696
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 909
       EJENDOM:  JAGT "ANNA MARGARETHA", DRÆGTIG 16
             COMMERCELÆSTER JVF MÅLEBREV 28/7 1770 DEN
              TILHØRER JOCHUM KREFFS I PRENØ
             SOM REDER MEN SÆLGES ANGIVELIGT MED HANS VIDEN
              OG VILJE
   E477  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  278B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-11-1770
       PERSON:   557 MADAME A.D.SL VON MUNTHE AF MORGENSTJERNE
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: HAR BLANDT MANGE ANDRE CAUTIONERET
             FOR ANDERS HARTMANN FOR HANS OPPEBØRSEL
             SOM FOGED I GULDBRANDSDALEN
   E478  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  279A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-01-1771
       LÅNTAGER:  529 HANS ESPENSEN, VEJRMØLLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIGEMUNDT, TØMMERMESTER VED
                BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             JOHAN MARTIN LEVERENTZ OG VESTEN OP TIL
              SKRÆDDER JENS JOENSEN DERES HUSE BESTÅENDE
             AF FORHUS 9 FAG SIDEHUS 5 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 18
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  28-12-1771
   E479  TYPE:    SKØDE
             AUKTIONSSKØDE EFTER AUKTION DEN 19. JANUARII
              1771
       SIDE NR:  279B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-02-1771
       SÆLGER:   452 THOMAS  KRARUP,  I PRÆSTØ
       KØBER:    554 OLE PEDERSEN, GAARDMAND I STRANDHOVED I
                HYLLEHOLT SOGN FAKSE HERRED
       PRIS RIGSD:  474
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 77A
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
              MONSIEUR IB PETTERSEN
             OG ØSTEN OP TIL DEN GAARD SOM BEM.KRARUP
              TILHØRER BESTÅENDE AF 16 FAG FORHUS HVORUDI DER
              ER
             SMUKKE VÆRELSER MED HOLLANDSKE DØRE OG LÅSE ETC
              SIDEHUS 17 FAG BRANDFORSIKRET FOR 860 RIGSDALER

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E480)

   E480  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  280A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1771
       LÅNTAGER:  570 JENS JOENSEN, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  626 CHRISTOPHER  DEHN, GARTNER PÅ NYSØ I
                PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             SKIPPER PEDER HANSENS HUS OG VEST FOR HANS
              ESPENSENS HUS FORHUS 8 FAG BRANDFORSIKRET FOR
              180 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV PÅ 11826 KVA
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 180
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 19
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  29-12-1772
             KVITTERET I NYERAAD
   E481  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  281A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1771
       LÅNTAGER:  564 JOHAN WILLUMSEN HOLM, MURMESTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  622 JEP LARSEN, GAARDMAND I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS MED HAVE OG VÆNGE
             PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL PROVST
              COLSTRUPS HUS OG ØST FOR CANC.RAAD BADSTUBERS
              VÆNGE
             BESTÅENDE AF 7 FAG OG TILHØRENDE BYGGEPLADS
       PANT II:  OVERDREV 17463 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  DIV SPEV LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 120
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 64
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  03-10-1780
   E482  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  281A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-12-1771
       SÆLGER:   553 CARL  ULRICH, BØDKER I PRÆSTØ
       KØBER:    515 OLE RASMUSSEN, KIØB- OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 08
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
              KØBMAND OLE
             RASMUSSENS GAARD OG ØSTEN OP TIL SKRÆDDER
              MATHIAS JENSENS HUS FORHUS 7 FAG BAGHUS 3 FAG
             SAMT ENG PÅ STORE HOLM OG ET STYKKE MARK PÅ
              OVERDREVET: NR 4.
   E483  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  282B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-05-1771
       SÆLGER:   591 FRIDERICH CONRADT NIELSEN,  I PRÆSTØ
       KØBER:    628 PETTER HANSEN KIØBMAND, KIØBMAND? AF
                SAUGEBYE MØLLE I KALVEHAVE SOGN BAARSE
                HERRED
                NÆVNT SOM HESTEMØLLE I OVERSKRIFT AF 23/12
                1771
       PRIS RIGSD:  300
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12B
       EJENDOM:  HESTEMØLLEN BESTÅENDE AF 6 FAG MED TILHØRENDE
             6 FAG VAANINGSHUS
             SAMT ENG PÅ STOREHOLM OG JORD PÅ OVERDREVET:
             NR.16 I OPMÅLINGS PROTOKOLLEN NEMLIG 18360 KVADRAT-ALEN.
             GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM MATHIAS BALLUM
             OG JOH
   E484  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  283B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-12-1771
       SÆLGER:   529 HANS ESPENSEN, VEJRMØLLER I PRÆSTØ
       KØBER:    553 CARL  ULRICH, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  250
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 18
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              SKRÆDDER JENS
             JOENSENS HUS OG VESTEN OP TIL DOCTOR
              LEVERENTZES HUS BESTÅENDE AF FORHUS 9 FAG
              BAGHUS 5 FAG SAMT
             ENG PÅ STORE HOLM OG JORD PÅ OVERDREVET: NR 18
   E485  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  284A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-12-1771
       LÅNTAGER:  553 CARL  ULRICH, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  397 BØRGE JACOBSEN, REGIMENTSSKRIVER I
                VORDINGBORG
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             SKRÆDDER JENS JOENSEN OG VESTEN OP TIL SR JOHAN
              MARTIN LEVERENTZ FORHUS 9 FAG SI5 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  OVERDREV NR 18
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 18
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  13-11-1774
   E486  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  285A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-12-1771
       LÅNTAGER:  628 PEDER HANSEN KIØBMAND, HESTEMØLLER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  566 ANDERS  SCHULIN,  I ALLERSLEV SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             JOHAN CHURDT OG VEST FOR MATHIAS BALLUM
              BESTÅENDE AF 12 FAG OG 5 FAG SIDEHUS MED
             DERI VÆRENDE HESTEMØLLE ALT BRANDFORSIKRET FOR
              400 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-1800
   E487  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  285B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    03-02-1772
       LÅNTAGER:  513 HENDRIK HANSEN KALLEHAUGE, SKOMAGERMESTER
                I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIGMONSEN(SIC!), TØMMERMESTER
                PAA BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED
                HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE NYOPBYG
             ØST FOR HANS SVOGERS PETTER CLAUSENS HUS OG
              VEST FOR HANS SVOGERS JOCHUM HANSENS
             SNEDKERS HUS BESTÅENDE AF 8 FAG FORHUS OG 4 FAG
              BAGHUS BRANDFORSIKRET FOR 300 RIGSDALER
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  OVERDREVSJORD NR 27
             SOM HOLDER I TØNDE UDSÆD
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 41
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  04-07-1774
   E488  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  286A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-06-1770
       SÆLGER:    56 PEDER  STILLING, SOGNEDEGN I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       KØBER:    515 OLE RASMUSSEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
                NÆVNES SOM PEDER STILLINGS SVIGERSØN
       PRIS RIGSD:  96
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 63
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE MED TILHØRENDE
              GRUND OG
             VÆNGE FRA KITTENSTRÆDET VED POTTEMAGERENS
              WILHELMS HUS OG LIGE OP TIL
             FORRIGE MAGASINS PLADS, NU INDHEGNET AF MADAME
              SALIG HANSTEENS FORHUS 8 FAG
   E489  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  286A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-06-1770
       PERSON:   154 GREGERS  SVITZER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: NÆVNES SOM PEDER STILLINGS SVOGER
   E490  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  286B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1772
       LÅNTAGER:  573 HANS HANSEN KALLEHAUGE, SKOMAGERMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  432 ANDERS PEDERSEN, BONDEFOGED I AASIDE I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR SALIG
             HANS MØLLERS ENKE GAARD OG VEST FOR RASMUS KIÆRS
              IBOENDE GAARD BRANDFORSIKRET FOR 350 RIGSDALER
             FORHUS 7 FAG SIDEHUS 6 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  60
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 51
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  22-12-1782
   E491  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  286B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1772
       PERSON:   573 HANS HANSEN KALLEHAUGE
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: NÆVNER HENRIK HANSEN KALLEHAUGE SOM
             SIN BRODER
   E492  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  287A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1772
       LÅNTAGER:  569 CARL ZACHARIAS  MUNK, PERUQUEMAGER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  461 ERIK  COLSTRUP, PROVST OG SOGNEPRÆST I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             MADAME SALIG WIWILDS HUS OG ØSTEN OP TIL
              REGIMENTS SKRIVER BØRGE JACOBSENS FORHUS 8,5
              FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  OVERDREV 13941 KVADRAT-ALEN
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 45
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  07-01-1775

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E493)

   E493  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  287B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-06-1772
       SÆLGER:    83 HANS JØRGENSEN SVAN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    629 HANS CHRISTIAN  MAYMAND, SKIPPER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  90
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 03
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL SALIG
              MARTINUS KIERKS
             NU HANS STERFBOES TILHØRENDE HUS OG VESTEN OP
              TIL OLE SVANS HUS FORHUS 5 FAG SAMT ENG PÅ
             STORE JHOLM OG OVERDREVSMARK NR39 HOLDER 7407
              KVADRAT-ALEN
   E494  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  288A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1772
       LÅNTAGER:  629 HANS CHRISTIAN  MAYMAND, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  614  BAARSE HERREDS FATTIGES KASSE,
                INSTITUTION REPR V. PROVST COLSTRUP I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             BØDKER OLE SVAN OG ØSTEN OP TIL SALIG GIØRTLER
              MARTINUS KIERK,NU HANS STERFBOE
             BESTÅENDE AF FORHUS 5 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  OVERDREV OG LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 03
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-12-1782
   E495  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  288B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-07-1772
       SÆLGER:   138 NIELS JENSEN,  I PRÆSTØ
       KØBER:    83 HANS JØRGENSEN SVAN, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  190
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 53
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             URMAGER RASMUS KIÆR OG ØSTEN OP TIL FORRIGE
             CHORDEGN CHRISTIAN HUSE, BESTÅENDE AF FORHUS 8
             FAG OG HALVHUS 3 FAG, TVÆRHUS 3 FAG SAMT
             SVINEEYLE. BRANDFORSIKRET FOR 290 RIGSDALER.
             SAMT OVERDREVSMARK NR 47 BREDDE 218-221 ALEN,
             IALT 12461 KVADRAT-ALEN SAMT ENG PÅ STORE HOLM
             - AUKTIONSSKØDE
   E496  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  289B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1772
       LÅNTAGER:   83 HANS JØRGENSEN SVAN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  567 JENS THOMÆSEN, GAARDMAND I SMIDSTRUP I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PAA ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             URMAGER RASMUS KJÆR OG ØSTEN OP TIL FORRIGE
              CHORDEGN MONSIEUR CHRISTIAN GANZEL FORHUS 8 FA
             HALVHUS 3 FAG TVÆRHUS 3 FAG SAMT SVINEEYLE
              BRANDFORSIKRET FOR 290 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV NR 47
             HOLDER 12461 KVADRATALEN SAMT DIV SPECIFICERET
              LØSØRE
       PANT III:  ENG PAA STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 180
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 53
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  07-07-1783
   E497  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  290B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1772
       LÅNTAGER:  478 ANDERS  NORMAND, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIGEMUNDT, TØMMERMESTER VED
                BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
       PANT I:   GAARD VESTEN OP TIL GREGERS SVITZER
             OG ØSTEN OP TIL CANC. RÅD BADSTUBER BESTÅENDE
              AF 9 FAG OG 14 FAG BAGHUS SAMT
             EGESTAKITVÆRK PÅ 5 FAG
       PANT II:  OVERDREVSMARK NR 30
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 290
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 28
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  21-12-1778
   E498  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  292A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1772
       LÅNTAGER:  570 JENS JOENSEN, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  630 MADAME EDEL KIRSTINE SALIG  STILLINGS,
                ENKE I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             SKIPPER PEDER HANSEN OG VEST FOR BØDKER CARL
              ULRICH BESTÅENDE AF 5 FAG FORHUS BRANDFORSIKRET
              FOR 180 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV 11826 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 19
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  13-06-1781
   E499  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  292B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1772
       LÅNTAGER:  594 HANS CHRISTENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  631 HANS WILHELM KAALUND STILLINGS, UMYNDIGE
                BØRNS ARVEMIDLER I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             MADAME SALIG ESCH OG VESTEN OP TIL VEJRMØLLER
              HANS ESPENSENS VAANINGSHUS
       PANT II:  OVERDREV OG ENG
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 145
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 67
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E500  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  293B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-01-1773
       SÆLGER:   121 PEDER MORTENSEN, FORHEN BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    573 HANS HANSEN KALLEHAUGE, SKOMAGER I PRÆSTØ
                PEDER MORTENSENS SVIGERSØN
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 69
       EJENDOM:  HUS OG BYGGEPLADS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE
              VESTEN OP TIL
             VEJRMØLLER HANS ESPENSENS HUS OG ØST FOR
              RÅDHUSSTRÆDET BESTÅENDE AF 10 FAG FORHUS OG
             BYGGEPLADS PÅ 54 ALEN 4" TIL GADEN 108 ALEN DYBT
              SAMT ENG OG OVERDREVSMARK 15346 KVADRAT-ALEN
   E501  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  294A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-05-1772
       SÆLGER:   628 PETTER HANSEN KIØBMAND,  I PRÆSTØ
       KØBER:    496 MORTEN NIELSEN,  I HOLBÆK
       PRIS RIGSD:  354
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12B
       EJENDOM:  HESTEMØLLEN MED TILHØRENDE I ALLE MAADE
              BESTÅENDE
             AF 6 FAG MED TILHØRENDE 6 FAG VAANINGSHUS OG
              SIDEHUS 5 FAG SAMT ENG PÅ STORE HOLM
             OG ANDEL I OVERDREV 18360 KVADRAT-ALEN ALT PÅ
              ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM MATHIAS BALLUM OG
             FAHNSMED OG DRAGON JOHAN CHURDT. MEDFØLGER DIV
              SPECIFICERET LØSØRE
   E502  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  160A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-10-1756
       SÆLGER:   355 HANS JENSEN, HUSFÆSTER I AMMEDRUP I
                ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    505 JENS NIELSEN GANDRUP, SKOMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  80
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 56
       EJENDOM:  HUS BESTÅENDE AF 5 FAG FORHUS MED HAVE 14X70 ALEN
             JVF SKØDE AF 3/12 1731 (E296) PÅ ADELGADE
              NORDRE SIDE ØST FOR JOMFRUSTRÆDET OG VEST FOR
             DE FATTIGES AFBRÆNDTE ØDE BYGGEPLADS
   E503  TYPE:    SKØDE
             OBLIGATIONSTRANSPORT TIL SVIGERSØNNEN SOM HANS
              HUSTRU FÆDRENEARV
       SIDE NR:  206B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-08-1762
       SÆLGER:   356 APPELONE SOPHIE SALIG HR. HNAS WIWILDS,
                ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    552 SVEND CHRISTIAN  HADERUP, SORENSKRIVER
                OVER MOSS FOGDERIER I NORGE
       PRIS RIGSD: 1560
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: DIV
       EJENDOM:  NR:E233 PÅ 280 RIGSDALER NR:E218 PÅ 180
              RIGSDALER
             NR:E241 REST 50 RIGSDALER ND:E329 PÅ 200
              RIGSDALER NR:E295 PÅ 200 RIGSDALER DERNÆST
             EN EJ TINGLYST OBLIGATION PÅ 50 RIGSDALER FRA
              JACOB GAD OG 2 FRA MØLLEREN I LUNDBY
   E504  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  295A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1772
       LÅNTAGER:  496 MORTEN NIELSEN, HESTEMØLLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  461 ERIK  COLSTRUP, PROVST OG SOGNEPRÆST I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD OG HESTEMØLLE PÅ
             ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL MATHIAS
              BALLUM OG VESTEN OP TIL JOHAN CHURDT FORHUS
              12 FAG SIDEHUS 5 FAG
       PANT II:  ENG & OVERDREVSMARK
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12B
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-06-1780

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E505)

   E505  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  296A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-01-1773
       SÆLGER:   400 HENDRICH  GIELF, GIÆSTGIVER PAA
                WINDBYHOLT I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
       KØBER:    636 JOHAN GOTTFRIED  DEMMEL, MUURMESTER I
                PRÆSTØ
                SVIGERSØN AF HENDRICH GIELF
       PRIS RIGSD:  400
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 55
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              JOMFRUESTRÆDET OG
             VESTEN OP TIL MONSIEUR CHRISTIAN GANTZEL FORHUS
              14 FAG SIDEHUS 10 FAG SAMT OVERDREV NR 34 PÅ
              3209
   E506  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  296B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1772
       LÅNTAGER:  637 MATHIAS JENSEN, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  461 ERIK  COLSTRUP, PROVST OG SOGNEPRÆST I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             OLE RASMUSSENS IBOENDE GAARD OG ØST FOR CARL
              ULRICHS HUS FORHUS 9 FAG BAGHUS 3 FAG
       PANT II:  OVERDREV 12859 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 09
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-12-1774
   E507  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  297B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-01-1773
       LÅNTAGER:  636 JOHAN GOTTFRIED  DEMMEL, MUURMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  426 AMTMAND BROCKENHUUS PÅ VEGNE: AMTETS
                BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN PÅ
                NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             JOMFRUSTRÆDET OG VESTEN OP TIL MONSIEUR
              GANTZELS HUS FORHUS 14 FAG SIDEHUS 10 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 790 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV NR 34 32094
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 55
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  08-03-1777
   E508  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  298 I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-01-1773
       LÅNTAGER:  505 JENS NIELSEN GANDRUP, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  566 ANDERS  SCHULIN,  I ALLERSLEV SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             JOMFRUSTRÆDET OG VESTEN OP TIL ANDERS WEISMAND
              BESTÅENDE AF 11 FAG OG 3 FAG HALVHUS
       PANT II:  OVERDREVSMARK
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 56
             OG VEL OGSÅ 56A OG 56B JVF E344
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  27-01-1775
   E509  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  299A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-03-1773
       LÅNTAGER:  577 ELLEN SALIG HANS HENDRIKSEN KALLEHAUGE,
                ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  638 HELVIG SOPHIA  ARENT, UMYNDIGT BARN I
                PRÆSTØ?
                UNDER PROVST COLSTRUPS FORMYNDERSKAB
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE TÆT OP TIL
             PROVSTENS GAARD FORHUS 11 FAG SIDEHUS 3 FAG
       PANT II:  NEG OG OVERDREV 17780
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 40
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  10-06-1778
   E510  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 19/2 1772
       SIDE NR:  299B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-04-1773
       SÆLGER:   507 SALIG ANNE CATHARINE HIORT SALIG KRARUPS,
                ENKE I PRÆSTØ
       KØBER:    639 ANNE CHRISTIANE  KRARUP, JOMFRUE (DT AF
                SÆLGER) I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  121
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 43
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
              SNEDKER JOCHUM HANS
             OG ØSTEN OP TIL MADAME SALIG HR.WIWILDS HUS
              BESTÅENDE AF FORHUS 8 FAG TVÆRHUS 3 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 270 RIGSDALER SAMT JORD
             PÅ OVERDREVET, NR 8 PÅ 12488 KVADRAT-ALEN SAMT
              ENG PÅ STORE HOLM
   E511  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  300B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-03-1773
       LÅNTAGER:  639 ANNE CHRISTIANA  KRARUP, JOMFRUE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  640 BOLETTE SOPHIE  KRARUP, JOMFRUE
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             MADAME SALIG WIWILDS IBOENDE HUS OG ØSTEN OP
              TIL MESTER JOKUM HANSENS IBOENDE HUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  25
             ARVEKAPITAL EFTER SØSTRENES FÆLLES FARMODER
              INGER HANSDT KRARUP, SOM
              BOEDE OG DØDE PÅ WORMARKSGAARD I FYEN (SE
              I ØVRIGT MEDD OM FAM KRARUP S.7
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 43
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  13-12-1773
   E512  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  301A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    07-06-1773
       SÆLGER:   478 ANDERS  NORMAND, SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
       KØBER:    613 JOHAN ERIKSEN, SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  120
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 21
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR MESTER JENS
              ANDERSEN
             OG VEST FOR SKIPPER PEDER HANSENS TILHØRENDE
              HUS SOM TILFORN HAR TILHØRT FADEREN SALIG
             THOMAS NORMAND FORHUS 6 FAG BRANDFORSIKRET FOR
              140 RIGSDALER JORD NR 30 PÅ OVERDREVET: 7937
              KVADRAT-ALEN
   E513  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  301B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1773
       LÅNTAGER:  613 JOHAN ERIKSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  426 BIRKESKRIVER PREHN, PÅ VEGNE: GODSETS
                BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS BEM. PREHN I
                ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
                NØJAGTIGT SPECIFICERET HVILKE PENGE HVEM
                HAR ARVET
       PANT I:   HUS PÅ 6 FAG SAMT
             3 TIL 4 FAG BAGHUS SOM AGTES AT BYGGES ALT PÅ
              ADELGADE SØNDRE SIDE
       PANT II:  OVERDREVSMARK
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 21
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  24-06-1775
   E514  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT OP I TO (E514 OG E515)
       SIDE NR:  303A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1773
       LÅNTAGER:  529 HANS ESPENSEN, EJER TIL VEJRMØLLEN I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIEGEMUNDT, TØMMERMANDSMESTER
                VED BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED
                HERRED
       PANT I:   VEJRMØLLE MED TILHØRENDE RED-
             SKABER OG MØLLESTENE OG BYGGEPLADS PÅ
              GRØNNEGADE
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:  HUS PÅ GRØNNEGADE (SE E515
       LÅNESUM RDL: 850
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 73A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  10-12-1788
   E515  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 : E514 OG E515
       SIDE NR:  303A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1773
       LÅNTAGER:  529 HANS ESPENSEN, EJER TIL VEJRMØLLEN I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIEGEMUNDT, TØMMERMESTER VED
                BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE BESTÅENDE AF
             FORHUS 13 FAG SIDEHUS 3 FAG BAGHUS 6 FAG MED
              TILHØRENDE VÆNGE OG HAUGE M.V. INTET UNDTAGEN
       PANT II:  OVERDREVSMARK 2 TDR
       PANT III:  VEJRMØLLE (SE E514)
       LÅNESUM RDL:  0
             SE E514 MED HVILKEN DENNE OBLIGATION ER DELT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 68
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  10-12-1788
   E516  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  304B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-11-1773
       SÆLGER:   602 STEPHAN  WESSENDUNK, KIØBMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    641 MADAME ANNA ELISABETH JUDICHER SALIG
                PROVST BORCHES, ENKE
       PRIS RIGSD:  450
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 48
       EJENDOM:  HUS ØSTEN OP TIL JØRGEN HANSEN SKOMAGER OG
              VESTEN OP TIL
             ET AF BYENS STRÆDER BESTÅENDE AF 14 FAG SAMT
              OVERDREVSMARK:22089 KVADRAT-ALEN
             OVERDREVET FORBEHOLDES DOG SÆLGER INDTIL 1/5
              1782 MOD ÅRLIG LEJE 4 RIGSDALER TVÆRHUS

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E517)

   E517  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  305B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-12-1773
       SÆLGER:   554 OLE PEDERSEN, BOENDE I STRANDHOVED I
                HYLLEHOLT SOGN FAKSE HERRED
       KØBER:    241 RASMUS  KIÆR, URMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  370
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 77A
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
              THOMAS KRARUPS OG ØSTER
             MONSIEUR IB PETTERSENS TILHØRENDE HDE BESTÅENDE
              AF FORHUS 16 FAG SIDEHUS 17 FAG BRANDFORSIKRET
              FOR 700 RIGSDALER SAMT
             HAVE OG VÆNGE SAMT OVERDREVSMARK
   E518  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  306A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-12-1773
       LÅNTAGER:  241 RASMUS  KIÆR, URMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  554 OLE PEDERSEN, BOENDE I STRANDHOVET I
                HYLLEHOLT SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             MONSIEUR PETTERSENS OG VEST FOR MONSIEUR
              KRARUPS GAARDE FORHUS 16 FAG SIDEHUS 17 FAG MED
              HAVE OG VÆNGE
             BRANDFORSIKRET FOR 700 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSMARK
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 77A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1774
   E519  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  307A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-08-1773
       SÆLGER:   639 ANNE CHRISTIANE  KRARUP, JOMFRUE I PRÆSTØ
       KØBER:    642 DANIEL HANSEN, MUURMESTER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  170
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 43
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL JOCHUM
              HANSEN OG VO
             MADAME SALIG WIWILDS TILHØRENDE FORHUS 8 FAG
              BAGHUS 3 FAG SAMT HAVE I LIGE BREDDE MED
              GADELÆNGEN
             SAMT OVERDREVSMARK NR 8 OG ENG PÅ STORE HOLM OG
              DIV INVENTARIUM
   E520  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  307B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-12-1773
       LÅNTAGER:  642 DANIEL HANSEN, MUURMESTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  643 JØRGEN NIELSEN,  I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VEST FOR
             MADAME SALIG WIWILDS IBOENDE HUS OG ØST FOR
              JOCHUM HANSENS IBOENDE HUS FORHUS 8 FAG SIDEHUS
              3 FAG
             BRANDFORSIKRET FOR 270 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSMARK OG ENG
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 190
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 43
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1790
   E521  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  308A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-03-1769
       LÅNTAGER:  644 NIELS VON  POULSON, PREMIERLØJTNANT
                VESTER DRAGONREGIMENT I ?
                SIDEN KAPTAJN
       LÅNGIVER:  645 PETRA JOHANNE POULSEN, VÆRENDE HOS SIN
                SVOGER I PRÆSTØ
                STEPHAN WESSENDUNK
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 6000
             SOM FORFALDER SÅFREMT HAN ER HENDE UTRO
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000
   E522  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 4/2 1767
       SIDE NR:  310A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-01-1773
       SÆLGER:   465  PRÆSTØ KIRKE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       KØBER:    400 HENDRICH  GIELF, MURMESTER, FORHEN BOENDE
                I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  10
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 75
       EJENDOM:  HALVPART I DEN LUKTE STOL NR 17 I
             PRÆSTØ KIRKE, HVORAF HAN HAR DEN ANDEN HALVDEL
   E523  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  311A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-02-1774
       SÆLGER:   457 NIELS ROSENKRANTZ VON HOLSTEIN,
                CONFERENTZRAAD TIL LYSTRUP I KONGSTED
                SOGN FAKSE HERRED
       KØBER:    647 ARNOLD VON  FALKENSKIOLD, MAJOR
                V.2.SJÆLL.CAVALLERIREG. I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  580
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 76
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              BRYGGER MONSIEUR
             OLE KØLLING, BOENDE I KBH, HANS GAARD SOM BEBOES
              AF THOMAS KRARUP OG VESTEN
             ALEN DYBT AAEN TIL FORHUS 14 FAG KÆLDER 4 FAG
              VESTER BAGHUS 14 FAG MED SAL PÅ 3 FAG SØNDER
              BAGHUS 10 FAG
             SAMT ENG OG OVERDREV NR 20 16669 KVADRAT-ALEN
              BRANDFORSIKRET FOR 1160 RIGSDALER
   E524  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  312B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-03-1774
       SÆLGER:   457 NIELS ROSENKRANTZ VON HOLSTEIN,
                CONFERENTZRAAD TIL LYSTRUP I KONGSTED
                SOGN FAKSE HERRED
       KØBER:    515 OLE RASMUSSEN, KIØB HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  150
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 02
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL RAAD
              OG TINGHUSET
             VESTEN OP TIL SKIPPER HANS CHRISTIAN MAYMANDS
              HUS FORHUS 8 FAG KVIST 2 FAG TVÆRHUS 7 FAG
             SAMT HAVE 18 ALEN I SØNDER ENDE OG ENG OG
              OVERDREV NR 3 11852 KVADRAT-ALEN
             SAMT SÆDV INVENTAR BRANDFORSIKRET FOR 350
              RIGSDALER
   E525  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  313A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-04-1774
       SÆLGER:   461 ERIK  COLSTRUP, SOGNEPRÆST TIL ARENDAL I
                NORGE
       KØBER:    648 FRANTZ  REENBERG, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD: 1000
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 39
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE OP TIL ET STRÆDE SOM
             SKILLER DEN FRA SR WESENDUNKS GAARD PÅ DEN
              VESTER SIDE OG TÆT OP TIL SKOMAGER-
             ENKENS ELLEN KALLEHAUGES GAARD TIL DEN ØSTER
              SIDE FORHUS 15 FAG SIDEHUS 14 FAG SAMT
             BAGHUS UD TIL GRØNNEGADE 15+6 FAG ENG OG
              OVERDREV NR 7 63209 KVADRAT-ALEN
   E526  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  313A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-04-1774
       PERSON:   648 FRANTZ  REENBERG
       EJENDOMSNR: 65
       OPLYSNING: VED SKØDE E 525 SOLGTES FORHUS 15+6 FAG
             SOM BAGHUS TIL NR 39, BLOT UD MOD
             GRØNNEGADE (SE E 525 VEDR. PRIS)
   E527  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  314A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1770
       SÆLGER:   457 NIELS ROSENKRANTZ VON HOLSTEIN,
                CONFERENTZRAAD TIL LYSTRUP I KONGSTED
                SOGN FAKSE HERRED
       KØBER:    634 PEDER HANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 23
       EJENDOM:  HUS PÅ 9 FAG FORHUS SAMT LUDE PÅ 5 FAG
             PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR MESTER
              CHRISTIAN OLSEN OG VEST FOR MESTER JENS
              ANDERSEN
   E528  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  315A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    03-06-1774
       LÅNTAGER:  339 FRIDERICH  MAYMAND, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  620 ANDERS  RUNGE, ASSISTENT VED ASIATISK
                COMPAGNI I KØBENHAVN
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             JENS JOHANSEN BØDKER OG SØREN ENDVOLDSEN FORHUS
              7 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 15
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  17-08-1778
   E529  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  315B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-06-1774
       SÆLGER:   515 OLE RASMUSSEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    649 UTTILLIE ELISABETH SALIG  BERGS, ENKE I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  190
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 02
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL RAAD
              OG TINGHUSET
             VESTEN OP TIL SKIPPER HANS CHRISTIAN MAYMAND
              FORHUS 8 FAG KVIST 2 FAG SAMT ENG OG
             OVERDREVSMARK NR 3 11852 KVADRAT-ALEN SAMT SÆDV
              SPECIFICERET INVENTAR BRANDFORSIKRET FOR 350
              RIGSDALER

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E530)

   E530  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  316A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-06-1774
       LÅNTAGER:  649 UTILLIE ELISABETH SALIG  BERGS, ENKE I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  561 JØRGEN  KOEFOD, I TAPPERNØJE PRIV
                VÆRTSHUS I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             RAAD OG TINGHUSET VESTEN OP TIL SKIPPER HANS
              CHRISTIAN MAYMAND FORHUS 8 FAG BAGHUS 7 FAG
       PANT II:  OVERDREV OG ENG
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 02
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-06-1775
   E531  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  316B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-06-1774
       SÆLGER:   339 FRIDERIK  MAYMAND, SKIPPER I PRÆSTØ
       KØBER:    514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  210
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 15A
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL BAGER
              CHRISTOPHER
             RINGE OG ØSTEN OP TIL "MIT ENDNU TILHØRENDE HUS"
              FORHUS 8 FAG BAGHUS 6 FAG SAMT ENG OG OVERDREV
             PÅ 13017 KVADRAT-ALEN (KVADRATALEN)
   E532  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  317A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1774
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  567 JENS THOMÆSEN, BONDE OG JORDBRUGER I
                SMIDSTRUP I SKIBBINGE SOGN BAARSEN HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             CHRISTOPHER RENGE OG VEST FOR FRIDERIK MAYMAND
       PANT II:  ENG OG OVERDREV PÅ
             13017 KVADRATALEN
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 15A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-06-1775
   E533  TYPE:    SKØDE
             EFTER KØBEKONTRAKT AF 12/3 1774
       SIDE NR:  318A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1774
       SÆLGER:   241 RASMUS  KIÆR, URMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    615 MADAME KIRSTINE MARIA SALIG  ESKES, ENKE
                I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  400
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 77A
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM PETTERSENS
              IBOENDE GAARD
             OG KRARUPS TILHØRENDE GAARD BRANDFORSIKRET FOR
              700 RIGSDALER FORHUS 16 FAG MED FRI STOLPE TIL
              BEGGE NABOER
             SIDEHUS 17 FAG SAMT HAVE OG VÆNGE OG OVERDREV PÅ
              22780,5 KVADRAT-ALEN
   E534  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 25/1 1772
       SIDE NR:  318B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-01-1773
       SÆLGER:   277 SALIG HANS  MØLLER, BAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    650 CHRISTOPHER  RENGE, BAGERSVEND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  133
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 16
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
              MONSIEUR LEVERENTZ OG
             ØSTEN OP TIL© SKIPPER FRIDERIK MAYMAND FORHUS 6 FAG
              SIDEHUS 3 FAG TVÆRHUS 3 FAG OVERDREVSMARK
             NR 53 PÅ 9180 KVADRAT-ALEN SAMT SÆDV
              SPECIFICERET INVENTAR BRANDFORSIKRET FOR 250
              RIGSDALER
   E535  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2: E535 OG E536
       SIDE NR:  319A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1774
       LÅNTAGER:  650 CHRISTOPHER  RINGE, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  455  BAARSE HERREDS GEISTLIGE BRANDKASSE,
                INSTITUTION REPR.V. PROVST DITZEL I ØSTER
                EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HALVPART AF IBOENDE GAARD
             PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL BØDKER
              JENS JOHANSEN OG VESTEN OP TIL CHIRURGUS
              LEVERENTZES GAARD
       PANT II:  OVERDREVSMARK (HALV)
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
             LÅNESUMMEN ER DELT OP I 2 PORTIONER AF 100
              SLETDALER PÅ E535 OG E536
       EJENDOMSNR: 16
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-06-1780
   E536  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I TO: E535 OG E536
       SIDE NR:  319A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1774
       LÅNTAGER:  650 CHRISTOPHER  RINGE, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  651 IVER DAMS LEGAT: UDBY SOGNS FATTIGES
                PENGE, INSTITUTION REPR.V. PROVST DITZEL
                I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HALVPART AF IBOENDE GAARD
             PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL BØDKER
              JENS JOHANSEN OG VESTEN OP TIL CHIR.
              LEVERENTZES GAARD
       PANT II:  HALV OVERDREVSMARK
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
             LÅNESUMMEN ER DELT OP I 2 PORTIONER AF 100
              SLETDALER PÅ E535 OG E536
       EJENDOMSNR: 16
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-06-1780
   E537  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  320A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1774
       LÅNTAGER:  513 HENDRIK HANSEN KALLEHAUGE, MESTER SKOMAGER
                I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  643 JØRGEN NIELSEN MØLLER, UNGE KARL SOM NU
                LOGERER HER I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             SVOGEREN PETTER CLAUSEN OG VEST FOR SVOGEREN
              JOCHUM HANSEN SNEDKER BESTÅENDE AF
             NYOPBYGT FORHUS 8 FAG BAGHUS 4 FAG BYGGEPLADS VED
              ØSTER ENDE PÅ 8,5 ALEN BRANDFORSIKRET FOR 310
              RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREV NR 27
             "SOM KAN SAAES 1 TØNDE SÆD UDI"
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 120
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 41
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-12-1791
   E538  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 6/4 1773
       SIDE NR:  321A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-07-1774
       SÆLGER:   277 SALIG HANS ANDERSEN MØLLER, BAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    566 ANDERS  SCHOLIN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  281
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 50
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
              SKOMAGER JØRGEN
             HANSEN OG ØSTEN OP TIL SKOMAGERMESTER HANS
              KALLEHAUGE FORHUS 7 FAG TVÆRHUS 6 FAG SIDEHUS
              5 FAG
             SAMT ENG OG OVERDREV PÅ 19209 KVADRAT-ALEN SAMT
              LØSØRE
   E539  TYPE:    SKØDE
             EFTER KØBEKONTRAKT AF 24 MAJ HALVHUS A
       SIDE NR:  322A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-09-1774
       SÆLGER:   615 KIRSTINE MARIA SALIG  ESCHES, ENKE I
                PRÆSTØ
       KØBER:    652 CARL DE  KLABA, CAPITAINE I ?
       PRIS RIGSD:  260
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 66
       EJENDOM:  GAARD OG GRUND PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE VESTEN
             OP TIL HANS BILLES IBOENDE HUS OG ØSTEN OP TIL
             STRÆDET MELLEM BARAQUERNE FORHUS 9 FAG HALVHUS
             UD TIL STRÆDET SAMT HAVEN: I SØNDER OP TIL
             MURMESTER DEMMELS HAVE, OVERDREV NR 44 16773
             KVADRAT-ALEN
   E540  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  322A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-10-1774
       LÅNTAGER:  652 CARL DE  KLABA, CAPITAINE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  503 ELISABETH BROCHENHUUS FØD KOMT HOLSTEIN,
                GEHEIMERAADINDE TIL NYSØ I PRÆSTØ
                LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             HANS BILLES IBOENDE HUS OG ØSTER UD TIL STRÆDET
              MELLEM BARAQUERNE FORHUS 9 FAG HALVHUS UD TIL
             STRÆDET
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 250
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 66
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-01-1778
   E541  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2: E541 OG E542 - LÅNESUMMEN
              ER LIGELIGT FORDELT
       SIDE NR:  323A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-11-1774
       LÅNTAGER:  602 STEPHAN  WESSENDUNK, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  653 JOHANNE DOROTHEA  HANSTEEN, UMYNDIGT
                STEDBARN HOS WESSENDUNK I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             SR KRARUPS GAARD OG ØSTEN OP TIL HANS ANDEN GAARD
              FORHUS 23 FAG SIDEHUS 16 FAG SIDEHUS 15 FAG
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 250
             ARVELOD EFTER FADEREN JACOB HANSTEEN IFØLGE
              SAMFRÆNDESKIFTE AF 21/8 1771
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 37
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  08-01-1785

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E542)

   E542  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I TO: E541 OG E542 -LÅNESUMMEN
              ER LIGELIGT FORDELT
       SIDE NR:  323A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-11-1774
       LÅNTAGER:  602 STEPHAN  WESSENDUNK, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  653 JOHANNE DOROTHEA  HANSTEEN, UMYNDIGT
                STEDBARN HOS WESSENDUNK I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             HANS ANDEN GAARD OG OMKRING TORVESTRÆDET FORHUS
              31 FAG TIL ADELGADE OG TORVESTRÆDET
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 250
             FÆDRENEARV IFØLGE SAMFRÆNDESKIFTE AF 21/8 1771
              EFTER SALIG JACOB HANSTEEN
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 38
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  08-01-1785
   E543  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  323B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1774
       LÅNTAGER:  553 CARL  ULDRICH, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  630 MADAME SALIG  STILLINGS, ENKE I BAARSE
                SOGN BAARSE HERRED ?
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             SKRÆDDER JENS JOENSEN OG VESTEN OP TIL JOHAN
              MARTIN LEVRENTZ FORHUS 9 FAG SIDEHUS 6 FAG
             BRANDFORSIKRET FOR 290 RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREV NR 18
             PÅ 12254 KVADRATALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 18
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-06-1781
   E544  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  324B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-12-1774
       LÅNTAGER:  581 MATHIAS  LAHMAN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  654 ELISABETH  HASS, JOMFRUE,NU HOS
                WESSENDUNK I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ TORVETS VESTRE SIDE SØNDEN OP TIL
             WILHELM ARNTHS HUS OG NORDEN OP TIL HR
              WESSENDUNCHS HAVE OG BYGGEPLADS FORHUS 9 FAG
              LADEHUS 3 FAG
       PANT II:  3 ENGE OG OVERDREV
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
             SOGNEPRÆSTEN I BAARSE, DANIEL PLUM, UNDERSKRIVER
              SOM CAUTIONIST OG SELVSKY
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 61
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  00-00-0000
   E545  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  325A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-12-1774
       LÅNTAGER:  569 CARL ZACHARIAS  MUNCH, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  426 AMTMAND BROCKENHUUS PÅ VEGNE: AMTETS
                BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN PÅ
                NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             MADAME SALIG WIWILDS OG ØSTEN OP TIL
              REGIMENTSKRIVER JACOBSENS HUS FORHUS 9 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 250 RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREVSJORD
             PÅ 13941 KVADRATALEN
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 45
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  01-07-1775
   E546  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  325B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-01-1775
       SÆLGER:   163 PEDER HANSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       KØBER:    655 LARS PETERSEN, SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  80
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 59
       EJENDOM:  HUS VED ØSTER BROE STRÆKKENDE SIG I SØNDER OG
              NORDRE
             FRA KIRKEMUREN AF OG TIL SR WESSEN DUNKS HUS
              FORHUS 7 FAG HOLDER I LÆNGDEN TIL
             GADEN 20 ALEN OG I DYBDEN FRA GADEN TIL
              GAVLGIERDET 96 ALEN SAMT OVERDREV
             PÅ 12645 KVADRAT-ALEN OG SÆDV SPECIFICERET
              INVENTAR HUSET HAR HALVTAG
   E547  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  326B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-01-1775
       LÅNTAGER:  655 LARS PEDERSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
                TIL VITTERLIGHED UNDERSKRIVER BLA.HANS
                KONES? BROR JOHAN ERICHSEN
       LÅNGIVER:  654 BIRGITTREELISABETH  HASS, JOMFRUE BOENDE
                HOS WESSENDUNK I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS VED ØSTER BROE I DEN
             HUSLÆNGE I SØNDER OG NORDRE TÆT OP TIL KIRKENS
              RINGMUR DER LUKKER PÅ DEN ENE SIDE
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 59
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  26-11-1791
             EFTER DOM OG UDLÆG SAMT UDSTEDELSE AF
              OBLIGATION PÅ 150 RIGSDALER
   E548  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  327A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-01-1775
       LÅNTAGER:  637 MATHIAS JENSEN, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  641 MADAME ANNA ELISABETH JUDICHER SALIG
                PROVST BORCHES, ENKE I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             OLE RASMUSSEN OG VESTEN OP TIL CARL ULRICH
              FORHUS 9 FAG BAGHUS 3 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD 12859KVA
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 09
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  23-12-1780
   E549  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  328A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-12-1773
       SÆLGER:   456 OLE  KYLLING, BRYGGER I KØBENHAVN
       KØBER:    656 ELSE  HIORDT, JOMFRU I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  590
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 34
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              CONFERENTZRAAD
             VON HOLSTEINS GAARD OG VESTEN OP TIL BAGER
              CREMNITZ TILHØRENDE GAARD FORHUS 28 FAG
             VESTER SIDEHUS 16 FAG ØSTER SIDEHUS 16 FAG BAGHUS
              4 FAG BRANDFORSIKRET FOR 1300 RIGSDALER ENG OG
              OVERDREVSJORD ETC
             SERVITUT VEDR VANDRENDE - HER NÆVNT TIL BYENS
              SPILDEVAND
   E550  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  329A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-03-1775
       SÆLGER:   656 ELSE  HIORDT, JOMFRU I PRÆSTØ
       KØBER:    452 THOMAS  KRARUP,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  590
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 34
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL MAJOR
              VON
             FALCHENSCHIOLDS IBOENDE OG VESTEN OP TIL BAGER
              REIMER CREMNITZES IBOENDE GAARD F28 FAG
             2DE SIDEHUS PÅ 16 FAG BAGHUS 4 FAG BRANDFORSIKRET
              FOR 1300 RIGSDALER SAMT ENG OG OVERDREV
   E551  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  329A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-03-1775
       LÅNTAGER:  452 THOMAS  KRARUP, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  647         VON  FALCHENSCHIOLD,
                MAJOR I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             MAJOR VON FALCHENSCHIOLD OG VEST FOR BAGER
              REIMERT CREMNITZ FORHUS 28 FAG OG TVENDE
             SIDEHUS PÅ HVER 16 FAG BAGHUS 4 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 1300 RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREVSJORD
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 34
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-06-1779
   E552  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  330A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-01-1775
       LÅNTAGER:  657 ANNA SALIG SKIPPER OLE HANSENS, ENKE I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  658 ELISABETH MAGARETHE  SVITZER, UMYNDIGT
                BARN PÅ 5 ÅR I PRÆSTØ
                ELISABETH SVITZER ER VIST DATTERDATTER AF
                ANNA SALIG OLE HANSENS ENKE
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             GREGERS SVITZER OG CHRISTIAN OLSEN SNEDKER
              FORHUS 8 FAG MED BYGGEPLADS BAGHUS 4 FAG
       PANT II:  ENG, OVERDREV 13439 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
             MØDRENEARV 100 RIGSDALER OG FÆDRENE GAVE PÅ 100
              RIGSDALER FADEREN ER HANS GREGERSEN
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 25
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  27-01-1783
   E553  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  331A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    28-03-1775
       PERSON:   602 STEPHAN  WESSENDUNK
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: LEJER EN ENG SOM LARS SØRENSEN HAR
             I FÆSTE MOD BETALING AF 3RDL
             ÅRLIGT

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E554)

   E554  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  331B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-06-1775
       LÅNTAGER:  624 JOHAN NICOLAI  CORDT, SMED I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  567 JENS TOMMESEN, GAARDMAND I SMIDSTRUP I
                SKIBBINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             SØREN ENVOLDS OG VESTEN OP TIL MORTEN NIELSENS
              TILHØRENDE HUSE FORHUS 9 FAG BRANDFORSIKRET FOR
              200 RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREVSJORD
             PÅ 13355 KVADRATALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 13
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-06-1783
   E555  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 4/11 1774
       SIDE NR:  332B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-06-1775
       SÆLGER:   158 SALIG WILLUM  RIMG, BYSKRIVER OG
                CONTROLLEUR I PRÆSTØ
       KØBER:    586 IB PETERSEN, KIØBMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  401
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 31
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL IB
              PETERSENS GAARD
             SOM BEBOES AF KRIGSRÅD FEELDSTED OG VESTEN OP
              TIL SKOMAGER PEDER HOLMS IBOENDE HUS
             FORHUS 16 FAG SIDEHUS 5 FAG TVÆRHUS 3 FAG SAMT ENG
              OG OVERDREVSJORD
   E556  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  333B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1775
       LÅNTAGER:  586 IB PETERSEN, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  659 JENS CLAUSEN, BOENDE I RØESTOFTE I ØSTER
                EGESBORG SOGN BAARSE HD?
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE ØSTEN OP TIL EN
             "MIG TILHØRENDE GAARD" SOM BEBOS AF KRIGSRAAD
              FIELDSTED OG VESTEN OP TIL SKOMAGERMESTER
             PETER HOLMS IBOENDE HUS FORHUS 16 FAG ØSTER
              SIDEHUS 8 FAG ØSTER HALVHUS 3 FAG NYOPBYGT
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 31
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1778
   E557  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  334A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-01-1775
       SÆLGER:   505 JENS NIELSEN GANDRUP, SKOMAGERMESTER I
                PRÆSTØ
       KØBER:    613 JOHAN ERICHSEN, SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  120
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 56A
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL "MIT
              IBOENDE HUS " OG
             VESTEN OP TIL ANDERS WEYSMANDS IBOENDE HUS
              FORHUS 5 FAG PÅ 14 ALEN 2" MED TILHØRENDE HAVE
             SAMT OVERDREVSMARK NR 12 PÅ 8943 KVADRATALEN
   E558  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  335B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    03-07-1775
       LÅNTAGER:  505 JENS NIELSEN GANDRUP, SKOMAGERMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  527 OLE HANSEN SVAN, BAGER I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             JOMFRUESTRÆDET OG VESTEN OP TIL JOHAN ERIKSEN
              FORHUS 6 FAG HALVHUS 3 FAG
       PANT II:  OVERDREV PÅ 10425 KVAD
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 120
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 56
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-01-1779
   E559  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  334B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1775
       SÆLGER:   613 JOHAN ERICHSEN, SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
       KØBER:    660 JOHAN CHRISTIAN  NOHRN, HANDSKEMAGER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  150
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 21
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR SALIG
              MESTER JENS
             ANDERSENS ENKES IBOENDE HUS OG VEST FOR SKIPPER
              PEDER HANSENS TILHØRENDE HUS FORHUS 6 FAG
             SAMT OVERDREVSMARK NR 30 PÅ 7937 KVADRATALEN
              BRANDFORSIKRET FOR 140 RIGSDALER
   E560  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  336A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1775
       LÅNTAGER:  527 OLE HANSEN SVAN, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  661 BYFOGED BADSTYBER PÅ VEGNE: GANDRUPS BØRN,
                UMYNDIGE BØRN HOS JENS GANDRUP I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             JENS JOHANSEN OG VEST FOR HANS CHRISTIAN
              GANDRUP (MÅ VÆRE MAYMAND) FORHUS 7 FAG
             SIDEHUS 3 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
             MØDRENE ARV EFTER JENS NIELSEN GANDRUPS SALIG
              HUSTRU INGER MARIE POVELSDT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 04
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-01-1779
   E561  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  336B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    28-06-1775
       LÅNTAGER:  569 CARL ZACHARIAS  MUNCH, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  426 AMTMAND BROCHENHUUS PÅ VEGNE: AMTETS
                BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN PÅ
                NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             MADAME SALIG WIWILDS HUS OG ØSTEN OP TIL
              REGIMENTS SKRIVER JACOBSENS STERVBOES HUS
              BESTÅENDE A
             FORHUS 9 FAG BRANDFORSIKRET FOR 250 RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREVSJORD
             PÅ 13941 KVADRATALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 220
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 45
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  21-12-1778
   E562  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  337B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-06-1775
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  527 OLE HANSEN SVAND, BAGER I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             CHRISTOPHER RINGES OG VEST FOR FRIDERICH
              MAYMANDS HUS FORHUS 8 FAG BAGHUS 6 FAG
       PANT II:  ENG, OVERDREV 13017 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 15A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  17-06-1780
   E563  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  338B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1775
       LÅNTAGER:  613 JOHAN ERICHSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  426 BIRKESKRIVER PHREEN PÅ VEGNE: GODSETS
                BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS
                BIRKESKRIVEREN I ALLERSLEV SOGN BAARSE
                HERRED
                SPECEFICERET EFTER ARVINGER
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             JENS GANDRUP OG ANDERS WEISMAN FORHUS 5 FAG
       PANT II:  OVERDREV PÅ 89430 ALEN
             FORMODENTLIG SKRIVEFEJL FOR: 8943 KVADRAT ALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 56A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  22-10-1788
   E564  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  339B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    28-12-1774
       LÅNTAGER:  601 NIELS PEDERSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
                BOENDE PÅ LINDERSVOLD GODS UDI TRYGGEVÆLDE
                AMT
       LÅNGIVER:  662 CHRISTIAN  LIHME, BRYGGER I KØBENHAVN
       PANT I:   JAGT "ANNA MARGRETHE"
             DRÆGTIG 13,5 COMMERCELÆSTER, IFØLGE MAALEBREV
              AF 23/11 1770, HVILKET
             SKIB HAN FORPLIGTER SIG TIL AT LADE ASSURRERE I
              KØBENHAVN
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 911
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  31-01-1785
   E565  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  340A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-06-1775
       LÅNTAGER:  660 JOHAN  NOHRN, HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  641 ANNA ELISABETH JUDICHER SALIG PROVST
                BORCHES, ENKE I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             JENS ANDERSEN BILDES ENKE OG SKIPPER PETER
              HANSENS HUS FORHUS 6 FAG
             BRANDFORSIKRET FOR 140 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV 7937 KVADRAT
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 21
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  03-07-1780

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E566)

   E566  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  341A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    28-09-1775
       SÆLGER:   649 UTTILIE ELISABETH SALIG  BERGS, ENKE I
                PRÆSTØ
                "FORDUM SOGNEPRÆST TIL KALLEHAUGE
                MENIGHED"
       KØBER:    663 OTTO CHRISTOPHER VON MUNTHE AF
                MORGENSTIERNE, ETATSRAAD TIL BEKKESCHOV I
                EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  190
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 02
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL RAAD
              OG TINGHUSET
             OG VESTEN OP TIL SKIPPER HANS CHRISTIAN MAYMAN
              FORHUS 8 FAG KVIST 2 FAG BAGHUS 7 FAG SAMT
             ENG OG OVERDREVSJORD PÅ 11852 KVADRATALEN
              BRANDFORSIKRET FOR 350 RIGSDALER
   E567  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  342A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    03-04-1775
       SÆLGER:   452 THOMAS  KRARUP, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    647 VON  FALCHENSCHIOLD, MAJOR I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  16
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 34
       EJENDOM:  JORD, 8 ALEN BRED OG HELT NED TIL STRANDEN
             (VEL CA. 75 ALEN)
             - (VIL ALTSÅ FREMOVER HØRE TIL EJENDOM NR 76)
   E568  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  342B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-06-1776
       SÆLGER:   543 PEDER NIELSEN HOLM,  I PRÆSTØ
       KØBER:    664 MOURITZ MORTENSEN GRENØE, SOM BOR VED
                GYNGEVÆNGET I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
                PÅ BEKKESKOV GODS
       PRIS RIGSD:  250
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 32
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL SR
              CREMNITZ OG
             VESTEN OP TIL SR IB PETERSEN FORHUS 7 FAG BAGHUS
              3 FAG SAMT OVERDREV 11114 KVADRAT-ALEN
             SERVITUT VEDR HJØRNESTOLPE, SOM STÅR 8" IND PÅ
              EJENDOM NR 31
   E569  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  343A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-06-1776
       LÅNTAGER:  664 MOURITZ MORTENSEN GRENØE, REEBSLAGER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  465  PRÆSTØ KIRKE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             IB PETERSEN OG ØSTEN OP TIL BAGER CREMNITZ
              FORHUS 7 FAG BAGHUS 3 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD PÅ
             11.114 KVADRATALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 32
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E570  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  343B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-06-1776
       LÅNTAGER:  664 MOURITZ MORTENSEN GRENØE, REEBSLAGER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  665 PEDER ERLANDSEN, SKIPPER
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             IB PETERSEN OG ØSTEN OP TIL SR CREMNITZ FORHUS
              7 FAG BAGHUS 3 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD 11114 KV
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 32
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  00-00-0000
   E571  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 9/12 1775
       SIDE NR:  344B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-09-1776
       SÆLGER:   397 SALIG JACOBSEN, REGIMENTSSKRIVER I
                VORDINGBORG
       KØBER:    361 HANS PETERSEN, HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  95
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 46
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE NORD FOR (SIC') DET
              HUS
             SOM BEBOES AF HANS LASSEN, SOM ER OG HAR VÆRET
              BEBOET AF HANS PETER-
             SEN OG JACOB SPRINGMAND SAMT PT.UDLEJET
              OVERDREVSMARK SAMT ENGEN
   E572  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  346A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-06-1776
       LÅNTAGER:  361 HANS PEDERSEN, HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ BYES FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             PERUQUEMAGER CARL MUNCH OG VEST FOR HANS
              LARSENS HUS FORHUS 11 FAG BRANDFORSIKRET FOR
              230 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSMARK
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 46
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  09-01-1837
             IFØLGE FRD.AF 5/1 1813 ER DENNE OBLIGATION
              REDUCERET (SIC!) TIL 100 RIGSBANKDALER
   E573  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 9/12 1775
       SIDE NR:  347A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-06-1776
       SÆLGER:   397 SALIG JACOBSEN,
       KØBER:    666 HANS LARSEN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  56
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 47
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE PÅ HJØRNET AF
             RAADHUSSTRÆDET FORHUS 3 FAG SAMT OVERDREVSJORD
              SOM ER UDLEJET P.T.
   E574  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  348B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-06-1776
       LÅNTAGER:  666 HANS LARSEN,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  667 SIDSEL MARIE HANSDATTER, UMYNDIGT BARN I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             HANS PEDERSEN HANDSKEMAGERS HUS PÅ HJØRNET AF
              RAADHUSSTRÆDET FORHUS 3 FAG
             BRANDFORSIKRET FOR 80 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  40
             FÆDRENEARV EFTER SKIPPER HANS OLSEN (VIA PRÆSTØ
              OVERFORMYNDERI)
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 47
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1777
   E575  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  349A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-03-1777
       LÅNTAGER:  636 JOHAN GOTTFRIED  DEMEL, MURMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  566   SCHULIN, BORGER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             JOMFRUESTRÆDET OG VESTEN OP TIL MONSIEUR
              GANTZELS HUS 8 FAG MUUR OG FORHUS 14 FAG
             BINDINGSVÆRK BAGHUS 9 FAG BRANDFORSIKRET FOR
              1050 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV NR 34 PÅ
             IALT 33094 KVADRATALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 55
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  07-07-1783
   E576  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  349B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    28-12-1775
       SÆLGER:   553 CARL  ULDRICH, BØDKER I PRÆSTØ
       KØBER:    668 FRIDRICH JOHANSEN LUND, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  140
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 10
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR SALIG
              RASMUS GIELFS
             ENKE OG VEST FOR MATHIAS JENSEN SKRÆDDER FORHUS
              6 FAG SIDEHUS 5 FAG LUDE 2 FAG SAMT
             OVERDREVSJORD PÅ 8208 KVADR.ALEN BRANDFORSIKRET
              FOR 170 RIGSDALER
   E577  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  350A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1777
       LÅNTAGER:  666 HANS LARSEN, INDVAANER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  527 OLE  SVAN, BØDKER I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             HANS PEDERSEN HANDSKEMAGERS HUS PÅ HJØRNET AF
              RAADHUSSTRÆDET FORHUS 3 FAG
             BRANDFORSIKRET FOR 80 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  40
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 47
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  24-02-1792
   E578  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  350A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-06-1777
       LÅNTAGER:  463 REIMERT HENRICH  CREMNITZ, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  647 VON  FALCHENSCHIOLD, MAJOR I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM SR
             KRARUP OG REBSLAGER MOURITZ MORTENSEN FORHUS
              15 FAG SIDEHUS 11 FAG
       PANT II:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 33
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1778

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E579)

   E579  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  350B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1775
       LÅNTAGER:  668 FRIDRICH JOHANSEN LUND, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  647 VON  FALCHENSCHIOLD, MAJOR I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             RASMUS GIELFS ENKE OG ØSTEN OP TIL MATHIAS
              JENSEN FORHUS 6 FAG SIDEHUS 5 FAG LUDE 2 FAG
             BRANDFORSIKRET FOR 170 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV 8208 KVADRATA
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 174
             OPRINDELIG 150 RIGSDALER UDVIDET MED 24
              RIGSDALER 11/12 1777
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 10
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  27-12-1780
   E580  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  351A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-11-1777
       SÆLGER:   586 IB PETERSEN, KIØBMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    602 STEPHAN  WESSENDUNCH, KØBMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  300
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 913
       EJENDOM:  3DIEPART I GALIOTHEN "CHATARINA MARIA"
             SOM FORHEN BLEV FØRT AF SKIPPER JOHANN THORSEN
              FRA SØNDERBORG, OG
             SOM HER ER FORULYKKET OG AUKTIONERET TIL
             WESSENDUNK, OLE RASMUSSEN "OG MIG"
   E581  TYPE:    SKØDE
             JVF TINGLYST KØBEKONTRAKT P.351B AF 12/5 1777
              (ER IKKE KODET PÅ EDB)
       SIDE NR:  352A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-01-1778
       SÆLGER:   652 CARL DE  KLABA, CAPITAINE I PRÆSTØ
       KØBER:    669   BRASCH, BYSKRIVER OG CONTROLEUR I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  330
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 66
       EJENDOM:  GAARD PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE OP TIL HANS
              BILLE
             OG ØSTEN OP TIL STRÆDET MELLEM BARAQUERNE
              BRANDFORSIKRET FOR 350 RIGSDALER FORHUS 9 FAG
              MED STRÅTAG SAMT
             16773 KVAD.ALEN I OVERDREVET, SOM PT ER UDLEJET
              TIL MAJOR FALCHENSCHIOLD
   E582  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  352B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1777
       LÅNTAGER:  669 JENS NIELSEN BRASCH, BYSKRIVER OG
                CONTROLLEUR I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  503 ELISABETH,COMTESSE HOLSTEIN,GIFT
                BROCHENHUUS, GEHEIMERAADINDE TIL NYSØ I
                PRÆSTØ LANDDISTRIKT
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             HANS BILLE OG ØSTER UD TIL STRÆDET MELLEM
              BARAQUERNE FORHUS 9 FAG SAMT HALVHUS UD TIL
             STRÆDET "ALT SOM JEG SAMME AF HR CAPITAIN KLABA
              ETC HAVER TILFORHANDLET"
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 250
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 66
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-12-1779
   E583  TYPE:    SKØDE
             ************LEJEKONTRAKT**********************)
       SIDE NR:  353A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-02-1778
       SÆLGER:   583 ANNE MARIE SALIG  RYDES, ENKE I PRÆSTØ
       KØBER:    514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  14
             IALT I LEJE FOR 6 ÅR -MICHAELII  1783 - NEMLIG
              2 RIGSDALER 2MK ÅRLIGT
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: ---
       EJENDOM:  OVERDREVSMARK NR 43 PÅ 9470 KVADRAT-ALEN
   E584  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  353B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1778
       LÅNTAGER:  590 PETER CLAUSEN, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  654 BIRGITTE ELISABETH  HASS, JOMFRUE, BOENDE
                HOS REENBERG
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE TÆT OP
             TIL PRÆSTENS GAARD FORHUS 11 FAG SIDEHUS 3 FAG
       PANT II:  ENG OG OVERDREVSJORD
             PÅ 17780 KVADRATALEN
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 150
             UOPSIGELIGT I 6 ÅR
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 40
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1792
   E585  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  353B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-06-1778
       SÆLGER:   577 ELLEN SALIG HANS  KALLEHAUGES, ENKE I
                PRÆSTØ
       KØBER:    590 PETER CLAUSEN, BAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
             GAVEBREV IMOD AFKALD PÅ HANS HUSTRU VEGNE - DET
              ER DATTER OG SVIGERSØN
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 40
       EJENDOM:  HUS OG BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
              VESTEN OP TIL
             HR REENBERGS IBOENDE GAARD OG ØSTEN OP TIL
              HENDRICH KALLEHAUGES HUS FORHUS 11 FAG SIDEHUS
              3 FAG
             DE 11 FAG HOLDER 28 ALEN OG BYGGEPLADS 9? ALEN
              ALT HOLDER 95 ALEN TIL GAVLGÅRDET
   E586  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  354A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-11-1776
       SÆLGER:   339 FRIDRICK POVELSEN MAYMANN, SKIPPER I
                PRÆSTØ
       KØBER:    670 MAREN GUNDERSDATTER, STIFDATTER AF
                SÆLGER I PRÆSTØ?
       PRIS RIGSD:  95
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 15
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL SØREN
              ENVOLDSEN
             OG ØSTEN OP TIL JENS JOHANSEN FORHUS 7 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 160 RIGSDALER SAMT OVERDREV
              9497 KVADRAT-ALEN, ENG
   E587  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  354B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-09-1778
       LÅNTAGER:  671 JOHANN HENRICH  LEYE, SADELMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  654 BIRGITTE ELISABETH  HASS, JOMFRU,BOENDE
                HOS SOGNEPRÆSTEN I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             JENS BØDKERS GAARD OG SØREN ENEVOLDSENS HUS
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 15
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  25-06-1781
   E588  TYPE:    SKØDE
             AUKTIONSSKØDE VEDR AUKTION AF 19/10 1778
       SIDE NR:  354B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1778
       SÆLGER:   586 IB PETERSEN, KIØBMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    478 ANDERS  NORMAND, SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  551
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 31
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              KRIGSRAAD OG
             TOLDER FIELDSTEDS IBOENDE GAARD OG VESTEN OP TIL
              KØBMAND OLLE RASMUSSENS IBOENDE GAARD BESTÅENDE
             AF 16 FAG FORHUS 8 FAG SIDEHUS OG 3 FAG HALVHUS
              SAMT 12 FAG STAKIT OG 4 FAG PLANKEVÆRK
   E589  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  355A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1778
       LÅNTAGER:  478 ANDERS  NORMAND, SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  672 ANDREAS  LUND, SKYTTE I BAKKEBØLLE I
                VORDINGBORG LANDSOGN BAARSE HERRED
                HOS KAMMERHERRE LILLIENSCHIOLD PAA
                SCHUDERUP I ØSTER EGESBORG SOGN
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             KRIGSRAAD FJELDSTED OG VESTEN OP TIL OLLE
              RASMUSSEN FORHUS 16 FAG SIDEHUS 8 FAG HALVHUS
              3 FAG
       PANT II:  ENG OG OVERDREVSMARK
             NR 38 PÅ 22701 KVADRATALEN
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 600
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 31
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  26-06-1786
   E590  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  355B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1778
       SÆLGER:   478 ANDERS  NORMAND, SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
       KØBER:    652   KLABA, CAPITAIN I RØDSTOFTE I ØSTER
                EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  330
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 28
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
              CANCELLIRAAD
             BADSTUBER OG VEST FOR GREGERS SVITZERS GAARD
              FORHUS 9 FAG SIDEHUS 10 FAG ENG OG OVERDREV
             NR 30 PÅ 12011 KVADRAT-ALEN
   E591  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  356A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1778
       LÅNTAGER:  652   KLABE, CAPITAIN I RØESTOFTE I ØSTER
                EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
       LÅNGIVER:  555 DIDRICH  SIGISMUNDT, TØMMERMAND VED
                BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             CANCELLIRAAD BADSTUBER VESTEN OP TIL GREGERS
              SVITZER FORHUS 9 FAG SIDEHUS 10 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD NR 30
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 28
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-05-1786
             ER VIDERESOLGT IFØLGE SKØDE AF DENNE DATO OG ER
              EJ SLETTET FØR 1786

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E592)

   E592  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  356B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-12-1778
       SÆLGER:   515 OLLE RASMUSSEN, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    673 CHRISTIAN  REEBERG, KIØB OG HANDELSMAND I
                ?
       PRIS RIGSD:  900
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 07
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM "ET MIG
              TILHØRENDE
             STÆD" OG SALIG RYDES ENKE FORHUS 12 FAG SIDEHUS
              9 FAG BAGHUS 13 FAG SAMT JORD PÅ OVERDR.
             PÅ IALT 19844 KVADRATALEN OG DIV LØSØRE OG
              INVENTAR. BRANDFORSIKRET FOR 1060 RIGSDALER
   E593  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  356B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-12-1778
       LÅNTAGER:  673 CHRISTIAN  REEBERG, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  275 HANS GREGERSEN SVITZER, FELDBEREDER I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             OLE RASMUSSEN OG SALIG RYDES ENKE FORHUS 12 FAG
              SIDEHUS 9 FAG BAGHUS 13 FAG BRANDFORSIKRET FOR
              1060 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV NR 45 PÅ
             19844 KVADRATAELN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 07
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  21-06-1793
             MD RESERVATION AF KREDITORS RET FOR DET
              MANGLENDE
   E594  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  357B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-12-1778
       SÆLGER:   463 REIMERT HENDRIK  CREMNITZ, BAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    515 OLLE RASMUSSEN, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  700
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 33
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM SR
              KRAGERUPS IBOENDE
             GAARD OG REEBSLAGER MOURITZ MORTENSEN FORHEN
              TILHØRENDE STED BESTÅENDE AF FORHUS 15 FAG
             SIDEHUS 14 FAG, OVERDREVSJORD NR 41 PÅ 22329
              KVADRATALEN OG ENG PÅ STORE HOLM
   E595  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  358A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-12-1778
       LÅNTAGER:  515 OLLE RASMUSSEN, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  674 VØLKEN  HORNEMAND,  I NÆSTVED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             SR KRAGERUP OG STUDTMESTER FRITZE FORHUS 22 FAG
              MED VÆRELSER OG KRAMBOD BAGHUS
             14 FAG TIL UDHUSE M.M. TVÆRHUS 3 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 1010 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV 33443 KVADRAT
       PANT III:  ENG OG SÆDV INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 33
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1781
   E596  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  358B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-01-1779
       LÅNTAGER:  675 METTE JOHANSDATTER SALIG JENS GANDRUPS,
                ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  676 CHRISTEN JENSEN, SKOVFOGED I STORE ELMUE
                I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             JOMFRUSTRÆDET OG VESTEN OP TIL JOHAN ERICHSEN
              FORHUS 6 FAG HALVHUS 3 FAG
       PANT II:  OVERDREV 1025 KVADRAT
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET LØSØRE
             HANS KALLEHAUGE UNDERSKRIVER SOM SELVSKYLDNER
       LÅNESUM RDL: 120
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 56
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-01-1784
   E597  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  359B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-01-1779
       LÅNTAGER:  677 R.  STRANDE, CHORDEGN I PRÆSTØ?
       LÅNGIVER:  654   HASS, JOMFRUE I PRÆSTØ
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E598  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  359B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-08-1778
       SÆLGER:   664 MOURITZ MORTENSEN GRENØE,
       KØBER:    515 OLLE RASMUSSEN,
       PRIS RIGSD:  280
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 32
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL SR
              CREMNITZ OG VESTEN OP TIL
             SR IB PETERSEN FORHUS 7 FAG BAGHUS 3 FAG,
              OVERDREV 11114KVADRATALEN DIV SPECIFICERET
              INVEN-
             TAR OG LØSØRE: MØBLER, SENGETØJ ETC MED SERVITUT
              VEDR HJØRNESTOLPE
   E599  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  360A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-03-1778
       SÆLGER:   552 BOLETTE MAGDALE WIWILD SALIG SORENSKRIVER
                HADERUPS, ENKE I NORGE?
                DØD I MOSS I NORGE VISTNOK 1804
       KØBER:    678 FRU  ENSELIN, OBERSTINDE I ?
       PRIS RIGSD:  250
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 44
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE MELLEM CARL MUNCH OG DANIEL
             HANSEN MURMESTER FORHUS 7 FAG BAGHUS 3 FAG SAMT
              OVERDREV PÅ 10053 KVADRATALEN
             SAMT ENG
   E600  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  360B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-06-1779
       SÆLGER:   452 THOMAS  KRARUP, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    515 OLLE RASMUSSEN, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  700
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 34
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL MAJOR
              FALCHENSCHIOL
             OG VESTEN OP TIL OLLE RASMUSSENS IBOENDE GAARD
              FORHUS 24 FAG SIDEHUS 16 FAG BAGHUS 4 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 930 RIGSDALER
             SAMT ENG PÅ STORE HOLM OG OVERDREV SAMT SÆDV
              INVENTAR. FALCHENSCHIOLD
             FORBEHOLDT RET TIL EN LEM PÅ SIT SIDEHUS IND
              MOD DENNE GAARD TIL AFLÆSNING
   E601  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  361A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-06-1779
       LÅNTAGER:  594 HANS CHRISTENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  432 ANDERS PEDERSEN, BONDEFOGED I
                AASIDE,LINDERSVOLD I SNESERE SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   HUS FORHUS 9 FAG PÅ GRØNNEGADE
             SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL BYSKRIVER BRASKES
              IBOENDE STED OG VESTEN OP TIL WEYRMØLLER HANS
              ESPENSEN
       PANT II:  ENG OG OVERDREV NR 14
             PÅ 14129 KVADRATALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 67
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E602  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  361B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1779
       LÅNTAGER:  679 BERTA SALIG RASMUS GIELFS SKOMAGERS, ENKE
                I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  643 JØRGEN NIELSEN, UNGKARL,BOENDE I HENDES
                HUS I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             BYENS STRÆDE OG VEST FOR FRIDERICK SNEDKERS HUS
              FORHUS 9 FAG BRANDFORSIKRET FOR 240 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  AL ANDEN LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 11
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  27-12-1783
   E603  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  362B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-06-1779
       LÅNTAGER:  515 OLLE RASMUSSEN, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIEGEMUNDT, MØLLER
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             KØBMAND KRØYERS GAARD OG VEST FOR "MIN IBOENDE
              GAARD" FORHUS 24 FAG SIDEHUS 16 FAG BAGHUS 4 FAG
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 600
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 34
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  06-12-1788

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E604)

   E604  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  363A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-06-1779
       SÆLGER:   647 ARNOLDUS VON  FALCHENSCHIOLD, MAJOR V.DET
                SJÆLL.CAVALLERIREG. I PRÆSTØ?
       KØBER:    680 JOHAN GOTFRIED KRØYER, KIØB OG HANDELSMAND
                I NYKØBING FALSTER
       PRIS RIGSD: 1100
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 76
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE STRAX INDEN FOR KIØBSTA-
             DENS PORT PÅ SØNDRE SIDE OG OVERDREVSMARK JVF
              3SKØDER OG KØBEKONTRAKT AF 9/1-79
   E605  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  363A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-12-1776
       SÆLGER:   452 THOMAS  KRARUP, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    647 ARNOLET  FALCHENSCHIOLD, MAJOR
       PRIS RIGSD:  200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 34
       EJENDOM:  VESTER SIDEHUS AF "MIN IBOENDE GAARD" BESTÅENDE AF
              FORHUS
             10 FAG 9 ALEN DYBT GERAF 4 FAG I VIRKELIGHEDEN
              FORHUS SAMT SIDEHUS 10 FAG 8 ALEN DYBT
             INDRETNING ER NØJE SPECIFICERET - KLAUSUL
              ANGÅENDE LEM I TAGET MOD KRARUPS
             GAARD SAMT 5722 KV.ALEN OVERDREV - ER NU NR 76
   E606  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  363B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-08-1779
       SÆLGER:   663 OTTE CHRISTOPHER VON MUNTHE AV
                MORGENSTJERNE, CONFERENTSRAAD TIL
                BEKKESKOV I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    669 JENS NIELSEN BRASCH, BYSKRIVER OG
                CONTROLLEUR I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  300
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 02
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             RAAD- OG TINGHUSET FORHUS 8 FAG KVIST 2 FAG
             BAGHUS 7 FAG, HAVE 18 ALEN BRED, ENG,
             OVERDREV NR 3: 11852 KVADRATAL. SAMT SÆDV.
             INVENTAR. BRANDFORSIKRET FOR 350 RIGSDALER
   E607  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  364B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-12-1779
       LÅNTAGER:  669 JENS NIELSEN BRASCH, BYSKRIVER OG
                CONTROLLEUR I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  527 OLLE HANSEN SVAN, MESTER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD MELLEM SKIPPER HANS
             CHRISTIAN MAYMANDS HUS OG BYENS FATTIGES HUS
              FORHUS 8 FAG LUDE 5 FAG BAGHUS 6 FAG
       PANT II:  OVERDREV OG ENG
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL:  60
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 02
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  07-10-1780
   E608  TYPE:    SKØDE
             JVF KØBEKONTRAKT AF 14/7 1779
       SIDE NR:  364A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-12-1779
       SÆLGER:   669 JENS NIELSEN BRASCH, BYSKRIVER OG
                CONTROLLEUR I PRÆSTØ
       KØBER:    681 RASMUS JØRGENSEN,  I KØBENHAVN
       PRIS RIGSD:  550
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 66
       EJENDOM:  GAARD PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE OP TIL HANS
              BILLES
             IBOENDE HUS OG ØSTER UD TIL STRÆDET MELLEM
              BARAQERNE BRANDFORSIKRET FOR 350 RIGSDALER
              FORHUS 9 FAG
             BAGHUS 3 FAG UD TIL STRÆDET OVERDREVSJORD NR 44
              PÅ 16773 KVADRATALEN
   E609  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  364B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1779
       LÅNTAGER:  673 CHRISTIAN  REEBERG, KIØB OG HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  275 HANS GREGERSEN SVITZER, FELDBEREDER I
                PRÆSTØ
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  21-06-1793
             KVITTERET AF SVIGERSØNNEN CHRISTOPHER KRUUSE I
              KØGE MED RESERVATION FOR
             DET MANGLENDE
   E610  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  365A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-01-1780
       LÅNTAGER:  669 JENS NIELSEN BRASCH, CONTROLLEUR OG
                BYSKRIVER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  503 ELISABETH BROCKENHUUS FØD KOMTES HOLSTEIN,
                GEHEIMCONFERENTZRAADINDE TIL NYSØ I
                PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             FATTIGES HUSE OG RAADSTUEN OG VESTEN OP TIL
              SKIPPER HANS CHRISTIAN MAYMANDS HUS
             F8 FAG LUDE 5 FAG BRANDFORSIKRET FOR 350
              RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREV NR 3
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 250
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 02
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1780
   E611  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE: E611,E612
       SIDE NR:  365B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-01-1780
       LÅNTAGER:  636 JOHAN GOTHFRIED  DEMMEL, MURMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  682 PETER JOHANSEN, GROSSERER I KIØBENHAVN
                OG HERRE TIL PETERSGAARD VED VOR PINGBORG
       PANT I:   GAARD PÅ HJØRNET AF
             JOMFRUSTRÆDET VED JOMFRU BROEBECHS HUS FORHUS
              14 FAG SAMT 8 FAG GRUNDMUR BAGHUS 5 FAG
       PANT II:  OVERDREV 32094KVADRAT
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 800
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 55
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  00-00-0000
   E612  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION ER DELT I 2 DELE: E611 OG E612
       SIDE NR:  365B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-01-1780
       LÅNTAGER:  636 JOHAN GOTHFRIED  DEMMEL, MURMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  682 PETER JOHANSEN, GROSSERER I KIØBENHAVN
       PANT I:   HALVPART I JAGT KALDET
             "CHATRINE" DRÆGTIG 10 COMMERCELÆSTER MED
              TILHØRENDE ANKER, TOUGE, SEIGL, ETC
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
             SE E611 MED HVILKEN DENNE OBLIGATION ER DELT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 912
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E613  TYPE:    SKØDE
             MAGESKIFTE MED LEVERENTZES "STÆD", SOM JENS
              JOHANSEN NETOP HAR KØBT.(E614
       SIDE NR:  366B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-03-1780
       SÆLGER:   650 CHRISTOPHER  RINGE, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
             UDEN AT JENS JOHANSEN SKAL SVARE NOGEN PÅ
              BEM.STED HÆFTENDE PRIORITET
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 16
       EJENDOM:  EJENDOM PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM HR
              LEVERENTZES IBOENDE
             "STÆD" OG JENS JOHANSEN FORHUS 6 FAG SIDEHUS
              6 FAG MED OVERDREVSJORD ETC
   E614  TYPE:    SKØDE
             MAGESKIFTE MED CHRISTOPHER RENGES IBOENDE GAARD
              NÆST VED (E613)
       SIDE NR:  366B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-03-1780
       SÆLGER:   514 JENS JOHANSEN BØKER, BØDKER I PRÆSTØ
       KØBER:    650 CHRISTOPHER  RENGE, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  150
             SAMT MAGESKIFTEBREV
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 17
       EJENDOM:  "STÆD" PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
              CHRISTOPHER
             RENGES IBOENDE STÆD OG CARL BØCKER BESTÅENDE AF
              FORHUS 9 FAG SIDEHUS 8 FAG MED ENG OG OVERDR.
   E615  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  367A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-06-1780
       LÅNTAGER:  650 CHRISTOPHER  RENGE, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  683 CHRISTOPHER CHRISTENSEN, GAARDMAND I
                SKIBBINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   STED PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             JENS JOHANSEN BØDKER OG CARL ULRICH BØDKER
              FORHUS 9 FAG BAGHUS 8 FAG BRANDFORSIKRET FOR
             580 RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 17
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  23-06-1783

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E616)

   E616  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 21/6 1779
       SIDE NR:  367B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-01-1780
       SÆLGER:   463 REIMERT  CREMNITZ, BAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    684   ARTMER, CONSUMPTIONS CONTROLEUR I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  236
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 45
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL FRU
              ENSELINS
             IBOENDE STÆD OG VESTEN OP TIL HANS PEDERSEN
              HANDSKEMAGERS FORHUS 9 FAG, OVERDREVSJORD 13941
             KVADRATALEN, ENG OG I ØVRIGT JVF SKØDE AF 14/12
              1778 TIL R.CREMNITZ
   E617  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  368A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-06-1780
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  527 OLE HANSEN SVAN, BØDKER I PRÆSTØ
       PANT I:   STÆD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             MELLEM SADELMAGER LEYES OG MIT TILHØRENDE STED
              FORHUS 8 FAG SIDEHUS 3 FAG
       PANT II:  ENG OG OVERDREVSJORD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 350
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 15A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1783
   E618  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE: E618 OG E619
              LÅNESUMMEN ER DELT MEN IKKE PANTET
       SIDE NR:  368A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-06-1780
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  641 HANS DITZEL PÅ VEGNE: UDBY SOGNS FATTIGE,
                INSTITUTION HOS PROVSTEN OG SOGNEPRÆSTEN
                I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             "MIT IBOENDE STÆD" OG VESTEN OP TIL CHRISTOPHER
              RENGES FORHUS 6 FAG BAGHUS 6 FAG
       PANT II:  OVERDREV NR 53:9180KVA
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  0
             SALIG MAGISTER IVER DAMS LEGATUM TIL UDBY SOGNS
              FATTIGE (HAR KUN HALV PANT)
       EJENDOMSNR: 16
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-12-1783
   E619  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION ER DELT I 2 DELE: E618 OG E619.
              LÅNESUM MEN EJ PANT ER DELT
       SIDE NR:  368A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-06-1780
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  455 DITZEL PÅ VEGNE: BAARSE HERREDS GEISTLIGE
                BRANDKASSE, INSTITUTION HOS PROVST OG
                SOGNEPRÆSTEN I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
       PANT II:  OVERDREV NR53: 9180 KV
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  0
             HAR KUN DEN HALVE PANT, DA OBLIGATION ER DELT I
              2: E618 OG E619
       EJENDOMSNR: 16
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-12-1783
   E620  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  368A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1780
       SÆLGER:   604 JOHAN MARTIN  LEVWRENTZ,
                REGIMENTSFELDSKER I PRÆSTØ?
       KØBER:    514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  470
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 17
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM CARL BØDKER
              OG
             BAGEREN CHRISTOPH RENGE FORHUS 9 FAG SIDEHUS
              8 FAG SIDEHUS 4 FAG SAMT ENG OG OVERDR.
   E621  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 18/2 1780
       SIDE NR:  369A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-06-1780
       SÆLGER:   496 SALIG MORTEN NIELSEN, MØLLER I PRÆSTØ
       KØBER:    685 MICHAEL CHRISTENSEN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  515
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12B
       EJENDOM:  GAARD OG HESTEMØLLE PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             MELLEM HR PLUMS TILHØRENDE STED OG SMEDEN JOHAN
             CORDTS. FORHUS 12 FAG SIDEHUS 5 FAG FORUDEN
             SVINEEGLE OG AFTRIDT, OVERDREVSMARK: 18360
             KVADRAT-ALEN OG ENG. BRANDFORSIKRET FOR 480
             RIGSDALER
   E622  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  369B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-06-1780
       LÅNTAGER:  685 MICHAEL CHRISTENSEN, HESTEMØLLER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  426 AMTMAND BIELKE PÅ VEGNE: AMTETS
                BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN I
                NÆSTVED
       PANT I:   GAARD MELLEM HR PLUMS STED
             OG JOHAN CORDT SMEDS FORHUS 6 FAG STUEHUS
              SIDEHUS 5 FAG TAXERET MELLEM
             22. OG 29. MAY 1780 FOR 608 RIGSDALER
       PANT II:  HESTEMØLLE MED 2 KVÆRNE
       PANT III:  ENG OG OVERDREV
             SAMT DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12B
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  21-06-1789
   E623  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 21/9 1779 VED DEN GEISTLIGE
              SKIFTERET I BAARSE HERRED
       SIDE NR:  370A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-06-1780
       SÆLGER:   641 SALIG ANNA ELISABETH JUDICHER SALIG PROVST
                BORCHS, ENKE I PRÆSTØ
       KØBER:    686 CHRISTIAN  FRIES, RITMESTER V.DEN
                2.SJÆLL.CAV.ESQVADRON I ?
       PRIS RIGSD:  365
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 48
       EJENDOM:  HUS NÆST OP TIL SKOMAGER JØRGEN
             ELLESENS IBOENDE HUS PÅ DEN ØSTER SIDE OG
              VESTEN OP TIL EET AF BYENS STRÆDER FORHUS
              14 FAG,
             33,75 ALEN LANGT 10,5 ALEN DYBT HALVHUS 14,5
              ALEN LANGT 2,5 ALEN DYBT SAMT OVERDREVSJORD
   E624  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  370B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-06-1780
       LÅNTAGER:  686 CHRISTIAN VON  FRIES, RITMESTER VESTER 2
                SJÆL REG RYTTERI I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  566 ANDREAS  SCHOLIN,  I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS ØSTEN OP TIL JØRGEN HELLESEN
             OG VESTEN OP TIL ET AF BYENS STRÆDER FORHUS
              14 FAG HALVHUS 14,5 ALEN LANGT 2,5 ALEN DYBT
              BRANDFORSIKRET FOR 430 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 48
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  21-12-1782
   E625  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  370B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-05-1780
       SÆLGER:   636 JOHAN GOTTFRIED  DEMMEL, MURMESTER I
                PRÆSTØ
       KØBER:    629 HANS CHRISTIAN MAYMAND OG NIELS SKOVRIIDER
                HHV, SKIPPER OG (SKOVRIDER?) I RONEKLINT
                I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  140
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 912
       EJENDOM:  HALVPART I JAGT "CATRINE" DRÆGTIG 10
             LÆSTER MED TILHØRENDE REDSKAB ETC MEN MED DIV
              KLAUSULER VEDR TRANSPORT AF STENKUL
             OG KALKSTEN TIL DEMMELS KALKVÆRK I SCHIBBINGE
              HESTEHAVE SAMT
             TRANSPORT AF KALK DERFRA TIL KØBENHAVN
   E626  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  371A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-06-1780
       LÅNTAGER:  660 JOHAN  NOHRN, HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  654 BIRGITTE ELISABETH  HASS, JOMFRUE I
                VORDINGBORG
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             SKOMAGER POUL STOLLING OG SKIPPER PEDER HANSEN
              FORHUS 6 FAG BRANDFORSIKRET FOR 140 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV: 7937 KVADRAT
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 21
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  23-06-1797
   E627  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE: E627 OG E628 LÅNESUM
              MEN EJ PANT ER DELT
       SIDE NR:  371B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-01-1780
       LÅNTAGER:  684 DANIEL  ARTHMER, CONSUMPTIONSCONTROLEUR I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  465  PRÆSTØ KIRKE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             FRU ENSELIN OG VESTEN OP TIL HANS PEDERSEN
              HANDSKEMAGER FORHUS 9 FAG LUDE I GAARDEN
             VURDERET TIL 445 RIGSDALER EFTER TINGVIDNE
       PANT II:  ENG, OVERDREV: 13941 KVADRATALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 45
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-03-1790

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E628)

   E628  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION ER DELT I 2 DELE: E627 OG
              E62,LÅNESUM MEN EJ PANT ER DELT.
       SIDE NR:  371B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-01-1780
       LÅNTAGER:  684 DANIEL  ARTHMER, CONSUMPTIONSCONTROLEUR I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  687  PRÆSTØ BYES OVERFORMYNDERI, INSTITUTION
                I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             FRU ENSELIN OG VESTEN OP TIL HANS PEDERSEN
              HANDSKEMAGER (SE I ØVRIGT E627)
       PANT II:  ENG OG OVERDREVSJORD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 136
             LÅNESUM DELT MED E627,IALT 236 RIGSDALER FRA 2
              KREDITORER.
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 45
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-03-1790
   E629  TYPE:    SKØDE
             JVF KØBEKONTRAKT AF 22/3 1780 - EJ TING-LYST.
       SIDE NR:  372A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-07-1780
       SÆLGER:   621 CHRISTIAN  GANTZEL,  I PRÆSTØ
       KØBER:    688 SALIG MORTEN NIELSEN MØLLERS, ENKE I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  130
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 54
       EJENDOM:  STED PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM LARS LUNDS
              IBOENDE
             HUS OG MURMESTER DEMMELS BESTÅENDE AF FORHUS
              4 FAG MED OVERDREVSJORD OG ENG
   E630  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  372A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-07-1780
       LÅNTAGER:  688 LORITZE FRIDRICHSDT SALIG MORTEN NIELSEN
                MØLLERS, ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  611 SALIG JACOB EBBESENS, ENKE I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   EJENDOM PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             LARS LUND OG MUURMESTER DEMMEL BESTÅENDE AF
              4 FAG FORHUS
       PANT II:  OVERDREVSJORD OG ENG
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 100
             AF SALIG JACOB EBBESENS BØRNS ARVEMIDLER
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 54
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1789
   E631  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  372B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-09-1780
       LÅNTAGER:  668 FRIDERICH  LUND, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  650 CHRISTOPHER RINGE OG JENS JOHANSEN HHV,
                BAGER OG BØDKER I PRÆSTØ
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  34
             SOM LÅNG SKAL UDBETALE TIL MAJOR FALCHENSCHIOLD
              JVF DOM AF 24/7 1780
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E632  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  373A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-10-1780
       LÅNTAGER:  564 JOHAN WILLUMSEN HOLM, MUURMESTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  403 HANS PETERSEN, PROPRIETÆR TIL ENGELHOLM
                I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             HANS VELÆRVÆRDIGHED REENBERGS HUS OG ØST FOR HR
              CANCELLIRAAD BADSTUBERS VÆNGE
             FORHUS 7 FAG, SOM ER ASSURRERET, SAMT 5 FAG, SOM
              EJ ER ASSURRERET
       PANT II:  OVERDREV: 17463KVADRAT
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 64
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  07-12-1782
   E633  TYPE:    SKØDE
             JVF KØBEKONTRAKT AF 7/10 1780 OG TIDLIGE SKØDE
              AF 21/8 1779
       SIDE NR:  374A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-11-1780
       SÆLGER:   669 JENS NIELSEN BRASCH, BYSKRIVER M.M. I
                SKIVE
       KØBER:    689 JENS OLSEN, GAARDMAND PÅ ENGELHOLM GODS
                I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  440
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 02
       EJENDOM:  STED PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM SKIPPER
             HANS CHRISTIAN MAYMAN OG FATTIGES HUS FORHUS
              8 FAG BAGHUS 6 FAG HALVHUS 5 FAG LUDE OG HØNSE
              HUS
             SAMT ENG OG OVERDREV OG OVERTAGELSE AF LEJEMÅL
              PÅ OVERDREVSJORD
   E634  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 22/7 1780
       SIDE NR:  375A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-12-1780
       SÆLGER:   637 SALIG MATHIAS JENSEN, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       KØBER:    690 OLE PETER  MØLLER, SKRÆDDER I SKIBBINGE
                SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  225
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 09
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR MADAME
              STILLING OG ØST FOR
             MAJOR FALCHENSCHIOLDS HUS FORHUS 9 FAG LUDE 4 FAG
              OG SVINEEGEL SAMT OVERDREV 54
             INDEHOLDENDE 12850 KVADRATALEN OG ENG
              BRANDFORSIKRET FOR 260 RIGSDALER
   E636  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 17/5 1780
       SIDE NR:  377A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-02-1781
       SÆLGER:   668 FREDERICH  LUND, SNEDKER I PRÆSTØ
       KØBER:    647 ARNOLDUS VON  FALCHENSCHIOLD, MAJOR
       PRIS RIGSD:  252
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 10
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM SKRÆDDER OLE
              PETER
             MØLLER OG RASMUS GIELFS ENKE FORHUS 6 FAG BAGHUS
              7 FAG, OVERDREV: 8208 KVADRAT ALEN
             FREDERIK LUND SNEDKER BEBOR STEDET OG SVARER
              LEJE FRA ST.HANS DAG 2 RIGSDALER
   E637  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  378B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-11-1780
       LÅNTAGER:  669 JENS NIELSEN BRASCH, BYSKRIVER I SKIVE
       LÅNGIVER:  692   BERRINSCHIOLD, CAMMERHERRE TIL
                RØNNEBECHSHOLM I RØNNEBÆK SOGN HAMMER
                HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 240
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  01-08-1782
             KVITTERET AF MED D BERING PÅ ØRSLEV KLOSTER (V
              SKIVE) PÅ VEGNE:
             KAMMERHERREINDE BERINGSCHIOLD PÅ
              SORTEBRØDREGAARD
   E638  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  379B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-05-1781
       PERSON:   693 ELSE MARGR. SALIG OLE RASMUSSENS
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BEVILLING AT MÅTTE SIDDE I USKIFTET
             BO OG EVT FORETAGE SAMFRÆNDESKIFTE
   E639  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  380A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1781
       SÆLGER:   570 JENS JOENSEN, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       KØBER:    694 JOHAN  ROHDIAN, MESTER
       PRIS RIGSD:  210
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 19
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR SKIPPER
              PEDER
             HANSEN OG VESTEN OP TIL MESTER CARL ULDRICHS
              TILHØRENDE HUS FORHUS 8 FAG,OVERDREVSJORD PÅ
             11826 KVADRATALEN. SERVITUT: AT BETALE ÅRLIG TIL
              PRÆSTØ KIRKE 24 SKILLING
   E640  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  381A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1781
       LÅNTAGER:  694 JOHAN  ROHDIAN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  676 CHRISTEN JENSEN, SKOVFOGED I STORE ELMUE
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             SKIPPER PEDER HANSEN OG VESTEN OP TIL CARL
              ULDRICH FORHUS 8 FAG
       PANT II:  OVERDREV 11826 KVADRAT
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 19
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  05-07-1801
   E641  TYPE:    SKØDE
             EFTER KØBEKONTRAKT AF 26/1 1781
       SIDE NR:  381B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1781
       SÆLGER:   553 CARL  ULDRICH, BØDKER PÅ HR.GENERALLAND-
                COMMISSARIUS VON MUNTHE AF MORGENSTIERNES
                GODS
       KØBER:    695 JOHAN JOCHUM  WEJS, BAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  330
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 18
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL JOHAN
              ROHDIAN OG
             VESTEN OP TIL CHRISTOPHER RINGE FORHUS 9 FAG
              SIDEHUS 6 FAG SAMT OVERDREV 18 PÅ 12254
              KVADRAT-ALEN(1,

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E642)

   E642  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  382A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1781
       LÅNTAGER:  695 JOHAN JOCHUM  WEISS, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  566 ANDERS  SCHOLIN,  I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             SKOMAGER JOHAN ROHDIAN OG VEST FOR BAGER
              CHRISTOPHER RINGE FORHUS 9 FAG SIDEHUS 6 FAG
             BRANDFORSIKRET FOR 330 RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREV NR18
       PANT III:  DIV INVENTAR OG SPECIFICERET
       LÅNESUM RDL: 350
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 18
             MØBLER OG LØSØRE VURDERET TIL 118 RIGSDALER
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1786
   E643  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  684A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1781
       LÅNTAGER:  618 SØREN ENVOLDSEN,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  400 HENDRICH  GIELF, I WINDBYEHOLT I ROHOLTE
                SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   HUS MELLEM JOHAN CORDT PÅ
             DEN ØSTER SIDE OG SADELMAGER LEJE PÅ DEN VESTER
       PANT II:  OVERDREVSJORD 9710KV
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 14
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  14-05-1787
   E644  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  384B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-06-1781
       LÅNTAGER:  696 NIELS PETER  ESCH, FARVER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  566 ANDREAS  SCHOLIN, BORGER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             WESSENDUNKS GAARD FØR TILHØRENDE KØBMAND
              PETERSEN, OG THOMAS KRARUPS GAARD FORHUS 16 FAG
             SIDEHUS 17 FAG TVÆRHUS 10 FAG MED FARVERI
              BRANDFORSIKRET FOR 1200 RIGSDALER MED
              TILHØRENDE VÆNGE
       PANT II:  OVERDREVSMARK
       PANT III:  FARVERPRIVILEGIUM OG
             GAARDENS INDMUREDE FARVERREDSKAB, NEMLIG. ETC
       LÅNESUM RDL: 700
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 77A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1788
   E645  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  385B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-06-1781
       LÅNTAGER:  671 JOHAN HENDRICH  LEYE, SADELMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  654 BIRGITTA ELISABETH  HASS, JOMFRU BOENDE
                HOS KØBM BRÆNDEL I VORDINGBORG
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             JENS BØDKERS GAARD OG SØREN ENVOLDSENS HUS
       PANT II:  OVERDREV
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 15
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  17-12-1783
   E646  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  386A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-07-1781
       LÅNTAGER:  697 HERMAN  SPLETH, FARVER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  696 NIELS  ESCH,
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  90
             LÅNET ER KUN TIL FØRSTKOMMENDE MICHAELI,
              HVOREFTER PANTET ER TABT.
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  04-08-1782
   E647  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  387B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-10-1781
       SÆLGER:   647 VON  FALKENSKIOLD, MAJOR
                SOLGT PÅ DENNES VEGNE AF RITMESTER
                CHRISTIAN VON FRIES
       KØBER:    652 CARL VON  KLABA, CAPITAIN
       PRIS RIGSD:  120
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 10
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM SKRÆDDER OLE
             PEDERSEN MØLLER OG SALIG RASMUS GIELFS ENKE
              FORHUS 6 FAG BAGHUS 7 FAG SAMT
             OVERDREV PÅ 8208 KVADRAT-ALEN
   E648  TYPE:    SKØDE
             ************LEJEKONTRAKT*******************
       SIDE NR:  387B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-10-1781
       SÆLGER:   529 HANS ESPENSEN, EJER AF VEJRMØLLEN I
                PRÆSTØ
       KØBER:    698 HANS PETER HANSEN, FORPAGTER AF
                VEJR-MØLLEN I PRÆSTØ
                SØN AF HANS ESPENSEN
       PRIS RIGSD:  480
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73A
       EJENDOM:  LEJE AF VEJRMØLLEN I 6 ÅR INCL ALT
             REDSKAB, SEGL OG GANGTØJ MEN MED ANSVAR FOR
              SKATTER,AFGIFTER OG PLIGTER
   E649  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  388B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-10-1781
       SÆLGER:   652 CARL VON  KLABA, CAPITAINE AF INFANTERIET
       KØBER:    699 DANIEL JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  136
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 10
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM SKRÆDDER OLE
             PEDERSEN MØLLER PÅ DEN ØSTER OG SALIG RASMUS
              GIELFS ENKE PÅ DEN VESTER SIDE FORHUS 6 FAG
             BAGHUS 5 FAG SAMT OVERDREV
   E650  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  380A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-10-1781
       LÅNTAGER:  699 DANIEL JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  652 CARL VON  KLABA, CAPITAINE
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE ØSTEN OP TIL OLE
             MØLLER OG VESTEN OP TIL JOHAN GIELF FORHUS 6 FAG
              BAGHUS 5 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 10
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  12-06-1783
   E651  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  389B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1781
       SÆLGER:   700 DANIEL WALCHER MONEFELDT, KIØBMAND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    701 MADAME ELSE SALIG ENOCH  KREIMANS, ENKE I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  250
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE MELLEM GAARDMAND I FAXINGE
             PEDER NIELSENS TILHØRENDE STED OG HANS
              ESPENSENS TILHØRENDE VEJRMØLLE PÅ DEN ØSTER
              SIDE
             FORHUS 6 FAG SIDEHUS 4 FAG BRANDFORSIKRET FOR 180
              RIGSDALER MED TILHØRENDE VÆNGE OG HAVEPLADS
              SAMT OVERDREV PÅ
             10264 KVADRAT-ALEN SAMT ENG
   E652  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  390B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1781
       LÅNTAGER:  701 ELSE SALIG ENOCH  KREIMANS, ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  683 CHRISTOPHER CHRISTENSEN, GAARDMAND I
                SKIBBINGE SOGN BAARSE HERRED
                OG HANS STEDFADER HANS OLSEN I
                WALBOEGAARDEN EN FOR BEGGE OG BEGGE FOR E
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE MELLEM
             GAARDMAND I FAXINGE PEDER NIELSENS HUS PÅ DEN
              VESTER OG HANS ESPENSENS VEJRMØLLE
             PÅ DEN ØSTER SIDE FORHUS 6 FAG SIDEHUS 4 FAG
       PANT II:  OVERDREV OG ENG
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 73
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-01-1785
   E653  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  391A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-12-1781
       LÅNTAGER:  702 DORTHE MARIE TERKELSDT SALIG JØRGEN HANSEN
                HELLESENS, ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  703 HANS OG TERKEL JØRGENSEN, SØNNER PÅ HHV
                19 OG 17 AAR I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             RITMESTER FRIESES PÅ DEN VESTER OG SR SCHOLINS
              IBOENDE HUS PÅ DEN ØSTER FORHUS 7 FAG BAGHUS
             5 FAG BRANDFORSIKRET FOR 240 RIGSDALER (DET MÅ
              VÆRE: "ADELGADENS NORDRE SIDE")
       PANT II:  OVERDREVSJORD OG ENG
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  48
             FÆDRENE ARV JVF SKIFTE AF 28/4 1781,"FORRENTES"
              MED KLÆDER OG OPHOLD
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 49
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  02-08-1789
   E654  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  391B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-01-1782
       LÅNTAGER:  700 DANIEL WALCHER MONEFELDT, KIØBMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  704 ANDREAS,EDEL MARGRETHE RASMUSSEN,
                UMYNDIGE ARVINGER I PRÆSTØ
                ANNA CHATRINE OG TRINE (STEDBØRN AF BEM
                KIØBMAND MONEFELDT)
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             2DE "MIG TILHØRENDE STEDER" FORHUS 15 FAG
              SIDEHUS 11 FAG TVÆRHUS 14 FAG BRANDFORSIKRET FOR
              2120 RIGSDALER SYN 4/1-82
       PANT II:  OVERDREV 22329 KV.ALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 750
             FÆDRENEARV EFTER KØBMAND OLE RASMUSSEN JVF
              SKIFTE AF 18/8 1781
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 33
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  27-06-1803

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E655)

   E655  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  392B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-04-1782
       SÆLGER:   689 JENS OLSEN, GAARDMAND I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       KØBER:    705 MATHIAS  ROESTED, PROCURATOR I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  410
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 02
       EJENDOM:  STÆD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM SKIPPER
              HANS
             CHRISTIAN MAYMANS STÆD OG FATTIGES HUUSET
              FORHUS 8 FAG BAGHUS 6 FAG HALVHUS 5 FAG SAMT
             JORD PÅ OVERDREVET, ENG PÅ STORE HOLM,
              INDKØRSEL TIL GAARDEN,LIGESOM FORH
             HAR VÆRET UDLEJET TIL RITMESTER FUNK FOR 20
              RIGSDALER OM ÅRET
   E656  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  393B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-04-1782
       LÅNTAGER:  705 MATHIAS  ROESTED, OVER-OG
                UNDERRETSPROCURATOR
       LÅNGIVER:  689 JENS OLSEN, GAARDMAND I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   STED PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             SKIPPER HANS CHR MAIMAN OG FATTIGHUSET JVF
              SKØDE AF D D
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 02
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  23-12-1783
   E657  TYPE:    SKØDE
             EFTER TINGLYST KØBEKONTRAKT AF 11/2 1782
       SIDE NR:  395A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1782
       SÆLGER:   700 DANIEL WALCHER MONEFELDT, KIØBMAND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    706 EILERT SØRENSEN, TØMMERMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  254
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 32
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM "MIN EGEN
              TILHØRENDE OG
             IBOENDE GAARD PÅ DEN VESTER OG SKOMAGER ANDERS
              NORMANS TILHØRENDE GAARD PÅ DEN ØSTER SIDE"
             FORHUS 7 FAG BAGHUS 3 FAG BRANDFORSIKRET FOR 250
              RIGSDALER SAMT OVERDREV PÅ 11114 KVADRAT-ALEN
              SERVITUT:SÆDV
   E658  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  395B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1782
       LÅNTAGER:  706 EILERT SØRENSEN, TØMMERMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIGISMUND, MESTER PÅ ENNEGAARDE
                MØLLE I SKIBBINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             KØBMAND MONEFELDTS IBOENDE GAARD OG VESTEN OP
              TIL MESTER ANDERS NORMANS IBOENDE GAARD FORHUS
              7 FAG
             BAGHUS 3 FAG BRANDFORSIKRET FOR 250 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 250
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 32
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  31-12-1790
   E659  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE: E659 OG E660 LÅNESUM
              EJ DELT
       SIDE NR:  396A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1781
       LÅNTAGER:  700 DANIEL WALCHER MONEFELDT, KIØBMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  630 EDEL KIRSTINE SALIG  STILLINGS, ENKE I
                PRÆSTØ
                D W MONEFELDTS SVIGERMODER
       PANT I:   EJENDOM PÅ ADELGADE MELLEM HANS
             SVOGER HR REEBERG OG OLE MØLLER FORHUS 7 FAG
              BAGHUS 3 FAG BEBOET AF SVIGERMODEREN
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:  HUS PÅ GRØNNEGADE (SE E660
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 08
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  12-01-1784
   E660  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE: E659 OG E660 LÅNESUM
              EJ DELT
       SIDE NR:  396A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1781
       LÅNTAGER:  700 DANIEL WALCHER MONEFELDT, KIØBMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  630 EDEL KIRSTINE SALIG  STILLINGS, ENKE I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE BEBOET
             AF CASPAR MAYLAND
       PANT II:  VÆNGE PÅ GRØNNEGADE
       PANT III:  OVERDREVSJORD
       LÅNESUM RDL:  0
             SE E659 MED HVILKEN DENNE OBLIGATION ER DELT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 63
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  12-01-1784
   E661  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  392B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-04-1782
       PERSON:   707 RITMESTER  FUNK
       EJENDOMSNR: 02
       OPLYSNING: BOR TIL LEJE HOS GAARDMAND JENS
             OLSEN JVF SKØDE FRA DENNE TIL
             PROCURATOR MATHIAS ROESTED
   E662  TYPE:    SKØDE
             **************LEJEKONTRAKT*************
       SIDE NR:  397A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-01-1781
       SÆLGER:   708 JOHAN  GIELF, MURMESTER I PRÆSTØ
       KØBER:    709 MICHAEL CHRISTIAN, HESTEMØLLER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  30
             OG 12 SKÆPPER BYG FOR ALLE 6 ÅR
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 11
       EJENDOM:  OVERDREVSJORD NR 18 PÅ 17583 KVADRATAL
             UDLEJES I 6 ÅR,
   E663  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  397B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    07-10-1782
       LÅNTAGER:  673 CHRISTIAN  REEBERG, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIGISMUND, MESTER PÅ
                RAUNEMØLLEN VED ENDEGD I I SKIBINGE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE MELLEM HANS
             BILLE OG JOMFRUSTRÆDET FORHUS 9 FAG MED TILBYGT
              LUDE FOR ENDEN SIDEHUS 3 FAG MOD
             STRÆDET
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 66
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  15-01-1784
   E664  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  398B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-10-1782
       SÆLGER:   681 ANNA SALIG JØRGENSENS, ENKE
       KØBER:    673 CHRISTIAN  REEBERG, KØBMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  420
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 66
       EJENDOM:  GAARD PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
              HANS BILLE OG
             ØSTEN OP TIL JOMFRUSTRÆDET BRANDFORSIKRET FOR
              490 RIGSDALER FORHUS 9 FAG SIDEHUS 3 FAG TIL
              STRÆDET SAMT OVER-
             DREVSJORD NR 44 PÅ 16773 KV AL
   E665  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  399B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-12-1782
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  689 JENS OLSEN, GAARDFÆSTER I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE MELLEM
             SOGNEPRÆSTENS BAGHUS PÅ DEN VESTER OG
              BYFOGEDENS VÆNGE PÅ DEN ØSTER SIDE
       PANT II:  OVERDREV 17463 KV.ALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 64
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1783
   E666  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  400A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1782
       SÆLGER:   700 DANIEL WALCHER MONEFELDT, KIØBMAND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    699 DANIEL JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  350
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 34
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM HANS EGEN
              IBOENDE GAARD
             OG KØBMAND KRØYERS TILHØRENDE GAARD FORHUS 11 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 310 RIGSDALER SAMT OVERDREV
              PÅ
             16165 15/16 KVADRATALEN MED SERVITUT VEDR BYENS
              VANDRENDE SOM FØRER VAND
             FRA GRAVEN OG RENDESTENEN GENNEM PORTEN TIL DEN
              BAGVED LIGGENDE ...
   E667  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  401A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-12-1782
       LÅNTAGER:  699 DANIEL JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIGISMUND, TØMMERMESTER PÅ
                RAUNEMØLLEN I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             KØBMAND MONEFELDT OG VESTEN OP TIL KØBMAND
              KRØYER BRANDFORSIKRET FOR 310 RIGSDALER FORHUS
              11 FAG
       PANT II:  OVERDREV PÅ 16166 KVAD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 350
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 34
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-1786

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E668)

   E668  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  028B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-03-1717
       PERSON:   293 JØRGEN JENSEN
       EJENDOMSNR: 07
       OPLYSNING: HAR IFØLGE E086, SOM ER SKØDE FRA POVEL
             HANSEN MAYMAN TIL HANS JØRGENSEN SVAN
             FÅET SKØDE PÅ EJENDOM 15/3 1717
   E669  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  402A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-12-1782
       SÆLGER:   699 DANIEL JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       KØBER:    717 NIELS ANDERSEN DYHR, SKOMAGER I LOLLAND
       PRIS RIGSD:  230
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 10
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              SKRÆDDER OLE
             MØLLER OG VESTEN OP TIL SKOMAGER JOHAN GIELF
              BRANDFORSIKRET FOR 140 RIGSDALER FORHUS 6 FAG
              BAGHUS 5 FAG JVF
             SKØDE AF 19/10 1781 FRA CAPT KLABA OVERDREV PÅ
              8208 KVAD.AL.
   E670  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  403A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-12-1782
       LÅNTAGER:  686 CHRISTIAN VON  FRIES, RITMESTER
                V.2.SJÆL.REG.RYTTERI I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIGISMUND, MØLLER? I
                RAVNEMØLLEN I ENDEGDE I SKIBINGE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS MELLEM SKOMAGER JØRGEN
             HELLESENS ENKES IBOENDE HUS OG ET AF BYENS
              STRÆDER FORHUS 14 FAG SIDEHUS 6 FAG TIL
             STRÆDET HALVHUS 25 ALEN DYBT 14,5 ALEN LANGT
              BRANDFORSIKRET FOR 630 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV:22065 KVADRAT-ALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 48
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-11-1785
   E671  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  403B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1775
       LÅNTAGER:  601 NIELS PEDERSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  566 ANDREAS  SCOLIN,  I PRÆSTØ
       PANT I:   SKIB "ANNE MARGRETHE"
       PANT II:  MØBLER OG EFFEKTER
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 911
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E672  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  404A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1782
       LÅNTAGER:  503 HANS CHRISTIAN  MAYMAN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  718 FRANS REENBERG PÅ VEGNE REENBERGS LEGAT,
                INSTITUTION HOS SOGNEPRÆSTEN I PRÆSTØ
                STIFTET I HANS SALIG HUSTRU CHARLOTTE
                DORTHE REENBERG FØD TEILMANS NAVN
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             BØDKER OLE SVAN OG ØSTEN OP TIL PROCURATOR
              ROESTED
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 03
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  31-05-1790
   E673  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  405B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-01-1783
       LÅNTAGER:  688 LARITZE FRIDERICHSDT SALIG MORTEN NIELSEN
                MØLLERS, ENKE I PRÆSTØ?
       LÅNGIVER:  611 SALIG JACOB EBBESENS, ENKE I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE VURDERET TIL
             36 RIGSDALER 4MK
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  30
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000
   E674  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 25/10 1782
       SIDE NR:  406A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    27-01-1783
       SÆLGER:   299 SALIG OLE HANSEN SKIPPERS SALIG, ENKE I
                PRÆSTØ
       KØBER:    719 HANS NICOLAI  LANGE, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  300
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 25
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM HANS
              GREGERSEN
             SVITZER OG SNEDKER CHRISTIAN OLSEN FORHUS 8 FAG
              BAGHUS 4 FAG, OVERDREV PÅ 13439 KV.ALEN
             SAMT ENG. HANS NICOLAI LANGE BOR TIL LEJE SMST
   E675  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  407B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    27-01-1783
       LÅNTAGER:  719 HANS NICOLAI  LANGE, MUURMESTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  658 ELISABETH MARGRETHE SVITZER, UMYNDIGT BARN
                I PRÆSTØ
                DATTER AF H.G.SVITZER,H.N.LANGES SVOGER
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             HANS GREGERSEN SVITZER OG SNEDKER CHRISTIAN
              OLSEN FORHUS 8 FAG BAGHUS 4 FAG
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 230
             ARVEKAPITAL (100 RIGSDALER MØDRENEARV, 100
              RIGSDALER GAVE OG 30 RIGSDALER EFETR
              MORMODEREN
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 25
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E676  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  408B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    27-01-1783
       LÅNTAGER:  719 HANS NICOLAY  LANGE, MURMESTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  720 MARGARETHE SALIG  LANGES, ENKE I NÆSTVED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             HANS GREGERSEN SVITZER OG SNEDKER CHRISTIAN
              OLSEN FORHUS 8 FAG OG BYGGEPLADS B4 FAG
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  99
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 25
       PRIORITET: 2
             EFETR ELISABETH MARGRETHE SVITZER
       SLETTET:  14-08-1786
             JVF SKIFTEPROT. I NÆSTVED P.714-726, SKIFTET
              AFSLUTTET 29/9 1786
   E677  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 26/10 1782
       SIDE NR:  409B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-12-1782
       SÆLGER:   564 SALIG JOHAN WILLUMSEN HOLM, BORGER I
                PRÆSTØ
       KØBER:    514 JENS JOHANSEN, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  160
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 64
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE MELLEM MELLEM BYFOGEDENS
              VÆNGE
             OG SOGNEPRÆSTENS BAGHUS FORHUS 11 FAG MED
              STRÅTAG SAMT OVERDREV PÅ 17463 KVADRAT-ALEN
             INDTIL 1786 ER BORTLEJET. ENKEN FORBLIVER
              BOENDE UDEN LEJEAFGIFT
   E678  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  411A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-03-1783
       SÆLGER:   721 JOHANNES MICHAELSEN GIELF, BØDKER I
                NÆSTVED
       KØBER:    514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  10
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: ---
       EJENDOM:  ENG PÅ STORE HOLM I BOELEFIORDEN MELLEM
             SKOMAGER HANS KALLEHAUGES OG KORNMÅLER HANS
              CHRISTENSEN BILLES ENGE, SOM
             TILFORN VAR TILHØRENDE HANS SALIG MOR ELISABETH
              SØRENSDT SALIG MICHAEL GIELFS ENKE
             ENGEN ER 9,75 ALEN BRED
   E679  TYPE:    SKØDE
             KØBEKONTRAKT
       SIDE NR:  411B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    03-05-1783
       SÆLGER:   673 CHRISTIAN  REEBERG, KIØBMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    684 DANIEL  ARTMER, CONTROLLEUR I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  550
             NEDSAT 50 RIGSDALER MOD AT REEBERG I 6 ÅR
              BEHOLDER BRUGSRETTEN TIL OVERDREVET
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 66
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE ØSTEN OP TIL JOMFRUSTRÆDET OG
             VESTEN OP TIL HANS BILLES TILHØRENDE HUS
   E680  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  412B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1783
       LÅNTAGER:  717 NIELS ANDERSEN DYHR, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  566 ANDREAS  SCHOLIN, BORGER I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             SKRÆDER OLE MØLLER OG VESTEN OP TIL SKOMAGER
              JOHAN GIELF BRANDFORSIKRET FOR 140 RIGSDALER
              FORHUS 6 FAG
             BAGHUS 5 FAG
       PANT II:  OVERDREV: 8208 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  DIV USPEC LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 10
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1786

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E681)

   E681  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  413B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1783
       LÅNTAGER:  624 JOHAN NICOLAY  CORTH, SMED I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  722 NIELS JENSEN SKOVRIDER, HUSMAND I
                RONEKLICT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             HESTEMØLLER MICHAEL CHRISTIANSEN OG VESTEN OP
              TIL SKIPPER SØREN ENVOLDSEN
             BRANDFORSIKRET FOR 200 RIGSDALER FORHUS 9 FAG
              LUDE
       PANT II:  OVERDREV:13335 KVADR.
             ALEN OG ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 13
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  09-02-1793
   E682  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  414B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1783
       LÅNTAGER:  723 HANS  MUSFELDT, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  566 ANDREAS  SCHOLIN, BORGER I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             BØDKER JENS JOHANSEN OG BAGER JOHAN WEIS FORHUS
              9 FAG SIDEHUS 8 FAG TVÆRHUS 4 FAG
             BRANDFORSIKRET FOR 560 RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREVSJORD
             PÅ 13439 KVAD.AL.
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 17
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  19-06-1786
   E683  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  415A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1782
       LÅNTAGER:  565 ANDERS  WEISMAN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  574 MADAME SALIG  SCHUMAKERS, ENKE I RØSTOFTE
                I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             FRØKEN MORGENSTIERNES IBOENDE GAARD OG ØSTEN OP
              TIL JOHAN ERICHSENS IBOENDE HUS FORHUS 8 FAG
             BAGHUS 3 FAG
       PANT II:  OVERDREV:11329 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 57
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-08-1784
   E684  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  415B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-06-1783
       LÅNTAGER:  724 LARS  LUND, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  614  BAARSE HERREDS FATTIGES KASSE,
                INSTITUTION HOS AMTSFORVALTEREN I
                VORDINGBORG
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             UHRMAGER KIÆRS IBOENDE GAARD OG VEST FOR MORTEN
              NIELSENS ENKES IBOENDE HUS JVF TAXATION
             AF 28/4 1783:F 8 FAG 19,75 ALEN LANGT 9,5 ALEN
              DYBT SIDEHUS 8 ALEN DYBT 7,50 ALEN LANGT
             BAGHUS 5 FAG 11,5 ALEN LANGT 5 ALEN DYBT
              BRANDFORSIKRET FOR 310 RIGSDALER VURDERET TIL
              390 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV: 12461 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 53
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  23-05-1803
   E685  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  416A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-06-1783
       LÅNTAGER:  636 JOHAN GOTF  DEMMEL, MUURMESTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  432 ANDERS PEDERSEN, GAARDMAND I AASIDE I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             JOMFRUSTRÆDET OG VESTEN OP TIL HESTEMØLLER
              MORTEN NIELSENS ENKES IBOENDE HUS FORHUS 8 FAG
             MUUR OG FORHUS 14 FAG BINDINGSVÆRK BAGHUS 9 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 1050 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV NR 34:32094
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 55
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-02-1793
   E686  TYPE:    SKØDE
             ************LEJEKONTRAKT*******************
       SIDE NR:  416B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-08-1783
       SÆLGER:   565 ANDERS  WEISMAN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  18
             LEJE FOR 6 ÅR IALT
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: ---
       EJENDOM:  OVERDREVSJORD NR 40 PÅ 11329 KVADRAT-
   E687  TYPE:    SKØDE
             ***------LEJEKONTRAKT------***
       SIDE NR:  417A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-10-1783
       SÆLGER:   613 JOHAN ERICHSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    673 CHRISTIAN  REEBERG, KØBMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: ---
       EJENDOM:  OVERDREVSJORD NR 12 PÅ 8943 KVADRAT
   E688  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  417B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-12-1783
       LÅNTAGER:  696 NIELS PETER  ESCH, PRIVILIGERET FARVER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  399 JOCHUM NICOLAJ  PREHN, BIRKESKRIVER OG
                FORVALTER I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             THOMAS KRARUPS GAARD PÅ DEN ØSTER SIDE OG
              KIØBMAND WESSENDUNKS GAARD PÅ DEN VESTER
             FORHUS 16 FAG SIDEHUS 17 FAG TVÆRHUS 10 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 1200 RIGSDALER SAMT DIV
              LØSØRE MED 1.PRI
       PANT II:  VÆNGE OG OVERDREV
       PANT III:  FARVERREDSKABER
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 77A
       PRIORITET: 2
             EFTER 700 RIGSDALER FØRSTE PRIORITET
       SLETTET:  12-05-1794
   E689  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  418B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-12-1783
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  566 ANDREAS  SCHOLIN, BORGER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD NR 17&18 PÅ ADELGADE
             SØNDRE SIDE MELLEM SADELMAGER JOHAN HEN.LEYE PÅ
              DEN ØSTRE OG BAGER HANS MUSFELDT PÅ
             DEN VESTER SIDE FORHUS 14 FAG SIDEHUS 3 FAG
              BAGHUS 5 FAG BRANDFORSIKRET FOR 1340 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV OG ENGE
             HVORAF DEN ENE ER KØBT AF SALIG MICHAEL GIELFS
              ENKE
       PANT III:  DIV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 700
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 16
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  24-06-1791
   E690  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  418B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1783
       LÅNTAGER:  708 JOHAN RASMUSSEN GIELF, SKOMAGERMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  643 JØRGEN NIELSEN MØLLER, UNGKARL NU I
                TAPPERNØJE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             "MIT TILHØRENDE NYE OPBYGGEDE EJENDOMSHUUS" VESTEN
             OP TIL MESTER NIELS ANDERSENS IBOENDE
             HUS FORHUS 9 FAG BRANDFORSIKRET FOR 240 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSJORD OG ENG
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 11A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  19-06-1798
   E691  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  419B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1783
       LÅNTAGER:  708 JOHAN RASMUSSEN GIELF, SKOMAGERMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  561 JØRGEN  KOEFOD, ...2 TAPPERNØJE I SNESERE
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             BYENS STRÆDE OG VEST FOR HANS ANDET IBOENDE HUS
              FORHUS 8 FAG BRANDFORSIKRET FOR 320
              RDL-NYOPBYGT
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 11B
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-1790
   E692  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  419B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-12-1783
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  589 JENS OLSEN, GAARDFÆSTER I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE MELLEM
             SOGNEPRÆSTENS BAGHUS PÅ DEN VESTER OG
              BYFOGEDENS VÆNGE PÅ DEN ØSTER SIDE FORHUS
              16 FAG
             GAMMEL OG NY BYGNING HVORAF KUN DE 7 FAG ER
              FORSIKREDE MED VÆNGE
       PANT II:  OVERDREV: 17463 KVADRAT-ALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 64
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  19-08-1793

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E693)

   E693  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  420A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-01-1784
       LÅNTAGER:  699 DANIEL JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIGISMUND, BOENDE PÅ
                RAVNEMØLLEN VESTER ENDEGADE I SKIBINGE
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             KIØBMAND MONEFELDT OG VESTEN OP TIL KIØBMAND
              KRØYER BRANDFORSIKRET FOR 440 RIGSDALER JVF
              OMVURDERING
             AF 29/12 1783 FORHUS 10 FAG DOG MED 1.PRI I
              NYOPBYGGET SIDEHUS 3 FAG BRANDFORSIKRET FOR 120
              RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 34
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  00-00-1787
   E694  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  420B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-01-1784
       LÅNTAGER:  675 METTE JOHANSDATTER SALIG JENS GANDRUPS,
                ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDRICH  SIGISMUND, MØLLER PÅ ENNEGAARDS
                MØLLE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             MESTER JOHAN ERICHSEN OG VEST FOR JOMFRUSTRÆDET
              FORHUS 6 FAG HALVHUS 3 FAG BRANDFORSIKRET FOR
              180 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV:7SKP UDSÆD
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 130
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 56
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-1789
   E695  TYPE:    SKØDE
             JVF KØBEKONTRAKT AF 3/5 1783
       SIDE NR:  421A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1783
       SÆLGER:   673 CHRISTIAN  REEBERG, KIØBMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    725 RITMESTER VON  BACHE, CHEF FOR ESQUDR AF
                2.SJÆLL.REGIMENT I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  550
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 66
       EJENDOM:  GAARD PÅ GRØNNEGADE ØSTEN OP TIL JOMFRUSTRÆDET
              OG
             VESTEN OP TIL HANS BILLE BRANDFORSIKRET FOR 400
              RIGSDALER FORHUS 9 FAG MED STEENTAG SIDEHUS
              3 FAG TIL STRÆDET SAMT
             OVERDREVSJORD NR 44 PÅ 16773 KVADRAT-ALEN,
             SOM C.R. DOG FORBEHOLDER SIN RET TIL 17
   E696  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  422A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-03-1784
       LÅNTAGER:  671 JOHAN HENDRICH  LEJE, SADELMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  683 CHRISTOPHER CHRISTENSEN, GAARDMAND I
                SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             JENS BØCKERS GAARD OG SØREN ENVOLDSENS HUS
              BRANDFORSIKRET FOR 640 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSJORD OG ENG
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
             "IFLG FRDN AF 5/1 1813 REDUCERET TIL 300
              RIGSBANKDALER SØLVVÆRDIE"
             "LÆST VED PRÆSTØ BYTING DEN 21 JUNI 1813"
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 15
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  28-03-1826
   E697  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  422B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-01-1784
       LÅNTAGER:  725 FRIDERICH CHRISTIAN  BACHE, MAJOR OG CHEF
                FOR 5.ESQUADRON I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDRICH  SIGISMUND, TØMMERMESTER PÅ
                RAVNEMØLLEN I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE NR 72
             FORHUS 9 FAG LUDE SIDEHUS 3 FAG TIL STRÆDET
              BRANDFORSIKRET FOR 490 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV: 16773 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  AL INVENTAR OG LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 600
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 66
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1786
   E698  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  423A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-01-1771
       LÅNTAGER:  601 NIELS PEDERSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  389 CLAUS  BRYSTING, KIØBMAND I NÆSTVED
       PANT I:   HALVPART AF JAGT PÅ
             16 COMMERCELÆSTER SOM HAN ER MEDREDER I MED JEP
              OLSEN, SOM NU BOR HOS
             FELDBEREDER GREJS I PRÆSTØ
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 909
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  28-06-1789
   E699  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  423B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-06-1784
       LÅNTAGER:  468 CHRISTIAN OLSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  648 FRANTZ  REENBERG, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             MUURMESTER LANGE OG BØDKER PEDER THYGESEN
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 24
       PRIORITET: 2
             EFTER 200 RIGSDALER TIL BAARSE HERREDS PRÆSTE
              CASSE
       SLETTET:  30-06-1790
   E700  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  423B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-06-1784
       LÅNTAGER:  709 MICHAEL  CHRISTIAN, HESTEMØLLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  726 LARS ESPENSEN, GAARDMAND I VIEMOSE I
                KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             PRÆSTEN HR PLUMS HUS OG SMEDEN JOHAN CORTES
              FORHUS 6 FAG STUEHUS FORHUS 6 FAG
             MØLLEHUS SIDEHUS 5 FAG
       PANT II:  OVERDREV: 18360 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE OG
             KREATURER SAMT ENG PÅ STORE HOLM - ALT HVAD HAN
              EJER
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12B
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  00-00-1788
   E701  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  425A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-10-1784
       LÅNTAGER:  602 STEFFEN  WESSENDUNK, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  727 PEDER  MØRCH, KIØBMAND I NÆSTVED
       PANT I:   GALEASE "EJLERT JACOB"
             DRÆGTIG EFTER KBHS. MÅLEBREV AF 20/11 1783 20
              COMMERCELÆSTER MED
             STÅENDE OG LØBENDE REDSKAB - GALEASEN MÅ IKKE
              FORETAGE NOGEN REJSE UDEN
             TILLADELSE FØR KAPITAL OG RENTER ER BETALT
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 914
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-01-1785
   E702  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  425B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1784
       LÅNTAGER:  728 POUL CHRISTENSEN STOLLING, SKOMAGERMESTER
                I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  729 JENS MICHAELSEN, MØLLERSVEND I TUBECKS
                MØLLE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             JOHAN CHRISTIAN HANDSKEMAGER PÅ HJØRNET AF ET
              AF BYENS STRÆDER FORHUS 6 FAG
       PANT II:  OVERDREV NR.33: 9366 KVADRAT-ALEN
              SAMT ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 22
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  15-04-1799
   E703  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  426A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-12-1784
       SÆLGER:   730 CLAUS  PLUM, SOGNEDEGN I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
                PÅ HANS FADERS SALIG DANIEL PLUMS DØDSBOS
                VEGNE
       KØBER:    514 JENS JOHANSEN, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  65
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12A
       EJENDOM:  HUS ØST FOR HESTEMØLLER MICHAEL CHRISTIANSEN
             FORHUS 4 FAG SIDEHUS 4 FAG TIL STRÆDET SAMT
              OVERDREVSJORD OG ENG HVILKET HUS MATHIAS
             BALLUM HAR OVERDRAGET HANS FADER I BETALING FOR
              PRIORITETSGÆLD
   E704  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  427A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-04-1784
       SÆLGER:   701 ELSE CATHRINE SALIG  KREJSMANNS, ENKE I
                PRÆSTØ
       KØBER:    731 JENS CHRISTOPHERSEN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  250
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE MELLEM GAARDMAND I FAXINGE
             PEDER NIELSENS TILHØRENDE HUS PÅ DEN VESTER OG
              HANS ESPENSENS VEJRMØLLE PÅ DEN ØSTER SID
             FORHUS 6 FAG SIDEHUS 4 FAG MED TILHØRENDE VÆNGE
              OG OVERDREVSJORD SAMT ENG PÅ HOLMEN

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E705)

   E705  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  428A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1784
       SÆLGER:   731 JENS CHRISTOPHERSEN,  I PRÆSTØ
       KØBER:    732 JOHAN HENDRICH  BREMER, FABRIQUER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  260
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE MELLEM GAARDMAND I FAXINGE
             PEDER NIELSENS TILHØRENDE STED OG HANS
              ESPENSENS VEJRMØLLE FORHUS 6 FAG SIDEHUS 4 FAG
             MED TILHØRENDE VÆNGE OG OVERDREVSJORD SAMT ENG
              PÅ STORE HOLM
   E706  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  428B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1784
       LÅNTAGER:  732 JOHAN HENRICH  BREMER,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDERICH  SIGISMUNDT, MESTER PÅ ENNEGAARDE
                MØLLE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE MELLEM
             GAARDMAND PEDER NIELSEN OG HANS ESPENSENS
              TILHØRENDE VEJRMØLLE PÅ DEN ØSTER SIDE
             FORHUS 6 FAG SIDEHUS 4 FAG
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 260
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 73
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  22-10-1791
   E707  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 21/8 1784 PÅ KREDITORERS VEGNE:
              CAMMERRAAD LIHME I KBH, MADAME
             SALIG SCHOLINS I PRÆSTØ OG CLAUS BRYSTING I
              NÆSTVED - EFTER DOM
       SIDE NR:  429B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    28-01-1785
       SÆLGER:   601 NIELS PEDERSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       KØBER:    566 MADAME MARGR.ELISABETH SALIG  SCHULINS,
                ENKE I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  380
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 911
       EJENDOM:  JAGT "ANNA MARGRETHE" DRÆGTIG 13,5
             COMMERCELÆSTER MED BAAD OG REDSKAB VURDERET TIL
              280 RIGSDALER
   E708  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  430A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    28-02-1785
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  611 MADAME SALIG JACOB EBBESENS, ENKE I
                SUSERUP MØLLE I LYNGE SOGN ALSTED HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             MICHAEL CHRISTIANS HESTEMØLLE OG SKOMAGER JOHAN
              GIELFS HUS: NR 12
             FORHUS 4 FAG SIDEHUS 4 FAG LUDE BRANDFORSIKRET
              FOR 200 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSJORD OG ENG
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  02-07-1788
   E709  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 19/10 1778
       SIDE NR:  430B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-01-1785
       SÆLGER:   586 SALIG IB PETERSEN, KØBMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    602 STEFFEN  WESSENDUNK, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD: 2005
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 36
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE NÆST KØBSTADENS
              VESTER PORT
             BESTÅENDE AF 44 FAG SAMT ACCISSEBOD PÅ 3 FAG
              SAMT KØBMANDSINVENTAR OG VÆNGE
             SAMT OVERDREV
   E710  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE: E710 OG E711 LÅNESUM
              DOG EJ DELT, KUN PANTET
       SIDE NR:  430B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1784
       LÅNTAGER:  602 STEPHAN  WESSENDUNK, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  733 DEN ALMINDELIGE ENKEKASSE, INSTITUTION I
                KØBENHAVN?
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             NR.37-38, SOM SAMMEN MED NR.41-42 ER
              BRANDFORSIKRET FOR 5770 RIGSDALER
       PANT II:  GAARD PÅ ADELGADE (SE E711)
       PANT III:  PARCEL VED BELDRINGE
       LÅNESUM RDL: 8000
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-06-1787
             BETALT AF CAUTIONISTEN OG SELVSKYLDNEREN
              KAMMERHERRE LILLIENSKIOLD
   E711  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION ER DELT I 2 DELE: E710 OG E711
       SIDE NR:  430B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1784
       LÅNTAGER:  602 STEPHAN  WESSENDUNK, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  733 DEN ALMINDELIGE ENKEKASSE, INSTITUTION I
                KØBENHAVN?
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE (SE 710)
             NR.41-42, SE I ØVRIGT 710 (BÅDE EJENDOM 37 OG
              38)
       PANT II:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
             SE E710 MED HVILKEN DENNE OBLIGATION ER DELT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 37
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-06-1787
   E712  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  431B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-02-1785
       LÅNTAGER:  708 JOHAN RASMUSSEN GIELF, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  648 FRANTZ  REENBERG, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       PANT I:   2DE HUSE SAMMENBYGGEDE
             PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL SKOMAGER
              NIELS ANDERSENS HUS OG VESTEN OP TIL
              HESTEMØLLERSTRÆDET
       PANT II:
       PANT III:  USPEC MØBLER
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 11
       PRIORITET: 2
             EFTER SR KOEFOD I TAPPERNØJE FOR 200 RIGSDALER
              OG HANS SVOGER SR JØRGEN
             NIELSEN MØLLER FOR ANDRE 200 RIGSDALER HVER MED
              1. PRIORITET I HANS RESP. HUSE
       SLETTET:  00-00-1790
   E713  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  432B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-01-1785
       SÆLGER:   700 DANIEL WALCHER MONEFELDT, KIØBMAND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    673 CHRISTIAN  REEBERG, KIØBMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  210
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 08
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM KIØBMAND
              REEBERGS IB
             GAARD PÅ DEN ØSTER OG SKRÆDDER OLE MØLLERS
              TILHØRENDE GAARD PÅ DEN VESTER SIDE FORHUS 7 FAG
              BAGHUS 3 FAG
             BRANDFORSIKRET FOR 220 RIGSDALER SAMT OVERDREV
              OG ENG
   E714  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  432B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-10-1785
       LÅNTAGER:  673 CHRISTIAN  REEBERG, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  734 PETER  REEBERG, FORVALTER VED SORØ
                AKADEMI I SORØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             HANS EGEN OG OLE MØLLERS GAARDE
       PANT II:  OVERDREVSJORD OG ENG
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 08
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-1790
   E715  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  433B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1785
       SÆLGER:   565 AGNETHE SALIG ANDERS  WEJSMANDS, ENKE I
                PRÆSTØ
       KØBER:    735 JØRGEN PEDERSEN,
       PRIS RIGSD:  180
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 57
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL JOHAN
              ERICHSEN
             OG VESTEN OP TIL FRØKEN MORGENSTJERNES GAARD
              FORHUS 8 FAG BAGHUS 3 FAG BRANDFORSIKRET FOR 260
              RIGSDALER SAMT
             OVERDREVSJORD PÅ 11629 KVADRAT-ALEN AF GRUNDEN PÅ
              ADELGADE SVARES ÅRLIGT 2 MARK
             GRUNDSKAT TIL KIRKEN
   E716  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  433B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1785
       LÅNTAGER:  735 JØRGEN PEDERSEN,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  574 MADAME SALIG  SCHOMAGERS, ENKE I
                VORDINGBORG
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VEST FOR
             FRØKEN MORGENSTIERNE OG ØST FOR JOHAN ERICHSEN
              FORHUS 8 FAG BAGHUS 3 FAG BRANDFORSIKRET FOR 260
              RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 57
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-1789

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E717)

   E717  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 25/6 1785
       SIDE NR:  434A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-12-1785
       SÆLGER:   581 SALIG MATHIAS  LAHMAN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    588 ANDREAS  BADSTUBER, CANCELLIRAAD OG
                BIRKEDOMMER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  150
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 61
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDEN OP TIL WILHELM AHRENT
             FORHUS 9 FAG MED STRÅTAG BAGHUS 3 FAG SAMT
              OVERDREVSJORD: 14983 KVADRAT-ALEN OG 3DE ENGE
             PÅ STORE HOLM BRANDFORSIKRET FOR 190 RIGSDALER
   E718  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  435A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-01-1786
       SÆLGER:   686 CHRISTIAN VON  FRIES, CAPITAIN VED SJÆLL
                DRAGONREG.
       KØBER:    672 ANDREAS  LUND,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  550
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 48
       EJENDOM:  HUS MELLEM JØRGEN HELLESENS ENKE OG ET AF
             BYENS STRÆDER FORHUS 14 FAG, 33,75 ALEN LANGT
              10,5 ALEN DYBT SIDEHUS 6 FAG HALVHUS 14,5 ALEN
             LANGT 2,5 ALEN DYBT SAMT FRUGTHAVE OG
              OVERDREVSJORD PÅ 22065 KVADRAT-ALEN
   E719  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  435A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-05-1786
       PERSON:   648 FRANTZ  REENBERG
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: CAUTIONERER FOR JOHAN GOTFRIED
             KRØYER, KIØBMAND I PRÆSTØ SOM
             STEMPELPAPIRFORVALTER
   E720  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  435B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-06-1786
       LÅNTAGER:  723 HANS  MUSFELDT, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  722 NIELS JENSEN SKOVRIDER, BOENDE I RONEKLINT
                I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             BØDKER JENS JOHANSEN OG BAGER JOHAN WEJSE
              FORHUS 9 FAG SIDEHUS 8 FAG
             TVÆRHUS 4 FAG BRANDFORSIKRET FOR 560 RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREVSJORD
             PÅ 13439 KV.ALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 17
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  26-06-1795
   E721  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  435B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1786
       LÅNTAGER:  573 HANS HANSEN KALLEHAUGE, SKOMAGERMESTER
       LÅNGIVER:  687  PRÆSTØ BYES OVERFORMYNDERI, INSTITUTION
                I PRÆSTØ
                SALIG HANS ANDERSEN MØLLERS SØNS SALIG
                HANS HANSEN MØLLERS BØRN I KALUNDBORG
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             RASMUS KIÆR OG CHRISTIAN BRABRANDT FORHUS 7 FAG
              SIDEHUS 6 FAG BRANDFORSIKRET FOR 350 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV: 1 TD.UDSÆD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  96
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 51
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1788
   E722  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 3 DELE: E722, E723 OG E724 -
              PANTET ER EJ DELT
       SIDE NR:  436B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-06-1786
       LÅNTAGER:  695 JOHAN JOCHUM  WEJS, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15  PRÆSTØ KØBSTADS FATTIGKASSE, INSTITUTION
                I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             BAGER HANS MUSFELDT OG SKOMAGER JOHAN ROHDIAN
              FORHUS 9 FAG SIDEHUS 6 FAG BRANDFORSIKRET FOR
              310
             RIGSDALER VURDERET TIL 520 RIGSDALER JVF
              VURDERINGSFORR.
       PANT II:  OVERDREV: 1,5 TD.UDSÆD
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 18
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  25-06-1798
   E723  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 3 DELE: E722, E723 OG E724 -
              PANTET ER EJ DELT
       SIDE NR:  436B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-06-1786
       LÅNTAGER:  695 JOHAN JOCHUM  WEJS, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  736  PRÆSTØ KØBSTADS BRANDKASSE, INSTITUTION
                I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE (SE E722)
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  46
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 18
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  25-06-1798
   E724  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 3 DELE: E722, E723 OG E724 -
              PANTET ER EJ DELT
       SIDE NR:  436B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-06-1786
       LÅNTAGER:  695 JOHAN JOCHUM  WEJS, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  687  PRÆSTØ KØBSTADS OVERFORMYNDERI,
                INSTITUTION I PRÆSTØ
                NEMLIG BAGER CHRISTOPHER RINGES 2
                EFTERLADTE, UMYNDIGE BØRN
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE (SE E722)
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  82
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 18
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  25-06-1798
   E725  TYPE:    SKØDE
             JVF KØBEKONTRAKT AF 1/12 1785
       SIDE NR:  438A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-05-1786
       SÆLGER:   652 CARL VON  KLABA, CAPITAIN AF INFANTERIET
       KØBER:    588 ANDREAS  BADSTUBER, CANCELLIRAAD OG
                BIRKEDOMMER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  400
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 28
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR BADSTUBERS
              IBOENDE GAARD
             OG VEST FOR FELDBEREDER SR KRUSES GAARD FORHUS
              9 FAG SIDEHUS 10 FAG SAMT ENG OG OVERDREV
   E726  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  438B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1786
       LÅNTAGER:  588 ANDREAS  BADSTUBER, CANCELLIRAAD I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDRICH  SIEGISMUNDT, TØMMERMESTER I
                ENNEGAARDE MØLLE
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             HANS IBOENDE GAARD OG FELDBEREDER KRUSES GAARD
              FORHUS 9 FAG SIDEHUS 10 FAG
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 28
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1788
   E727  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  439A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1786
       LÅNTAGER:  717 NIELS ANDERSEN DYHR, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  737 NIELS HANSEN, GAARDMAND I BLANGSLEV I
                MPGENSTRUP SOGN HAMMER HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             OLE MØLLER OG VESTEN OP TIL JOHAN GIELF
              BRANDFORSIKRET FOR 140 RIGSDALER FORHUS 6 FAG
              SIDEHUS 5 FAG
       PANT II:  OVERDREV: 8208 KVADRAT-ALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 10
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  31-12-1791
   E728  TYPE:    SKØDE
             EFTER KØBEKONTRAKT AF 16/1 1786
       SIDE NR:  440A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-06-1786
       SÆLGER:   478 ANDERS  NORMAN, SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
       KØBER:    738 CHRISTIAN  BRABRAND,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  700
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 31
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM KRIGSRAAD
              FIELDSTED
             OG EJLER SØRENSEN TØMMERMAND FORHUS 16 FAG
              SIDEHUS 11 FAG SAMT OVERDREVSJORD
             NR.38 PÅ 22701 KVADRAT-ALEN OG ENG PÅ STORE HOLM
   E729  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  440B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1786
       LÅNTAGER:  695 JOHAN JOCHUM  WEJS, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  738 CHRISTIAN  BRABRANDT,  I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             BAGER HANS MUSFELDT OG SKOMAGER JOHAN ROHDIAN
              FORHUS 9 FAG SIDEHUS 6 FAG
             BRANDFORSIKRET FOR 330 RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREVSJORD
       PANT III:  DIV.SPEC.MØBLER:1.PRI
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 18
       PRIORITET: 2
             1.PRI ER PÅ 200 RIGSDALER
       SLETTET:  09-06-1788

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E730)

   E730  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  441B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1786
       LÅNTAGER:  588 ANDREAS  BADSTUBER, CANCELLIRAAD I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  399   PREHN, BIRKESKRIVER I ALLERSLEV SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             FRU JUSTITSRAADINDE FIELDSTEDS GAARD OG EN ANDEN
             "MIG TILHØRENDE GAARD" BESTÅENDE AF
             11 FAG FORHUS OG 12 FAG SIDEHUS
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 600
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 29
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  26-06-1809
   E731  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  442A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-02-1786
       SÆLGER:   699 DANIEL JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       KØBER:    739 POUL SØRENSEN, SPINDEMESTER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  645
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 34
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM KØBMÆNDENE
             SR KRØYERS OG MONEFELDTS IBOENDE GAARDE FORHUS
              11 FAG SIDEHUS 3 FAG SAMT OVERDREVSJORD
             GADEVANDET FRA BEGGE SIDER AF HUSET SKAL HAVE
              FRIT LØB ALEN DYBT RENDEN GENNEM
             PORTEN OG VIDERE GENNEM GAARD OG HAVE TIL AAEN
   E732  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  442B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-06-1786
       LÅNTAGER:  739 POUL SØRENSEN, SPINDEMESTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  555 DIDRICH  SIEGISMUNDT, MØLLER I
                RAVNEMØLLEN I ENNEGDE I SKIBINGE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             SR MONEFELDT OG SR.KRØYER FORHUS 11 FAG SIDEHUS
              3 FAG
       PANT II:  OVERDREV: 16166 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 595
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 34
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  25-06-1790
             DOG KUN DE 350 RIGSDALER SOM SR.SKOV I CARISE
              KVITTERER FOR
   E733  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  443A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-10-1786
       LÅNTAGER:  740 JENS NIELSEN LUND, HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  741 JENS  KASTRUP, MØLLER I TUBECHES MØLLE I
                SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
             VURDERET TIL 42 RIGSDALER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  30
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
       SLETTET:  00-00-0000
   E734  TYPE:    SKØDE
             EFTER KØBEKONTRAKT AF 22/5 1786 TIL DANIEL
              ARTMER
       SIDE NR:  444A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-01-1787
       SÆLGER:   725 FRIDERICH CHRISTIAN VO  BACHE, MAJOR OG
                ESCADRONSCHEF I SJÆL.REG
       KØBER:    742 HANS CHRISTIAN  HAAR, BYFOGED,BYSKRIVER
                OG TOLDCONTROLLEUR I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  450
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 66
       EJENDOM:  GAARD PÅ GRØNNEGADE ØSTEN OP TIL JOMFRUSTRÆDET
             OG VESTEN OP TIL BORGER HANS BILLES HUS
              BRANDFORSIKRET FOR 400 RIGSDALER FORHUS 9 FAG
              SAMT OVERDREVSJORD
             PÅ 16773 KVADRAT-ALEN, UDLEJET TIL KØBMAND REEBERG
   E735  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  445A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-03-1787
       LÅNTAGER:  452 THOMAS  KRARUP, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  743 MADAME METTE MARIE WIBYE SALIG GEDES, ENKE
                I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             ESCHES IBOENDE GAARD OG VESTEN OP TIL SR
              WESSENDUNKS TILHØRENDE GAARD FORHUS 16 FAG
              SIDEHUS 7 FAG BRANDFORSIKRET FOR
             570 RIGSDALER SAMT 2. PRIORITET I DE MØBLER SOM
              FOR 200 RIGSDALER ER PANTSAT TIL KYLLING
       PANT II:  OVERDREV: 23311 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  3DE ENGE PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 130
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 77B
       PRIORITET: 2
             EFTER 1.PRI PÅ 300 RIGSDALER SOM FRIDERICH
              BUSCH HAR STÅENDE
       SLETTET:  00-00-0000
   E736  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  445B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-05-1787
       LÅNTAGER:  618 SØREN ENVOLDSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  400 HENRICH  GIELF, PÅ WINDBYEHOLDTS
                GÆSTGIVERGAARD I ROHOLTE SOGN FAKSE
                HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             JOHAN CORTH OG JOHAN LEYE FORHUS 6 FAG BAGHUS
              3 FAG
       PANT II:  OVERDREV 9710 KVADRAT-ALEN
             OG ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 14
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  03-03-1794
   E737  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  446A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-05-1787
       SÆLGER:   738 CHRISTIAN  BRABARNDT, KIØBMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    618 JOHANNES HOLM OG SØREN ENVOLDSEN,  I
                PRÆSTØ
                JOHANNES HOLM BOR I KØBENHAVN
       PRIS RIGSD:  300
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 915
       EJENDOM:  JAGT "MARGRETHE BOLETTE DORTHE"
             DRÆGTIG EFTER MAALEBREV AF 6/7 1786 13,5
              COMMERCELÆSTER MED TILHØRENDE
             TAKKELAGE OG INVENTAR, LØBENDE OG GAAENDE SEGL
              SAMT BAAD
   E738  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  446B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-05-1787
       LÅNTAGER:  618 SØREN ENVOLDSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  738 CHRISTIAN BRABRANDT, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             SMEDEN JOHAN CORTH OG SADELMAGER JOHAN HENRICH
              LEJE FORHUS 6 FAG BAGHUS 3 FAG
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
             PÅ 9710 KV.ALEN, SAMT DIV SPECIFICERET LØSØRE
              VURDERET TIL 51 RIGSDALER
       PANT III:  JAGT NR 9 13,5 LÆST
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 14
       PRIORITET: 2
             EFTER HENRICH GIELF PÅ WINDBYHOLT DOG MED 1.
              PRIORITET I JAGTEN
       SLETTET:  11-06-1790
   E739  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  447B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-06-1787
       LÅNTAGER:  216 BYFOGEDEN OG DE ELIG.BORGERE PÅ VEGNE:
                PRÆSTØ KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
                SOM ER: J.G.KRØYER, HANS ESPENSEN,PETER
                CLAUSEN OG HENDRICH KALLEHAUGE
       LÅNGIVER:  743 METTE MARIE WIIBYE SALIG GIEDES, ENKE I
                PRÆSTØ
       PANT I:   PUBL.BYGN.PÅ ADELGADE
             SØNDRE SIDE ØST FOR PROCURATOR MATHIAS ROESTEDS
              IBOENDE HUS VEST FOR STRÆDET SOM GAAR NED TIL
             ØSTER BRO FORHUS 18 FAG SAMT 12 FAG FODERMAGAZIN
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 370
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 01
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1790
   E740  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  448A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-06-1787
       LÅNTAGER:  216 BYFOGEDEN OG DE ELIG BORGERE PÅ VEGNE:
                PRÆSTØ KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  705 MATHIAS  ROESTED, PROCURATOR I PRÆSTØ
       PANT I:   PUBL.BYGN PÅ ADELGADE
             SØNDRE SIDE ØST FOR KREDITORS EGET IBOENDE HUS
              OG VEST FOR STRÆDET TIL ØSTER BRO SOM TIL RAAD
              OG
             TINGHUS SAMT ANDEN PUBLIQVE BRUG ER INDRETTET
              FORHUS 18 FAG BAGHUS 12 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 130
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 01
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  11-12-1788
   E741  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 10/3 1787 - SKØDET DELT I 2 DELE:
              E741 OG E742
       SIDE NR:  449A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-07-1787
       SÆLGER:   602 SALIG STEFFEN  WESSENDUNK, KIØBMAND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    744 THØGER  ABO, SØE CAPITAIN LIEUTENANT I
                KØBENHAVN
       PRIS RIGSD:  505
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 37
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM KÆMNER
              THOMAS
             KRARUP OG DEN ANDEN GAARD, NR.41,F 13 FAG NYOPBYGT
              33,75 AL.LANGT.
             9 1/2 ALEN DYBT FORHUS 23 FAG 58AL.LANGT 14 ALEN
              DYBT VESTER SIDEHUS 13 FAG 39AL.LANGT 11 ALEN
              DYBT ØSTER SIDEHUS 16 FAG

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E742)

   E742  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  449A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-07-1787
       SÆLGER:   602 SALIG STEFFEN  WESSENDUNK, KIØBMAND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    744 THØGER  ABO, SØE CAPITAIN LIEUTENANT I
                KØBENHAVN
       PRIS RIGSD:  505
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 38
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM DEN FØRSTE
             GAARD OG TORVESTRÆDET NR 42, FORHUS 31 FAG TIL
             ADELGADE OG TORVESTRÆDET 75 ALEN LANGT 10 ALEN
             DYBT SAMT OVERDREV 90302 KVADRAT-ALEN, OG 2 ENGE
             SAMT VÆNGE PÅ 2 TD LAND MELLEM
             POTTEMAGERSTRÆDET, STRANDEN, ARENTS, ESCHES OG
             GAARDENS HAVER INDENFOR GRØFTEN
   E743  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 10/3 1787
       SIDE NR:  450B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-07-1787
       SÆLGER:   602 SALIG STEFFEN  WESSENDUNK, KIØBMAND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    680 JOHAN GOTFRIED  KRØYER, KIØBMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  810
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 36
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM BYENS
              VESTER CONSUMPTIONS
             BOED OG FARVER ESCH NR 38 FORHUS 44 FAG SIDEHUS
              24 FAG HALVHUS 3 FAG 3,5 ALEN DYBT SAMT OVER-
             DREV: 65722 KVADRAT-ALEN BRANDFORSIKRET FOR 2340
              RIGSDALER
   E744  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 27/9 1786
       SIDE NR:  451B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-07-1787
       SÆLGER:   602 SALIG STEPHAN  WESSENDUNK, KIØBMAND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    680 JOHAN GOTFRIED  KRØYER, KIØBMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  163
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 35
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM VESTER PORT
              OG KØBMAND
             KRØYERS NU TILKØBTE OG IBOENDE GAARD FORHUS 4
              FAG MED HAVE OG BOLVÆRK MED ÅRLIG LEJE
             10 RIGSDALER AF KONGENS KASSE SOM
              CONSUMPTIONSBOD, OVERDREV: 12568 KVADRATALEN.
              BRANDFORSIKRET FOR 60 RIGSDALER
   E745  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  452B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-07-1787
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  745 JENS ANDERSEN, GAARDMAND I SMIDSTRUP I
                SKIBBINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE NR 17
             OG 18 FORHUS 14 FAG SIDEHUS 4 FAG BAGHUS 15 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 1340 RIGSDALER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 16
       PRIORITET: 2
             EFTER 700 RIGSDALER PÅ 1. PRIORITET
       SLETTET:  14-03-1793
             VED AUKTION SOLGT TIL 1. PRIORITET HAVER OG
              INTET BLEV TILOVERS TIL JENS ANDER
   E746  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 15/8 1786
       SIDE NR:  453A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-08-1787
       SÆLGER:   819 SALIG JENS JOHANSEN, FELDBEREDER I
                PRÆSTØ
       KØBER:    746 LARS PEDERSEN, SKOMAGERSVEND
       PRIS RIGSD:  100
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 05
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM BØDKER OLE
              HANSEN
             SVAN PÅ DEN ØSTER OG VÆVERENKEN MARIE RYDES PÅ
              DEN VESTER SIDE FORHUS 5 FAG 10 ALEN DYBT
             BAGHUS 4 FAG 7 ALEN DYBT OVERDREV: 7565 KVADRAT-ALEN
              VURDERET TIL 100 RIGSDALER BRANDFORSIKRET FOR
              130 RIGSDALER NR.5
   E747  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  454A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-08-1787
       LÅNTAGER:  746 LARS PEDERSEN, SKOMAGERSVEND I PRÆSTØ
                SVIGERFADEREN, HUSMAND OG SNEDKER SIMON
                AXELSEN I ALLERSLEV CAUTIONERER
       LÅNGIVER:  555 MADAME ANNE LINDE SALIG SIEGISMUNDS, ENKE
                I ENNEGAARDE MØLLE I SKIBINGE SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             OLE SVAN BØDKER OG RYDES ENKE
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 130
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 05
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-1791
   E748  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  455A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-08-1787
       LÅNTAGER:  450 WILHELM  AHRENT, POTTEMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15  PRÆSTØ KØBSTADS FATTIGES KASSE,
                INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ 12 FAG FORHUS UDI
             TORVESTRÆDET OG FOR ENDEN AF GRØNNEGADE NORD
              FOR CANC.RÅD BADSTUBERS HUS
             SYD FOR STRANDSTRÆDET VED ENDEN AF KØBMAND
              MONEFELDTS VÆNGE BRANDFORSIKRET FOR 200
              RIGSDALER
             VURDERET TIL RIGSDALER - PANTET ER IKKE INDLØST
              VED FORORDN 5/1 1813
       PANT II:  OVERDREV: 21273 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 102
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 62
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-1813
   E749  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  455B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-09-1787
       LÅNTAGER:  747 RASMUS  BRASCH,
       LÅNGIVER:  748  REIERSEN, ETATSRAAD TIL NYSØ P.P. I
                PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 739
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E750  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  456A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1787
       LÅNTAGER:  742 HANS CHRISTIAN  HAAR, BYFOGED,BYSKRIVER
                OG TOLDCONTROLLEUR I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  399 JOCHUM NICOLAY  PREHN, BIRKESKRIVER I
                ALLERSLEV
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE NR 72
             FORHUS 9 FAG MED STRÅTAG SIDEHUS 3 FAG UD TIL
              STRÆDET BRANDFORSIKRET FOR 490 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV: 16773 KVADRAT-ALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 66
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-1799
   E751  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 18/8 1786
       SIDE NR:  458B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-03-1788
       SÆLGER:   602 SALIG STEPHAN  WESSENDUNK, KØBMAND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    749 SKIPPER SØREN BUCH I KORSØR OG
                INTERESSENTSKAB AF, KØBMÆND I NÆSTVED
                KØBMÆNDENE STENNEKE, BUCH OG HARBOE
       PRIS RIGSD:  457
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 914
       EJENDOM:  GALEASE "EJLERT JACOB" 20 COMM.LÆSTER
             EFTER MÅLEBREV AF 21/5 1785 MED INVENTAR ETC
   E752  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  459B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-04-1788
       SÆLGER:   503 ANNE MARIE PEDERSDATTER SALIG H.C.
                MAYMANDS, ENKE I PRÆSTØ
       KØBER:    705   ROESTED, PROCURATOR I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  160
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 03
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL HANS
              EGET IBOENDE STED
             OG VESTEN OP TIL OLE SVANS HUS FORHUS 5 FAG SAMT
              ENG OG OVERDREV OG SPEV INVENTAR
   E753  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  460B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-04-1788
       LÅNTAGER:  705 MATHIAS  ROESTED, OVER- OG
                UNDERRETSPROCURATOR I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  503 ANNE MARIE PEDERSDT SALIG HANS CHR
                MAYMANS, ENKE I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS MED TILLIGGENDE SOM
             "JEG DAGS DATO HAR KIØBT AF BEMELDTE ENKE,EFTER
              SKØDE AF DAGS DATO"
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 03
       PRIORITET: 2
             EFTER 100 RIGSDALER SOM HR.REENBERG HAR STÅENDE
              MED 1. PRIORITET
       SLETTET:  28-10-1791

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E754)

   E754  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  460B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-06-1788
       LÅNTAGER:  695 JOHAN JOACHIM  WEJS, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  648 VELÆRVÆRDIGE HR.  REENBERG, SOGNEPRÆST I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             BAGER HANS MUSFELDT OG JOHAN REHDIAN FORHUS
              9 FAG SIDEHUS 6 FAG BRANDFORSIKRET FOR 330
              RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREVSJORD
             HVORUDI KAN SÅS 1TØNDE OG 2SKÆPPER UDSÆD
       PANT III:  DIV LØSØRE VURDERET TIL 119 RIGSDALER
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 18
       PRIORITET: 2
             EFTER 208 RIGSDALER
       SLETTET:  20-12-1806
   E755  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  457A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-10-1787
       PERSON:   673 CHRISTIAN  REEBERG
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: MODTAGER DOM VEDR VEXEL AF 8.MARTS
             PÅ 200 RIGSDALER TIL VESTINDISK HANDELSSELSK
             SKAL OGSÅ BETALE RENTER OG OMKOSTNINGE
   E756  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  457B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-01-1788
       PERSON:   673 CHRISTIAN  REEBERG
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: MODTAGER DOM VEDR VAREGÆLD AF 1786
             PÅ 147 RIGSDALER TIL FORP.BRIXEN PÅ SPARRES-
             HOLM MED RENTER OG OMKOSTNINGER
   E757  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  458A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-01-1788
       PERSON:   719 HANS NICOLAJ  LANGE
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: DØMMES TIL AT BETALE RESTEN AF EN OBLIGATION
             UDST TIL NIELS HINKELDEJ 23/9 1771 PÅ
             200 RIGSDALER REST INCL RENTER 138 RIGSDALER
   E758  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  462A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-06-1788
       PERSON:   636 JOHAN GOTTFRIED  DEMMEL
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: DOM AT BETALE CAPITAL OG RENTER
             AF OBLIGATION AF 7/7 1779 PÅ 180 RIGSDALER
              UDSTEDT
             TIL STEPHAN WESSENDUNK
   E759  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  462B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-06-1788
       PERSON:   636 JOHAN GOTTFRIED  DEMMEL
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: DØMMES TIL AT BETALE RESTERENDE
             AUKTIONSSKYLD AF 1787 PÅ 20 RIGSDALER SAMT
             RENTER OG OMKOSTNINGER
   E760  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  462B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-06-1788
       PERSON:   514 JENS JOHANSEN BØDKER
       EJENDOMSNR: 60
       OPLYSNING: DOM AT BETALE AUKTIONSKØBESUM 163 RIGSDALER
             OMKOSTN. OG RENTER AF HUSKØB NR 64
             VED ØSTER BROESSTRÆDE EFTER SR. WESSENDUNK
   E761  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  463A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-06-1788
       PERSON:   514 JENS JOHANSEN BØDKER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: DOM AT BETALE:AUKTIONS-,JORDLEJE- OG
             TIENDEAFGIFTER 37 RIGSDALER + RENTER TIL
             WESSENDUNKS BO
   E762  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 25/7 1786
       SIDE NR:  469A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-12-1788
       SÆLGER:   602 STEPHAN  WESSENDUNK, KIØBMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  163
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 60
       EJENDOM:  HUS I ØSTER BROESSTRÆDET SOM HAR VÆRET
             BRUGT SOM CONSUMPTIONSBOD BRANDFORSIKRET FOR
              120 RIGSDALER NR.64 FORHUS 9 FAG 23,5 AL.LANGT
             8,5 ALEN DYBT LUDE 23,5 AL.LANG 3 ALEN DYBT TIL
              3 LEJEVAANINGER OVERDREV: 14922 KVADRAT-ALEN
   E763  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  471B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-01-1789
       SÆLGER:   675 METTE JOHANSDATTER SALIG JENS GANDRUPS,
                ENKE I PRÆSTØ
       KØBER:    750 POUEL  GANDRUP, SKOMAGER I PRÆSTØ
                SØN AF METTE JOHANSDATTER SALIG GANDRUPS
       PRIS RIGSD:  150
             DOG BEHOLDER MODEREN ET LILLE VÆRELSE UD TIL
              STRÆDET SAMT FRI ADGANG ETC
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 56
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              JOMFRUSTRÆDET
             OG VESTEN OP TIL JOHAN ERICHSENS HUS FORHUS
              6 FAG HALVHUS 3 FAG OVERDREV NR 12
   E764  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  473A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    28-01-1789
       PERSON:   673 CHRISTIAN  REEBERG
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: DOM AT BETALE 279 RIGSDALER + RENTE OG OMKOS
             EFTER VEXEL AF 17/3 1788 TIL KØBMAND
             HINRICH WILHELM AMMEN I LYBECK
   E765  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  474A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-01-1789
       PERSON:   673 CHRISTIAN  REEBERG
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: DØMMES TIL AT BETALE VEXEL AF 8/3-87
             SOM HAN ER BLEVET DØMT FOR FØR MEN
             STADIG IKKE BETALER
   E766  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  476A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-06-1789
       SÆLGER:   751 CHRISTIAN JOHANSEN GEMYNTHE, MØLLER I
                SUSERUP MØLLE I LYNGE SOGN ALSTED HERRED
       KØBER:    752 JOHAN HENDRICH  WEBER, REEBSLAGER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  110
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 54
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM SR DEMMEL
              MURMESTER
             OG BORGER LARS LUND PÅ DEN VESTER SIDE FORHUS
              4 FAG HAVE,ENG OG OVERDREV
             SAMME HUS HAR SÆLGER FÅET VED SAMFRÆNDESKIFTE
              AF 11/7 1788
   E767  TYPE:    SKØDE
             EFTER TINGLYST KØBEKONTRAKT AF 23/3 1789
       SIDE NR:  477B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1789
       SÆLGER:   709 MICHAEL CHRISTIANSEN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    753 WITTUS BERING DEICHMAN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  736
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12B
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL JOHAN
              CORTH OG VESTEN OP TIL
             JENS JOHANSEN FORHUS 12 FAG SIDEHUS 5 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 480 RIGSDALER SAMT 2 SORTE
              HESTE OG JORD
             PÅ OVERDREVET NR 16 PÅ 18360 KVADRAT-ALEN SAMT ENG PÅ
              STORE HOLM, DIV INVENTAR
   E768  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  479B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-06-1789
       SÆLGER:   663 OTTO CHRISTOPHER VON MUNTHE AF
                MORGENSTIERNE, CONFERENTZRAAD TIL
                BEKKESKOV I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    754 JOHAN FRIDERICH PETERSEN, SNEDKERMESTER
                I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  220
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 44
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE MELLEM CONTROLEUR ARTMER OG
             DANIEL HANSEN MUURMESTER FORHUS 7 FAG BAGHUS
              3 FAG SAMT OVERDREV:10053 KVADRAT-ALEN,ENG
             SAMME HUS HAR SÆLGER IFØLGE TESTAMENTE ARVET
              EFTER OBERSTINDE ENSELIN
   E769  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  482B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-01-1790
       SÆLGER:   514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       KØBER:    753 WITTUS BERRING DEICHMAN, HESTEMØLLER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  260
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12A
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM WITTUS
              BERRING
             DEICHMAN OG FHV.HESTEMØLLER MICHAEL CHRISTIAN
              FORHUS 4 FAG SIDEHUS 4 FAG TIL STRÆDET
             SAMT ENG OG OVERDREV

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E770)

   E770  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  483B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-02-1790
       SÆLGER:   754 JOHAN FRIDERICH PETERSEN, SNEDKER I
                PRÆSTØ
       KØBER:    755 LARS  IBSONIUS, FELDBEREDERMESTER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  280
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 44
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM CONTROLLEUR
             ARTMER OG DANIEL HANSEN FORHUS 7 FAG BAGHUS 3 FAG
              SAMT OVERDREV:10053 KVADRAT-ALEN
             OG ENG PÅ STORE HOLM
   E771  TYPE:    SKØDE
             ****************LEJEKONTRAKT**************
       SIDE NR:  486A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-05-1790
       SÆLGER:   753 WITTUS  DEICHMAN,  I PRÆSTØ
       KØBER:    756 SØREN DIDERICHSEN,
       PRIS RIGSD:  360
             6 ÅRS TOTALE LEJEAFGIFT
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12B
       EJENDOM:  HESTEMØLLEN MED 2QVÆRNE OG 3 HESTE OG
             ØVRIGT INVENTAR SAMT FORHUS 2 FAG SÅKALDT
              MØLLESTUE - UDLEJES 6 ÅR FRA PÅSKE
   E772  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  489A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-12-1789
       SÆLGER:   708 JOHAN  GIELF, SKOMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    709 MICHAEL CHRISTIANSEN, VERTSHUSHOLDER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  350
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 11B
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
              MØLLESTRÆDET OG
             ØSTEN OP TIL HANS EGET IBOENDE HUS FORHUS 8 FAG
              LUDE 2 FAG VANDHUS 1 FAG BRANDFORSIKRET FOR 320
              RIGSDALER SAMT GAARDS
             OG HAVERUM I BREDDE MED HUSET OG MED 2 PORTE
              TIL STRÆDET, OVERDREV: 14481 KVADRATALEN
   E773  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  490A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-06-1790
       SÆLGER:   642 DANIEL HANSEN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    757 ANDREAS BERTELSEN, SKOMAGER
       PRIS RIGSD:  270
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 43
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR SNEDKER
              HANS
             JØRGEN HANSEN OG VESTEN OP TIL FELDBEREDER LARS
              IBSONIUS FORHUS 8 FAG BAGHUS 3 FAG SAMT
             OVERDREV NR8: 12488 KVADRAT-ALEN SAMT ENG
   E774  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  491B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-01-1790
       SÆLGER:   758 TIMOTHES  RIIBER, SNEDKER I PRÆSTØ
       KØBER:    759 HANS OLSEN SVAN, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  389
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 24
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR PEDER
              THYGESENS
             TILHØRENDE HUS OG ØST FOR HANS LANGES
              TILHØRENDE HUS FORHUS 7 FAG BAGHUS 8 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 350 RIGSDALER SAMT ENG
             OG OVERDREV PÅ 13018 KVADRAT-ALEN DERTIL SÆDV
              SPECIFICERET FAST OG HALVFAST INVENTAR
   E775  TYPE:    SKØDE
             ****************LEJEKONTRAKT*****************
       SIDE NR:  493A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-07-1790
       SÆLGER:   753 WITTUS  DEICHMAN,
       KØBER:    760 JENS CASTENSEN,
       PRIS RIGSD:  360
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12B
       EJENDOM:  HESTEMØLLE M. TILBEHØR OG MØLLESTUE
             TIL LEJE I 6 AAR FRA DATO DA FORRIGE LEJER
              SØREN DIDRICHSEN PÅ
             GRUND AF SYGDOM OG SVAGHED HAR MÅTTET FRATRÆDE
              - LEJE: 60 RIGSDALER PR. ÅR
   E776  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  493B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-06-1790
       SÆLGER:   761 JOHANNES OLSEN HOLM, BORGER I KØBENHAVN
                OG SKIPPER SØREN ENVOLDSEN I PRÆSTØ
       KØBER:    722 NIELS  SKOVRIDER,
       PRIS RIGSD:  250
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 916
             VISTNOK SAMME SKIB SOM 915 SOM JOHS.HOLM OG
              SØREN ENVOLDSEN EJER
       EJENDOM:  TREDIEDEL AF JAGTEN "ANNA MARIA" MED TIL
             INVENTARIUM JVF SKØDE AF 12/5 1787
   E777  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  495A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-06-1790
       SÆLGER:   672 ANDREAS  LUND, BOENDE PÅ RAVNEMØLLEN I
                SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    762 VELÆDLE HR  HANSEN, TOLDER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  300
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 48
       EJENDOM:  HUS NÆST OP TIL SKOMAGER JØRGEN
             HELLESENS ENKES HUS FRA DEN ØSTER SIDE OG
              VESTEN OP TIL ET AF MØLLESTRÆDET
             FORHUS 14 FAG 33,75 AL.LANG 10,5 ALEN DYBT STALD
              OG FODERLO 6 FAG SAMT OVERDREV:22065
             BRANDFORSIKRET FOR 630 RDL. I ØVRIGT JVF SKØDE
              AF 22/1 1786
   E778  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 25/6 1790
       SIDE NR:  495B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-12-1790
       SÆLGER:   706 EJLER SØRENSEN, TØMMERMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    752 JOHAN HÆNDERICH  WEBER, REEBSLAGER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  250
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 32
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM MADAME
              BRABRANDS ØST FOR
             OG KIØBMAND MONEFELDT VEST FOR FORHUS 7 FAG
              BAGHUS 3 FAG SAMT OVERDREV 11114 KVADRAT-ALEN
             BRANDFORSIKRET FOR 250 RIGSDALER SERVITUT VEDR
              WILLUM RINGS BREV OM HJØRNESTOLPEN 5/6 1763
   E779  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 10/7 1790
       SIDE NR:  497A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-01-1791
       SÆLGER:   746 LARS PEDERSEN KIÆP,  I PRÆSTØ
       KØBER:    763 VELÆDLE HR  SCHOW, GIÆSTGIVER I KARISE
                SOGN FAKSE HERRED
       PRIS RIGSD:  51
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 05
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM OLE SVAN ØST
              FOR OG
             JOHANNES RYDES ENKE VEST FOR FORHUS 5 FAG BAGHUS
              4 FAG, OVERDREV: 7565 KVADRAT-ALEN
              BRANDFORSIKRET FOR 130 RIGSDALER
   E780  TYPE:    SKØDE
             SKØDE DELT I 2 DELE: E780 OG E781
       SIDE NR:  497B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-04-1791
       SÆLGER:   744 THØGER  ABOE, GENERALADJUDANT OG
                SØECAPITAIN I KØBENHAVN
       KØBER:    403 HANS PETERSEN, EJER AF ENGELHOLM
                HERREGAARD I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  550
             DETTE SKØDE ER DELT (EJD NR 38) MED HALV SUM PÅ
              HVER
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 37
       EJENDOM:  GAARD NR 41 PÅ ADELGADE NORDRE SIDE FORHUS 13 FAG
              NYT HUS
             FORHUS 23 FAG VESTER SIDEHUS 13 FAG ØSTER SIDEHUS
              16 FAG SE E781 HVORMED DETTE SKØDE ER DELT
   E781  TYPE:    SKØDE
             SKØDE DELT I 2 DELE: E780 OG E781
       SIDE NR:  497B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-04-1791
       SÆLGER:   744 THØGER  ABOE, GENERALADJUDANT OG
                SØECAPITAIN I KØBENHAVN
       KØBER:    403 HANS PETERSEN, EJER AF ENGELHOLM
                HERREGAARD I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  550
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 38
       EJENDOM:  GAARD NR 42 PÅ HJØRNET AF ADELGADE OG
             TORVESTRÆDET FORHUS 31 FAG SAMT OVERDREVSJORD PÅ
              90302 KVADRAT-ALEN OG 2 ENGE
             OVERDREV OG ENGE BØR VEL FORDELES PÅ E780 OG
              E781 I LIGHED MED RESTEN
   E782  TYPE:    SKØDE
             SKØDE DELT I 2 DELE: E782 OG E783 HHV VEDR
              EJENDOM 37 OG EGD 38
       SIDE NR:  498B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-05-1791
       SÆLGER:   403 HANS PETERSEN, EJER TIL ENGELHOLM I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    764 MICHAEL  JUEL,  I NÆSTVED
       PRIS RIGSD:  700
             DETTE SKØDE ER DELT MED HALV SUM PÅ HVER
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 37
       EJENDOM:  GAARD NR 41 PÅ ADELGADE NORDRE SIDE FORHUS 13 FAG
              NYT HUS
             FORHUS 23 FAG VESTER SIDEHUS 13 FAG ØSTER SIDEHUS
              16 FAG SE E783,HVORMED DETTE SKØDE ER DELT

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E783)

   E783  TYPE:    SKØDE
             SKØDE DELT I 2 DELE: E782 OG E783
       SIDE NR:  498B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    06-05-1791
       SÆLGER:   403 HANS PETERSEN, EJER TIL ENGELHOLM I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    764 MICHAEL  JUEL,  I NÆSTVED
       PRIS RIGSD:  700
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 38
       EJENDOM:  GAARD NR 42 PÅ HJØRNET AF ADELGADE OG
             TORVESTRÆDET FORHUS 31 FAG SAMT OVERDREVSJORD PÅ
              90302 KV.ALEN OG 2 ENGE
             OVERDREV OG ENGE BØR VEL FORDELES PÅ E782 OG
              E783 I LIGHED MED RESTEN
   E784  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  499B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-06-1791
       SÆLGER:   529 JUDITTE HOLM SALIG HANS ESPENSENS, ENKE I
                PRÆSTØ
       KØBER:    698 HANS PETER HANSEN, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD: 1000
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73A
       EJENDOM:  VEJRMØLLE PÅ GRØNNEGADE (M TILHØRENDE GAARD
             SE NR E785) NORDRE SIDE MED TILHØRENDE
              REDSKABER OG MØLLESTEN SAMT BYGGEPLADS Ø-V
              45AL OG S-N
             108AL.M FORTOG SAMT TILHØRENDE VÆNGE MOD AT
              ENKEN MÅ BLIVE BOENDE OG FØRE
             HUSET SAMT STADIG MODTAGE DE 80RDL OM ÅRET SOM
              FORPAGTNINGSAFGIFTEN VAR
   E785  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  499B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-06-1791
       SÆLGER:   529 JUDITTE HOLM SALIG HANS ESPENSENS, ENKE I
                PRÆSTØ
       KØBER:    698 HANS PETER HANSEN, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
             SE E784 MED HVILKEN DENNE OBLIGATION ER DELT
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 68
       EJENDOM:  GAARD PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE MELLEM HANS
              CHRISTENSEN
             BILLE ØST FOR OG SKOMAGER HANS KALLEHAUGE VEST
              FOR FORHUS 13 FAG SIDEHUS 3 FAG BAGHUS 12 FAG
              SAMT
             JORD PÅ OVERDREVET
   E786  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  500A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-01-1791
       SÆLGER:   709 MICHAEL CHRISTIANSEN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    765 MICHAEL LARSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  350
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 11B
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL JOHAN
              GIELF OG
             ØSTEN OP TIL HESTEMØLLERSTRÆDET FORHUS 8 FAG
              LUDE 2 FAG VANDHUS 1 FAG SAMT OVERDREV:14481 KV
   E787  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  502B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-10-1791
       SÆLGER:   732 JOHAN HENRICH  BREMER, FABRIQVEUR
       KØBER:    763 MADS  SCHOW, KROMAND I KARISE SOGN FAKSE
                HERRED
       PRIS RIGSD:  260
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE NR 71 MELLEM GAARDMAND
             PEDER NIELSEN I FAXINGE OG MØLLER HANS PETER
              HANSENS WEJRMØLLE FORHUS 6 FAG
             SIDEHUS 3 FAG 5 ALEN DYBT SAMT OVERDREV PÅ 10264
              KVADRAT-ALEN OG ENG
   E788  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  503A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-04-1788
       SÆLGER:   735 JØRGEN PEDERSEN,  I PRÆSTØ
       KØBER:    478 ANDREAS  NORMAN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 57
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL JOHAN
              ERICHSEN
             OG VESTEN OP TIL FRØKEN MORGENSTJERNES GAARD
              FORHUS 8 FAG BAGHUS 3 FAG BRANDFORSIKRET FOR 260
              RIGSDALER SAMT
             OVERDREVSJORD NR 40 PÅ 11329 KVADRAT-ALEN
   E789  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  508A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-05-1792
       SÆLGER:   618 SØREN ENDVOLDSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       KØBER:    761 ANNA MARIA SALIG JOHAN HOLMS, SKIPPERS,
                ENKE I KØBENHAVN
       PRIS RIGSD:  183
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 916
       EJENDOM:  TREDJEPART I JAGTEN "ANNA MARIA" MED
             SEGL OG TREIL, STÅENDE OG LØBENDE REEDSKAB PÅ
              13,5 LÆSTER JVF MAALEBREV
             AF 19/3 1791
   E790  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 17/8 1791
       SIDE NR:  508A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-12-1791
       SÆLGER:   719 HANS  LANGE,  I PRÆSTØ
       KØBER:    766 CHRISTOPHER  CRUUSE, FELDBEREDERMESTER I
                KØGE
       PRIS RIGSD:  210
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 25
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM SR CRUUSES
              TILHØRENDE GAARD
             VEST FOR OG BØDKER HANS OLSEN SVANS HUS ØST FOR
              FORHUS 8 FAG BAGHUS 4 FAG SAMT OVERDREVSJORD
             PÅ 13439 KVADRAT-ALEN OG ENG PÅ STORE HOLM
              BRANDFORSIKRET FOR 310 RIGSDALER
   E791  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 25/6 1790
       SIDE NR:  509A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-06-1792
       SÆLGER:   739 POUL SØRENSEN, SPINDEMESTER I PRÆSTØ
       KØBER:    754 JOHAN FRIDERICH PETERSEN, SNEDKER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  364
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 34
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM KØBMAND
              MONEFELD
             ØST FOR OG EN KØBMAND KRØYER TILHØRENDE GAARD NR
              36 VEST FOR FORHUS 11 FAG SIDEHUS 3 FAG NYE HUS
              SAMT
             OVERDREV: 16166 KVADRAT-ALEN VURDERET TIL 595
              RIGSDALER BRANDFORSIKRET FOR 540 RIGSDALER
   E792  TYPE:    SKØDE
             ***************LEJECONTRACT*************
       SIDE NR:  515A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-01-1790
       SÆLGER:   514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       KØBER:    684 DANIEL  ARTMER, CONSUMPTIONSCONTROLEUR I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  12
             TOTAL LEJEAFGIFT FOR PERIODEN MICHAELI
              1790-MICHAELI 1796
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 64
       EJENDOM:  VÆNGE MELLEM SNEDKER HANS JØRGEN HANSENS
             HAVE OG "DE MIG TILHØRENDE LEJEVAANINGER PAA
              GRØNNEGADE" LEJE: 2RDL PR. ÅR
   E793  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 27/1 1792
       SIDE NR:  515A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-02-1793
       SÆLGER:   624 JOHAN NICOLAJ  CORTH, SMED I PRÆSTØ
       KØBER:    722 SALIG NIELS JENSENS, ARVINGER I
                RONEKLINT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  112
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 13
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM WITTUS
              DEICHMANNS
             TILHØRENDE HUS ØST FOR OG SKIPPER SØREN
              ENDVOLDSENS IBOENDE EJENDOM FORHUS 9 FAG SAMT
              OVERDREVSJORD PÅ 13335 KVADRAT-ALEN SAMT ENG
              BRANDFORSIKRET FOR 210 RIGSDALER
              VURDERET TIL 186 RIGSDALER
   E794  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 19/6 1792
       SIDE NR:  515B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-02-1793
       SÆLGER:   750 POUL  GANDRUP, SKOMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    767 GREGERS RASMUSSEN, GAARDMAND I ALLERSLEV
                SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  101
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 56
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
              JOMFRUSTRÆDET OG
             SALIG SKOMAGER JOHAN ERICHSEN FORHUS 6 FAG LUDE
              3 FAG SAMT OVERDREV:10425 KVADRAT-ALEN
              BRANDFORSIKRET FOR 170 RIGSDALER
   E795  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 20/12 1791
       SIDE NR:  516B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-03-1793
       SÆLGER:   717 NIELS ANDERSEN DYHR, SKOMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    737 NIELS HANSEN, GAARDMAND I BLANGSLEV I
                MOGENSTRUP SOGN HAMMER HERRED
       PRIS RIGSD:  100
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 10
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM SKRÆDDER OLE
             MØLLER ØST FOR OG SKOMAGER JOHAN GIELF VEST FOR
              FORHUS 6 FAG SIDEHUS 5 FAG SAMT OVERDREVSJORD
             PÅ 8208 KVADRAT-ALEN BRANDFORSIKRET FOR 166 RIGSDALER

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E796)

   E796  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 14/3 1793
       SIDE NR:  517A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-04-1793
       SÆLGER:   514 JENS JOHANSEN BØDKERS, FALLITBO I PRÆSTØ
       KØBER:    403 HANS PETERSEN, EJER TIL ENGELHOLM I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  600
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 16
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NR 17 OG 18 FORHUS 14 FAG
             TVÆRHUS 15 FAG MED 2 BAGHUS PÅ 8 FAG VESTER
              SIDEHUS 4 FAG MED DIV SPECIFICERET INVENTAR
              SAMT OVERDREVSJORD
             OG ENG
   E797  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 14/3 1793
       SIDE NR:  517B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-04-1793
       SÆLGER:   514 JENS JOHANSEN BØDKERS, FALLITBO I PRÆSTØ
       KØBER:    403 HANS PETERSEN, HERRE TIL ENGELHOLM I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  100
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 60
       EJENDOM:  HUS NR 64 VED ØSTER PORT FORHUS 9 FAG SAMT JORD
             PÅ OVERDREVET
   E798  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 3/5 1793
       SIDE NR:  519B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-05-1793
       SÆLGER:   757 ANDERS BERTHELSEN, SKOMAGER
       KØBER:    404 VELBEMELDTE HR.  FABER, PROVST I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  250
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 43
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM HANS JØRGEN
              HANSEN
             SNEDKER VEST FOR OG FELDBEREDER LARS IBSONIUS
              ØST FOR FORHUS 8 FAG BAGHUS 3 FAG, OVERDREV:
             12488 KVADRAT-ALEN OG ENG. BRANDFORSIKRET FOR 300
              RIGSDALER. VURDERET TIL 250 RIGSDALER
   E799  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 13/4 1793
       SIDE NR:  520A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1793
       SÆLGER:   514 JENS JOHANSEN BØDKERS, FALLITBO I PRÆSTØ
       KØBER:    700 DANIEL  MONEFELDT, KIØBMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  40
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 64A
             EDNR USIKKERT
       EJENDOM:  LADEHUS PÅ GRØNNEGADE NR 67 VURDERET TIL 60
              RIGSDALER
   E800  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 22/1 1793
       SIDE NR:  520B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-06-1793
       SÆLGER:   673 CHRISTIAN  REEBERG, KØBMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    766 CHRISTOPHER  KRUUSE, FELDBEREDER I KØGE
       PRIS RIGSD:  600
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 07
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM RYDES ENKES
              HUS ØST FOR
             OG ET NU SR.REEBERG FORHEN SALIG OLE RASMUSSEN
              TILHØRENDE HUS VEST FOR FORHUS 12 FAG BAGHUS
              13 FAG
             SAMT JORD PÅ 19844 KVADRAT-ALEN OG ENG BRANDFORSIKRET
              FOR 1070 RIGSDALER VURDERET TIL 600 RIGSDALER
   E801  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  521A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-06-1793
       SÆLGER:   403 HANS PETERSEN, PROPRIETÆR TIL ENGELHOLM
                I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    768 ANTON ULRICH  SEEHLIGER,
                HØR-KRÆMMER-SVEND
       PRIS RIGSD:  800
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 16
       EJENDOM:  GL PÅ ADELGADE NR 17 OG 18 FORHUS 14 FAG
             TVÆRHUS 15 FAG MED 2DE TILBYGNINGER PÅ 8 FAG
              VESTER SIDEHUS 4 FAG,DIV SPECIFICERET INVENTAR
              SAMT
             2DE JORDLODDER PÅ OVERDREVET OG ENG PÅ STORE
              HOLM
   E802  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  521B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-06-1793
       SÆLGER:   766 CHRISTOPHER  KRUUSE, FELDBEREDER I KØGE
       KØBER:    413 TERCHIED  HELLESEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 25
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SOM MURMESTER HANS LANGE
             HIDTIL HAR BEBOET MELLEM PROVST SMITHS GAARD PÅ
              DEN VESTER OG BØDKER HANS OLSEN
             SVAN PÅ DEN ØSTER SIDE FORHUS 8 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 310 RIGSDALER BAGHUS 4 FAG
              ENG, OVERDREV OG INVENTAR
   E803  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  522A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-03-1793
       SÆLGER:   763 MADS  SCHOV,  I KARISE SOGN FAKSE HERRED
       KØBER:    769 JOHN (HAAGEN) HANSEN MØRCH, SKIPPER I
                VORDINGBORG
       PRIS RIGSD:  60
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 05
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM OLLE SVAN
              ØST FOR OG
             JOHANNES RYDES ENKE VEST FOR FORHUS 5 FAG SAMT
              OVERDREV 7565 KVADRAT-ALEN ASS 130 RIGSDALER
   E804  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  522A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-06-1793
       SÆLGER:   754 JOHAN FRIDERICH  PETERSEN, SNEDKER I
                PRÆSTØ
       KØBER:    769 HAAGEN HANSEN MØRCK, SKIPPER I VORDINGBORG
       PRIS RIGSD:  380
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 34
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR KØBMAND
              KRØYERS
             TILHØRENDE GAARD OG VEST FOR KØBMAND MONEFELDTS
              TILHØRENDE GAARD FORHUS 11 FAG BRANDFORSIKRET
              FOR 595 RIGSDALER SAMT
             OVERDREV: 16166 KVADRAT-ALEN OG SÆDV SPECIFICERET
              INVENTAR
   E805  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 25/6 1793
       SIDE NR:  522B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-07-1793
       SÆLGER:   613 SALIG JOHAN ERICHSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    770 THOR THODBERG PREHN, KAMMERRAAD OG
                BIRKESKRIVER I VORDINGBORG
       PRIS RIGSD:  100
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 56A
       EJENDOM:  HUS PM ADELGADE MELLEM GREGERS RASMUSSEN OG
             ANDERS NORMAN PÅ DEN ØSTER SIDE NR.60 BAGHUS
              FORHUS 5 FAG SAMT OVERDREV
   E806  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  523A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-07-1793
       SÆLGER:   770 THOR THODBERG PREHN, CAMMERRAAD OG
                BIRKESKRIVER I VORDINGBORG
       KØBER:    771 ANDERS ERICHSEN,  I EVERDRUP SOGN
                BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  150
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 56A
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM JENS
              GANDRUPS
             ENKE OG ANDERS NORMAND MED TILHØRENDE HAVE OG
              OVERDREVSJORD
   E807  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 14/3 1793
       SIDE NR:  523B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-08-1793
       SÆLGER:   514 JENS JOHANNESEN BØDKERS, FALLITBO I PRÆSTØ
       KØBER:    689 JENS OLSEN, GAARDMAND I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
                PANTHAVER
       PRIS RIGSD:  220
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 64
       EJENDOM:  HUS I GAMMELGADE NR 67 FORHUS 14 FAG MED STRÅ
             TAG MED SÆDV INVENTAR OG OVERDREVSJORD
   E808  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  525A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-09-1793
       SÆLGER:   403 HANS PETERSEN, PROPRIETÆR TIL ENGELHOLM
                I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 60
       EJENDOM:  HUS VED ØSTER PORT NR.64 FORHUS 9 FAG MED
             STRAATAG SAMT OVERDREVSJORD OG SÆDV INVENTAR
   E809  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  525B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-11-1793
       SÆLGER:   768 ANTON ULRICH  SEELIGER, HØRKRÆMMERSVEND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    772 ANDERS CHRISTENSEN HØRBYE,
                BRÆNDEVINSBRÆNDER
       PRIS RIGSD:  900
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 16
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NR 17 OG 18 MED INVENTAR OG
             2 JORDE PÅ OVERDREVET SAMT ENG

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E810)

   E810  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 27/11 1792
       SIDE NR:  526A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    07-08-1793
       SÆLGER:   673 CHRISTIAN  REEBERG,  I PRÆSTØ
       KØBER:    404 AUGUSTINUS  FABER, PROVST I STAUREBY I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  250
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 08
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM KØBMAND
              REEBERGS
             IBOENDE GAARD OG SKRÆDDER OLE MØLLER PÅ DEN
              VESTER SIDE FORHUS 7 FAG BAGHUS 3 FAG OG
              OVERDREV:
             9770 KV.ALEN SAMT ENG BRANDFORSIKRET FOR 280
              RIGSDALER VURDERET TIL 250 RIGSDALER I 1792
   E811  TYPE:    SKØDE
             EFTER KØBEKONTRAKT AF 22/6 1793
       SIDE NR:  528B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-12-1793
       SÆLGER:   766 CHRISTOPHER  KRUUSE, FELDBEREDER I KØGE
       KØBER:    773 MATHIAS ANDERSEN DITZEL, CHORDEGN I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  199
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 07
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM RYDES ENKES
              HUS OG
             PROVST FABERS I STAUREBYS TILHØRENDE HUS FORHUS
              12 FAG SIDEHUS 9 FAG BAGHUS 13 FAG, OVERDREV
             NR.45 PÅ 19844 KVADRAT-ALEN
   E812  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  529A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-03-1794
       SÆLGER:   618 SØREN ENDVOLDSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       KØBER:    774 MARTIN  DREWESEN,
       PRIS RIGSD:  185
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 14
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NR 15 MELLEM FORRIGE SMEDS
             JOHAN CORTS HUS OG SADELMAGER LEYES
              BRANDFORSIKRET FOR 180 RIGSDALER FORHUS 6 FAG
              BAGHUS 3 FAG SAMT ENG
             OG OVERDREV: 9710 KVADRAT-ALEN.
   E813  TYPE:    SKØDE
             SKØDE DELT I 2 DELE:E813 OG E814 PRIS OG
              EJENDOM ER BEGGE DELT
             SKØNSMÆSSIGT---AUKTION AF 21.JANUAR 1794
       SIDE NR:  529A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-02-1794
       SÆLGER:   764 KØBMAND MICHAEL  JUELLS, OPBUDSBO I
                PRÆSTØ
       KØBER:    403 HR. PETERSEN, PROPRIETÆR PÅ ENGELHOLM I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  525
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 37
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NR.41 FORHUS 23 FAG SIDEHUS
              15 FAG
             SIDEHUS 16 FAG VESTER FORHUS 13 FAG 41+42 ER
              BRANDFORSIKRET FOR 3920 RDL-SE I ØVRIGT E814
   E814  TYPE:    SKØDE
             SKØDE DELT I 2DELE:E813 OG E814 AUKTION AF 21/1
              1794
       SIDE NR:  529A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-02-1794
       SÆLGER:   764 KØBMAND MICHAEL  JUELLS, OPBUDSBO I
                PRÆSTØ
       KØBER:    403 HR. PETERSEN, PROPRIETÆR PÅ ENGELHOLM I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  525
             PRIS OG PANT SKØNSMÆSSIGT DELT I 2DELE-41+42
              VURDERET TIL 1050 RIGSDALER 9/1 1794
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 38
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NR.42 FORHUS 21 FAG OG FORHUS
              TIL
             TORVESTRÆDET 10 FAG SAMT ENGE OG VÆNGE SAMT
              OVERDREV: 90302 KVADRAT-ALEN
   E815  TYPE:    SKØDE
             EFTER KØBEKONTRAKT AF 15/2 1794-SKØDE DELT I 2
              DELE E 815 OG E 816
       SIDE NR:  531B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-06-1794
       SÆLGER:   403 HANS PETERSEN, HERRE TIL ENGELHOLM I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    416 CHRISTIAN  WORM, KIØBMANDSKARL HOS LARS
                TERPAGER I VORDINGBORG
       PRIS RIGSD:  695
             KØBESUMMEN FORDELT LIGELIGT OVER DE 2 SKØDER-SE
              E816
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 37
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NR 41 JVF SKØDE AF
             17/2 1794 TIL HANS PETERSEN
   E816  TYPE:    SKØDE
             EFTER KØBEKONTRAKT AF 15/2 1794-SKØDE DELT I 2
              DELE:E815 OG E816
       SIDE NR:  531B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-06-1794
       SÆLGER:   403 HANS PETERSEN, HERRE TIL ENGELHOLM I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    416 CHRISTIAN  WORM, KØBMANDSKARL HOS T.STAAL
                I VORDINGBORG
       PRIS RIGSD:  695
             KØBESUMMEN FORDELT LIGELIGT OVER DE 2 SKØDER-SE
              OGSÅ E815
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 38
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NR 42 JVF SKØDE AF
             1712 1794 TIL HANS PETERSEN
   E817  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 17/1 1794
       SIDE NR:  534A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-03-1795
       SÆLGER:   527 SALIG OLE HANSEN SVAN, BØDKER I PRÆSTØ
       KØBER:    775 VALLENTIN  SVANE, BRÆNDEVINSBRÆNDER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 04
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NR.4 FORHUS 7 FAG KVIST 2 FAG
              SIDEHUS
             3 FAG MED KOMPLET BRÆNDEVINSTØJ BAGHUS 7 FAG SAMT
              OVERDREV:10847 KVADRAT-ALEN OG ENG
             VURDERET TIL 200 RIGSDALER 11/1 1794
   E818  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  535A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-04-1795
       SÆLGER:   753 WITTUS BERING DEICHMANN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    776 MADS JENSEN,  I VORDINGBORG
       PRIS RIGSD:  600
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12B
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL PEDER
              HENDRICHSEN
             SMEDS HUS OG VESTEN OP TIL "MIT EGET HUS" FORHUS
              12 FAG SAMT SIDEHUS OG 2DE QUERNE MED
              TILHØRENDE
             BRANDFORSIKRET FOR 530 RIGSDALER MEDFØLGER 1
              SORT HEST 1 BRUN HOPPE OG OVERDREV NR 16 PÅ
             18360 KVADRAT-ALEN SAMT ENG PÅ STORE HOLM OG SÆDV
              SPECIFICERET INVENTAR
   E819  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 20/3 1795
       SIDE NR:  538A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-07-1795
       SÆLGER:   705 SALIG HR  ROESTED, PROKURATOR I PRÆSTØ
       KØBER:    777 FRIDERICH QVIST BRORSON, BYFOGED I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  156
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 02
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NR 2 OG 3 FORHUS 30AL.LANGT OG
             13 ALEN DYBT BAGHUS 15 AL.LANGT 8 ALEN DYBT
              BAGHUS 5 ALEN LANGT 2,5 ALEN DYBT
              OVERDREV:19259 KVADRAT-ALEN
             VURDERET TIL 230 RIGSDALER (BÅDE EJENDOM NR 2
              OG 3)
   E820  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  539B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-06-1795
       SÆLGER:   722 SIDSE PEDERSDATTER SALIG NIELS JENSEN
                SKOVRIDERS, ENKE I RONEKLINDT I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    778 PEDER HENDRICKSEN SMED,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 13
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM MADS JENSEN
             HESTEMØLLER ØST FOR OG SR.MARTIN DRAUSEN VEST
              FOR BESTÅENDE AF FORHUS 9 FAG OVERDREV:13335
             KVADRAT-ALEN SAMT ENG
   E821  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  541B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-10-1795
       SÆLGER:   779 ANNA CHIRSTINSDT SALIG EBBE JENSEN
                KLEINSMEDS, ENKE I RINGSTED
                ANNA OG PEDER JENSENS HUSTRU BIRTE MARIE
                ER ARVINGER EFTER RASMUS KIÆR
       KØBER:    421 PEDER JENSEN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  100
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 52
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE MELLEM HANS KALLEHAUGE OG
             LARS LUND FORHUS 11 FAG BAGHUS 6 FAG SAMT
              OVERDREV OG ENG (VISTNOK KUN HALVPART,DA
             DEN ANDEN HALVPART ALLEREDE,VED ARV,INDEHAVES)
   E822  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 11/7 1795
       SIDE NR:  541B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-11-1795
       SÆLGER:   452 SALIG THOMAS  KRARUP,  I PRÆSTØ
       KØBER:    780 ESPEN HANSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  210
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 77B
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM FARVER
              ESCHES GAARD
             PÅ VESTER OG KØBMAND WORMS GAARD PÅ ØSTER SIDE
              FORHUS 16 FAG 36AL.9,5 ALEN DYBT BAGHUS 3 FAG
              BAGHUS 2 FAG
             SIDEHUS 16AL.7,75 ALEN DYBT LUDE 3 FAG 3,5 ALEN
              DYBT OVERDREV OG ENG

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E823)

   E823  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  543B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    01-09-1795
       SÆLGER:   772 ANDERS CHRISTENSEN HØRBYE,
                BRÆNDEVINSBRÆNDER I PRÆSTØ
       KØBER:    781 MONSIEUR FRANTZEN, ØLTAPPER I KØBENHAVN
       PRIS RIGSD: 1200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 16
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE 17 OG 18 JVF SKØDE AF 12/1
             1793
   E824  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  543B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-10-1795
       SÆLGER:   781 MONSIEUR FRANTZEN, ØLTAPPER I KØBENHAVN
       KØBER:    782 JØRGEN PEDERSEN, HYREKUDSK OG BORGER I
                KØBENHAVN
       PRIS RIGSD: 1300
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 16
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NR 17 OG 18 JVF SKØDE AF
             1/9 1795
   E825  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  544A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-12-1795
       SÆLGER:   780 ESPEN HANSEN SNEDKER,  I PRÆSTØ
       KØBER:    772 ANDERS  HØRBYE, BRÆNDEVINSBRÆNDER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  430
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 77B
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM FARVER
              DITZEL OG
             KØBMAND WORM FORHUS 16 FAG BAGHUS 3 FAG BAGHUS
              2 FAG SIDEHUS 7 FAG OVERDREV OG ENG JVF
             SKØDE AF 23/11 1795
   E826  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  545A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-01-1796
       SÆLGER:   478 ELLEN CATHARINE JONGE SALIG NORMANDS, ENKE
                I PRÆSTØ
       KØBER:    783 JOHAN CHRISTIAN  GOLDSMITH, SKOMAGER
       PRIS RIGSD:  200
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 57
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL ANDERS
              ERICHSENS
             HUS OG VESTEN OP TIL FRØKEN MORGENSTJERNE
              FORHUS 8 FAG BAGHUS 3 FAG BRANDFORSIKRET FOR 300
              RIGSDALER OVERDREV PÅ
             11329 KVADRAT-ALEN
   E827  TYPE:    SKØDE
             ***-------LEJEKONTRAKT**----------***
       SIDE NR:  548A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-06-1796
       SÆLGER:   698 HANS PETER HANSEN, EJER AF VEJRMØLLEN I
                PRÆSTØ
       KØBER:    784 HANS ABELIN SCHOW,
       PRIS RIGSD:  250
             LEJE I 5 ÅR
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: ---
       EJENDOM:  FORPAGTNING I 5 ÅR AF BRÆNDEVINSVÆRK
             MED REDSKAB OG LOFTSRUM
   E828  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  548A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-06-1796
       SÆLGER:   777 FRIDERICH QUIST BRORSON, BYFOGED OG
                BYSKRIVER I PRÆSTØ
       KØBER:    785 JACOB BRODERSEN, SOGNEPRÆST T.FØRSLEV OG
                SNESLEV I FØRSLEV SOGN ØSTER FLAKKEBJERG
                HERRED
       PRIS RIGSD:  600
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 02
             BÅDE EJENDOM NO 2 OG 3
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NR 2 OG 3 JVF SKØDE AF
             12.JULI 1795 OG KØBEKONTRAKT AF 28/1 1796
   E829  TYPE:    SKØDE
             JVF TINGLYST KØBEKONTRAKT AF 30/1 1796
       SIDE NR:  548B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1796
       SÆLGER:   648 CHRISTINE FIELDSTED SALIG REENBERGS, ENKE
                I PRÆSTØ
       KØBER:    777 FRIDERICH QUIST BRORSON, KGL MAY BYFOGED
                OG BYSKRIVER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  900
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 39
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL PETER
              CLAUSENS
             GAARD OG VESTER LANGS TORVESTRÆDET FORHUS 15 FAG
              SIDEHUS 14 FAG BAGHUS 21 FAG TIL GRØNNEGADE
             BAGHUS 4 FAG TIL VOGNSKUR SAMT OVERDREV OG ENG
   E830  TYPE:    SKØDE
             EFTER TINGLYST KØBEKONTRAKT AF 22/8 1795
       SIDE NR:  550A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-04-1796
       SÆLGER:   769 HAAGEN HANSEN MØRCH, SKIPPER I PRÆSTØ
       KØBER:    514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  400
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 34
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE MELLEM KIØBMAND MONEFELDT OG
             KIØBMAND KRØYER FORHUS 11 FAG SIDEHUS 3 FAG
              OVERDREV OG INVENTAR-NABOEN HEDDER
             -IFLG KØBEKONTRAKTEN-MAD SALIG KRØYERS
   E831  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  552B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1796
       SÆLGER:   557 HELENA ELISABETH VON MUNTHE AF
                MORGENSTJERNE, CONVENTUALINDE AF
                GISSELFELDTS I Ø.BROBY SOGN RINGSTED
                HERRED
                ADELIGE FRØKENKLOSTER
       KØBER:    786 JOHANNES  HILFELING, INDVAANER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD: 1595
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 58
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE NÆST OP TIL
              KIRKEGAARDE
             FORHUS 30 FAG SIDEHUS 7 FAG SIDEHUS 9 FAG SAMT
              HAVE OG FÆSTERET TIL VÆNGET OP TIL DE
             NEDBRUDTE BARAKKER OG VESTEN OP TIL DE STORE
              STALDE OG ØSTEN OP TIL KIRKESTIEN
   E832  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  548B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1796
       PERSON:   777 FRIEDERICH QUIST BRORSON
       EJENDOMSNR: 65
       OPLYSNING: TILSKØDES-SAMMEN MED EJENDOM NR 39
             (SE E839) FORHUS 21 FAG TIL GRØNNEGADE
   E833  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  554A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-12-1794
       SÆLGER:   766 CHRISTOPHER  KRUUSE, FELDBEREDER I KØGE
       KØBER:    787 P.  SMITH, PROVST OG SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  300
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 26
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE HVOR SIDST
              RITMESTER
             ROTHE BOEDE TIL LEJE, MELLEM CANC.RAAD
              BADSTUBERS IBOENDE STED OG
             CHRIST.KRUUSES ANDET STED SOM AF MURMESTER
              LANGE ER?LEJET VURDERET TIL 1070
             (EVT BRANDFORSIKRET FOR 1070 RDL)- ET HJØRNE AF
              PAPIRET MANGLER (EJD 26+27?)
   E834  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  556B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1796
       SÆLGER:   783 JOHAN CHRISTIAN  GOLDSMIDT,
       KØBER:    788 JOHAN ERNST GOTFRIED  MUMME, MUURMESTER
       PRIS RIGSD:  230
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 57
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL ANDERS
              ERICHSENS
             HUS OG VESTEN OP TIL HR. JOHAN HILFELINGS GAARD
              FORHUS 8 FAG BAGHUS 3 FAG, OVERDREV: 11329 KVADRAT-ALEN
   E835  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  556B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-12-1796
       SÆLGER:   404 JACOBI SALIG PROVST  FABERS, ENKE AF
                STAUREBY I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    789 MADAME SALIG  JONGES, ENKE I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  450
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 43
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM SNEDKER HANS
              JØRGEN
             HANSEN PÅ DEN VESTER OG FELDBEREDER LARS
              IBSONIUS PÅ DEN ØSTER SIDE, HVORI MADAME
             SALIG JONGES ALLEREDE BOR SAMT OVERDREV M.M.JVF
              AUKTIONSSKØDE AF 30/10 1792
   E836  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  557A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-12-1796
       SÆLGER:   772 ANDERS CHRISTENSEN HØRBYE,
                BRÆNDEVINSBRÆNDER I PRÆSTØ
       KØBER:    786 JOHAN  HILFELING,
       PRIS RIGSD:  800
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 77B
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE MELLEM KØBMAND WORM OG
             FARVER DITZEL FORHUS 16 FAG BAGHUS 7 FAG SAMT
              OVERDREV:23157 KVADRAT-ALEN OG 3 ENGE OG
             KOMPLET BRÆNDEVINSTØJ ETC

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E837)

   E837  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  557B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-12-1796
       SÆLGER:   762 MADAME SALIG TOLDER HANSENS, ENKE I
                PRÆSTØ
       KØBER:    772 ANDREAS CHRISTENSEN HØRBYE,
                BRÆNDEVINSBRÆNDER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  550
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 48
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NÆST OP TIL SKOMAGER
             HELLESENS ENKE FORHUS 14 FAG SIDEHUS 6 FAG
              OVERDREV 22065 KVADRAT-ALEN
   E838  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  558A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1796
       SÆLGER:   737 NIELS HANSEN, GAARDMAND I BLANGSLEV I
                MOGENSTRUP SOGN HAMMER HERRED
       KØBER:    618 SØREN ENDVOLDSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  150
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 10
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM SKRÆDER OLE
             MØLLER ØST FOR OG SKOMAGER JOHAN GIELF VEST FOR
              FORHUS 6 FAG SIDEHUS 5 FAG OVERDREV: 8208 KVADRAT-ALEN
             BRANDFORSIKRET FOR 160 RIGSDALER
   E839  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  559A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-05-1797
       SÆLGER:   772 LOVISE JENSDATTER SALIG ANDERS HØRBYES,
                ENKE I PRÆSTØ
       KØBER:    401 HENDRICH GOTLIEB  ZIERVOGEL, COMMANDEUR
       PRIS RIGSD:  690
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 48
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NÆST OP TIL SKOMAGER
             HELLESENS ENKES HUS BESTÅENDE AF 14 FAG FORHUS
              OG 6 FAG SIDEHUS SAMT OVERDREV OG INVENTAR
   E840  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 2/5 1796
       SIDE NR:  560A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-12-1796
       SÆLGER:   636 JOHAN  DEMMELS, OPBUDSBO I PRÆSTØ
       KØBER:    735 JØRGEN PEDERSEN, BRÆNDEVINSBRÆNDER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  442
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 55
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE FORHUS 14 FAG 26,5AL.12 ALEN
              DYBT FORHUS
             AF GRUNDMUR:18,5AL.8 FAG 10 ALEN DYBT SIDEHUS
             12 ALEN 6 FAG LUDE 2 FAG, OVERDREV: 32094 KVADRAT-ALEN
   E841  TYPE:    SKØDE
             ************LEJEKONTRAKT****************
       SIDE NR:  562A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    07-01-1798
       SÆLGER:   698 HANS PETER HANSEN, EJER AF VEJRMØLLEN I
                PRÆSTØ
       KØBER:    790 PETER SØRENSEN,  I ALLERSLEV SOGN
                BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD: 2384
             FORPAGTNINGSAFGIFT FOR 8 ÅR
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73A
       EJENDOM:  VEJRMØLLE UDLEJES I 8 ÅR - FORPAG-
             TEREN ERLÆGGER ALLE AFGIFTER OG SKATTER UDEN
              AFGANG I FORPAGTNINGEN
   E842  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  562A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1797
       SÆLGER:   773 MATHIAS ANDERSEN DITZEL,  I JUNGSHOVED
                SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    791 HR.  THESTRUP, JUSTITSRAAD TIL NYSØ I
                PRÆSTØ LANDSG BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  500
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 07
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE NR 7 MELLEM ERNST
             MURMESTERS HUS OG JOMFRU JUNGHANS HUS FORHUS 12
              FAG SIDEHUS 9 FAG BRANDFORSIKRET FOR 1070
              RIGSDALER
             SAMT OVERDREVSJORD NR 45 PÅ 19844 KVADRAT-ALEN OG ENG
              PÅ STORE HOLM, BEBOET AF
             DREYER EILER SØRENSEN (4 RDL) OVERDREV UDLEJET
              TIL FARVERENKEN DITZEL
   E843  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  562B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-01-1798
       SÆLGER:   787 PEDER  SMITH, SOGNEPRÆST FOR KREGNE OG
                AUDERØD
       KØBER:    792 MATHIAS FRIED. GEORG  BØEGH, SOGNEPRÆST I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD: 1000
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 26
             FORMODENTLIG EJENDOM 26 OG 27
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
              CANCELLIRAAD
             BADSTUBERS GAARD PÅ DEN VESTER OG SKOMAGER
              TERKEL HELLESENS PÅ DEN ØSTER SIDE
             FORHUS 30 FAG KVIST 4 FAG SIDEHUS 4 FAG ENG OG
              OVERDREV
   E844  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  563B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-12-1797
       SÆLGER:   752 JOHAN  WEBER, REEBSLAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    732 JOHAN HENDRICH  BRÆMER, SPINDEMESTER
       PRIS RIGSD:  150
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 54
       EJENDOM:  HUS MELLEM JØRGEN PEDERSEN OG LARS LUND
             FORHUS 4 FAG LUDE ENG OG OVERDREV,HUSET ER
              UDLEJET TIL PÅSKE FLYTTETID
   E845  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  564B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1798
       SÆLGER:   689 JENS OLSEN, GAARDMAND I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       KØBER:    401 VELBAARNE HR.  ZIERVOGEL, COMMANDEUR
       PRIS RIGSD:  350
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 64
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE NR 67 FORHUS 14 FAG, INDRETTET
             TIL 4 FAMILIER, SAMT OVERDREV
   E846  TYPE:    SKØDE
             JVF KØBEKONTRAKT AF 27/9 1797
       SIDE NR:  564B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-06-1798
       SÆLGER:   708 JOHAN  GIELF, SKOMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    793 PEDER  ØRSLEV, KLOKKER OG CHORDEGN I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  230
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 11A
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE MELLEM SKIPPER SØREN
             ENDVOLDSEN OG SKOMAGER MICHAEL LARSEN FORHUS
              9 FAG SAMT OVERDREV
   E847  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  461B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1788
       LÅNTAGER:  696 NIELS PETER  ESCH, FARVER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  790 PETER SØRENSEN, KROMAND I ALLERSLEV KROE
                I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   FARVERGAARD PÅ ADELGADE
             NORDRE SIDE MELLEM KIØBMAND KRØYERS IBOENDE
              GAARD OG THOMAS KRARUPS GAARD FORHUS 16 FAG
              SIDEHUS 17 FAG
             TVÆRHUS 10 FAG TIL FARVERI VURDERET TIL 1200
              RIGSDALER
       PANT II:  FARVERPRIVILEGIET
       PANT III:  OVERDREV OG VÆNGE
             BAG VED GAARDEN
       LÅNESUM RDL: 700
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 77A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  24-10-1821
   E848  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  463B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-06-1788
       LÅNTAGER:  573 HANS HANSEN KALLEHAUGE, SKOMAGERMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  241 RASMUS  KIÆR, UHRMAGERMESTER I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR ET
             HR BRABRANDT TILHØRENDE HUS OG VEST FOR
              UHRMAGER KIÆRS HUS FORHUS 7 FAG SIDEHUS 6 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD NR 52
             PÅ 12355 KVADRAT-ALEN SAMT TILHØRENDE ENG PÅ STORE
              HOLM I BOELE-FJORDEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 51
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  23-02-1795
   E849  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  464A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-12-1787
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  738 CHRISTIAN  BRABRAND,  I PRÆSTØ
       PANT I:   STED PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE NR.
             12 MELLEM MICHAEL CHRISTIANS TILHØRENDE
              HESTEMØLLE OG SKOMAGER JOHAN GIELFS HUS
             FORHUS 4 FAG SIDEHUS 4 FAG LUDE BRANDFORSIKRET
              FOR 200 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV OG ENG
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 199
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1789

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E850)

   E850  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  465A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1788
       LÅNTAGER:  690 OLE PETER  MØLLER, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  738 CHRISTIAN  BRABRAND, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE NR 9
             MELLEM KØBMAND REEBERGS IBOENDE GAARD OG
              SKOMAGER NIELS DYHRS HUS BRANDFORSIKRET FOR
              260 RIGSDALER
             FORHUS 9 FAG MED SÆDV INVENTAR
       PANT II:  OVERDREVSJORD NR 54
             PÅ 12859 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 250
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 09
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  12-12-1798
   E851  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  465B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-08-1788
       LÅNTAGER:  753 WITUS BERING DEICHMAN, VÆRTSHUSHOLDER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  738 CHRISTIAN  BRABRAND,  I PRÆSTØ
       PANT I:   INTET PANT
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  49
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000
   E852  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  466A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-08-1788
       LÅNTAGER:  753 WITUS BERING DEICHMAN, VÆRTSHUSHOLDER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  738 CHRISTIAN  BRABRAND,  I PRÆSTØ
       PANT I:   INTET PANT
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000
   E853  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE:E853 OG E854 BÅDE PANT
              OG LÅNESUM ER DELT
       SIDE NR:  466B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-10-1788
       LÅNTAGER:  588 ANDREAS  BADSTUBER, CALCELLIRAAD OG
                BIRKEDOMMER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  770 HR.  PREHN, CAMMERRAAD OG BIRKESKRIVER I
                VORDINGBORG
       PANT I:   GAARD FORHUS 11 FAG SIDEHUS 13 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD
             4 TDR SÆDE-LAND
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 29
       PRIORITET: 2
             EFTER 600 RIGSDALER TIL SALIG BIRKESKRIVER
              JOHAN NICOLAJ PREHN
       SLETTET:  26-06-1809
   E854  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE:E854 OG E853 BÅDE PANT
              OG LÅNESUM ER DELT
       SIDE NR:  466B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-10-1788
       LÅNTAGER:  588 ANDREAS  BADSTUBER, CANCELLIRAAD OG
                BIRKEDOMMER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  770 HR.  PREHN, CAMMERRAAD OG BIRKESKRIVER I
                VORDINGBORG
       PANT I:   STED PÅ GRØNNEGADE OP
             TIL POTTEMAGER WILHELM ARENTS IBOENDE HUS
              FORHUS 9 FAG LUDE 3 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD PÅ
             14983 KVADRAT-ALEN SAMT TILHØRENDE 3DE ENGE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 61
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  28-06-1798
   E855  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  466B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1779
       LÅNTAGER:  680 JOHAN GOTFRIED  KRØYER, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  770 THOR  PREHN, BIRKESKRIVER I VORDINGBORG
       PANT I:   GAARD "FØRSTE GAARD PÅ
             HØJRE HAAND" JVF SKØDE FRA MAJOR FALKENSKIOLD
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 1000
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 76
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1799
   E856  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  467A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1787
       LÅNTAGER:  680 JOHAN FOTFRIED  KRØYER, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  399 JOCHUM NICOLAJ  PREHN, BIRKESKRIVER I
                ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             BYENS VESTER CONSUMPTIONSBOD OG FARVER ESCHES
              IBOENDE GAARD SAMT CONSUMPTIONS-
             BODEN (NR.35) JVF AUKTIONSSKØDE AF 30/7 1787
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 1000
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1799
   E857  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  467B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    27-11-1788
       LÅNTAGER:  527 OLE HANSEN SVAN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  813 PEDER RASMUSSEN, GAARDMAND I RONEKLINT I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             PROCURATOR ROESTEDS GAARD OG ØST FOR LARS
              PEDERSENS IBOENDE GAARD FORHUS 7 FAG
             SIDEHUS 3 FAG BAGHUS 7 FAG
       PANT II:  TILHØRENDE JORD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  96
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 04
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E858  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  468A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-11-1788
       LÅNTAGER:  613 JOHAN ERICHSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  770 VELÆDLE OG VELBYRDIGE  PREHN, KAMMERRAAD
                OG BIRKESKRIVER I VORDINGBORG
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             JENS GANDRUPS ENKE OG ANDERS NORMANN FORHUS
              5 FAG MED INDKØRSEL GENNEM
             JENS GANDRUPS ENKES PORTRUM
       PANT II:  OVERDREV:8943 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 174
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 56A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  06-08-1793
             MOD RESERVATION AF KREDITORS BLIVENDE KRAV
   E859  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  469B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1788
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  770 VELBYRDIGE HR.  PREHN, KAMMERRAAD OG
                BIRKESKRIVER I VORDINGBORG
       PANT I:   HUS I ØSTER BROSTRÆDE NR
             64 FORHUS 9 FAG MED INVENTAR
       PANT II:  OVERDREV:14922 KVADRAT-ALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 60
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  25-06-1791
   E860  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  470A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-12-1788
       LÅNTAGER:  588 ANDREAS  BADSTUBER, CANCELLIRAAD OG
                BIRKEDOMMER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  770 THOR THODBERG PREHN, KAMMERRAAD OG
                BIRKESKRIVER I VORDINGBORG
       PANT I:   GAARD MELLEM HANS IBOENDE GAARD OG
             FELDBEREDER KRUUSES GAARD FORHUS 9 FAG SIDEHUS
              10 FAG JVF SKØDE AF 20/5 1786
       PANT II:  OVERDREV OG ENG
       PANT III:  SÆDV INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 399
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 28
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  26-06-1809
   E861  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  470A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1788
       LÅNTAGER:  216 ELIGEREDE BORGERE OG BYFOGED PÅ VEGNE:
                PRÆSTØ KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  705 MATHIAS  ROESTED, PROCURATOR I PRÆSTØ
       PANT I:   PUBLIQUE BYGNING
             PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR CREDITORS EGET
              IBOENDE HUS OG VEST FOR ØSTER BROSTRÆDET
              FORHUS 18 FAG
             BAGHUS 12 FAG FODERMAGASIN
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 01
       PRIORITET: 2
             EFTER 200 RIGSDALER TIL REST EFTER OPR.370
              RIGSDALER SOM STÅR MED 1.PRI
       SLETTET:  00-00-0000

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E862)

   E862  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  470B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-12-1788
       LÅNTAGER:  758 TIMOTHEUS  RIIBER, SNEDKER I PRÆSTØ
                SVIGERSØN AF SNEDKER CHRISTIAN OLSEN
       LÅNGIVER:  455 PROVST FABER PÅ VEGNE: BAARSE HERREDS
                GEJSTLIGE BRANDKASSE, INSTITUTION HOS
                PROVSTEN I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             BØDKER PEDER THYGESEN OG VESTEN OP TIL
              MUURMESTER LANGES HUS FORHUS 7 FAG 26AL.LANGT
             BAGHUS 8 FAG MED TILHØRENDE GAARDSRUM OG
              HAVEPLADS
       PANT II:  OVERDREV OG ENG
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 24
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1790
   E863  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  471A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1788
       LÅNTAGER:  814 HANS JØRGEN HANSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  738 CHRISTIAN  BRABRAND,  I PRÆSTØ
       PANT I:   INTET PANT
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 199
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000
   E864  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  472A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-01-1789
       LÅNTAGER:  750 POUEL  GANDRUP, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  767 GREGERS RASMUSSEN, GAARDMAND I ALLERSLEV
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             SKOMAGER JOHAN ERICHSENS OG VEST FOR
              JOMFRUSTRÆDET FORHUS 6 FAG HALVHUS 3 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR
             170 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 56
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  09-02-1793
   E865  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  472B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-01-1789
       LÅNTAGER:  754 JOHAN FRIDERICH PETERSEN, SNEDKER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  414 RASMUS MICHELSEN, GAARDMAND I RONEKLINDT
                I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  40
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  24-12-1800
   E866  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  473A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-12-1788
       LÅNTAGER:  700 DANIEL WALCHER MONEFELDT, KIØBMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  762 CHRISTIANE MARIE HANSEN, JOMFRUE I
                PRÆSTØ
                DATTER AF TOLDER HANSEN
       PANT I:   GAARD BRANDFORSIKRET FOR 640 RIGSDALER FORHUS
              13 FAG
             SIDEHUS 16 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-12-1796
   E867  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  475B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-05-1789
       LÅNTAGER:  719 HANS NICOLAY  LANGE, MUURMESTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  815 HANS HANSEN, HOS JOHS.PEDERSEN I
                GRUMLØSE I UDBY SOGN BAARSE HERRED
                MØLLE (JOHS.PEDERSEN ER HANS HANSENS
                STEDFADER)
       PANT I:   HUS I PRÆSTØ
       PANT II:  DIV LØSØRE
       PANT III:  CHRISTOPHER KRUUSE
             UNDERSKRIVER SOM KAUTIONIST OG SELVSKYLDNER
       LÅNESUM RDL: 120
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 25
       PRIORITET: 2
             EFETR CHRISTOPHER KRUUSES 1. PRIORITET PÅ 250
              RIGSDALER
       SLETTET:  00-00-1791
   E868  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  476B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1789
       LÅNTAGER:  752 JOHAN HENRICH  WEBER, REEBSLAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  816 LARS ESPESEN, GAARDMAND I UDSMOSE
                (VIEMOSE?) I KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VEST FOR
             MUURMESTER DEMMEL OG ØST FOR LARS LUND
              BRANDFORSIKRET FOR 100 RIGSDALER FORHUS 4 FAG
       PANT II:  OVERDREV OG ENG
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
             VURDERET TIL 54 RIGSDALER
       LÅNESUM RDL: 130
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 54
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-07-1792
   E869  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  478A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-07-1789
       LÅNTAGER:  753 WITTUS BERING DEICHMAN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  426 KAMMERHERRE,AMTMAND BIELKE PÅ VEGNE:
                AMTETS BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS
                AMTMANDEN I NÆSTVED
       PANT I:   HESTEMØLLE PÅ ADELGADE
             SØNDRE SIDE MELLEM HR PLUMS FORHEN TILHØRENDE
              NU AF HANS OLSEN BØDKER BEBOEDE STED
             OG JOHAN CORTH SMED FORHUS 6 FAG OG FORHUS 6 FAG
              MØLLE SIDEHUS 5 FAG VURDERET TIL 930 RIGSDALER
             BRANDFORSIKRET FOR 480 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV:18360 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12B
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  03-06-1795
   E870  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  478B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-08-1789
       LÅNTAGER:  624 JOHAN  CORTH, SMED I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  680 JOHAN GOTFRIED  KRØYER, KIØBMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS OG OVERDREV
             SAMT SÆDV INVENTAR:KAKKELOVNE OG
              BRÆNDEVINSPANDE
       PANT II:  DIV SPECIFICERET MØBLER
       PANT III:  DIV SPECIFICERET MØBLER MED
             1. PRIORITET VURDERET TIL Z67 RIGSDALER
       LÅNESUM RDL: 160
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 13
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  09-02-1793
             SENEST DENNE DATO HVOR SALIG NIELS JENSENS
              ARVINGER FAAR SKØDE
   E871  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  480A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-06-1789
       LÅNTAGER:  754 JOHAN FRIDERICH PETERSEN, SNEDKER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  403 HANS  PETERSEN, PROPRIETAIR PAA ENGELHOLM
                I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VEST FOR
             CONTROLEUR ARTHMER OG ØST FOR DANIEL HANSEN
              FORHUS 7 FAG BAGHUS 3 FAG BRANDFORSIKRET FOR
              250 RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 44
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-02-1790
   E872  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  480B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-06-1789
       LÅNTAGER:  684 DANIEL  ARTHMER, CONSUMPTIONS CONTROLEUR
                I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  770 THOR THODBERG PREHN, KAMMERRAAD OG
                BIRKESKRIVER I VORDINGBORG
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE IBOENDE
       PANT II:  TILHØRENDE JORDER
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
             VURDERET TIL 132 RIGSDALER I 1.PRI
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 45
       PRIORITET: 2
             EFTER 236 RIGSDALER TIL DHR.INSPECTEURER FOR
              PRÆSTØ KØBSTADS PUBLIQE VÆSEN
       SLETTET:  00-00-0000
   E873  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  481B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-12-1789
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  753 WITTUS  DEICHMAN, BORGER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE FORHUS 14 FAG
             SIDEHUS 3 FAG BAGHUS 15 FAG BRANDFORSIKRET FOR
              1340 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 16
       PRIORITET: 3
             EFTER SNEDKERMESTER HANS JØRGENS REST PÅ 300
              RIGSDALER OPR. 700 RIGSDALER
             - MAA VÆRE 3.PRI DA 2.PRI FØRST SLETTES 1793
              (E745)
       SLETTET:  24-06-1791

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E874)

   E874  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  482A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    03-01-1790
       LÅNTAGER:  673 CHRISTIAN  REEBERG, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  680 JOHAN GOTFRED  KRØYER, KIØBMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:  ALT KOBBER TIN
             MESSING OG JERNFANG
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  99
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
             UFS
       SLETTET:  00-00-0000
   E875  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE:E875 OG E876 DOG KUN
              PANTET ER DELT
       SIDE NR:  483A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-12-1789
       LÅNTAGER:  753 WITTUS BERING DEICHMAN, EYERE AF
                HESTEMØLLEN I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  738 CHRISTIAN  BRABRANDT, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE OP
             TIL "MIT EGET STED" FORHUS 4 FAG SIDEHUS 4 FAG UD TIL
              STRÆDET
       PANT II:
       PANT III:  OVERDREVSJORD
       LÅNESUM RDL: 199
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  07-06-1795
   E876  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE:E875 OG E876 DOG ER
              KUN PANTET DELT
       SIDE NR:  483A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-12-1789
       LÅNTAGER:  753 WITTUS BERING DEICHMAN, EYERE AF
                HESTEMØLLEN I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  738 CHRISTIAN  BRABRANDT, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MED
             MØLLE ETC. FORHUS 12 FAG BAGHUS 5 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
             SE E875 MED HVILKEN DENNE OBLIGATION ER DELT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12B
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  07-06-1795
   E877  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  484B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-02-1790
       LÅNTAGER:  755 LARS STROBEUS IBSONIUS, FELDBEREDER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  631 PROVST FABER PÅ VEGNE: BAARSE HERREDS
                BØRNEMIDLER, INSTITUTION HOS PROVSTEN I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             CONTROLEUR ARTHMER OG MURMESTER DANIEL HANSEN
              BRANDFORSIKRET FOR 250 RIGSDALER FORHUS 7 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 310
             BL.A.189 RIGSDALER FRA SALIG HANS WILLADSEN
              KAALUNDS BØRN, SL BERGS ARV:121 RIGSDALER
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 44
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  24-12-1796
   E878  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  485A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-01-1790
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  738 CHRISTIAN  BRABRABD,  I PRÆSTØ
       PANT I:   LADEBYGNINGERNE PÅ
             GRØNNEGADE FORHUS 10 FAG MED TILHØRENDE GRUND I
              SAMME BREDDE OP TIL HANS JØRGEN
             SNEDKERS HAVEGÅRDE
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  99
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 64A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E879  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  486A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-01-1790
       LÅNTAGER:  739 POUL SØRENSEN, SPINDEMESTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  817 VELÆDLE HR.  MORITZ, FABRIQUEUR I
                KØBENHAVN
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  30
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E880  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  487A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1790
       LÅNTAGER:  673 CHRISTIAN  REEBERG, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  631 PROVST FABER PÅ VEGNE: BAARSE HERREDS
                BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS PROVSTEN I
                STAUREBY I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD FORHUS 7 FAG BAGHUS 3 FAG PÅ
             ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM "MIN EGEN IBOENDE
              GAARD" OG OLE MØLLERS GAARD
       PANT II:  OVERDREV: 9770 KVADRAT-ALEN
             SAMT ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 440
             BARTHOLOMEUS,JOHAN ERNST OG MATHIAS
              DITZEL,DANIEL RUNGE HVER 100 RIGSDALER
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 08
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  01-12-1793
   E881  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE:E881 OG E882 PANTET ER
              DOG IKKE DELT
       SIDE NR:  487B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1790
       LÅNTAGER:  216 BYFOGED OG ELIGEREDE BORGERE PÅ VEGNE:
                PRÆSTØ KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  465 REENBERG PÅ VEGNE: PRÆSTØ KIØBSTADS KIRKE,
                INSTITUTION HOS SOGNEPRÆSTEN I PRÆSTØ
       PANT I:   PUBLIQUE BYGNING PÅ
             ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR PROCURATOR
              ROESTEDS IBOENDE HUS OG VEST FOR ØSTER
              BROSTRÆDE FORHUS 18 FAG OG
             BAGHUS 12 FAG BRANDFORSIKRET FOR 1020 RIGSDALER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 01
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E882  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE:E881 OG E882 PANTET ER
              DOG IKKE DELT
       SIDE NR:  487B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1790
       LÅNTAGER:  216 BYFOGED OG ELIGEREDE BORGERE PÅ VEGNE:
                PRÆSTØ KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  718 FRANTZ REENBERG PÅ VEGNE: REENBERGS LEGAT,
                INSTITUTION HOS SOGNEPRÆSTEN I PRÆSTØ
       PANT I:   PUBLIQUE BYGNING
             JVF E881 MED HVILKEN DENNE OBLIGATION ER DELT
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
             SE E881 MED HVILKEN DENNE OBLIGATION ER DELT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 01
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E883  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  488B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1790
       LÅNTAGER:  708 JOHAN RASMUSSEN GIELF, SKOMAGERMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  643 JØRGEN NIELSEN MØLLER, UNGKARL I
                TAPPERNØJE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             MICHAEL CHRISTIANS IBOENDE HUS OG VEST FOR
              MESTER NIELS ANDERSENS IBOENDE HUS BESTÅENDE
             AF FORHUS 9 FAG BRANDFORSIKRET FOR 240 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV OG 3DE ENGE
       PANT III:  AL LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 120
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 11A
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  19-06-1798
   E884  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  489B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-12-1789
       LÅNTAGER:  709 MICHAEL CHRISTIANSEN, VÆRTSHUSHOLDER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  816 LARS ESPESEN, GAARDMAND I VIEMOSE I
                KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             JOHAN GIELF OG ØST FOR MØLLESTRÆDET FORHUS 8 FAG
              LUDE 2 FAG VANDHUS: 1 FAG
             BRANDFORSIKRET FOR 320 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV:14481 RIGSDALER
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 11B
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-05-1791
   E885  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  490B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1790
       LÅNTAGER:  757 ANDREAS BERTELSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  631 PROVST FABER PÅ VEGNE: BAARSE HERREDS
                BØRNEMIDLER, INSTITUTION HOS PROVSTEN I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
                PROVST HANS DITZELS ARVINGER:ANNA
                C.,ELLEN,MATHIAS OG DANIEL
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             SNEDKER HANS JØRGEN HANSEN OG FELDBEREDER LARS
              IBSONIUS BRANDFORSIKRET FOR 270 RIGSDALER
             FORHUS 8 FAG BAGHUS 3 FAG VURDERET TIL 420
              RIGSDALER MED TILLIGGENDE I BY OG MARK
       PANT II:  OVERDREV:12488 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 280
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 43
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  08-05-1793

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E886)

   E886  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  492A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1790
       LÅNTAGER:  759 HANS OLSEN SVAN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  455 PROVST FABER PÅ VEGNE: BAARSE HERREDS
                GEISTLIGE BRANDKASSE, INSTITUTION HOS
                PROVSTEN I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADLEG SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             PEDER THYGESEN BØDKER OG ØSTEN OP TIL MURMESTER
              HANS LANGE FORHUS 7 FAG 26AL.LANGT
             BAGHUS 8 FAG BRANDFORSIKRET FOR 350 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV: 13018 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 24
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-01-1826
             IFØLGE FORORDNING AF 5/1 1813 TIL 200
              RIGSBANKDALER,BYTINGET 9/8 1813
   E888  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  494A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-06-1790
       LÅNTAGER:  618 SØREN ENVOLDSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  761 JOHANNES OLSEN HOLM, SKIPPER I KØBENHAVN
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             SMEDEN 1. PRIORITET I HANS 3DIEPART AF JAGTEN
              "ANNAMARIA" PÅ 13,5 COMM.LÆSTER
       PANT II:  OVERDREV:9710 + ENG
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 14
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  00-00-0000
   E889  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE:E889 OG E890 LÅNESUM
              ER DOG IKKE DELT
       SIDE NR:  496A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1790
       LÅNTAGER:  752 JOHAN HENDRICH  WEBER, REEBSLAGER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  818 CHRISTIAN HANSEN, MØLLERSVEND PÅ
                GRUMLØSE MØLLE I UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD FORHUS 7 FAG PÅ ADELGADE
             SØNDRE SIDE VEST FOR SR BRABRANDS GAARD OG ØST
              FOR SR MONEFELDTS BAGHUS 3 FAG
       PANT II:  OVERDREV NR 15 PÅ
             11114 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 275
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 32
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  06-08-1795
   E890  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE:A889 OG A890 LÅNESUM
              ER DOG IKKE DELT
       SIDE NR:  496A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1790
       LÅNTAGER:  752 JOHAN HENDRICH  WEBER, REEBSLAGER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  818 CHRISTIAN HANSEN, MØLLERSVEND PÅ
                GRUMLØSE MØLLE I UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VEST FOR
             SR DEMMEL OG ØST FOR LARS LUND
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  0
             SE E889 MED HVILKEN DENNE OBLIGATION ER DELT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 54
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  06-08-1795
   E891  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  499A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-05-1791
       LÅNTAGER:  764 MICHAEL  JUEL,  I NÆSTVED
       LÅNGIVER:  403 HANS  PETERSEN, HERRE TIL ENGELHOLM I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   KØBMANDSGAARD I
             PRÆSTØ MED HERLIGHED OG INVENTAR JVF SKØDE AF
              6/5 1791
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:11400
             SOM SKAL STÅ 6 ÅR UOPSAGT MOD SÆDVANLIG 4 PCT
              RENTE
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 37
             OG 38
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E892  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE:E892 OG E893 LÅNESUM
              ER DOG IKKE DELT
       SIDE NR:  500A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-06-1791
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  403 HR.  PETERSEN, PROPRIETAIR PAA ENGELHOLM
                I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NR 17 OG 1
             MELLEM SADELMAGER LEJE OG BAGER MUSFELDT FORHUS
              14 FAG KÆLDER 2 FAG SIDEHUS 3 FAG
             BAGHUS 15 FAG BRANDFORSIKRET FOR 1340 RIGSDALER
              VURDERET TIL 1390 RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 799
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 16
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  15-04-1793
   E893  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  500A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-06-1791
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  403 HR.  PETERSEN, PROPREITAIR PAA ENGELHOLM
                I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS VED ØSTER BROE NÆST
             OP VED LARS PEDERSENS IBOENDE HUS FORHUS 9 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
             SAMT DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  0
             SE E 892 MED HVILKEN DENNE OBLIGATION ER DELT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 60
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  15-04-1793
   E894  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  501A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-05-1791
       LÅNTAGER:  709 MICHAEL CHRISTIAN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  816 LARS ESPENSEN, GAARDMAND I WIEMOSE I
                KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  67
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E895  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  501A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-01-1791
       LÅNTAGER:  765 MICHAEL LARSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  816 LARS ESPENSEN, GAARDMAND I WIEMOSE I
                KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             JOHAN GIELF OG ØST FOR HESTEMØLLERSTRÆDET
              FORHUS 8 FAG LUDE 2 FAG BRANDFORSIKRET FOR 330
              RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV:14481 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
             VURDERET TIL 45 RIGSDALER
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 11B
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  21-06-1802
   E896  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  501B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1790
       LÅNTAGER:  757 ANDERS BERTELSEN LAMBERG, SKOMAGERMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  408 CHRISTEN PETERSEN, KIØBMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
             VURDERET TIL 28 RIGSDALER SAMT "HVAD MEUBLER
              SOM EYES OG EYENDES VORDER"
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  20
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
       SLETTET:  22-09-1823
   E897  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE:E897 OG E898 PANTET ER
              DOG IKKE DELT
       SIDE NR:  502A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-01-1773
       LÅNTAGER:  216 DIV BORGERE PÅ VEGNE: PRÆSTØ KØBSTAD,
                INSTITUTION I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   RYTTERBARAQUERNE PÅ
             55+55 FAG MED KVISTE OG OFFICERSHUS PÅ 9 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 460
             BORGMESTER LAURITZ LEGATUM TIL PRÆSTØ SKOLE OG
              FATTIGE
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 74
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  10-08-1795
   E898  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE: E897 OG EZE898 PANTET
              ER DOG IKKE DELT
       SIDE NR:  202A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-01-1773
       LÅNTAGER:  216 DIV BORGERE PÅ VEGNE: PRÆSTØ KØBSTAD,
                INSTITUTION I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  465  PRÆSTØ KIRKE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   RYTTERBARAQERNE M.M.
             JVF E897
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 74
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  10-08-1795

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E899)

   E899  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  503B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1788
       LÅNTAGER:  478 ANDREAS  NORMAN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  574 MADAME SALIG  SCHUMACHERS, ENKE I
                VORDINGBORG
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE FORHUS 8 FAG BAGHUS
             3 FAG BRANDFORSIKRET FOR 260 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV NR.40:11329 KVIST
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 57
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  19-01-1796
   E900  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  504B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-11-1791
       LÅNTAGER:  655 LARS PETERSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  654 BIRGITTE ELISABETH  HASS, JOMFRU I
                VORDINGBORG
       PANT I:   HUS VED ØSTER BROE TÆT OP
             TIL KIRKENS RINGMUR
       PANT II:  OVERDREV
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 59
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  25-03-1795
   E901  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  505B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-12-1791
       LÅNTAGER:  513 HENRICH  KALLEHAUGE, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  672 ANDREAS  LUND, MØLLER? I ENNEGAARDE MØLLE
                I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             PETER CLAUSEN OG HANS JØRGEN MED ALLE
              TILHØRENDE BYGNINGER ETC
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 125
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 41
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  28-12-1792
   E902  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  506A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    26-10-1791
       LÅNTAGER:  705 MATHIAS  ROESTED, KGL OVER-OG
                UNDERRETSPROKURATOR I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  748 HR.  REJERSEN, ETATSRAAD TIL NYSØ I
                PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             BYENS PUBL.BYGN.OG OLE SVAN BESTÅENDE AF 2
              STEDER BRANDFORSIKRET FOR 740 RIGSDALER (EJD
              2+3)
       PANT II:  MØBLER OG OVERDREV
       PANT III:  DIV FORDRINGER:OBL
             AF 18/12 1788 PÅ 300 RIGSDALER SAMT FORDRING PÅ
              2084 RIGSDALER I BARON WEDEL
             JARLSBERGS STERVBO OG 1000 RIGSDALER I
              RAUNSTRUP GODS
       LÅNESUM RDL: 1100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 02
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E903  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  506B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    24-02-1792
       LÅNTAGER:  666 HANS, KORNMAALER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  648 MADAME SALIG  REENBERGS, ENKE I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR
             CHRISTOPHER HANDSKEMAGER PÅ HJØRNET AF
              RAADHUSSTRÆDET FORHUS 3 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  40
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 47
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  08-01-1810
   E904  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  509B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    28-06-1792
       LÅNTAGER:  754 JOHAN FREDERICH PEDERSEN, SNEDKER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  763 MADS  SCHOV, KROEMAND I KARISE SOGN FAKSE
                HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             SR MONEFELDS OG ØST FOR HR KRØYERS GAARDE FORHUS
              11 FAG SIDEHUS 3 FAG BRANDFORSIKRET FOR 540
              RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV:16166 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
             SAMT 20 PRIORITET I DIV SPECIFICERET MØBLER OG
              EFFEKTER EFTER RASM MIKKELSEN
       LÅNESUM RDL: 364
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 34
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  24-06-1793
   E905  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  510B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-07-1792
       LÅNTAGER:  752 JOHAN HENDRICH  WEBER, REEBSLAGER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  815 HANS HANSEN, MØLLERSVEND I GRUMLØSE I
                UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VEST FOR
             MURMESTER DEMMEL OG ØST FOR LARS LUND
              BRANDFORSIKRET FOR 100 RIGSDALER FORHUS 4 FAG
       PANT II:  OVERDREV OG ENG
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
             VURDERET TIL 67 RIGSDALER
       LÅNESUM RDL: 130
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 54
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  06-08-1795
   E906  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  511B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-08-1793
       LÅNTAGER:  861 LISBETH MARGRETHE PETERSDT SALIG CHR DITL.
                BRUUNS, ENKE I KØBENHAVN
       LÅNGIVER:  726 LARS ESPENSEN, GAARDMAND I WIEMOSE I
                KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
                PÅ KALLEHAUGE GODS
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
             VURDERET TIL 33 RIGSDALER
       PANT II:  JOHAN WEBER
             UNDERSKRIVER SOM CAUTIONIST OG SELVSKYLDNER
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  36
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  05-03-1800
   E907  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  375A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-07-1780
       PERSON:   691 MICHEL JENSEN
       EJENDOMSNR: 09
       OPLYSNING: AFSKEEDIGED CORPORAL RESERVERES DE
             VÆRELSER HAN BEBOER SAMT HALV HAVE
             OG GAARDSRUM. VED AUKTION AF EJENDOM 09
   E908  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  376A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-01-1781
       LÅNTAGER:  690 OLE PETER  MØLLER, SKRÆDDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  241 RASMUS  KIÆR, UHRMAGER I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR
             MAJOR FALCHENSCHIOLD OG VEST FOR MADAME
              STILLING BRANDFORSIKRET FOR 260 RIGSDALER
              FORHUS 9 FAG
       PANT II:  OVERDREVS OG HUSLEJE
       PANT III:  AL BOHAVE OG LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 250
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 09
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1788
   E909  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  513B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-04-1792
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  413 TERKEL HELLESEN, SKOMAGERSVEND I PRÆSTØ
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  98
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
             DOG MED VISSE UNDTAGELSER,EFTER BYF. PETERSENS
              EFTERSYN AF PROT
       SLETTET:  00-00-0000
   E910  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  514A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    27-12-1792
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  860  SØRENSEN, FORVALTER VED NYSØ I PRÆSTØ
                LANDSOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM 2.PRI
             EFTER JENS OLSEN, MADAME BRABRAND, HANS
              HELLESEN OG VESTER KØBMAND KRØYER
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 433
             HERAF:OPR VEXEL:297 RIGSDALER SÆD:45 RIGSDALER
              HOPPE:31 RIGSDALER UDLÆG:60 RIGSDALER
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E911  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  515A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1792
       LÅNTAGER:  859 ANNA MARGARETHA HANSDATTER SALIG HENRICH
                HELLESENS, ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  465  PRÆSTØ KIØBSTADS KIRKE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             PETER CLAUSEN OG HANS JØRGEN HANSEN SNEDKER
              VURDERET TIL 330 RIGSDALER (INCL
             ENG OG OVERDREV)
       PANT II:  ENG OG OVERDR:12911 KVADRAT-ALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 41
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  01-08-1825

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E912)

   E912  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION ER DELT I 3 DELE: E912,E913 OG E914
              - PANTET ER DOG IKKE DELT
       SIDE NR:  516A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-02-1793
       LÅNTAGER:  636 JOHAN GOTTFRIED  DEMMEL, MUURMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  858 FABER PÅ VEGNE: KALVEHAVE SOGNEKASSE,
                INSTITUTION HOS PROVST FABER I JUNGSHOVED
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             JOMFRUSTRÆDET OG VESTEN OP TIL REEBSLAGER WEBER
              FORHUS 8 FAG GRUNDMUR FORHUS 14 FAG
             BINDINGSVÆRK BAGHUS 5 FAG BRANDFORSIKRET FOR
              1050 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDR: NR34: 32094 KV.ALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  60
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 55
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E913  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 3 DELE:E912,E913 OG E914 -
              PANTET ER DOG IKKE DELT
       SIDE NR:  516A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-02-1793
       LÅNTAGER:  636 JOHAN GOTTFRIED  DEMMEL, MUURMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  857 FABER PÅ VEGNE: JOENSHOVED SOGNEKASSE,
                INSTITUTION HOS PROVST FABER I JUNGSHOVED
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD - SE E912
       PANT II:  OVERDR. SE E912
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 55
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E914  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 3 DELE: E912,E913 OG E914 -
              PANTET DOG IKKE DELT
       SIDE NR:  516A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-02-1793
       LÅNTAGER:  636 JOHAN GOTTFRIED  DEMMEL, MUURMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  631 FABER PÅ VEGNE: BAARSE HERREDS BØRNEPENGE,
                INSTITUTION HOS PROVST FABER I JUNGSHOVED
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD - SE E912
       PANT II:  OVEDR. SE E912
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 290
             NEMLIG:PETER WERLØSE:70 RIGSDALER SALIG PROVST
              DITZELS SØN,BARTHOLOMEUS:110
             RIGSDALER OG DANIEL RUNGE: 110 RIGSDALER
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 55
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E915  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  518A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-04-1793
       LÅNTAGER:  764 MICHAEL  JUEL, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  856 HR. VON  POST, MAJOR OG HERRE TIL
                HOLMEGAARD I HOLME-OLSTRUP SOGN HAMMER
                HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
             VURDERET TIL 1449 RIGSDALER MED 1. PRIORITET
       PANT II:  IBOENDE GAARD VURDERET TIL 3920 RIGSDALER
             OG BELÅNT MED 1400 RIGSDALER (EJD.NR.37 OG 38)
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 1500
             TIL SIKKERHED FOR CAUTION PÅ VEXELOBLIGATION PÅ
              1500 RIGSDALER T.CRAMER
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 37
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  00-00-0000
   E916  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  519A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-04-1793
       LÅNTAGER:  764 MICHEL  JUEL, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  855 MADAME SALIG  KIRCHHOFFS, ENKE PÅ
                TROLLESGAVE V.HOLMEGD. I FENSMARK SOGN
                TYBJERG HERRED
                MICHAEL JUELS SVIGERMODER
       PANT I:   DIV SPECIFICERET MØBLER
       PANT II:  KRAMVARER OG TIL-
             GODEHAVENDER MED 1. PRIORITET
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 1000
             SIKKERHED FOR CAUTION FOR VEXEL PÅ 1000
              RIGSDALER TIL LAUR JOHS CRAMER
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  00-00-0000
   E917  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  520A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    27-05-1793
       LÅNTAGER:  764 MICHAEL  JUEL, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  854 D.HR.CONFERENCERAAD RYBERG OG, COMPANI I
                KØBENHAVN?
       PANT I:   GAARD I PRÆSTØ
             EFTER OBLIGATION AF 9/5 1791
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:  KRAMVARER MED 2. PRIORITET
             EFTER MADAME KIRCHHOFF
       LÅNESUM RDL: 1200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 37
             SAMT EJENDOM NR 38
       PRIORITET: 3
       SLETTET:  00-00-0000
   E918  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  521B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-06-1793
       LÅNTAGER:  768 ANTON ULRICH  SEEHLIGER, HØRKRÆMMERSVEND
                I KØBENHAVN
       LÅNGIVER:  403 HANS PETERSEN, HERRE TIL ENGELHOLM I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE 17 & 18
             BRANDFORSIKRET FOR 1390 RIGSDALER
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  2 OVERDREVSJORDE
       LÅNESUM RDL: 600
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 16
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  22-11-1793
   E919  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  522A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-06-1793
       LÅNTAGER:  769 HAAGEN HANSEN MØRK, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  763 MADS  SCHOV, KROMAND I KARISE SOGN FAKSE
                HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             BØDKER OLE SVAN PÅ DEN ØSTER OG RYDES ENKE PÅ
              DEN VESTER SIDE BRANDFORSIKRET FOR 130
              RIGSDALER
             FORHUS 5 FAG BAGHUS 4 FAG
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  40
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 05
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  24-01-1805
   E920  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  522B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    28-06-1793
       LÅNTAGER:  769 HAAGEN HANSEN MØRCH, SKIPPER I VORDINGBORG
       LÅNGIVER:  763 HR.  SCHOW, KROMAND I KARISE SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   HUS ØST FOR KIØBMAND KRØYER
             OG VEST FOR KØBMAND MONEFELDT FORHUS 11 FAG
              SIDEHUS 3 FAG BRANDFORSIKRET FOR 595 RIGSDALER
              (ADELGADES SØNDRE SIDE)
       PANT II:  OVERDREV:16166 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 33
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-05-1796
   E921  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  523A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1793
       LÅNTAGER:  771 ANDERS ERICHSEN,  I EVERDRUP SOGN
                BAARSE HERRED
       LÅNGIVER:  770 THOR THODBERG PREHN, CAMMERRAAD OG
                BIRKESKRIVER I VORDINGBORG
       PANT I:   HUS MELLEM JENS GANDRUP OG
             ANDERS NORMAN
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 56A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  25-04-1799
   E922  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  525A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-09-1793
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN BØDKER, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  403 HANS PETERSEN, PROPRIETÆR TIL ENGELSHOLM
                I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS VED ØSTER PORT NR 64
             FORHUS 9 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 60
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  04-01-1799
   E923  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  525B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-11-1793
       LÅNTAGER:  772 ANDREAS CHRISTENSEN HØRBYE,
                BRENDEVINSBRÆNDER I KØBENHAVN
       LÅNGIVER:  403 HANS PETERSEN, PROPRIETÆR PÅ ENGELSHOLM
                I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE 17&18
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  SÆDV INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 600
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 16
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-01-1796

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E924)

   E924  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  527A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-12-1793
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  680 JOHAN GEORG  KRØYER, KIØBMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 290
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E925  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  528B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1793
       LÅNTAGER:  787 PEDER SMITH, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  780 ESPEN HANSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             CANC.RAAD BADSTUBER PÅ DEN VESTER OG SKOMAGER
              TERCHILD HELLESEN PÅ DEN ØSTER SIDE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
             NEMLIG:199 RIGSDALER 4 MK
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 26
       PRIORITET: 2
             EFTER 400 RIGSDALER FRA DEN GEISTLIGE ENKEKASSE
       SLETTET:  12-12-1796
   E926  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  529A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-12-1793
       LÅNTAGER:  752 JOHAN HENRIC  WEBER, REEBSLAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  853 PETER PETERSEN, FULDMÆGTIG I VORDINGBORG
       PANT I:   HUS
       PANT II:  MEUBLER
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  31
             SOM HAN HAR BETALT TIL FORV.RICHART EFTER DOM
              VED VORDINGBORG BIRKETING
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 32
       PRIORITET: 2
             EFTER CHRISTEN HANSEN I GRUMLØSE
       SLETTET:  11-06-1796
   E927  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  530A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-06-1794
       LÅNTAGER:  773 MATHIAS ANDERSEN DETZEL,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  852 DEN KONGELIGE CREDIT-CASSE, INSTITUTION I
                KØBENHAVN?
       PANT I:   GAARD NR 7 VURDERET TIL 664 RIGSDALER
       PANT II:  JORD I SKIBINGE GTDR
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 800
             UOPSIGELIG TIL 11/6-96
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 07
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-01-1810
   E928  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  531B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-06-1794
       LÅNTAGER:  416 CHRISTIAN  VORM, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  403 HANS PETERSEN, PROPRIETÆR TIL ENGELHOLM
                I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE 41-42
       PANT II:  OVERDREV OG VÆNGE
       PANT III:  ENGE OG INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 1390
             UOPSIGELIG I 10 ÅR FRA KREDITORS SIDE
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 37
             SAMT EJENDOM 38
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-12-1809
   E929  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  532A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    30-09-1794
       LÅNTAGER:  769 HAAGEN HANSEN MØRK, SKIPPER I VORDINGBORG
       LÅNGIVER:  414 RASMUS MICHELSEN, BOENDE I RONEKLINT I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUSE I PRÆSTØ
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  99
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 05
             SAMT EJENDOM NR.33
       PRIORITET: 2
             EFTER MADS SKOV I CARISE HANS 1. PRIORITET
       SLETTET:  28-02-1795
   E930  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  532A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    28-05-1793
       LÅNTAGER:  408 CHRISTEN PETERSEN, KIØBMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  687 ANDREA CHR.DORTHEE CHRISTIANSDATTER
                BRABRAND, UMYNDIGT BARN PÅ 7 ÅR I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD FORHUS 16 FAG M.M.
       PANT II:  LØSØRE? VURDERET TIL 750 RIGSDALER
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 500
             FÆDRENE ARV EFTER SAMFRÆNDESKIFTE AF 11 APRIL
              1791
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 31
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  06-11-1826
   E931  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  532B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-10-1794
       LÅNTAGER:  851 PETER CHRISTOFFERSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  432 ANDERS PETERSEN, GAARDMAND I AASIDE I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS FORHUS 9 FAG PÅ GRØNNEGADE
             SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL HR.CASSERER HAARS
              IBOENDE STED OG VESTEN OP TIL VEJRMØLLER HANS
              ESPENSENS ENKE
       PANT II:  ENG, OVERDR.14: 14129 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 67
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  31-01-1803
   E932  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  532B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-11-1793
       LÅNTAGER:  772 ANDERS CHRISTENSEN HØRBYE,
                BRÆNDEVINSBRÆNDER I KØBENHAVN
       LÅNGIVER:  846 MATHIAS JOCHUM  MØLLER, FORPAGTER PÅ
                LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   MEUBLER OG EFFEKTER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  27-07-1795
   E933  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  533A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-01-1795
       LÅNTAGER:  753   DEICHMANN,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  408 CHRISTEN PETERSEN, KIØBMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
             VURDERET TIL 143 RIGSDALER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  90
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E934  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  533B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-01-1795
       LÅNTAGER:  573 HANS  KALLEHAUGE, SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  850 JOHAN CHRISTIAN, GAARDMAND I FAXINGE I
                BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM SR
             PETERSEN OG UHRMAGER RASMUS KIÆR BRANDFORSIKRET
              FOR 350 RIGSDALER FORHUS 7 FAG SIDEHUS 6 FAG
       PANT II:  OVERDREV OG ENG
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 51
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  12-12-1798
   E935  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  534B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    23-03-1795
       LÅNTAGER:  775 VALENTIN  SVANE, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  813 PEDER RASMUSSEN, GAARDMAND I RONEKLINT I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE NR.4
             BRANDFORSIKRET FOR 390 RIGSDALER FORHUS 7 FAG
              KVIST SIDEHUS 3 FAG BAGHUS 7 FAG
       PANT II:  OVERDREV: 10847 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 04
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-12-1800
   E936  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  535B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    07-05-1795
       LÅNTAGER:  742 HANS CHRISTIAN  HAAR, TOLD- OG
                CONSUMPTIONSCASSERER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  770 THOR THODBERG PREHN, KAMMERRAAD OG
                BIRKESKRIVER I VORDINGBORG
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE NR 72
             FORHUS 9 FAG BRANDFORSIKRET FOR 480 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV:16773 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
             VURDERET TIL 565 RIGSDALER LIGESOM HANS
              SVOGER,AMTSFORVALTER NØRAGER PÅ FREDERIKSBERG
             KAUTIONERER
       LÅNESUM RDL: 1100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 66
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  18-12-1797

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E937)

   E937  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  537A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    20-05-1795
       LÅNTAGER:  848 NICOLAI AUGUST  ROTHE, RITMESTER I PRÆSTØ
                FORHEN AMTSFORVALTER OVER AMTET TRØNNEDAL
       LÅNGIVER:  849 CHRISTIAN LUDVIG PETERSEN, STUD.JUR.PÅ
                SJÆLL.STIFTS CONTOIR I KØBENHAVN
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 508
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E938  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  537B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-06-1795
       LÅNTAGER:  776 MADS JENSEN, HESTEMØLLER? I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  408 CHRISTEN PETERSEN, KIØBMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   HESTEMØLLE
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE MED
             1. PRIORITET VURDERET TIL 69 RIGSDALER
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  60
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12B
       PRIORITET: 2
             EFTER HR.PETERSEN PÅ ENGELSHOLM,HANS 550
              RIGSDALER
       SLETTET:  00-00-0000
   E939  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  537B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-05-1795
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  847 OLE NIELSEN, GAARDMAND I UDBY SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS VED ØSTER BROE NORD FOR
             KIRKEN OG SYD FOR DEN KGL ACCISSEBOD FORHUS
              7 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL:  50
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 59
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  25-06-1798
   E940  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  538B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-07-1795
       LÅNTAGER:  777 FRIDERICH QVIST BRORSON, KGL MAY BYFOGED
                OG BYSKRIVER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  426 BIELKE PÅ VEGNE: VORDINGBORG AMTS
                OVERFORMYNDERI, INSTITUTION HOS AMTMANDEN
                I NÆSTVED?
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NR 2 & 3
             FORHUS 30AL.LANGT 13 ALEN DYBT BAGHUS 15
              AL.LANGT 8 ALEN DYBT BAGHUS 5 AL LANGT 2,55
              ALEN DYBT VURDERET TIL 810 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV PÅ 19259 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  2DE ENGE PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 03
             SAMT EJENDOM NR. 2
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  28-06-1796
   E941  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  539A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    27-07-1795
       LÅNTAGER:  772 ANDREAS CHRISTIAN  HØRBYE, VÆRTSHUSMAND I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  846 MADAME SALIG FORPAGTER  MØLLERS, ENKE PAA
                LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             BAGER MOTZFELDT OG SADELMAGER LEIGE MED
              TILHØRENDE JORD OG INVENTAR
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE MED
             1. PRIORITET VURDERET TIL 178 RIGSDALER
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 16
       PRIORITET: 2
             EFTER HR PETERSENS PÅ ENGELHOLMS 600 RIGSDALER
       SLETTET:  03-06-1796
   E942  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  540A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-07-1795
       LÅNTAGER:  778 PEDER HENDRICHSEN SMED, SMED? I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  465  PRÆSTØ KIØBSTADS KIRKE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             MADS JENSEN HESTEMØLLER ØST FOR OG MARTIN
              DREVSEN VEST FOR FORHUS 9 FAG VURDERET TIL 328
              RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV:13335 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 13
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  22-06-1801
   E943  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION ER DELT I 2 DELE: E943 OG E944
       SIDE NR:  540A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-07-1795
       LÅNTAGER:  752 JOHAN  WEBER, REEBSLAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  465  PRÆSTØ BYES KIRKE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             KIØBMAND MONEFELDT VEST FOR OG KØBMAND PETERSEN
              ØST FOR FORHUS 7 FAG BAGHUS 3 FAG
       PANT II:  OVERDREV:11114 KVADRAT-ALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 249
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 32
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  24-02-1798
   E944  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2DELE: E943 OG E944
       SIDE NR:  540A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-07-1795
       LÅNTAGER:  752 JOHAN  WEBER, REEBSLAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ BYES  FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             LARS LUND VEST FOR OG JOHAN DEMMELØF FORHUS
              4 FAG
       PANT II:  OVERDREV:5369 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 151
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 54
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  24-02-1798
   E945  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  540B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    08-08-1795
       LÅNTAGER:  752 JOHAN  WEBER, REEBSLAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  818 CHRISTEN HANSEN, MØLLERSVEND PÅ GROMLØSE
                MØLLE I UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  75
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  17-07-1808
   E946  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2DELE: E946 OG E947 PANTET ER
              DOG IKKE DELT
       SIDE NR:  541A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-07-1795
       LÅNTAGER:  723 HANS  MUSFELDT, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ BYS FATTIGE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             ANDERS CHRISTENSEN HØRBYE ØST FOR OG JOHAN
              WEISS VEST FOR FORHUS 9 FAG ETC VURDERET TIL
              636 RIGSDALER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 360
             BORGMESTER LAURIDSENS LEGAT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 17
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  13-08-1832
   E947  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE: E946 OG E947
       SIDE NR:  541A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-07-1795
       LÅNTAGER:  723 HANS  MUSFELDT, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  216   PRÆSTØ KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD - SE E946
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  40
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 17
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  13-08-1832
   E948  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  542B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-12-1795
       LÅNTAGER:  775 WALLENTIN OLSEN SVANE, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  845 CHRISTEN JØRGENSEN, UDFLYTTER OG
                GAARDMAND I LILLE FAUERBYE I HYLLEHOLT SOGN
                FAKSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NR 4 BRANDFORSIKRET FOR
             390 RIGSDALER FORHUS 7 FAG M. KVIST SIDEHUS 3 FAG
              BAGHUS 7 FAG SAMT TILBYGNINGER,TIL GAARD OG HAVE
       PANT II:  OVERDREV: 10847 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL:  95
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 04
       PRIORITET: 2
             EFTER 200 RIGSDALER TILHØRENDE PEDER RASMUSSEN
              I RONEKLINT
       SLETTET:  00-00-0000

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E949)

   E949  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  543A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    19-12-1795
       LÅNTAGER:  753 WITTUS BEHRING DEICHMANN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  844 CHARSTEN HANSEN, MØLLER I NESTVED
                VEJRMØLLE I NÆSTVED?
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE OP
             TIL HESTEMØLLEN FORHUS 4 FAG SIDEHUS 4 FAG UD TIL
              STRÆDET MED TILHØRENDE GAARD
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  99
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E950  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  543B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-10-1795
       LÅNTAGER:  782 JØRGEN PEDERSEN, VÆRTSHUSHOLDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  403 HANS PETERSEN, PROPRIETÆR PAA ENGELSHOLM
                I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD NR 17 & 18
             BRANDFORSIKRET FOR 1390 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV OG ENG
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 600
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 16
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  09-07-1804
   E951  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  544A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-10-1795
       LÅNTAGER:  782 JØRGEN PEDERSEN, FORHEN HYREKUSK I
                KØBENHAVN NU INDV. I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  781 MONSIEUR FRANTZEN, ØLTAPPER I KØBENHAVN
       PANT I:   BLAAE NYE ENGELSK
             KARET, EEN DO. GUUL 2DE SÆDDEDE OG 4 HØSTE
              BEHØRIG SEELETØY
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 700
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
       SLETTET:  07-11-1795
   E952  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  544B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    05-12-1795
       LÅNTAGER:  772 ANDERS  HØRBYE, BRÆNDEVINSBRÆNDER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  780 ESPEN HANSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             FARVER DITZEL OG KIØBMAND WORM
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  KOMPL.BRÆNDEVINSREDSKA
       LÅNESUM RDL: 320
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 77B
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  09-01-1797
   E953  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  545A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-01-1796
       LÅNTAGER:  783 JOHAN CHRISTIAN  GOLDSMITH, SKOMAGERSVEND
                I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  843 PEDER ANDERSEN, SOGNEFOGED I AASIDE I
                SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE FORHUS 8 FAG BAGHUS
             3 FAG BRANDFORSIKRET FOR 300 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSJORD NR 40
             PÅ IALT 11329 KVADRATALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 57
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  15-12-1796
   E954  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  545B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-02-1796
       LÅNTAGER:  776 MADS JENSEN, HESTEMØLLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  426 AMTMAND BIELKE PÅ VEGNE: AMTETS
                BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN I
                NÆSTVED
       PANT I:   GAARD MED HESTEMØLLE PÅ
             ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM WITTUS BÆHRING
              DEICHMANNS IBOENDE HUS OG PEDER HENDRICHSEN
             SMEDS FORHUS 6 FAG T.STUE FORHUS 6 FAG T.MØLLE
              SIDEHUS 5 FAG VURDERET TIL 860 RIGSDALER SAMT
              ENG
       PANT II:  OVERDREV: 18360 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  SOM CAUTIONIST:
             PROPRIETÆR PETERSEN TIL ENGELHOLM OG
              OREMANDSGAARD
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12B
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1801
   E955  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  547A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-04-1796
       LÅNTAGER:  648 MARIE CHRISTINE FIELDSTED SALIG REENBERGS,
                ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  842 MARGARETHA IRGENS SALIG FIELDSTEDS, ENKE I
                PRÆSTØ
                LÅNTAGERS MODER
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             CAMMERRAAD OG BIRKEDOMMER BADSTUBER VESTEN OP
              TIL KIØBMAND PETERSENS GAARD
             FORHUS 11 FAG SIDEHUS 13 FAG TVÆRHUS 5 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 30
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-01-1813
   E956  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  547A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    25-04-1796
       SÆLGER:   842 MARGRETHE IRGENS SALIG FIELDSTEDS, ENKE I
                PRÆSTØ
       KØBER:    648 MARIA CHRISTINE FIELDSTED SALIG REENBERGS,
                ENKE I PRÆSTØ
                KØBER ER DATTER AF SÆLGER
       PRIS RIGSD:  400
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 30
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              BIRKEDOMMER
             BADSTUBERS IBOENDE OG VESTEN OP TIL KIØBMAND
              PETERSENS GAARD FORHUS 11 FAG SIDEHUS 13 FAG
              TVÆRHUS 5 FAG
             ENG OG OVERDREV JVF AUKTION AF 19/10 1778
   E957  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  547B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1796
       LÅNTAGER:  698 HANS PEDER HANSEN, MØLLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  826 PEDER PEDERSEN, GAARDMAND I RONEKLINT I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD OG VEJRMØLLE PÅ
             GRØNNEGADE MELLEM MORTEN KALLEHAUGE OG VÆVER
              PEDER CHRISTOPHERSEN
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:  SÆDV INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 800
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 68
             SAMT EJENDOM NR 73A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  27-04-1801
   E958  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  547B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    14-06-1796
       LÅNTAGER:  841 HANS  DITZEL, FARVER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  672 MAREN LINDE SALIG ANDREAS LUNDS
                RAVNEMØLLERS, ENKE I ENDEGAARDE? I
                SKIBINGE SOGN BAARSE HD?
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             ANDERS HØRBYE OG KIØBMAND WORM BRANDFORSIKRET
              FOR 1200 RIGSDALER
       PANT II:  FARVERPRIVILEGIO
       PANT III:  FARVERREDSKABER
             SAMT OVERDREVSJORD OG MED 1.PRI I INDBO OG
              MØBLER
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 77A
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  01-07-1799
   E959  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  549B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-07-1796
       LÅNTAGER:  777 FRIDERICH QVIST BRORSON, KGL MAY BYFOGED
                OG BYSKRIVER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  648 MARIA CHRISTINE FIELDSTED SALIG HR.
                REENBERGS, ENKE I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NR 43
             FORHUS 15 FAG ETC. OG FORHUS TIL TORVET NR.68 PÅ
              21 FAG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 39
             SAMT EJENDOM NR.65
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  08-02-1802
   E960  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  549B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    04-07-1796
       LÅNTAGER:  777 FRIDERICH QVIST BRORSON, KGL MAY BYFOGED
                OG BYSKRIVER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  426  VORDINGBORG AMTS OVERFORMYNDERI,
                INSTITUTION HOS AMTMAND BIELKE I NÆSTVED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NR. 43
             FORHUS 15 FAG KVIST 3 FAG SIDEHUS 6 FAG SIDEHUS
              TIL TORVESTRÆDET 8 FAG ØSTER HALVHUS 2 FAG SAMT
             ET FORHUS TIL TORVET NR.68 21 FAG OG VOGNREMSE
              4 FAG VT,1943 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV:63209 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 39
             SAMT EJENDOM NR 65
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  27-01-1802

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E961)

   E961  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  551A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    15-04-1796
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  818 CHRISTEN HANSEN, MØLLERSVEND PÅ GROMLØSE
                MØLLE I UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE MELLEM
             KIØBMAND MONEFELDT OG KIØBMAND KRØYER FORHUS
              11 FAG SIDEHUS 3 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD
             OG TILKØBT ENG PÅ STORE HOLM I BOELEFJORDEN
       PANT III:  SAMT 2.PRI I ET HUS
             SOM HAN HAR KØBT EFTER LARS PETERSEN - EJENDOM
              NR.59
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 33
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  22-07-1799
   E962  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  551A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    09-05-1795
       LÅNTAGER:  771 ANDERS ERICHSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  680 MADAME  KRØYER, KIØBMANDSENKE I PRÆSTØ
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
             VURDERET TIL 29 RIGSDALER "ALT MIT GODS"
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  34
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E963  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  553A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1796
       LÅNTAGER:  786 JOHANNES  HILFELING, INDVAANER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  557 HELENE ELISABETH VON MUNTHE AF
                MORGENSTJERNE, FRØKEN PÅ GISSELFELDT I
                ØSTER BROBY SOGN RINGSTED HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE NÆST
             OP TIL KIRKEN FORHUS 30 FAG SIDEHUS 7 FAG SIDEHUS
              9 FAG
       PANT II:  GAARDENS ANDEL AF
             BYENS JORDER PÅ 2 STEDER HENLAGTE OG BELIGGENDE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 1000
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 58
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  03-07-1801
   E964  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  553B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-08-1796
       LÅNTAGER:  413 TERKEL HELLESEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  815 HANS HANSEN, UNGKARL I GRUMLØSE MØLLE I
                UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE MELLEM PROVST
             SMITH OG BØDKER HANS OLSEN FORHUS 8 FAG BAGHUS
              4 FAG BRANDFORSIKRET FOR 310 RIGSDALER
       PANT II:  ENG PG OVERDREV
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  99
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 25
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  12-01-1798
   E965  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  554B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1796
       LÅNTAGER:  786 JOHAN  HELFELING,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  840 LEVIN MORIUS CALLICH & SON, VEXELERER I
                KØBENHAVN
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE NÆST
             OP TIL KIRKEN FORHUS 30 FAG ETC
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 596
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 58
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  24-06-1801
   E966  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  555A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1796
       LÅNTAGER:  786 JOHAN  HILFELING,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  840 LEVIN MORIUS CHALLICH ET ZON, VEXELERER I
                KØBENHAVN
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
             VURDERET TIL 1029 RIGSDALER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 999
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 58
             BEROR SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG DER
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  29-06-1801
   E967  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE: E967 OG E968 LÅNESUM
              ER DOG IKKE FORDELT
       SIDE NR:  556A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-12-1796
       LÅNTAGER:  700 DANIEL WALKIÆR MONEFELDT,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  839 HANS  WULFF, SKOVRIDER I RONEKLINT I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD BESTÅENDE AF FORHUS 13 FAG
             SIDEHUS 16 FAG BRANDFORSIKRET FOR 640 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 600
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 30
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-01-1803
   E968  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 2 DELE:E967 OG E968 LÅNESUM
              ER DOG IKKE FORDELT
       SIDE NR:  556A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-12-1796
       LÅNTAGER:  700 DANIEL WALKIÆR MONEFELDT,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  839 HANS  WULFF, SKOVRIDER I RONEKLINT I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE BESTÅENDE
             AF 8 FAG MED TILHØRENDE VÆNGE OG LADE PÅ 10 FAG
              BRANDFORSIKRET FOR 290 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
             SE E967 MED HVILKEN PENNE OBLIGATION ER DELT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 64A
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  16-01-1803
   E969  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  556A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-12-1796
       LÅNTAGER:  837 MORTEN  KALLEHAUGE, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  838 JENS PEDERSENSEN, BOENDE I FAXINGE ? I
                BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
                "GAMLE PER NIELSENS SØN I FAXINGE"
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE OP TIL
             HANS PETER HANSENS GAARD BRANDFORSIKRET FOR 120
              RIGSDALER FORHUS 10 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 69
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-06-1799
   E970  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  557A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1796
       LÅNTAGER:  786 JOHAN  HILFELING,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  648 MADAME SALIG  REENBERGS, ENKE I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE MELLEM
             KØBMAND WORM OG FARVER DITZEL FORHUS 16 FAG
              SIDEHUS 7 FAG
       PANT II:  OVERDREVSJORD PÅ
             23157 KVADRAT-ALEN SAMT 3DE ENGE PÅ STORE HOLM
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 77B
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  30-06-1800
   E971  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  557B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    13-12-1796
       LÅNTAGER:  772 ANDERS CHRISTENSEN HØRBYE, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  403 HANS  PETERSEN, PROPRIETÆR TIL ENGELHOLM
                M.M. I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NR 52
             MELLEM SKOMAGER HELLESEN OG HANS LARSEN
              BRANDFORSIKRET FOR 700 RIGSDALER FORHUS 14 FAG
              SIDEHUS 6 FAG
       PANT II:  OVERDR: 22065 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 48
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1797
   E972  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  558B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-12-1796
       LÅNTAGER:  618 SØREN ENDVOLDSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  737 NIELS HANSEN, GAARDMAND I BLANGSLEV I
                MOGENSTRUP SOGN HAMMER HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE NR.10
             MELLEM SKRÆDDER OLE MØLLER ØST FOR OG SKOMAGER
              JOHAN GIELF VEST FOR FORHUS 6 FAG SIDEHUS 5 FAG
             BRANDFORSIKRET FOR 160 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV: 8208 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 150
             UOPSIGELIG I 10 ÅR FRA KREDITORS SIDE
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 10
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E973)

   E973  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  558B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    12-12-1796
       LÅNTAGER:  755 LARS IBSONIUS, FELDBEREDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  614  BAARSE HERREDS FATTIGES KASSE,
                INSTITUTION HOS PROVST SMITH? I PRÆSTØ?
       PANT I:   HUS I PRÆSTØ
       PANT II:  OVERDREVSJORD
             TILSAMMEN VURDERET TIL 519 RIGSDALER 30/7-96
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 44
       PRIORITET: 1
             SOFUS
       SLETTET:  00-00-0000
   E974  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  559A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    10-04-1797
       LÅNTAGER:  702 DORTE MARIA SALIG HANS  HELLESENS, ENKE I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  414 RASMUS MICHELSEN, GAARDMAND I RONEKLINT
                I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE MELLEM ANDERS
             HØRBYES ENKES OG CHIRURGIUS NEUMANNS HUSE FORHUS
              7 FAG TVÆRHUS 5 FAG
       PANT II:  OVERDREV:10954 KVADRAT-ALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 49
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E975  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  559B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1797
       LÅNTAGER:  401 HENDRICH GOTTLIEB  ZIERVOGEL, KGL MAY
                BESTALTER COMMANDEUR I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  403 HANS PETERSEN, HERRE TIL ENGELHOLM M.M.
                I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NR 52 MELLEM
             SKOMAGER HELLESENS HUS OG HANS LARSENS
              BRANDFORSIKRET FOR 700 RIGSDALER FORHUS 14 FAG
              SIDEHUS 6 FAG
       PANT II:  OVERDREV: 22065 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  SÆDV.SPEC.INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 500
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 48
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  01-08-1799
   E976  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION ER DELT I 3 DELE: E976,E977 OG E978
              - PANTET ER DOG IKKE FORDELT
       SIDE NR:  560A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-06-1797
       LÅNTAGER:  788 JOH.ERNST GODTFRIED  MUMME, MUURMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  465  PRÆSTØ KIØBSTADS KIRKE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             HR.HILFELINGS GAARD PÅ DEN ØSTER OG BET JENT
              HANS NIELSEN PÅ D VESTER SIDE FORHUS
             8 FAG BAGHUS 2 FAG BAGHUS 7 FAG VURDERET TIL 542
              RIGSDALER DEN 22/5-97
       PANT II:  OVERDREV:11329 KVADRAT-ALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 57
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  23-06-1799
   E977  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION ER DELT I 3DELE: E976,E977 OG E978 -
              PANTET ER DOG IKKE FORDELT
       SIDE NR:  560A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-06-1797
       LÅNTAGER:  788 JOH.ERNST GODTFRIED  MUMME, MUURMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  718 MADAME SALIG REENBERGS PÅ VEGNE: REENBERGS
                LEGAT, INSTITUTION HOS PRÆSTEENKEN I
                PRÆSTØ
       PANT I:
       PANT II:  SE NR E976
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 57
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  23-06-1799
   E978  TYPE:    OBLIGATION
             OBLIGATION DELT I 3 DELE: E976 E977 OG E978 -
              PANTET ER DOG IKKE DELT OP
       SIDE NR:  560A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-06-1797
       LÅNTAGER:  788 JOH.ERNST GODTFRIED  MUMME, MUURMESTER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  216   PRÆSTØ KØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   SE NR E976
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 57
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  23-06-1799
   E979  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  560B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-12-1797
       LÅNTAGER:  742 HANS CHRISTIAN  HAAR, TOLD-OG
                CONSUMTIONSCASSERER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  836 MOGENS  NØRAGER, CAPITAINE I DET
                ASIATISKE COMPAGNI I KØBENHAVN
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE NR 72
             FORHUS 9 FAG BRANDFORSIKRET FOR 480 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV: 16773 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  DIV SPEV LØSØRE:
             SØLVVINSTYKKER, SPISESKEER, EN POTAGE - OG
             12 THEE DO., EN SUKKERTANG, EN FLØDE-SKEE
             OG EN SUKKERBØSSE, ITEM EN TARIN MED
             LAAG ENGELSK TIN, TRE STORE ETC
       LÅNESUM RDL: 1400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 66
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E980  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  562B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    31-12-1797
       LÅNTAGER:  417 MATH.FRIED.GEORG  BØEGH, SOGNEPRÆST I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  418  SJÆLLANDS STIFTS GEISTLIGE ENKEKASSE,
                INSTITUTION I KØBENHAVN?
       PANT I:   GAARD MELLEM CANCELLIRAAD
             BADSTUBERS OF FELDBEREDER CRUUSES EJENDOMME
              BRANDFORSIKRET FOR 1678 RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:  SÆDV SPECIFICERET INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 600
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 26
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  13-01-1800
   E981  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  563A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    17-01-1798
       LÅNTAGER:  417 M.F.G.  BØEGH, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  835 PEDER  AARESTRUP, FORVALTER AF NY
                LELLINGEGAARD I LELLINGE SOGN BJÆVERSKOV
                HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             CANCELLIRAAD BADSTUBER PÅ VESTER OG SKOMAGER
              TERKEL HELLESEN PÅ ØSTER SIDE
             BRANDFORSIKRET FOR 1678 RIGSDALER
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:  SÆDV INVENTAR
       LÅNESUM RDL: 400
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 26
       PRIORITET: 2
             EFTER SJÆLLANDS STIFTS GEISTL.ENKEKASSES 600
              RIGSDALER
       SLETTET:  20-06-1799
   E982  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  563A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    22-01-1798
       LÅNTAGER:  755 LARS IBSONIUS, FELDBEREDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  834 RASMUS PEDERSEN, GAARDMAND I LEESTRUP I
                KONGSTED SOGN FAKSE HERRED
       PANT I:   DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E983  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  563A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    18-01-1798
       LÅNTAGER:  413 TERKEL  HELLESEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  216   PRÆSTØ KIØBSTAD, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             SOGNEPRÆSTEN HR BØEGH OG BØDKER HANS OLSEN
              FORHUS 8 FAG BAGHUS 4 FAG
             VURDERET TIL 522 RIGSDALER 18/12-97
              BRANDFORSIKRET FOR 310 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDR:13439 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 250
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 25
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E984  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  563B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-01-1798
       LÅNTAGER:  732 JOHAN  BREMMER, SPINDEMESTER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15  PRÆSTØ BYES FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             LARS LUND OG JØRGEN PEDERSEN FORHUS 4 FAG LUDE
              VURDERET TIL 180 RIGSDALER 18/12-97
             BRANDFORSIKRET FOR 100 RIGSDALER
       PANT II:  OVERDREV:5369 KVADRAT-ALEN
       PANT III:  ENG PÅ STORE HOLM
       LÅNESUM RDL: 100
             BORGMESTER LAURITSENS LEGAT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 54
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000

Præstø Skøde- og panteprotokol 1739-1798 (fortsat fra E985)

   E985  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  563B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    16-01-1798
       LÅNTAGER:  752 JOHAN  WEBER, REEBSLAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ KIRKE FATTIGE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             KØBMAND MONEFELDT OG KØBMAND PETERSEN FORHUS
              7 FAG BAGHUS 3 FAG BRANDFORSIKRET FOR 260
              RIGSDALER
             VURDERET TIL 500 RIGSDALER 18/12-97
       PANT II:  OVERDREV: 1114 KVADRAT-ALEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 299
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 30A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  02-03-1812
   E986  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  564A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    29-05-1798
       LÅNTAGER:  417 M.F.G.  BØEGH, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  833 HR  WEDEL, SOGNEPRÆST I EVERDRUP SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   "INVENDIGE OG UDVENDIGE BOE"
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 225
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   E987  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  564B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    00-00-1798
       LÅNTAGER:  793 PEDER  ØRSLØV, KLOKKER OG CHORDEGN I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  832 JENS HANSEN, HUSMAND OG MATROS I AMBES?
                DENNE SIDSTE SIDE I PROTOKOLLEN ER TILDELS
                 AT TYDE
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE MELLEM SØREN
             ENDVOLDSEN OG MICHAEL LARSEN FORHUS 9 FAG
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 11A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1798
   E988  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  513A I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-12-1792
       LÅNTAGER:  514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  680 HR  KRØYER, KIØBMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   EGEDRAGSKISTE MED
             SKUFFER BESLAG LAASE OG NØGEL VURDERET TIL 40
              RIGSDALER
       PANT II:  EGECHATOL UDEN
             OPSATS MED 2DE SKUFFER LAASE PG NØGEL
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  19
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 2
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
       SLETTET:  00-00-0000
   E989  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  512B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-06-1792
       LÅNTAGER:  590 PETER CLAUSEN, BRÆNDEVINSBRÆNDER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  654 BIRGITTE ELISABETH  HASS, JOMFRU HOS
                KLOKKER HANSEN I VORDINGBORG
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             MADAME REENBERG PÅ DEN VESTER OG HENDRICH
              KALLEHAUGES ENKE PÅ DEN ØSTER SIDE FORHUS
             11 FAG HALVHUS 3 FAG
       PANT II:  ENG OVERDREV: 17780
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 300
             STÅR 6 ÅR UDEN AFDRAG
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 40
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-04-1808
   E990  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  492B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    21-06-1790
       LÅNTAGER:  759 HANS OLSEN SVAN, BØDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  648 FRANTZ  REENBERG, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             PEDER THYGESEN OG HANS LANGE
       PANT II:  ENG OG OVERDREV
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
             MED 1. PRIORITET
       LÅNESUM RDL: 190
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 24
       PRIORITET: 2
             EFTER 200 RIGSDALER SOM BAARSE HERREDS
              GEISTLIGE BRANDKASSE HAR STÅENDE
       SLETTET:  16-01-1826
   E991  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  221B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    02-01-1764
       LÅNTAGER:  581 MATHIAS WILHELM  LAHMAND, SKOMAGER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ  FATTIGE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ TORVET VESTRE SIDE MELLEM
             WILHELM ARENT POTTEMAGER OG MADAME HANSTEENS
              INDHEGNEDE HAVE BESTÅENDE AF
             FORHUS 6 FAG BRANDFORSIKRET FOR 130 RIGSDALER
              MED TILHØRENDE BYGGEPLADS MED GAARDS- OG
              HAVERUM SAMT STENSAT BRØND
       PANT II:  3 ENGE PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  80
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 61
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1785
             BETALT AF HUSETS NYE KØBER VED AUKTION EFTER
              MATHIAS LAHMANDS DØD
   E992  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  024B I PRÆSTØ BYFOGEDS SKØDE- OG PANTEPROTOKOL
                1739-1798
       DATO:    11-07-1742
       PERSON:   166 OLUF GUNDERSEN
       EJENDOMSNR: 15A
       OPLYSNING: SÅLEDES KALDES HAN AF
             PAUL SADOLIN I SKØDE PÅ
             2 ENGE


[ Top of Page | Previous Page | Next Page | Table of Contents ]

Valid XHTML 1.0 Transitional