Præstø 1695-1801 - Totaloversigt (Dokument-nummerorden)

Præstø Justitsprotokol 1757-1785

   C001  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  361A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    16-07-1770
       PERSON:    60 PEDER CLAUSEN KIRCHMANN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SELVEJERGDM I AMMENDRUP HANS
             SKIFTE ER AFHOLDT 24/1-6/7 1735
   C002  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  026A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    02-05-1757
       PERSON:   535 PEDER  FRANK
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BETJENER RETTEN I HANS PRINCIPAL
             BYFOGED FREDELUNDS LOVLIGE FORFALD
   C003  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  026A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    09-05-1757
       PERSON:   519 VELB FRUE SALIG OBERSTLØJTNANTINDE
                KARDORFFS
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ EN DEL MØBLER
   C004  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  029B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    21-06-1757
       PERSON:   343 JENS  BØSHOLT
       EJENDOMSNR: 12
       OPLYSNING: JOHANNES JACOBSEN LYSER TIL
             AUKTION PÅ BØSHOLTS GAARD
   C005  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  030B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    11-06-1757
       PERSON:   536 NIELS CHRISTIAN SKRÆDDER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ EN DEL AF
             HANS MØBLER
   C006  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  032A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    13-06-1757
       PERSON:   515 OLUF RASMUSSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: HER I BYEN FOREVISTE PAS OG RIGTIGHED
             OG FIK BORGERSKAB
   C007  TYPE:    SKØDE
             LEJEKONTRAKT-LEJEKONTRAKT-LEJEKONTRAKT-LEJEKONTR
              AKT-LEJEKONTRAKT-LEJE
       SIDE NR:  033A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    01-02-1757
       SÆLGER:   343 JENS SØRENSEN BØSHOLT, BORGER I PRÆSTØ NU
                BOENDE I KALLEHAVE SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    537 ØLLEGAARD AAREBYE SALIG NIELS HELLEGAARDS,
                ENKE NU BOENDE I ALLERSLEV SOGN BAARSE
                HERRED
                CHRISTOPHER WALLUNDS SVIGERMODER
       PRIS RIGSD:  60
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12
       EJENDOM:  GAARD & HESTEMØLLE PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VED
             ERICH HANSENS HUS BESTÅENDE AF 20 FAG FORHUS
   C008  TYPE:    OBLIGATION
             VEKSELOBLIGATION
       SIDE NR:  039B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    08-11-1756
             REFERAT FRA RETSSAG SOM HAR LØBET ET HALVT ÅR
              11.JULI 1757
       LÅNTAGER:  538 JENS  GIØRUP, PROKURATOR I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  475 CHRISTOPHER  WALLUND,  I ALLERSLEV SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  97
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000
   C009  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  042B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    26-08-1757
       PERSON:   539 MORTEN  FISKER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING HOS HANS SVAN PÅ
             DIV SPECIFICERET MØBLER
   C010  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  046A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    04-11-1757
       PERSON:   367 SALIG JENS  AASTRUP
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING VED SKIFTEFORVALTER
             FREDELUND
   C011  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  049A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    09-01-1758
       PERSON:   358 HANS JØRGENSEN SNEDKER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OPSIGER SIT
             BORGERSKAB PGA SIN HØJE ALDER
   C012  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  049B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    09-01-1758
       PERSON:   541 JOCHUM HANSEN SNEDKER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SØN AF HANS JØRGENSEN SNEDKER
             UDMELDES TIL KÆMNER FOR 1758
   C013  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  051A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    23-01-1758
       PERSON:   496 MORTEN NIELSEN MØLLER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AFLÆGGER ED PÅ AT VILLE MALE FOR
             PRÆSTØS BORGERE OG INDVÅNERE JVF.
             FORORDNINGEN AF 31/12 1700
   C014  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  058B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    07-06-1758
       PERSON:   336 LORENZ XELLER FELDBEREDER
       EJENDOMSNR: 23
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ HANS HUS
   C015  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  064A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    26-06-1758
       PERSON:   336 LORENZ XELLER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: DØMMES TIL AT BETALE 200 RDL, SAMT
             2,5 ÅRS RENTER INDEN 15 DAGE TIL SEIGN.
             ERLANDSEN PÅ OBLIGATION AF 11/12 1751 (E212)
   C016  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  064B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    10-07-1758
       PERSON:   475 CHRISTOPHER  WALLUND
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM KØBMAND OG HESTEMØLLER
   C017  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  064B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    10-07-1758
       PERSON:   541 JOCHUM HANSEN SNEDKER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SNEDKER
   C018  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  064B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    10-07-1758
       PERSON:   513 HENDRICH  KALLEHAUGE
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKOMAGER
   C019  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  064B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    10-07-1758
       PERSON:   506 JØRGEN THORSEN SMED
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM GROV- OG KLEINSMED

Præstø Justitsprotokol 1757-1785 (fortsat fra C020)

   C020  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  064B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    10-07-1758
       PERSON:   542 JØRGEN HANSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKOMAGER
   C021  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  064B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    10-07-1758
       PERSON:   543 PEDER NIELSEN HOLM
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKOMAGER
   C022  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  070B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    11-09-1758
       PERSON:   544 THUE  LYSTER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKIPPER OG KØBMAND
   C023  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  070B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    11-09-1758
       PERSON:   515 OLLE RASMUSSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ EN DEL
             KØBMANDSVARER I HANS IBOENDE GAARD
   C024  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  072B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    23-10-1758
       PERSON:   277 HANS ANDERSEN MØLLER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: NÆVNES SOM TØMMERMESTER IDET HAN OG
             MURMESTER HENDRICH GIELF SKAL TAXERE
             EN GAARD I ØSTER EGESBORG
   C025  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  075B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    04-12-1758
       PERSON:    89 MATHIAS SALOMON LARSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: VIL SØGE SIT BRØD ANDRE STEDER OG
             OPSIGER SIT
             BORGERSKAB
   C026  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  076B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    11-12-1758
       PERSON:   268 NIELS PEDERSEN JESMAN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: REKVIRER PÅ SIN SVIGERFADER JOHAN
             GEERTSENS VEGNE SYN OG TAXATION PÅ
             DENNES 3 HUSE I PRÆSTØ
   C027  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  083B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    04-06-1738
             REFERAT FRA AFLYSNING 15/1 1759
       LÅNTAGER:  520 ENGELBRET HANSEN, TOLDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  145 THORD  THODBERG, BIRKESKRIVER I BAARSE
                SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   IBOENDE GAARD?
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 29
             SÅFREMT DER HAR VÆRET ET EJENDOMSPANT,ER DET
              VEL HANS IBOENDE GAARD
       PRIORITET:
       SLETTET:  10-06-1758
             KVITTERET AF SALIG THORD THODBERGS SVIGERSØN
              J.N.PREHN
   C028  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  097B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    14-05-1759
       PERSON:   545 PEDER  STAAL
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM FORHEN HAR VIST BYFOGEDEN SIT
             PAS OG RIGTIGHED VANDT
             BORGERSKAB SOM SKRÆDDER SOM HAN HAR LÆRT
   C029  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  097B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    14-05-1759
       PERSON:   546 OLUF LARSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM FORHEN BYFOGEDEN PR, VANDT
             BORGERSKAB I SKOMAGERPROFESSIONEN,
             SOM HAN HAR LÆRT
   C030  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  099A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    25-06-1759
       PERSON:   478 ANDERS  NORMAND
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: NÆVNES SOM OLDERMAND FOR SKOMAGER-
             LAUGET I REFERAT AF RETSSAG
   C031  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  100A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    09-07-1759
       PERSON:   546 OLUF LARSEN SKOMAGER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OPSIGER SIT
             BORGERSKAB FOR AT SØGE SIT
             BRØD PÅ ANDRE STEDER
   C032  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  102A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    23-07-1759
       PERSON:   547 RASMUS  WERDELIN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM FORHEN HAR VIST PAS OG RIGTIGHED
             TIL BYFOGEDEN VANDT
             BORGERSKAB SOM HATTEMAGER
   C033  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  102A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    23-07-1759
       PERSON:   548 OLUF ANDERSEN JELLING
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKIPPER OG ANDEN TILLADELIG
             BORGERLIG NÆRING
             HAR VIST PAS OG RIGTIGHED
   C034  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  104A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    20-08-1759
       PERSON:   819 JENS JOHANSEN FELDBEREDER-SVEND
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM HAR VIST PAS OG RIGTIGHED OG LÆREBREV,
              VANDT BORGERSKAB SOM FELDBEREDER
             OG TILSLUTTET SIG LAUGET I NÆSTVED
   C035  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  105A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    17-09-1759
       PERSON:   527 OLUF HANSEN SVAN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: HAR VIST PAS OG RIGTIGHED OM SIN LÆRE
             BORGERSKAB SOM BØDKER
   C036  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  110B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    07-01-1760
       PERSON:   347 SALIG PEDER BALLE PEGMAN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING OVER HANS DØDSBOS
             LØSØRE VED PASTOR COLSTRUP PÅ PROVST
             TERPAGERS VEGNE
   C037  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  112B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    14-12-1759
       PERSON:   439 CHRISTOPHER  ERMANDIGER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: FRIKENDES FOR VIDERE TILTALE VEDR BRAN
             DEN I 1757 BLOT HAN IKKE MERE
             VISER SIG I PRÆSTØ - KGL MISSIVE
   C038  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  113A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    21-01-1760
       PERSON:   121 PEDER MORTENSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: FORMEDELST HANS OG HANS HUSTRUS HØJE
             ALDERDOM, OPSIGER HAN SIT
             BORGERSKAB, BRUGER INGEN BORGERLIG NÆRING

Præstø Justitsprotokol 1757-1785 (fortsat fra C039)

   C039  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  118B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    17-03-1760
       PERSON:   549 JENS PEDERSEN I NYSØ HUSE
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SOM FORHEN HAR VIST PAS OG RIGTIGHED OG
              LÆREBREV VANDT
             BORGERSKAB SOM GROV- OG KLEINSMED OG LOVEDE
             AT INDFLYTTE I KØBSTADEN MIKKELSDAG
   C040  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  119B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    24-03-1760
       PERSON:   547 RASMUS  WERDELIN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: KAN IKKE ERNÆRE SIG SOM HATTEMAGER
             I PRÆSTØ HVORFOR HAN OPSIGER SIT
             BORGERSKAB FOR AT SØGE SIT BRØD ANDRE STEDER
   C041  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  121A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    19-05-1760
       PERSON:   347 SALIG PEDER BALLE PEGMAN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING VED PROVST TERPAGER
   C042  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  121A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    28-04-1760
       PERSON:   341 MADAME SALIG PAUL SADOLINS
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: FOREVISER KVITT.AF 11/12 1724 FRA SALIG
             MAGISTER IVER DAM PÅ 200 SLETDALER SOM HENDES
             MAND SALIG HANS JÆGER HAR INDFRIET
   C043  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  122B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    09-06-1760
       PERSON:    82 LUDOLPH & MATHIAS  LAHMAND
       EJENDOMSNR: 61
       OPLYSNING: DERES HUS ER TAXERET PÅ KIRKEINSPEK-
             TIONENS FORLANGENDE
             VURDERET TIL 120 RIGSDALER
   C044  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  124A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    30-06-1760
       PERSON:   150 ANDERS HANSEN JELLING
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: TØMMERMAND OPSIGER SIT
             BORGERSKAB DA HAN VIL FLYTTE FRA BYEN
             OG SØGE SIT BRØD ANDRE STEDER
   C045  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  127B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    17-11-1760
       PERSON:    56 PEDER WILLADSEN STILLING
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: MØDER PÅ SIN STEDMODERS, JOHANNE
             CATHARINE ZEFTENS, VEGNE HUN HAR
             VÆRET ENKE CA. 30 ÅR EFTER W.JENSEN
   C046  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  128A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    24-11-1760
       PERSON:   529 HANS ESPENSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKIPPER
             AT ERNÆRE SIG MED SIT FARTØJ MM
   C047  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  130B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    12-01-1761
       PERSON:   558 HANS DANIELSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: OPSIGER SIT
             BORGERSKAB PÅ GRUND AF ALDER OG SVAGELIGHED
   C048  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  137B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    27-04-1761
       PERSON:   548 OLUF ANDERSEN JELLING
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SKIPPER I PRÆSTØ OPSAGDE SIT
             BORGERSKAB DA HAN VIL SØGE SIT
             OG NÆRING ANDETSTEDS
   C049  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  144A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    04-08-1761
       PERSON:   475 CHRISTOPHER  WALLUND
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ EN DEL LØSØRE
             SOM VED DOM ER TILLAGT HANS KREDITOR
             CARSTEN CHRISTOPHERSEN I KALLEHAUGE
   C050  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  145A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    10-08-1761
       PERSON:   559 THOMAS JENSEN SORTERUP
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SOM ER VINTAPPERDRENG I KØBENHAVN
             FÅR GEBUHRS-BREV AT HAN ER FØDT AF
             ÆRLIGE FORÆLDRE, NEMLIG J.F.SORTERUP
   C051  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  155B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    21-12-1761
       PERSON:   560 JENS  BALLING
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SOM ER DEGN I ROHOLTE GIVER
             ARVEAFKALD EFTER SIN FAR JØRGEN BALLIN
             TIL BYFOGED FREDELUND
   C052  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  158B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    11-01-1762
       PERSON:   561 JØRGEN  KOEFOD
       EJENDOMSNR: 72
       OPLYSNING: FRA TAPPENØYE VILDBANEHUUS MØDER MED
             STÆVNING VEDR BESKADIGEDE HAVETRÆER
             SAGEN UDSÆTTES 14DAGE ETC.
   C053  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  161B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    15-02-1762
       PERSON:   562 ANDREAS  STILLING
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SOM ER MAHLER-SVEND,NU I RIGA,
             FÅR GEBUHRSBREV PÅ SIN ÆRLIGE OG
             ÆGTE FØDSEL:S.A. WILLADS JENSEN
   C054  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  161B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    15-02-1762
       PERSON:   400 HENDRICH  GIELF
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: NÆVNES VED RETSMØDE AT VÆRE 54 ÅR
   C055  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  161B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    15-02-1762
       PERSON:   488 NIELS JØRGENSEN SKOMAGER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: NÆVNES VED RETSMØDE AT VÆRE 49 ÅR
   C056  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  162A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    08-03-1762
       PERSON:   496 MORTEN NIELSEN MØLLER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: GAV TIL KENDE AT HAN VIL SØGE SIT
             BRØD PAA ANDRE STEDER,HVORFOR HAN
             OPSIGER SIT BORGERSKAB
   C057  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  162B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    08-03-1762
       PERSON:   275 HANS GREGERSEN SVITZER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM FELDBEREDER

Præstø Justitsprotokol 1757-1785 (fortsat fra C058)

   C058  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  163A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    29-03-1762
       PERSON:   564 JOHAN WILLUMSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SOM ER MUUR-SVEND FIK
             BORGERSKAB SOM MURMESTER
   C059  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  163A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    29-03-1762
       PERSON:   573 HANS HANSEN KALLEHAUGE
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM HAR LÆRT SKOMAGERPROFESSIONEN OG
             DERPÅ HAR GJORT MESTERSTYKKE VANDT
             BORGERSKAB SOM SKOMAGER
   C060  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  163A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    29-03-1762
       PERSON:   565 ANDERS  WEISMAND
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SOM HAR LÆRT SKOMAGERPROFESSIONEN OG
             DERPÅ HAR GJORT MESTERSTYKKET VANDT
             BORGERSKAB SOM SKOMAGER
   C061  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  163A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    29-03-1762
       PERSON:   553 CARL ULRICH
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SOM ER BØDKERSVEND VANDT
             BORGERSKAB SOM BØDKER
   C062  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  163A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    29-03-1762
       PERSON:   474 ANDERS NIELSEN NYERAAD
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB VUNDET. VIL ERNÆRE SIG VED ØL- OG
             VINSSALG SAMT MED SINE HÆNDERS ARBEJDE
             IBLANDT SOM DAGLEJER
   C063  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  164B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    05-04-1762
       PERSON:   568 JOHAN PHILIP KAAS
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SNEDKER
   C064  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  164B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    05-04-1762
       PERSON:   569 CARL ZACHARIAS MUNK
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: FORHEN BORGER I KØBENHAVN FIK
             BORGERSKAB SOM PERUQVEMAGER M.M.
   C065  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  182 I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    08-11-1762
       PERSON:   570 JENS JONSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SOM ER SKRÆDDERSVEND HAR VIST PAS OG RIGTIGHED
              OG LÆREBREV
             BORGERSKAB SOM SKRÆDDER
   C066  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  192A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    31-01-1763
       PERSON:   564 JOHAN WILLUMSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM ER MURMESTER OPSIGER SIT
             BORGERSKAB FOR AT SØGE SIT BRØD ANDRE STEDER
   C067  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  201A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    14-03-1763
       PERSON:   452 THOMAS  KRARUP
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: KONSTITUERES SOM BYFOGED EFTER
             FREDELUNDS DØD 21-28/2 1763
   C068  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  203B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    09-05-1763
       PERSON:   571 JENS  KROG
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: STÆVNES FOR VEXELOBLIGATION UDG TIL
             SALIG BYFOGED FREDELUND PÅ 180 RIGSDALER
             DØMMES TIL BETALING
   C069  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  119B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    20-06-1763
       PERSON:    82 SALIG LUDOLPH  LAHMAND
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: ARVEAFKALD TINGLYSES FRA DØTRENE OG
             DERES ÆGTEMÆND
   C070  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  206B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    27-06-1763
       PERSON:   227 SALIG TAGE  FREDELUNDS BO
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SAG MELLEM KREDITORER MED SÆTTE-
             DOMMER UDEFRA
   C071  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  210B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    20-07-1763
       PERSON:   517 JUSTITSRAAD  BRUUN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM ER BYFOGED I KØBENHAVN, GØR
             AUKTIONSTILLYSNING PÅ EN DEL HUSGERÅD
             M.M. I HANS GAARD I PRÆSTØ
   C072  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  215A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    08-08-1763
       PERSON:   599 LARS SØRENSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM ER SMED HAR VIST PAS OG RIGTIGHED VANDT
             BORGERSKAB SOM GROV- OG KLEINSMED
   C073  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  217A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    28-09-1763
       PERSON:   598 MADAME SALIG ERLANDSENS I KØBENHAVN
       EJENDOMSNR: 17
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ SALIG MATHIAS
             JØRGENSENS HUSE - DELS ACCISSEBODEN DEL
             ET HUS PÅ 9 FAG PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
   C074  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  217A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    26-09-1763
       PERSON:   588 ANDREAS  BADSTUBER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: FREMLÆGGER BESTALLING SOM BYFOGED OG
             VEJER I PRÆSTØ AF 10/6 1763
   C075  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  220A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    12-11-1763
       PERSON:   597 FRIDERICH  BARFOED
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: "HER AF BYEN LADER LYSE TIL
             AUKTION PÅ EN DEL LØSØRE
   C076  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  268B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    22-04-1765
       PERSON:   475 CHRISTOPHER  WALLUND
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OPSIGER SIT
             BORGERSKAB OG DEKLAREREDE, HEREFTER IKKE
             AT BRUGE BORGERLIG NÆRING

Præstø Justitsprotokol 1757-1785 (fortsat fra C077)

   C077  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  270A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    01-07-1765
       PERSON:   596 MATHIAS NIELSEN BALUM
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SLAGTERSVEND FRA KØBENHAVN VANDT
             BORGERSKAB SOM SLAGTER, HAR VIST PAS OG
              RIGTIGHED
   C078  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  275B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    05-08-1765
       PERSON:   595 JACOB  HANSTEEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM KØBMAND
   C079  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  276A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    10-09-1765
       PERSON:   571 JENS  KROG
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM ER FARVER:
             AUKTIONSTILLYSNING PÅ HANS BOHAVE
             OG KØBMANDSVARER
   C080  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  295A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    16-06-1766
       PERSON:   456 OLE PEDERSEN KØLING
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: NÆVNES SOM THOMAS KRARUPS
             SVOGER I REFERAT FRA TINGBOG
   C081  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  295B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    16-06-1766
       PERSON:   594 HANS CHRISTENSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM UNDER-MÅLER, ØL- OG BRÆNDE-
             VINS-BRÆNDER SAMT DAGLEJER
   C082  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  300B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    15-09-1766
       PERSON:   593 JENS ANDREASEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM ER SKOMAGERSVEND AF PRÆSTØ,VANDT
             BORGERSKAB SOM SKOMAGER DA HAN VILLE GØRE
             MESTERSTYKKE OG GÅ IND I LAUGET
   C083  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  300B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    15-09-1766
       PERSON:   592 HANS NIELSEN HUGGER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM ER SKOMAGERSVEND AF PRÆSTØ VANDT
             BORGERSKAB SOM SKOMAGER HAN VILLE GØRE
             MESTERSTYKKE OG GIVE SIG IND I LAUGET
   C084  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  302A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    20-10-1766
       PERSON:   275 HANS GREGERSEN SVITZER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB OPSAGT DA HAN HEREFTER INGEN
             BORGERLIG NÆRING VIL BRUGE
   C085  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  302A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    27-10-1766
       PERSON:   591 FRIDERICH CONRAD NIELSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM MØLLER MED HESTEMØLLEN M.M.
   C086  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  303B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    13-12-1766
       PERSON:   571 JENS  KROG
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: FARVER I PRÆSTØ
             SKIFTETILLYSNING I HANS
             FALLITBO
   C087  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  313B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    20-04-1767
       PERSON:   526 LARS NIELSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM BROLÆGGER
   C088  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  313B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    20-04-1767
       PERSON:   590 PETTER CLAUSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM BAGER OG VÆRTSHUSHOLDER
   C089  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  321B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    27-07-1767
       PERSON:   634 PEDER HANSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM HAR LÆRT BØDKERPROFESSIONEN VANDT
             BORGERSKAB SOM BØDKER
   C090  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  027A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    09-05-1757
       PERSON:   342 MADS MADSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OPSIGER SIT
             BORGERSKAB
   C091  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  323B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    05-10-1767
       PERSON:   564 JOHAN WILLUMSEN HOLM
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM MURMESTER
             VIL NEDSÆTTE SIG I PRÆSTØ
   C092  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  326B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    01-02-1768
       PERSON:   400 HENDRICH  GIELF
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OPSIGER SIT
             BORGERSKAB HER I BYEN OG VIL FLYTTE BORT
             OG SØGE SIT BRØD OG NÆRING ANDETSTEDS
   C093  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  327A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    08-02-1768
       PERSON:   277 HANS  MØLLER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM HAR SVARET SKAT HER TIL BYEN I
             37 ÅR MED GOD VILJE, HÅBER AT KUNNE
             BLIVE NEDSAT ELLER SLETTET AF TAXTEN
   C094  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  329A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    14-03-1768
       PERSON:   544 TUE  LYSTER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: HAR VÆRET STÆVNET FOR EN REGNING FRA
             KØBMAND MONSIEUR BENDIX GEERBEK AF
             FLENSBORG - BETALTE 8/3 1768
   C095  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  333A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    20-05-1768
       PERSON:   368 SALIG FRIDERICH ANDERSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ HANS OG HUSTRU
             DERES EFTERLADENSKABER VED HANS BROR
             HANS ANDERSEN MØLLER - PNR USIKKERT

Præstø Justitsprotokol 1757-1785 (fortsat fra C096)

   C096  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  335B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    06-05-1763
       PERSON:   561 JØRGEN  KOEFOED
       EJENDOMSNR: 72
       OPLYSNING: FORSKRIVNING AT VILLE INDTRÆDE I PEDER
             RASMUSSEN KIÆRS GÆLD VED ÆGTESKABET
             MED HANS ENKE TINGLYST 18/7 1768
   C097  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  336B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    10-06-1768
       PERSON:   596 MATHIAS  BALLUM
       EJENDOMSNR: 12A
       OPLYSNING: JVF OPGØRELSE FR COMMERCECOLLEGIET
             VURDERET TIL 230 RIGSDALER
   C098  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  336B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    10-06-1768
       PERSON:   591 FRIDERICH  NIELSEN
       EJENDOMSNR: 12B
       OPLYSNING: HESTEMØLLEN M.M. ER JVF OPGØRELSE
             FRA COMMERCE-COLLEGIET
             VURDERET TIL 470 RIGSDALER
   C099  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  338A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    22-08-1768
       PERSON:   529 HANS  ESPENSEN
       EJENDOMSNR: 18
       OPLYSNING: AFLYSER OBLIGATION AF 22/9 1756 UDG AF
             HANS FORMAND I ÆGTESKAB HANS OLSEN
             (E297)
   C100  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  339A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    31-10-1768
       PERSON:   616 BERENT  HØLTER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM HAR LÆRT SKRÆDDERPROFESSIONEN FIK
             BORGERSKAB SOM SKRÆDDER
   C101  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  339B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    16-10-1759
       PERSON:   345 LARS NIELSEN KLANDT
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: NÆVNES SOM STIFF-FADER TIL JØRGEN
             HANSEN SVAN I ARVEAFKALD, UDSTEDT AF
             DENNE VEDR ARV EFTER HANS OLSEN SVAN
   C102  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  340A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    21-10-1768
       PERSON:   632 JØRGEN HANSEN SVAN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: I NÆSTVED GIVER ARVEAFKALD PÅ ARV
             EFTER SIN MODER PÅ 100 RIGSDALER FORUDBETALT
             AF BRODEREN OLLE HANSEN SVAN
   C103  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  341A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    17-12-1768
       PERSON:   611 J. EBBESEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BOENDE I BAARSE ER METTE POVELSDATTER
             SALIG ELIAS LARSENS ENKES SVIGERSØN OG ER
             FORM, IDENTISK MED JACOB EBBESEN SAMMESTEDS
   C104  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  342B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    17-01-1769
       PERSON:   605 SALIG MADAME CHRISTINE KINK SALIG
                HANSTEENS
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ GULD, SØLV,
             MEDAILLER, KAABBER, TIN, JERNFANG,
             PORCELAIN, GLAS, TRÆVAHRER, LINNET, ETC
   C105  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  343A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    23-01-1769
       PERSON:   277 HANS ANDERSEN MØLLER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: FORMEDELST HANS OG HANS HUSTRU ALDER-
             DOM OG SVAGHED BRUGER DE EJ BORGERLIG
             NÆRING - VIL SLETTES AF NÆRINGSTAXTEN
   C106  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  344B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    20-02-1769
       PERSON:   215 MARTINUS  KIERK
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM SIDEN 12/8 1737 HAR VÆRET
             BORGER I PRÆSTØ NU SNART 32 ÅR BEKLAGE
             AT HAN 79 ÅR GL HAR DÅRLIGT SYN(FORTS)
   C107  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  344B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    20-02-1769
       PERSON:   215 MARTINUS  KIERK
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: (FORTSAT) HANS HUSTRU ER 82 ÅR OG HANS
             BORGERSKAB OPSIGES DA HAN IKKE KAN UDFØRE
             SIN PROFF. SOM MESSINGARBEJDER M.M.
   C108  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  345A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    06-03-1769
       PERSON:   633 HANS CHRISTIAN OLSEN
       EJENDOMSNR: 910
       OPLYSNING: HER AF PRÆSTØ FOREVISTE SKØDE PÅ EN
             JAGT PÅ 8,5 LÆST AF DATO 1/3 1769 FIK
             BORGERSKAB SOM SKIPPER OG ANDEN BORGERL. NÆRING
   C109  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  346A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    25-04-1769
       PERSON:   595 MADAME SALIG JACOB  HANSTEENS
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ ADSKILLIGE MANDS
             ULDNE OG LINNEDE GANGKLÆDER, STØVLER,
             SKO, KIOL- PG VESTKNAPPER, ETC.ETC.
   C110  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  347B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    03-07-1769
       PERSON:   216   PRÆSTØ KØBSTAD
       EJENDOMSNR: 01
       OPLYSNING: BYFOGEDEN BEKENDTGØR, AT DEN CAPITAL
             PÅ 500 RIGSDALER SOM BYEN HAR LÅNT AF SALIG
             JOHS.JACOBSEN ER OPSAGT TIL 11.DEC.
   C111  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  352A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    20-11-1769
       PERSON:   277 HANS ANDERSEN MØLLER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: VIL FRA NYTÅR IGEN TILTRÆDE SIN
             BORGERLIGE NÆRING OG HENVISER TIL GL
             BORGERSKABSED - BAGER OG BRYGGER
   C112  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  352B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    29-11-1769
       PERSON:   553 CARL  ULRICH
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: ARVEAFKALD EFTER HANS MOR SOM HAR
             GIFTET SIG MED BØDKER
             OLUF CHRISTENSEN
   C113  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  354A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    28-12-1769
       PERSON:   625  KONGELIG MAJESTÆTS BARAQUER
       EJENDOMSNR: 74
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ INVENTARIUM
             BESTÅENDE AF SENGE, BORDE, BÆNKE M.V.
   C114  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  357B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    30-04-1770
       PERSON:   553 CARL  ULRICH
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM BØDKER

Præstø Justitsprotokol 1757-1785 (fortsat fra C115)

   C115  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  357B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    30-04-1770
       PERSON:   712 HENDRICH ADOLPH  SABEL
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SOM ER VÆVERSVEND VANDT
             BORGERSKAB SOM LIN-VÆVER
   C116  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  360B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    18-06-1770
       PERSON:   650 CHRISTOPHER  RINGE
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: NÆVNES SOM BAGERSVEND HOS HANS MØLLER
   C117  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  361B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    20-07-1770
       PERSON:   713 JØRGEN  STARK, BOENDE PÅ ALSLEVGAARD I
                ALSLEV SOGN FAKSE HERRED
       PERSON:   586 IB PETTERSEN, KØBMAND I PRÆSTØ
       OPLYSNING: J.S NÆVNER J.P. SOM SIN SVIGERSØN
       EJNDOMSNR: ---
   C118  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  363A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    19-09-1770
       PERSON:   649 PEDER  BERG
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING EFTER SOGNEPRÆSTEN
             TIL KALVEHAVE MENIGHED P.BERG VED
             PROVST COLSTRUP
   C119  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  369A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    02-01-1771
       PERSON:   601 NIELS PEDERSEN SEILINGSMAND
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKIPPER EFTER KGL BEVILLING
             SKØNT HAN BOR I ROHOLTE
             AFSKRIFT IN EXTENSO
   C120  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  372A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    11-03-1771
       PERSON:   636 JOHAN GOTTFRIED  DEMMEL
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SOM ER I MURMESTERLAUGET I KØBENHAVN
             SOM MESTER,VANDT
             BORGERSKAB SOM MURMESTER
   C121  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  372A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    18-05-1771
       PERSON:   541 JOCHUM HANSEN SNEDKER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: UDMELDES SAMMEN MURMESTER JOHAN
             HOLM OG KLEINSMED JØRGEN THORSEN,DA
             INGEN TØMMERMAND ER HER I BYEN
   C122  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  375A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    06-05-1771
       PERSON:   591 FRIDERICH CONRAD NIELSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: VIL FLYTTE FRA BYEN OG OPSIGER SIT
             BORGERSKAB AF SAMME GRUND
   C123  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  384B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    23-12-1771
       PERSON:   602 STEPHAN  WESSENDUNK
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM KIØBMAND
   C124  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  387B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    04-02-1772
       PERSON:   714 SØRREN  WINTER, MATROS I PRÆSTØ
       PERSON:   111 SALIG NIELS CARSTENSEN, FORRIGE
                VEJRMØLLER I PRÆSTØ
       OPLYSNING: IFØLGE ARVEAFKALD ER S.W. SVIGERSØN AF SALIG
              N.C. OG ARVER 6 RIGSDALER 5 MK
       EJNDOMSNR: ---
   C125  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  393B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    29-06-1772
       PERSON:   566 ANDREAS LARSEN SCHULIN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: NÆVNES VED AFLYSNING AF OBLIGATION AF 11/12 1
             SOM NUVÆRENDE MØLLER I RANGLEMØLLE
             (HOLMSTRUP SOGN SKIPPINGE HERRED HOLBÆK A.)
   C126  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  397A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    06-03-1770
       PERSON:   715 JENS PEDERSEN BRASCH, GULDSMED I STORE
                HEDDINGE
       PERSON:   480 ELISABETH MARIA  ERMANDIGER,  I STORE
                HEDDINGE
                DATTER AF CHRISTOPHER ERMANDIGER
       OPLYSNING: ARVEAFKALD PÅ E.M.ERMANDIGERS VEGNE EFTER
              HENDES SALIG MODER FOR 197 RIGSDALER
       EJNDOMSNR: ---
   C127  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  398B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    02-11-1772
       PERSON:   498 SALIG HE.  TERPAGER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING VED ERIK COLSTRUP
   C128  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  403A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    25-01-1773
       PERSON:   496 MORTEN NIELSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM HESTEMØLLER SAMT ED PÅ AT
             HAN IKKE VIL LADE MAHLE UDEN
             CONSUMPTIONSSEDDEL
   C129  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  403A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    25-01-1773
       PERSON:   650 CHRISTOPHER  RENGE
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SOM ER BAGER-SVEND VANDT
             BORGERSKAB SOM BAGER
   C130  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  417B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    13-09-1773
       PERSON:   590 PETTER  CLAUSEN, BAGER I PRÆSTØ
       PERSON:   590 MAREN HANSDATTER KALLEHAUGE, HUSTRU I
                PRÆSTØ
       OPLYSNING: DERES AFKALD EFTER HENDES SALIG FADER HANS
              HENDRICH KALLEHAUGE
       EJNDOMSNR: ---
   C131  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  417B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    16-02-1773
       PERSON:   634 PEDER HANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       PERSON:   453 METTE KIERSTINE MATHIASDATTER, HUSTRU I
                PRÆSTØ
       OPLYSNING: ARVEAFKALD EFTER HENDES FADER MATHIAS SALOMON
              LARSEN 4 RIGSDALER 4 MK
       EJNDOMSNR: ---
   C132  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  419A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    19-11-1773
       PERSON:   521 SALIG INGEBORG  FOLSAK
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ HENDES
             EFTERLADENSKABER
   C133  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  422B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    17-01-1774
       PERSON:   566 ANDERS  SCHULIN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM BAGER OG VÆRTSHUSHOLDER

Præstø Justitsprotokol 1757-1785 (fortsat fra C134)

   C134  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  422B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    17-01-1774
       PERSON:   642 DANIEL HANSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SOM ER MUUR-SVEND VANDT
             BORGERSKAB SOM MUURMESTER
   C135  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  422B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    17-01-1774
       PERSON:   613 JOHAN ERIKSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SOM ER SKOMAGER-SVEND
             BORGERSKAB SOM SKOMAGER
   C136  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  422B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    17-01-1774
       PERSON:   668 FRIDERICH JOHANSEN LUND
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SOM ER SNEDKERSVEND
             BORGERSKAB SOM SNEDKER
   C137  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  424A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    28-03-1774
       PERSON:   339 FRIDERICH  MAYMAND
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: OPSIGER PGA ALDERDOM OG SVAGHED SIT
             BORGERSKAB DA HAN INGEN BORGERLIG NÆRING
             VIL ELLER KAN BRUGE
   C138  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  430B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    04-07-1774
       PERSON:   514 JENS JOHANSEN, BØDKER I PRÆSTØ
       PERSON:   553 CARL ULRICH, BØDKER I PRÆSTØ
       OPLYSNING: ARVEAFKALD 32 RIGSDALER 4 MK EFETR HANS SALIG
              MODER UDBETALT AF STEDFADEREN
             CARL ULRICH
       EJNDOMSNR: ---
   C139  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  433A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    31-10-1774
       PERSON:   514 JENS JOHANSEN BØDKER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM BØDKER
   C140  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  435B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    10-11-1774
       PERSON:   716 FRIDERICH CHRISTIAN JØRGENSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: KGL BESTALLING SOM BYSKRIVER
   C141  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  437A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    16-01-1775
       PERSON:   357 JACOB  MAYMAND
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OPSIGER PGA SVAGHED OG AFFÆLDIGHED
             BORGERSKAB
   C142  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  445B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    01-05-1775
       PERSON:   154 GREGERS  ZVITZER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: OPSIGER PGA ALDERDOM OG SVAGHED SIT
             BORGERSKAB
   C143  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  445B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    01-05-1775
       PERSON:   275 HANS  ZVITZER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: GENOPTOG SIN NÆRING OG VANDT
             BORGERSKAB SOM FELDBEREDER
   C144  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  446A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    15-05-1775
       PERSON:   655 LARS PETERSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKOMAGER EFTER AT HAVE FOR-
             FÆRDIGET MESTERSTYKKE OG VÆRE
             OPTAGET I SKOMAGERLAUGET
   C145  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  321B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    24-03-1767
       PERSON:   111 SALIG NIELS CARSTENSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: ARVEAFKALD GIVET AF HANS DT. DORTHE
             NIELSDATTER. PENGENE INDESTOD HOS
             HENDES SALIG BROR NIELS JESMAND
   C146  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  446B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    15-05-1775
       PERSON:   724 LARS  LUND
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM BRÆNDEVINSBRÆNDER OG
             VÆRTSHUSHOLDER
   C147  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  461A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    25-09-1775
       PERSON:   660 JOHAN CHRISTIAN  NOHRN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: HANDSKEMAGERSVEND VANDT
             BORGERSKAB SOM HANDSKEMAGER
   C148  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  485A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    14-10-1776
       PERSON:   671 JOHAN HENDRICH  LEJE
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM ER SKOMAGERSVEND VANDT
             BORGERSKAB SOM SKOMAGER
   C149  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  485A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    14-10-1776
       PERSON:   694 JOHAN  ROHDIAN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM ER SKOMAGERMESTER VANDT
             BORGERSKAB SOM AKOMAGER
   C150  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  494A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    17-03-1777
       PERSON:   616 BERNT HØLTER SKRÆDDER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OPSIGER SIT
             BORGERSKAB DA HAN VIL FLYTTE FRA BYEN
             OG SØGE SIN NÆRINGSVEJ ANDENSTEDS
   C151  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  497A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    19-02-1777
       PERSON:   669 PROKURATOR JENS NIELSEN BRASCH
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AF RINGSTED FIK
             BESTALLING SOM BYSKRIVER I PRÆSTØ
   C152  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  501B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    07-07-1777
       PERSON:   664 MOURITZ MORTENSEN GRENAAE
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM REEBSLAGER
   C153  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  504B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    22-12-1777
       PERSON:   569 CARL ZACHARIAS  MUNCH
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OPSIGER SIT
             BORGERSKAB DA HAN VIL TAGE BOPÆL
             ANDET STEDS

Præstø Justitsprotokol 1757-1785 (fortsat fra C154)

   C154  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  505B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    19-01-1778
       PERSON:   645 PETRA JOHANNE  POULSEN,
                HENDES ÆGTESKABSCONTRAKT MED NIELS DE
                POULSSON ANULLERES
       PERSON:   602 STEPHAN  WESSENDUNK, KIØBMAND I PRÆSTØ
       OPLYSNING: P J P ER STEPH.WESS KONES SØSTER DE ER ALTSÅ
              BESVOGREDE
       EJNDOMSNR: ---
   C155  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  507B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    02-03-1776
       PERSON:   586 IB PETERSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: DØMMES TIL AT BETALE VEXELOBLIGA-
             TION AF 11/9 1777 PÅ 2500 RIGSDALER TIL
             MAJOR FALCHENSKIOLD MED RENTER ETC
   C156  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  511A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    28-07-1778
       PERSON:   586 IB PETERSEN
       EJENDOMSNR: 36
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING OVER HANS 3DE
             GAARDE KL 9 I HANS IBOENDE GAARD
   C157  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  515A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    09-11-1778
       PERSON:   673 CHRISTIAN  REEBERG
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM I NOGLE AAR HAR VÆRET HANDELS-
             BETJENT HOS OLE RASMUSSEN, VANDT
             BORGERSKAB SOM KØBMAND
   C158  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  515A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    09-11-1778
       PERSON:   515 OLE RASMUSSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM KØBMAND
             "HER AF BYEN"
   C159  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  523A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    31-05-1779
       PERSON:   865 ELISA  FLINDT
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: ANTAGES SOM JORDEMODER AF BORGER-
             SKABET MED ÅRLIG LØN PÅ 10 RIGSDALER
   C160  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  526A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    09-08-1779
       PERSON:   463 REIMERT  CREMNITZ
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: VIL NEDSÆTTE SIG ANDETSTEDS OPSIGER
             BORGERSKAB AF SAMME GRUND
   C161  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  526B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    16-08-1779
       PERSON:   680 JOHAN GOTTFRIED  KRØYER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SOM HAR TJENT VED NEGOTIEN HOS HR.
             CHR.HINDELDEY I NYKØBING VANDT
             BORGERSKAB SOM KØBMAND
   C162  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  529A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    11-10-1779
       PERSON:   866 HANS CHRISTIANSEN SKRÆDER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB - SOM SKRÆDDER?
   C163  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  533A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    17-01-1780
       PERSON:   566 ANDREAS  SCHULIN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: FIK BEVILGET AT UDVIDE SIT BESTÅENDE
             BORGERSKAB TIL OGSÅ AT VÆRE URTEKRÆMMER
   C164  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  535A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    20-03-1780
       PERSON:   728 POUL  STOLLING
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: MESTER SKOMMAGER HER I BYEN VANDT
             BORGERSKAB SOM SKOMAGER
   C165  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  538B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    19-06-1780
       PERSON:   699 DANIEL JOHANSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BØDKERSVEND HER AF BYEN VANDT
             BORGERSKAB SOM BØDKER - FOREVISTE FÆSTE- OG
             FRIBREV AF 3/8 1750 FRA NYSØ TIL FADER
   C166  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  539A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    10-07-1780
       PERSON:   685 MICHAEL CHRISTENSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM MØLLER
   C167  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  548B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    21-06-1780
       PERSON:   742 HANS CHRISTIAN  HAAR, HERREDS- OG
                BYSKRIVER I SKIVE
       PERSON:   669 JENS NIELSEN BRASCH, BYSKRIVER OG
                CONTROLLEUR I PRÆSTØ
       OPLYSNING: KGL BEVILLING AT MÅTTE MAGESKIFTE DERES EMBEDER
       EJNDOMSNR: ---
   C168  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  553B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    04-12-1780
       PERSON:   867 SØREN PEDERSEN SUHR
       EJENDOMSNR: 914
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKIPPER - STYRMANDSBEVIS FRA
             KØBENHAVNS SKIPPERLAUG - ANBEFALING
             FRA ADMIRAL KAAS - FØRER "EJLERT JACOB"
   C169  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  554B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    18-12-1780
       PERSON:   618 SØREN ENVOLDSEN
       EJENDOMSNR: 923
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKIPPER - FØRER JAGTEN
             "HAABET"
   C170  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  557B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    18-12-1780
       PERSON:   163 PEDER HANSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: LOD VED SKRIVELSE OPSIGE SIT
             BORGERSKAB SOM SKIPPER PÅ GRUND AF HANS
             HØJE ALDER
   C171  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  559B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    29-01-1781
       PERSON:   553 CARL ULDRICH BØDKER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: VIL FLYTTE VÆK OG OPSIGER SIT
             BORGERSKAB - BLEV TILLADT UNDER
             BEHØRIG RESERVATION EFTER OMSTÆNDIGH.
   C172  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  560A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    05-02-1781
       PERSON:   868 HANS FRIDERICH  BRUUN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: TØMMERMAND JVF LÆREBREV AF 30/3 1756
             FRA KØBENHAVNS TØMMERMESTERLAUG VANDT
             BORGERSKAB SOM TØMMERMESTER

Præstø Justitsprotokol 1757-1785 (fortsat fra C173)

   C173  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  563A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    07-05-1781
       PERSON:   706 EJLER SØRENSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: HER AF BYEN HAR VIST PAS OG RIGTIGHED AF 27/10
              1753 FRA ROSENLUND VANDT
             BORGERSKAB SOM VÆRTSHUSHOLDER
   C174  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  563B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    21-05-1781
       PERSON:   676 HANS CHRISTIAN LARSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM UNDERMÅLER,HAR BOET I PRÆSTØ
             I 6 ÅR, 39 ÅR GL HAR VIST PAS OG RIGTIGHED FRA
              KALLEHAUGE
   C175  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  567A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    24-09-1781
       PERSON:   695 JOHAN JOCHUM  WEIS
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BAGER AF NÆSTVED HAR VIST PAS OG RIGTIGHED OF
              VANDT BORGERSKAB SOM BAGER
   C176  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  567A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    24-09-1781
       PERSON:   690 OLE PEDERSEN MØLLER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKRÆDDER VISTE LOVLIG AFSKED
             AF 11/10 1757 FRA OBERST ROEPSTORF
   C177  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  581B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    08-04-1782
       PERSON:   696 NIELS PETER  ESCH
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM FARVER JVF PRIVILIGIUM SAMT
             LÆREBREV AF 12/7 1781 FRA FARVEREN
             CARL ADOLPH ELLER I KØBENHAVN
   C178  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  581B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    08-04-1782
       PERSON:   700 DANIEL WALCHER MONEFELDT
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: HER AF BYEN VANDT
             BORGERSKAB SOM HANDELSMAND
   C179  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  610A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    14-04-1783
       PERSON:   708 JOHAN  GIELF
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKOMAGER EFTER GJORT
             MESTERSTYKKE TIL SKOMAGERLAUGET
             "HER AF BYEN"
   C180  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  610A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    14-04-1783
       PERSON:   723 HANS  MUSFELDT
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BAGERSVEND AF NÆSTVED HAR VIST PAS OG RIGTIGHED
              OG VANDT BORGERSKAB SOM BAGER
   C181  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  610B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    28-04-1783
       PERSON:   719 HANS NICOLAY  LANGE
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: MURMESTERSVEND AF NÆSTVED HAR VIST PAS OG
              RIGTIGHED OG VANDT
             BORGERSKAB SOM MURMESTER
   C182  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  617A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    02-06-1783
       PERSON:   717 NIELS ANDERSEN DYHR
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SKOMAGER FRA LOLLAND HAR VIST PAS OG RIGTIGHED
              OG VANDT
             BORGERSKAB I PRÆSTØ LÆREBREV AF 1765
             FRA PRÆSTØ, OPRINDELIG UNDER NYSØ GODS
   C182A  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  632A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    12-01-1784
       PERSON:   650 CHRISTOPHER  RINGES
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: EFTERLADTE BØRNS FÆDRENE ARV PÅ
             80 RIGSDALER KAN STRAX HOS BYFOGEDEN
             BEKOMMES TIL LÅNS MOD 1. PRIORITET I HUS
   C183  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  641B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    05-07-1784
       PERSON:   601 NIELS PEDERSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: LADER VED SKRIVELSE OPSIGE SIT
             BORGERSKAB SOM SKIPPER GRUNDET ALDERDOM
             OG SVAGHED
   C184  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  643B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    12-06-1784
       PERSON:   601 NIELS PEDERSEN SKIPPER
       EJENDOMSNR: 911
       OPLYSNING: DØMMES I 3 DOMME TIL AT BETALE HHV.
             300,100 OG 200 RIGSDALER IALT 600 RIGSDALER
             ALTSAMMEN JVF UDGIVET OBLIGATION
   C185  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  652A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    09-08-1784
       PERSON:   869 PEDER JØRGENSEN HOUGAARD
       EJENDOMSNR: 923
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKIPPER, STYRMANDSBEVIS FRA
             NAVIGATIONSDIRECTIONEN M.M.
             FØRER JAGTEN "HAABET"
   C186  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  662B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    15-11-1784
       PERSON:   870 SVEND  NOHRN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: NÆVNES SOM RAADSTUEYJENER
   C187  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  663A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    21-12-1784
       PERSON:   509 SALIG DANIEL  PLUM
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING EFTER
             FORRIGE SOGNEPRÆST TIL BAARSE OG BELDRINGE
   C188  TYPE:    SKØDE
             IKKE ET EGENTLIGT SKØDE, MEN EN TRANSPORT PÅ ET
              BORTKOMMET SKØDE
       SIDE NR:  678B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    28-07-1784
       SÆLGER:   596 MATHIAS  BALLUM, SLAGTER I KØBENHAVN
       KØBER:    509 DANIEL  PLUM, SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  200
             DANIEL PLUMS PRIORITET I HUSET
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12A
       EJENDOM:  HUS I PRÆSTØ
   C189  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  686A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    21-02-1785
       PERSON:   867 SØREN PEDERSEN SUHR
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: LADER OPSIGE SIT
             BORGERSKAB SOM SKIPPER VED SIN REDER,
             KØBMAND WESSENDUNK
   C190  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  686A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    28-02-1785
       PERSON:   738 CHRISTEN  BRABRANDT
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM URTEKRÆMMER, DA HAN HAR GIFTET
             FORHEN FORVALTER PÅ NYSØE GODS

Præstø Justitsprotokol 1757-1785 (fortsat fra C191)

   C191  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  697A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    08-08-1785
       PERSON:   750 POUL JENSEN GANDRUP
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKOMAGER
   C192  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  563A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1757-1785
       DATO:    30-04-1781
       PERSON:   452 THOMAS  KRARUP
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: ANSAT SOM FAST KÆMNER MED 16 RIGSDALER ÅRLIGT
             IFØLGE STIFTAMTMAND BROCKENHUS TIL NYSØ
             HANS BEFALING


[ Top of Page | Previous Page | Next Page | Table of Contents ]

Valid XHTML 1.0 Transitional