Præstø 1695-1801 - Totaloversigt (Dokument-nummerorden)

Præstø Justitsprotokol 1720-1727

   B001  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  035A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    10-06-1720
       PERSON:    21 MARGRETHE SAL . OLUF HANSEN SVAN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTE EFTER HDS. SAL. MAND
   B002  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  014B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    24-01-1720
       LÅNTAGER:   41 JOHAN  LYSHOLM, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   28 JOHAN CHRISTOPHER  JENSEN, KGL.MAY.TOLDER
                V.PRÆSTØ TOLDST I VORDINGBORG
       PANT I:   GAARD PÅ ...... NORDRE SIDE
             ØST FOR CHRISTIAN CARL STATELIN OG .....
              MASSENS ØDE AFBRÆNDTE GRUND.
       PANT II:  LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 867
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 37
       PRIORITET: 2
             1. PRIORITET PÅ 600 RDL.T.RUDOLPH SKINKEL T.
              BEKKESKOV AF 11/12 1719
       SLETTET:  00-00-0000
   B003  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  019B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    02-01-1720
       LÅNTAGER:   3 JOHANNE JENSDATTER SAL. BAGERS, ENKE I
                PRÆSTØ
                SAL. PEDER RASMUSSEN BAGERS ENKE
       LÅNGIVER:   18 JOHAN  GIELF, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADENS SØNDRE SIDE
             ML. JØRGEN MADSENS NY HUS OG HANS ERIKSEN
              FARVERS AFBRÆNDTE GAARDSPLADS.
       PANT II:  AL LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 200
       EJENDOMSNR: 29
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   B004  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  019B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    02-01-1720
       PERSON:    3 PEDER RASMUSSEN BAGER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: EFTERLEVES AF SIN ENKE, SE NR. B003
   B005  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  019B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    26-02-1720
       PERSON:    6 NATHANAEL  BENTER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKABSED U. SPECIFIKATION
   B006  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  019B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    26-02-1720
       PERSON:    54 CHRISTIAN CARL  STATELIN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKABSED UDEN SPECIFIKATION
   B007  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  021A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    04-03-1720
       PERSON:    31 SØREN OLSEN KAARE
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB OPSAGT FOR 3. GANG HJULMAND?
   B008  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  030A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    06-05-1720
       PERSON:    59 JENS  WEISMAND
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: FØDT I HELSINGLAND I SVERIGE
             BORGERSKAB SOM SKOMAGER
   B009  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  032B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    27-05-1720
       PERSON:    44 CHRISTEN NIELSEN ØRN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SKIFTE OG DELING
             FORRIGE VÆGTER I PRÆSTØ
   B010  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  034A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    03-06-1720
       PERSON:    23 NICOLAI  HANSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM FELBEREDER
   B011  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  036A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    25-06-1720
       PERSON:    2 NIELS LAURSEN BAADSKARL
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM FISKER
   B012  TYPE:    SKØDE
             AUKTIONSSKØDE
       SIDE NR:  044B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    26-06-1720
       SÆLGER:    33 KAREN LAURIDSDT.SAL.PEITER MORTENSEN, ENKE
                EFTER URTEGDSMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    45 MOGENS  NØRREGAARD, KAPTAJN I KØBENHAVN
       PRIS RIGSD:  251
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 11
       EJENDOM:  HUS MED HAVE OG FORLIGGENDE BYGGEPLADS
   B013  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  045B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    09-09-1720
       PERSON:    16 JOHANNES GEORGIUS STEICHENIUS
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM KIRURG
             ANGAV AT VÆRE KOMMET TIL LANDET MED
             OPERATØR JOHANNES RUTINIUS
   B014  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  055B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    04-11-1720
       PERSON:   170 MICHEL  THOMASSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SKIFTE OG DELING
   B015  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  057A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    09-12-1720
       LÅNTAGER:   3 JOHANNE JENSDT. SAL. PEDER RASMUSSEN, ENKE
                I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   53 ALBRET SØRENSEN RIBER, SOGNEDEGN FOR
                KALLEHAVE MENIGH I KALVEHAVE SOGN BAARSE
                HERRED
                SØN AF LÅNGIVER JOHANNE SAL. P. R.
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADENS SØNDRE SIDE
             NYOPBYGD ML.JØRGEN MADSENS HUS OG HANS ERIKSEN
              FARVERS ØDE BYGGEPLADS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
             PATRIMONIUM EFT. HANS FADER SØREN SØRENSEN
       EJENDOMSNR: 29
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  00-00-0000
   B016  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  058B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    11-12-1720
       LÅNTAGER:   5 SØREN  BARCHMAND, KGL MAY BYFOGED I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   47 OLUF  OLSEN, SKIPPER I KØBENHAVN
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADENS SØNDRE SIDE
             ML. SEJER JENSENS HUS OG ØSTERPORT
       PANT II:  AL LØSØRE
       PANT III:  ALLE ØVRIGE MIDLER
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 200
       EJENDOMSNR: 01
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   B017  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  059B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    16-10-1720
       LÅNTAGER:   19 AUGUSTINUS  HAARD, SOGNEPRÆST FOR
                PRÆSTØ, SKIBINGE I PRÆSTØ
                SOM BØRNENES FASTERS MAND ER HAN FØDT
                VÆRGE
       LÅNGIVER:   55 LORENTZ  STENBERGS BØRN, UMYNDIGE BØRN
                SVOGERS BØRN: RASMUS, JOHANNE KIRSTINE OG
                URSULA CATHRINE
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 400
             ARVELOD EFT DERES FARBROR JOHANNES STENBERG HER
              I PRÆSTØ
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000

Præstø Justitsprotokol 1720-1727 (fortsat fra B018)

   B018  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  065B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    13-05-1720
       LÅNTAGER:   6 NATHANAEL  BENTER, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   34 ELIAS  LAURIDSEN, HOS NATANAEL BENTHER I
                PRÆSTØ
                STIFSØN AF NAT BENTER
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             MELLEM SKOLENS ØDE PLADS OG PROVSTEENKEN MADAME
              WINSLØWS HUS
       PANT II:  AL LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 260
             FÆDRENDEARV
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 58
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  03-07-1741
   B019  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  084B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    12-05-1721
       PERSON:    43 CLAUS  MUCHSFELDT
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: FORHEN RYTTER UNDER RITM. TRAPPAUD
             BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION / FRI FOR SKATTER
   B020  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  084B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    10-05-1721
       SÆLGER:    57 OUSCHER  TEISEN,  I DRAGØR
       KØBER:    14 CHRISTOPHER  SEJER, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  33
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 920
       EJENDOM:  HALVPART I JAGT PÅ 7 LÆSTER KOMPLET
             DEN ANDEN HALVPART HAR CHRISTIAN CARL STATELIN
   B021  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  084B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    10-05-1721
       SÆLGER:    57 OUSCHER  TEISEN,  I DRAGØR
       KØBER:    54 CHRISTIAN CARL  STATELIN, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  33
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 920
       EJENDOM:  HALVPART I JAGT PÅ 7 LÆSTER KOMPLET
             DEN ANDEN HALVPART HAR CHRISTOPER SEJER
   B022  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  086A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    17-05-1721
       SÆLGER:    42 JØRGEN  MADSEN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    27 MARCUS  HOLGERSEN, TOBAKSSPINDER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  100
             SKØNNET PÅ GRUNDLAG AF STEMPELAFGIFTENS
              STØRRELSE
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 30
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE SAMT ENG PÅ STAKIT
              HOLM
             ØST FOR MADAME SAL MICHEL THOMASSENS GAARD VEST
              FOR JOHANNE PEDER RASMUSSENS GAARD
   B023  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  089 I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    12-07-1720
       LÅNTAGER:   37 HANS  LAURSEN, SMED I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   47 OLE  OLESEN, SKIPPER I KØBENHAVN
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             VEST FOR KIRSTEN SAL HENRICH BYSKRIVERS ØST FOR
              SØREN RASMUSSEN TØMMERMAND
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 120
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 15A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  12-06-1743
   B024  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  089B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    12-07-1720
       PERSON:    37 HANS  LAURSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: EN BROR SVEND LARSEN I KØBENHAVN
   B025  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  092B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    11-06-1721
       LÅNTAGER:   32 MOGENS  LARSEN, MØLLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   18 JOHAN  GIELF, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE
             NYOPBYGT ØST FOR PEDER RASMUSSEN SKRÆDDER VEST
              FOR "MIN DERVED LIGGENDE MØLLEPLADS"
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
       EJENDOMSNR: 73
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  22-06-1722
   B026  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  096B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    21-07-1721
       PERSON:    54 CHRISTIAN CARL  STATELIN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: GIFT MED SAL PEDER MADSENS ENKE
   B027  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  099A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    04-08-1721
       PERSON:    9 MARTHE SAL MAGISTER PEDER  WINSLØW
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SKIFTELYSNING VESTER PROVSTEN MAGISTER JACOB
             BARTOLOMÆISEN HANSTEEN
   B028  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  102A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    19-05-1721
       LÅNTAGER:   27 MARCUS  HOLGERSEN, TOBAKSSPINDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   42 JØRGEN  MADSEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             ØST FOR MADAME SAL MICHEL THOMASSENS GAARD VEST
              FOR JOHANNE BAGERS GAARD
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 30
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  17-12-1722
   B029  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  103A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    27-05-1721
       PERSON:    40 ANNA ELISABETH  LYSHOLM
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: FRASIGER SIG ARV OG GÆLD EFTER SIN
             SAL MAND JOHAN LYSHOLM
   B030  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  104B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    08-09-1721
       PERSON:    41 JOHAN  LYSHOLM
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SKIFTELYSNING EFTER DEN AFG HANDELSMAND
   B031  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  106B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    22-09-1721
       PERSON:    52 SØREN RASMUSSEN TØMMERMAND
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SKIFTELYSNING
   B032  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  117A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    31-08-1711
              REFERAT AF SKØDE VED TINGLYSNING 24/11 1721
       SÆLGER:    12 HANS  EILERSEN, BYFOGED I PRÆSTØ
       KØBER:    32 MOGENS  LAURIDSEN, MØLLER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73A
       EJENDOM:  ØDE BYGGEPLADS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE
             ØST FOR HEMMING GUDMANDSENS IBOENDE HUS VEST
              FOR LARS LARSEN TIL SPARRESHOLM
             HANS KLOSTERHAVE
   B033  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  117A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    27-08-1718
       SÆLGER:    12 HANS  EILERSEN, BYFOGED I PRÆSTØ
       KØBER:    32 MOGENS  LAURIDSEN, MØLLER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73
       EJENDOM:  ØDE BYGGEPLADS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE
             BESTÅENDE AF 3 FAG TIL GADE ØST FOR PEDER
              RASMUSSENS SKRÆDDERS INDHEGNEDE
             GAARDSRUM VEST FOR MOGENS MØLLERS EGEN
              MØLLEPLADS, SOM AFG HEMMING GUDMANDSEN
             HAVER TILHØRT OG VED FORRIGE ILDEBRAND BLEV
              AFBRÆNDT

Præstø Justitsprotokol 1720-1727 (fortsat fra B034)

   B034  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  118A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    06-06-1716
             REFERAT FRA AFLYSNINGEN.
       LÅNTAGER:   26 ANDERS  HENDRICHSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   46 ANNA MARIA VON  OFFENBERG, ENKE EFTER
                SKINKEL I BÆKKESKOV EVERDRUP SOGN,BAARSE
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 17
       PRIORITET:
       SLETTET:  24-11-1721
   B035  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  118A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    20-03-1716
             REFERAT FRA AFLYSNINGEN
       LÅNTAGER:   35 LAURIDTZ  LAURIDTZEN, BARTSKÆR I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   12 HANS  EILERSEN,  I BAARSE SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  20
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 53
       PRIORITET:
       SLETTET:  01-12-1721
   B036  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  118A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    18-06-1710
             REFERAT FRA AFLYSNINGEN
       LÅNTAGER:   10 PEDER CHRISTENSEN DREJER, DREJER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15  FATTIGE OG SKOLE, INST. I PRÆSTØ
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 40
       PRIORITET:
       SLETTET:  01-12-1721
   B037  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  118B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    24-11-1721
       LÅNTAGER:   26 ANDERS  HENDRICHSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   12 HANS  EILERSEN, KGL. MAY. BIRKEDOMMER I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADENS SØNDRE SIDE
             ØSTEN OP TIL SØREN TØMMERMANDS HUS VEST FOR
              JACOB WULFS IBOENDE VAANING
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 17
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  04-07-1729
   B038  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  119A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    22-11-1721
       LÅNTAGER:   35 LAURIDS  LAURIDSEN, BARTSKÆR I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   12 HANS  EILERSEN, KGL. MAY. BIRKEDOMMER I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADENS NORDRE SIDE
             VESTEN OP TIL NIELS MICHELSEN FISKERS HUS ØSTEN
              OP TIL WILLADS JENSENS ØDE BYGGEPLADS
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  40
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 53
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  23-12-1726
   B039  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  119A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    16-11-1721
       LÅNTAGER:   10 PEDER  CHRISTENSEN, DREJER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   12 HANS  EJLERSEN, KGL. MAY. BIRKEDOMMER I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEG. SØNDRE SIDE
             OVER FOR PRÆSTERESIDENSEN ØSTEN OP TIL
              TOLDERENKEN ANNIKE ARGENS INDHEGNING
             VESTEN OP TIL TORVET
       PANT II:  VEJRMØLLE GRØNNEG. SØNDRE SIDE
             PÅ ERMELDTE PLADS
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 138
       EJENDOMSNR: 64
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   B040  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  132A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    19-01-1722
       PERSON:   231 MATHIAS OLSEN SVAN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: ARVEAFKALD PÅ 9 RIGSDALER EFTER HANS FAR
             OLUF HANSEN SVAN TIL HANS STEDMODER
             MARGRETHE RUBENSDT.GM.JENS POVELSEN
   B041  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  137A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    16-02-1722
       PERSON:    20 ANDERS HANSEN HANSKEMAGER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM HANSKEMAGER
   B042  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  144A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    23-03-1722
       PERSON:    30 MATHIAS  JØRGENSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: MØDER FOR SIN FAR JØRGEN MADSEN
   B043  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  152A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    17-04-1722
       PERSON:    22 MICHEL HANSEN SKOMAGER
       EJENDOMSNR: 10
       OPLYSNING: DRUKNET FRA ET SKIB PÅ VEJ TIL KBH.
             HANS DT. MARGRETHE SKONINGS ARVER HAM
   B044  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  154A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    15-04-1722
       PERSON:    14 CHRISTOPHER  SEJER
       EJENDOMSNR: 919
       OPLYSNING: MISTET 2/5 AF SKIB "ST.JOHANNES" 14
             LÆSTER OG LADNING 200 TDR KORN OG
             MALT M.M. PÅ VEJ TIL BERGEN + 1/2 FRAGT
   B045  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  154A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    15-04-1722
       PERSON:    18 JOHAN  GIELF
       EJENDOMSNR: 919
       OPLYSNING: MISTET 2/5 AF SKIB "ST.JOHS." 14
             LÆSTER OG LADNING 200 TDR KORN OG
             MALT MM PÅ VEJ TIL BERGEN + 1/2 FRAGT
   B046  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  154A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    15-04-1722
       PERSON:    40 ANNE ELISABETH SAL.  LYSHOLMS ENKE
       EJENDOMSNR: 919
       OPLYSNING: MISTET 1/5 AF SKIB "ST.JOHANNES" 14
             LÆSTER OG LADNING 200 TDR KORN OG
             MALT M.M. PÅ VEJ TIL BERGEN
   B047  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  154B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    04-03-1709
             REFERAT VED RETSMØDE 27/4 OG 4/5 1722
       LÅNTAGER:   29 WILLADS  JENSEN,
       LÅNGIVER:   48 FATTIGES FORSTANDER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD VED TORVEGADEN
             BRÆNDT VED ILDEBRANDEN 1711
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  47
       EJENDOMSNR: 37A
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000
   B048  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  155B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    27-04-1722
       PERSON:    56 PEDER  STILLING
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: MØDER FOR SIN FAR WILLADS JENSEN
   B049  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  157A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    18-04-1722
       LÅNTAGER:   14 CHRISTOPHER  SEJER, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   28 JOHAN CHRISTOPHER  JENSEN, KGL.MAY.TOLDER
                V.PRÆSTØ TOLDST I VORDINGBORG
                OG KONST. AMTSFORVALTER OVER VORDINGBORG
                AMT
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADENS SØNDRE SIDE
             ML. HANS CHRISTOPHER MILLERS OG JOHAN GIELFS
             NYOPBYGTE HUSE (NYOPBYGT)
             UDLEJET TIL HENDRICH SMIDT
       PANT II:  BYGGEPLADS NÆST VED
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 26
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000

Præstø Justitsprotokol 1720-1727 (fortsat fra B050)

   B050  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  158A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    19-04-1722
       LÅNTAGER:   14 CHRISTOPHER  SEJER, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   1 JOHAN ARENDTSEN DAM, SKIPPER I KORSØR
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADENS SØNDRE SIDE
             ML. HANS ERICHSEN MARUPS OG WILLADS JENSENS
              GAARDE.
       PANT II:  MØBLER OG BOHAVE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
             DELT OP I TO PORTIONER: NR. B050 OG NR. B051
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 34
       PRIORITET: 2
             EFTER MAG. IVER DAMS OBL. PÅ 500 RDL.
       SLETTET:  00-00-0000
   B051  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  158A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    19-04-1722
       LÅNTAGER:   14 CHRISTOPHER  SEJER, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   1 JOHAN ARENDTSEN DAM, SKIPPER I KORSØR
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADENS SØNDRE SIDE
             NYOPBYGT ML.HANS CHRISTOPHER MILLERS OG JOHAN
              GIELFS NYOPBYGDE HUSE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
             DELT OP I TO PORTIONER: NR. B050 OG NR. B051
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 26
       PRIORITET: 2
             EFTER JOHAN CHRISTOPHER JENSENS OBL. PÅ 200RDL
              AF 18/4 1722 NR.B049
       SLETTET:  00-00-0000
   B052  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  157B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    00-00-1709
             I HVERT FALD 1706-20-REF FRA SENERE SKØDE
       SÆLGER:    9 MARTHA BRUUN WINSLØVS, ENKE EFTER PROVST
       KØBER:    14 CHRISTOPHER  SEJER, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 25A
             (INDDRAGES HEREFTER I EJENDOM NR. 26)
       EJENDOM:  BYGGEPLADS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             MELLEM JOHAN GIELFS OG (HANS EGET?) NYOPFØRTE
              HUSE
   B053  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  158A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    19-04-1723
       PERSON:    14 CHRISTOPHER ELIASEN SEJER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OBLIGATION NR B050 OG B051 ER "BETALING" FOR
             EN LADNING FISKEVARER FRA BERGEN
             SOM JOHAM ARENDTSEN DAM HAR LEVERET
   B054  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  169A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    11-06-1722
       LÅNTAGER:   13 HANS MARTINUSSEN EISENBERG, SKRÆDDER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   12 HANS  EILERSEN, KGL MAY BIRKEDOMMER
                VESTER VORDINGBORG I BAARSE SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             ØST FOR NIELS MICHELSEN FISKER OG VEST FOR
              BYENS JOMFRUESTRÆDE
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 200
       EJENDOMSNR: 55
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   B055  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  170A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    11-06-1722
       LÅNTAGER:   32 MOGENS  LAURIDSEN, MØLLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   49 MICHEL  PEDERSEN, MØLLER I HELLEVADS
                MØLLE I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE
             NYOPFØRT ØST FOR PEDER RASMUSSEN SKRÆDER VEST
              FOR HANS TILHØRENDE VEJRMØLLE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
       EJENDOMSNR: 73
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  07-12-1739
   B056  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  170B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    11-06-1722
       LÅNTAGER:  983 NIELS  HANSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  976 NIELS  HANSEN, BOEMAND I ENGELSTRUP I
                EVESTRUP SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             ØSTEN OP TIL JØRGENJENSEN BÅDSMANDS HUS VEST
              FOR BIRTHE TØNNESIS HUS
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
       EJENDOMSNR: 07A
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  14-02-1754
   B057  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  173B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    30-01-1719
             REFERAT UNDER RETSSAG
       LÅNTAGER:   50 OLUF PEDERSEN SMED, SMED? I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   49 MICHEL  PETERSEN, MØLLER I HELLEVADS
                MØLLE I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   B058  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  173B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    20-03-1720
             REFERAT UNDER RETSSAG
       LÅNTAGER:   50 OLUF PEDERSEN SMED, SMED? I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   49 MICHEL  PETERSEN, MØLLER I HELLEVADS
                MØLLE I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
             REVERS PÅ OBLIGATION AF 30/1 1719 NR B057
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   B059  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  175B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    16-04-1716
       LÅNTAGER:   29 WILLADS  JENSEN,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   47 OLUF  OLSEN, SKIPPER I KØBENHAVN
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 300
             DE 200 SLD I KURANT KLINGENDE MØNT DE 100 I
              AUTORISEREDE SEDLER
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000
   B060  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  182B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    00-00-1710
             I HVERT FALD FRA FØR ILDEBRANDEN 1711 JVF
              RETSREF
       SÆLGER:    36 PEDER LAURIDSEN WEIBEL,  I PRÆSTØ
       KØBER:    41 JOHAN  LYSHOLM, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 37
       EJENDOM:
   B061  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  182B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    17-09-1721
             REFERAT FRA RETSSAG
       SÆLGER:    41 SAL JOHAN  LYSHOLMS, DØDSBO I PRÆSTØ
       KØBER:    39 JOHAN LORENTZ SCHMIDT, FULDMÆGTIG FOR
                KREDITORERNE I LYBECK
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 37
       EJENDOM:  GAARD OPFØRT 1712
   B062  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  104B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    08-09-1721
       PERSON:    5 BYFOGED  BARCHMAN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: KØBER EN STOLESTADE I PRÆSTØ KIRKE
   B063  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  182A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    10-08-1722
       PERSON:    45 KAPTAJN MOGENS  NØRREGAARD
       EJENDOMSNR: 11
       OPLYSNING: IFØLGE RETSREF GÅR BYENS ØSTRE RENDE
             GENNEM HANS GRUND

Præstø Justitsprotokol 1720-1727 (fortsat fra B064)

   B064  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  182B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    10-08-1722
       PERSON:    41 SAL JOHAN  LYSHOLM
       EJENDOMSNR: 37
       OPLYSNING: IFØLGE RETSREF GÅR BYENS MIDTERSTE
             RENDE GENNEM HANS GRUND OG VIDERE
             NORDEN TIL STRANDEN
   B065  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  183A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    10-08-1722
       PERSON:    14 CHRISTOPHER  SEJER
       EJENDOMSNR: 34
       OPLYSNING: BYENS TREDIE OG VESTRE RENDE GÅR IFØLGE
             RETSREFERAT GENNEM HANS GRUND OG
             SØNDEN UD TIL STRANDEN
   B066  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  188B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    28-09-1721
       LÅNTAGER:   19 AUGUSTINUS  HAARD, SOGNEPRÆST FOR PRÆSTØ
                SKIBINGE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   51 JØRGEN FRIDRICH  PHISTER, KGL MAY
                LØJTNANT
       PANT I:   VAANINGER PÅ 10 FAG
             2 STK SØNDEN FOR PRÆSTØ KIRKES MUR BEBOET AF
              CAPPELLANEN OG EN HAN-
             SKEMAGER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 59
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  04-04-1725
             KVITTERING DAT 4/4 25 MEN OBLIGATION ER FØRST
              SLETTET 12/7 1728
   B067  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  189A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    05-10-1722
       SÆLGER:    29 WILLADS  JENSEN,  I PRÆSTØ
       KØBER:     8 HANS  BROAGER, KAPPELLAN I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 52
       EJENDOM:  ØDE BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             MELLEM LAURIDS LAURIDSEN BARTSKÆR OG PEDER
              LAURIDSEN SKOMAGER
   B068  TYPE:    SKØDE
             AUKTIONSSKØDE UDSTEDT AF PRÆSTØ BYFOGED
       SIDE NR:  191A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    19-09-1722
       SÆLGER:    7 HANS CHRISTOPHER  BOLMAND,  I PRÆSTØ
       KØBER:    59 JENS  WEISMANN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  110
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 57
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             ØST FOR KLOKKERESIDENSEN OG VEST FOR NATHANAEL
              BENTERS IBOENDE GAARD
   B069  TYPE:    SKØDE
             AUKTIONSSKØDE,DA M.B. ER DØD.SKØDET ER UDSTEDT
              AF MAG.J.B.HANSTEEN
       SIDE NR:  132A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    11-06-1721
       SÆLGER:    9 MARTHA  BRUUN, ENKE EFTER PROVST I PRÆSTØ
       KØBER:     7 CHRISTOPHER  BOLMANN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 57
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADENS NORDRE SIDE MED 7 FAG TIL GADEN
             VEST FOR NATANAEL BENTERS OG ØST FOR KLOKKERENS
             IBOENDE HUS.
   B070  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  169B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    26-06-1712
             REFERAT VED AFLYSNING
       LÅNTAGER:   13 HANS MARTINUSSEN EISENBERG, SKRÆDDER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   38 HANS NIELSEN LIND, DEGN I BAARSE SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 200
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET:
       SLETTET:  22-06-1722
   B071  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  191B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    22-09-1722
       LÅNTAGER:   59 JENS NIELSEN WEISMAND, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   61 RUDOLPH  SCHINCHEL, JUNKER PÅ BÆKKESKOV I
                EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADENS SØNDRE SIDE
             MELLEM MONSIEUR BENTERS IBOENDE GAARD OG
              KLOKKERBOLIGEN
       PANT II:  AL LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 57
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  08-03-1745
             SØGT SLETTET 1726 19/8, VIDE JUSTITSPROT FOL
              488B
   B072  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  192A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    03-10-1722
       LÅNTAGER:   8 HANS JENSEN BROAGER, KAPELLAN I PRÆSTØ
                SKIB. JUNGSHOVED I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   62 MAGISTER IVER  DAM, SOGNEPRÆST I UDBY OG
                ØRSLEV I UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             ØST FOR PEDER SKOMAGER OG VEST FOR LARS BARBER
              BREDDE Ø-V 35ALEN
             OG I SN 77 ALENS LGD BESTÅENDE AF 8 FAG
       PANT II:  AL LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 52
       PRIORITET: 1
             SKØNNET UDFRA SAMMENHÆNG
       SLETTET:  05-07-1723
   B073  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  193A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    19-10-1722
       PERSON:    14 CHRISTOPHER  SEJER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: LOD LØSE KGL.BESKYTTELSESBREV DER I
             3 ÅR FRITAGER HAM FOR KREDITORERS
             KRAV OG TILTALE MOD ANSVAR FOR KONSUMP
   B074  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  194A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    26-10-1722
       PERSON:    29 WILLADS  JENSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: AUKTIONLYSNING FOR LØSØRE UDLAGT TIL
             BETALING TIL OLUF OLSEN SKIPPER I
             KØBENHAVN HANS OBLIGATION
   B075  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  198A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    12-11-1722
       SÆLGER:    29 WILLADS  JENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    63 JØRGEN HANSEN SVAN, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  125
       EJENDOMSNR: 921
       EJENDOM:  HALVPART I JAGT "ST.JØRGEN" KOMPLET
             DEN ANDEN HALVPART INDEHAVES AF JENS POVELSEN
   B076  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  198A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    12-11-1722
       SÆLGER:    29 WILLADS  JENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    64 JENS  POVELSEN, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  125
       EJENDOMSNR: 921
       EJENDOM:  HALVPART I JAGT "SCT JØRGEN" KOMPLET
             DEN ANDEN HALVPART INDEHAVES AF JØRGEN HANSEN
              SVAN
   B077  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  198B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    12-11-1722
       PERSON:    29 WILLADS JENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       PERSON:    18 JOHAN  GIELF, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       OPLYSNING: NÆVNES BESVOGRET, DA J.G.UNDERSKRIVER
              OBLIGATION TIL VITTERLIGHED
       EJNDOMSNR: ---
   B078  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  206B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    05-12-1722
       LÅNTAGER:   65 ANNIKEN ARGENS SAL FRIDRICH PEDERSENS,
                ENKE EFTER TOLDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   42 JØRGEN  MADSEN, BORGER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD OG LEJEVAANING
             PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR PEDER
              HERMANDSEN VESTEN OP TIL KAPTAJN NØRREGAARD
       PANT II:  AL LØSØRE KVÆG MM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 300
             FORSVARERSALÆR OG UDLÆG TIL REJSER OG
              BEKOSTNINGER I SAGEN MOD SOG-
             NEPRÆSTEN AUGUSTINUS HAARD
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000

Præstø Justitsprotokol 1720-1727 (fortsat fra B079)

   B079  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  208A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    16-12-1722
       LÅNTAGER:   27 MARCUS HOLGERSEN GYNGE, TOBAKSSPINDER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   62 MAGISTER IVER  DAM, SOGNEPRÆST I UDBY OG
                ØRSLEV SOGN I UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             MELLEM KIRSTINE SAL. MICHEL THOMASSEN OG JOHAN
              GIELF BESTÅENDE AF 10 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STAKIT HOLM
       PANT III:  AL LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 30
       PRIORITET: 1
             EFTER SKØN
       SLETTET:  14-06-1727
             SLETTET 25/2 1743 PÅ SAL MARCUS HOLGERSENS
              ARVINGERS VEGNE
   B080  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  211B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    11-01-1723
       PERSON:    66 HANS KIRCHMAND TOLDER AF VORDINGBORG
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: AFLAGTE ED TIL HANS MAJ FOR TOLDER-
             TJENESTEN HER I PRÆSTØ
   B081  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  212B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    14-12-1722
       LÅNTAGER:   18 JOHAN  GIELF, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   51 JØRGEN JOCHUM  PHISTER, KGL MAY LØJTNANT
                I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             AF 44 FAG TIL GADEN VESTEN OP TIL BYENS BRO
              ØSTEN OP TIL JØRGEN MADSEN
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-12-1725
   B082  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  218B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    08-02-1723
       PERSON:    65 SAL ANNIKEN ARGENS SAL FRIDRICH PEDERSENS
                ENKE
       EJENDOMSNR: 13
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING EFTER TOLDERENKEN
             SENERE VEDR HENDES 2 EFTERLADTE GAARDE
   B083  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  219A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    15-02-1723
       PERSON:    6 NATHANAEL BENTER KONSUMPTIONSFORPAGTER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: VED BYENS VESTERPORT BEKLAGER SIG AT
             BØNDERNE HOLDER UDEN FOR BYEN OG AT
             BORGERNE SELV HENTER DERES VARER DER
   B084  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  227A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    05-04-1723
       PERSON:    67 JENS SIMONSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SØFARER FØDT I HOLSTEN
   B085  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  227A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    05-04-1723
       PERSON:    65 SAL ANNIKSEN ARGENS SAL FRIDRICH PEDERSENS
                ENKE
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING TIL 14/4 1723
   B086  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  227A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    10-04-1723
       PERSON:    68 ERLAND ENGELSEN SKIPPER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKIPPER OG SEJLINGSMAND
             FØDT I SKÅNE
   B087  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  235B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    10-05-1723
       PERSON:    69 ANDERS HENRIKSEN KALLEHAUGE
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: NÆVNES SOM FORR ÅRS KÆMNER
   B088  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  244B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    21-06-1723
       LÅNTAGER:   8 HANS JENSEN BROAGER, KAPPELLAN I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   62 MAGISTER IVER  DAM, SOGNEPRÆST TIL UDBY
                OG ØRSLEV I UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             VESTEN OP TIL PEDER SKOMAGER ØSTEN OP TIL LAURS
              BARBERER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 52
       PRIORITET: 1
             SKØNNET UDFRA SAMMENHÆNG
       SLETTET:  13-12-1726
   B089  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  251A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    12-06-1715
             REFERAT FRA RETSSAG
       LÅNTAGER:   19 AUGUSTINUS  HAARD, SOGNEPRÆST TIL PRÆSTØ
                SKIBINGE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   70 VICEPROVST MAGISTER HANS ZACHARIASEN PÅ
                VEGNE PRÆSTEENKEKASSEN, INSTITUTION I
                KØBENHAVN (BISKOP WORM)
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 150
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000
             OPSAGT TIL 11/6 1723
   B090  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  255A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    27-09-1723
       PERSON:    71 MARCUS MOGENSEN STRØM
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKOMAGER
   B091  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  255A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    27-09-1723
       PERSON:    72 ANDREAS HANSEN VÆVER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM VÆVER
   B092  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  255A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    27-09-1723
       PERSON:    73 JEPPE  HØJ
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB FOR AT ARBEJDE FOR GODTFOLK
   B093  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  255A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    27-09-1723
       PERSON:    74 NICOLAJ  JENSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB AT ARBEJDE FOR GODTFOLK
   B094  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  255A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    27-09-1723
       PERSON:    75 FRIDRICH  EILER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB AT ARBEJDE FOR GODTFOLK
   B095  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  255A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    27-09-1723
       PERSON:    76 ASMUS  BURMESTER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB AT ARBEJDE FOR GODTFOLK

Præstø Justitsprotokol 1720-1727 (fortsat fra B096)

   B096  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  255A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    27-09-1723
       PERSON:    77 MATTHIAS  BOJE
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB AT ARBEJDE FOR GODTFOLK
   B097  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  265A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    08-01-1724
       PERSON:    65 SAL ANNIKE ARGENS HUS BEBOES AF BIERRING
                VED SKIFTET
       EJENDOMSNR: 12
       OPLYSNING:
   B098  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  265 I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    18-12-1723
       LÅNTAGER:   19 AUGUSTINUS  HAARD, SOGNEPRÆST TIL PRÆSTØ
                SKIBINGE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   78 JACOB BARTHOLOMÆISEN HANSTEEN, SOGNEPRÆST
                I VORDINGBORG
                KASTRUP PROVST I BAARSE HERRED
       PANT I:   KORNTIENDER
       PANT II:  HØJTIDSOFFER
       PANT III:  NÅDSENSÅR O.M.A.
       LÅNESUM RDL: 630
             J.B.HANSTEENS UDLÆG TIL JØRGEN MADSEN EFTER
              H.R.DOM AF 15/11 1723.
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   B099  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  266B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    10-01-1724
       PERSON:    79 JACOB  KRØGE
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM BAGER
   B100  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  266B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    10-01-1724
       PERSON:    80 MATTHIAS CARLSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKOMAGER
   B101  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  268B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    11-12-1723
       LÅNTAGER:   81 HANS  KALLEHAVE, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 LUDOLPH LAHMAN SOM FATTIGES FORSTANDER,
                INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             VEST FOR JEPPE BERTELSEN POTTEMAGERS HUS ØST
              FOR ØDE BGPLADS UD TIL TORVESTRÆDE
       PANT II:  ENG PÅ STAKIT HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
             GAVE FRA SAL SOGNEPRÆST LAURIDS RASMUSSE 20/2 1598
              TIL DE FATTIGE
       EJENDOMSNR: 40
       PRIORITET: 2
             1.PRIORITET INDEHAVES AF FRØKEN OFFENBERG PÅ
              BÆKKESKOV PÅ 60SLDL
       SLETTET:  19-11-1760
   B102  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  269B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    07-05-1724
       PERSON:    83 HANS JØRGENSEN SVAN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SØFARENDE
   B104  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  269A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    00-00-1711
       LÅNTAGER:   85 PEDER JØRGENSEN, BAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   86   OFFENBERG, FRØKEN PÅ BÆKKESKOV I
                EVERDRUP SOGN BÅRSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  60
       EJENDOMSNR: 40
             SENERE PLACERES LÅNET I HVERT FALD MED 1.
              PRIORITET I DENNE EJEND.
             SE NR B101
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   B105  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  275B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    06-03-1724
       PERSON:    87 HANS PEDERSEN SKRÆDDER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKRÆDDER
             FØDT I NAKSKOV
   B106  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  295B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    12-06-1724
       SÆLGER:    93 MAREN PEITERSDT SAL NIELS
                JYDES,CHRISTENSEN, ENKE I PRÆSTØ
       KØBER:    89 MATTHIAS SALOMON LAURIDTZEN, SKOMAGER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 67
             VIDERESOLGT 4/12 1758 IFØLGE PÅTEG-NING TIL
              MORTEN MØLLER
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE ØST FOR PEDER
              MORTENSEN
             OG VEST FOR ØDE BGPLADS SOM HANS MARTINUSEN TIL
              SIN HAVE HAR INDHEGNET BESTÅENDE
             AF 7 FAG TIL GADEN SAMT TILLIGGENDE ENG PÅ DEN
              STORE HOLM I BOLEFJOR
   B107  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  295B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    14-06-1724
       LÅNTAGER:   89 MATTHIAS SALOMON LAURIDSEN, SKOMAGER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   62 MAGISTER IVER  DAM, SOGNEPRÆST FOR UDBY
                OG ØRSLEV I UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE
             ØST FOR PEDER MORTENSEN VEST FOR HANS
              MARTINUSENS HAVEPLADS BESTÅENDE AF 7 FAG
              T.GADEN
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
       EJENDOMSNR: 67
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  03-09-1733
             DOG FØRST SLETTET I JUSTITSPROT 28/6 1751
   B108  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  296A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    12-06-1724
       LÅNTAGER:   90 NIELS POVELSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   91 PEDER RASMUSSEN BANG, LADEFOGED PÅ NYSØ I
                PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             ØST FOR JOHAN GIELFS HUS SOM BEBOES AF LTNT
              PHISTER VEST FOR ØDE AFBRÆNDT BGPLADS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 24
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1742
   B109  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  296A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    11-06-1742
             TRANSPORT AF OPRINDELIG OBLIGATION AF 12/6 1724
              (FRA SVIGERFADEREN) NR B108
       LÅNTAGER:   90 NIELS POVELSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   92 DIDERICH CHRISTIAN  SCHADE, DEGN I
                SVÆRDBORG SOGN HAMMER HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
       PANT II:      100
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 24
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-06-1754
   B110  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  295A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    12-12-1709
             REFERAT VED AFLYSNING 19/6 1724
       LÅNTAGER:   93 NIELS CHRISTENSEN JYDE,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG DE FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  30
       EJENDOMSNR: 67
       PRIORITET: 1
             SKØNNET UDAF SAMMENHÆNGEN
       SLETTET:  17-06-1724
   B111  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  295A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    16-08-1715
             REFERAT VED AFLYSNING 19/6 1724
       LÅNTAGER:   90 NIELS POVELSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   94 MAGISTER PEDER  FALENKAMP, SOGNEPRÆST I
                STAVREBY I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 24
       PRIORITET: 1
             SKØNNET UD AF SAMMENHÆNG
       SLETTET:  14-06-1724

Præstø Justitsprotokol 1720-1727 (fortsat fra B112)

   B112  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  303A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    10-07-1724
       PERSON:    18 JOHAN GIELF OG IVER TROELSEN
       EJENDOMSNR: 64
       OPLYSNING: DOM MELLEM DE TO ANGÅENDE EN JOHAN GIELF
              TILHØRENDE
             VEJRMØLLE MED MØLLEHUS OG HAVE SOM
             IVER TROELSEN SKULLE LEJE
   B113  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  312B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    28-08-1724
       PERSON:    95 HANS CHRISTOPHER MILLER NÆVNES SOM
                FELDBEREDER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: VEDR FORÆLDET REGNING FRA 1703
   B114  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  314A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    04-09-1724
       PERSON:    54 CHRISTIAN CARL STATELIN
       EJENDOMSNR: 38
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ HANS GAARD
   B115  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  322A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    07-10-1724
       LÅNTAGER:   32 MOGENS LAURIDSEN MØLLER, MØLLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   49 MICHEL PETERSEN MØLLER, MØLLER I HELLEVADS
                MØLLE I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   VEJRMØLLE PÅ GRØNNEGADE
             NORDRE SIDE VEST FOR RYTTERBARAKKERNE OG ØST
              FOR HANS NYOPBYGTE HUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 250
       EJENDOMSNR: 73A
       PRIORITET: 2
             EFTER 50 SLETDALER TIL SAMME MAND MED FØRSTE
              PRIORITET AF 11/6 1722
       SLETTET:  24-12-1725
   B116  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  325A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    16-10-1724
       PERSON:    96 HANS MORTENSEN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM DAGLEJER
             FØDT I KØGE
   B117  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  325A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    07-10-1724
       PERSON:    97 MICHEL PEDERSENS HUSTRU KIRSTEN LARSDATTER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: ARVEAFKALD FOR FÆDRENE OG MØDR ARV
             HELLEVADS MØLLER
   B118  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  331B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    24-03-1719
       LÅNTAGER:   14 CHRISTOPHER SEJER, FØDT VÆRGE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   98 MARIA MARGRETHE PEDERSDT JOH FRIDR REIMERS
                HUSTRU, SKRÆDERKONE I KØBENHAVN
       PANT I:
             DETTE ER IKKE EN OBLIGATION MEN ARVEAFKALD
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  50
             ARVELOD IFØLGE SKIFTEBREV AF 24/3 1719 EFTER
              PEDER MADSEN I PRÆSTØ
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET:
       SLETTET:  27-11-1724
             REFERAT FRA AFLYSNING
   B119  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  332B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    02-12-1724
       LÅNTAGER:   14 CHRISTOPHER SEJER, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   99 MADAME DOROTHEA SALIG CHRISTEN LARSENS,
                ENKE I HARALDSTED SOGN RINGSTED HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             ØST FOR HANS ERIKSEN MARUP OG VEST FOR WILLADS
              JENSEN
       PANT II:  ENGEN PÅ HOLMEN
       PANT III:  GODS MØBLER KRAMVARER
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 34
       PRIORITET: 2
             NÆST EFTER MAGISTER IVER DAMS FØRSTE PRIORITET
              PÅ 500 RIGSDALER
       SLETTET:  00-00-0000
   B120  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  333A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    02-12-1724
       LÅNTAGER:   14 CHRISTOPHER SEJER, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   99 MADAME DOROTHEA SALIG CHRISTEN LARSENS,
                ENKE I HARALDSTED SOGN RINGSTED HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE SOM
             BIRKEDOMMER HANS AASTRUP LEJER MELLEM HANS
              CHRISTOPHER MILLER OG JOHAN
             GIELF
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 26
       PRIORITET: 2
             NÆST EFTER AMTSFORVALTER JOHAN CHRISTOPHER
              MILLERS 200 RIGSDALER
       SLETTET:  00-00-0000
   B121  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  333A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    02-12-1724
       PERSON:    54 CHRISTIAN CARL STATELIN ER CHRISTOPHE
                SEJERS SVOGER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING:
   B122  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  336B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    15-01-1725
       PERSON:    18 JOHAN GIELF LADER LYSE TIL
       EJENDOMSNR: 64
       OPLYSNING: AUKTION I MØLLEHUSET LIGE OVER
             FOR SOGNEPRÆSTENS RESIDENS HVOR JEPPE
             HØJ NU BOR EFTER IVER TROELSEN MØLLER
   B123  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  339A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    22-01-1725
       LÅNTAGER:   45 MOGENS NØRREGAARD, KAPTAJNLØJTNANT I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   62 MAGISTER IVER DAM, SOGNEPRÆST FOR UDBY
                OG ØRSLEV I UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             MELLEM MONSIEUR LAURIDS BJERRINGS GAARD OG
              MARGRETHE SKONNINGS HUS BESTÅENDE AF 7 FAG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN LØSØRE
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 11
       PRIORITET: 2
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
       SLETTET:  24-12-1726
   B124  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  340A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    04-01-1725
       LÅNTAGER:  100 MELCHIOR FOLSACH, SKOVRIDER I LUNDBY
                SOGN HAMMER HERRED
       LÅNGIVER:  101 BIRGITTE EJLERSDT DT AF SALIG EILERSEN,
                ARVING I PRÆSTØ
       PANT I:   IBOENDE HUS (UDEN SPEC)
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 200
             FÆDRENDE ARV EFTER HANS EILERSEN
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET:
       SLETTET:  22-12-1727
   B125  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  380A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    26-02-1722
       SÆLGER:    54 CHRISTIAN CARL STATELIN, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       KØBER:    102 JENS OLSEN AF RONEKLINT,  I JUNGSHOVED
                SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:  47
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 920
       EJENDOM:  HALVPART I JAGT "ST JOHANNES" 7 LÆSTER
             KØBT 10/5 1721 SAMMEN MED CHRISTOPHER SEJER
   B126  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  380A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    26-03-1725
       SÆLGER:    14 CHRISTOPHER SEJER,  I PRÆSTØ
       KØBER:    103 OLUF HANSEN AF RONEKLINT,  I JUNGSHOVED
                SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  256
       EJENDOMSNR: 920
       EJENDOM:  HALVPART I JAGT "ST JOHANNES" 7 LÆST
             KØBT 10/5 1721 SAMMEN MED CHRISTIAN CARL
              STETELIN

Præstø Justitsprotokol 1720-1727 (fortsat fra B127)

   B127  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 28/11 1722
       SIDE NR:  380B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    05-03-1725
       SÆLGER:    3 SALIG PEDER RASMUSSEN BAGERS, DØDSBO I
                PRÆSTØ
       KØBER:    18 JOHAN GIELF, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  207
       EJENDOMSNR: 29
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADENS SØNDRE SIDE
             ØST FOR THOMAS JØRGENSENS IBOENDE GAARD VEST FOR
              HANS ERICHSEN MARUPS NYOPBYGTE GAARD
   B128  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  381A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    26-03-1725
       SÆLGER:    18 JOHAN GIELF, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    104 JOHAN HAGEMAND,  I BORRE SOGN MØNBO
                HERRED
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 29
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             ØST FOR THOMAS JØRGENSENS IBOENDE GAARD VEST FOR
              HANS ERICHSEN MARUPS NYOPBYGTE GAARD
   B129  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  384B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    17-04-1725
       SÆLGER:   105 KIRSTEN ANDERSDT SALIG CHR NIELSE GRUMS,
                ENKE I PRÆSTØ
       KØBER:    106 ANDERS PEDERSEN HANSKEMAGER, HANSKEMAGER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 08
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE BESTÅENDE AF 6 FAG
             ØST FOR JENS OLSENS IBOENDE HUS OG VEST FOR
              NIELS HANSENS IBOENDE HUS
   B130  TYPE:    SKØDE
             AUKTION 19/3 1723
       SIDE NR:  386B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    17-04-1725
       SÆLGER:    65 SALIG ANNIKE ARGENS, STERVBO I PRÆSTØ
       KØBER:    107 LAURIDTZ BIERRING,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  267
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE BESTÅENDE AF 9 FAG
              TIL GA-
             EN OG 33 FAG TIL GAARDEN SAMT HESTEMØLLE OG
              BYGGEPLADS VEST FOR KAPT-LØJTN.
             MOGENS NØRREGAARDS IBOENDE HUS ØST FOR LØJTN
              STEPHAN HOLTFRETZERS IBOENDE GAARD
   B131  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  387A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    17-04-1725
       LÅNTAGER:  107 LAURIDTZ BIERRING,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   65 TOLDERENKEN ANNIKE ARGENS, STERVBO I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             BESTÅENDE AF 9 FAG TIL GADEN OG 33 FAG TIL
              GAARDEN VEST FOR KAPTAJNLØJTNANT MOGENS
             NØRREGAARDS IBOENDE HUS OG ØST FOR LØJTNANT
              STEPHAN HOLTFRETZERS IBOENDE GAARD
       PANT II:  HESTEMØLLE SAMMESTEDS
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 267
             KØBSSUM VED AUKTION AF AFDØDES GAARD SE SKØDE NR
              B130 AF 17/4 1725
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-06-1728
   B132  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  393B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    04-06-1725
       LÅNTAGER:   32 MOGENS LAURIDSEN MØLLER, MØLLER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  108 ELLEN LAURIDSDT (HANS SØSTER,
                TJENESTEPIGE PÅ HOLMEGAARD I HOLME OLSTRUP
                SOGN HAMMER HERRED
       PANT I:   VEJRMØLLE PÅ GRØNNEGADE
             NORDRE SIDE VEST FOR RYTTERBARAKKERNE ØST FOR
              HANS NYOPBYGTE IBOENDE HUS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 106
             MØDRENE ARV
       EJENDOMSNR: 73A
       PRIORITET: 3
             EFTER 300 SLETDALER NEMLIG I PRIORITET 50
              SLETDALER 2 PRIORITET 250 SLETDALER
       SLETTET:  24-12-1725
   B133  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  393B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    04-06-1725
       PERSON:    32 MOGENS LAURIDSEN MØLLERS
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: STEDFAR ER IFØLGE OBLIGATION AF DD MICH PEDERSE
             MODEREN ER SALIG GUNDEL NIELSDT
             SØSTER ER ELLEN LAURIDSDT PÅ HOLMEGD
   B134  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  402B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    03-07-1725
       PERSON:    13 HANS MARTINUSSEN EISENBERG
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTE EFTER HANS AFDØDE HUSTRU
   B135  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  405A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    12-03-1725
       LÅNTAGER:   8 HANS JENSEN BROAGER, KAPPELLAN I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  109 JOHAN NICOLAI VOIGT, KOMMERCERAAD TIL
                NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  60
             FOR EGE- OG FYRRETØMMER KALK OG STEN TIL HANS
              BYGNING I PRÆSTØ
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 52
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  29-05-1733
             DOG FØRST SLETTET I TINGBOGEN 26/3 1743
   B136  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  408B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    23-07-1725
       PERSON:    18 JOHAN GIELF
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: KAUTIONERER FOR NATHANAEL BENTER
   B137  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  408B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    23-03-1725
       SÆLGER:   110 STEFFEN HOLTZFRETER, KGL MAY SØLØJTNANT
                I PRÆSTØ
       KØBER:    104 JOHAN HAGEMAN,  I BORRE SOGN MØNBO
                HERRED
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  100
       EJENDOMSNR: 922
       EJENDOM:  JAGT "FORTUNA" 2LÆSTER (HALVPART)
             DEN ANDEN HALVPART BEHOLDER STEFFEN HOLTZFRETER
              SELV
             KØBT FRA PRERO I POMMERN
   B138  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  412B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    13-08-1725
       PERSON:   111 NIELS CARSTENSEN MØLLER
       EJENDOMSNR: 64
       OPLYSNING: NÆVNES SOM BRUGER AF JOH GIELFS MØLLE
   B139  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  419A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    27-08-1725
       PERSON:   112 HANS MORTENSEN GRENADER BEGÆREDE
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: ARVEPART FOR SIG OG SIN BROR IFØLGE
             SKIFTE AF 16/1 1711 EGTER MODEREN
   B140  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  426A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    24-09-1725
       PERSON:    62 MADAME SALIG MAGISTER IVER DAM AF UDBY
                LYSTE TIL
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING:
             AUKTION I UDBY PRÆSTEGAARD PAA
             ADSKILLIGT GODS OG LØSØRE SAMT KVÆG
   B141  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  436B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    15-10-1725
       PERSON:   113 CONRAD LUDVIG
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SLAGTER
             FORHEN RYTTER VED MAJOR SVANES KOMP.

Præstø Justitsprotokol 1720-1727 (fortsat fra B142)

   B142  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  449B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    11-09-1717
       LÅNTAGER:   19 AUGUSTINUS HAARD, SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   32 MOGENS LAURIDSEN MØLLER, MØLLER I PRÆSTØ
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
             REFERAT FRA AFLYSNING
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET:
       SLETTET:  24-12-1725
   B143  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  449B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    18-12-1725
       SÆLGER:    89 MATHIAS SALOMON LARSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    114 CASPAR VALENTINSEN HAMMERSCHMIDT,
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  10
       EJENDOMSNR: 68
       EJENDOM:  10 ALEN JORDSMON PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE
             VED DEN VESTER ENDE NÆST VED STOLPEN AF PEDER
              MORTENSENS HUSIS ØSTER
             ENDE 10 SJÆLLANDSKE ALEN DERAF I ØSTER OG
              VESTER
   B144  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  451B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    23-01-1726
       PERSON:    14 CHRISTOPHER SEJER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING OVER EN DEL GODS
             BYFOGEDEN FOR HAM HAR KØBT AF HAM:
             SØLV TIN KOBBER MESSING MALM JERNFAN
   B145  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  456B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    17-01-1726
       SÆLGER:    32 MOGENS LARSEN MØLLER, MØLLER I PRÆSTØ
       KØBER:    114 CASPAR VALENTINSEN HAMMERSCHMIDT,
       PRIS RIGSD:  420
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73A
       EJENDOM:  VEJRMØLLE PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE MED
              BYGGEPLADS
             Ø-V 45ALEN S-N 108 ALEN MED FORTOV SAMT REDSKAB
              OG MØLLESTEN ETC.
   B146  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  460B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    13-02-1726
       PERSON:    40 SAL ELISABETH SAL LYSHOLMS AFG ENKE
       EJENDOMSNR: 37
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ HENDES GAARD OG
             EFFEKTER
   B147  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  460B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    14-12-1725
       LÅNTAGER:   18 JOHAN GIELF, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   60 PEDER CLAUSEN KIRCHMAND, SELVEJERBONDE I
                AMMENDRUP I ALLERSLEV SOGN BÅRSE HERRED
                OPL FRA AFLYSNING 16/7 1770 JUSTITSPROT
                PAG 361- INTERESSANT HIST
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET:
       SLETTET:  24-01-1735
             VED SKIFTET EFTER LÅNGIVER DD ER DENNE
              OBLIGATION IKKE NÆVNT MÅ VÆRE ÆLDRE
   B148  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  461A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    18-02-1726
       PERSON:    42 JØRGEN MADSEN CONSUMPTIONSFORPAGTER
       EJENDOMSNR: 35
       OPLYSNING: FADER TIL MATTHIAS JØRGENSEN VEDR.
             KONSUMPTIONSBODENS SKORSTEN VED VESTERBRO
   B149  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  467A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    18-03-1726
       PERSON:   115 WILLADS JENSENS HUSTRU FØDT RIBERS BØRN
                GIVER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: ARVEKALD DET ER SØREN WILLADSEN
             STILLING I KØBENHAVN PEDER WILLADSEN STILL
             I BÅRSE JØRGEN WILLADSEN STILLING I KIRKEBOG
   B150  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  467A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    11-04-1716
       PERSON:   116 SØREN WILLADSEN STILLING HØRKRÆMMER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: I KØBENHAVN BEKRÆFTER MODT AF 25 RIGSDALER OG
              GIVE
             ARVEAFKALD FREMLAGT 18/3 1726
   B151  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  467A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    18-03-1726
       PERSON:    29 WILLADS JENSEN STILLING
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: ER KALDT SÅLEDES I ARVEAFKALD
   B152  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  467A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    14-03-1720
       PERSON:    56 PEDER WILLADSEN STILLING DEGN I BÅRSE
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: OG BELDRINGE TAKKER FOR 25 RIGSDALER I
             ARVEAFKALD FREMLAGT 18/3 1726
   B153  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  467 I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    17-12-1722
       PERSON:   117 JØRGEN WILLADSEN STILLING SKIPPER I
                KØBENHAVN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: TAKKER FOR MØDRENEARV PÅ 25 RIGSDALER I
             ARVEKALD FREMLAGT 18/3 1726
   B154  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  467B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    28-07-1725
       PERSON:   118 MOGEN ONERSEN FROM SVIGERSØN AF
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: WILLADS JENSEN STILLING GIVER HERMED
             ARVEAFKALD PÅ 25 RIGSDALER EFTER HANS HUSTRU
             MAREN WILLADSDTS SALIG MODER FØDT RIBER
   B155  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  470A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    24-04-1726
       PERSON:    40 SALIG ANNE ELISABETH SALIG LYSHOLMS
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING
   B156  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  480B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    08-07-1726
       PERSON:   119 MICHAEL JOHANSEN GIELF
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: FÅR GEBUHRSBREV SAMT BREV PÅ AT VÆRE
             FØDT AF ÆRLIGE FORÆLDRE DA HAN VIL
             NEDSÆTTE SIG PÅ "FREMMEDE STEDER" SOM
   B157  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  481A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    19-02-1726
       SÆLGER:   323 KIRSTEN BERETZDT SALIG HENRICH HANSENS,
                ENKE EFTER BYSKRIVER I PRÆSTØ
       KØBER:    37 HANS LARSEN SMED, SMED FORHENVÆRENDE I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   6
       EJENDOMSNR: 15
       EJENDOM:  2,75 ALEN JORDSMON PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VED
             DEN VESTER ENDE NÆST VED STOLPEN AF BEM HANS
              LARSEN HUS ØSTER ENDE HVILKEN PLADS
             HAR VÆRET MIT IBOENDE HUS TILHØRENDE HELT NED
              TIL STRANDEN
   B158  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  481B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    04-07-1726
       SÆLGER:   121 PEDER MORTENSEN,  I PRÆSTØ
       KØBER:    114 CASPAR VALENTINSEN HAMMERSCHMIDT,
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  90
       EJENDOMSNR: 68
       EJENDOM:  ØSTER DEL AF HANS IBOENDE HUS BESTÅENDE AF 7
              FAG
             PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE MED DEN ØSTER ENDE OP
              TIL MATHIAS SALOMONS GRUND VESTEN OP TIL HANS
              IBOENDE HUS
             MED HAVEPART NED TIL KAPP BROAGERS HAVEGÅRDE

Præstø Justitsprotokol 1720-1727 (fortsat fra B159)

   B159  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  485B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    14-08-1726
       PERSON:   122 MADAME CATHRINE MUNCHSGAARD SALIG CHRISTIAN
                WINSLØVS ENKES
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING FORETAGES VED
             REGIMENTSSKRIVER HANS SVANE HUN BOEDE
             EN AF RYTTERGAARDENE I BÅRSE
   B160  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  487A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    17-07-1725
       PERSON:    8 HANS BROAGER KAPELLAN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: IMMISSIONSFORRETNING I HANS BO IFØLGE
             KRAV FRA CHRISTOPHER SEJER PAA
             TØMMERMM
   B161  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  489B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    19-08-1726
       PERSON:   123 ERST GUDE SKOLEMESTER I PRÆSTØ
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: FIGURERER I EN DEL SAGER
   B162  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  489B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    11-06-1726
       LÅNTAGER:   59 JENS WEISMAND, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   63 JØRGEN HANSEN SVAN,  I PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             ØSTEN OP TIL NATANAEL BENTHERS IBOENDE GAARD OG
              VESTEN OP TIL KLOKKERENS VÅNING
       PANT II:  AL LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  80
       EJENDOMSNR: 57
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  19-12-1735
   B163  TYPE:    SKØDE
             AUKTIONSSKØDE
       SIDE NR:  500A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    03-09-1726
       SÆLGER:    40 SALIG ANNA ELISABETH SALIG LYSHOLMS,
                ENKES DØDSBO I PRÆSTØ
       KØBER:    124 ANDERS PEDERSEN, KØB- OG HANDELSMAND I
                VORDINGBORG
       PRIS RIGSD:  400
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 37
       EJENDOM:  GAARD MED HOSLIGG BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE
              SIDE VESTEN OP TIL
             CHRISTIAN CARL STATELINS TILHØRENDE GAARD ØSTEN
              OP TIL JØRGEN MADSENS GAARD OG BYGGEPLADS
              BESTÅENDE AF
             EN LÆNGE TVÆRHUS GADEN Ø-V 18 FAG OG U LÆNGE
              VED DEN VESTER ENDE S-N 19 FAG + 2 SMÅ LÆNGER
   B164  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  500A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    03-09-1726
       PERSON:    40 SALIG ANNA ELISABETH SALIG LYSHOLMS ENKES
                DØDSBOS EJENDOM
       EJENDOMSNR: 37
       OPLYSNING: TIL SKØDE NR B163 HØRER ENDVIDERE
             BYGGEPLADS KØBT AF SALIG MICHEL THOMASSEN
             MELLEM GAARD OG JØRGEN MADSENS TILHØRENDE
              BYGGEPLADS OG DE
   B165  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  500A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    03-09-1726
       PERSON:    40 SALIG ANNA ELISABETH SALIG LYSHOLMS ENKES
                DØDSBOS EJENDOM
       EJENDOMSNR: 37A
       OPLYSNING: TIL SKØDE B163: DEN ANDEN BYGGEPLADS SOM
             VENDER UD TIL TORVEG HVORPÅ BÅDE BY-
             ENS RÅDHUS OG WILLADS JENSENS GAARD STOD
   B166  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  500A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    03-09-1726
       PERSON:    40 SALIG ANNA ELISABETH SALIG LYSHOLMS ENKES
                DØDSBOS EJENDOM
       EJENDOMSNR: 37A
       OPLYSNING: BYGGEPLADS UD TIL TORVEG MELLEM CHR CARL
              STATELIN
             OG LUDOLPH LAHMANDS GAARDE (EJD NR 37)
   B167  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  500B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    03-09-1726
       LÅNTAGER:  124 ANDERS PEDERSEN, HANDELSMAND I
                VORDINGBORG
       LÅNGIVER:   40 SALIG ANNA ELISABETH SALIG LYSHOLMS ENKES
                STERVBO OG, ARVINGER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             CHR CARL STATELIN ØSTEN OP TIL JØRGEN MADSENS
              GAARD OG BYGGEPLADS BESTÅENDE AF BLG ETC
       PANT II:  BYGGEPLADS 2 STK
       PANT III:  ENG I BOLEFJORDEN
       LÅNESUM RDL: 400
             KØBSPRIS FOR DØDSBOETS EJENDOM KØBT VED AUKTION
              16/2 1726
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 37
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  09-06-1727
   B168  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  500B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    03-09-1726
       PERSON:   124 ANDERS PEDERSEN SVOGER TIL LYSHOLMS
                ARVINGER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING:
   B169  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  501B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    30-09-1726
       PERSON:   125 MICHEL HANSEN KSÆHER ?
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM KØBMAND
   B170  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  508A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    19-11-1726
       PERSON:    84 JØRGEN SVAN
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: SKRIFTETILLYSNING
   B171  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  508A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    19-10-1717
             REFERAT FRA RETSSAG 11-18/11 1726
       LÅNTAGER:  126 HANS JÆGER, BYSKRIVER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   62 MAGISTER IVER DAM, SOGNEPRÆST I UDBY OG
                ØRSLEV SOGN I UDBY SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 200
       EJENDOMSNR: 15
       PRIORITET:
       SLETTET:  11-12-1724
             JVF RETSREFERAT 28/4 1760 (C042)
   B172  TYPE:    SKØDE
             AUKTIONSSKØDE
       SIDE NR:  526B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    14-12-1726
       SÆLGER:    8 HANS BROAGER, CAPPELLAN I PRÆSTØ
       KØBER:    109 JOHAN NICOLAI VOIGT TIL NYSØ,
                COMMERCERÅD I PRÆSTØ LANDSG BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 52
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØST FOR PEDER
              LAURIDSEN
             KOMAGER VEST FOR LAURIDS LAURIDSEN BARTSKÆRS
              IBOENDE HUS BESTÅENDE AF 8 FAG MED
             TILLIGG BYGGEPLADS SAMT HAVE SYD FOR PEDER
              MORTENSENS HAVEPLADS
   B173  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  528B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    16-12-1726
       LÅNTAGER:   35 LAURIDTZ LAURIDTZEN BARTSKIER, BARTSKÆR I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  127 MORTEN IBSEN, VELAGTE UNGE KARL I
                FAXINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             HANS BROAGERS HUS OG ØSTEN OP TIL NIELS
              MICHELSENS HUS
       PANT II:  BRÆNDEVINSPANDE 21/2
       PANT III:  KAKKELOVN MM
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  80
       EJENDOMSNR: 53
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   B174  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  531B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    18-06-1709
             REFERAT FRA AFLYSNING
       LÅNTAGER:  128 PEDER RASMUSSEN SKRÆDER, BOENDE I
                TAPPERNØJE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
       LÅNGIVER:   12 HANS EILERSEN, BYFOGED I PRÆSTØ
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  40
       EJENDOMSNR: 72
       PRIORITET:
       SLETTET:  20-09-1726

Præstø Justitsprotokol 1720-1727 (fortsat fra B175)

   B175  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  531B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    20-12-1726
       LÅNTAGER:   45 MOGENS NØRREGAARD, KAPTAJN I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  129 ANDERS BØRGESEN, KGL MAY SKOVRIDER I
                ENDEGAARDE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             MELLEM LAURIDS BIERRINGS GAARD OG MARGRETHE
              SKONINGS HUS BESTÅENDE AF 7 FAG TIL GA-
             DEN MED TILHØRENDE BYGGEPLADS
       PANT II:  LØSØRE SPECIFICERET
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 11
       PRIORITET:
       SLETTET:  23-03-1743
             KVITTERET AF SALIG BØRRESENS ENKES SØN SKIPPER
              CHRISTIAN SCHRØDER
   B176  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  532A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    19-12-1726
       LÅNTAGER:  128 PEDER RASMUSSEN SKRÆDER, BOENDE I
                TAPPERNØJE VILDTBANEH
                VED STRANDEN
       LÅNGIVER:  129 ANDERS BØRGESEN, KGL MAY SKOVRIDER I
                ENDEGAARDE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             HEMMING GUDMANDSENS PLADS SOM NU MOGENS LARSEN
              MØLLER HAR BEBYGT OG VESTEN OP TIL
             HANS ANDERSENS SFBRÆNDTE ØDE PLADS
       PANT II:  LØSØRE I TAPPERNØJE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  40
       EJENDOMSNR: 72
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  06-02-1741
   B177  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  534A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    06-02-1727
       LÅNTAGER:   59 JENS WEISMAND, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  240 JOHAN WILHELM SMIDT, GARVER I KØBENHAVN
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             NATHANAEL BENTER IBOENDE GAARD VESTEN OP TIL
              KLOK-KERENS IBOENDE VAANING
       PANT II:  LØSØRE SPEC.
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 108
             GARVERVARER TIL SKOMAGERBRUG
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 57
       PRIORITET: 2
             EFTER JØRGEN HANSEN SVAN AF 11/6 1726 PÅ 80SLD
       SLETTET:  19-12-1735
   B178  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  538B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    03-03-1727
       PERSON:   212 JACOB HANSEN WULF
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGER OG INDVÅNER I PRÆSTØ FIK
             TINGVIDNE PÅ AT HAN VAR SYG OG SENGE-
             LIGGENDE AF VATTERSOT OA.
   B179  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  548B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    28-04-1727
       PERSON:    19 AUGUSTINUS HAARD
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING VED POUL SADOLIN
   B180  TYPE:    SKØDE
             KØBEKONTRAKT
       SIDE NR:  549B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    26-04-1727
       SÆLGER:   114 CASPAR VALENTINSEN HAMMERSCHMIDT, MØLLER I
                RØNNEBÆKSHOLM MØLLE
       KØBER:    210 HANS LAURIDSEN,  I KONGSTED SOGN FAKSE
                HERRED
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 73A
       EJENDOM:  VEJRMØLLE I PRÆSTØ MED HUS OG BYGGEPLADS
   B181  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  559A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    09-06-1727
       LÅNTAGER:  130 JOHAN  HANSTEEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   40 ANNE ELISABETH SALIG  LYSHOLMS, STERVBO I
                PRÆSTØ
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 700
       EJENDOMSNR: 37
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG DA DEN LOVEDE
              INDFØRSEL ER BORTKOMMET
       PRIORITET: 1
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
       SLETTET:  00-00-0000
   B182  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  559A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    09-06-1727
       SÆLGER:   124 ANDERS PEDERSEN, HANDELSMAND I
                VORDINGBORG
       KØBER:    130 JOHAN  HANSTEEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 37
       EJENDOM:  GAARD I PRÆSTØ SALIG MADAME ANNE ELISABETH
             SAL LYSHOLMS IBOENDE GAARD
   B183  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  560B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    26-04-1727
       SÆLGER:   110 STEPHEN  HOLTZFRETER, LØJTNANT I PRÆSTØ
       KØBER:    131 SØREN FRIDRICHSEN, BAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 13
       EJENDOM:  GAARD I PRÆSTØ: STEPHEN HOLTZFRETERS
             IBOENDE GAARD
   B184  TYPE:    OBLIGATION
             HALVPART AF OBLIGATION TIL JOHAN GIELF B185
       SIDE NR:  330B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    14-11-1724
       LÅNTAGER:  110 STEFFEN  HOLTFRETER, LØJTNANT I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   14 CHRISTOFFER  SEJER, BORGER I PRÆSTØ
       PANT I:   JAGT "FORTUNA"
       PANT II:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             LAURIDTS BIERRING OG PEDER HERMANDSEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  40
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 922
       PRIORITET: 2
             KUN 2 PRIORITET I HUSET EFTER TOLDERENKENS
              ANNIKE ARGENS ARVINGER PÅ GORDL
       SLETTET:  00-00-0000
   B185  TYPE:    OBLIGATION
             HALVPART AF OBLIGATION TIL CHRISTOPHER SEJER
              B184
       SIDE NR:  330B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    14-11-1724
       LÅNTAGER:  110 STEFFEN  HOLTZFRETER, LØJTNANT I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   18 JOHAN  GIELF, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   JAGT "FORTUNA" KALDET
       PANT II:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MELLEM
             LAURIDS BIERRING OG PEDER HERMANDSEN
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  40
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 13
       PRIORITET: 2
             KUN 2 PRIORITET I HUSET EFTER SALIG ANIKE
              ARGENS ARVINGERS I PRIORITET PÅ 60 SLETDALER
       SLETTET:  00-00-0000
   B186  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  094A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    14-07-1721
       PERSON:    90 NIELS POVELSEN SNEDKER
       EJENDOMSNR: 24
       OPLYSNING: HAR SIDEN BRANDEN 5/10 1711 BYGGET
             4 FAG HUS TIL GADEN MED TAGSTEN PÅ
             BEGGE SIDER OG SIDDER I GÆLD DERFOR
   B187  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  094B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    14-07-1721
       PERSON:   128 PEDER RASMUSSEN SKRÆDER
       EJENDOMSNR: 72
       OPLYSNING: HAR SIDEN BRANDEN 5/10 1711 BYGGET
             4 FAG HUS AF SØMMELIG KØBSTADSBYGNING
             OG SIDDER I GÆLD DERFOR. PÅ AFBRÆNDT
   B188  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  094B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    14-07-1721
       PERSON:    95 CHRISTOPHER MILLER FELDBEREDER
       EJENDOMSNR: 27
       OPLYSNING: HAR SIDEN BRANDEN 5/10 1711 OPSAT 7
             FAG HUS TIL GADEN MED KVIST PÅ 2 FAG OG
             11 FAG I ET TVÆRHUS ALT PÅ HANS AFBRÆNDTE
   B189  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  094B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    14-07-1721
       PERSON:    3 SALIG PEDER RASMUSSEN BAGERS ENKE
       EJENDOMSNR: 29
       OPLYSNING: HENDES SALIG MAND HAR SIDEN BRANDEN 1711
             OPSAT 4 FAG UD TIL GADEN OG 12 FAG TIL
             GAARDEN. ALT PÅ DERES AFBRÆNDTE PLADS

Præstø Justitsprotokol 1720-1727 (fortsat fra B190)

   B190  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  094B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    14-07-1721
       PERSON:    85 KAREN SALIG PEDER JØRGENSENS ENKE
       EJENDOMSNR: 40
       OPLYSNING: HAR SAMMEN MED DEN SALIG MAND OPSAT 9
             FAG FORHUS OG 7 FAG PÅ DERES I 1711 AFBRÆND-
             TE PLADS SIDDER I GÆLD DERFOR
   B191  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  094B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    14-07-1721
       PERSON:    40 SALIG JOHAN  LYSHOLM ENKE
       EJENDOMSNR: 37
       OPLYSNING: HENDES MAND HAR PÅ DERES 1711 AFBRÆNDTE
             BYGGEPLADS OPSAT 18 FAG FORHUS MED TAGSTEN OG 2
             LÆNGER BAGHUS NEMLIG 20+3 FAG. STOR GÆLD DERAF.
   B192  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  096B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    21-07-1721
       PERSON:    54 CHRISTIAN CARL  STADELIN
       EJENDOMSNR: 38
       OPLYSNING: NÆVNES AT HAVE ÆGTET (NR.253)PEDER
             MADTZENS ENKE, SOM I ØVRIGT ER
             CHRISTOPHER SEJERS SØSTER(SE A110)
   B193  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  096B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    21-07-1721
       PERSON:    54 CHRISTIAN CARL  STADELIN
       EJENDOMSNR: 38
       OPLYSNING: PÅ FORMANDEN PEDER MADSENS 1711 AFBRÆNDT
             BYGGEPLADS ER OPSAT FORHUS 27 FAG + SAL PÅ DE
             3+12 FAG, BAGHUS ALT ANSEELIG BYGNING
   B194  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  096B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    21-07-1721
       PERSON:   170 KIRSTEN SALIG MIKKEL THOMSENS ENKE
       EJENDOMSNR: 31
       OPLYSNING: HENDES SALIG MAND HAR PÅ DERES 1711 AFBRÆNDT
             BYGGEPLADS OPSAT 10 FAG FORHUS OG 13 FAG BAGHUS
             SKIKKELIG KØBSTADS BYGNING
   B195  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  096B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    21-07-1721
       PERSON:   170 KIRSTEN FOLSACH SALIG MIKKEL THOMSENS ENKE
       EJENDOMSNR: 31
       OPLYSNING: EFTER OPBYGNINGEN EFTER BRANDEN HAR
             HENDES SALIG MAND UDG.PANTEOBL LIGESOM
             KRED. HAVDE STORE KRAV VED SKIFTET
   B196  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  096B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    21-07-1721
       PERSON:   302 JEP BERTELSEN
       EJENDOMSNR: 41
       OPLYSNING: HAR PÅ DEN SIDEN 1711 2 GANGE AFBR.
             BYGGEPLADS OPSAT 8 FAG FORHUS AF SKIKKELIG
              KØBST.
             BYGNING + 2 FAG BAGHUS SIDDER I GÆLD DERFOR
   B197  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  532A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    19-12-1726
       PERSON:    12 HANS ANDERSEN ELLER MÅSKE EILERSEN?
       EJENDOMSNR: 71
       OPLYSNING: HAR EN AFBRÆNDT BYGGEPLADS ØSTEN OP TIL PEDER
              RASMUSSEN
             SKRÆDDER JVF OBLIGATION AF 19/12 1726 (B176)
             *KAN VÆRE FEJLLÆST?
   B198  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  336B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    15-01-1725
       PERSON:   465 PRÆSTØ KIRKES PRÆSTERESIDENS
       EJENDOMSNR: 70
       OPLYSNING: JVF B122,B039 OG A193 SYNES
             PRÆSTERESIDENSEN AT LIGGE PÅ
             GRØNNEGADES NORDRE SIDE EJENDOM NR 70
   B199  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  089B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    12-07-1720
       PERSON:    52 SØREN RASMUSSEN TØMMERMAND
       EJENDOMSNR: 16
       OPLYSNING: HAR IFØLGE B023 EN EJENDOM VEST FOR
             HANS LAURSEN SMED
   B200  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  118B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    24-11-1721
       PERSON:   212 JACOB  WULF
       EJENDOMSNR: 18
       OPLYSNING: HANS IBOENDE VAANING LIGGER IFØLGE
             B037 ØST FOR ANDERS HENRICKSEN
             SNEDKERS HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
   B201  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  170B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    11-06-1722
       PERSON:   232 BIRTHE  TØNNESIS
       EJENDOMSNR: 08
       OPLYSNING: BOR IFØLGE B056 ØST FOR
             EJENDOM 07A
   B202  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  531B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    20-12-1726
       PERSON:    22 MARIE  SKONING
       EJENDOMSNR: 10
       OPLYSNING: BOR IFØLGE B123 OG B175
             OP TIL EJENDOM 11,
             MODSAT EJENDOM 12
   B204  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  212B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    14-12-1722
       PERSON:    42 JØRGEN MADSEN
       EJENDOMSNR: 77
       OPLYSNING: NÆVNES AT HAVE EN
             GAARD VESTEN OP TIL JOHAN GIELFS
             EJENDOM NR 36
   B205  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  526B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1720-1727
       DATO:    14-12-1726
       PERSON:   958 PEDER LAURIDSEN SKOMAGER
       EJENDOMSNR: 51
       OPLYSNING: BOR IFØLGE B172, B135 M.FL.
             VEST FOR WILLADS JENSENS ØDE PLADS, SOM
             1722 SÆLGES TIL HANS BROAGER


[ Top of Page | Previous Page | Next Page | Table of Contents ]

Valid XHTML 1.0 Transitional