Præstø 1695-1801 - Totaloversigt (Dokument-nummerorden)

Præstø Justitsprotokol 1695-1706

   A001  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  151B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    24-07-1699
       SÆLGER:    17 JACOB  GIELF, BARTSKÆR I PRÆSTØ
       KØBER:    11 JOHAN  TRIJMANN, DREJER I PRÆSTØ
                DRYMAN
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 61
       EJENDOM:  GAARD PÅ TORVEGADENS VESTSIDE
             NÆST SØNDEN OP TIL MICHEL GULDBRANDSENS GAARD
              NORDEN OP TIL JENS WILLADSENS MØLLEHAVE
   A002  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  153A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    16-10-1699
       LÅNTAGER:   11 JOHAN  DRIMANN, DREJER
       LÅNGIVER:   15 FREDERIK  PEDERSEN SOM:, FATTIGES
                FORSTANDER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ TORVEGADENS VESTRE SIDE
             SØNDEN OP TIL MICHEL GULDBRANDSENS GAARD NORDEN
              OP TIL JENS VILLADSENS MØLLEHAVEPLADS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  47
       EJENDOMSNR: 61
       PRIORITET:
       SLETTET:  18-03-1709
   A003  TYPE:    SKØDE
             REFERAT FRA RETSSAG
       SIDE NR:  004A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    09-09-1695
       SÆLGER:   168 SALIG MAGISTER CHRISTEN POULSEN HERSLØF,
                FORR. SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
       KØBER:    169 GIERT WILLUMSEN, KGL.MAYS RIDEFOGED
                VORDINGBORG
       PRIS RIGSD:   0
             UDLÆG VED SKIFTE
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 57
       EJENDOM:  GAARD ? PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              CAPPELLANENS
             RESIDENTZ VESTEN OP TIL ANDERS KLOCHERS HUS
              VISTNOK EJENDOM NR 57 SKØNNET UD FRA
              SAMMENHÆNG
   A004  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  005A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    27-09-1695
       SÆLGER:   170 MICHEL THOMSEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    171 SVEND ANDREASEN MALMØE,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 03
       EJENDOM:  VAANING PÅ .....GADENS SØNDRE SIDE
             ØSTEN OP TIL LAURIDS JOHANSENS IBOENDE HUS OG
              VESTEN OP TIL NIELS ANDERSEN SKOMAGERS HUS
             MÅ VÆRE ADELGADE SØNDRE SIDE
   A005  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  020B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    08-02-1696
       SÆLGER:    0 FORRIGE EJER UKENDT,
                AUKTION AF 7/2 1696
       KØBER:    172 POUL CLAUSEN, POTTEMAGER I AASIE VED
                KØGE
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 22
             EJENDOM ER NR 22, HVIS DER I STEDET FOR
              GRØNNEGADE MENES ADELGADE
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
              JUCHUM CLAUSENS
             ØDE BYGGEPLADS OG ØSTEN OP TIL PEDER PEDERSEN
              SLAGTERS HUSPLADS
   A006  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  020B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    05-03-1696
       PERSON:   173 NIELS JØRGENSEN LAALICH
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTELYSNING
   A007  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  025B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    08-06-1696
       PERSON:   174 HANS WILLUMSEN TOLDER I PRÆSTØ
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: ER BRODER TIL RIDEFOGEDEN PÅ VORDINGBORG
             AMT GERT WILLUMSEN
   A008  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  035A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    12-08-1696
       SÆLGER:   175 PEDER OLUFSEN,  I PRÆSTØ
       KØBER:    176 OLUF PEDERSEN SKINDER,  I PRÆSTØ
                SØN AF PEDER OLUFSEN
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR:
       EJENDOM:  BOLIG PÅ GRØNNEGADENS NORDRE SIDE
   A009  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  040A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    16-11-1696
       PERSON:   177 HEINRICH KOOHN SKIPPER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SKIPPER?
             FØDT I HOLSTEN
   A010  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  054A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    16-02-1697
       SÆLGER:   178 MARGRETE HEMMINGSDATTER,  I KØBENHAVN
       KØBER:    179 HENDRICH HENDRICHSEN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 06
       EJENDOM:  BOLIG PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             CHRISTOPHER JUNGHANS? OG VESTEN OP TIL EN ØDE
             BYGGEPLADS PRÆSTØ KIRCHE TILHØRENDE
   A011  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  056A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    30-03-1697
       PERSON:   180 MONSIEUR LAURIDTZ LAURIDTZEN TIL NYSØ
       EJENDOMSNR: 36
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING FOR DEN GAARD VED BYENS
             VESTER PORT MED ALLE DER TILHØRENDE
             BYGGEPLADS SAMT
             STRANDHAVEN HVILKEN JØRGEN MADSEN LEJE
   A012  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  056B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    30-03-1697
       PERSON:   180 MONSIEUR LAURIDTZ LAURIDTZEN TIL NYSØ
       EJENDOMSNR: 34
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ EN ØDE BYGGEPLADS MED
             HAVE MELLEM ELIAS CHRISTOPHERSEN OG WILLADS
             JENSEN
   A013  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  056B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    22-03-1697
       PERSON:   181 HANS PEDERSEN SNEDKER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: BARNEFØD I LUND I SKAANE
             BORGERSKAB SOM SNEDKER
   A014  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  059A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    21-06-1697
       PERSON:   182 LAVRIDTZ JOHANSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: PRØVER AT OPSIGE SIT
             BORGERSKAB MEN DET UDSÆTTES
             DA BYFOGED IKKE ER TILSTEDE
   A015  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  062B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    09-08-1697
       PERSON:   183 RASMUS PEDERSEN SKREDER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING
   A016  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  073A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    20-12-1697
       PERSON:   185 MICHEL GULDBRANDSEN SKIPPER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AF PRÆSTØ VANDT
             BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
   A017  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  073A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    20-12-1697
       PERSON:   184 OLLUF SØRENSEN LADEFOGEDT
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AF PRÆSTØ VANDT
             BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION

Præstø Justitsprotokol 1695-1706 (fortsat fra A018)

   A018  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  073B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    21-12-1697
       SÆLGER:   186 JØRGEN HENRICHSEN, LØJTNANT
       KØBER:    185 MICHEL GULDBRANDSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 62
       EJENDOM:  GAARD MED ALT TILHØRENDE SØNDEN OP TIL DE
              FATTIGES
             HUS SOM SVEN? MURMESTER NU BEBOR OG NORDEN OP
              TIL EN ØDE BYGGEPLADS LAURIDS LAURIDSEN
             PÅ NYSØ TILHØRENDE
   A019  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  074A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    17-01-1698
       PERSON:   176 OLLE PEDERSEN SKRÆDER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OPSIGER SIT
             BORGERSKAB
   A020  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  079B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    29-03-1698
       PERSON:   187 VITUS HANSEN STOLLIE
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING I ALLERSLEV FORET.
             AF MAGISTER HANS SØRENSEN LUINGE
             I BAARSE
   A021  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  079B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    22-03-1698
       LÅNTAGER:  188 HANS JØRGEN MØLLER, SKRÆDER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 FREDERICH  PEDERSEN SOM:, FATTIGES
                FORSTANDER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD SØNDEN OP TIL MICHEL
             GULDBRANDSENS GAARD NORDEN OP TIL JENS
              VILLADSENS MØLLEHAVEPLADS OG SKØNNET UD FRA
              SAMMENHÆNG
             PÅ TORVEG VESTSIDE - SE A001
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  47
       EJENDOMSNR: 61
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   A022  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  080A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    22-03-1698
       SÆLGER:   189 JENS VILLADSEN,  I PRÆSTØ
       KØBER:    188 HANS JØRGEN MØLLER, SKRÆDER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 61
       EJENDOM:  GAARD PÅ TORVEG VESTRE SIDE SØNDEN OP TIL MICHEL
              GULD-
             GULDBRANDSENS GAARD OG NORDEN OP TIL JENS
              VILLADSENS MØLLEHAVEPLADS
   A023  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  080B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    25-07-1691
             REFERAT VED AFLYSNING
       LÅNTAGER:  189 JENS VILLADSEN,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 DE FATTIGE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD SØNDEN OP TIL CORNET JORG
             HENRICHSENS GAARD OG NORDEN OP TIL HANS EGEN
              MØLLEHAVEPLADS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 61
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  04-04-1698
   A024  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  082A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    18-04-1698
       SÆLGER:    12 HANS EILERSEN, BYFOGED I PRÆSTØ
       KØBER:    190 ELIAS CHRISTOPHERSEN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
             MAGESKIFTES - SE A025
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR:
       EJENDOM:  EN LIDEN HAVE NÆST OP TIL HANS EGEN
             FRUGTHAVE PÅ GRØNNEGADENS SIDE, SOM TILFORN HAR
              VÆRET TILH.
             RASMUS? CHRISTOPHERSEN, SOGNEDEGN I ØSTER
              EGESBORG
   A025  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  082A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    18-04-1698
       SÆLGER:   190 ELIAS CHRISTOPHERSEN,  I PRÆSTØ
       KØBER:    12 HANS EILERSEN, BYFOGED I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
             MAGESKIFTE - SE NR A024
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR:
       EJENDOM:  ØDE BYGGEPLADS PÅ GRØNNEGADENS NORDRE SIDE
              MELLEM
             RAADHUSSTRÆDET OG PRÆSTØ SKOLES HAVE
   A026  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  085B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    01-07-1698
       SÆLGER:   188 HANS JØRGEN MØLLER,
       KØBER:    17 JACOB  GIELF, CHIRURGIUS I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 61
       EJENDOM:  GAARD PÅ TORVEG VESTRE SIDE SØNDEN OP TIL MICHEL
             GULDBRANDSENS GAARD OG NORDEN OP TIL JENS
              VILLADSENS MØLLEHAVEPLADS MED ET TILHØRENDE
             SKAF? SAMT ENGEN PÅ STORE HOLM
   A027  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  090A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    18-06-1698
       LÅNTAGER:  192 JØRGEN NICOLAI  GRODT, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  193 CLEMEND SØRENSEN RECHEND, FORPAGTER PÅ
                BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             MICHEL THOMSEN OG VESTEN OP TIL KIRCHENS BOLIG
              SOM RASMUS JØRGENSEN POTTEMAGER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  80
       EJENDOMSNR: 77B
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  26-04-1700
   A028  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  094B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    12-09-1698
       PERSON:   194 LAURIDTZ PEDERSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: VELFORNEMME HANDELSMAND HER I BYEN
             BORGERSKAB
   A029  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  099A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    10-10-1698
       SÆLGER:   170 MICHEL THOMESEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    25 BRODER OLLESEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 55
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL ANNE
              SNECHERS
             BOLIG OG VESTEN OP TIL JOMFRUSTRÆDET
   A030  TYPE:    SKØDE
             AUKTIONSSKØDE
       SIDE NR:  113A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    12-12-1698
       SÆLGER:   173 SALIG NIELS JØRGENSEN LAALICH,  I PRÆSTØ
       KØBER:    195 JØRGEN NIELSEN, POTTEMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:  49
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 18
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL EN AF
              KIRCKENS
             ØDE PLADSER OG VESTEN OP TIL PEDER DAVEDTSENS?
              HUSPLADS
   A031  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  113A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    19-12-1698
       PERSON:   196 RASMUS  HARLØCH?
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB
   A032  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  113A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    19-12-1698
       PERSON:   197 HANS ADRIANSEN? SNECHER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB
   A033  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  113B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    19-12-1698
       PERSON:    17 JACOB JACOBSEN GIELF
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM BADSHIER

Præstø Justitsprotokol 1695-1706 (fortsat fra A034)

   A034  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  113B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    19-12-1698
       PERSON:   198 PEDER HANSEN BORK
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SPILLEMAND
   A035  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  119A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    04-02-1699
       LÅNTAGER:  199 PEDER NIELSEN OG HUSTRU ANNE MARIE
                HANSDATTER,  I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  193 CLEMEND SØRENSEN, PR.GEORGS FORP PÅ
                BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             CHRISTOPHER THØNNESENS IBOENDE HUS OG VESTEN OP
              TIL HANS SNEDKERS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  30
       EJENDOMSNR: 09
       PRIORITET: 1
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
       SLETTET:  00-00-0000
   A036  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  137B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    19-06-1699
       PERSON:   201 PEDER RASMUSSEN SNECHER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING EFTER HANS SALIG KONE
             DORTE JENSDATTER 22/6 1699
   A037  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  142A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    24-07-1699
       PERSON:   190 ELIAS CHRISTOFFERSEN
       EJENDOMSNR: 76
       OPLYSNING: HANS NY GAARD VED VESTER PORT NÆVNES I REFERAT
             FRA RETSSAG
   A038  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  146A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    31-07-1699
       PERSON:   190 ELIAS CHRISTOPHERSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: ANGIVER AT HAVE BOET I PRÆSTØ I 36 ÅR
             REFERAT FRA RETSSAG
   A039  TYPE:    SKØDE
             KØBEKONTRAKT = SLUTSEDDEL?
       SIDE NR:  157A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    28-12-1699
       SÆLGER:   185 MICHEL GULDBRANDSEN,
       KØBER:    194 LAURIDTZ PEDERSEN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  90
             TIL PÅSKE BETALES 30 RIGSDALER OG RESTEN TIL
              PÅSKE NESTEFTER DVS I 1701
       EJENDOMSNR: 62
       EJENDOM:  GAARD OG FRI EJENDOM MED BRØGGERIKIEDEL,BRENDE
             VINSHAT OG PIBE
   A040  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  157A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    28-12-1699
       LÅNTAGER:  203 MOURIDTZ BERTELSEN, TOBAKSPIBEMAGER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  205 PEDER OLLESEN AVLSKARL, BORGER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE HANNEM
             TILFORN TILHØRENDE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  40
       EJENDOMSNR: 72
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   A041  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  158B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    31-01-1700
       PERSON:   176 OLLE PEDERSEN SKREDER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING EFTER HANS SALIG HUSTRU
             ANNA KIRSTINE HANSDATTER
   A042  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  159B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    29-01-1700
       PERSON:   185 MICHEL GULDBRANDSEN SKIPPER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: FOREGAF AT HAN TIL KØBENHAVN IGEN VILLE
             HENFLØTTE DERFOR IDAG OPSIGER HANS
             BORGERSKAB
   A043  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  162B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    22-03-1700
       PERSON:   204 HALVOR ENGELSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB EFTER FREMVIST PAS
   A044  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  165B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    27-04-1700
       SÆLGER:   185 MICHEL GULDBRANDSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       KØBER:    194 LAURIDTZ PEDERSEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 62
       EJENDOM:  GAARD PÅ TORVEG VESTER SIDE SØNDEN OP TIL JOHAN
              TRIMAN
             DREJERS BOLIG OG NORDEN OP TIL DEN ØDE
              BYGGEPLADS NU FREDERIK PEDERSEN I BRUG HAVER
             MED 2 KAKKELOVNE, EN INDEMURET BRØGGERKEDEL MED
              2 BRENDEVINSHATTE OG 2 PIBER
             -SVALETØNDER SAMT HÅNDQUERN EN PUMPE UDI
              BRØNDEN, SVINESTI UDI GAARDEN
   A045  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  166A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    27-04-1700
       LÅNTAGER:  194 LAURIDTZ PEDERSEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  185 MICHEL GULDBRANDSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ TORVEGADES VESTER SIDE SØNDEN OP TIL
             EN ØDE BYGGEPLADS FREDERIK PEDERSEN I BRUG
             HAVER OG NORDEN OP TIL JOHAN TRIMAN DREJERS BOLIG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  60
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 62
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   A046  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  166B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    03-05-1700
       PERSON:   206 NIELS NIELSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: NÆVNT SOM DANSK SKOLEHOLDER I PRÆSTØ
   A047  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  171B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    07-06-1700
       PERSON:   176 OLLE PEDERSEN SKREDER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING TIL 9/6 1700
   A048  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  171B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    30-06-1700
       PERSON:   201 SALIG PEDER RASMUSSEN SNECKER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING TIL KLOKKEN 8 SLET
             LØSØRE KOBBER, MESSING, QUEG, SENGEKLÆDER
   A049  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  173B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    25-06-1700
       SÆLGER:   181 HANS PEDERSEN, SNEDKER I PRÆSTØ
       KØBER:    207 POUL SØRENSEN RECHEN?, SOGNEPRÆST I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
                WIBERG BECKER
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 11
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
              CLEMID SØRENSEN
             FORPAGTER PÅ BELDRINGE HANS EJENDOM GAARD ØSTEN
              OP TIL NIELS HASELS ØDE PLADS
   A050  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  175A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    16-04-1700
       LÅNTAGER:  192 JØRGEN NICOLAI  GROEDT, SKOMAGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  170 MICHEL THOMMESEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE MELLEM
             MICHEL THOMESENS EGEN GAARD PÅ DEN ØSTER SIDE OG
              KIRCHENS BOLIG, SOM RASMUS
             JØRGENSEN POTTEMAGER IBOR PÅ DEN VESTER SIDE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  61
       EJENDOMSNR: 77B
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000

Præstø Justitsprotokol 1695-1706 (fortsat fra A051)

   A051  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  177A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    11-12-1699
       LÅNTAGER:  208 PEDER OLUFSEN SMIDT, SMED? I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  209 NIELS MADSEN, FORPAGTER PÅ JUNGSHOVED
                SLOT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   BOLIG PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE
             VESTEN OP TIL MICHEL JENSEN SKOMAGER OG ØSTEN
              OP TIL JØRGEN PEDERSENS IBOENDE BOLIG
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  22
             UDI GODE DANSKE CRONER
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 25A
             EJENDOM ER NR 25 HVIS DEN ER PÅ ADELGADE SØNDRE
              SIDE OG VESTEN OP TIL MICHEL HANSEN SKOMAGER
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   A052  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  178A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    22-09-1700
       PERSON:   194 SALIG LAURIDS PEDERSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AUKTION PÅ EJENDOM SØLV KOBBER SENGE-
             KLÆDER LINKLÆDER OG LØSØRE I BYFOGEDEN
             HANS EILERSENS HUS
   A053  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  178A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    13-09-1700
       PERSON:   230 RASMUS JACOBSEN SKOMAGER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OPSAGDE SIT
             BORGERSKAB VED 3. TING
   A054  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  178A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    13-09-1700
       PERSON:   196 RASMUS  HARLØCH?
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OPSAGDE SIT
             BORGERSKAB FOR AT SØGE SIN
             "FORTUN" ANDRE STEDER
   A055  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  180A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    25-10-1700
       PERSON:   202 PEDER CHRISTOPHERSEN TOLDER I PRÆSTØ
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: ER BRODER TIL ELIAS CHRISTOPHERSEN
             OG FAR TIL SOGNEPRÆST HANS PEDERSEN I
             ALLERSLEV SKIFTE 26/8 1684
   A056  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  184B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    10-01-1701
       PERSON:   184 OLLE SØFRENSEN LADEFOGED
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OPSAGDE SIT
             BORGERSKAB FOR FØRSTE GANG
   A057  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  186B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    27-01-1701
       PERSON:   232 CHRISTOPHER  TØNNESEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING
   A058  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  187B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    14-02-1701
       PERSON:   233 SØFREN SØFRENSEN RIBE
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
   A059  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  187B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    14-02-1701
       PERSON:   234 HANS CHRISTOPHERSEN SNECHER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
   A060  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  187B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    09-02-1701
       SÆLGER:   205 MARTHE SALIG PEDER OLLESEN AVLSKARLS, ENKE
                I PRÆSTØ
       KØBER:    203 MOURIDTZ BERTELSEN, TOBAKSPIBEMAGER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 72
       EJENDOM:  BOLIG PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              HENNING
             GUDMANDSENS BOLIG OG VESTEN OP TIL HANS JENSEN?
              SKOMAGER (DET HUS HAN IBOR)
   A061  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  188B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    19-02-1701
       SÆLGER:   192 JØRGEN NICOLAI  GRODT, SKOMAGER I PRÆSTØ
       KØBER:    42 JØRGEN MADSEN, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 77A
       EJENDOM:  JORDSMON OG BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             STRÆKkENDE SIG I SØNDER OG NORDRE VEST FOR
             KIRKENS BOLIG VED DEN SIDE AF EN ØDE BYGGEPLADS
             KIRKEN TILHØRENDE PÅ DEN SØNDER ENDE TIL ADELGADE
             OG DEN NORDRE ENDE TIL JØRGEN MADSENS TILHØRENDE
             VÆNGE KALDET VOLDEN
   A062  TYPE:    SKØDE
             AUKTIONSSKØDE
       SIDE NR:  189A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    09-02-1701
       SÆLGER:    0 FORRIGE EJER  UKENDT,
       KØBER:    235 NIELS HANSEN KROG,  I BAARSE SOGN BAARSE
                HERRED
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  50
             TILSLAGET VED 27DE OG HØJESTE BUD
       EJENDOMSNR: 15
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE MED TILHØRENDE
              BYGGEPLADS ØSTEN OP TIL
             SØFREN SØFRENSEN RIBES GAARD OG VESTEN OP TIL
              JENS IPSEN TRØSTRUP AF KØBENHAVN HANS
              BYGGEPLADS
   A063  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  189B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    28-02-1701
       PERSON:   242 NIELS SVENTZEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OPSIGER
             BORGERSKAB DA HAN AGTER SIG TIL KØBENHAVN
   A064  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  191B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    13-04-1701
       PERSON:   238 SALIG SØREN SØFRENSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING
   A065  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  192A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    22-03-1701
       SÆLGER:   236 JEPPE OLLESEN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    252 FREDERIK PEDERSEN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 12
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              FREDERIK PEDERSENS
             IBOENDE GAARD OG VESTEN OP TIL JENS IPSEN
              TRØSTERUP I KØBENHAVN HANS TILHØRENDE ØDE
              BYGGEPLADS
   A066  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  192A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    00-00-0000
       LÅNTAGER:  236 JEPPE OLLESEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  237   AAGAARD, AMTSSKRIVER I VORDINGBORG
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             FREDERIK PEDERSENS GAARD OG VESTEN OP TIL JENS
              IPSENS ØDE BYGGEPLADS
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  30
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  11-04-1701
             INDLØSES AF FREDERIK PEDERSEN VED HANS KØB 22/3
              1701
   A067  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  194A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    04-12-1700
       PERSON:   239 HANS ERICHSEN FARVER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGER I PRÆSTØ GIVES KGL.PRIVELEGIUM
             PÅ FARVERI I PRÆSTØ

Præstø Justitsprotokol 1695-1706 (fortsat fra A068)

   A068  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  195B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    12-07-1701
       PERSON:   192 JØRGEN NICOLAI GRODT
       EJENDOMSNR: 77B
       OPLYSNING: SKIFTE OG AUKTIONSTILLYSNING EFTER
             DEN SALIG MAND
   A069  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  196A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    14-06-1701
       LÅNTAGER:  242 NIELS SVENDTZEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  170 MICHEL THOMSEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   HALVPART I JAGT
             KALDET "PRÆSTØ", SOM DE ER INTERESSENTER UDI
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  64
       EJENDOMSNR: 906
       PRIORITET: 1
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG
       SLETTET:  00-00-0000
   A070  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  198A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    02-09-1701
       SÆLGER:   243 RASMUS JACOBSEN, SKOMAGER NU BOENDE I
                MAJBØLLE SOGN MUSSE HERRED LOLLAND
       KØBER:    244 LORENTZ HANSEN SKREDER, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 50
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL MICHEL
              HANSEN
             SKOMAGERS TILHØRENDE HUS OG VESTEN OP TIL MARIA
              SALIG RASMUS SKREDERS
   A071  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  198B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    05-09-1701
       LÅNTAGER:  244 LORENTZ HANSEN SKREDER, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 HANS WILLUMSEN PÅ VEGNE SKOLE & FATTIGE,
                INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   BOLIG PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             ØSTEN OP TIL MICHEL HANSEN SKOMAGER OG VESTEN
              OP TIL MARIA SALIG RASMUS THOMSEN SKREDER
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
       EJENDOMSNR: 50
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   A072  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  200B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    05-11-1701
       SÆLGER:    22 MICHEL HANSEN SKOMAGER, SKOMAGER I PRÆSTØ
                PERSONNUMMER LIDT USIKKERT
       KØBER:    245 HANS HELLESEN, SKOMAGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 49
       EJENDOM:  BOLIG PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              ELIAS CHRISTOF-
             FERSEN OG VESTEN OP TIL LORENTZ HANSEN SKREDER
   A073  TYPE:    SKØDE
             AUKTIONSSKØDE
       SIDE NR:  201B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    25-01-1700
       SÆLGER:   246 SALIG NIELS ANDERSEN, SKOMAGER I PRÆSTØ?
       KØBER:    174 HANS WILLUMSEN, KGL.MAY.TOLDER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 04
       EJENDOM:  HUS PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE VEST FOR SVEND
              MALMØES EJENDOM
             MÅ VÆRE ADELGADE SØNDRE SIDE
   A074  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  204A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    28-11-1701
       PERSON:   247 HANS HANSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
             HER FRA PRÆSTØ
   A075  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  204A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    28-11-1701
       PERSON:    90 NIELS PAUELSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
             HER FRA PRÆSTØ
             PERSONNR MED ALLE FORBEHOLD
   A076  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  204A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    28-11-1701
       PERSON:    3 PEDER RASMUSSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
             HERFRA PRÆSTØ
   A077  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  199B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    03-10-1701
       PERSON:   209 NIELS MADSEN FORPAGTER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OMTALES I RETS REFERAT SOM JØRGEN
             MADSENS BROR AF HANS MARTINUSSEN,
             LOGERENDE PÅ JUNGSHOVED SLOT
   A078  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  204A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    18-11-1701
       SÆLGER:   182 LAURIDTZ JOHANSEN SKREDER, BOENDE I DYRLEV
                I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
                PERSONNUMMER USIKKERT
       KØBER:    209 NIELS MADSEN, FORPAGTER PÅ JUNGSHOVED
                SLOT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 02
       EJENDOM:  BOLIG PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             HANS CHRISTOFFERSEN SNEDCKERS IBOENDE HUS SOM
              MICHEL THOMSEN ER TILHØRENDE OG ØST FOR
             SVEND MALMØES
   A079  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  205B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    12-01-1702
       PERSON:   563 SALIG POVEL LAURIDTZEN SKREDER
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ EJENDOM BOLIG
             OG LØSØRE
   A080  TYPE:    SKØDE
             IFØLGE FORORD AF 1682 OM ØDE BYGGEPLADS ET
              MEGET FINT, LANGT DOKUMENT PÅ 2 SIDER
       SIDE NR:  206A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    09-01-1702
       SÆLGER:   250 EJEDES 1660 AF PEDER ANDERSEN, SØN AF
                KÆMNER ANDERS SØRENSEN I PRÆSTØ
       KØBER:    10 PEDER CHRISTENSEN DREJER, ROKKEDREJER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 40
       EJENDOM:  ØDE BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN
              OP TIL HENRICH
             SVENDTZEN LADEFOGEDTS IBOENDE GAARD OG ØST FOR
              TRØST HANSEN SKOMAGERS ØDE GAARDSPLADS
             20 ALEN I ØSTER OG VESTER OG LÆNGDEN FRA GADEN
              TIL GAMMEL SKEL ER 52 ALEN
   A081  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  208A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    28-01-1702
       LÅNTAGER:   18 JOHAN JACOBSEN GIELF, BADTSHIER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG DE FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             HR JØRGEN PEDERSENS GAARD OG ØSTEN OP TIL HANS
              ERICHSEN FARVERS IBOENDE GAARD
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL: 100
             BORGM LAURIDS NIELSENS LEGAT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 27
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   A082  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  208B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    28-01-1702
       LÅNTAGER:   3 PEDER RASMUSSEN BAGER, BAGER? I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG DE FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             HANS ERICHSEN FARVERS IBOENDE GAARD OG ØSTEN OP
              TIL EN LIDEN VAANING SOM JØRGEN
             MADSEN NU EJER
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 100
       EJENDOMSNR: 29
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  12-01-1711

Præstø Justitsprotokol 1695-1706 (fortsat fra A083)

   A083  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  210A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    06-02-1702
       PERSON:   190 ELIAS CHRISTOFFERSEN SEIER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OPTRÆDER SAMMEN MED JOCHUM CLAUSEN
             POTTEMAGER OG HENNING GUDMANDSEN SOM
             GAMLE OG TROVÆRDIGE PRÆSTØBORGERE
   A084  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  218A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    25-04-1702
       LÅNTAGER:  252 FREDERIK PEDERSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG DE FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             JENS IPSEN TRØSTRUP AF KØBENHAVN HANS ØDE
              BYGGEPLADS OG ØSTEN OP TIL PEDER HERMANSEN
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
             BORGM LAURITZ NIELSENS LEGAT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 12
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-03-1711
   A085  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  218A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    03-05-1702
       LÅNTAGER:   25 BRODER OLUFSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG DE FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             NIELS MICHELSENS BOLIG OG VESTEN OP TIL OBERST?
              MØLLERS ØDE BYGGEPLADS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
             BORGM LAURIDS NIELSENS LEGAT
       EJENDOMSNR: 55
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   A086  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  219A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    16-05-1702
       LÅNTAGER:  181 HANS PEDERSEN SNECHER, SNEDKER? I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG DE FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VESTEN OP TIL
             NIELS MICHELSENS FISKERS HUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  HOSLIGGENDE BYGGEPLADS
             ØST FOR MARIA SALIG RASMUS PEDERSEN SKREDERS
              HUS DEN JEG AGTER AT BEBYGGE
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  30
             BORGM LAURIDS NIELSENS LEGAT
       EJENDOMSNR: 52
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  19-03-1708
   A087  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  219B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    22-05-1702
       SÆLGER:    12 HANS EILERSEN, KGL.MAY.BYFOGED I PRÆSTØ
       KØBER:    13 HANS MARTINUSSEN, INDVAANER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 62
       EJENDOM:  GAARD PÅ TORVEGADENS VESTRE SIDE NORDEN OP TIL
              JOHAN TRIMAN
             DREJERS BOLIG OG SØNDEN OP TIL FREDERIK
              PETERSENS ØDE BYGGEPLADS
   A088  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  220A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    23-05-1702
       LÅNTAGER:   13 HANS MARTINUSEN, INDVAANER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ TORVEG VESTRE SIDE SØNDEN OP TIL
             JOHAN TRIMANDTZ BOLIG OG NORDEN OP TIL EN ØDE
              BYGGEPLADS SOM FREDERIK PETERSEN I BRUG
             HAVER PÅ DEN ANDEN SIDE
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 62
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  25-06-1703
             SKØNNET UD FRA SAMMENHÆNG VIDE JUSTITSPROT FOL
              249 HVOR PANTET SÆLGES
   A089  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  220B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    09-06-1702
       LÅNTAGER:  203 MOURIDTZ BERTELSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             HENNING GUDMANDSENS VAANING OG VESTEN OP TIL
              KGL MAY BYFOGED HANS EJLERSENS BOLIG,
             SOM CHRISTEN HANSEN KLEINSMED NU IBOR
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  20
       EJENDOMSNR: 72
       PRIORITET: 2
       SLETTET:  00-00-0000
   A090  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  221A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    27-06-1702
       PERSON:   205 SALIG PEDER OLLESEN AVLSKARL
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING
   A091  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  227B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    08-08-1702
       PERSON:   208 SALIG PEDER OLLESEN SMED
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING
   A092  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  230A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    18-09-1702
       PERSON:   253 PEDER MADTZEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
   A093  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  230A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    18-09-1702
       PERSON:    13 HANS MARTINUSEN EISENBERG
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
   A094  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  230A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    18-09-1702
       PERSON:   254 ANDREAS PEDERSEN SMED
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
   A095  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  230A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    18-09-1702
       PERSON:   255 HANS NIELSEN HANDSKEMAGER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING:
             BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
   A096  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  230B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    02-10-1702
       SÆLGER:   205 MARTHE SALIG PEDER OLLESEN AVLSKARLS, ENKE
                I PRÆSTØ
       KØBER:    281 PEDER NIELSEN, INDVAANER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 20
       EJENDOM:  BOLIG PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL EN
              ØDE BYGGEPLADS
             JOCHUM CLAUSEN TILHØRENDE OG ØSTEN OP TIL EN
              ØDE BYGGEPLADS FRIDRICH PEDERSEN TILHØRENDE
   A097  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  231A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    02-10-1702
       PERSON:   281 PEDER NIELSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
   A098  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  231A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    22-09-1702
       LÅNTAGER:  247 HANS HANSEN KNECHT, BORGER I PRÆSTØ
                PERSONNR USIKKERT
       LÅNGIVER:  282 HEINRICH POUELSEN, TOBAKSSPINDER I
                VORDINGBORG
       PANT I:   "NU IBOENDE HUS "
             BELIGGENHED IKKE ANGIVET
       PANT II:  AL ANDEN LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  85
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000

Præstø Justitsprotokol 1695-1706 (fortsat fra A099)

   A099  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  231B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    09-10-1702
       PERSON:    63 JØRGEN HANSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
             BARNEFØD I PRÆSTØ
   A100  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  231B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    02-10-1702
       SÆLGER:   171 SVEND  MALMØE, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    63 JØRGEN HANSEN,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 03
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL NIELS
              MADSEN
             FORP PÅ JUNGSHOVED OG VESTEN OP TIL DEN BOLIG,
              HENRICH BYSKRIVER NU IBOR
   A101  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  232A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    17-10-1702
       PERSON:   207 SALIG HR POVEL  RECHEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING VED PROVSTEN I
             BÅRSE HANS SØFRENSEN LIUNGE
   A102  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  234A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    20-11-1702
       PERSON:   284 JEPPE OLLESEN
       EJENDOMSNR: 11
       OPLYSNING: BOR I CATRINE SALIG HR POVELS I JUNGSHVD
             HENDES HUS I PRÆSTØ
             SE A049
   A103  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  234A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    20-11-1702
       PERSON:   285 MAHTIESS SIMONSEN
       EJENDOMSNR: 11
       OPLYSNING: BOR I CAHTRINE SALIG HR POVEL I JUNGS-
             HOVED, HENDES HUS I PRÆSTØ
             SE A049
   A104  TYPE:    OBLIGATION
             REFERAT FRA RETSSAG 14/1 1703
       SIDE NR:  236A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    02-05-1695
       LÅNTAGER:   18 JOHAN  GIELF, BADSHIER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  190 ELIAS CHRISTOFFERSEN, BORGER I PRÆSTØ
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  25
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR:
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000
   A105  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  237A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    24-01-1703
       PERSON:   286 NIELS MICHELSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING
   A106  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  237B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    05-02-1703
       PERSON:   249 LAURITZ HANSEN SKRÆDER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: STÆVNES FOR FØDESTAVN AF SIT GAMMEL HER-
             SKAB, STIFTAMTMAND LYTSOU TIL SØHOLT PÅ
             LOLLAND, HVOR HAN ER FØDT.-FORGÆVES
   A107  TYPE:    SKØDE
             AUKTION AF 1/12 1702
       SIDE NR:  238A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    27-01-1703
       SÆLGER:   289 CATHRINE HAMMER SALIG POUL RECHENS, ENKE I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    287 PEITER MORTENSEN URTEGAARDSMAND, ØRSLEV
                SOGN BAARSE HERRED I ØRSLØV SOGN BAARSE
                HERRED
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  50
       EJENDOMSNR: 11
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
              CLEMID SØRENSEN
             I ALLERSLEV HANS GAARD OG ØSTEN OP TIL DE ØDE
              BYGGEPLADS SOM JENS TRØSTRUP I KØBENHAVN MED
              FLERE
             ER TILHØRENDE SAMT ENGEN. BEBOS AF BORGERNE
              JEPPE OLSEN OG MATHIAS SIMONSEN
   A108  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  238B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    29-01-1703
       SÆLGER:   288 MADTZ ERICHSEN,  I KØBENHAVN
                BARNEFØD I PRÆSTØ OG NIELS POULSEN
                SNEDKERS SVOGER
       KØBER:    90 NIELS POULSEN SNECHER, SNEDKER? I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 24
       EJENDOM:  DEL AF GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP
              TIL RASMUS
             JENSEN NORDBOES OG ØST FOR MICHEL HANSEN
              SKOMAGERS GAARD TILLIGE MED SØSTERS LOD
             EFTER SALIG INGER ERICHS DATTER
   A109  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  238B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    29-01-1703
       PERSON:   288 MADTZ ERICHSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SÆLGER I A108 SIN BRODERLOD I ARVEN
             EFTER FADEREN ERICH NIELSEN SMED
             SAMT EN FORVENTET HAM TILHØRENDE SØSTERLOD
   A110  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  240A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    12-02-1703
       SÆLGER:   190 ELIAS CHRISTOPHERSEN, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
                PEDER MADTZENS SVIGERFADER
       KØBER:    253 PEDER MADTZEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 38
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL HANS
              EILERSENS
             GAARD OG SYD FOR JENS WILLADSENS HESTEMØLLEPLADS
              MED BOHAVE OG INVENTAR
   A111  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  241A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    27-01-1703
       LÅNTAGER:  287 PEITTER MORTENSEN URTEGAARDSMAND,  I
                ØRSLEV SOGN BAARSE HERRED
       LÅNGIVER:  289 CHATRINE HAMMER SALIG POUL SØFR.
                REHEND, ENKE I JUNGSHOVED SOGN BAARSE
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE SOM
             NU MAHTIES SIMONSEN OG JEPPE OLLESEN IBOR
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
       EJENDOMSNR: 11
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   A112  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  243A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    14-03-1703
       PERSON:   290 JOHAN EHLERS
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: HANDELSMAND FRA GRAVENSTEIN I HOLSTEN
             FIK EFTER LÆNGERE REDEGØRELSE
             BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
   A113  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  243B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    15-03-1703
       SÆLGER:   170 MICHEL THOMSEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    290 JOHAN  EHLERS, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 01
       EJENDOM:  HUS MED TILLIGENDE BYGGEPLADS PÅ ADELGADE
              SØNDRE SIDE
             VEST FOR PRÆSTØ PORT OG ØSTEN OP TIL EN BOLIG
              OG EJENDOM NIELS MADTZEN PÅ JUNGSH. TILHØRENDE
   A114  TYPE:    SKØDE
             AUKTIONSSKØDE
       SIDE NR:  244A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    12-07-1701
       SÆLGER:   192 SALIG JØRGEN NICOLAI  GROEDT,  I PRÆSTØ
       KØBER:    170 MICHEL TOMMESEN, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  105
       EJENDOMSNR: 77B
       EJENDOM:  EJENDOM OG BOLIG

Præstø Justitsprotokol 1695-1706 (fortsat fra A115)

   A115  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  244A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    24-03-1703
       SÆLGER:   193 CLEMID SØFRENSEN,  I ALLERSLEV SOGN
                BAARSE HERRED
       KØBER:    264 JENS OLUFSEN, INDVÅNER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 09
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              CHRISTOPHER
             TOMSENS BOLIG OG VESTEN OP TIL PEDER MORTENSEN
              URTEGAARDSMANDS BOLIG
   A116  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  244B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    24-03-1703
       LÅNTAGER:  264 JENS OLLESEN,
       LÅNGIVER:  193 CLEMIND SØFRENSEN,  I ALLERSLEV SOGN
                BAARSE HERRED
       PANT I:   HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØST FOR SALIG
             CHRISTOPHER TOMSENS BOLIG OG VEST FOR PEDER
              MORTENSEN URTEGAARDSMAND
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  40
             1. TERMIN SKAL AFDRAGES 15 SLETDALER
             2. TERMIN 15 SLETDALER OG
             3. TERMIN 10 SLETDALER
       EJENDOMSNR: 09
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   A117  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  245B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    23-04-1703
       PERSON:   182 LAURIDTZ JOHANSEN SKREDER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: FREMLAGDE ET FRIBREV PÅ HANS VORNEDE
             RETTIGHED UDGIVEN AF HANS EXELLENCE HENNING
             ULDRICH VON LYTZOW, STIFTBEFALINGSMAND
   A118  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  248A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    11-06-1703
       SÆLGER:   209 NIELS MADTZEN, FORPAGTER PÅ JUNGSHOVED I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    13 HANS MARTINUSEN, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 02
       EJENDOM:  BOLIG PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
              HANS CHRISTOPH-
             ERSEN SNECHERS IBOENDE HUS SOM MICHEL TOMSEN
              TILHØRENDE OG ØST FOR SVEND MALMØS HUS
   A119  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  248B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    20-06-1703
       SÆLGER:    13 HANS MARTINUSEN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    289 MADAME CHATRINE LAURIDTZDT SALIG POVEL
                SØFRENSEN RECHENDTZ, ENKE I JUNGSHOVED
                SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 62
             EJENDOM NR USIKKERT
       EJENDOM:  GAARD PÅ TORVEG VESTRE SIDE NORDEN OP TIL JOHAN
              TREIMAN
             DREJERS BOLIG OG SØNDEN OP TIL FREDERIK
              PEDERSENS ØDE BYGGEPLADS OG EJENDOM SAMT ENGEN
              PÅ
             STORE HOLM
   A120  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  248B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    22-06-1703
       LÅNTAGER:   13 HANS MARTINUSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG DE FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   BOLIG PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             VESTEN OP TIL JOHAN EHLERS EJENDOM OG ØST FOR
              JØRGEN HANSEN SVANS BOLIG, HVILKEN BOLIG ER
             TAXERET FOR 50 SLETDALER
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 110
             BORGM LAURIDS NIELSENS LEGAT
       EJENDOMSNR: 02
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   A121  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  250B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    30-07-1703
       LÅNTAGER:  203 MOURITZ BERTELSEN, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG DE FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ GRØNNEGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             HENNING GUDMANDSENS VAANING OG VESTEN OP TIL
              KGL MAY BYFOGED HANS EJLERSENS BOLIG
             SOM ABRAHAM VILFANG NV IBOR
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  BRÆNDEVINSPANDE
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  60
             SALIG BORGMESTER LAURIDS NIELSENS LEGAT
       EJENDOMSNR: 72
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  01-07-1709
   A122  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  249B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    16-07-1703
       PERSON:   313 ANDREAS IPSEN I ØSTERBROSHUSET
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: HAR UNDER LERGRAVNING KOMMET TIL
             SKADE OG BRÆKKET DET ENE LÅRBEN
             BETLER I FORVEJEN - KONE OG BØRN
   A123  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  252B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    10-09-1703
       SÆLGER:   174 HANS WILLUMSEN, KGL MAY TOLDER I PRÆSTØ
       KØBER:    314 HANS ANDERSEN HAMMER, TJENENDE ELIAS
                CHRISTOPHERSEN I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 04
             UDFRA DEN FORUDSÆTNING, AT JØRGEN HANSEN HAR
              TILNAVNET SVAN ER EJDNR
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
              JØRGEN HANSENS
             IBOENDE BOLIG OG ØSTEN OP TIL ET ØDE HAVERUM
              TILHØRENDE SKOMAGERNES LAUGSHUS
   A124  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  253B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    28-09-1703
       PERSON:   287 PETER MORTENSEN URTEGAARDSMAND I PRÆSTØ
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB
   A125  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  253B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    28-09-1703
       PERSON:   315 CHRISTIAN SMIDT
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM SADELMAGER
   A126  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  353B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    28-09-1703
       PERSON:   314 HANS ANDERSEN HAMMER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
   A127  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  356A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    27-11-1703
       PERSON:   284 SKIPPER JEPPE OLLUFSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AGTER AT NEDSÆTTE SIG ANDRE STEDER
             OPSAGDE SIT
             BORGERSKAB VED 1STE TING
   A128  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  257A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    14-12-1703
       SÆLGER:   190 ELIAS CHRISTOPHERSEN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    315 CHRISTIAN JESPERSEN SADELMAGER (SCHMIDT?),
                SADELMAGER? I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 50
             EJENDOM NR USIKKERT
       EJENDOM:  BOLIG PÅ ADELGADE NORDRE SIDE VEST FOR DEN
              BOLIG
             ANDERS BØCHER PÅBOR OG ØST FOR HANS HELLESEN
              SKOMAGER UNDTAGEN ENGEN PÅ
   A129  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  257A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    14-12-1703
       LÅNTAGER:  315 CHRISTIAN JESPERSEN SADELMAGER, BORGER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  190 ELIAS CHRISTOPHERSEN, HANDELSMAND I
                PRÆSTØ
       PANT I:   BOLIG PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             VEST FOR ANDERS BØDICHERS IBOENDE BOLIG OG ØST
              FOR HANS HELLESEN SKOMAGERS
       PANT II:  ALLE ANDRE MIDLER
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
             AFDRAG SPECIFICERET OVER 3 TERMINER
       EJENDOMSNR: 48B
             EJENDOM NR USIKKERT
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000

Præstø Justitsprotokol 1695-1706 (fortsat fra A130)

   A130  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  258A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    07-01-1704
       PERSON:    95 HANS CHRISTOFFER MØLLER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB SOM FELTBEREDER
   A131  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  258A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    07-01-1704
       PERSON:   316 ASMUD OLLESEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
   A132  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  259A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    14-01-1704
       PERSON:    25 BRODER OLUFSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OPSAGDE SIT
             BORGERSKAB VED FØRSTE TING
   A133  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  263A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    03-03-1704
       PERSON:   319 MAGISTER HANS  LIUNGE
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING OVER EFTERLADTE
             MIDLER: GULD SØLV KOBBER MESSING TIN
             ETC. S282A: SKIFTETILLYSNING 28/7 04
   A134  TYPE:    SKØDE
             IFØLGE FORORDN AF 28/1 1682 OG ØDE BYGGEPLADS -
              LANGT,FINT DOKUMENT
       SIDE NR:  264B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    23-02-1704
       SÆLGER:    0 FORRIGE EJER  UKENDT,  I PRÆSTØ
       KØBER:    290 JOHAN  EHLERS, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 39
       EJENDOM:  BYGGEPLADS VESTEN OP TIL PEDER CHRISTENSEN
              DREJERS NY-
             OPBYGTE HUS OG ØSTEN OP TIL TORVESTRÆDET PÅ
              ADELGADE NORDRE SIDE Ø-V 34 ALEN S-N
              69 ALEN,HVOR-
             PÅ HAN VIL BYGGE 18 FAG HUS +PORTNR. AFBRÆNDT OG
              ØDE SIDEN SVENSKEKRIGEN
   A135  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  266B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    03-03-1704
       PERSON:   209 NIELS MADSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: FORPAGTER PÅ JUNGSHOVED NÆVNER PEDER
             MADSEN SOM SIN BRODER;
             VEDR OVERFALD VED AVEDØRE
   A136  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  269A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    28-02-1704
       SÆLGER:    25 BRODER OLLESEN,  I PRÆSTØ
       KØBER:    244 LORENS HANSEN SCHREDER,  I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 55
       EJENDOM:  BOLIG PÅ GRØNNEGADE ØSTRE SIDE OP TIL OVE
             (ELLER ANNE)SEFRES IBOENDE BOLIG OG
              JOMFRUSTRÆDET PÅ DEN ANDEN SIDE
   A137  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  269B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    12-03-1704
       LÅNTAGER:   5 SØFREN  BARCHMAN, FORPAGTER PÅ
                OREMANSGAARD I ALLERSLEV SOGN BAARSE
                HERRED
       LÅNGIVER:  180 MONSIEUR LAURS LAURITSEN TIL NYSØ,  I
                PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE TÆT
             INDENFOR VESTER BRO OG STRÆKKER SIG TIL FORRIGE
              BYFOGED CHRISTEN PEDERSEN
             HOLBERGS HUS
       PANT II:  SAMT HUS
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  31-07-1705
             DOG FØRST ANNULLERET I PTOTOKOLLEN 1770 VIDE
              JUSTITSPROT PAG.361/1770
   A138  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  270B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    12-03-1704
       SÆLGER:   180 LAURIDTZ LAURIDTZEN TIL NYSØ,  I PRÆSTØ
                LANDSOGN BAARSE HERRED
       KØBER:     5 SØFREN  BARCKMAN, FORPAGTER PÅ
                OREMANDSGAARD I ALLERSLEV SOGN BAARSE
                HERRED
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 36
       EJENDOM:  HUS OG EJENDOMSPLADSER PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             VESTEN OP TIL FORRIGE BYF. SALIG CHRISTEN
              PEDERSEN HOELBERGS HUS OG STRÆKKER SIG
             TIL VESTER BRO OG NED TIL STRANDEN MED
              TILLIGENDE HAVE, BOLVÆRK, GAARDSRUM
             OG STRANDHAVE UDEN ALENE ENGEN PÅ HOLMEN
   A139  TYPE:    OBLIGATION
             HVERKEN LÅNGIVER ELLER -TAGER ER TILSYNELADENDE
              BOENDE I PRÆSTØ
       SIDE NR:  273B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    10-04-1704
       LÅNTAGER:  320 ELIAS JØRGENSEN MØLLER, MØLLER I TUBÆKS
                MØLLE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
       LÅNGIVER:  209 NIELS MADSEN, FORPAGTER PÅ JUNGSHOVED I
                JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   2 STUDE 3 ÅR
       PANT II:  12 GAMLE FÅR
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  25
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   A140  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  279B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    16-06-1704
       PERSON:    5 SØFREN  BARCHMAN
       EJENDOMSNR: 36
       OPLYSNING: FÅR AFPÆLET SIN NYE GRUND PÅ ADELGADE
             NORDRE SIDE VEST FOR JØRGEN MADSENS IBOENDE
              GAARD OG ØST FOR
             BYENS LIDEN BYGGEPLADS VED VESTER BRO (FORTSAT)
   A141  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  279B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    16-06-1704
       PERSON:    5 SØFREN  BARCHMAN
       EJENDOMSNR: 36
       OPLYSNING: FORTSAT: BREDDE 118 ALEN Ø-V UD TIL
             GADEN NORDRE ENDE VED BOLVÆRKET ER 66 ALEN
             I BREDDEN OG N-S ER DEN 193 1/2 ALEN
   A142  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  279B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    16-06-1704
       PERSON:    5 SØFREN  BARCHMAN
       EJENDOMSNR: 36
       OPLYSNING: STRANDHAVEN ER Ø-V 75ALEN OG S-N I
             ØSTER ENDE: 90 1/2 ALEN OG VESTER ENDE 66 ALEN
             IFØLGE 4 MANDS OPMÅLING OG AFPÆLING
   A143  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  280B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    04-07-1704
       PERSON:   321 SALIG CAPITAIN  CAMFERBERH
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING
   A144  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  282A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    25-07-1704
       PERSON:   287 PEITER MORTENSEN URTEGAARDSMAND
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: NIELS MADSEN (209) LADER LYSE TIL
             AUKTION PÅ DIV UDLÆG I KOBBER SENGE-
             KLÆDER OG SENGESTEDER M.M.
   A145  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  282A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    21-07-1704
       PERSON:   322 FRANDTZ MICHELSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: MØDER I RETTEN FOR SIN FAR MICHEL
             TOMESEN (NR.170)

Præstø Justitsprotokol 1695-1706 (fortsat fra A146)

   A146  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  290A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    01-09-1704
       PERSON:   323 HENRICH HANSEN BYSKRIVER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: I ARVEAFKALD NÆVNES HANS BROR STUDI-
             OSUS RASMUS HANSEN, SVOGER PEDER
             NIELSEN SØSTER GESKE HD.I LUNDBY
   A147  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  291A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    13-08-1704
       SÆLGER:   290 JOHAN  EHLERS, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    324 JENS MADSEN, HERREDSFOGED OG HUSMAND I
                BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  84
       EJENDOMSNR: 01
       EJENDOM:  HUS PÅ 7 FAG PÅ ADELGADE FRA HANS MARTI-
             NESENS HUS OG TIL ALFARVEJEN VED ØSTER PORT OG
              I LÆNGDEN NED TIL STRANDEN
   A148  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  291A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    24-09-1704
       PERSON:   325 SALIG POUEL SØFRENSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING EFTER DEN FORHV.
             SÆDEDEGN TIL SKIBINGE MENIGHED,FORE-
             TAGET AF NICOLAJ JØRGENSEN KLOKKER
   A149  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  291B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    15-09-1704
       PERSON:    13 HANS MARTINUSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: MØDER PÅ SIN FÆTTER,FORPAGTER PÅ
             JUNGSH, NIELS MADSENS VEGNE
   A150  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  292A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    15-09-1704
       PERSON:   326 PEITTER LAURIDTZEN VEUER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB (SOM VÆVER?)
   A151  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  292A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    15-09-1704
       PERSON:   327 BERTTEL HANSEN SMED
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB (SOM SMED?)
   A152  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  292B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    30-09-1704
       PERSON:   290 JOHAN  EHLERS
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: OPSAGDE VED FULDMÆGTIG SØREN
             BARCHMAN VED 3.TING SIT
             BORGERSKAB OG NÆVNES ALLEREDE BORTREJST
   A153  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  297A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    15-12-1704
       PERSON:    5 SØFREN  BARCHMAND
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB U. SPECIFICERET
   A154  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  297A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    15-12-1704
       PERSON:   328 BERTTEL LORENTZEN GULDSMED
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB U. SPECIFICERET
   A155  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  299B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    12-01-1705
       SÆLGER:    13 HANS MARTINESEN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    329 SEJER JENSEN MURMESTER, MURMESTER?
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 02
       EJENDOM:  BOLIG PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
              JENS MADSEN,
             HERRITZFOEGET I BAARSE, SOM BERTEL GULDSMED
              IBOR, OG ØSTEN OP TIL JØRGEN HANSEN
             SUANS IBOENDE HUS SAMT ENGEN PÅ DEN STORE HOLM
              I BOLLEFJORDEN
   A156  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  300A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    13-01-1705
       LÅNTAGER:  329 SEJER JENSEN MURMESTER, BOENDE I NYSØ HUSE
                I PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE HERRED
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG DE FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   BOLIG PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE
             VESTEN OP TIL EN BOLIG SOM BERTEL LORENSEN
              GULDSMED IBOR OG ØST FOR JØRGEN HANSEN
             SUANS BOLIG
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 110
       EJENDOMSNR: 02
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  12-01-1711
   A157  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  303B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    03-02-1705
       PERSON:   330 RASMUS PEDERSEN SNECHER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
   A158  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  306A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    25-02-1705
       PERSON:   190 SALIG ELIAS CHRISTOPHERSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING VED ENKEN MARGRETHES
             LAVVÆRGE WILLADS JENSEN
   A159  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  306A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    20-02-1705
       PERSON:   253 PEDER MADSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: GIVER ARVEAFKALD EFTER ELIAS CHRI-
             STOPHERSEN PÅ SIN HUSTRU BARBARA
             MARIE ELIASDT SEJERS VEGNE 5 DG FØR
   A160  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  300B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    04-03-1705
       PERSON:   208 SALIG PEDER SMED
       EJENDOMSNR:
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ HANS HUS OG EJENDOM
             SAMT EN DEL LØSØRE
   A161  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  309A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    17-03-1705
       LÅNTAGER:  331 MARGRETHE SALIG ELIAS CHRISTOPHERSENS,
                ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   14 CHRISTOPHER ELIASEN SEJER, UMYNDIG SØN I
                PRÆSTØ
                LÅNTAGERS SVIGERSØNNER WILLADS JENSEN OG
                PEDER MADSEN ER FORMYNDERE
       PANT I:   2/3 AF MODERENS
             "HOVEDGAARD" OG TILHØRENDE EJENDOMME I PRÆSTØ
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 2000
             FÆDRENE ARV - BRODERLOD, HVILKET GIVER EN TOTAL
              ARV PÅ 2X5000 SLETDALER
       EJENDOMSNR: 34
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  13-08-1708
   A162  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  309A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    17-03-1705
       LÅNTAGER:  331 MARGRETHE SALIG ELIAS CHRISTOPHERSENS,
                ENKE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  332 MARGRETHE ELIASDATTER SEJER, UMYNDIG
                DATTER I PRÆSTØ
                LÅNTAGERS SVIGERSØNNER WILLADS JENSEN OG
                PEDER MADSEN ER FORMYNDERE
       PANT I:   1/3 AF MODERENS
             "HOVEDGAARD" OG TILHØRENDE EJENDOMME I PRÆSTØ
       PANT II:  AL ANDEN EJENDOM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL: 1000
             SØSTERLOD AF FÆDRENE ARV. DER ER VISTNOK 3
              DØTRE OG 1 SØN 10000 RIGSDALER
       EJENDOMSNR: 34
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  13-08-1708

Præstø Justitsprotokol 1695-1706 (fortsat fra A163)

   A163  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  310B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    06-04-1705
       PERSON:    13 HANS MARTINESEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: AUKTILLYSNING PÅ EN DEL LØSØRE
             OPSAGDE SIT
             BORGERSKAB VED 1STE TING
   A164  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  312A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    21-04-1705
       SÆLGER:   235 NIELS HANSEN KROG,  I BAARSE SOGN BAARSE
                HERRED
       KØBER:    323 HENDRICH HANSEN BYSKRIVER, BYSKRIVER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 15
       EJENDOM:  BOLIG MED TILHØRENDE BYGGEPLADS PÅ ADELGADE
              SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             SØREN RIFUES GAARD OG VESTEN OP TIL SR JENS
              IPSEN TRØSTRUPS PLADS
   A165  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  312B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    27-04-1705
       PERSON:   333 FRIDRICH HEINEDSEN ?
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
   A166  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  317B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    30-03-1705
       SÆLGER:    12 HANS EILERSEN, BYFOGED I PRÆSTØ
       KØBER:     9 MADAME MARTHA BRUUN SALIG MAGISTER PEDER
                WINTZLØFS, ENKE I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 25A
       EJENDOM:  GAARD VEST FOR MICHEL HANSEN
             SKOMAGERS BOLIG OG ØST FOR HR RECTOR SCHOLÆ
              JØRGEN PEDERSENS IBOENDE GAARD
   A167  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  319A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    15-07-1705
       PERSON:    5 SØFREN  BARCHMAND
       EJENDOMSNR: 36
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ HANS GAARD MED TILHØRENDE
             BYGGEPLADS SAMT EN DEL LØSØRE
   A168  TYPE:    OBLIGATION
             REFERAT FRA RETSSAG 29/6 1705 HVOR OBLIGATION
              KRÆVES INDFRIET MED RENTER
       SIDE NR:  320A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    04-02-1705
       LÅNTAGER:   5 SØFREN  BARCHMAND, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  334 LAURIDS NIELSEN, TJENENDE SKOVRIDER JENS
                NIELSEN I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  32
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000
   A169  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  323A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    07-08-1705
       PERSON:   233 SØFREN SØFRENSEN RIIBE
       EJENDOMSNR: 15A
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING PÅ HANS IBOENDE GAARD,
             ENGEN PÅ STORE HOLM OG PÅ EN DEL
             LØSØRE: KOBBER, TIN, MESSING, SENGE ETC
   A170  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  323B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    31-07-1705
       SÆLGER:    5 SØFREN  BARCHMAND, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    18 JOHAN  GIELF, BORGER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 36
       EJENDOM:  HUS OG BYGGEPLADS PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
              VESTEN OP TIL SR JØRGEN
             MADSENS GAARD STRÆKKER SIG IMOD VESTER BROE TIL
              EN LIDEN BYGGEPLADS BYEN TILHØRENDE SAMT
             TILHØRENDE HAVE, BOLVÆRK, GAARDSRUM SAMT
              STRANDHAVE UNDTAGEN ENGEN PÅ HOLMEN
   A171  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  324B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    20-07-1705
       LÅNTAGER:   19 HR AUGUSTINUS  HAAR, SOGNEPRÆST T.PRÆSTØ
                OG SKIBINGE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   78 MAGISTER JACOB BARTHOLOMÆISEN HANSTEEN,
                PROVST OG SOGNEPRÆST I VORDINGBORG
       PANT I:   "ALT HUIS IEG EIER"
             MIDLER,KVÆG,LØSØRE,REEDE PENGE I NORGE HOS HANS
              FAR AF MØDRENE ARV.
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
             SALIG HR PEDER I MERNS SØN, PEDER PEDERSENS,
              ARVEKAPITAL
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-12-1706
   A172  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  325A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    31-07-1705
       LÅNTAGER:   18 JOHAN  GIELF, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  180 MONSIEUR LAURIDTZ LAURIDTZEN TIL NYSØ,
                I PRÆSTØ LANDSOGN, BAARSE HERRED
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             STRÆKKENDE SIG TIL JØRGEN MADSENS HUS PÅ DEN
              ENE SIDE OG TIL VESTER PORT PÅ
             DEN ANDEN SIDE
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 200
             TIL SØREN BARCHMANS GAARDS AFBETALING
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 36
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  16-07-1770
   A173  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  326A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    12-09-1705
       LÅNTAGER:  335 RASMUS JENSEN NOREBO, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ FATTIGE, INSTITUTION I PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VEST FOR
             DEN BOLIG ANDERS PEDERSEN SMED IBOR OG ØST FOR
              NIELS POFVELSEN SNEDCHERS HUS
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:  AL ANDEN EJENDOM
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  53
       EJENDOMSNR: 23
             USIKKERT EJENDOM NR
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   A174  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  326B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    04-09-1705
       SÆLGER:   335 RASMUS JENSEN NOREBO, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    254 ANDERS PEDERSEN SMED, BORGER (OG SMED?) I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 22
             EJENDOM NR USIKKERT
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL RASMUS
              NOREBOS NU
             IBOENDE HUS OG VESTEN OP TIL EN LIDEN ØDE
              BYGGEPLADS JOCHUM CLAUSEN HER I BYEN
              TILHØRENDE
   A175  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  327A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    16-09-1705
       SÆLGER:   287 PEDER MORTENSEN URTEGAARDSMAND,  I PRÆSTØ
       KØBER:    371 LAURIDTZ  NIELSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 10
       EJENDOM:  HUS PÅ 3 FAG MED FORSTUE INDBEREGNET
             AF LIGE BREDDE EFTER HUSET UD TIL GADEN LIGE
              NED TIL STRANDEN
   A176  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  330A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    28-10-1705
       SÆLGER:    42 JØRGEN MADSEN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:     3 PEDER RASMUSSEN BAGER, BAGER? I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 29A
       EJENDOM:  HUS PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL PEDER
              RASMUSSENS
             EGEN IBOENDE BOLIG OG ØSTEN OP TIL EN ØDE
              BYGGEPLADS JØRGEN MADSEN SELV TILHØRENDE
   A177  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  330A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    16-11-1705
       PERSON:   377 SALIG HR JØRGEN PEDERSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING TIL FØRSTKOMMENDE
             TIRSDAG DEN 24 NOVEMBER

Præstø Justitsprotokol 1695-1706 (fortsat fra A178)

   A178  TYPE:    OBLIGATION
             AFLØSER OBLIGATION AF 20 JULI
       SIDE NR:  330B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    13-11-1705
       LÅNTAGER:   19 AUGUSTINUS  HAARD, SOGNEPRÆST TVÆRHUS
                PRÆSTØ OG SKIBINGE I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   78 MAGISTER JACOB BARTHOLOMÆISØN HANSTEEN,
                PROVST OVER BAARSE HERRED I VORDINGBORG
       PANT I:   ALLE MIDLER
       PANT II:
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 230
             SALIG PEDER HØYBJERGS SØN PEDER PEDERSEN
              HØJBJERGS ARVEKAPITAL
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: ---
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  30-12-1706
   A179  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  332A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    30-11-1705
       LÅNTAGER:  287 PEITTER MORTTENSEN URTEGAARDSMAND,  I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   94 MAGISTER PEDER  FALENKAM, SOGNEPRÆST TIL
                JUNGSHOVED I JUNGSHOVED SOGN BAARSE
                HERRED
       PANT I:   IBOENDE HUS
       PANT II:  BRENDEVINSPANDE
       PANT III:  ALLE HANS MIDLER
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
       EJENDOMSNR: 11
       PRIORITET:
       SLETTET:  11-04-1718
   A180  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  332B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    11-01-1706
       PERSON:   329 SEIER JENSEN MURMESTER
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB EFTER LOVEN
   A181  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  332B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    11-01-1706
       PERSON:   373 LAURIDTZ HANSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB EFTER LOVEN
   A182  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  332B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    11-01-1706
       PERSON:   372 HANS ANDERSEN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGERSKAB EFTER LOVEN
   A183  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  336A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    15-03-1706
       LÅNTAGER:  374 POVELL MORTENSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
                UNDERSKREVET MED EGEN HAAND - OGSÅ AF HANS
                HUSTRU ALHED JOHANSDATTER
       LÅNGIVER:  209 NIELS MADSEN, FORPGT PÅ JUNGSHOVED SLOT
                I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       PANT I:   IBOENDE HUS OG EJENDOM
             SE A184
       PANT II:  PÅ STAKIT HOLM
       PANT III:  AL ANDEN LØSØRE
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  70
             "SOM JEG PAA ET HUS OG EJENDOM ER SKYLDIG
              BLEVEN"
       EJENDOMSNR: 50
       PRIORITET:
       SLETTET:  10-12-1708
   A184  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  336B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    15-03-1706
       SÆLGER:   209 NIELS MADSEN, FORPAGTER PÅ JUNGSHOVED
                SLOT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
       KØBER:    374 POVEL MORTTENSEN, SKIPPER I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 50
       EJENDOM:  HUS MED JERNKAKKELOVN OG ENG PÅ STORE HOL
             OG ALT RETTE TILLIGGENDE OG ALT HVAD NAGELFAST
              ER, HVILKEN EJENDOM ER BELLIG
             VESTEN OP TIL MARIE SKRÆDERS IBOENDE HUS OG
              VESTEN OP TIL HANS HELLESENS SKOMAGERS HUS
             SKRIVEFEJL: 2 GANGE "VESTEN OP TIL"
   A185  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  339A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    26-04-1706
       PERSON:    36 PEDER LAURIDSEN WEIBEL
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: NÆVNES SOM: "AF KØGE" I REFERAT
   A186  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  340B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    23-04-1706
       PERSON:   375 LAURIDTZ ERLANDSØN
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: INDVAANER I PRÆSTØ GIVER ARVEAFKALD
             PÅ SIN HUSTRU MARGRETHE SEJERS VEGNE
             JVF A162
   A187  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  340B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    26-04-1706
       PERSON:   376 MONSIEUR JENS JACOB  WINSLØV
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: MØDER PÅ SIN MOSTERS SOPHIA BRUUN
             SALIG HR JØRGENS VEGNE
   A188  TYPE:    SKØDE
             AUKTION VED PROVSTEN MAGISTER JACOB
              BARTHOLOMÆISEN HANSTEEN AF VORDINGBORG
       SIDE NR:  340B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    01-03-1706
       SÆLGER:   377 SALIG HR JØRGEN PEDERSEN, KAPPELAN I
                PRÆSTØ
                KAPPELAN IFØLGE WIBERG
       KØBER:    378 SOPHIA BRUUN SALIG HR JØRGEN PEDERSENS,
                ENKE I PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  150
       EJENDOMSNR: 26
       EJENDOM:  GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE ØSTEN OP TIL
              MADAME SALIG MAGISTER PEDER
             VINSLØVS IBOENDE GAARD OG VESTEN OP TIL JOHAN
              GIELFS TILHØRENDE GAARD
   A189  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  341B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    28-05-1706
       PERSON:   379 KAREN SALIG HEINRICH SUENDTZENS
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: SKIFTETILLYSNING EFTER HENDES SALIG MAND
   A190  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  347B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    11-06-1706
       SÆLGER:    18 JOHAN  GIELF, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       KØBER:    95 HANS CHRISTOPHER  MØLLER, FELDBEREDER I
                PRÆSTØ
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:   0
       EJENDOMSNR: 27
       EJENDOM:  GAARD PÅ GRØNNEGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
              SOPHIA BRUUN SALIG
             HR JØRGEN PEDERSENS GAARD OG ØSTEN OP TIL HANS
              ERICHSEN FARVERS GAARD (DER MÅ MENES:
             "PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE" ETC JVF A191) SAMT ENG PÅ
              STORE HOLM
   A191  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  348A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    11-06-1706
       LÅNTAGER:   95 HANS CHRITSOPHER  MØLLER, FELDBEREDER I
                PRÆSTØ
                JOHANNES STEENBERG UNDERSKRIVER TIL
                VITTERLIGHED
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG DE FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE SØNDRE SIDE VESTEN OP TIL
             SOPHIA BRUUN SALIG HR JØRGENS GAARD OG ØSTEN OP
              TIL HANS ERICHSEN FARVERS GAARD
       PANT II:  ENG PÅ STORE HOLM
       PANT III:
       LÅNESUM RDL: 100
             LAURIDS NIELSENS LEGAT
       LÅNESUM SDL:  0
       EJENDOMSNR: 27
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  31-12-1729
   A192  TYPE:    SKØDE
       SIDE NR:  348B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    25-06-1706
       SÆLGER:   252 FREDERIK PEDERSEN, BORGER I PRÆSTØ
       KØBER:    380 SUEND JOENSEN, "ERLIG OG VELAGTE UNGE
                KARL" I DRAGØR PÅ AMMERLAND
       PRIS RIGSD:   0
       PRIS SLETD:  485
       EJENDOMSNR: 902
       EJENDOM:  JAGT KALDET "MARIA" DRÆGTIG 9 LÆSTER

Præstø Justitsprotokol 1695-1706 (fortsat fra A193)

   A193  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  349B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    12-07-1706
       PERSON:    29 WILLADTZ JENSEN
       EJENDOMSNR: 63
       OPLYSNING: TILLYSER AT INGEN UNDERSTÅR SIG I AT
             HUGGE ELLER GRAVE LEER PÅ HANS BYGGEPLADS
             NÆST VED PRÆSTEGAARDEN
   A194  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  350B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    08-07-1706
       LÅNTAGER:  323 HENDRICH HANSEN BYSKRIVER, BYSKRIVER I
                PRÆSTØ
       LÅNGIVER:  170 MICKEL THOMESEN, HANDELSMAND I PRÆSTØ
       PANT I:   BOLIG MED BYGGEPLADS PÅ ADELGADE
             SØNDRE SIDE ØST FOR DEN GAARD SØFREN SØFRENSEN
              NU IBOR OG VESTEN OP TIL JØRGEN NIELSENS
       PANT II:  DIV SPECIFICERET LØSØRE
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  60
       EJENDOMSNR: 15
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  00-00-0000
   A195  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  368B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    19-08-1706
       LÅNTAGER:  315 CHRISTIAN JESPERSEN SMIT, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG DE FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   BOLIG PÅ ADELGADE NORDRE SIDE
             VESTEN OP TIL ANDERS BØDICHER OG ØSTEN OP TIL
              HANS HELLESENS
       PANT II:  ALLE MIDLER
       PANT III:
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  30
       EJENDOMSNR: 48B
       PRIORITET:
       SLETTET:  00-00-0000
   A196  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  376A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    20-09-1706
       PERSON:   381 JOHANNES STEENBERG
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: HANDELSMAND I PRÆSTØ
             BORGERSKAB EFTER LOVEN
   A197  TYPE:    OBLIGATION
       SIDE NR:  375A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    15-11-1706
       LÅNTAGER:  249 LAURIDTZ HANSEN SKREDER, BORGER I PRÆSTØ
       LÅNGIVER:   15 PRÆSTØ SKOLE OG DE FATTIGE, INSTITUTION I
                PRÆSTØ
       PANT I:   GAARD PÅ ADELGADE NORDRE SIDE ØSTEN OP TIL
             NIELS MICHELSENS BOLIG OG VESTEN OP TIL OBERST
              MØLLERS ØDE BYGGEPLADS
       PANT II:  BRYGGERKEDEL
       PANT III:  KAKKELOVN
       LÅNESUM RDL:  0
       LÅNESUM SDL:  50
             LAURIDS NIELSENS LEGAT
       EJENDOMSNR: 55
             USIKKERT EJENDOM NR
       PRIORITET: 1
       SLETTET:  20-06-1712
   A198  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  150A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    31-08-1699
       PERSON:   383 KIRSTEN SALIG STEFFEN LAURIDTZEN
       EJENDOMSNR: 62A
       OPLYSNING: TINGVIDNE AF 18/9 VISER AT HENDES HUS
             ER BRÆNDT MEDSAMT HENDES FATTIGE MID-
             LER. ILDEN KOM FRA NABOEN
   A199  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  150B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    25-09-1699
       PERSON:   197 HANS ADEMUSEN? SNECHER
       EJENDOMSNR: 62A
       OPLYSNING: TILTALES FOR, VED ET SKUD EFTER EN
             SKADE, AT HAVE STARTET ILDEBRANDEN
             31/8 1699. NÆGTER HÅRDNAKKET
   A200  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  152B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    31-08-1699
       PERSON:   205 PEDER OLLESEN AVLSKARL
       EJENDOMSNR: 62A
       OPLYSNING: TINGVIDNE AF 2/10 VISER AT HANS HUS
             ER BRÆNDT NU OG 1668. BRANDEN
             FOREGIK I KITTENSTRÆDE
   A201  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  156A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    31-08-1699
       PERSON:   382 AAGE CHRISTENSEN
       EJENDOMSNR: 62A
       OPLYSNING: ER KOMMET SLEMT TIL SKADE VED NEDBRYD-
             NINGEN AF ET AFBRÆNDT HUS I KITTEN-
             STRÆDE DA EN BJÆLKE FALDT NED
   A202  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  121B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    27-02-1699
       PERSON:   200 HENNING GUDMANDSEN
       EJENDOMSNR: 73
       OPLYSNING: AUKTIONSTILLYSNING TIL 1/3 1699 OVER
             HUS OG GANGKLÆDER SAMT GL SMYKKER
   A203  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  206A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    09-01-1702
       PERSON:   710 TRØST HANSEN SKOMAGER
       EJENDOMSNR: 39
       OPLYSNING: HAR JVF A080 HAFT EN ØDE BYGGEPLADS PÅ
             VEST FOR PEDER CHRISTENSEN DREJER
   A204  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  206A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    09-01-1702
       PERSON:   379 HENRICH SVENDTZEN LADEFOGEDT
       EJENDOMSNR: 41
       OPLYSNING: HAVDE JVF A080 EN GAARD ØST FOR
             PEDER RASMUSSEN DREJERS NYE BYGGEPLADS
   A205  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  240A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    12-02-1703
       PERSON:    12 HANS EILERSEN
       EJENDOMSNR: 37
       OPLYSNING: NÆVNES SOM EJER AF EN GAARD VESTEN OP TIL DEN
             GAARD SOM ELIAS CHRISTOPHERSEN SÆLGER
             TIL PEDER MADSEN
   A206  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  119A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    04-02-1699
       PERSON:   232 CHRISTOPHER TØNNESEN
       EJENDOMSNR: 08
       OPLYSNING: ER NÆVNT SOM INDEHAVER AF DET HUS SOM
             ER VESTEN OP TIL PEDER NIELSENS GAARD SOM SENERE
             OVERTAGES AF CLEMEND SØRENSEN (A035)
   A207  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  240A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    12-02-1703
       PERSON:   189 JENS VILLADSEN
       EJENDOMSNR: 37A
       OPLYSNING: HAR JVF A110 M.FL.EN MØLLEHAVEPLADS
             NORD FOR ELIAS CHRISTOPHERSENS GAARD PÅ HJ AF
             ADELGADE OG SYD FOR EJENDOM NR 61
   A208  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  113A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    12-12-1698
       PERSON:   635 PEDER DAVEDTSEN?
       EJENDOMSNR: 17
       OPLYSNING: ANGIVES AT HAVE EN HUSPLADS ØSTEN OP TIL DEN
             GAARD SOM POTTEMAGER JØRGEN NIELSEN TIL-
             SKØDES EFTER SALIG NIELS JØRGENS LAALICH
   A209  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  189A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    09-02-1701
       PERSON:   233 SØFREN SØFRENSEN RIBE
       EJENDOMSNR: 15A
       OPLYSNING: NÆVNES SOM EJER AF EN GAARD VESTEN OP TIL DEN
              GAARD
             NIELS HANSEN KROG KØBER VED AUKTION
             JVF A062

Præstø Justitsprotokol 1695-1706 (fortsat fra A210)

   A210  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  090A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    18-06-1698
       PERSON:   806 RASMUS JØRGENSEN POTTEMAGER
       EJENDOMSNR: 77A
       OPLYSNING: BEBOR ELLER BRUGER KIRKENS BOLIG
             ØSTEN OP TIL JØRGEN NICOLAY GROTHS GAARD
             PÅ ADELGADE NORDRE SIDE (IFLG A027)
   A211  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  350B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    08-07-1706
       PERSON:   195 JØRGEN NIELSEN
       EJENDOMSNR: 14
       OPLYSNING: BOR IFØLGE A194 ØSTEN OP TIL
             HENRIK HANSEN BYSKRIVER PÅ
             ADELGADE SØNDRE SIDE
   A212  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  054A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    16-02-1697
       PERSON:   1002 CHRISTOPHER  JUNGHANS
       EJENDOMSNR: 05
       OPLYSNING: BOR IFØLGE A010
             VESTEN OP TIL EJENDOM 06
   A213  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  326B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    04-09-1705
       PERSON:   120 JOCHUM  CLAUSEN
       EJENDOMSNR: 21
       OPLYSNING: HAR IFØLGE A174 OG A096
             EN ØDE BYGGEPLADS ØSTEN OP TIL EJENDOM 22
   A214  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  230B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    02-10-1702
       PERSON:    65 FREDERIK PEDERSEN
       EJENDOMSNR: 23
       OPLYSNING: HAR IFØLGE A096 EN ØDE
             BYGGEPLADS VESTEN OP TIL EJENDOM 22
   A215  TYPE:    SLÆGTSOPLYSNING
       SIDE NR:  117A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    16-01-1699
       PERSON:    61 JENS WILLADSEN,  I PRÆSTØ
       PERSON:    29 WILLADS JENSEN, BORGER I PRÆSTØ
       OPLYSNING: DOM JENS W. DØMMES AT BETALE SIN SØN WILLADS J.
              62 SLETDALER SAMT
             OMKOSTNINGER MEN INCL RENTER - LÅNTE OG
              UDLAGTE PENGE FRA
             1696 OG 1699
       EJNDOMSNR: ---
   A216  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  117A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    16-01-1699
       PERSON:   943 OLUF SVENDSEN RING
       EJENDOMSNR: ---
       OPLYSNING: BORGER I PRÆSTØ
             DOM AT SKULLE BETALE 4 SLETDALER + OMK
             TIL LAURIDS JENSEN I KØBENHAVN
   A217  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  270B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    12-03-1704
       PERSON:   252 SALIG CHRISTEN PEDERSEN HOLBERG
       EJENDOMSNR: 77
       OPLYSNING: FORRIGE BYFOGED, NÆVNES AT HAVE ET
             HUS OP TIL LAURITZ LAURITZENS EJENDOM SOM
             SÆLGES TIL SØREN BARCHMAN
   A218  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  257A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    14-12-1703
       PERSON:   972 ANDERS  BØDICHER
       EJENDOMSNR: 48A
       OPLYSNING: BOR IFØLGE A129 A128 OG A129 ØST FOR
             CHRISTIAN JESPERSEN SADELMAGER, SOM
             1703 KØBER AF ELIAS CHRISTOFFERSEN
   A219  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  375A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    15-11-1706
       PERSON:   946 NIELS MICHELSEN FISKER
       EJENDOMSNR: 54
       OPLYSNING: HAR JVF A197 B054 M.FL. ET HUS
             ELLER BEBOER ET HUS MELLEM EJENDOM
             53 OG 55
   A220  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  347 I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    11-06-1706
       PERSON:   239 HANS ERICHSEN FARVER
       EJENDOMSNR: 28
       OPLYSNING: HAR IFØLGE A190 M.FL. EN GAARD VESTEN OP TIL
             JOHAN GIELFS GAARD, SOM SÆLGES TIL
             HANS CHRISTOFFER MILLER
   A221  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  218A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    25-04-1702
       PERSON:   964 PEDER HERMANSEN
       EJENDOMSNR: 14
       OPLYSNING: JVF A084 B078 OG B185 ER DER
             MEGET DER TYDER PÅ, AT HAN BOR I EJENDOM
             NR 14 LIGESOM JØRGEN NIELSEN
   A222  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  375A I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    15-11-1706
       PERSON:   971 OBERST MØLLER
       EJENDOMSNR: 55A
       OPLYSNING: HAR JVF A197 OG ANDRE
             EN ØDE BYGGEPLADS ØSTEN OP TIL EJENDOM NR 53
             EN ØDE BYGGEPLADS ØSTEN OP TIL EJENDOM NR 55
   A223  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  056B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    30-03-1697
       PERSON:    29 WILLADS JENSEN
       EJENDOMSNR: 33
       OPLYSNING: HAR IFØLGE A012 M.FL. EN EJENDOM ELLER
             GAARD VED SIDEN AF EN BYGGEPLADS OP TIL
             ELIAS CHRISTOPHERSEN O.M.A.
   A224  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  317B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    30-03-1705
       PERSON:    22 MICHEL HANSEN SKOMAGER
       EJENDOMSNR: 25
       OPLYSNING: BOR IFØLGE A166 ØST FOR EJENDOM NR 25A
   A225  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  020B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    08-02-1696
       PERSON:    88 PEDER PEDERSEN SLAGTER
       EJENDOMSNR: 23
       OPLYSNING: HAR IFØLGE A005 EN HUSPLADS
             VESTEN OP TIL POTTEMAGER POUL CLAUSENS VED
             AUKTION AF 7/2 1696 TILSKØDEDE HUS
   A226  TYPE:    DIVERSE
       SIDE NR:  198B I PRÆSTØ BYFOGEDS JUSTITSPROTOKOL
                1695-1706
       DATO:    05-09-1701
       PERSON:   1101 MARIA SALIG RASMUS THOMSEN SKREDER
       EJENDOMSNR: 51
       OPLYSNING: BOR IFØLGE A070, A071 OG A183 ØSTEN OP TIL
             EJENDOM NR 50.


[ Top of Page | Next Page | Table of Contents ]

Valid XHTML 1.0 Transitional