I min studietid arbejdede jeg en del med Præstøs økonomiske historie i 1700-tallet og kom dermed ret dybt i de arkiver, som havde med Præstø at gøre i den periode. Det er tanken her at publicere en del af mine notater og oversigter vedrørende dette materiale, så det måske for andre kan være nemmere at finde det, man måtte lede efter.
Se i øvrigt oversigten på
http://www.poulsteen.dk/prst-materialer/


0 Ukendt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Forrige Ejer Ukendt..................... 09-02-1701 A062 15 SÆLGER
Forrige Ejer Ukendt..................... 23-02-1704 A134 39 SÆLGER
Forrige Ejer Ukendt..................... 01-10-1740 E031 46 SÆLGER
Forrige Ejer Ukendt..................... 26-08-1741 E053 45 SÆLGER
Forrige Ejer Ukendt..................... 08-03-1745 E117 71 SÆLGER
Forrige Ejer Ukendt..................... 17-05-1760 E366 47 SÆLGER

1 Johan Arendtsen Dam

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Arendtsen Dam..................... 19-04-1722 B050 34 LÅNGIV
SKIPPER I KORSØR
Johan Arendtsen Dam..................... 19-04-1722 B051 26 LÅNGIV
SKIPPER I KORSØR

2 Niels Laursen Riisbye

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Laursen Riisbye................... 00-06-1711 R197   DIV  
DAGLØNNER
Niels Larsen Riisbye.................... 00-03-1714 R262   DIV  
Mogens og Niels Laurssønner............. 01-01-1715 R292 68 DIV  
Niels Laursen Baadskarl................. 25-06-1720 B011   DIV  
BORGERSKAB SOM FISKER
Niels Larsen............................ 17-12-1727 K048 --- DIV  
HAR SAMMEN MED JENS OLSEN FÅET 6

3 Peder Rasmussen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Rasmussen......................... 07-08-1701 M024 --- SLÆGT 
BAGER I NÆSTVED
Peder Rasmussen......................... 28-11-1701 A076 --- DIV  
BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
Peder Rasmussen Bager................... 28-01-1702 A082 29 LÅNTAG
BAGER? I PRÆSTØ
Peder Rasmussen Bager................... 28-10-1705 A176 29A KØBER 
BAGER? I PRÆSTØ
Peder Rasmussen......................... 00-04-1710 R140 29 DIV  
BAGER
Peder Rasmussen......................... 00-06-1711 R192 29 DIV  
BAGER
Peder Rasmussen......................... 00-03-1714 R260 29 DIV  
BAGER
Peder Rasmussen Bager................... 02-01-1720 B004   DIV  
EFTERLEVES AF SIN ENKE, SE NR. B003
Johanne Jensdatter sal. Bagers.......... 02-01-1720 B003 29 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ
Johanne Jensdt. sal. Peder Rasmussens... 09-12-1720 B015 29 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ
salig Peder Rasmussen Bagers Enke....... 14-07-1721 B189 29 DIV  
HENDES SALIG MAND HAR SIDEN BRANDEN 1711
salig Peder Rasmussen Bagers............ 05-03-1725 B127 29 SÆLGER
DØDSBO I PRÆSTØ

4 Niels Pedersen Hugger

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Pedersen Hugger................... 17-02-1704 M034 --- SLÆGT 
BOENDE I STADT-FOR-NÆR I PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE HERRED
Maren Olsdatter salig Anders Skomagers.. 17-02-1704 M034 --- SLÆGT 
ENKE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED

5 Søfren Barchman

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Søfren Barchman......................... 12-03-1704 A137 36 LÅNTAG
FORPAGTER PÅ OREMANSGÅRD I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Søfren Barckman......................... 12-03-1704 A138 36 KØBER 
FORPAGTER PÅ OREMANDSGÅRD I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Søfren Barchman......................... 16-06-1704 A140 36 DIV  
FÅR AFPÆLET SIN NYE GRUND PÅ ADELGADE
Søfren Barchman......................... 16-06-1704 A141 36 DIV  
FORTSAT: BREDDE 118 ALEN Ø-V UD TIL
Søfren Barchman......................... 16-06-1704 A142 36 DIV  
STRANDHAVEN ER Ø-V 75ALEN OG S-N I
Søfren Barchmand........................ 15-12-1704 A153 --- DIV  
BORGERSKAB U. SPECIFIKATION
Søfren Barchmand........................ 04-02-1705 A168 --- LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Søfren Barchmand........................ 15-07-1705 A167 36 DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ HANS GÅRD MED TILHØRENDE
Søfren Barchmand........................ 31-07-1705 A170 36 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Søren Barckmand......................... 00-04-1710 R167   DIV  
BYSKRIFVER
Søfren Barchmand........................ 00-06-1711 R211   DIV  
BYSKRIVER
Søren Barckmand......................... 00-03-1714 R245   DIV  
BYSKRIVER
Søren Barchmand......................... 11-12-1720 B016 01 LÅNTAG
KGL MAY BYFOGED I PRÆSTØ
Byfoged Barchman........................ 08-09-1721 B062 --- DIV  
KØBER EN STOLESTADE I PRÆSTØ KIRKE

6 Alhed Johansdt salig Povel Mortensens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Alhed Johansdt salig Povel Mortensens... 04-03-1712 M054 50 SLÆGT 
ENKE
Nathanael Benther....................... 11-12-1719 M070 --- SLÆGT 
Nathanael Benter........................ 26-02-1720 B005   DIV  
BORGERSKABSED U. SPECIFIKATION
Nathanael Benter........................ 13-05-1720 B018 58 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Nathanael Benter........................ 15-02-1723 B083   DIV  
KONSUMPTIONSFORPAGTER, VED BYENS VESTERPORT BEKLAGER SIG AT
Nathanael Benther....................... 03-12-1731 E296 56 SÆLGER
BYFOGED
Nathanael Benther....................... 29-02-1736 L058 58 DIV  
BYFOGED FORHUS 12 FAG, FORHUS 6 FAG
Nathanael Benter........................ 06-09-1740 N012 --- SLÆGT 
BYFOGED I PRÆSTØ
Nathanael Benter........................ 30-05-1741 E045 58 LÅNTAG
KGL MAY BYFOGED I PRÆSTØ
salig Natanael Benter................... 04-11-1745 E137 58 SÆLGER
BYFOGED I PRÆSTØ

7 Christopher Bolmann

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christopher Bolmann..................... 11-06-1721 B069 57 KØBER 
I PRÆSTØ
Hans Christopher Bolmand................ 19-09-1722 B068 57 SÆLGER
I PRÆSTØ
Hans Christopher Bolman................. 00-00-1736 L074   DIV  
ER SLAGTER OG HAR EN GÅRD I RINGSTED

8 Hans Jensen Broager

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Jensen Broager..................... 03-10-1722 B072 52 LÅNTAG
KAPELLAN I PRÆSTØ SKIB. JUNGSHOVED I PRÆSTØ
Hans Broager............................ 05-10-1722 B067 52 KØBER 
KAPPELLAN I PRÆSTØ
Hans Jensen Broager..................... 21-06-1723 B088 52 LÅNTAG
KAPPELLAN I PRÆSTØ
Hans Jensen Broager..................... 12-03-1725 B135 52 LÅNTAG
KAPPELLAN I PRÆSTØ
Hans Broager Kapellan................... 17-07-1725 B160 --- DIV  
IMMISSIONSFORRETNING I HANS BO IFØLGE
Hans Broager............................ 14-12-1726 B172 52 SÆLGER
CAPPELLAN I PRÆSTØ
Cappelan Hr Hans Broagger............... 29-02-1736 L050 52 DIV  
FORHUS 8 FAG
salig Hans Broager...................... 07-12-1746 E150 52 SÆLGER
CAPPELAN I PRÆSTØ

9 Madame Martha Bruun

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame Martha Bruun..................... 30-03-1705 A166 25A KØBER 
SALIG MAGISTER PEDER WINTZLØFS ENKE I PRÆSTØ
Martha Bruun Winsløvs................... 00-00-1709 B052 25A SÆLGER
ENKE EFTER PROVST
Martha Bruun............................ 11-06-1721 B069 57 SÆLGER
ENKE EFTER PROVST I PRÆSTØ
Marthe sal Magister Peder Winsløw....... 04-08-1721 B027   DIV  
SKIFTELYSNING VED PROVSTEN MAGISTER JACOB

10 Peder Christensen Drejer

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Christensen Drejer................ 09-01-1702 A080 40 KØBER 
ROKKEDREJER I PRÆSTØ
Peder Christensen....................... 00-04-1710 R154 64 DIV  
DREYER
Peder Christensen Drejer................ 18-06-1710 B036 40 LÅNTAG
DREJER I PRÆSTØ
Peder Christensen....................... 00-06-1711 R202 64 DIV  
DREJER
Peder Christensen....................... 00-03-1714 R214 64 DIV  
ROKDREJER
Peder Christensen....................... 01-01-1715 R293 64 DIV  
DREIER
Peder Christensen....................... 16-11-1721 B039 64 LÅNTAG
DREJER I PRÆSTØ

11 Johan Trijmann

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Trijmann.......................... 24-07-1699 A001 61 KØBER 
DREJER I PRÆSTØ
Johan Drimann........................... 16-10-1699 A002 61 LÅNTAG
DREJER
Johan Trijmann.......................... 07-04-1700 M019 --- SLÆGT 
DREJER I PRÆSTØ
Bendte Andersdatter..................... 07-04-1700 M019 --- SLÆGT 
TJENENDE I PRÆSTØ
Bente Andersdt salig Johan Treimands.... 27-12-1710 M052 61 SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ

12 Hans Eilersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Eilersen........................... 18-04-1698 A024   SÆLGER
BYFOGED I PRÆSTØ
Hans Eilersen........................... 18-04-1698 A025   KØBER 
BYFOGED I PRÆSTØ
Hans Eilersen........................... 22-05-1702 A087 62 SÆLGER
KGL.MAY.BYFOGED I PRÆSTØ
Hans Eilersen........................... 12-02-1703 A205 37 DIV  
NÆVNES SOM EJER AF EN GÅRD VESTEN OP TIL DEN
Hans Eilersen........................... 30-03-1705 A166 25A SÆLGER
BYFOGED I PRÆSTØ
Hans Eilersen Scollen................... 09-01-1708 K009   DIV  
SÅLEDES STÅR DER I SIGNETEN UNDER
Hans Eilersen........................... 18-06-1709 B174 72 LÅNGIV
BYFOGED I PRÆSTØ
Hans Eilertssøn......................... 00-04-1710 R165   DIV  
BYEFOGED
Hans Eilertsen.......................... 00-06-1711 R175   DIV  
BYFOGED
Hans Eilersen........................... 31-08-1711 B032 73A SÆLGER
BYFOGED I PRÆSTØ
Hans Eylersen........................... 00-03-1714 R246   DIV  
BYFOGED
Hans Eilersen........................... 20-03-1716 B035 53 LÅNGIV
I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Hans Ejlersen........................... 07-05-1717 J001 --- SKIFTE
BY- OG HERREDSFOGED I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Hans Eilersen........................... 27-08-1718 B033 73 SÆLGER
BYFOGED I PRÆSTØ
Hans Ejlersen........................... 16-11-1721 B039 64 LÅNGIV
KGL. MAY. BIRKEDOMMER I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Hans Eilersen........................... 22-11-1721 B038 53 LÅNGIV
KGL. MAY. BIRKEDOMMER I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Hans Eilersen........................... 24-11-1721 B037 17 LÅNGIV
KGL. MAY. BIRKEDOMMER I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Hans Eilersen........................... 11-06-1722 B054 55 LÅNGIV
KGL MAY BIRKEDOMMER VED VORDINGBORG I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Hans Andersen eller måske Eilersen?..... 19-12-1726 B197 71 DIV  
HAR EN AFBRÆNDT BYGGEPLADS ØSTEN OP TIL PEDER RASMUSSEN

13 Hans Martinussen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Martinussen........................ 22-05-1702 A087 62 KØBER 
INDVAANER I PRÆSTØ
Hans Martinusen......................... 23-05-1702 A088 62 LÅNTAG
INDVAANER I PRÆSTØ
Hans Martinusen Eisenberg............... 18-09-1702 A093 --- DIV  
BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
Hans Martinusen......................... 11-06-1703 A118 02 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Hans Martinusen......................... 20-06-1703 A119 62 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Hans Martinusen......................... 22-06-1703 A120 02 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Hans Martinusen......................... 15-09-1704 A149 --- DIV  
MØDER PÅ SIN FÆTTER,FORPAGTER PÅ
Hans Martinesen......................... 12-01-1705 A155 02 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Hans Martinesen......................... 06-04-1705 A163 --- DIV  
AUKTILLYSNING PÅ EN DEL LØSØRE
Hans Martinussen Eisenberg.............. 26-06-1712 B070 --- LÅNTAG
SKRÆDDER I PRÆSTØ
Hans Martinussen........................ 00-03-1714 R221 55 DIV  
SKRÆDDER
Hans Martinussen........................ 01-01-1715 R302 55 DIV  
Hans Martinussen Eisenberg.............. 11-06-1722 B054 55 LÅNTAG
SKRÆDDER I PRÆSTØ
Hans Martinussen Eisenberg.............. 03-07-1725 B134 --- DIV  
SKIFTE EFTER HANS AFDØDE HUSTRU
Hans Martinussen........................ 05-02-1731 R350 55 DIV  
Hans Martinussen........................ 29-02-1736 L053 55 DIV  
FORHUS 10 FAG
Hans Martinussen Eisenberg.............. 01-02-1740 E012 55 LÅNTAG
SKRÆDDER I PRÆSTØ
Hans Martinusen Eisenberg............... 10-06-1741 E049 55 SÆLGER
SKRÆDDER I ALLERSLEV BY I ALLERSLEV SOGN BÅRSE HERRED
Hans Martinussen........................ 23-10-1743 R380 55 DIV  
SKRÆDDER
Hans Martinussen Eisenberg.............. 22-08-1750 L170 48B DIV  
BOR TIL LEJE HOS JOHAN HANSTEEN
salig Hans Martinusen Eisenberg......... 24-10-1755 G035 --- SKIFTE
SKRÆDDER I PRÆSTØ

14 Christopher Eliasen Sejer

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christopher Eliasen Sejer............... 17-03-1705 A161 34 LÅNGIV
UMYNDIG SØN I PRÆSTØ
Christopher Sejer....................... 00-00-1709 B052 25A KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Christopher Eliasen Seyer............... 26-09-1709 M047 --- SLÆGT 
SIGN:
Christopher Seyer....................... 00-04-1710 R137 26 DIV  
ØLTAPPER
Christopher Seyer....................... 00-06-1711 R190 26 DIV  
ØLTAPPER
Christopher Seyer....................... 01-01-1715 R309 35 DIV  
AF VESTERPORTS INDKOMSTER
Christopher Sejer....................... 24-03-1719 B118   LÅNTAG
FØDT VÆRGE I PRÆSTØ
Christopher Sejer....................... 10-05-1721 B020 920 KØBER 
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christopher Sejer....................... 15-04-1722 B044 919 DIV  
MISTET 2/5 AF SKIB "ST.JOHANNES" 14
Christopher Sejer....................... 18-04-1722 B049 26 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Christopher Sejer....................... 19-04-1722 B050 34 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Christopher Sejer....................... 19-04-1722 B051 26 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Christopher Sejer....................... 10-08-1722 B065 34 DIV  
BYENS TREDIE OG VESTRE RENDE GÅR IFØLGE
Christopher Sejer....................... 19-10-1722 B073   DIV  
LOD LØSE KGL.BESKYTTELSESBREV DER I
Christopher Eliasen Sejer............... 19-04-1723 B053 --- DIV  
OBLIGATION NR B050 OG B051 ER "BETALING" FOR
Christoffer Sejer....................... 14-11-1724 B184 922 LÅNGIV
BORGER I PRÆSTØ
Christopher Sejer....................... 02-12-1724 B119 34 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Christopher Sejer....................... 02-12-1724 B120 26 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Christopher Sejer....................... 26-03-1725 B126 920 SÆLGER
I PRÆSTØ
Christopher Sejer....................... 23-01-1726 B144   DIV  
AUKTIONSTILLYSNING OVER EN DEL GODS
Christopher Seyer....................... 05-02-1731 R333 26 DIV  

15 De Fattige

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
De Fattige.............................. 25-07-1691 A023 61 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Frederich Pedersen som:................. 22-03-1698 A021 61 LÅNGIV
FATTIGES FORSTANDER I PRÆSTØ
Frederik Pedersen som:.................. 16-10-1699 A002 61 LÅNGIV
FATTIGES FORSTANDER I PRÆSTØ
Hans Willumsen på vegne Skole & Fattige. 05-09-1701 A071 50 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og De Fattige.............. 28-01-1702 A081 27 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og De Fattige.............. 28-01-1702 A082 29 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og De Fattige.............. 25-04-1702 A084 12 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og De Fattige.............. 03-05-1702 A085 55 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og De Fattige.............. 16-05-1702 A086 52 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og Fattige................. 23-05-1702 A088 62 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og Fattige................. 09-06-1702 A089 72 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og De Fattige.............. 22-06-1703 A120 02 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og De Fattige.............. 30-07-1703 A121 72 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og De Fattige.............. 13-01-1705 A156 02 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Fattige.......................... 12-09-1705 A173 23 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og De Fattige.............. 11-06-1706 A191 27 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og De Fattige.............. 19-08-1706 A195 48B LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og De Fattige.............. 15-11-1706 A197 55 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Fattige.......................... 14-08-1707 K011 23 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og De Fattige.............. 12-12-1709 B110 67 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Fattige og Skole........................ 18-06-1710 B036 40 LÅNGIV
INST. I PRÆSTØ
Ludolph Lahman som Fattiges Forstander.. 11-12-1723 B101 40 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
De Fattiges Bolig....................... 29-02-1736 L055 56A DIV  
FORHUS 3 FAG
Præstø Fattige.......................... 22-01-1746 E143 61 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Fattige.......................... 11-12-1747 E164 14 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Fattige.......................... 22-08-1750 L133 56A DIV  
FORHUS 3 FAG SAMMEN KLOKKERBOL.:18ALEN
Præstø Danske Skole..................... 22-08-1750 L129 58A DIV  
FORHUS 6 FAG, BRD.TIL KIRKEGÅRDEN:16 ALEN
Præstø Fattige.......................... 08-01-1753 E237 13 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstads Fattige................. 11-06-1754 E256 62 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og Fattige................. 18-12-1763 E382 39 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og Fattige................. 18-12-1763 E383 65 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Fattige.......................... 02-01-1764 E991 61 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Skole og Fattige................. 05-01-1773 E897 74 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Byes Fattige..................... 16-06-1776 E572 46 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstads Fattigkasse............. 13-06-1786 E722 18 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Ane Marie Maiman........................ 01-07-1787 P003 01 DIV  
34ÅR MATR.1
Præstø Købstads Fattiges Kasse.......... 20-08-1787 E748 62 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Byes Fattige..................... 22-07-1795 E944 54 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Bys Fattige...................... 22-07-1795 E946 17 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Byes Fattige..................... 16-01-1798 E984 54 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Kirke Fattige.................... 16-01-1798 E985 30A LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Cicellia Ericsdatter.................... 01-02-1801 Q005 01 DIV  
45ÅR MATRICUL NR. 1

16 Johannes Georgius Steichenius

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johannes Georgius Steichenius........... 09-09-1720 B013   DIV  
BORGERSKAB SOM KIRURG

17 Jacob Gielf

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jacob Gielf............................. 01-07-1698 A026 61 KØBER 
CHIRURGIUS I PRÆSTØ
Jacob Jacobsen Gielf.................... 19-12-1698 A033 --- DIV  
BORGERSKAB SOM BADSHIER
Jacob Gielf............................. 24-07-1699 A001 61 SÆLGER
BARTSKÆR I PRÆSTØ

18 Johan Gielf

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Gielf............................. 02-05-1695 A104   LÅNTAG
BADSHIER I PRÆSTØ
Johan Jacobsen Gielf.................... 28-01-1702 A081 27 LÅNTAG
BADTSHIER I PRÆSTØ
Johan Gielf............................. 31-07-1705 A172 36 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Johan Gielf............................. 31-07-1705 A170 36 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Johan Gielf............................. 11-06-1706 A190 27 SÆLGER
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Gielf............................. 00-04-1710 R144 36 DIV  
LEFVER AF MARKAULING OG HUSNÆRING
Johan Gielf............................. 00-06-1711 R171 36 DIV  
Johan Gielf............................. 00-03-1714 R212 36 DIV  
Johan Gielf............................. 01-01-1715 R288 36 DIV  
Johan Gielf............................. 02-01-1720 B003 29 LÅNGIV
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Gielf............................. 11-06-1721 B025 73 LÅNGIV
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Gielf............................. 15-04-1722 B045 919 DIV  
MISTET 2/5 AF SKIB "ST.JOHS." 14
Johan Gielf............................. 12-11-1722 B077 --- SLÆGT 
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Gielf............................. 14-12-1722 B081 36 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Gielf og Iver Troelsen............ 10-07-1724 B112 64 DIV  
DOM MELLEM DE TO ANGÅENDE EN JOHAN GIELF TILHØRENDE
Johan Gielf............................. 14-11-1724 B185 13 LÅNGIV
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Gielf Lader Lyse til.............. 15-01-1725 B122 64 DIV  
AUKTION I MØLLEHUSET LIGE OVER
Johan Gielf............................. 05-03-1725 B127 29 KØBER 
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Gielf............................. 26-03-1725 B128 29 SÆLGER
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Gielf............................. 23-07-1725 B136   DIV  
KAUTIONERER FOR NATHANAEL BENTER
Johan Gielf............................. 14-12-1725 B147 36 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Gielf............................. 01-05-1728 K016 36 DIV  
BETALER ÅRLIGT "AF EN LIDEN HAVE I

19 Hr Augustinus Haar

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hr Augustinus Haar...................... 20-07-1705 A171 --- LÅNTAG
SOGNEPRÆST T.PRÆSTØ OG SKIBINGE I PRÆSTØ
Augustinus Haard........................ 13-11-1705 A178 --- LÅNTAG
SOGNEPRÆST TVÆRHUS PRÆSTØ OG SKIBINGE I PRÆSTØ
Hostea Haard............................ 26-09-1709 M047 --- SLÆGT 
MADEMOISELLE
Augustinus Haard........................ 00-04-1710 R122   DIV  
SOGNEPRÆST
Augustinus Haard........................ 01-01-1715 R266   DIV  
SOGNEPRÆST
Augustinus Haard........................ 12-06-1715 B089   LÅNTAG
SOGNEPRÆST TIL PRÆSTØ SKIBINGE I PRÆSTØ
Augustinus Haard........................ 11-09-1717 B142   LÅNTAG
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Anne Bendtsdatter Haard................. 04-08-1720 M073 --- SLÆGT 
MADEMOISELLE I PRÆSTØ
Augustinus Haard........................ 16-10-1720 B017 --- LÅNTAG
SOGNEPRÆST FOR PRÆSTØ,SKIBINGE I PRÆSTØ
Augustinus Haard........................ 28-09-1721 B066 59 LÅNTAG
SOGNEPRÆST FOR PRÆSTØ SKIBINGE I PRÆSTØ
Augustinus Haard........................ 18-12-1723 B098 --- LÅNTAG
SOGNEPRÆST TIL PRÆSTØ SKIBINGE I PRÆSTØ
Augustinus Haard........................ 28-04-1727 B179 --- DIV  
AUKTIONSTILLYSNING VED POUL SADOLIN

20 Anders Hansen Hanskemager

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anders Hansen Hanskemager............... 16-02-1722 B041   DIV  
BORGERSKAB SOM HANSKEMAGER

21 Ole Hansen Svan

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Ole Hansen Svan......................... 00-00-1708 M041   SLÆGT 
Margrete Robertsdatter.................. 00-00-1708 M041   SLÆGT 
Oluf Svan............................... 00-04-1710 R127 05 DIV  
SKOMAGER
Oluf Hansen Svan........................ 00-06-1711 R180 05 DIV  
Ole Hansen.............................. 00-03-1714 R226 05 DIV  
SKOEMAGER
Oluf Hansen Svan........................ 01-01-1715 R271 05 DIV  
Margrethe sal . Oluf Hansen Svan........ 10-06-1720 B001 --- DIV  
SKIFTE EFTER HDS. SAL. MAND
Margrethe Robertsdatter salig Ole Svans. 04-04-1721 M075 05 SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ

22 Mikell Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mikell Hansen........................... 20-03-1677 R034 25 DIV  
SKOMAGER
Mickel Hansøn........................... 29-08-1683 R092   DIV  
Michel Hansen Skomager.................. 05-11-1701 A072 49 SÆLGER
SKOMAGER I PRÆSTØ
Michel Hansen Skomager.................. 30-03-1705 A224 25 DIV  
BOR IFØLGE A166 ØST FOR EJENDOM NR 25A
Mekel Hansen............................ 00-04-1710 R136 25 DIV  
SKOMAGER
Michel Hansen........................... 00-06-1711 R189 25 DIV  
SKOMAGER
Michel Hansen........................... 00-03-1714 R258 25 DIV  
SKOMAGER
Michel Hansen Skomager.................. 17-04-1722 B043 10 DIV  
DRUKNET FRA ET SKIB PÅ VEJ TIL KBH.
Marie Skoning........................... 20-12-1726 B202 10 DIV  
BOR IFØLGE B123 OG B175

23 Nicolai Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Nicolai Hansen.......................... 03-06-1720 B010   DIV  
BORGERSKAB SOM FELBEREDER

24 Johan Mejer

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Mejer............................. 25-02-1705 M038 --- SLÆGT 
SERGIANT UNDER CAPITAIN OTTESEN

25 Broder Ollesen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Broder Ollesen.......................... 10-10-1698 A029 55 KØBER 
SKIPPER I PRÆSTØ
Broder Olufsen.......................... 03-05-1702 A085 55 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Broder Olufsen.......................... 14-01-1704 A132 --- DIV  
OPSAGDE SIT
Broder Ollesen.......................... 28-02-1704 A136 55 SÆLGER
I PRÆSTØ

26 Anders Hendrichsøn

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anders Hendrichsøn...................... 20-10-1709 M048 --- SLÆGT 
SNEDKER
Anne Nielsdatter Holst.................. 20-10-1709 M048 --- SLÆGT 
Anders Hendricksen...................... 00-04-1710 R157 41 DIV  
SNEDKER
Anders Hendricksen...................... 00-06-1711 R203 41 DIV  
SNEDKER
Anders Hendrichsen...................... 00-03-1714 R255 41 DIV  
SNEDKER
Anders Hendrichsen...................... 06-06-1716 B034 17 LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Elsebeth Hendrichsdatter................ 24-05-1718 M069 --- SLÆGT 
Anders Hendrichsen...................... 24-11-1721 B037 17 LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ

27 Marcus Holgersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Marcus Holgersen........................ 17-05-1721 B022 30 KØBER 
TOBAKSSPINDER I PRÆSTØ
Marcus Holgersen........................ 19-05-1721 B028 30 LÅNTAG
TOBAKSSPINDER I PRÆSTØ
Marcus Holgersen Gynge.................. 16-12-1722 B079 30 LÅNTAG
TOBAKSSPINDER I PRÆSTØ

28 Johan Christopher Jensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Christopher Jensen................ 24-01-1720 B002 37 LÅNGIV
KGL.MAY.TOLDER V.PRÆSTØ TOLDST I VORDINGBORG
Johan Christopher Jensen................ 18-04-1722 B049 26 LÅNGIV
KGL.MAY.TOLDER V.PRÆSTØ TOLDST I VORDINGBORG

29 Willads Jensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Willads Jensen.......................... 30-03-1697 A223 33 DIV  
HAR IFØLGE A012 M.FL. EN EJENDOM ELLER
Willads Jensen.......................... 16-01-1699 A215 --- SLÆGT 
BORGER I PRÆSTØ
Willadtz Jensen......................... 12-07-1706 A193 63 DIV  
TILLYSER AT INGEN UNDERSTÅR SIG I AT
Willads Jensen.......................... 04-03-1709 B047 37A LÅNTAG
Willadtz Jenssøn........................ 00-04-1710 R142 33 DIV  
LEVER AF HUUS OG MARKNÆRING
Willads Jensen.......................... 00-06-1711 R170 33 DIV  
Willads Jensen.......................... 00-03-1714 R241 33 DIV  
Willatz Jensen.......................... 01-01-1715 R286 32 DIV  
Willads Jensen.......................... 16-04-1716 B059   LÅNTAG
I PRÆSTØ
Willads Jensen.......................... 05-10-1722 B067 52 SÆLGER
I PRÆSTØ
Willads Jensen.......................... 26-10-1722 B074   DIV  
AUKTIONLYSNING FOR LØSØRE UDLAGT TIL
Willads Jensen.......................... 12-11-1722 B077 --- SLÆGT 
BORGER I PRÆSTØ
Willads Jensen.......................... 12-11-1722 B076 921 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Willads Jensen.......................... 12-11-1722 B075 921 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Willads Jensen Stilling................. 18-03-1726 B151   DIV  
ER KALDT SÅLEDES I ARVEAFKALD
Willads Jensen.......................... 05-02-1731 R337 32 DIV  

30 Mathias Jørgensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mathias Jørgensen....................... 23-03-1722 B042   DIV  
MØDER FOR SIN FAR JØRGEN MADSEN
Mathias Jørgensen....................... 29-02-1736 L038 35 DIV  
FORHUS 3 FAG
Mathias Jørgensen....................... 29-02-1736 L040 77 DIV  
FORHUS 22 FAG, VESTER LÆNGE 13 FAG+KÆLDER
Mathias Jørgensen....................... 30-12-1739 E011 30 KØBER 
SKIPPER I PRÆSTØ
Mathias Jørgensen....................... 29-11-1742 E085 30 SÆLGER
SKIPPER I PRÆSTØ
Mathias Jørgensen....................... 06-12-1742 E087 30 LÅNGIV
SKIPPER I PRÆSTØ
Mathias Jørgensen....................... 19-04-1743 E089 23 LÅNGIV
SKIPPER I PRÆSTØ
Mathias Jørgensen....................... 18-05-1743 E096 73A LÅNGIV
SKIPPER I PRÆSTØ
Mathias Jørgensen....................... 23-10-1743 R435 77 DIV  
FORHV SKIPPER
Mathias Jørgensen....................... 24-05-1745 E124 30 LÅNGIV
I PRÆSTØ
Mathias Jørgensen....................... 25-10-1745 E135   DIV  
KAUTIONERER FOR JOHAN HANSTEN
Mathias Jørgensen....................... 18-12-1745 E140 17 LÅNGIV
I PRÆSTØ
Mathias Jørgensen....................... 19-11-1749 R484 77 DIV  
SR.
Mathias Jørgensen....................... 18-12-1752 E234 17 LÅNGIV
BORGER I PRÆSTØ
Mathias Jørgensen....................... 21-05-1757 L224 77 DIV  
FORHUS 22FAG
Mathias Jørgensen....................... 21-05-1757 L231 35 DIV  
CONSUMPTIONSBODEN VED VESTER PORT
Mathias Jørgensen....................... 25-06-1757 E303 17 KØBER 
I PRÆSTØ
Mathias Jørgensen....................... 00-08-1759 G053 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ
Mathias Jørgensen....................... 06-02-1761 L322 17 DIV  
FORHUS 9 FAG 11 ALEN DYBT SMUKKE VÆRELSER
Mathias Jørgensen....................... 09-02-1761 L348 35 DIV  
FORHUS 3 FAG 7 ALEN DYBT
Mathias Jørgensen....................... 20-12-1762 E362 77 SÆLGER
I PRÆSTØ
salig Mathias Jørgensen................. 27-06-1763 G065 17 SLÆGT 
KIØBMAND I PRÆSTØ
salig Mathias Jørgensens................ 23-11-1763 E389 35 SÆLGER
ARVINGER I KØBENHAVN

31 Søren Olsen Kaare

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Søren Olsen Kaare....................... 04-03-1712 M054 50 SLÆGT 
HJULMAND
Søren Andersen Kaare.................... 00-03-1714 R218 50 DIV  
Søren Kaare............................. 01-01-1715 R297 50 DIV  
Søren Olsen Kaare....................... 04-03-1720 B007   DIV  
BORGERSKAB OPSAGT FOR 3. GANG HJULMAND?
Søren Kaare............................. 05-02-1731 R347 50 DIV  
Søren Kaare............................. 29-02-1736 L048 50 DIV  
FORHUS 5 FAG
Elisabeth Kaares........................ 23-10-1743 R389 11 DIV  
ENKE

32 Mogens Lauridsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mogens Lauridsen........................ 31-08-1711 B032 73A KØBER 
MØLLER I PRÆSTØ
Mogens Lauridsen Møller................. 11-09-1717 B142   LÅNGIV
MØLLER I PRÆSTØ
Mogens Lauridsen........................ 27-08-1718 B033 73 KØBER 
MØLLER I PRÆSTØ
Mogens Larsen........................... 11-06-1721 B025 73 LÅNTAG
MØLLER I PRÆSTØ
Mogens Lauridsen........................ 11-06-1722 B055 73 LÅNTAG
MØLLER I PRÆSTØ
Mogens Lauridsen Møller................. 07-10-1724 B115 73A LÅNTAG
MØLLER I PRÆSTØ
Mogens Lauridsen Møllers................ 04-06-1725 B133   DIV  
STEDFAR ER IFØLGE OBLIGATION AF DD MICH PEDERSE
Mogens Lauridsen Møller................. 04-06-1725 B132 73A LÅNTAG
MØLLER I PRÆSTØ
Mogens Larsen Møller.................... 17-01-1726 B145 73A SÆLGER
MØLLER I PRÆSTØ
Mogens Møller........................... 01-05-1729 K010   DIV  
NÆVNES I PRÆSTØ KIRKES REGNSKABSBOG
Mogens Larsen........................... 05-02-1731 R362 73 DIV  
MØLLER
Mogens Larsen Urmager................... 29-02-1736 L069 73 DIV  
FORHUS 6 FAG

33 Karen Lauridsdt.sal.Peiter Mortensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Karen Lauridsdt.sal.Peiter Mortensen.... 26-06-1720 B012 11 SÆLGER
ENKE EFTER URTEGDSMAND I PRÆSTØ

34 Elias Lauridsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Elias Lauridsen......................... 13-05-1720 B018 58 LÅNGIV
HOS NATANAEL BENTHER I PRÆSTØ

35 Lars Larsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lars Larsen............................. 06-06-1715 M065 --- SLÆGT 
BARBEER I PRÆSTØ
Anne Andersdatter....................... 06-06-1715 M065 --- SLÆGT 
TJENENDE PEDER MADSEN I PRÆSTØ
Lauridtz Lauridtzen..................... 20-03-1716 B035 53 LÅNTAG
BARTSKÆR I PRÆSTØ
Laurids Lauridsen....................... 22-11-1721 B038 53 LÅNTAG
BARTSKÆR I PRÆSTØ
Lauridtz Lauridtzen Bartskier........... 16-12-1726 B173 53 LÅNTAG
BARTSKÆR I PRÆSTØ
Lauris Bartskier........................ 05-02-1731 R349 53 DIV  
BARBER?
Lars Larsen............................. 29-02-1736 L051 53 DIV  
FORHUS 4 FAG

36 Dorethe Jensdatter Peder L. Weibels

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Dorethe Jensdatter Peder L. Weibels..... 02-02-1693 M006 --- SLÆGT 
STEDDATTER I PRÆSTØ
Peder Lauridsen Weibel.................. 26-04-1706 A185 --- DIV  
NÆVNES SOM: "AF KØGE" I REFERAT
Peder Lauridsen Weibel.................. 00-00-1710 B060 37 SÆLGER
I PRÆSTØ

37 Anna Hansdatter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anna Hansdatter......................... 22-11-1700 M021 --- SLÆGT 
I FØRSLEV SOGN ØSTER FLAKKEBJERG HERRED
Hans Lauritsen Smed..................... 21-08-1701 M025 --- SLÆGT 
INDVÅNER (OG SMED?) I PRÆSTØ
Karen Olufsdt salig Anders Pedersen Vefu 21-08-1701 M025 --- SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE HERRED
Hans Lauridtzøn......................... 00-04-1710 R132 15A DIV  
GROFSMED
Hans Laursen............................ 00-06-1711 R185 15A DIV  
GROVSMED
Hans Laursen............................ 00-03-1714 R236 15A DIV  
SMED
Hans Laursen............................ 01-01-1715 R281 15A DIV  
SMED
Hans Laursen............................ 12-07-1720 B024   DIV  
EN BROR SVEND LARSEN I KØBENHAVN
Hans Laursen............................ 12-07-1720 B023 15A LÅNTAG
SMED I PRÆSTØ
Hans Larsen Smed........................ 19-02-1726 B157 15 KØBER 
SMED FORHENVÆRENDE I PRÆSTØ

38 Hans Nielsen Lind

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Nielsen Lind....................... 26-06-1712 B070 --- LÅNGIV
DEGN I BAARSE SOGN BAARSE HERRED

39 Johan Lorentz Schmidt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Lorentz Schmidt................... 17-09-1721 B061 37 KØBER 
FULDMÆGTIG FOR KREDITORERNE I LYBECK

40 Anna Elisabeth Lysholm

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anna Elisabeth Lysholm.................. 27-05-1721 B029   DIV  
FRASIGER SIG ARV OG GÆLD EFTER SIN
salig Johan Lysholm Enke................ 14-07-1721 B191 37 DIV  
HENDES MAND HAR PÅ DERES 1711 AFBR.
Anne Elisabeth sal. Lysholms Enke....... 15-04-1722 B046 919 DIV  
MISTET 1/5 AF SKIB "ST.JOHANNES" 14
sal Elisabeth sal Lysholms Afg Enke..... 13-02-1726 B146 37 DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ HENDES GÅRD OG
salig Anne Elisabeth salig Lysholms..... 24-04-1726 B155   DIV  
SKIFTETILLYSNING
salig Anna Elisabeth salig Lysholms Enke 03-09-1726 B166 37A DIV  
BYGGEPLADS UD TIL TORVEG MELLEM CHR CARL STATELIN
salig Anna Elisabeth salig Lysholms Enke 03-09-1726 B164 37 DIV  
TIL SKØDE NR B163 HØRER ENDVIDERE
salig Anna Elisabeth salig Lysholms Enke 03-09-1726 B165 37A DIV  
TIL SKØDE B163: DEN ANDEN BYGGEPLADS SOM
salig Anna Elisabeth salig Lysholms..... 03-09-1726 B163 37 SÆLGER
ENKES DØDSBO I PRÆSTØ
salig Anna Elisabeth salig Lysholms Enke 03-09-1726 B167 37 LÅNGIV
ARVINGER I PRÆSTØ
Anne Elisabeth salig Lysholms........... 09-06-1727 B181 37 LÅNGIV
STERVBO I PRÆSTØ

41 Johan Lysholm

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Lysholm........................... 00-00-1710 B060 37 KØBER 
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Lysholm........................... 00-04-1710 R148 37 DIV  
KIØBMAND
Johan Liusholm.......................... 00-06-1711 R173 37 DIV  
Johan Lysholm........................... 00-03-1714 R249 37 DIV  
Johan Lysholm........................... 24-01-1720 B002 37 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Lysholm........................... 08-09-1721 B030   DIV  
SKIFTELYSNING EFT DEN AFG HANDELSMAND
sal Johan Lysholms...................... 17-09-1721 B061 37 SÆLGER
DØDSBO I PRÆSTØ
sal Johan Lysholm....................... 10-08-1722 B064 37 DIV  
IFØLGE RETSREF GÅR BYENS MIDTERSTE

42 Jørgen Mathsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Mathsen.......................... 12-02-1696 M011 77 SLÆGT 
Jørgen Madsen........................... 19-02-1701 A061 77A KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Jørgen Madtzen.......................... 17-05-1701 K023 77A KØBER 
I PRÆSTØ
Jørgen Madsen........................... 28-10-1705 A176 29A SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Jørgen Madsen........................... 00-04-1710 R145 77A DIV  
LEFVER AF MARKAULING OG HUSNÆRING
Jørgen Madsen........................... 00-06-1711 R172 77A DIV  
Jørgen Madsen........................... 00-03-1714 R213 77A DIV  
Jørgen Madsen........................... 01-01-1715 R289 77 DIV  
Jørgen Madsen........................... 01-01-1715 R310 60 DIV  
AF ØSTERPORTS INDKOMSTER
Jørgen Madsen........................... 17-05-1721 B022 30 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Jørgen Madsen........................... 19-05-1721 B028 30 LÅNGIV
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Jørgen Madsen........................... 05-12-1722 B078 12 LÅNGIV
BORGER I PRÆSTØ
Jørgen Madsen........................... 14-12-1722 B204 77 DIV  
NÆVNES AT HAVE EN
Jørgen Madsen Consumptionsforpagter..... 18-02-1726 B148 35 DIV  
FADER TIL MATTHIAS JØRGENSEN VEDR.
Jørgen Madsen........................... 05-02-1731 R341 77 DIV  

43 Claus Muchsfeldt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Claus Muchsfeldt........................ 12-05-1721 B019   DIV  
FORHEN RYTTER UNDER RITM. TRAPPAUD

44 Christen Ørum

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christen Ørum........................... 00-03-1714 R233   DIV  
DAGLØNNER
Christen Ørum........................... 01-01-1715 R276 10 DIV  
Christen Nielsen Ørn.................... 27-05-1720 B009   DIV  
SKIFTE OG DELING

45 Mogens Nørregaard

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mogens Nørregaard....................... 26-06-1720 B012 11 KØBER 
KAPTAJN I KØBENHAVN
Kaptajn Mogens Nørregaard............... 10-08-1722 B063 11 DIV  
IFØLGE RETSREF GÅR BYENS ØSTRE RENDE
Mogens Nørregaard....................... 22-01-1725 B123 11 LÅNTAG
KAPTAJNLØJTNANT I PRÆSTØ
Mogens Nørregaard....................... 20-12-1726 B175 11 LÅNTAG
KAPTAJN I PRÆSTØ
Hr Nørregaard........................... 23-10-1743 R393   DIV  
CAITAIN
Hr Captain Nørregaard................... 22-08-1750 L173 46 DIV  
BOR TIL LEJE HOS JOHAN GEERTSEN
Mogens Nielsen Nørregaard............... 31-08-1750 K006   DIV  
DØD I PRÆSTØ,ENKEN THALE HANSDT TIL-

46 Anna Maria von Offenberg

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anna Maria von Offenberg................ 06-06-1716 B034 17 LÅNGIV
ENKE EFTER SKINKEL I BÆKKESKOV EVERDRUP SOGN,BAARSE

47 Ole Olsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Ole Olsen............................... 11-04-1709 M046 --- SLÆGT 
SKIPPER I KØBENHAVN
Else Marie Holberg...................... 11-04-1709 M046 --- SLÆGT 
MADEMOISELLE
Oluf Olsen.............................. 16-04-1716 B059   LÅNGIV
SKIPPER I KØBENHAVN
Ole Olesen.............................. 12-07-1720 B023 15A LÅNGIV
SKIPPER I KØBENHAVN
Oluf Olsen.............................. 11-12-1720 B016 01 LÅNGIV
SKIPPER I KØBENHAVN

49 Michel Petersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Michel Petersen......................... 30-01-1719 B057   LÅNGIV
MØLLER I HELLEVADS MØLLE I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
Michel Petersen......................... 20-03-1720 B058   LÅNGIV
MØLLER I HELLEVADS MØLLE I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
Michel Pedersen......................... 11-06-1722 B055 73 LÅNGIV
MØLLER I HELLEVADS MØLLE I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
Michel Petersen Møller.................. 07-10-1724 B115 73A LÅNGIV
MØLLER I HELLEVADS MØLLE I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
Michel Møller Helledes Mølle............ 29-02-1736 L023 22 DIV  
FORHUS 8 FAG MED SMEDIE
Mikkel Pettersen........................ 29-05-1744 E122 22 SÆLGER
MØLLER I HELLEDES MØLLE I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
Mikkel Pettersen........................ 01-09-1752 E220 66 LÅNGIV
MØLLER I HELLEDES MØLLE I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
Mikkel Pettersen........................ 17-07-1755 E291 66 KØBER 
FORHV. MØLLER I HELLEDES MØLLE I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
salig Mikkel Pettersen Møller........... 22-02-1758 G045 --- DIV  
BOET SKIFTES IKKE,EFTER BEVILLING

50 Ole Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Ole Pedersen............................ 06-01-1715 M064 --- SLÆGT 
SMEDESVEND
Oluf Pedersen Smed...................... 30-01-1719 B057   LÅNTAG
SMED? I PRÆSTØ
Oluf Pedersen Smed...................... 20-03-1720 B058   LÅNTAG
SMED? I PRÆSTØ

51 Jørgen Phister

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Phister.......................... 29-09-1715 M067 --- SLÆGT 
CORNET V. GEN.MAJ. DONOPS REGIMENT
Jørgen Fridrich Phister................. 28-09-1721 B066 59 LÅNGIV
KGL MAY LØJTNANT
Jørgen Jochum Phister................... 14-12-1722 B081 36 LÅNGIV
KGL MAY LØJTNANT I PRÆSTØ
Monsieur Diderik Chr. Schade Nu......... 12-06-1742 E068 69 LÅNGIV
SKOLEHOLDER I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED

52 Søren Rasmussen Tømmermand

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Søren Rasmussen Tømmermand.............. 02-12-1712 M057 16 SLÆGT 
Søren Rasmussen......................... 00-03-1714 R239 16 DIV  
TØMMERMAND
Søren Rasmussen......................... 01-01-1715 R284 16 DIV  
TØMMERMAND
Sidse Jørgensdatter..................... 16-11-1717 M068 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ
Søren Rasmussen Tømmermand.............. 12-07-1720 B199 16 DIV  
HAR IFØLGE B023 EN EJENDOM VEST FOR
Søren Rasmussen Tømmermand.............. 22-09-1721 B031   DIV  
SKIFTELYSNING

53 Albret Sørensen Riber

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Albret Sørensen Riber................... 09-12-1720 B015 29 LÅNGIV
SOGNEDEGN FOR KALLEHAVE MENIGH I KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED

54 Christian Carl Stadelin

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian Carl Stadelin................. 28-12-1719 M071 38 SLÆGT 
Christian Carl Statelin................. 26-02-1720 B006   DIV  
BORGERSKABSED UDEN SPECIFIKATION
Christian Carl Statelin................. 10-05-1721 B021 920 KØBER 
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christian Carl Statelin................. 21-07-1721 B026   DIV  
GIFT MED SAL PEDER MADSENS ENKE
Christian Carl Stadelin................. 21-07-1721 B192 38 DIV  
NÆVNES AT HAVE ÆGTET (NR.253)PEDER
Christian Carl Stadelin................. 21-07-1721 B193 38 DIV  
PÅ FORMANDEN PEDER MADSENS 1711 AFBRÆNDT
Christian Carl Statelin................. 26-02-1722 B125 920 SÆLGER
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christian Carl Statelin................. 04-09-1724 B114 38 DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ HANS GÅRD
Christian Carl Statelin er Christophe Se 02-12-1724 B121   DIV  

55 Lorentz Stenbergs Børn

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lorentz Stenbergs Børn.................. 16-10-1720 B017 --- LÅNGIV
UMYNDIGE BØRN
Rasmus Lorentzen Steenberg.............. 11-06-1728 K053 51 LÅNGIV
MYNDLING HOS AUGUSTINUS HAARD I PRÆSTØ?

56 Peder Willadsen Stilling Degn i Bårse

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Willadsen Stilling Degn i Bårse... 14-03-1720 B152   DIV  
SE OG BELDRINGE TAKKER FOR 25 RIGSDALER I
Peder Stilling.......................... 27-04-1722 B048   DIV  
MØDER FOR SIN FAR WILLADS JENSEN
Peder Stilling.......................... 29-02-1736 L035 33 DIV  
FORHUS 3 1/2 FAG, FORHUS 9 FAG
Peder Stilling.......................... 29-02-1736 L034 32 DIV  
FORHUS 7 FAG
Peder Stilling.......................... 29-02-1736 L062 63 DIV  
FORHUS 4 FAG
Peder Stilling.......................... 10-06-1739 E007 32 LÅNGIV
DEGN TIL BAARSE OG BELDRINGE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Peder Stilling.......................... 11-06-1744 E160 32 SÆLGER
SOGNEDEGN I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Peder Stilling.......................... 23-06-1754 E268   LÅNGIV
SOGNEDEGN I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Peder Willadsen Stilling................ 17-11-1760 C045   DIV  
MØDER PÅ SIN STEDMODERS, JOHANNE
Peder Stilling.......................... 14-02-1761 L386 63 DIV  
FORHUS 4FAG 7,75 ALEN DYBT
Peder Stilling.......................... 16-12-1766 E425 70 KØBER 
DEGN I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Peder Stilling.......................... 01-06-1770 E488 63 SÆLGER
SOGNEDEGN I BAARSE SOGN BAARSE HERRED

57 Ouscher Teisen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Ouscher Teisen.......................... 10-05-1721 B021 920 SÆLGER
I DRAGØR
Ouscher Teisen.......................... 10-05-1721 B020 920 SÆLGER
I DRAGØR

58 Laurs Albredtzen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Laurs Albredtzen........................ 20-03-1677 R013   DIV  
BYFOED

59 Jens Weismand

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Weismand........................... 06-05-1720 B008   DIV  
FØDT I HELSINGLAND I SVERIGE
Jens Veisman............................ 03-07-1720 M072 --- SLÆGT 
SKOMAGER
Jens Weismann........................... 19-09-1722 B068 57 KØBER 
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jens Nielsen Weismand................... 22-09-1722 B071 57 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jens Weismand........................... 11-06-1726 B162 57 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jens Weismand........................... 06-02-1727 B177 57 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jens Weysmand........................... 01-05-1728 K018 57 DIV  
BETALER ÅRLIGT 2 MARK JORD-
Jens Weismand........................... 05-02-1731 R351 57 DIV  
Jens Weisman............................ 11-12-1735 K050 57 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jens Weisman............................ 14-12-1735 K049 57 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jens Weismand........................... 29-02-1736 L057 57 DIV  
FORHUS 7 FAG
Jens Weisman............................ 11-06-1738 K051 57 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jens Weismand........................... 23-10-1743 R375 57 DIV  
SKOMAGER
Jens Nielsen Weisman.................... 11-12-1744 E118 57 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
salig Jens Nielsen Weismann............. 18-09-1748 G008 --- SKIFTE
SKOMAGER

60 Peder Clausen Kirchmand

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Clausen Kirchmand................. 14-12-1725 B147 36 LÅNGIV
SELVEJERBONDE I AMMENDRUP I ALLERSLEV SOGN BÅRSE HERRED
Peder Clausen Kirchmann................. 16-07-1770 C001   DIV  
SELVEJERGDM I AMMENDRUP HANS

61 Jens Willadsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Willadsen.......................... 16-01-1699 A215 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ
Rudolph Schinchel....................... 22-09-1722 B071 57 LÅNGIV
JUNKER PÅ BÆKKESKOV I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
Sophie von Offenberg Gift Med R. Schinch 25-08-1729 J010 --- SKIFTE
FRUE TIL BECKESCHOUW I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED

62 Magister Iver Dam

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Magister Iver Dam....................... 19-10-1717 B171 15 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I UDBY OG ØRSLEV SOGN I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Magister Iver Dam....................... 03-10-1722 B072 52 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I UDBY OG ØRSLEV I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Magister Iver Dam....................... 16-12-1722 B079 30 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I UDBY OG ØRSLEV SOGN I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Magister Iver Dam....................... 21-06-1723 B088 52 LÅNGIV
SOGNEPRÆST TIL UDBY OG ØRSLEV I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Magister Iver Dam....................... 14-06-1724 B107 67 LÅNGIV
SOGNEPRÆST FOR UDBY OG ØRSLEV I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Magister Iver Dam....................... 22-01-1725 B123 11 LÅNGIV
SOGNEPRÆST FOR UDBY OG ØRSLEV I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Madame salig Magister Iver Dam af Udby L 24-09-1725 B140   DIV  

63 Jørgen Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Hansen........................... 02-10-1702 A100 03 KØBER 
I PRÆSTØ
Jørgen Hansen........................... 09-10-1702 A099 --- DIV  
BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
Jørgen Hansen Svan...................... 05-11-1702 M029 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ
Jørgen Svan............................. 00-04-1710 R125 03 DIV  
DAGLEIRER
Jørgen Hansen Svan...................... 00-06-1711 R179 03 DIV  
DAGLØNNER
Jørgen Hansen Svan...................... 00-03-1714 R224 03 DIV  
Jørgen Hansen Svan...................... 01-01-1715 R269 03 DIV  
Jørgen Hansen Svan...................... 12-11-1722 B075 921 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Jørgen Hansen Svan...................... 11-06-1726 B162 57 LÅNGIV
I PRÆSTØ

64 Jens Povelsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Povelsen........................... 04-04-1721 M075 05 SLÆGT 
Jens Povelsen........................... 12-11-1722 B076 921 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Jens Povelsen........................... 05-02-1731 R313 05 DIV  
Jens Poulsen............................ 29-02-1736 L071 05 DIV  
FORHUS 4 FAG
Margrethe salig Jens Povelsen Skippers.. 14-06-1740 E032 05 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ

65 Frederik Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Frederik Pedersen....................... 02-10-1702 A214 23 DIV  
HAR IFØLGE A096 EN ØDE
Anniken Argens sal Fridrich Pedersens... 05-12-1722 B078 12 LÅNTAG
ENKE EFTER TOLDER I PRÆSTØ
sal Anniken Argens sal Fridrich Pedersen 08-02-1723 B082 13 DIV  
AUKTIONSTILLYSNING EFTER TOLDERENKEN
sal Anniksen Argens sal Fridrich Pederse 05-04-1723 B085   DIV  
SKIFTETILLYSNING TIL 14/4 1723
sal Annike Argens Hus Beboes af Bierring 08-01-1724 B097 12 DIV  
salig Annike Argens..................... 17-04-1725 B130 12 SÆLGER
STERVBO I PRÆSTØ
Tolderenken Annike Argens............... 17-04-1725 B131 12 LÅNGIV
STERVBO I PRÆSTØ

66 Hans Kirchmand Tolder af Vordingborg

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Kirchmand Tolder af Vordingborg.... 11-01-1723 B080   DIV  
AFLAGTE ED TIL HANS MAJ FOR TOLDER-

67 Jens Simonsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Simonsen........................... 05-04-1723 B084   DIV  
BORGERSKAB SOM SØFARER FØDT I HOLSTEN

68 Erland Engelsen Skipper

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Erland Engelsen Skipper................. 10-04-1723 B086   DIV  
BORGERSKAB SOM SKIPPER OG SEJLINGSMAND

69 Anders Henriksen Kallehauge

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anders Henriksen Kallehauge............. 10-05-1723 B087   DIV  
NÆVNES SOM FORR ÅRS KÆMNER
Anders Kallehauge....................... 05-02-1731 R321 13 DIV  
Anders Kallehauge....................... 29-02-1736 L013 13 DIV  
FORHUS 8 FAG, VESTER LÆNGE 5 FAG
Kirsten Hansdt salig Anders Kallehauges. 11-01-1738 N002 --- SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ
Anders Hendrichsen Kallehave............ 28-05-1740 E013 13 SÆLGER
I PRÆSTØ

70 Viceprovst Magister Hans Zachariasen på vegne Præstø

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Viceprovst Magister Hans Zachariasen på 12-06-1715 B089   LÅNGIV
INSTITUTION I KØBENHAVN (BISKOP WORM)

71 Marcus Mogensen Strøm

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Marcus Mogensen Strøm................... 27-09-1723 B090   DIV  
BORGERSKAB SOM SKOMAGER
Marcus Strøm............................ 05-02-1731 R325 18 DIV  
Marcus Strøm............................ 29-02-1736 L019 18 DIV  
FORHUS 9 FAG
Mester Marcus Mogensen Strøm............ 14-02-1742 E062 08 LÅNGIV
BORGER I PRÆSTØ
Mester Marcus Strøm..................... 13-10-1742 E075 08 LÅNGIV
SKOMAGER I PRÆSTØ
salig Marcus Mogensen Strøm............. 29-05-1745 E125 18 SÆLGER
SKOMAGER I PRÆSTØ

72 Andreas Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Andreas Hansen.......................... 01-06-1722 M076 --- SLÆGT 
VÆVERSVEND
Andreas Hansen Væver.................... 27-09-1723 B091   DIV  
BORGERSKAB SOM VÆVER
Anders Hansen........................... 23-10-1743 R371   DIV  
VÆVER
Anders Væver............................ 07-02-1761 L327 20 DIV  
BOR TIL LEJE HOS SKIPPER PEDER
salig Kirsten Niesdt. sal. Andreas Væver 16-05-1767 G083 --- SKIFTE
ENKE I PRÆSTØ

73 Jeppe Høj

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jeppe Høj............................... 27-09-1723 B092   DIV  
BORGERSKAB FOR AT ARBEJDE FOR GODTFOLK
Jeppe Høy............................... 05-02-1731 R361   DIV  
Margrethe Høgs.......................... 23-10-1743 R445   DIV  
ENKE
salig Margrethe salig Jep Høys.......... 09-06-1756 G039 --- SKIFTE
ENKE I PRÆSTØ

74 Nicolaj Jensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Nicolaj Jensen.......................... 16-10-1720 M074 --- SLÆGT 
Maren Jørgensdatter..................... 16-10-1720 M074 --- SLÆGT 
Nicolaj Jensen.......................... 27-09-1723 B093   DIV  
BORGERSKAB AT ARBEJDE FOR GODTFOLK
Nicolai Jensen.......................... 05-02-1731 R345   DIV  

75 Fridrich Eiler

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Fridrich Eiler.......................... 27-09-1723 B094   DIV  
BORGERSKAB AT ARBEJDE FOR GODTFOLK

76 Asmus Buhrmester

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Asmus Buhrmester........................ 08-10-1722 M078 --- SLÆGT 
REDUCERIT RYTTER
Ingeborrig Nielsdatter.................. 08-10-1722 M078 --- SLÆGT 
Asmus Burmester......................... 27-09-1723 B095   DIV  
BORGERSKAB AT ARBEJDE FOR GODTFOLK

77 Matthias Boje

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Matthias Boje........................... 27-09-1723 B096   DIV  
BORGERSKAB AT ARBEJDE FOR GODTFOLK

78 Magister Jacob Bartholomæisen Hansteen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Magister Jacob Bartholomæisen Hansteen.. 20-07-1705 A171 --- LÅNGIV
PROVST OG SOGNEPRÆST I VORDINGBORG
Magister Jacob Bartholmæisøn Hansteen.. 13-11-1705 A178 --- LÅNGIV
PROVST OVER BAARSE HERRED I VORDINGBORG
Jacob Bartholomæisen Hansteen........... 18-12-1723 B098 --- LÅNGIV
SOGNEPR"ST I VORDINGBORG

79 Jacob Krøge

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jacob Krøge............................. 10-01-1724 B099   DIV  
BORGERSKAB SOM BAGER

80 Matthias Carlsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Matthias Carlsen........................ 10-01-1724 B100   DIV  
BORGERSKAB SOM SKOMAGER

81 Hans Hendrichsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Hendrichsen........................ 29-10-1722 M079 --- SLÆGT 
Hans Kallehave.......................... 11-12-1723 B101 40 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Hans Kallehauge......................... 05-02-1731 R343 40 DIV  
Hans Kallehauge......................... 29-02-1736 L043 40 DIV  
FORHUS 9 FAG
Hans Kallehauge......................... 23-10-1743 R420 40 DIV  
BAGGER
Hans Kallehave.......................... 19-11-1749 R493 40 DIV  
Baggeren Hans Kallehauge................ 21-05-1757 L220 40 DIV  
FORHUS 9FAG
Hans Hendriksen Kallehauge.............. 27-05-1758 E310 40 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
salig Hans Hendrichsen Kallehauge....... 26-02-1761 G057 --- SKIFTE

82 Ludolph Lahman

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Ludolph Lahman.......................... 05-02-1731 R357 61 DIV  
Ludolph Lahmand......................... 29-02-1736 L061 61 DIV  
FORHUS 6 FAG
Ludolph Lahmand......................... 07-06-1743 E097 61 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Ludolph Lahmand......................... 23-10-1743 R439 61 DIV  
VÆRTSHUSHOLDER
Ludolph Lahman.......................... 22-01-1746 E143 61 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Ludolph Lahmand......................... 05-07-1749 G012 --- SKIFTE
I PRÆSTØ
Ludolph Lahman.......................... 19-11-1749 R487 61 DIV  
Ludolph & Mathias Lahmand............... 09-06-1760 C043 61 DIV  
DERES HUS ER TAXERET PÅ KIRKEINSPEK-
salig Ludolph Lahmand................... 20-06-1763 C069 --- DIV  
ARVEAFKALD TINGLYSES FRA DØTRENE OG
salig Ludolph Lahmand................... 23-06-1763 G066 61 SLÆGT 
BORGER I PRÆSTØ

83 Hans Jørgensen Svan

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Jørgensen Svan..................... 07-05-1724 B102   DIV  
BORGERSKAB SOM SØFARENDE
Hans Jørgensen Svan..................... 05-02-1731 R316 07A DIV  
Hans Jørgen Svan........................ 29-02-1736 L007 07A DIV  
FORHUS 6 FAG
Hans Jørgensen Svan..................... 29-12-1742 E086 07 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Hans Jørgensen Svan..................... 23-10-1743 R383 07 DIV  
VÆRTSHUSMAND
Hans Jørgensen Swan..................... 19-11-1749 R459 07 DIV  
SR.
Hans Jørgensen Svan..................... 22-08-1750 L122 07 DIV  
FORHUS 4 FAG
Hans Jørgensen Svan..................... 22-08-1750 L126 03 DIV  
FORHUS 4 FAG 12 ALEN
Hans Jørgensen Svan..................... 22-08-1750 L121 07A DIV  
FORHUS 7 FAG 28 ALEN SAMMEN MED NR 7
Hans Jørgensen Svan..................... 11-12-1752 E253 07 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Hans Jørgensen Svan..................... 12-05-1755 E274 03 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Hans Svan............................... 05-02-1761 L311 07 DIV  
FORHUS 12 FAG KVIST 2 FAG 12 ALEN DYBT
Hans Svan............................... 05-02-1761 L304 03 DIV  
FORHUS 5FAG 9 ALEN DYBT
Hans Jørgensen Svan..................... 11-12-1761 E352 07 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Hans Svan............................... 01-12-1764 G072 --- SKIFTE
I PRÆSTØ
Hans Svan............................... 13-06-1768 E438 03 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Hans Jørgensen Svan..................... 08-06-1772 E493 03 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Hans Jørgensen Svan..................... 11-06-1772 E496 53 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Hans Jørgensen Svan..................... 18-07-1772 E495 53 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
salig Hans Jørgensen Svan............... 13-08-1774 G104 --- SKIFTE
BORGER I PRÆSTØ

84 Jørgen Svan

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Svan............................. 19-11-1726 B170   DIV  
SKRIFTETILLYSNING

85 Peder Jørgensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Jørgensen......................... 30-01-1707 M040 --- SLÆGT 
Peder Jørgensen......................... 00-04-1710 R156 40 DIV  
BAGER
Peder Jørgensen......................... 00-00-1711 B104 40 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Peder Jørgensen......................... 00-06-1711 R204 40 DIV  
Peder Bagers............................ 00-03-1714 R253 40 DIV  
ENKE
Karen salig Peder Jørgensens Enke....... 14-07-1721 B190 40 DIV  
HAR SAMMEN MED DEN SALIG MAND OPSAT 9

86 Offenberg

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Offenberg............................... 00-00-1711 B104 40 LÅNGIV
FRØKEN PÅ BÆKKESKOV I EVERDRUP SOGN BÅRSE HERRED

87 Hans Pedersen Skrædder

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Pedersen Skrædder.................. 06-03-1724 B105   DIV  
BORGERSKAB SOM SKRÆDDER

88 Peder Pedersen Slagter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Pedersen Slagter.................. 08-02-1696 A225 23 DIV  
HAR IFØLGE A005 EN HUSPLADS

89 Matthias Salomon Lauridtzen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Matthias Salomon Lauridtzen............. 12-06-1724 B106 67 KØBER 
SKOMAGER I PRÆSTØ
Matthias Salomon Lauridsen.............. 14-06-1724 B107 67 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Mathias Salomon Larsen.................. 18-12-1725 B143 68 SÆLGER
SKOMAGER I PRÆSTØ
Mathias Salomon......................... 05-02-1731 R365 67 DIV  
Mathias Salomon Larsen.................. 29-02-1736 L064 67 DIV  
FORHUS 7 FAG
Matthias Salomon........................ 23-10-1743 R441 67 DIV  
SKOMAGER
Mathias Sallemon........................ 19-11-1749 R491 67 DIV  
Mathias Salomon Larsen.................. 25-06-1751 E205 67 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Mathias Salomon Larsen.................. 11-06-1756 E293 67 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Mathias Salomon Larsen.................. 02-12-1758 G048 --- SKIFTE
SKOMAGER I PRÆSTØ
Mathias Salomon Larsen.................. 04-12-1758 C025 --- DIV  
VIL SØGE SIT BRØD ANDRE STEDER OG
Mathias Salomon Larsen.................. 04-12-1758 E320 67 SÆLGER
SKOMAGER I PRÆSTØ
Mathias Salomon Skoemager............... 14-02-1761 L402 72 DIV  
BOR TILLEJE HOS JØRGEN KOEFOD
Mathias Salomon Larsen.................. 14-12-1762 G060 --- SKIFTE
SKOMAGER I PRÆSTØ

90 Niels Povelsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Povelsen.......................... 31-07-1701 M023 --- SLÆGT 
SNEDKERSVEND I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
Anne Eriksdatter........................ 31-07-1701 M023 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ
Niels Pauelsen.......................... 28-11-1701 A075 --- DIV  
BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
Niels Poulsen Snecher................... 29-01-1703 A108 24 KØBER 
SNEDKER? I PRÆSTØ
Niels Povelsen.......................... 00-04-1710 R135 24 DIV  
SNEDKER
Niels Pofvelsen......................... 00-06-1711 R188 24 DIV  
SNEDKER
Niels Povelsen Snedker.................. 24-03-1712 M055 --- SLÆGT 
Apellone Cathrine Andersdatter.......... 24-03-1712 M055 --- SLÆGT 
TJENENDE JOHAN GIELF I PRÆSTØ
Niels Paulsen........................... 00-03-1714 R259 24 DIV  
SNEDKER
Niels Povelsen.......................... 16-08-1715 B111 24 LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Niels Povelsen Snedker.................. 14-07-1721 B186 24 DIV  
HAR SIDEN BRANDEN 5/10 1711 BYGGET
Niels Povelsen.......................... 12-06-1724 B108 24 LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Niels Povelsen.......................... 05-02-1731 R331 24 DIV  
Niels Povelsen.......................... 29-02-1736 L026 24 DIV  
FORHUS 4 FAG
Niels Povelsen.......................... 11-06-1742 B109 24 LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Niels Povelsen.......................... 23-10-1743 R422 24 DIV  
TILFORN SNEDKER
Niels Povelsen.......................... 10-06-1748 E168 24 LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Nielss Snedker.......................... 19-11-1749 R475 24 DIV  
SNEDKER?
Niels Povelsen Snedker.................. 22-08-1750 L101 24 DIV  
FORHUS 4 FAG 26 ALEN
salig Niels Povelsen.................... 21-11-1752 G027 --- SKIFTE
SNEDKER I PRÆSTØ

91 Peder Rasmussen Bang

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Rasmussen Bang.................... 12-06-1724 B108 24 LÅNGIV
LADEFOGED PÅ NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Peder Bang.............................. 27-11-1742 E080 17 LÅNGIV
LADEFOGED & SELVEJER I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Peder Bang.............................. 10-06-1748 E168 24 LÅNGIV
LADEFOGED I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
salig Peder Bang........................ 02-06-1753 J019 --- SKIFTE
LADEFOGED I ALLERSLEV BY I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Peder Rasmussen? Bang................... 24-05-1757 J005   DIV  
SKIFTE. SØNNEN RASMUS BANG ARVER 300

92 Diderich Christian Schade

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Diderich Christian Schade............... 11-06-1742 B109 24 LÅNGIV
DEGN I SVÆRDBORG SOGN HAMMER HERRED
Diderick Christian Schade............... 11-06-1742 E067 31 LÅNGIV
KGL MAY SKOLEHOLDER I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED

93 Niels Christensøn

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Christensøn....................... 29-08-1683 R088   DIV  
Niels Christensen Jyde.................. 12-12-1709 B110 67 LÅNTAG
I PRÆSTØ
Niels Christensen Jyde.................. 00-03-1714 R215 67 DIV  
Niels Christensen Jyde.................. 01-01-1715 R291 67 DIV  
Maren Peitersdt sal Niels Jydes......... 12-06-1724 B106 67 SÆLGER
CHRISTENSEN, ENKE I PRÆSTØ

94 Magister Peder Falenkam

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Magister Peder Falenkam................. 30-11-1705 A179 11 LÅNGIV
SOGNEPRÆST TIL JUNGSHOVED I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Magister Peder Falenkamp................ 16-08-1715 B111 24 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I STAVREBY I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED

95 Hans Christoffer Møller

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Christoffer Møller................. 07-01-1704 A130 --- DIV  
BORGERSKAB SOM FELTBEREDER
Hans Chritsopher Møller................. 11-06-1706 A191 27 LÅNTAG
FELDBEREDER I PRÆSTØ
Hans Christopher Møller................. 11-06-1706 A190 27 KØBER 
FELDBEREDER I PRÆSTØ
Hans Christopher Feldbereder............ 10-03-1709 M045 --- SLÆGT 
Hans Christopher........................ 00-04-1710 R138 27 DIV  
FELDTBEREDER
Hans Christopher........................ 00-06-1711 R247 27 DIV  
FELDBEREDER
Hans Christopher........................ 00-03-1714 R261 27 DIV  
FELDBEREDER
Christopher Miller Feldbereder.......... 14-07-1721 B188 27 DIV  
HAR SIDEN BRANDEN 5/10 1711 OPSAT 7
Hans Christopher Miller Nævnes som Feldb 28-08-1724 B113   DIV  
VEDR FORÆLDET REGNING FRA 1703

96 Hans Mortensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Mortensen.......................... 16-10-1724 B116   DIV  
BORGERSKAB SOM DAGLEJER
Hans Mortensen.......................... 29-02-1736 L073 62 DIV  
FORHUS 7 FAG
Hans Mortensen.......................... 23-10-1743 R440 62 DIV  
BORGER
Hans Mortensen.......................... 23-10-1745 E136 62 LÅNTAG
Hans Mortensen.......................... 12-12-1746 E155 62 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
salig Hans Mortensen.................... 21-04-1749 G011 --- SKIFTE
BORGER I PRÆSTØ

97 Michel Pedersens Hustru Kirsten Larsdatter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Michel Pedersens Hustru Kirsten Larsdatt 07-10-1724 B117   DIV  
ARVEAFKALD FOR FÆDRENE OG MØDR ARV

98 Maria Margrethe Pedersdt Joh Fridr Reimers Hstr

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Maria Margrethe Pedersdt Joh Fridr Reime 24-03-1719 B118   LÅNGIV
SKRÆDERKONE I KØBENHAVN

99 Madame Dorothea salig Christen Larsens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame Dorothea salig Christen Larsens.. 02-12-1724 B120 26 LÅNGIV
ENKE I HARALDSTED SOGN RINGSTED HERRED
Madame Dorothea salig Christen Larsens.. 02-12-1724 B119 34 LÅNGIV
ENKE I HARALDSTED SOGN RINGSTED HERRED

100 Madame Marie Margrethe Folsach

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame Marie Margrethe Folsach.......... 29-09-1715 M067 --- SLÆGT 
Melchior Folsach........................ 04-01-1725 B124   LÅNTAG
SKOVRIDER I LUNDBY SOGN HAMMER HERRED
Melkior Folsak.......................... 04-12-1741 E057 76 LÅNGIV
KGL MAY SKOVRIDER I LUNDBY SOGN HAMMER HERRED

101 Birgitte Ejlersdt dt af salig Eilersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Birgitte Ejlersdt dt af salig Eilersen.. 04-01-1725 B124   LÅNGIV
ARVING I PRÆSTØ

102 Jens Olsen af Roneklint

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Olsen af Roneklint................. 26-02-1722 B125 920 KØBER 
I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED

103 Oluf Hansen af Roneklint

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Oluf Hansen af Roneklint................ 26-03-1725 B126 920 KØBER 
I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED

104 Johan Hageman

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Hageman........................... 23-03-1725 B137 922 KØBER 
I BORRE SOGN MØNBO HERRED
Johan Hagemand.......................... 26-03-1725 B128 29 KØBER 
I BORRE SOGN MØNBO HERRED

105 Kirsten Andersdt salig Chr Nielse Grums

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Kirsten Andersdt salig Chr Nielse Grums. 17-04-1725 B129 08 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ

106 Anders Pedersen Hanskemager

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anders Pedersen Hanskemager............. 17-04-1725 B129 08 KØBER 
HANSKEMAGER I PRÆSTØ
Anders Hanskemager...................... 05-02-1731 R317 08 DIV  
HANDSKEMAGER?
Anders Pedersen......................... 29-02-1736 L008 08 DIV  
FORHUS 6 FAG
Anders Petersen......................... 14-02-1742 E062 08 LÅNTAG
HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
Anders Pedersen......................... 11-10-1742 E074 08 SÆLGER
HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
Anders Pedersen......................... 23-10-1743 R442   DIV  
FHV HANDSKEMAGER

107 Lauridtz Bierring

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lauridtz Bierring....................... 17-04-1725 B131 12 LÅNTAG
I PRÆSTØ
Lauridtz Bierring....................... 17-04-1725 B130 12 KØBER 
I PRÆSTØ
Laurids Biering......................... 05-02-1731 R320 12 DIV  

108 Ellen Lauridsdt (Hans Søster

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Ellen Lauridsdt (Hans Søster............ 04-06-1725 B132 73A LÅNGIV
TJENESTEPIGE PÅ HOLMEGÅRD I HOLME OLSTRUP SOGN HAMMER HERRED

109 Johan Nicolaus Voigt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Nicolaus Voigt.................... 03-02-1709 M044 --- SLÆGT 
Johan Nicolai Voigt..................... 12-03-1725 B135 52 LÅNGIV
KOMMERCERAAD TIL NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Johan Nicolai Voigt til Nysø............ 14-12-1726 B172 52 KØBER 
COMMERCERÅD I PRÆSTØ LANDSG BAARSE HERRED
Johan Nicolai Voigt..................... 18-10-1740 E025 20 LÅNGIV
KOMMERCERÅD TIL NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Johan Nicolaus Voigt.................... 13-12-1741 E058 01 LÅNTAG
COMMERCERAAD I PRÆSTØ
Johan Nicolai Voigt..................... 08-10-1742 E076 01 KØBER 
COMMERCERAAD TIL NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Johan Nicolai Voigt..................... 12-06-1743 E098 01 LÅNTAG
COMMERCERAAD I PRÆSTØ
Afg Commerceråd Voigts.................. 23-10-1743 R456   DIV  
STERVBOE

110 Steffen Holtfreter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Steffen Holtfreter...................... 14-11-1724 B184 922 LÅNTAG
LØJTNANT I PRÆSTØ
Steffen Holtzfreter..................... 14-11-1724 B185 13 LÅNTAG
LØJTNANT I PRÆSTØ
Steffen Holtzfreter..................... 23-03-1725 B137 922 SÆLGER
KGL MAY SØLØJTNANT I PRÆSTØ
Stephen Holtzfreter..................... 26-04-1727 B183 13 SÆLGER
LØJTNANT I PRÆSTØ

111 Niels Carstensen Møller

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Carstensen Møller................. 13-08-1725 B138 64 DIV  
NÆVNES SOM BRUGER AF JOH GIELFS MØLLE
salig Niels Carstensen.................. 24-03-1767 C145 --- DIV  
ARVEAFKALD GIVET AF HANS DT. DORTHE
salig Niels Carstensen.................. 04-02-1772 C124 --- SLÆGT 
FORRIGE VEJRMØLLER I PRÆSTØ

112 Hans Mortensen Grenader Begærede

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Mortensen Grenader Begærede........ 27-08-1725 B139   DIV  
ARVEPART FOR SIG OG SIN BROR IFØLGE

113 Conrad Ludvig

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Conrad Ludvig........................... 15-10-1725 B141   DIV  
BORGERSKAB SOM SLAGTER
Conrad Ludwig........................... 05-02-1731 R355 59 DIV  
Conrad Ludvig........................... 29-02-1736 L059 59 DIV  
SØNDER FOR KIRKEN UD TIL DEN ØSTER BROE
Conrad Ludwig........................... 23-10-1743 R369 59 DIV  
SLAGTER
Conrad Ludwig........................... 19-11-1749 R509 59 DIV  
salig Conrad Ludvig Slagter............. 21-05-1757 G042 --- SKIFTE
FORRIGE BORGER I PRÆSTØ

114 Caspar Valentinsen Hammerschmidt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Caspar Valentinsen Hammerschmidt........ 18-12-1725 B143 68 KØBER 
Caspar Valentinsen Hammerschmidt........ 17-01-1726 B145 73A KØBER 
Caspar Valentinsen Hammerschmidt........ 04-07-1726 B158 68 KØBER 
Caspar Valentinsen Hammerschmidt........ 26-04-1727 B180 73A SÆLGER
MØLLER I RØNNEBÆKSHOLM MØLLE

115 Willads Jensens Hustru født Ribers Børn Giver

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Willads Jensens Hustru født Ribers Børn 18-03-1726 B149   DIV  
ARVEKALD DET ER SØREN WILLADSEN

116 Søren Willadsen Stilling Hørkræmmer

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Søren Willadsen Stilling Hørkræmmer..... 11-04-1716 B150   DIV  
I KØBENHAVN BEKRÆFTER MODT AF 25 RIGSDALER OG GIVE

117 Jørgen Willadsen Stilling Skipper i Kbh

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Willadsen Stilling Skipper i Kbh. 17-12-1722 B153 --- DIV  
TAKKER FOR MØDRENEARV PÅ 25 RIGSDALER I

118 Mogen Onersen From Svigersøn af

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mogen Onersen From Svigersøn af......... 28-07-1725 B154   DIV  
WILLADS JENSEN STILLING GIVER HERMED

119 Michael Johansen Gielf

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Michael Johansen Gielf får.............. 08-07-1726 B156   DIV  
GEBUHRSBREV SAMT BREV PÅ AT VÆRE
Michael Gielf Matros.................... 22-08-1750 L161   DIV  
BOR TIL LEJE
Michael Gielf Matros.................... 07-02-1761 L331 22 DIV  
BOR TIL LEJE HOS SALIG JOHAN GEERTSEN
salig Michael Gielf..................... 26-05-1763 G062 --- SKIFTE
MATROS
salig Elisabeth Sørensdt Kaare salig Mic 18-11-1783 H024 --- SKIFTE
ENKE I PRÆSTØ

120 Jochum Klausen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jochum Klausen.......................... 20-03-1677 R065 21 DIV  
POTTEMAGER
Jochum Claussøn......................... 29-08-1683 R103   DIV  
Jochum Clausen.......................... 04-09-1705 A213 21 DIV  
HAR IFØLGE A174 OG A096
Jochum Claussøn......................... 00-04-1710 R158 42 DIV  
POTTEMAGER
Jochum Clausen.......................... 00-06-1711 R205 42 DIV  
POTTEMAGER
Jochum Pottemagers...................... 00-03-1714 R254 42 DIV  
ENKE

121 Peder Mortensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Mortensen......................... 15-04-1714 M063 --- SLÆGT 
Mette Christensdatter................... 15-04-1714 M063 --- SLÆGT 
Peder Mortensen......................... 04-07-1726 B158 68 SÆLGER
I PRÆSTØ
Peder Mortensen......................... 05-02-1731 R363 69 DIV  
Peder Mortensen......................... 29-02-1736 L067 69 DIV  
FORHUS 7 FAG
Peder Mortensen......................... 12-06-1742 E068 69 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Peder Mortensen......................... 23-10-1743 R453 69 DIV  
DAGLEJER
Peder Mortensen......................... 15-12-1745 E149 69 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Peder Mortensen......................... 19-11-1749 R489 69 DIV  
Peder Mortensen......................... 21-01-1760 C038   DIV  
FORMEDELST HANS OG HANS HUSTRUS HØJE
Peder Mortensen......................... 14-02-1761 L395 69 DIV  
FORHUS 8FAG 8 ALEN DYBT GAMMEL BYGNING
Peder Mortensen......................... 02-01-1773 E500 69 SÆLGER
FORHEN BORGER I PRÆSTØ

122 Madame Cathrine Munchsgaard salig Christi Winsløvs

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame Cathrine Munchsgaard salig Christ 14-08-1726 B159   DIV  
SKIFTETILLYSNING FORETAGES VED

123 Erst Gude Skolemester i Præstø

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Erst Gude Skolemester i Præstø.......... 19-08-1726 B161 --- DIV  
FIGURERER I EN DEL SAGER

124 Anders Pedersen Svoger til Lysholms Arvinger

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anders Pedersen Svoger til Lysholms Arvi 03-09-1726 B168   DIV  
Anders Pedersen......................... 03-09-1726 B167 37 LÅNTAG
HANDELSMAND I VORDINGBORG
Anders Pedersen......................... 03-09-1726 B163 37 KØBER 
KØB- OG HANDELSMAND I VORDINGBORG
Anders Pedersen......................... 09-06-1727 B182 37 SÆLGER
HANDELSMAND I VORDINGBORG

125 Michel Hansen Ksæher ?

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Michel Hansen Ksæher ?.................. 30-09-1726 B169   DIV  
BORGERSKAB SOM KØBMAND

126 Hans Jæger

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Jæger.............................. 19-10-1717 B171 15 LÅNTAG
BYSKRIVER I PRÆSTØ

127 Morten Ibsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Morten Ibsen............................ 16-12-1726 B173 53 LÅNGIV
VELAGTE UNGE KARL I FAXINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED

128 Peder Rasmussen Skræder

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Rasmussen Skræder................. 18-06-1709 B174 72 LÅNTAG
BOENDE I TAPPERNØJE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Peder Rasmussen......................... 00-04-1710 R153 72 DIV  
SKRÆDDER
Peder Rasmussen......................... 00-06-1711 R201   DIV  
SKREDER
Peder Rasmussen......................... 00-03-1714 R263 72 DIV  
SKRÆDDER
Peder Rasmussen Skræder................. 14-07-1721 B187 72 DIV  
HAR SIDEN BRANDEN 5/10 1711 BYGGET
Peder Rasmussen Skræder................. 19-12-1726 B176 72 LÅNTAG
BOENDE I TAPPERNØJE VILDTBANEH
Peder Rasmussen i Tappern............... 29-02-1736 L068 72 DIV  
FORHUS 4 FAG
Peder Rasmussen Skræder................. 10-06-1740 E036 72 LÅNTAG
PORTMAND I TAPPERNØJE VILDTBHS I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Peder Rasmussen Skræder................. 11-06-1741 E047 72 LÅNTAG
PORTMAND I TAPP.VILDTBANEHUS I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Peder Rasmussen Kier.................... 11-06-1745 E130 72 LÅNTAG
PORTMAND I TAPPERNØJE VILDTBANEHUS I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Peder Rasmussen......................... 03-07-1758 J015 --- SKIFTE
PORTHUSMAND I TAPPERNØJE VILDTBHS I SNESERE SOGN BAARSE HERRED

129 Anders Børgesen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anders Børgesen......................... 19-12-1726 B176 72 LÅNGIV
KGL MAY SKOVRIDER I ENDEGÅRDE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
Anders Børgesen......................... 20-12-1726 B175 11 LÅNGIV
KGL MAY SKOVRIDER I ENDEGÅRDE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
salig Andreas Børgesen.................. 24-11-1734 J023 --- SKIFTE
KGL MAY SKOVRIDER I ENDEGAARDE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED

130 Johan Hansteen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Hansteen.......................... 09-06-1727 B181 37 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Hansteen.......................... 09-06-1727 B182 37 KØBER 
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Hansteen.......................... 05-02-1731 R342 37 DIV  
Johan Hansteen.......................... 29-02-1736 L041 37 DIV  
FORHUS 19 FAG
Johan Hansteen.......................... 29-02-1736 L060 60 DIV  
BEBOS AF CONSUMTIONSBETJENTEN
Johan Hansteen.......................... 03-12-1740 E026 48B KØBER 
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Hansteen.......................... 24-04-1741 E040   LÅNGIV
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Hansteen.......................... 11-12-1742 E084 37 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Hansteen.......................... 23-10-1743 R431 37 DIV  
KIØBMAND
Johan Hansteen.......................... 17-04-1747 E156 48A KØBER 
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Hansten........................... 19-11-1749 R485 37 DIV  
SR.
Monsieur Johan Hansteen................. 22-08-1750 L147 48B DIV  
FORHUS 6 FAG
Monsieur Johan Hansteen................. 22-08-1750 L148 48A DIV  
FORHUS 2 FAG FORHUS 4 FAG
Johan Hansteen.......................... 15-12-1755 E283 48 LÅNTAG
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Hansteen.......................... 15-12-1755 E284 60 LÅNTAG
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Hansteen.......................... 04-08-1756 E294 38 KØBER 
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Hansteen.......................... 07-08-1756 E295 38 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Hansteen.......................... 21-05-1757 L223 38 DIV  
FORHUS 31FAG
Johan Hansteen.......................... 21-05-1757 L222 37 DIV  
FORHUS 19FAG;PÅ TØMMERPLADSEN:15FAG BAGHUS
Johan Hansteen.......................... 01-03-1759 E323 37 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Hansteen.......................... 10-02-1761 L351 37 DIV  
FORHUS 23 FAG 14 ALEN DYBT TILBYGNING 2 ETAGER
Johan Hansteen.......................... 10-02-1761 L352 38 DIV  
F21 FAG 10 ALEN DYBT
Johan Hansteen.......................... 12-02-1761 L365 48 DIV  
FORHUS 14FAG 10,5 ALEN DYBT HOLLANDSKE DØRE BRÆDDE-
Monsieur Johan Hansteen................. 12-02-1761 L380 60 DIV  
KIØBMAND FORHUS 9FAG 8 ALEN DYBT (TILB. 3,5 AD)
Johan Hansteen.......................... 16-03-1761 E343 905 SÆLGER
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Hansteen.......................... 11-06-1763 E377 38 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
salig Johan Hansteen.................... 26-07-1763 G067 37 SLÆGT 
KIØBMAND I PRÆSTØ

131 Søren Fridrichsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Søren Fridrichsen....................... 26-04-1727 B183 13 KØBER 
BAGER I PRÆSTØ
Søren Frederichsen...................... 05-02-1731 R360   DIV  

132 Jørgen Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Pedersen......................... 16-11-1717 M068 --- SLÆGT 
SKIPPER
Jørgen Holm............................. 05-02-1731 R322 14 DIV  
Jørgen Pedersen Holm.................... 25-02-1732 E001 14 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Jørgen Holm............................. 29-02-1736 L014 14 DIV  
FORHUS 5 FAG
Jørgen Pedersen Holm.................... 28-07-1739 E002 14 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Jørgen Pedersen Holm.................... 09-04-1743 E090 14 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Jørgen Pedersen Holm.................... 07-10-1743 E104 14 SÆLGER
SKIPPER I PRÆSTØ
Jørgen Holm............................. 23-10-1743 R411 18 DIV  
SKIPPER
Jørgen Pedersen Holm.................... 29-05-1745 E125 18 KØBER 
SKIPPER I PRÆSTØ
Jørgen Pedersen Holm.................... 14-07-1745 E363 18 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
salig Jørgen Pedersen Holm.............. 19-12-1747 G006 --- SKIFTE
SKIPPER
salig Sidsel Jørgensdt salig Jørgen Holm 08-02-1749 G019 18 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ
salig Sidsel Jørgensdt. salig Jørgen Hol 08-02-1749 G003 --- SKIFTE
ENKE I PRÆSTØ

133 Niels Larsen af Roneklint

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Larsen af Roneklint............... 25-02-1732 E001 14 LÅNGIV
I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED

134 Peder Andersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Andersen.......................... 11-06-1737 E038 02 LÅNGIV
RYTTERBONDE I AASIDE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Peder Andersen.......................... 11-06-1738 K051 57 LÅNGIV
RYTTERBONDE I AAESIDE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Peder Andersen i Aaside................. 28-07-1739 E002 14 LÅNGIV
I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Peder Andersen.......................... 17-12-1740 E037 02 LÅNGIV
RYTTERBONDE I AASIDE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Peder Andersen i Aaside................. 02-11-1741 E054 21 LÅNGIV
I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Peder Andersen.......................... 09-04-1743 E090 14 LÅNGIV
RYTTERBONDE I AASIDE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Peder Andersen.......................... 01-03-1745 E120 21 LÅNGIV
GAARDMAND I AASIDE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Peder Andersen i Aaside................. 11-12-1751 E213 09 LÅNGIV
I SNESERE SOGN BAARSE HERRED

135 Jens Ibsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Ibsen.............................. 04-07-1739 E003 53 SÆLGER
RYTTERBONDE I FAXINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Jens Ibsen.............................. 04-07-1739 E004 21 SÆLGER
RYTTERBONDE I FAXINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED

136 Jeppe Jensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jeppe Jensen............................ 04-07-1739 E003 53 KØBER 
RYTTERBONDE I FAXINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Jeppe Jensen............................ 04-07-1739 E004 21 KØBER 
RYTTERBONDE I FAXINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Jeppe Jensen............................ 24-09-1739 E005 06 KØBER 
RYTTERBONDE I FAXINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Jeppe Jensen............................ 14-10-1739 E006 53 SÆLGER
RYTTERBONDE I FAXINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Jeppe Jensen............................ 02-11-1741 E054 21 LÅNTAG
GÅRDMAND I FAXINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Jeppe Jensen............................ 19-02-1745 E119 21 SÆLGER
RYTTERBONDE I FAXINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Jeppe Jensen Gaardmand.................. 22-08-1750 L123 06 DIV  
FORHUS 5 FAG "GL FALDEFÆRDIG OG FORRAAD-
Jep Jensen i Faksinge................... 05-02-1761 L308 06 DIV  
FORHUS 7 FAG 10 ALEN DYBT
Johanne Jensdatter salig Jeppe Jensens.. 11-06-1768 E447 06 SÆLGER
ENKE I FAXINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED

137 Niels Nielsen Gandrup

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Nielsen Gandrup................... 24-09-1739 E005 06 SÆLGER
I PRÆSTØ
Niels Gandrop........................... 19-11-1749 R499   DIV  
Niels Nielsen Gandrup................... 22-08-1750 L155 20 DIV  
SKOMAGER
Niels Gandrup Skomager.................. 07-02-1761 L325 19 DIV  
BOR TIL LEJE HOS MADAME ELSE CATHARINE
salig Niels Gandrup..................... 11-04-1764 G069 --- SLÆGT 
SKOMAGER I PRÆSTØ

138 Niels Jensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Jensen............................ 11-01-1738 N002 --- SLÆGT 
Niels Jensen............................ 11-06-1739 E008 53 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Niels Jensen............................ 14-10-1739 E006 53 KØBER 
I PRÆSTØ
Niels Jensen............................ 23-10-1743 R392 53 DIV  
BAGGER
Niels Jensen............................ 19-11-1749 R505 53 DIV  
Niels Jensen............................ 22-08-1750 L142 53 DIV  
FORHUS 4 FAG FORHUS 4 FAG 20 ALEN
Niels Jensen............................ 12-06-1752 E218 53 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Niels Jensen............................ 12-02-1761 L372 53 DIV  
FORHUS 8FAG 9,5AD
Niels Jensen............................ 11-12-1762 E372 53 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Niels Jensen............................ 15-12-1770 G088 --- SKIFTE
BORGER I PRÆSTØ
Niels Jensen............................ 18-07-1772 E495 53 SÆLGER
I PRÆSTØ
salig Niels Jensen...................... 30-12-1773 G100 --- SKIFTE
BORGER I PRÆSTØ

139 Christian Cremnitz

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian Cremnitz...................... 10-06-1739 E007 32 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Christian Cremnitz...................... 23-10-1743 R436 33 DIV  
BAGGER
Christian Cremnitz...................... 11-06-1744 E160 32 KØBER 
BAGER I PRÆSTØ
Christian Cremnitz...................... 05-06-1748 E171 32 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Christian Cremnitz...................... 19-11-1749 R481 32 DIV  

140 Hans Wivild

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Wivild............................. 11-06-1739 E008 53 LÅNGIV
SOGNEPRÆST TIL BAARSE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Hans Wivild............................. 21-06-1740 E019 52 LÅNGIV
SOGNEPRÆST TIL BAARSE OG BELDRINGE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Hans Wivild............................. 23-03-1741 E041 43 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Hans Wivild............................. 23-03-1741 E042 44 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Hans Wivild............................. 18-12-1741 E060 15A LÅNGIV
SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Hans Wivild............................. 22-06-1743 E103 25 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Hans Wivild............................. 11-10-1743 E110 15A LÅNGIV
SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Hans Wivild............................. 06-08-1745 E133 26 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Hans Wiwild............................. 07-12-1746 E150 52 KØBER 
SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN BAARSE HERRED

141 Christian Sigfred Carlsen Schrøder

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian Sigfred Carlsen Schrøder...... 24-11-1735 J003 --- DIV  
VED SKIFTET EFTER STEDFADEREN ANDERS
Christian Sigfred Carlsen Schrøder...... 24-11-1735 J004   DIV  
..FORTSAT: AF 3/4 1723 HVOR HAN ER
Christian Sigfred Schrøder.............. 04-11-1739 E009   LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Christian Sigfred Schrøder.............. 16-12-1739 E010   LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Christian Siegfred Schrøder............. 10-06-1741 E050 55 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Christian Schrøder...................... 10-06-1741 E049 55 KØBER 
SKIPPER I PRÆSTØ
Christian Sigfred Schrøder.............. 26-01-1743 E083   LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Christian Schrøder...................... 23-10-1743 R384 55 DIV  
SKIPPER
Christian Sigfred Schrøder.............. 30-06-1744 E113 28 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Christian Sigfred Schrøder.............. 10-06-1745 E132 55 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Christian Sigfred Schrøder.............. 02-01-1748 E165 28 SÆLGER
SKIPPER I PRÆSTØ
Christian Schrøder...................... 02-01-1748 E167 28 LÅNGIV
SKIPPER I PRÆSTØ
Christian Schrøder...................... 19-11-1749 R506 55 DIV  
SKIPPER
Christian Schrøder...................... 22-08-1750 L140 55 DIV  
FORHUS 14 FAG 52 ALEN
Christian Sigfred Schrøder.............. 05-06-1753 E242 55 SÆLGER
JÆGER VED GISSELFELDT I ØSTER BROBY SOGN RINGSTED HERRED

142 Madame Kirstine salig Søndermans

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame Kirstine salig Søndermans........ 04-11-1739 E009   LÅNGIV
ENKE I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED

143 Hans Svane

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Svane.............................. 16-12-1739 E010   LÅNGIV
REGIMENTSSKRIVER PÅ BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED

144 Thomas Jørgensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Thomas Jørgensen........................ 05-02-1731 R336 30 DIV  
Thommas Jørgensen....................... 29-02-1736 L032 30 DIV  
FORHUS 10 FAG MED 2FAG KVIST
salig Thomas Jørgensen.................. 30-12-1739 E011 30 SÆLGER
TOBAKSSPINDER I PRÆSTØ

145 Thord Thodberg

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Thord Thodberg.......................... 04-06-1738 C027 29 LÅNGIV
BIRKESKRIVER I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Thord Thodberg.......................... 01-02-1740 E012 55 LÅNGIV
KGL MAY BIRKESKRIVER I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Thord Thodberg.......................... 29-04-1741 E043 11 LÅNGIV
BIRKESKRIVER I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Thord Thodberg.......................... 22-08-1741 E051 03 LÅNGIV
KGL MAY BIRKESKRIVER I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Thord Thodberg.......................... 11-06-1742 E064 31 LÅNGIV
KGL MAY BIRKESKRIVER I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Monsieur Thord Thodberg................. 30-01-1745 E116 10 LÅNGIV
KGL MAY BIRKESKRIVER I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Thord Thodberg.......................... 13-10-1753 E248 11 LÅNGIV
BIRKESKRIVER I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Thord Thodberg.......................... 12-05-1755 E274 03 LÅNGIV
BIRKESKRIVER I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Thord Thodbergs......................... 22-05-1755 E052   DIV  
SVIGERSØN BIRKESKRIVER? PREHN KVITTE-

146 Frederik Povelsen Maymand

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Frederik Povelsen Maymand............... 14-01-1749 G009 --- SKIFTE
SKIPPER

147 salig Peder Pedersen Aagaard

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
salig Peder Pedersen Aagaard............ 20-12-1747 G007 --- SKIFTE
KONSUMTIONSBETJENT

148 Niels Rasmussen Norboe

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Rasmussen Norboe.................. 14-08-1707 K011 23 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Niels Rasmussen......................... 19-04-1743 E089 23 LÅNTAG
SKIPPER
Niels Rasmussen......................... 23-10-1743 R419 23 DIV  
SKIPPER
salig Niels Rasmussen Skipper........... 16-06-1746 G004 --- SKIFTE
SKIPPER
Anne Jensdatter salig Niels Rasmussens.. 10-12-1749 E187 23 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ

149 Johan Hesse

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Hesse............................. 09-07-1722 M077 --- SLÆGT 
BAGERSVEND
Johan Hesse............................. 00-00-1729 K046 --- DIV  
ER KÆMNER I ÅRET 1729 IFØLGE DE TIL
Johan Hesse............................. 05-02-1731 R323 15A DIV  
Johan Hesse............................. 29-02-1736 L016 15A DIV  
FORHUS 6 FAG
Johan Hesse............................. 28-05-1740 E013 13 KØBER 
BAGER I PRÆSTØ
Lisbeth Andersdt Bosted salig J. Hesses. 26-08-1740 N010 13 SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ

150 Anders Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anders Hansen........................... 05-02-1731 R353 64 DIV  
Anders Hansen Jelling................... 27-05-1740 E015 64 KØBER 
MØLLER I PRÆSTØ
Anders Hansen Jelling................... 28-05-1740 E014 63A KØBER 
TØMMERMANDSSVEND I ?
Anders Hansen Jelling................... 30-05-1740 E016 64 LÅNTAG
MØLLER I PRÆSTØ
Anders Hansen........................... 23-10-1743 R447 64 DIV  
MØLLER
Anders Hansens salig Hustru Karen Hansda 27-09-1757 J011 --- SKIFTE
MØLLER I ENDEGAARDS MØLLE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
Anders Hansen Jelling................... 30-06-1760 C044   DIV  
TØMMERMAND OPSIGER SIT
Anders Hansen Møller.................... 14-02-1761 L388 64 DIV  
BOENDE PÅ REKKENDE OVERDREV 64 STÅR
salig Anders Hansen Jelling............. 10-06-1765 J009 --- SKIFTE
INDSIDDER I SCHOUHUUSE I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED

151 salig Anne Hansdatter salig Niels Carstensens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
salig Anne Hansdatter salig Niels Carste 28-05-1740 E014 63A SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ

152 Madame Gielf

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame Gielf............................ 05-02-1731 R340 36 DIV  
Madame Catharine salig Gielfs........... 29-02-1736 L011 11 DIV  
FORHUS 9 FAG
Madame Gielfs........................... 29-02-1736 L063 64 DIV  
FORHUS 5 FAG
Catharine Rasmusdt salig Johan Gielfs... 27-05-1740 E015 64 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ
Cathrine Rasmusdt. salig Johan Gielfs... 29-04-1741 E043 11 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ
salig Johan Gielfs...................... 23-10-1743 R387 11 DIV  
ENKE
Madame Catharine salig Joh Gielfs....... 22-08-1750 L117 11 DIV  
FORHUS 6 FAG 21 ALEN
Catharine Rasmusdat salig Johan Gielfs.. 13-10-1753 E248 11 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ
salig Madame Catharine Rasmusdt. salig J 22-09-1756 G041 --- SKIFTE
ENKE
salig Catharine Rasmusdatter salig Johan 24-12-1756 E300 11 SÆLGER
ARVINGER I PRÆSTØ

153 Johan Geertsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Geertsen.......................... 30-05-1740 E016 64 LÅNGIV
KLEINSMED I NEBELLE (NEBLE) I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Johan Geertsen.......................... 14-06-1740 E032 05 KØBER 
SMED I NEBLE I ALLERSLEV SOGN BÅRSE HERRED
Johan Geertsen.......................... 01-10-1740 E031 46 KØBER 
GROVSMED I NEBELLE I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Johan Geertsen.......................... 22-06-1741 E044 45 LÅNGIV
SMED I NEBLE I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Johan Geertsen Smed..................... 22-08-1750 L149 46 DIV  
FORHUS 10 FAG 26 ALEN
Johan Geertsen Smid..................... 22-08-1750 L124 05 DIV  
FORHUS 4 FAG 13 ALEN
Johan Geertsen Smid i Rekkende.......... 24-05-1751 E204 22 KØBER 
I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Johan Geertsen.......................... 29-06-1752 E217 22 SÆLGER
SMED NEBELLE I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Johan Geertsen Smed..................... 05-12-1758 J012 --- SKIFTE
EJENDOMSHUSMAND I RECHENDE I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Johan Geertsen.......................... 06-08-1759 E325 05 SÆLGER
SMED PÅ TJØRNEHOVEDS OVERDREV I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Johan Geertsens Smeds................... 31-01-1761 E347 46 SÆLGER
ARVINGER I PRÆSTØ OG BAKKEBØLLE I VORDINGBORG LANDSOGN BAARSE HERRED
salig Johan Geertsen Smeds Arvinger..... 07-02-1761 L330 22 DIV  
FORHUS 6 FAG 9 ALEN DYBT
Johan Geertsens Smeds................... 13-07-1761 E354 22 SÆLGER
ARVINGER I GIEDERØD OG BAKKEBØLLE I VORDINGBORG LANDSOGN BAARSE HERRED

154 Gregers Svitzer

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Gregers Svitzer......................... 29-02-1736 L029 27 DIV  
FORHUS 7 FAG, ØSTER SIDEHUS 3 FAG
Gregers Hansen Svitzer.................. 18-06-1740 E017 28 SÆLGER
FELDBEREDER I PRÆSTØ
Gregers Hansen Svitzer.................. 18-06-1740 E018 28 LÅNGIV
FELDBEREDER I PRÆSTØ
Gregers Hansen Svitzer.................. 20-10-1740 N013 --- SLÆGT 
FELDBEREDER I PRÆSTØ
Gregers Hansen Svitzer.................. 01-05-1743 E091 27 LÅNTAG
CONSUMPTIONSFORPAGTER I PRÆSTØ
Gregers Svitzer......................... 23-10-1743 R430 26 DIV  
CONSUMPTIONSFORP & FELDBE
Gregers Svitzer......................... 11-06-1748 E175 26 LÅNTAG
FELDBEREDER I PRÆSTØ
Gregers Svitzer......................... 29-07-1748 E176 26 KØBER 
FELDBEREDER I PRÆSTØ
Gregers Swidzer......................... 19-11-1749 R479 27 DIV  
MÆSTER
Gregers Svitzer......................... 21-05-1757 L214 27 DIV  
FORHUS 21 FAG (INCL.NR.26)
Gregers Svitzer......................... 31-10-1757 E309 27 LÅNTAG
FELDBEREDER I PRÆSTØ
Gregers Svitzer......................... 20-12-1760 E341 27 LÅNTAG
FELDBEREDER I PRÆSTØ
Gregers Svitzer......................... 20-12-1760 E340 26 LÅNTAG
FELDBEREDER I PRÆSTØ
Gregers Svitzer......................... 07-02-1761 L337 26 DIV  
FORHUS 8 FAG 12 ALEN DYBT MED DERI
Gregers Svitzer......................... 07-02-1761 L338 27 DIV  
FORHUS 14 FAG KVIST 4 FAG 13AD KÆLDER 2 FAG
Gregers Svitzer......................... 01-06-1770 E489   DIV  
NÆVNES SOM PEDER STILLINGS SVOGER
Gregers Zvitzer......................... 01-05-1775 C142   DIV  
OPSIGER PGA ALDERDOM OG SVAGHED SIT
salig Gregers Hansen Svitzer............ 24-01-1786 H036 26 SLÆGT 
FELDBEREDER I PRÆSTØ

155 Anne Christine Hersløf salig Børresens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anne Christine Hersløf salig Børresens.. 18-06-1740 E018 28 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ
Madame Anne Kirstine Herløf salig Børres 18-06-1740 E017 28 KØBER 
ENKE I PRÆSTØ
salig Carl Skovriders................... 23-10-1743 R432 28 DIV  
ENKE

156 Ursula Bendtsdatter Haard salig Hans Broagers

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Ursula Bendtsdatter Haard salig Hans Bro 21-06-1740 E019 52 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ
Ursula salig Hans Broagers.............. 23-10-1743 R394 52 DIV  
ENKE
Madame Ursula salig Hans Broagers....... 22-08-1750 L174   DIV  
BOR TIL LEJE

157 Justitsraad Folsach i Jylland

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Justitsraad Folsach i Jylland........... 29-02-1736 L033 31 DIV  
FORHUS 10 FAG
Hans Folsach til Gessinggård ægter...... 00-00-1740 K001   DIV  
HELENE MARIE BRUMMONDT TVÆRHUS BÆKKESKOV,
Hans Folsach til Gislinggd.............. 06-04-1740 E020 31 SÆLGER
JUSTITS-OG KRIGSRÅD,AMTSFORV.MM I KØBENHAVN
Hans Folsach............................ 06-04-1740 E021 31 LÅNGIV
JUSTITS-OG KRIGSRÅD,KRIGS-OG I TVEDE SOGN NØRHALD HERRED RANDERS AMT

158 Willum Ring

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Willum Ring............................. 06-04-1740 E021 31 LÅNTAG
KGL.MAY CONTROLEUR OG BYSKRIVER I PRÆSTØ
Willum Ring............................. 06-04-1740 E020 31 KØBER 
BYSKRIVER OG CONTROLEUR I PRÆSTØ
Willum Ring............................. 11-06-1742 E064 31 LÅNTAG
KGL MAY BYSKRIVER OG CONTROLEUR I PRÆSTØ
Willum Ring............................. 11-06-1742 E067 31 LÅNTAG
KGL MAY BYSKRIVER OG CONTROLEUR I PRÆSTØ
Willum Ring............................. 23-10-1743 R428 31 DIV  
BYSKRIVER
Willum Ring............................. 14-03-1749 E181   LÅNGIV
KGL MAY BYSKRIVER MED MED I PRÆSTØ
Willum Ring............................. 04-01-1750 E193 31 LÅNTAG
BYSKRIVER OG CONTROLLEUR I PRÆSTØ
Willum Ring............................. 11-12-1750 E200 31 LÅNTAG
KGL MAY BYSKRIVER I PRÆSTØ
Willum Ring............................. 11-12-1752 E233 31 LÅNTAG
KGL MAY BYSKRIVER I PRÆSTØ
Willum Ring............................. 30-12-1754 G049 --- SKIFTE
BYSKRIVER I PRÆSTØ
Willum Ring............................. 21-05-1757 L207 31 DIV  
FORHUS 10FAG
Byskriver Willum Ring................... 09-02-1761 L343 31 DIV  
FORHUS 16 FAG 9,5 ALEN DYBT
Willum Ring............................. 22-02-1765 E398 31 LÅNTAG
BYSKRIVER OG TOLDCONTROLEUR I PRÆSTØ
Willum Ring............................. 10-12-1768 E456 31 LÅNTAG
BYSKRIVER OG TOLDCONTROLLEUR I PRÆSTØ
Willum Ring............................. 24-03-1770 E467 31 LÅNTAG
BYSKRIVER OG CONTROLLEUR I PRÆSTØ
Willum Ring............................. 22-09-1770 G086 --- SKIFTE
BYSKRIVER OG CONTROLEUR
salig Willum Rimg....................... 21-06-1775 E555 31 SÆLGER
BYSKRIVER OG CONTROLLEUR I PRÆSTØ
salig Willum Ring....................... 18-03-1786 H037 --- SKIFTE
BYSKRIVER OG CONTROLEUR I PRÆSTØ

159 Jens Frederik Sorterup

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Frederik Sorterup.................. 29-02-1736 L039 36 DIV  
FORHUS 47 FAG MED KVIST 2 FAG
Jens Frederik Sorterup.................. 00-00-1739 E023 36 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Jens Frederik Sorterup.................. 00-00-1739 E024 36 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Jens Frederik Sorterup.................. 18-07-1740 E022 36 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Jens Frederik Sorterup.................. 02-06-1741 E046 901 KØBER 
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Jens Friderich Sorterup................. 25-06-1743 E100 36 LÅNTAG
KØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Jens Friderich Sorterup................. 05-07-1743 E102 36 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Jens Frederik Sorterup.................. 23-10-1743 R438 36 DIV  
FORHV KIØBMAND
Jens Friderich Sorterup................. 31-03-1749 E182   LÅNTAG
OVERFORMYNDER I PRÆSTØ
Jens Friderich Sorterup................. 30-06-1749 E185 36 SÆLGER
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Sr. Sorterup............................ 19-11-1749 R486 38 DIV  
Jens Friderich Sorterup................. 31-01-1750 E192   LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Jens Friderich Sorterup................. 11-06-1750 E197   LÅNTAG
KGL MAY TOLDFORPAGTER I PRÆSTØ
Jens Friderich Sorterup................. 16-11-1752 E215   LÅNTAG
KGL MAY TOLDFORPAGTER I PRÆSTØ
Jens Frederik Sorterup.................. 23-06-1754 E268   LÅNTAG
I PRÆSTØ
Jens Friderich Sorterup................. 02-01-1756 E285   LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
salig Jens Friderich Sorterup........... 10-02-1758 G044 --- SKIFTE
FORIGE KØBMAND OG TOLDFORPAGTER I PRÆSTØ

160 Hans Svane

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Svane.............................. 14-12-1735 K049 57 LÅNGIV
REGIMENTSSKRIVER I KØGE
Hans Svane.............................. 10-06-1740 E036 72 LÅNGIV
REGIMENTSSKRIVER PÅ BELDRINGEGD I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Hans Svane.............................. 18-07-1740 E022 36 LÅNGIV
REGIMENTSSKRIVER PÅ BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED

161 Christian Peter Danielsen Runge

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian Peter Danielsen Runge......... 00-00-1739 E023 36 LÅNGIV
SOGNEPRÆST TIL UDBY I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christian Peter Runge................... 18-12-1740 E035 26 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christian Peter Runge................... 13-12-1741 E058 01 LÅNGIV
SOGNEPRÆST TIL UDBY OG ØRSLEV I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christian Peter Runge................... 08-01-1742 E059 13 LÅNGIV
SOGNEPRÆST TIL UDBY OG ØRSLEV I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christian Peter Runge................... 11-12-1742 E084 37 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christian Peter Runge................... 26-01-1743 E083   LÅNGIV
SOGNEPRÆST TIL UDBY OG ØRSLEV I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christian Petter Runge.................. 06-06-1743 E099 19 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christian Petter Runge.................. 12-06-1743 E098 01 LÅNGIV
SOGNEPRÆST TIL ØRSLEV OG UDBY I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christian Petter Runge.................. 08-12-1746 E148   LÅNGIV
SOGNEPRÆST I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christian Petter Runge.................. 13-12-1746 E153 12 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christian Petter Runge.................. 05-06-1748 E171 32 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christian Petter Runge.................. 29-07-1752 E222 12 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christen Petter Runge................... 01-12-1752 E230 08 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christian Petter Runge.................. 15-06-1754 E255 13 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christian Petter Runge.................. 17-08-1754 E262 15 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christian Petter Runge.................. 01-03-1759 E323 37 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christian Petter Runge.................. 23-06-1759 E324 33 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I UDBY SOGN BAARSE HERRED
Christian Petter Runge.................. 11-12-1761 E349 15 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I UDBY SOGN BAARSE HERRED

162 Anders Willadsen Høstemark

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anders Willadsen Høstemark.............. 00-00-1739 E024 36 LÅNGIV
HUS-OG LADEFOGED PÅ FØRSLEVGD I FØRSLEV SOGN ØSTER FLAKKEBJERG HERRED
Anders Willadsen Høstemark.............. 06-12-1752 E227 19 LÅNGIV
LADEFOGED PÅ FØRSLEVGAARD I FØRSLEV SOGN ØSTER FLAKKEBJERG HUS

163 Peder Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Hansen............................ 29-02-1736 L021 20 DIV  
FORHUS 3 FAG
Peder Hansen............................ 18-10-1740 E025 20 LÅNTAG
SKIPPER I HOLLÆNDER HUSE I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Peder Hansen............................ 19-11-1749 R490   DIV  
Peder Hansen............................ 22-08-1750 L106 20 DIV  
BOENDE I HOLLÆNDERSKOVEN PÅ NYSØ GDS
Peder Hansen............................ 07-02-1761 L326 20 DIV  
FORHUS 9 FAG 10 ALEN DYBT
Peder Hansen Skipper.................... 12-02-1761 L378 59 DIV  
FORHUS 7FAG 8 ALEN DYBT
Peder Hansen............................ 20-01-1775 E546 59 SÆLGER
SKIPPER I PRÆSTØ
Peder Hansen............................ 06-03-1776 J008 --- SKIFTE
SKIPPER M.M. I HOLLÆNDERHUSET I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Peder Hansen............................ 18-12-1780 C170 --- DIV  
LOD VED SKRIVELSE OPSIGE SIT

164 Degneenkens salig Jørgen Hansens i Allerslev

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Degneenkens salig Jørgen Hansens i Aller 29-02-1736 L046 48B DIV  
FORHUS 6 FAG
Jørgen Hansen........................... 03-12-1740 E026 48B SÆLGER
FORRIGE SOGNEDEGN TIL ALLERSLEV I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED

165 Erich Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Erich Hansen............................ 26-08-1740 N010 13 SLÆGT 
I PRÆSTØ
Erich Hansen Skomager................... 06-12-1740 E028   DIV  
ÆGTER JOHAN HESSES ENKE OG FÅR MED
Erich Hansen............................ 06-12-1740 E027 15A SÆLGER
SKOMAGER I PRÆSTØ
Erich Hansen og Hustru salig Hesses..... 06-12-1740 E030 15A LÅNGIV
SKOMAGER I PRÆSTØ
Erich Hansen............................ 08-01-1742 E059 13 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Erich Hansen............................ 23-10-1743 R400 13 DIV  
SKOEMAGER
Errick Hansen........................... 19-11-1749 R464 13 DIV  
MESTER
Erik Hansen Skomager.................... 22-08-1750 L114 13 DIV  
FORHUS 8 FAG 24 ALEN
Erik Hansen Skomager.................... 22-08-1750 L115 13 DIV  
VAR OLDERMAND FOR LAUGET SOM HOS HAM
Erik Hansen............................. 08-01-1753 E237 13 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Erik Hansen............................. 15-06-1754 E255 13 LÅNTAG
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
salig Erik Hansen....................... 03-05-1758 G046 --- SKIFTE
SKOMAGER I PRÆSTØ
salig Erik Hansen Hellesen.............. 18-08-1758 E317 13 SÆLGER
SKOMAGER I PRÆSTØ
salig Malene Erichsdatter Hellesen...... 14-12-1776 H003 --- SKIFTE
UGIFT PIGE I PRÆSTØ
salig Elisabeth Andersdatter salig Erich 22-10-1785 H032 --- SKIFTE
ENKE I PRÆSTØ

166 Oluf Nielsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Oluf Nielsen............................ 06-12-1740 E030 15A LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Oluf Nielsen............................ 06-12-1740 E027 15A KØBER 
SKIPPER I PRÆSTØ
Oluf Nielsen............................ 18-12-1741 E060 15A LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Oluf Gundersen.......................... 11-07-1742 E992 15A DIV  
SÅLEDES KALDES HAN AF
Oluf Nielsen............................ 11-10-1743 E110 15A LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Ole Nielsen............................. 23-10-1743 R406 15A DIV  
SKIBBRUDEN MAND
Olluf Nielsen........................... 19-11-1749 R466 15A DIV  
SKIPPER
salig Oluf Nielsen...................... 28-02-1750 G017 --- SKIFTE
SKIPPER I PRÆSTØ

167 Jørgen Jensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Jensen........................... 03-07-1740 N009 16 SLÆGT 
CURASIER V.AHLEFELDTS REGIMENT
Jørgen Jensen Rytter ved Oberst-........ 06-12-1740 E029   DIV  
LØJTNANT GREV HOLCKS KOMPAGNI
Jørgen Jensen........................... 19-11-1749 R467 16 DIV  
Jørgen Jensen Brygger................... 22-08-1750 L110 16 DIV  
FORHUS 5 FAG 12 ALEN
Jørgen Jensen........................... 09-08-1751 E208 16 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Jørgen Jensen........................... 12-06-1752 E221 16 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
salig Jørgen Jensen..................... 03-02-1761 G056 --- SKIFTE
I PRÆSTØ

168 Hr.Christen Pofuelssen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hr.Christen Pofuelssen.................. 29-08-1683 R080 57 DIV  
SOGNEPRÆST
salig Magister Christen Poulsen Hersløf. 09-09-1695 A003 57 SÆLGER
FORR. SOGNEPRÆST I PRÆSTØ

169 Giert Willumsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Giert Willumsen......................... 09-09-1695 A003 57 KØBER 
KGL.MAYS RIDEFOGED VORDINGBORG

170 Mikell Thommesen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mikell Thommesen........................ 20-03-1677 R046 77B DIV  
KREMMER
Mickel Tommesøn......................... 29-08-1683 R086 77B DIV  
Michel Thomsen.......................... 27-09-1695 A004 03 SÆLGER
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Michel Thomesen......................... 10-10-1698 A029 55 SÆLGER
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Michel Thommesen........................ 16-04-1700 A050 77B LÅNGIV
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Michel Thomsen.......................... 14-06-1701 A069 906 LÅNGIV
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Michel Tommesen......................... 12-07-1701 A114 77B KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Michel Thomsen.......................... 15-03-1703 A113 01 SÆLGER
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Mickel Thomesen......................... 08-07-1706 A194 15 LÅNGIV
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Mickel Thomassen........................ 00-04-1710 R147 77B DIV  
BRUGER ØLTAPNING OG AUFLING
Michel Thommesen........................ 00-06-1711 R195 77B DIV  
Michel Tommassen........................ 00-03-1714 R265 77B DIV  
Michel Thomassen........................ 04-11-1720 B014   DIV  
SKIFTE OG DELING
Kirsten Folsach salig Mikkel Thomsens En 21-07-1721 B195 31 DIV  
EFTER OPBYGNINGEN EFTER BRANDEN HAR
Kirsten salig Mikkel Thomsens Enke...... 21-07-1721 B194 31 DIV  
HENDES SALIG MAND HAR PÅ DERES 1711 AFBRÆNDT
Kirsten Mickels......................... 29-02-1736 L072 31 DIV  
BEBOR JUSTITSRÅD FOLSACKS GÅRD

171 Svend Andreasen Malmøe

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Svend Andreasen Malmøe.................. 27-09-1695 A004 03 KØBER 
I PRÆSTØ
Svend Malmøe............................ 02-10-1702 A100 03 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ

172 Poul Clausen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Poul Clausen............................ 08-02-1696 A005 22 KØBER 
POTTEMAGER I AASIE VED KØGE

173 Niels Jørgensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Jørgensen......................... 20-03-1677 R026 18 DIV  
LOLICH
Niels Lollick........................... 29-08-1683 R114 18 DIV  
Niels Jørgensen Laalich................. 05-03-1696 A006 --- DIV  
SKIFTELYSNING
salig Niels Jørgensen Laalich........... 12-12-1698 A030 18 SÆLGER
I PRÆSTØ

174 Hans Willumsen Tolder i Præstø

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Willumsen Tolder i Præstø.......... 08-06-1696 A007 --- DIV  
ER BRODER TIL RIDEFOGEDEN PÅ VORD.
Hans Willumsen.......................... 25-01-1700 A073 04 KØBER 
KGL.MAY.TOLDER I PRÆSTØ
Hans Willumsen.......................... 10-09-1703 A123 04 SÆLGER
KGL MAY TOLDER I PRÆSTØ

175 Peder Olufsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Olufsen........................... 12-08-1696 A008   SÆLGER
I PRÆSTØ

176 Oluf Pedersen Skrædder

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Oluf Pedersen Skrædder.................. 18-03-1694 M009 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ
Anne Kirstine Hansdatter................ 18-03-1694 M009 --- SLÆGT 
Oluf Pedersen Skinder................... 12-08-1696 A008   KØBER 
I PRÆSTØ
Olle Pedersen Skræder................... 17-01-1698 A019 --- DIV  
OPSIGER SIT
Olle Pedersen Skreder................... 31-01-1700 A041 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING EFTER HANS SALIG HUSTRU
Olle Pedersen Skreder................... 07-06-1700 A047 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING TIL 9/6 1700

177 Heinrich Koohn Skipper

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Heinrich Koohn Skipper.................. 16-11-1696 A009 --- DIV  
BORGERSKAB SOM SKIPPER?

178 Margrete Hemmingsdatter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Margrete Hemmingsdatter................. 16-02-1697 A010 06 SÆLGER
I KØBENHAVN

179 Hendrich Hendrichsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hendrich Hendrichsen.................... 16-02-1697 A010 06 KØBER 
I PRÆSTØ

180 Monsieur Lauridtz Lauridtzen til Nysø

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Monsieur Lauridtz Lauridtzen til Nysø... 30-03-1697 A011 36 DIV  
AUKTIONSTILLYSNING FOR DEN GÅRD VED BY-
Monsieur Lauridtz Lauridtzen til Nysø... 30-03-1697 A012 34 DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ EN ØDE BYGGEPLADS MED
Lauridtz Lauridtzen til Nysø............ 12-03-1704 A138 36 SÆLGER
I PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE HERRED
Monsieur Laurs Lauritsen til Nysø....... 12-03-1704 A137 36 LÅNGIV
I PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE HERRED
Monsieur Lauridtz Lauridtzen til Nysø... 31-07-1705 A172 36 LÅNGIV
I PRÆSTØ LANDSOGN, BAARSE HERRED
Anne Margrethe Lauritz.................. 03-02-1709 M044 --- SLÆGT 
JOMFRU PÅ NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED

181 Hans Pedersen Snedker

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Pedersen Snedker................... 22-03-1697 A013   DIV  
BARNEFØD I LUND I SKAANE
Hans Pedersen Lund...................... 25-05-1697 M014 --- SLÆGT 
SNEDKER
Marie Pedersdatter salig Sven Richardtse 25-05-1697 M014 --- SLÆGT 
ENKE
Hans Pedersen........................... 25-06-1700 A049 11 SÆLGER
SNEDKER I PRÆSTØ
Hans Pedersen Snecher................... 16-05-1702 A086 52 LÅNTAG
SNEDKER? I PRÆSTØ
Hans Pedersen Snedker................... 07-05-1710 M080 --- SLÆGT 
Marthe Hansdt salig Evert Clemmensøns... 07-05-1710 M080 --- SLÆGT 
ENKE

182 Lavridtz Johansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lavridtz Johansen....................... 21-06-1697 A014 --- DIV  
PRØVER AT OPSIGE SIT
Lauridtz Johansen Skreder............... 18-11-1701 A078 02 SÆLGER
BOENDE I DYRLEV I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Lauridtz Johansen Skreder............... 23-04-1703 A117 --- DIV  
FREMLAGDE ET FRIBREV PÅ HANS VORNEDE

183 Rasmus Persen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Rasmus Persen........................... 20-03-1677 R007   DIV  
SKRÆDER
Rasmus Pedersen......................... 29-08-1683 R094   DIV  
Rasmus Pedersen Skreder................. 09-08-1697 A015 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING

184 Oluf Sørensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Oluf Sørensen........................... 24-05-1697 M015 --- SLÆGT 
LADEFOGED PÅ NYSØ I PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE HERRED
Olluf Sørensen Ladefogedt............... 20-12-1697 A017 --- DIV  
AF PRÆSTØ VANDT
Olle Søfrensen Ladefoged................ 10-01-1701 A056 --- DIV  
OPSAGDE SIT

185 Michel Guldbrandsen Skipper

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Michel Guldbrandsen Skipper............. 20-12-1697 A016 --- DIV  
AF PRÆSTØ VANDT
Michel Guldbrandsen..................... 21-12-1697 A018 62 KØBER 
SKIPPER I PRÆSTØ
Michel Guldbrandsen..................... 28-12-1699 A039 62 SÆLGER
Michel Guldbrandsen Skipper............. 29-01-1700 A042 --- DIV  
FOREGAF AT HAN TIL KØBENHAVN IGEN VILLE
Michel Guldbrandsen..................... 27-04-1700 A044 62 SÆLGER
SKIPPER I PRÆSTØ
Michel Guldbrandsen..................... 27-04-1700 A045 62 LÅNGIV
SKIPPER I PRÆSTØ

186 Jørgen Henrichsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Henrichsen....................... 21-12-1697 A018 62 SÆLGER
LØJTNANT

187 Vitus Hansen Stollie

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Vitus Hansen Stollie.................... 29-03-1698 A020 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING I ALLERSLEV FORET.

188 Hans Jørgen Møller

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Jørgen Møller...................... 22-03-1698 A021 61 LÅNTAG
SKRÆDER I PRÆSTØ
Hans Jørgen Møller...................... 22-03-1698 A022 61 KØBER 
SKRÆDER I PRÆSTØ
Hans Jørgen Møller...................... 01-07-1698 A026 61 SÆLGER

189 Jens Weladtzen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Weladtzen.......................... 20-03-1677 R003   DIV  
KREMMER
Jens Villatzøn.......................... 29-08-1683 R085 37 DIV  
Jens Villadsen.......................... 25-07-1691 A023 61 LÅNTAG
I PRÆSTØ
Jens Villadsen.......................... 22-03-1698 A022 61 SÆLGER
I PRÆSTØ
Jens Villadsen.......................... 12-02-1703 A207 37A DIV  
HAR JVF A110 M.FL.EN MØLLEHAVEPLADS

190 Eelys Christoffersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Eelys Christoffersen.................... 20-03-1677 R048 38 DIV  
Elias Christophersøn.................... 29-08-1683 R090 38 DIV  
Elias Christoffersen.................... 02-05-1695 A104   LÅNGIV
BORGER I PRÆSTØ
Elias Christophersen.................... 18-04-1698 A025   SÆLGER
I PRÆSTØ
Elias Christophersen.................... 18-04-1698 A024   KØBER 
I PRÆSTØ
Elias Christoffersen.................... 24-07-1699 A037 76 DIV  
HANS NY GÅRD VED VESTER PORT NÆVNES I REFERAT
Elias Christophersen.................... 31-07-1699 A038 --- DIV  
ANGIVER AT HAVE BOET I PRÆSTØ I 36ÅR
Barbara Marie Eliasdatter Sejer......... 18-01-1702 M026 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ
Elias Christoffersen Seier.............. 06-02-1702 A083 --- DIV  
OPTRÆDER SAMMEN MED JOCHUM CLAUSEN
Elias Christophersen.................... 12-02-1703 A110 38 SÆLGER
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Elias Christophersen.................... 14-12-1703 A128 50 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Elias Christophersen.................... 14-12-1703 A129 48B LÅNGIV
HANDELSMAND I PRÆSTØ
salig Elias Christophersen.............. 25-02-1705 A158 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING VED ENKEN MARGRETHES

191 Niels Aagesen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Aagesen........................... 05-02-1731 R319   DIV  

192 Jørgen Nicolaysen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Nicolaysen....................... 20-03-1677 R045 77B DIV  
SKOMAGER
Jørgen Groet............................ 29-08-1683 R091 77B DIV  
Jørgen Nicolai Grodt.................... 18-06-1698 A027 77B LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jørgen Nicolai Groedt................... 16-04-1700 A050 77B LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jørgen Nicolai Grodt.................... 19-02-1701 A061 77A SÆLGER
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jørgen Nicolai Grodt.................... 12-07-1701 A068 77B DIV  
SKIFTE OG AUKTIONSTILLYSNING EFTER
salig Jørgen Nicolai Groedt............. 12-07-1701 A114 77B SÆLGER
I PRÆSTØ

193 Clemend Sørensen Rechend

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Clemend Sørensen Rechend................ 18-06-1698 A027 77B LÅNGIV
FORPAGTER PÅ BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Clemend Sørensen........................ 04-02-1699 A035 09 LÅNGIV
PR.GEORGS FORP PÅ BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Clemid Søfrensen........................ 24-03-1703 A115 09 SÆLGER
I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Clemind Søfrensen....................... 24-03-1703 A116 09 LÅNGIV
I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED

194 Lauridtz Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lauridtz Pedersen....................... 12-09-1698 A028 --- DIV  
VELFORNEMME HANDELSMAND HER I BYEN
Lauridtz Pedersen....................... 28-12-1699 A039 62 KØBER 
I PRÆSTØ
Lauridtz Pedersen....................... 27-04-1700 A045 62 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Lauridtz Pedersen....................... 27-04-1700 A044 62 KØBER 
HANDELSMAND I PRÆSTØ
salig Laurids Pedersen.................. 22-09-1700 A052 --- DIV  
AUKTION PÅ EJENDOM SØLV KOBBER SENGE-

195 Jørgen Nielsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Nielsen.......................... 12-12-1698 A030 18 KØBER 
POTTEMAGER I PRÆSTØ
Jørgen Nielsen.......................... 08-07-1706 A211 14 DIV  
BOR IFØLGE A194 ØSTEN OP TIL
Karen Nielsdt salig Jørgen Pottemagers.. 02-12-1712 M057 16 SLÆGT 

196 Rasmus Harløch?

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Rasmus Harløch?......................... 19-12-1698 A031 --- DIV  
BORGERSKAB
Rasmus Harløch?......................... 13-09-1700 A054 --- DIV  
OPSAGDE SIT

197 Hans Adrian Søfrensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Adrian Søfrensen................... 17-07-1698 M017 --- SLÆGT 
SNEDKERSVEND I GLYCHSTAD?
Johanne Stephansdatter.................. 17-07-1698 M017 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ
Hans Adriansen? Snecher................. 19-12-1698 A032 --- DIV  
BORGERSKAB
Hans Ademusen? Snecher.................. 25-09-1699 A199 62A DIV  
TILTALES FOR, VED ET SKUD EFTER EN
Hans Sørensen........................... 01-01-1715 R306   DIV  

198 Peder Hansen Bork

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Hansen Bork....................... 19-12-1698 A034 --- DIV  
BORGERSKAB SOM SPILLEMAND

199 Peder Nielsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Nielsen........................... 30-05-1697 M016 --- SLÆGT 
TJENENDE PÅ-SPARRESHOLM HOS LAUR.LAURS
Peder Nielsen og Hustru Anne Marie Hansd 04-02-1699 A035 09 LÅNTAG
I PRÆSTØ
Peder Nielsen........................... 01-01-1715 R307   DIV  

200 Hemming Gudmandtzen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hemming Gudmandtzen..................... 20-03-1677 R027   DIV  
DAGLØNNER
Henning Gudmandsen...................... 27-02-1699 A202 73 DIV  
AUKTIONSTILLYSNING TIL 1/3 1699 OVER

201 Peder Rasmussen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Rasmussen......................... 20-03-1677 R008   DIV  
SNEKER
Peder Rasmussøn......................... 29-08-1683 R102   DIV  
Peder Rasmussen Snidker................. 02-02-1693 M006 --- SLÆGT 
SNEDKER?
Peder Rasmussen Snecher................. 19-06-1699 A036 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING EFTER HANS SALIG KONE
salig Peder Rasmussen Snecker........... 30-06-1700 A048 --- DIV  
AUKTIONSTILLYSNING TIL KLOKKEN 8SLET
Johanne Pedersdt salig Peder Rasmussen S 06-10-1700 M020 --- SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ
Margrethe Pedersdt...................... 25-01-1702 M027 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ

202 Poel Christoffersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Poel Christoffersen..................... 20-03-1677 R078   DIV  
STUDENT
N.N. sl. Borg:Mæsters Enke.............. 20-03-1677 R047   DIV  
Peder Christoffersen.................... 20-03-1677 R012   DIV  
THOLDER
Peder Christoffersen Tolder i Præstø.... 00-00-1682 K002   DIV  
ER LIGESOM ELIAS SØN AF SALIG BORGMESTER
Peder Christophersen.................... 29-08-1683 R083   DIV  
TOLDER
Peder Christophersen Tolder i Præstø.... 25-10-1700 A055 --- DIV  
ER BRODER TIL ELIAS CHRISTOPHERSEN

203 Mouridtz Bertelsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mouridtz Bertelsen...................... 28-12-1699 A040 72 LÅNTAG
TOBAKSPIBEMAGER I PRÆSTØ
Mouridtz Bertelsen...................... 09-02-1701 A060 72 KØBER 
TOBAKSPIBEMAGER I PRÆSTØ
Mouridtz Bertelsen...................... 09-06-1702 A089 72 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Mouritz Bertelsen....................... 30-07-1703 A121 72 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ

204 Halvor Engelsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Halvor Engelsen......................... 22-03-1700 A043 --- DIV  
BORGERSKAB EFTER FREMVIST PAS

205 Peder Olsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Olsen............................. 20-03-1677 R016   DIV  
AULSKALL
Peder Ollufssøn......................... 29-08-1683 R113   DIV  
Peder Ollesen Avlskarl.................. 31-08-1699 A200 62A DIV  
TINGVIDNE AF 2/10 VISER AT HANS HUS
Peder Ollesen Avlskarl.................. 28-12-1699 A040 72 LÅNGIV
BORGER I PRÆSTØ
Marthe salig Peder Ollesen Avlskarls.... 09-02-1701 A060 72 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ
salig Peder Ollesen Avlskarl............ 27-06-1702 A090 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING
Marthe salig Peder Ollesen Avlskarls.... 02-10-1702 A096 20 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ

206 Niels Nielsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Nielsen........................... 03-05-1700 A046 --- DIV  
NÆVNT SOM DANSK SKOLEHOLDER I PRÆSTØ

207 Poul Sørensen Rechen?

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Poul Sørensen Rechen?................... 25-06-1700 A049 11 KØBER 
SOGNEPRÆST I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
salig Hr Povel Rechen................... 17-10-1702 A101 --- DIV  
AUKTIONSTILLYSNING VED PROVSTEN I
Dorothea Povelsdatter Rechen............ 25-02-1705 M038 --- SLÆGT 

208 Peder Olufsen Smid

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Olufsen Smid...................... 13-04-1693 M007 --- SLÆGT 
SMED?
Anne Christensdatter.................... 13-04-1693 M007 --- SLÆGT 
Peder Olufsen Smidt..................... 11-12-1699 A051 25A LÅNTAG
SMED? I PRÆSTØ
salig Peder Ollesen Smed................ 08-08-1702 A091 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING
Anne Christensdt salig Peder Olufsen Gro 16-03-1704 M032 --- SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ
salig Peder Smed........................ 04-03-1705 A160   DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ HANS HUS OG EJENDOM

209 Niels Madsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Madsen............................ 11-12-1699 A051 25A LÅNGIV
FORPAGTER PÅ JUNGSHOVED SLOT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Niels Madsen Forpagter.................. 03-10-1701 A077 --- DIV  
OMTALES I RETS REFERAT SOM JØRGEN
Niels Madsen............................ 18-11-1701 A078 02 KØBER 
FORPAGTER PÅ JUNGSHOVED SLOT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Niels Madtzen........................... 11-06-1703 A118 02 SÆLGER
FORPAGTER PÅ JUNGSHOVED I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Niels Madsen............................ 03-03-1704 A135 --- DIV  
FORPAGTER PÅ JUNGSHOVED NÆVNER PEDER
Niels Madsen............................ 10-04-1704 A139 --- LÅNGIV
FORPAGTER PÅ JUNGSHOVED I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Niels Madsen............................ 15-03-1706 A184 50 SÆLGER
FORPAGTER PÅ JUNGSHOVED SLOT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Niels Madsen............................ 15-03-1706 A183 50 LÅNGIV
FORPGT PÅ JUNGSHOVED SLOT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Niels Madsen............................ 11-03-1711 M053 --- SLÆGT 
FORPAGTER PÅ JUNGSHOVED
Madame Margrethe Eliasdatter Sejer...... 11-12-1719 M070 --- SLÆGT 
ENKE EFTER NIELS MADSEN I PRÆSTØ

210 Hans Lauridsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Lauridsen.......................... 26-04-1727 B180 73A KØBER 
I KONGSTED SOGN FAKSE HERRED

211 Christian Laurenberg Prom

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian Laurenberg Prom............... 29-11-1742 E085 30 KØBER 
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christian Laurenberg Prom............... 06-12-1742 E087 30 LÅNTAG
KIØB-OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christian Prom.......................... 23-10-1743 R434 34 DIV  
BORGERSK SOM KØBMAND
Christian Laurenberg Prom............... 24-05-1745 E123 30 SÆLGER
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christian Prom.......................... 15-06-1745 E128 34 KØBER 
KØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christian Laurenberg Prom............... 19-06-1745 E129 34 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christian Laurenberg Prom............... 13-06-1746 E145   LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christian Laurenberg Prom............... 13-06-1746 E144 34 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
salig Christian Laurenberg Prom......... 09-05-1747 G005 --- SKIFTE
KØBMAND
salig Christian Laurenberg Prom......... 15-02-1760 G052 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ

212 Jacob Wulf

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jacob Wulf.............................. 01-01-1715 R308   DIV  
Jacob Wulf.............................. 24-11-1721 B200 18 DIV  
HANS IBOENDE VAANING LIGGER IFØLGE
Jacob Hansen Wulf....................... 03-03-1727 B178 --- DIV  
BORGER OG INDVÅNER I PRÆSTØ FIK
salig Jacob Wulfs....................... 05-02-1731 R326 18 DIV  
ENKE

213 Vogenius Fogt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Vogenius Fogt........................... 29-02-1736 L028 26 DIV  
FORHUS 13 FAG
Vogenius Fogt........................... 20-06-1740 E033 26 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Vogenius Fogt........................... 18-12-1740 E035 26 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Vogenius Fogt........................... 02-06-1741 E046 901 SÆLGER
BRYGGER? I PRÆSTØ
Vogenius . Fogt......................... 21-12-1741 E061 26 SÆLGER
FORHEN EDDIKEBRYGGER I PRÆSTØ

214 Hans Bang

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Bang............................... 20-06-1740 E033 26 KØBER 
SØKAPTAJN I PRÆSTØ
Hans Bang............................... 15-12-1740 E034 26 LÅNTAG
KGL MAY SØKAPTAHN I PRÆSTØ
Hans Bang............................... 21-12-1741 E061 26 KØBER 
SØKAPTAJN I PRÆSTØ
Hans Olsen Bang......................... 12-02-1742 K005   DIV  
DØD PGA AT SKORSTENEN PÅ HANS HUS
salig Hans Bangs Dødsbo................. 13-07-1742 E071 26 SÆLGER
KAPTAJNLØJTNANT AF SØETATEN I PRÆSTØ

215 Martinus Simonsen Kirk

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Martinus Simonsen Kirk.................. 11-06-1737 E038 02 LÅNTAG
GØRTLER I PRÆSTØ
Martinus Simonsen Kierch................ 17-12-1740 E037 02 LÅNTAG
GØRTLER I PRÆSTØ
Martinus Kirk........................... 23-10-1743 R377 02 DIV  
GØRTLER
Martinus Kierch......................... 11-06-1748 E173 02 LÅNTAG
GØRTLER I PRÆSTØ
Martinus Kierch......................... 19-11-1749 R457 02 DIV  
MESTER
Martinus Kierk Gørtler.................. 22-08-1750 L127 02 DIV  
FORHUS 7 FAG 29ALEN
Martinus Kierk.......................... 05-02-1761 L303 02 DIV  
FORHUS 8 FAG KVIST 2 FAG 12,5 ALEN DYBT
Martinus Kierk.......................... 20-02-1769 C106 --- DIV  
SOM SIDEN 12/8 1737 HAR VÆRET
Martinus Kierk.......................... 20-02-1769 C107   DIV  
(FORTSAT) HANS HUSTRU ER 82 ÅR OG HANS
salig Martinus Kierk.................... 30-12-1773 G097 --- SKIFTE
GØRTLER I PRÆSTØ

216 Nathanael Benter på vegne: Præstø Købstad

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Nathanael Benter på vegne: Præstø Købsta 12-12-1740 E039 73 LÅNTAG
INSTITUTION I PRÆSTØ
Tage Fredelund på vegne: Præstø Købstad. 11-06-1743 E088 73 LÅNTAG
INSTITUTION I PRÆSTØ
Tage Fredelund på vegne: Præstø Købstad. 16-06-1750 E198 73 LÅNTAG
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstad.......................... 29-06-1752 E217 22 KØBER 
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstad.......................... 29-06-1752 E216 12 KØBER 
INSTITUTION I PRÆSTØ
Tage Fredelund på vegne: Præstø Købstad. 13-06-1753 E243 73 LÅNTAG
INSTITUTION I PRÆSTØ
Monsieur Johan Hansteen på vegne: Præstø 01-06-1754 E260 01 KØBER 
INSTITUTION I PRÆSTØ
Div Borgere PÅ Præstø Købstads Vegne.... 11-06-1754 E261 01 LÅNTAG
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstad.......................... 05-02-1761 L301 01 DIV  
RAAD- OG TINGHUS,SKOLE,FATTIGES HUS
Præstø Købstad.......................... 05-02-1761 L302 01 DIV  
FORTSAT: TVÆRHUS 12 FAG 12 ALEN DYBT
Præstø Købstad.......................... 13-06-1761 E344 56A SÆLGER
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstad.......................... 19-12-1761 E348 58A SÆLGER
INSTITUTION I PRÆSTØ
Oluf Borgere på vegne Præstø Købstad.... 11-03-1762 E356 --- LÅNTAG
INSTITUTION I PRÆSTØ
Div Borgere på vegne: Præstø Købstad.... 11-06-1767 E431 01 LÅNTAG
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstad.......................... 03-07-1769 C110 01 DIV  
BYFOGEDEN BEKENDTGØR, AT DEN CAPITAL
Div Borgere på vegne: Præstø Købstad.... 11-12-1769 E462 01 LÅNTAG
INSTITUTION I PRÆSTØ
Div Borgere på vegne: Præstø Købstad.... 11-06-1770 E475 74 LÅNTAG
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstad.......................... 30-07-1770 E474 74 KØBER 
INSTITUTION I PRÆSTØ
Div Borgere på vegne: Præstø Købstad.... 05-01-1773 E897 74 LÅNTAG
INSTITUTION I PRÆSTØ
Div Borgere på vegne: Præstø Købstad.... 05-01-1773 E898 74 LÅNTAG
INSTITUTION I PRÆSTØ
Byfogeden og De Elig.Borgere på vegne: P 20-06-1787 E739 01 LÅNTAG
INSTITUTION I PRÆSTØ
Byfogeden og De Elig Borgere på vegne: P 20-06-1787 E740 01 LÅNTAG
INSTITUTION I PRÆSTØ
Eligerede Borgere og Byfoged på vegne: P 18-12-1788 E861 01 LÅNTAG
INSTITUTION I PRÆSTØ
Byfoged og Eligerede Borgere på vegne: P 11-06-1790 E881 01 LÅNTAG
INSTITUTION I PRÆSTØ
Byfoged og Eligerede Borgere på vegne: P 11-06-1790 E882 01 LÅNTAG
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstad.......................... 27-06-1794 I007 74 SÆLGER
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstad.......................... 27-06-1794 I006 74 SÆLGER
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstad.......................... 27-06-1794 I008 74 SÆLGER
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstad.......................... 27-06-1794 I005 74 SÆLGER
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstad.......................... 22-07-1795 E947 17 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstad.......................... 16-06-1797 E978 57 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Kiøbstad......................... 18-01-1798 E983 25 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstad.......................... 20-06-1799 F040 42 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstad.......................... 02-03-1801 L501 01 DIV  
FORHUS 18FAG MATRICUL NR. 1

217 Peder Holgersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Holgersen......................... 12-12-1740 E039 73 LÅNGIV
TOBAKSSPINDER I VORDINGBORG

218 Christian Salomonsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian Salomonsen.................... 24-04-1741 E040   LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Christian Salomon....................... 23-10-1743 R404 14 DIV  
SNEDKER
Christian Snedker....................... 19-11-1749 R461 09 DIV  
SNEDKER?
Christian Salomonsen.................... 03-05-1754 G030 --- SKIFTE
SNEDKER I PRÆSTØ
Christian Salomon Snedker............... 21-05-1757 L227 36 DIV  
BOR TIL LEJE HOS VON HOLSTEIN. "HAN

219 Lars Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lars Pedersen........................... 23-03-1741 E042 44 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Lars Pedersen........................... 05-04-1741 E063 43 SÆLGER
SEJLINGSMAND I PRÆSTØ
Lars Pedersen........................... 16-12-1743 E106 44 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Laurids Pedersen........................ 02-03-1747 E159 44 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Lars Pedersen Matros.................... 22-08-1750 L156 20 DIV  
BOR TILLEJE HOS PEDER HANSEN

220 Johan Bibler

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Bibler............................ 23-03-1741 E041 43 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Johan Georg Bibler...................... 05-04-1741 E063 43 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Johan Bibler............................ 23-10-1743 R410 43 DIV  
SLAGTER
Johan Bibeler........................... 19-11-1749 R496 43 DIV  
Johan Georg Bibler...................... 22-08-1750 L152 43 DIV  
FORHUS 7 FAG 16 ALEN
salig Johan Georg Bibler................ 18-12-1751 G025 --- SKIFTE
I PRÆSTØ
salig Johan Bibler...................... 04-12-1752 E228 43 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ

221 Jens Madsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Madsen............................. 22-06-1741 E044 45 LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Jens Madsen............................. 26-08-1741 E053 45 KØBER 
SNEDKER I PRÆSTØ
Jens Madsen............................. 23-10-1743 R407 45 DIV  
SNEDKER
Jens Madsen............................. 11-06-1744 E111 45 LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Jens Madsen Snedker..................... 22-08-1750 L150 45 DIV  
BOENDE VED VEMMETOFTE
salig Jens Madsen....................... 13-06-1764 E391 45 SÆLGER
SNEDKER FØRST HER SIDEN I VEMMETOFTE SOGN FAKSE HERRED

222 Christian Frederik Junghans

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian Frederik Junghans............. 30-05-1741 E045 58 LÅNGIV
KGL MAY BIRKEDOMMER I VORDINGBORG
Christian Frederik Junghans............. 11-06-1743 E088 73 LÅNGIV
KGL MAY BIRKEDOMMER I VORDINGBORG
Christian Friderich Junghans............ 25-06-1743 E100 36 LÅNGIV
BIRKEDOMMER I VORDINGBORG
Christian Friderich Junghans............ 01-10-1749 E183 38 KØBER 
BIRKEDOMMER I VORDINGBORG
Christian Friderich Junghans............ 31-01-1750 E192   LÅNGIV
KGL MAY BIRKEDOMMER I VORDINGBORG
Christian Friderik Junghans............. 13-08-1751 E209 38 SÆLGER
KGL MAY BIRKEDOMMER I VORDINGBORG
Christian Friderich Junghans............ 14-08-1751 E210 38 LÅNGIV
KGL MAY BIRKEDOMMER I VORDINGBORG

223 Peder Andersen Fischer

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Andersen Fischer.................. 11-06-1741 E047 72 LÅNGIV
FORPAGTER PÅ BISTRUPGÅRD I SKT.JØRGENSBJERG SOGN SØMME HERRED

224 Murmester Gotterup Andersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Murmester Gotterup Andersen............. 11-06-1741 E048 73 DIV  
BOR IFØLGE FLERE OBLIGATIONER PÅ
Gotrob Andersen......................... 23-10-1743 R399   DIV  
MUURSVEND
Gotrop Muurmester....................... 19-11-1749 R500   DIV  
MURMESTER?

225 Jørgen Henrichsen Bolt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Henrichsen Bolt.................. 10-06-1741 E050 55 LÅNGIV
FORPAGTER PÅ HØSTRUP I LYDERSLEV SOGN STEVNS HERRED

226 Sophie Hansdatter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Sophie Hansdatter....................... 05-11-1702 M029 --- SLÆGT 
TJENENDE SEIGN.ELIAS CHRISTOPHERSEN I PRÆSTØ
salig Jørgen Svans...................... 05-02-1731 R311 03 DIV  
ENKE
Sophie Hansdatter salig Jørgen Svans.... 16-04-1731 K052 03 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ
Sophie Svans............................ 29-02-1736 L003 03 DIV  
FORHUS 4 FAG
Sophia Hansdatter salig Jørgen Svans.... 22-08-1741 E051 03 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ

227 Tage Fredelund

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Tage Fredelund.......................... 02-12-1741 E055 66 LÅNTAG
FARVER I PRÆSTØ
Tage Fredelund.......................... 04-12-1741 E057 76 LÅNTAG
FARVER I PRÆSTØ
Tage Fredelund.......................... 30-01-1742 E115 66 LÅNTAG
FARVER I PRÆSTØ
Tage Fredelund.......................... 10-12-1742 E081 66 LÅNTAG
LANDFISKAL I VORD.OG MØNS AMT I PRÆSTØ
Tage Fredelund.......................... 10-12-1742 E082 76 LÅNTAG
BYFOGED OG LANDFISKAL I PRÆSTØ
Tage Fredelund.......................... 23-10-1743 R455 66 DIV  
BYFOGED LANDFISCAL FARVER
Tage Fredelund.......................... 11-06-1748 E170 76 LÅNTAG
KGL MAY LANDFISCAL OVER MØENS I PRÆSTØ
Tage Fredelund.......................... 11-06-1748 E169 66 LÅNTAG
KGL MAY BYFOGED & LANDFISCAL I PRÆSTØ
Tage Fredelund.......................... 16-11-1751 G022 --- SKIFTE
BYFOGED OG FARVER I PRÆSTØ
Tage Fredelund.......................... 29-07-1752 E219 66 SÆLGER
KGL MAY BYFOGED I PRÆSTØ
Tage Fredelund.......................... 11-06-1753 E239 76 LÅNTAG
BYFOGED I PRÆSTØ
Tage Fredelund.......................... 11-06-1754 E267 76 LÅNTAG
KGL MAY BYFOGED I PRÆSTØ
Tage Fredelund.......................... 21-05-1757 L201 76 DIV  
FORHUS 14FAG
Tage Fredelund.......................... 07-08-1759 E328 68 SÆLGER
BYFOGED I PRÆSTØ
Byfoged Fredelund....................... 09-02-1761 L345 32 DIV  
BOR TIL LEJE HOS JACOB GAD
Tage Fredelund.......................... 11-12-1762 E368 76 SÆLGER
KONGL:MAITS:BYFOGET I PRÆSTØ
salig Tage Fredelunds Bo................ 27-06-1763 C070 --- DIV  
SAG MELLEM KREDITORER MED SÆTTE-
salig Tage Fredelund.................... 23-08-1763 G064 --- SKIFTE
BYFOGED I PRÆSTØ

228 Jacob Isaksen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jacob Isaksen........................... 02-12-1741 E055 66 LÅNGIV
BORGER I VORDINGBORG
Jacob Isachsen.......................... 10-12-1742 E081 66 LÅNGIV
BORGER I VORDINGBORG

229 Major Pop

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Major Pop............................... 02-12-1741 E056   DIV  
BEBOR TAGE FREDELUNDS GÅRD PÅ GRØNNEGADE
Sleggert Gerhard Poppe.................. 15-01-1747 G002 --- SKIFTE
MAJOR AF CAVALLERIET

230 Rasmus Jacobsen Skomager

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Rasmus Jacobsen Skomager................ 13-09-1700 A053 --- DIV  
OPSAGDE SIT

231 Mathias Olsen Svan

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mathias Olsen Svan...................... 19-01-1722 B040   DIV  
ARVEAFKALD PÅ 9 RIGSDALER EFTER HANS FAR
Mathias Swan............................ 05-02-1731 R324 17 DIV  
Matthias Svan........................... 29-02-1736 L018 17 DIV  
FORHUS 9 FAG
Mathias Olsen Svan...................... 27-11-1742 E080 17 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Matthias Svan........................... 23-10-1743 R409 17 DIV  
SKOMAGER
Mathias Olsen Svan...................... 18-12-1745 E140 17 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Mathias Svand........................... 19-11-1749 R468 17 DIV  
MESTER
Mathias Olsen Svan...................... 22-08-1750 L109 17 DIV  
FORHUS 8 FAG 25 ALEN
Mathias Olsen Svan...................... 18-12-1752 E234 17 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Mathias Olsen Svan...................... 25-06-1757 E303 17 SÆLGER
SKOMAGER I PRÆSTØ
salig Mathias Svan...................... 30-01-1761 G055 --- SKIFTE
SKOMAGER I PRÆSTØ

232 Christoffer Tønnesen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christoffer Tønnesen.................... 20-03-1677 R017 08 DIV  
AFF EYENDOM
Christopher Tønnesen.................... 04-02-1699 A206 08 DIV  
ER NÆVNT SOM INDEHAVER AF DET HUS SOM
Christopher Tønnesen.................... 27-01-1701 A057 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING
Birgitte Andersdt salig Christophe Tønne 02-07-1702 M028   SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ
Birthe Tønnesis......................... 11-06-1722 B201 08 DIV  
BOR IFØLGE B056 ØST FOR

233 Søfren Søfrensen Riber

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Søfren Søfrensen Riber.................. 06-10-1700 M020 --- SLÆGT 
Søfren Søfrensen Ribe................... 09-02-1701 A209 15A DIV  
NÆVNES SOM EJER AF EN GÅRD VESTEN OP TIL DEN GÅRD
Søfren Søfrensen Ribe................... 14-02-1701 A058 --- DIV  
BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
Søfren Søfrensen Riibe.................. 07-08-1705 A169 15A DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ HANS IBOENDE GD,
Magretha Søfrensdatter Rieber........... 20-10-1740 N013 --- SLÆGT 
MADEMOISELLE
Margrethe Sørensd Riber................. 10-12-1776 N014 --- DIV  
GREGERS SVITZERS FELDBEREDERS HUSTRU

234 Hans Christophersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Christophersen..................... 10-12-1699 M018 --- SLÆGT 
SNEDKERSVEND I NÆSTVED ?
Birgitte Jørgensdt salig Christian Roth 10-12-1699 M018 --- SLÆGT 
ENKE
Hans Christophersen Snecher............. 14-02-1701 A059 --- DIV  
BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION

235 Niels Hansen Krog

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Hansen Krog....................... 09-02-1701 A062 15 KØBER 
I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Niels Hansen Krog....................... 21-04-1705 A164 15 SÆLGER
I BAARSE SOGN BAARSE HERRED

236 Jeppe Ollesen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jeppe Ollesen........................... 00-00-0000 A066 12 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Jeppe Ollesen........................... 22-03-1701 A065 12 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ

237 Aagaard

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Aagaard................................. 00-00-0000 A066 12 LÅNGIV
AMTSSKRIVER I VORDINGBORG

238 salig Søren Søfrensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
salig Søren Søfrensen................... 13-04-1701 A064 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING
Johanne Jensdt salig Søfren Søfrensen Ba 07-08-1701 M024 --- SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ

239 Hans Erichsen Farver

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Erichsen Farver.................... 04-12-1700 A067 --- DIV  
BORGER I PRÆSTØ GIVES KGL.PRIVELEGIUM
Hans Erichsen Farver.................... 11-06-1706 A220 28 DIV  
HAR IFØLGE A190 M.FL. EN GÅRD VESTEN OP TIL
Hans Erichssøn.......................... 00-04-1710 R139 28 DIV  
FARFVER
Hans Erichsen........................... 00-06-1711 R191 28 DIV  
FARVER
Hans Erichsen........................... 00-03-1714 R264 76 DIV  
FARVER
Hans Erichsen Marop..................... 05-02-1731 R339 76 DIV  
Hans Eriksen Marup...................... 29-02-1736 L037 76 DIV  
FORHUS 14 FAG, SØNDER LÆNGE 14 FAG

240 Johan Wilhelm Smidt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Wilhelm Smidt..................... 06-02-1727 B177 57 LÅNGIV
GARVER I KØBENHAVN
Johan Wilhelm Smit...................... 11-12-1735 K050 57 LÅNGIV
GARVER I KØBENHAVN

241 Rasmus Jensen Kiær

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Rasmus Jensen Kiær...................... 08-12-1756 E304 52 KØBER 
UHRMAGER I PRÆSTØ
Rasmus Jensen Kiær...................... 11-06-1757 E305 52 LÅNTAG
UHRMAGER I PRÆSTØ
Rasmus Kiær Urmager..................... 03-07-1758 J002   DIV  
BRODERSØN AF PEDER RASMUSSEN
Rasmus Kiær Urmager..................... 12-02-1761 L371 52 DIV  
FORHUS 10FAG 11,5 ALEN DYBT HOLL. DØRE BRÆDDE
Rasmus Kiær............................. 01-05-1773 G095 --- SKIFTE
URMAGER I PRÆSTØ
Rasmus Kiær............................. 02-12-1773 E518 77A LÅNTAG
URMAGER I PRÆSTØ
Rasmus Kiær............................. 02-12-1773 E517 77A KØBER 
URMAGER I PRÆSTØ
Rasmus Kiær............................. 11-06-1774 E533 77A SÆLGER
URMAGER I PRÆSTØ
Rasmus Kiær............................. 11-01-1781 E908 09 LÅNGIV
UHRMAGER I PRÆSTØ
Rasmus Kiær............................. 01-07-1787 P059 52 DIV  
66ÅR MATRICUL NR. 56
Rasmus Kiær............................. 22-06-1788 E848 51 LÅNGIV
UHRMAGERMESTER I PRÆSTØ
salig Rasmus Kiær....................... 23-03-1795 H078 --- SKIFTE
UHRMAGER

242 Niels Sventzen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Sventzen.......................... 28-02-1701 A063 --- DIV  
OPSIGER
Niels Svendtzen......................... 14-06-1701 A069 906 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ

243 Rasmus Jacobsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Rasmus Jacobsen......................... 02-09-1701 A070 50 SÆLGER
SKOMAGER NU BOENDE I MAJBØLLE SOGN MUSSE HERRED LOLLAND

244 Lorents Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lorents Hansen.......................... 22-11-1700 M021 --- SLÆGT 
SKRÆDDER I PRÆSTØ
Lorentz Hansen Skreder.................. 02-09-1701 A070 50 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Lorentz Hansen Skreder.................. 05-09-1701 A071 50 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Lorens Hansen Schreder.................. 28-02-1704 A136 55 KØBER 
I PRÆSTØ
Lorentz Hanssøn......................... 00-04-1710 R163 55 DIV  
SKREDDER
Lorentz Hansen.......................... 00-06-1711 R210 55 DIV  
SKREDER

245 Hans Hellesen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Hellesen........................... 05-11-1701 A072 49 KØBER 
SKOMAGER I PRÆSTØ
Hans Hellesen........................... 00-04-1710 R160 49 DIV  
SKOEMAGER
Hans Hellesen........................... 00-06-1711 R207 49 DIV  
SKOMAGER
Hans Hellesen........................... 00-03-1714 R217 49 DIV  
SKOMAGER
Hans Holgersen.......................... 01-01-1715 R296 49 DIV  
Hans Hellesen........................... 05-02-1731 R346 49 DIV  
Hans Hellesen........................... 29-02-1736 L047 49 DIV  
FORHUS 7 FAG
Hans Helgesen........................... 23-10-1743 R397 49 DIV  
SKOEMAGER
Hans Hellesen........................... 19-11-1749 R501 49 DIV  
MESTER
Hans Hellesen Skomager.................. 22-08-1750 L146 49 DIV  
FORHUS 7 FAG 20 ALEN
Hans Hellesen........................... 03-12-1752 E232   DIV  
BEDER SIN SØN ERICH HANSEN
Hans Hellesen........................... 03-12-1752 E231 49 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
salig Hans Hellesen..................... 11-08-1758 G047 --- SKIFTE
SKOMAGER I PRÆSTØ

246 salig Niels Andersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
salig Niels Andersen.................... 25-01-1700 A073 04 SÆLGER
SKOMAGER I PRÆSTØ?

247 Hans Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Hansen............................. 02-05-1701 M022 --- SLÆGT 
CONSUMPTIONSBETJENT I PRÆSTØ
Hans Hansen............................. 28-11-1701 A074 --- DIV  
BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
Hans Hansen Knecht...................... 22-09-1702 A098   LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Hans Hansen Knegt....................... 11-05-1708 M042 --- SLÆGT 
Else Sørensdatter....................... 11-05-1708 M042 --- SLÆGT 
TJENENDE MICHEL THOMSEN I PRÆSTØ

249 Lauritz Hansen Skræder

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lauritz Hansen Skræder.................. 05-02-1703 A106 --- DIV  
STÆVNES FOR FØDESTAVN AF SIT GL HERSKAB
Laurits Hansen Skreder.................. 29-06-1704 M033 --- SLÆGT 
SKRÆDDERSVEND I PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE HERRED
Magdalene Mathsdatter................... 29-06-1704 M033 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE HERRED
Lauridtz Hansen Skreder................. 15-11-1706 A197 55 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ

250 Ejedes 166x af Peder Andersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Ejedes 166x af Peder Andersen........... 09-01-1702 A080 40 SÆLGER
SØN AF KÆMNER ANDERS SØRENSEN I PRÆSTØ

252 Frederik Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Frederik Pedersen....................... 22-03-1701 A065 12 KØBER 
I PRÆSTØ
Frederik Pedersen....................... 25-04-1702 A084 12 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
salig Christen Pedersen Holberg......... 12-03-1704 A217 77 DIV  
FORRIGE BYFOGED, NÆVNES AT HAVE ET
Frederik Pedersen....................... 25-06-1706 A192 902 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Frederik Pedersen....................... 00-04-1710 R166 12 DIV  
TOLDER
Frederik Pedersen....................... 00-06-1711 R176 12 DIV  
TOLDER
Frederik Pettersen...................... 00-03-1714 R234 12 DIV  
TOLDER
Friderich Pedersen...................... 01-01-1715 R279 12 DIV  
TOLDER

253 Peder Mathsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Mathsen........................... 18-01-1702 M026 --- SLÆGT 
HANDELSMAND
Peder Madtzen........................... 18-09-1702 A092 --- DIV  
BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
Peder Madtzen........................... 12-02-1703 A110 38 KØBER 
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Peder Madsen............................ 20-02-1705 A159 --- DIV  
GIVER ARVEAFKALD EFTER ELIAS CHRI-
Peder Matzøn............................ 00-04-1710 R149 38 DIV  
ØLTAPPER OG BRUGER AUFLING
Peder Madsen............................ 00-06-1711 R174 38 DIV  
Peder Madsen............................ 00-03-1714 R250 38 DIV  
Madame Barbra Marie Eliasdatter Sejer... 28-12-1719 M071 38 SLÆGT 
ENKE EFTER PEDER MADSEN I PRÆSTØ

254 Andreas Pedersen Smed

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Andreas Pedersen Smed................... 18-09-1702 A094 --- DIV  
BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
Anders Pedersen Smed.................... 04-09-1705 A174 22 KØBER 
BORGER (OG SMED?) I PRÆSTØ
Anders Pedersen......................... 00-04-1710 R134 22 DIV  
SMED
Anders Pedersen......................... 00-06-1711 R187 22 DIV  
GROFSMED
Anders Pedersen......................... 18-04-1713 M061 --- SLÆGT 
SMED
Sidse Hansdatter........................ 18-04-1713 M061 --- SLÆGT 
Anders Pedersen......................... 00-03-1714 R256 22 DIV  
SMED

255 Hans Nielsen Handskemager

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Nielsen Handskemager............... 18-09-1702 A095 --- DIV  
Hans Nielsen............................ 17-11-1709 M049 --- SLÆGT 
HANDSKEMAGER
Dorthe Erichsdatter..................... 17-11-1709 M049 --- SLÆGT 
Hans Nielsen............................ 00-04-1710 R152   DIV  
HANSKEMAGER
Hans Nielsen............................ 00-06-1711 R200   DIV  
HANDSKEMAGER
Hans Nielsen............................ 00-03-1714 R252   DIV  
HANDSKEMAGER

256 Melchior Folsach Hansteen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Melchior Folsach Hansteen............... 02-08-1781 K003   DIV  
FORRIGE SKOVRIDER VED VORDINGBORGS

257 Melchior Folsach Skovrider i Vord.Amt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Melchior Folsach Skovrider i Vord.Amt... 26-10-1726 K004   DIV  
FÅR BESTALLING SOM FADEREN MELCHIOR
Melchior Folsach........................ 15-12-1740 E034 26 LÅNGIV
KGL MAY SKOVRIDER I LUNDBY SOGN HAMMER HERRED

258 Fru Huulbeck

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Fru Huulbeck............................ 11-06-1742 E065 31 DIV  
BEBOR MATHIAS JØRGENSENS GD, SOM
salig Løjtnant Hulbecks................. 23-10-1743 R452   DIV  
ENKE

259 Madame Catharina Brun salig Christen Brash'S

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame Catharina Brun salig Christen Bra 13-06-1742 E069 34 LÅNGIV
ENKE I STORE HEDDINGE

260 Jørgen Balling

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Balling.......................... 05-02-1731 R338 34 DIV  
Jørgen Balling.......................... 29-02-1736 L036 34 DIV  
FORHUS 28 FAG
Jørgen Balling.......................... 13-06-1742 E069 34 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Jørgen Balling.......................... 23-10-1743 R437 34 DIV  
KIØBMAND
salig Jørgen Balling.................... 28-01-1744 G001 --- SKIFTE
HANDELSMAND I PRÆSTØ
salig Jørgen Balling.................... 15-06-1745 E128 34 SÆLGER
KØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ

261 Anna Magdalene Drejer

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anna Magdalene Drejer................... 13-06-1742 E070   DIV  
ER GIFT MED JØRGEN BALLING

262 Tønne Wilhelm Tønsberg

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Tønne Wilhelm Tønsberg.................. 13-07-1742 E071 26 KØBER 
URMAGER I PRÆSTØ
Tønne Wilhelm Tønsberg.................. 16-07-1742 E066 26 LÅNTAG
URMAGER I PRÆSTØ
Thønne Tønsberg......................... 23-10-1743 R427 26 DIV  
UHRMAGER
Tønne Wilhelm Tønsberg.................. 06-08-1745 E133 26 LÅNTAG
URMAGER I PRÆSTØ
Tønne Wilhelm Tønsberg.................. 29-07-1748 E176 26 SÆLGER
URMAGER I PRÆSTØ
Tønne Wilhelm Tønsberg.................. 23-08-1748 E179   LÅNTAG
URMAGER I PRÆSTØ
Thøne Thønsber.......................... 19-11-1749 R477 26 DIV  
SR.
Tønne Tønsberg Uhrmager................. 22-08-1750 L169 52 DIV  
BOR TIL LEJE HOS MADAME SALIG WIWILDS
Tønne Tønsberg.......................... 23-06-1752 E364 --- DIV  
NÆVNES SOM URMAGER I KØGE IDET

263 Monsieur Haagen Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Monsieur Haagen Pedersen................ 16-07-1742 E066 26 LÅNGIV
FORPAGTER PÅ LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
Haagen Pedersen......................... 07-06-1743 E097 61 LÅNGIV
FORPAGTER PÅ LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
Haagen Pedersen......................... 21-06-1743 E101 41 LÅNGIV
FORPAGTER PÅ LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
Monsieur Haagen Pedersen................ 19-06-1745 E129 34 LÅNGIV
FORPAGTER PÅ LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
Monsieur Haagen Pedersen................ 14-12-1745 E142 38 LÅNGIV
FORPAGTER PÅ LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
Monsieur Haagen Pedersen................ 13-06-1746 E144 34 LÅNGIV
FORPAGTER PÅ LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
Monsieur Haagen Pedersen................ 13-06-1746 E145   LÅNGIV
FORPAGTER PÅ LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
Haagen Pedersen......................... 14-01-1751 E201 34 KØBER 
FORPAGTER PÅ HOLMEGÅRD I HOLME-OLSTRUP SOGN HAMMER HERRED
Haagen Pedersen......................... 01-02-1751 E202 34 SÆLGER
FORPAGTER PÅ HOLMEGÅRD I HOLME-OLSTRUP SOGN HAMMER HERRED
Haagen Pedersen......................... 01-02-1751 E203 34 LÅNGIV
FORPAGTER PÅ HOLMEGÅRD I HOLME-OLSTRUP SOGN HAMMER HERRED

264 Jens Ollesen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Ollesen............................ 24-03-1703 A116 09 LÅNTAG
Jens Olufsen............................ 24-03-1703 A115 09 KØBER 
INDVÅNER I PRÆSTØ
Jens Olufsen............................ 00-04-1710 R130 09 DIV  
FISKER
Jens Olsen.............................. 00-06-1711 R183 09 DIV  
FISKER
Jens Olsen.............................. 00-03-1714 R229 09 DIV  
FISKER
Jens Olsen.............................. 01-01-1715 R275 09 DIV  
Jens Olsen.............................. 17-12-1727 K047 --- DIV  
HAR SAMMEN MED NIELS LARSEN FÅET
Jens Olsen.............................. 05-02-1731 R318 09 DIV  
Jens Olsen.............................. 29-02-1736 L009 09 DIV  
FORHUS 5 FAG
Jens Olsen.............................. 17-09-1742 E072 10 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Jens Olsen.............................. 12-09-1744 E114 09 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ

265 Oluf Christensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Oluf Christensen........................ 04-09-1740 N011 --- SLÆGT 
Oluf Christensen........................ 17-09-1742 E072 10 KØBER 
BØDKER I PRÆSTØ
Ole Christensen......................... 23-10-1743 R386 10 DIV  
BØDKER
Oluf Christensen........................ 30-01-1745 E116 10 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Oluf Bøcker............................. 19-11-1749 R462 10 DIV  
BØDKER?
Oluf Christensen Bødker................. 22-08-1750 L118 10 DIV  
FORHUS 5 FAG 12 ALEN
Oluf Christensen Bødker................. 05-02-1761 L314 10 DIV  
FORHUS 5 FAG 10 ALEN DYBT

266 Paul Sadolin

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Paul Sadolin............................ 29-02-1736 L015 15 DIV  
FORHUS 8 FAG, ØSTER LÆNGE 8 FAG
Paul Sadolin............................ 11-07-1742 E073 15 SÆLGER
BIRKEDOMMER VED GISSELFELDT OG I VESTER EGEDE SOGN TYBJERG HERRED

267 Andreas Christensen Lauritz

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Andreas Christensen Lauritz............. 11-07-1742 E073 15 KØBER 
KANCELLIASSESSOR TIL SPARRESHOLM I TOKSVÆRD SOGN HAMMER HERRED

268 Niels Pedersen Jesmann

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Pedersen Jesmann.................. 07-08-1739 N007   SLÆGT 
Anne Marie Hans Henrichsdatter.......... 07-08-1739 N007   SLÆGT 
Niels Pedersen.......................... 11-10-1742 E074 08 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Niels Pedersen.......................... 13-10-1742 E075 08 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Niels Pedersen.......................... 23-10-1743 R385 08 DIV  
DAGLEJER
Niels Pedersen.......................... 11-06-1745 E131 08 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Niels Ped: Jesman....................... 19-11-1749 R460 08 DIV  
Niels Pedersen Jesman................... 22-08-1750 L120 08 DIV  
FORHUS 6 FAG 16 ALEN
Niels Pedersen Jesman................... 01-12-1752 E230 08 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Niels Pedersen Jesman................... 11-12-1758 C026   DIV  
REKVIRER PÅ SIN SVIGERFADER JOHAN
Niels Pedersen Jesmand.................. 05-02-1761 L312 08 DIV  
FORHUS 6 FAG 10 ALEN DYBT
salig Niels Pedersen Jesmand............ 31-12-1765 E403 08 SÆLGER
salig Niels Pedersen Jesmand............ 12-04-1766 G077 --- SKIFTE
TØMMERMAND I PRÆSTØ
Niels Pedersen.......................... 31-01-1769 E458 08 SÆLGER
SØEFARENDE MAND I PRÆSTØ

269 Ritmester Barner

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Ritmester Barner........................ 29-02-1736 L001 01 DIV  
FORHUS PÅ 7+9 FAG + KÆLDER
Reimer Hinrich von Barner............... 08-10-1742 E076 01 SÆLGER
OBERSTLØJTNANT TIL BENTZENSLUND I HOLMSTRUP SOGN SKIPPINGE HERRED

270 Charlotta Amalia Voigt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Charlotta Amalia Voigt.................. 06-09-1740 N012 --- SLÆGT 
JOMFRUE
salig Benthers.......................... 23-10-1743 R368 58 DIV  
ENKE
Madame Charlotte Amalie Voigt salig Nath 22-11-1743 E077 01 DIV  
BLEV VED SKIFTET EFTER J.N.VOIGT TIL-
Madame Charlotte Amalie Voigt salig Bent 11-06-1744 E111 45 LÅNGIV
ENKE I PRÆSTØ
Madame Charlotte Amala Voigt salig Bente 11-06-1745 E131 08 LÅNGIV
ENKE I PRÆSTØ
Madame Charlotte Amalie Voigt salig Bent 07-07-1749 E112   DIV  
NÆVNES VED OBLIGATION AFLYSNING SOM "NU SALIG
Charlotte Amalia Voigt salig Skovrider C 25-07-1749 G013 --- SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ

271 Christian . Schibsted

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian . Schibsted................... 26-00-1701 E078 --- LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Christian Schibsted..................... 11-12-1734 K055 12 LÅNTAG
HESTEMØLLER I PRÆSTØ
Christian Skijbsted..................... 29-02-1736 L012 12 DIV  
FORHUS 9 FAG, VESTER LÆNGE 8 FAG + KÆLDER
Christian . Schibsted................... 26-11-1742 E079 12 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Monsieur Schibsted...................... 23-10-1743 R398 12 DIV  
HESTEMØLLER
Monsieur Christian Michelsen Schibsted i 01-02-1747 E152 12 SÆLGER
I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED

272 Forvalter Peter Withusen på Vegne: Scibsted

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Forvalter Peter Withusen på Vegne: Scibs 26-00-1701 E078 --- LÅNGIV
MICHAEL, SØN AF CHRISTIAN SCHIBSTED I PRÆSTØ
Forvalter Peter Withusen på Vegne: Schib 26-11-1742 E079 12 LÅNGIV
MICHAEL, SØN AF CHR. SCHIBSTED I PRÆSTØ

273 Jacob Isaksen på vegne: Marup

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jacob Isaksen på vegne: Marup........... 10-12-1742 E082 76 LÅNGIV
ANNE MARGRETHE, STEDDATTER? AF T.FREDELUND I PRÆSTØ
Anne Margrethe Marup.................... 16-06-1750 E198 73 LÅNGIV
JOMFRU I VORDINGBORG?

274 Povel Hansen Mayman

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Povel Hansen Mayman..................... 29-12-1742 E086 07 SÆLGER
SKOVFOGED I FUGLSANGSHUS I KONGSTED SOGN FAKSE HERRED

275 Jens Frederik Sotterup på vegne: Sorterup på vegne

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Frederik Sotterup på vegne: Sorteru 01-05-1743 E091 27 LÅNGIV
SØN AF GREGERS HANSEN SVITZER I PRÆSTØ
Hans Gregersen Svitzer.................. 20-12-1760 E341 27 LÅNGIV
FELDBEREDERSVEND I PRÆSTØ
Hans Gregersen Svitzer.................. 20-12-1760 E340 26 LÅNGIV
FELDBEREDERSVEND I PRÆSTØ
Hans Gregersen Svitzer.................. 08-03-1762 C057   DIV  
BORGERSKAB SOM FELDBEREDER
Hans Gregersen Svitzer.................. 20-10-1766 C084 --- DIV  
BORGERSKAB OPSAGT DA HAN HEREFTER INGEN
Hans Zvitzer............................ 01-05-1775 C143   DIV  
GENOPTOG SIN NÆRING OG VANDT
Hans Gregersen Svitzer.................. 21-12-1778 E593 07 LÅNGIV
FELDBEREDER I PRÆSTØ
Hans Gregersen Svitzer.................. 11-12-1779 E609 --- LÅNGIV
FELDBEREDER I PRÆSTØ

276 Kirstine Jørgensdt. salig Niels Knaghs

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Kirstine Jørgensdt. salig Niels Knaghs.. 07-05-1743 E092 73A SÆLGER
ENKE I HOLBÆK
Kirstine Jørgensdt salig Niels Knaghs... 07-05-1743 E093 68 SÆLGER
ENKE I HOLBÆK

277 Hans Andersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Andersen........................... 00-03-1714 R251   DIV  
Hans Andersen........................... 29-02-1736 L066 68 DIV  
BEBOR NIELS KNAGHS HUS
Hans Andersen Møller.................... 07-05-1743 E092 73A KØBER 
I PRÆSTØ
Hans Andersen Møller.................... 07-05-1743 E093 68 KØBER 
I PRÆSTØ
Hans Andersen Møller.................... 18-05-1743 E096 73A LÅNTAG
VEJRMØLLER I PRÆSTØ
Hans Andersen........................... 23-10-1743 R448 68 DIV  
MØLLER
Hans Andersen Møller.................... 16-10-1745 E139 68 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Hans Andersen Møller.................... 16-10-1745 E138 73A SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Hans Andersen........................... 19-11-1749 R502 50 DIV  
SR.
Hans Andersen Møller.................... 22-08-1750 L145 50 DIV  
FORHUS 6 FAG 20 ALEN
Hans Andersen Møller.................... 11-06-1751 E211 50 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Hans Andersen Møller.................... 03-05-1755 E278 50 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Hans Andersen Møller.................... 23-10-1758 C024 --- DIV  
NÆVNES SOM TØMMERMESTER IDET HAN OG
Hans Andersen Møller.................... 12-02-1761 L369 50 DIV  
FORHUS 7FAG 11,75 ALEN DYBT KVIST 3FAG HOLL. DØRE
Hans Andersen Møller.................... 24-12-1764 E395 50 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Hans Andersen Møller.................... 05-01-1765 E396 16 SÆLGER
BAGER I PRÆSTØ
Hans Andersen Møller.................... 05-01-1765 E397 16 LÅNGIV
BAGER I PRÆSTØ
Hans Andersen Møller.................... 28-06-1766 E424 16 KØBER 
BAGER I PRÆSTØ
Hans Møller............................. 08-02-1768 C093 --- DIV  
SOM HAR SVARET SKAT HER TIL BYEN I
Hans Andersen Møller.................... 23-01-1769 C105 --- DIV  
FORMEDELST HANS OG HANS HUSTRU ALDER-
Hans Andersen Møller.................... 20-11-1769 C111 --- DIV  
VIL FRA NYTÅR IGEN TILTRÆDE SIN
salig Hans Andersen Møller.............. 17-07-1772 G093 --- SKIFTE
BAGER I PRÆSTØ
salig Hans Møller....................... 04-01-1773 E534 16 SÆLGER
BAGER I PRÆSTØ
salig Hans Andersen Møller.............. 23-07-1774 E538 50 SÆLGER
BAGER I PRÆSTØ
salig Anne Marie Henrichsdt salig Hans A 11-03-1786 H038 --- SKIFTE
ENKE I PRÆSTØ

278 Anders Larsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anders Larsen........................... 05-02-1731 R364 68 DIV  
Andreas Lauritzen Møller................ 07-06-1731 E094 73A SÆLGER
I PRÆSTØ MØLLE
Andreas Lauritzen Møller................ 07-06-1731 E095 68 SÆLGER
I PRÆSTØ MØLLE

279 Niels Knagh

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Knagh............................. 07-06-1731 E094 73A KØBER 
RESIDERENDE I LANGEBECHS MØLLE I KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
Niels Knagh............................. 07-06-1731 E095 68 KØBER 
RESIDERENDE I LANGEBÆKS MØLLE I KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
Monsieur Niels Knagh.................... 11-12-1735 K057 38 LÅNGIV
BOENDE I LANGEBECHS MØLLE I KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
Niels Knagh i Langebechs Mølle.......... 29-02-1736 L065 68 DIV  
FORHUS 7 FAG

280 Arent Behman

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Arent Behman............................ 19-09-1732 K007 70 DIV  
FÅR KGL TILLADELSE TIL AT SÆLGE SOG-
Arent Behman............................ 11-12-1735 K057 38 LÅNTAG
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Ahrend Behman........................... 29-02-1736 L042 38 DIV  
FORHUS 18 FAG, ØSTER FORHUS 13 FAG TIL TORVESTRÆDE
Arnt Behmann............................ 23-10-1743 R425 38 DIV  
SOGNEPRÆST
Arendt Behmann.......................... 21-05-1745 E141 38 SÆLGER
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Arendt Behmann.......................... 11-06-1745 E127 39 LÅNTAG
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Arendt Behmann.......................... 11-12-1749 E194 39 LÅNTAG
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ

281 Peder Nielsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Nielsen........................... 23-01-1691 M001 --- SLÆGT 
Inger Povelsdatter...................... 23-01-1691 M001 --- SLÆGT 
Peder Nielsen........................... 02-10-1702 A097 --- DIV  
BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
Peder Nielsen........................... 02-10-1702 A096 20 KØBER 
INDVAANER I PRÆSTØ
Peder Nielsen........................... 00-03-1714 R240 20 DIV  
Peder Nielsen........................... 01-01-1715 R285 20 DIV  

282 Heinrich Pouelsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Heinrich Pouelsen....................... 22-09-1702 A098   LÅNGIV
TOBAKSSPINDER I VORDINGBORG

283 Christenze Christensdt salig Chr Hoelbergs

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christenze Christensdt salig Chr Hoelber 12-02-1696 M011 77 SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ
Hans Christensen Holberg................ 01-02-1716 M066 --- SLÆGT 
SKIPPER I PRÆSTØ?

284 Jeppe Ollesen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jeppe Ollesen........................... 20-11-1702 A102 11 DIV  
BOR I CATRINE SALIG HR POVELS I JUNGSHVD
Skipper Jeppe Ollufsen.................. 27-11-1703 A127 --- DIV  
AGTER AT NEDSÆTTE SIG ANDRE STEDER

285 Mahtiess Simonsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mahtiess Simonsen....................... 20-11-1702 A103 11 DIV  
BOR I CAHTRINE SALIG HR POVEL I JUNGS-

286 Niels Michelsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Michelsen......................... 24-01-1703 A105 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING
Niels Mickelsen......................... 00-04-1710 R162 54 DIV  
FISKER
Niels Mikkelsen......................... 00-06-1711 R209 54 DIV  

287 Peitter Mortensen Urtegaardsmand

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peitter Mortensen Urtegaardsmand........ 27-01-1703 A111 11 LÅNTAG
I ØRSLEV SOGN BAARSE HERRED
Peiter Mortensen Urtegårdsmand.......... 27-01-1703 A107 11 KØBER 
I ØRSLEV SOGN BAARSE HERRED
Peter Mortensen Urtegårdsmand i Præstø.. 28-09-1703 A124 --- DIV  
BORGERSKAB
Peiter Mortensen Urtegaardsmand......... 25-07-1704 A144 --- DIV  
NIELS MADSEN (209) LADER LYSE TIL
Peder Mortensen Urtegaardsmand.......... 16-09-1705 A175 10 SÆLGER
I PRÆSTØ
Peitter Morttensen Urtegårdsmand........ 30-11-1705 A179 11 LÅNTAG
I PRÆSTØ
Peter Mortenssøn........................ 00-04-1710 R131 11 DIV  
Peter Mortensen......................... 00-06-1711 R184 11 DIV  
Peder Mortensen......................... 00-03-1714 R232 11 DIV  
GARTNER
Peder Maartenssen....................... 01-01-1715 R278 11 DIV  

288 Madtz Erichsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madtz Erichsen.......................... 29-01-1703 A109 --- DIV  
SÆLGER I A108 SIN BRODERLOD I ARVEN
Madtz Erichsen.......................... 29-01-1703 A108 24 SÆLGER
I KØBENHAVN
Hans Jensen............................. 05-02-1743 J022 --- SKIFTE
RYTTERBONDE I BAARSE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED

289 Cathrine Hammer salig Poul Rechens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Cathrine Hammer salig Poul Rechens...... 27-01-1703 A107 11 SÆLGER
ENKE I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Chatrine Hammer salig Poul Søfr. Rehchen 27-01-1703 A111 11 LÅNGIV
ENKE I JUNGSHOVED SOGN BAARSE
Madame Chatrine Lauridtzdt salig Povel S 20-06-1703 A119 62 KØBER 
ENKE I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED

290 Johan Ehlers

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Ehlers............................ 14-03-1703 A112 --- DIV  
HANDELSMAND FRA GRAVENSTEIN I HOLSTEN
Johan Ehlers............................ 15-03-1703 A113 01 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Johan Ehlers............................ 23-02-1704 A134 39 KØBER 
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Ehlers............................ 13-08-1704 A147 01 SÆLGER
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johan Ehlers............................ 30-09-1704 A152 --- DIV  
OPSAGDE VED FULDMÆGTIG SØREN

291 Johan Poulsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Poulsen........................... 29-02-1736 L002 02 DIV  
FORHUS PÅ 6 FAG

292 Hans Sørensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Sørensen........................... 05-02-1731 R314 06 DIV  
Hans Sørensen........................... 29-02-1736 L005 06 DIV  
FORHUS 5 FAG

293 Jørgen Jensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Jensen........................... 28-10-1708 M043 --- SLÆGT 
I SKAANE
Maren Hansdatter........................ 28-10-1708 M043 --- SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ
Jørgen Jensen........................... 15-03-1717 E668 07 DIV  
HAR IFØLGE E086,SOM ER SKØDE FRA POVEL
Jørgen Jensen........................... 01-05-1728 K017 07 DIV  
BETALER ÅRLIGT JORDSKYLD TIL KIRKEN
Jørgen Jensen........................... 05-02-1731 R315 07 DIV  
Jørgen Jensen........................... 29-02-1736 L006 07 DIV  
FORHUS 5 FAG

294 Johan Uldrich

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Uldrich........................... 05-02-1731 R356 60 DIV  
Johan Ulrich............................ 29-02-1736 L010 10 DIV  
FORHUS 3 FAG
Anne Pedersdt salig Johan Uldrichs...... 04-09-1740 N011 --- SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ

295 Peder Johansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Johansen.......................... 05-02-1731 R366   DIV  
Peder Johansen Svendske................. 29-02-1736 L017 16 DIV  
FORHUS 5 FAG

296 Niels Ibsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Ibsen............................. 29-02-1736 L022 21 DIV  
BAGHUS 4 FAG

297 Niels Nielsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Nielsen........................... 05-02-1731 R329 21 DIV  
Niels Nielsen........................... 29-02-1736 L024 21 DIV  
BEBOR NIELS IBSENS HUS

298 Svend Nielsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Svend Nielsen........................... 29-02-1736 L025 22 DIV  
BEBOR MICHEL MØLLERS HUS
Svend Nielsen........................... 23-10-1743 R418 22 DIV  
SMED
Svend Nielsen Smid...................... 29-05-1744 E122 22 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Sven Nielsen............................ 19-11-1749 R473 22 DIV  
SMED
Svend Nielsen Smid...................... 16-01-1750 G016 --- SKIFTE
SMED I PRÆSTØ
Svend Nielsen Smid...................... 22-08-1750 L103 22 DIV  
FORHUS 10 FAG 27 ALEN
Svend Nielsen Smid i Roneklint.......... 24-05-1751 E204 22 SÆLGER
I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED

299 Oluf Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Oluf Hansen............................. 29-02-1736 L027 25 DIV  
FORHUS 7 FAG
Oluf Hansen............................. 22-06-1743 E103 25 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Ole Hansen.............................. 23-10-1743 R426 25 DIV  
SKIPPER
Olle Hansen............................. 19-11-1749 R476 25 DIV  
SKIPPER
Oluf Hansen Skipper..................... 21-05-1757 L217 25 DIV  
FORHUS 7 FAG
Oluf Hansen............................. 11-12-1759 E329 25 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Oluf Hansen Skipper..................... 07-02-1761 L336 25 DIV  
FORHUS 8 FAG 12 ALEN DYBT
Oluf Hansen............................. 11-06-1763 E378 25 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
salig Ole Hansen........................ 19-09-1767 G084 --- SKIFTE
SKIPPER I PRÆSTØ
salig Ole Hansen Skippers salig......... 27-01-1783 E674 25 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ
salig Madame Anna Bekker salig Skipper O 03-05-1783 H019 --- SKIFTE
ENKE I PRÆSTØ

300 Byskriver Lars Morslet

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Byskriver Lars Morslet.................. 29-02-1736 L030 28 DIV  
FORHUS 8 FAG

301 Madame Dams

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame Dams............................. 29-02-1736 L031 29 DIV  
FORHUS 10 FAG

302 Jep Bertelsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jep Bertelsen........................... 21-07-1721 B196 41 DIV  
HAR PÅ DEN SIDEN 1711 2 GANGE AFBR.
Jep Bertelsen........................... 05-02-1731 R344 41 DIV  
Jeppe Bertelsen Pottemager.............. 29-02-1736 L044 41 DIV  
FORHUS 8 FAG

303 Jørgen Hugger

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Hugger........................... 01-01-1715 R295 48B DIV  
Jørgen Hugger........................... 05-02-1731 R328 20 DIV  
Jørgen Nielsen.......................... 29-02-1736 L045 48A DIV  
FORHUS 4 FAG HJØRNEHUS TIL RÅDHUSSTRÆDET
Jørgen Nielsen.......................... 23-10-1743 R402 48A DIV  
GL KRØBLING, BETLER
Jørgen Nielsen Hugger................... 17-04-1747 E156 48A SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ

304 Hans Sivertsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Sivertsen.......................... 29-02-1736 L049 51 DIV  
FORHUS 6 FAG
Hans Sivertzen.......................... 23-10-1743 R395 51 DIV  
SKOMAGER
Hans Sivertzen.......................... 19-11-1749 R503 51 DIV  
MESTER
Hans Sivertsen Skomager................. 22-08-1750 L144 51 DIV  
FORHUS 7 FAG 25 ALEN
Hans Sivertsen.......................... 03-07-1751 E207 51 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Hans Sivertsen.......................... 22-12-1753 G029 --- SKIFTE
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
salig Hans Sivertsen.................... 02-08-1754 G031 --- SKIFTE
SKOMAGER I PRÆSTØ

305 Ole Andersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Ole Andersen............................ 29-02-1736 L052 54 DIV  
FORHUS 3 FAG
Oluf Præstø............................. 23-10-1743 R390 54 DIV  
GL. SKIBSKARL
Oluf Prestøe............................ 22-08-1750 L141 54 DIV  
FORHUS 3 FAG 9 ALEN
Oluf Andersen Præstø.................... 30-09-1752 E223 54 LÅNTAG
SØFARENDE MAND I PRÆSTØ

306 Jens Pedersen?

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Pedersen?.......................... 03-12-1731 E296 56 KØBER 
VÆGTER? I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Jens Pedersen Vægter.................... 29-02-1736 L054 56 DIV  
FORHUS 3 FAG
Ellen Pedersdt salig Jens Pedersen Vægte 04-07-1739 N006 56 SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ

307 Klokkerens Bolig Kirken Tilh

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Klokkerens Bolig Kirken Tilh............ 29-02-1736 L056 56B DIV  
FORHUS 4 FAG

308 Madm. Rosenstans

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madm. Rosenstans........................ 01-01-1715 R303 58 DIV  

310 Christopher Diurløf

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christopher Diurløf..................... 00-04-1710 R123 01 DIV  
KLEINSMED
Christopher Diurhost.................... 00-06-1711 R177 01 DIV  
KLEINSMED
Christopher Dyrlof...................... 00-03-1714 R230 01 DIV  
KLEINSMED
Christopher Dyrløf...................... 01-01-1715 R298   DIV  

311 Hans Olsen Svan

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Olsen Svan......................... 01-01-1715 R272 05 DIV  
Hans Olsen Svan......................... 24-05-1718 M069 --- SLÆGT 
Hans Olsen Svan......................... 05-02-1731 R312 04 DIV  
Hans Olsen Svan......................... 29-02-1736 L070 04 DIV  
FORHUS 6 FAG GAMMELT HUS
Hans Olsen Svan......................... 23-10-1743 R378 03 DIV  
SKOMAGER

313 Andreas Ipsen i Østerbroshuset

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Andreas Ipsen i Østerbroshuset.......... 16-07-1703 A122 --- DIV  
HAR UNDER LERGRAVNING KOMMET TIL

314 Hans Andersen Hammer

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Andersen Hammer.................... 15-12-1702 M030 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ
Margrete Cathrine Gotfriedsdatter....... 15-12-1702 M030 --- SLÆGT 
TJENENDE SEIGN PEDER MATHSEN I PRÆSTØ
Hans Andersen Hammer.................... 10-09-1703 A123 04 KØBER 
TJENENDE ELIAS CHRISTOPHERSEN I PRÆSTØ
Hans Andersen Hammer.................... 28-09-1703 A126 --- DIV  
BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
Hans Hammer............................. 00-04-1710 R126 04 DIV  
DAGLEIRER
salig Hans Hammers...................... 00-03-1714 R225 04 DIV  
ENKE
Chatrine salig Hans Hammers............. 01-01-1715 R270 04 DIV  
ENKE

315 Christian Smidt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian Smidt......................... 28-09-1703 A125 --- DIV  
BORGERSKAB SOM SADELMAGER
Christian Jespersen Sadelmager.......... 14-12-1703 A129 48B LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Christian Jespersen Sadelmager )........ 14-12-1703 A128 50 KØBER 
SADELMAGER? I PRÆSTØ
Christian Jespersen Smit................ 19-08-1706 A195 48B LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Christen Jespersen...................... 00-04-1710 R159 48B DIV  
SALMAGER
Christian Jespersen..................... 00-06-1711 R206 48B DIV  
SADELMAGER
Christen Jespersen...................... 00-03-1714 R216 48B DIV  
REMSNIDER
Christen Jespersen...................... 01-01-1715 R294 48B DIV  

316 Asmud Ollesen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Asmud Ollesen........................... 07-01-1704 A131 --- DIV  
BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
Maren Hansdt salig Aasmund Olsens....... 29-01-1713 M060 --- SLÆGT 
ENKE

319 Magister Hans Liunge

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Magister Hans Liunge.................... 03-03-1704 A133 --- DIV  
AUKTIONSTILLYSNING OVER EFTERLADTE

320 Elias Jørgensen Møller

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Elias Jørgensen Møller.................. 10-04-1704 A139 --- LÅNTAG
MØLLER I TUBÆKS MØLLE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
salig Ellen Cathrine Rasmusdt salig Elia 29-11-1740 J021 --- SKIFTE
ENKE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED

321 salig Capitain Camferberh

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
salig Capitain Camferberh............... 04-07-1704 A143 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING

322 Frandtz Michelsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Frandtz Michelsen....................... 21-07-1704 A145 --- DIV  
MØDER I RETTEN FOR SIN FAR MICHEL

323 Anne Marie Hansdatter Henrik Hansen Byskrivers

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anne Marie Hansdatter Henrik Hansen Bysk 30-05-1697 M016 --- SLÆGT 
SØSTER
Henrich Hansen Byskriver................ 01-09-1704 A146 --- DIV  
I ARVEAFKALD NÆVNES HANS BROR STUDI-
Hendrich Hansen Byskriver............... 21-04-1705 A164 15 KØBER 
BYSKRIVER I PRÆSTØ
Hendrich Hansen Byskriver............... 08-07-1706 A194 15 LÅNTAG
BYSKRIVER I PRÆSTØ
salig Hendrick Hansens.................. 00-03-1714 R238 15 DIV  
ENKE
salig Henrich Byskrivers................ 01-01-1715 R283 15 DIV  
KIERESTE
Kirsten Beretzdt salig Henrich Hansens.. 19-02-1726 B157 15 SÆLGER
ENKE EFTER BYSKRIVER I PRÆSTØ

324 Jens Madsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Madsen............................. 13-08-1704 A147 01 KØBER 
HERREDSFOGED OG HUSMAND I BAARSE SOGN BAARSE HERRED

325 salig Pouel Søfrensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
salig Pouel Søfrensen................... 24-09-1704 A148 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING EFTER DEN FORHV.

326 Peitter Lauridtzen Veuer

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peitter Lauridtzen Veuer................ 15-09-1704 A150 --- DIV  
BORGERSKAB (SOM VÆVER?)

327 Berthel Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Berthel Hansen.......................... 16-03-1704 M032 --- SLÆGT 
SMEDESVEND I PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE HERRED
Berttel Hansen Smed..................... 15-09-1704 A151 --- DIV  
BORGERSKAB (SOM SMED?)

328 Berttel Lorentzen Guldsmed

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Berttel Lorentzen Guldsmed.............. 15-12-1704 A154 --- DIV  
BORGERSKAB U. SPECIFICERET
Bertel Lorensen......................... 11-10-1706 M039 --- SLÆGT 
GULDSMED I PRÆSTØ
Johanne Mortensdatter................... 11-10-1706 M039 --- SLÆGT 

329 Sejer Jensen Murmester

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Sejer Jensen Murmester.................. 12-01-1705 A155 02 KØBER 
MURMESTER?
Sejer Jensen Murmester.................. 13-01-1705 A156 02 LÅNTAG
BOENDE I NYSØ HUSE I PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE HERRED
Seier Jensen Murmester.................. 11-01-1706 A180 --- DIV  
BORGERSKAB EFTER LOVEN
Maren Seyersdatter...................... 10-03-1709 M045 --- SLÆGT 
Seyer Jenssøn........................... 00-04-1710 R124 02 DIV  
MUURMESTER
Seyer Jensen............................ 00-06-1711 R178 02 DIV  
MUURMESTER
Seier Jensen............................ 00-03-1714 R223 02 DIV  
MUURMESTER
Seyer Jensen............................ 01-01-1715 R268 02 DIV  
Ellen Seyersdatter...................... 06-01-1715 M064 --- SLÆGT 

330 Rasmus Pedersen Snecher

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Rasmus Pedersen Snecher................. 03-02-1705 A157 --- DIV  
BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION
Rasmus Pedersen......................... 00-04-1710 R133 22 DIV  
SNEDECKER
Rasmus Pedersen......................... 00-06-1711 R186 22 DIV  
SNEDKER
Rasmus Pedersen......................... 00-03-1714 R237   DIV  
SNEDKER
Rasmus Pedersen......................... 01-01-1715 R282   DIV  
SNEDKER

331 Margrethe salig Elias Christophersens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Margrethe salig Elias Christophersens... 17-03-1705 A162 34 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ
Margrethe salig Elias Christophersens... 17-03-1705 A161 34 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ

332 Margrethe Eliasdatter Sejer

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Margrethe Eliasdatter Sejer............. 17-03-1705 A162 34 LÅNGIV
UMYNDIG DATTER I PRÆSTØ
Margrethe Eliasdatter Seyer............. 23-02-1706 M036 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ
Margrethe Eliasdatter Zejer............. 11-03-1711 M053 --- SLÆGT 
MADAME

333 Fridrich Heinedsen ?

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Fridrich Heinedsen ?.................... 27-04-1705 A165 --- DIV  
BORGERSKAB UDEN SPECIFIKATION

334 Laurids Nielsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Laurids Nielsen......................... 04-02-1705 A168 --- LÅNGIV
TJENENDE SKOVRIDER JENS NIELSEN I BAARSE SOGN BAARSE HERRED

335 Rasmus Norbo

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Rasmus Norbo............................ 20-03-1677 R032 22 DIV  
BAADTZMAND
Rasmus Niorboe.......................... 29-08-1683 R107   DIV  
Karen Rasmusd Rasmus Jensen Norebos..... 24-05-1697 M015 --- SLÆGT 
DATTER
Rasmus Jensen Norebo.................... 04-09-1705 A174 22 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Rasmus Jensen Norebo.................... 12-09-1705 A173 23 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ

336 Lorentz Felbereder

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lorentz Felbereder...................... 19-11-1749 R474 23 DIV  
MESTER
Lorentz Xeller.......................... 10-12-1749 E188 23 LÅNTAG
FELDBEREDER I PRÆSTØ
Lorentz Xeller.......................... 10-12-1749 E187 23 KØBER 
FELDBEREDERMESTER I PRÆSTØ
Lorentz Xeller Feldbereder.............. 22-08-1750 L102 23 DIV  
FORHUS 8 FAG 23 ALEN
Lorentz Xeller.......................... 11-12-1751 E212 23 LÅNTAG
FELDBEREDER I PRÆSTØ
Lorentz Xeller.......................... 11-06-1754 E257 23 LÅNTAG
FELDBEREDERMESTER I PRÆSTØ
Lorentz Feldbereder..................... 21-05-1757 L230 23 DIV  
Lorenz Xeller Feldbereder............... 07-06-1758 C014 23 DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ HANS HUS
Lorenz Xeller........................... 26-06-1758 C015 --- DIV  
DØMMES TIL AT BETALE 200 RDL,SAMT
Lorentz Zeller.......................... 12-05-1767 G082 --- SKIFTE
FELDBEREDER I PRÆSTØ

337 Kort Andersen Hyldtoft

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Kort Andersen Hyldtoft.................. 30-05-1747 E158 30 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Cort Andersen Hyldtoft.................. 07-06-1748 E172 30 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Cort Hyltoft............................ 19-11-1749 R480 30 DIV  
Cort Hyldtoft........................... 23-05-1750 E195 30 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Kort Hyldtoft........................... 22-08-1750 L104 22 DIV  
HAR TABT KLÆDER TIL EN VÆRDI AF
Cort Andreasen Hyldtoft................. 18-05-1751 E206 30 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Cort Andreasen Hyldtoft................. 17-03-1755 E273 30 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ

338 Thomas Normand

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Thomas Normand.......................... 23-10-1743 R417 21 DIV  
SKOMAGER
Thomas Norman........................... 19-02-1745 E119 21 KØBER 
SKOMAGER
Thomas Norman........................... 01-03-1745 E120 21 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Thommas Normand......................... 19-11-1749 R472 21 DIV  
Thomas Norman Skomager.................. 22-08-1750 L105 21 DIV  
FORHUS 5 FAG 18 ALEN
Thomas Normand.......................... 12-07-1753 E246 21 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Thomas Normand Skomager................. 07-02-1761 L329 21 DIV  
FORHUS 6 FAG 10,5 ALEN DYBT
salig Thomas Ingvorsen (Iflg Kb) Norman. 04-01-1773 G098 21 SLÆGT 
SKOMAGER I PRÆSTØ
Birthe Nielsdatter salig Thomas Normans. 04-01-1773 G098 21 SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ

339 Friderich Povelsen Mayman

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Friderich Povelsen Mayman............... 06-06-1743 E099 19 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Frederik Maymand........................ 23-10-1743 R413 19 DIV  
PÅ ORLOVSFLÅDEN
Friderick Maymand....................... 19-11-1749 R470 19 DIV  
SKIPPER
Friderich Mayman Skipper................ 22-08-1750 L111 15A DIV  
FORHUS 6 FAG 24 ALEN
Friderich Mayman Skipper................ 22-08-1750 L107 19 DIV  
FORHUS 7 FAG 18 ALEN
Friderich Povelsen Mayman............... 18-10-1752 E365 19 DIV  
DER BETALES IFØLGE SKØDE AF D D ÅRLIGT
Friderich Povelsen Mayman............... 18-10-1752 E224 19 SÆLGER
SKIPPER I PRÆSTØ
Friderich Mayman........................ 18-10-1752 E225 15 KØBER 
SKIPPER I PRÆSTØ
Friderich Maymand....................... 17-08-1754 E262 15 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Friderich Maymand....................... 06-02-1761 L319 15 DIV  
FORHUS 15 FAG KVIST 2 FAG 10,5 ALEN
Friderich Maymand....................... 11-12-1761 E349 15 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Friderich Maymand....................... 17-11-1762 E448 908 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Friderich Maymand....................... 02-01-1769 E454 15 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Friderich Maymand....................... 02-01-1769 E455 908 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Friderich Maymand....................... 28-03-1774 C137   DIV  
OPSIGER PGA ALDERDOM OG SVAGHED SIT
Friderik Maymand........................ 02-06-1774 E531 15A SÆLGER
SKIPPER I PRÆSTØ
Friderich Maymand....................... 03-06-1774 E528 15 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Fridrick Povelsen Maymann............... 22-11-1776 E586 15 SÆLGER
SKIPPER I PRÆSTØ

340 Hans Olsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Olsen.............................. 08-02-1749 G019 18 KØBER 
SKIBSKARL FRA JONSHOVED-ØE I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Hans Olsen.............................. 19-11-1749 R469 18 DIV  
Hans Olsen Matros....................... 22-08-1750 L108 18 DIV  
FORHUS 9 FAG 20 ALEN
Hans Olufsen............................ 11-12-1752 E235 18 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Hans Olsen.............................. 22-09-1756 E297 18 LÅNTAG
SKIBSMAND
salig Hans Olsen........................ 24-01-1760 G050 --- SKIFTE
SKIPPER I PRÆSTØ

341 Monsieur Jens Sørensen Bøsholt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Monsieur Jens Sørensen Bøsholt.......... 01-02-1747 E152 12 KØBER 
KØB- OG HANDELSMAND I KØBENHAVN
Madame salig Paull Sadolins............. 22-08-1750 L112 15 DIV  
FORHUS 8 FAG 16 ALEN
Else Catharine Pedersd Klim salig Paull 18-10-1752 E225 15 SÆLGER
ENKE I VESTER EGEDE SOGN TYBJERG HERRED
Else Catharine Pedersd Klim salig Pauel 18-10-1752 E224 19 KØBER 
VESTER EGEDE SOGN TYBJERG HERRED I VESTER EGEDE SOGN TYBJERG HERRED
Else Cathrine Klim salig Povel Sadolins. 06-12-1752 E227 19 LÅNTAG
ENKE I VESTER EGEDE SOGN TYBJERG HERRED
Madame salig Paul Sadolins.............. 28-04-1760 C042   DIV  
FOREVISER KVITT.AF 11/12 1724 FRA SALIG
Else Catharine salig Sadolins........... 07-02-1761 L324 19 DIV  
FORHUS 8 FAG 10 ALEN DYBT
Madame Else Catharine salig Sadolins.... 14-02-1761 L396 70 DIV  
FORHUS 8FAG 9 ALEN DYBT INDRETTET TIL 2 LEJERE
Else Catharine salig Sadolins........... 02-01-1766 E421 70 LÅNTAG
ENKE I VESTER EGEDE SOGN TYBJERG HERRED
Else Catharine salig Sadolins........... 05-07-1766 E412 19 SÆLGER
ENKE I VESTER EGEDE SOGN TYBJERG HERRED
Else Catharine salig Sadolins........... 16-12-1766 E425 70 SÆLGER
ENKE I VESTER EGEDE SOGN TYBJERG HERRED

342 Mads Madsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mads Madsen............................. 23-10-1743 R408   DIV  
DAGLEJER
Mads Madsen............................. 11-12-1747 E164 14 LÅNTAG
HIULMAND I PRÆSTØ
Mads Madsen............................. 20-12-1747 E163 14 KØBER 
HIULMAND I PRÆSTØ
Mads Madsen............................. 19-11-1749 R465 14 DIV  
Mads Madsen Hjulmand.................... 22-08-1750 L113 14 DIV  
FORHUS 5 FAG 17 ALEN
Mads Madsen............................. 09-05-1757 C090 --- DIV  
OPSIGER SIT
Mads Madsen i Oeregaard................. 23-06-1760 E335 14 SÆLGER
I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED

343 Jens Sørensen Bøsholt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Sørensen Bøsholt................... 13-12-1746 E153 12 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Jens Sørensen Bøsholt................... 13-05-1747 E157 12 LÅNTAG
KØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Jens Sørensen Bøsholt................... 20-12-1748 E190 903 LÅNTAG
I PRÆSTØ
Jens Sørensen Bøsholt................... 20-12-1748 E189 903 KØBER 
I PRÆSTØ
Sr. Bøsholt............................. 19-11-1749 R463 12 DIV  
Monsieur Jens Bøsholt................... 22-08-1750 L116 12 DIV  
FORHUS 9 FAG 56 ALEN, SIDEHUS 7 FAG+KÆLDER
Jens Sørensen Bøsholt................... 29-06-1752 E216 12 SÆLGER
KØB-OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Jens Sørensen Bøsholt................... 29-07-1752 E222 12 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Jens Sønder Bøsholt..................... 14-09-1754 E263 12 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ - NU I KALLEHAVE
Jens Sørensen Bøsholt................... 01-02-1757 C007 12 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ NU BOENDE I KALLEHAVE SOGN BAARSE HERRED
Jens Sørensen Bøsholt................... 13-05-1757 J017 --- SKIFTE
I KALLEHAVE SOGN BAARSE HERRED
Jens Bøsholt............................ 21-06-1757 C004 12 DIV  
JOHANNES JACOBSEN LYSER TIL
Jens Bøsholt............................ 19-11-1757 E306 12 SÆLGER
FORRIGE KØBMAND I KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED

344 Anne salig Hendrik Larsen Slagters

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anne salig Hendrik Larsen Slagters...... 22-08-1750 L119 09 DIV  
FORHUS 4 FAG 15 ALEN
Anne Nielsdt salig Henrik Larsens Slagte 11-12-1751 E213 09 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ
Helene Slagters......................... 14-02-1761 L403 72 DIV  
BOR TILLEJE HOS JØRGEN KOEFOD

345 Lars Klandt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lars Klandt............................. 19-11-1749 R458 04 DIV  
Lars Klandt Matros...................... 22-08-1750 L125 04 DIV  
FORHUS 6 FAG 24 ALEN
Lars Nielsen Klandt..................... 16-10-1759 C101 --- DIV  
NÆVNES SOM STIFF-FADER TIL JØRGEN
Lars Klandt............................. 05-02-1761 L306 04 DIV  
FORHUS 7 FAG 105 ALEN DYBT KVIST 2 FAG
salig Lars Klandt....................... 30-10-1762 G059 --- SKIFTE
BORGER I PRÆSTØ

346 salig Christian Carlsen Skovrider

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
salig Christian Carlsen Skovrider....... 22-08-1750 L128 01 DIV  
FORHUS 016 FAG+KÆLDER,NYT HUS 48 ALEN
salig Christian Ulrich Carlsen.......... 06-02-1753 G014 --- SKIFTE
SKOVRIDER I PRÆSTØ
salig Christian Ulrich Carlsen.......... 01-06-1754 E260 01 SÆLGER
SKOVRIDER I PRÆSTØ

347 Peder Balle Pegman

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Balle Pegman...................... 27-08-1746 E146 58 KØBER 
RESIDERENDE KAPPELAN I PRÆSTØ
Peder Balle Pegman...................... 08-12-1746 E148   LÅNTAG
RESIDERENDE KAPPELAN I PRÆSTØ
Peder Balle Pegman...................... 09-12-1746 E147 58 LÅNTAG
RESIDERENDE KAPPELAN I PRÆSTØ
Peder Balle Pegman...................... 22-08-1750 L130 58 DIV  
FORHUS 12 FAG+JORDKÆLDER FORHUS 6 FAG 54 ALEN
Peder Balle Pegman...................... 03-04-1755 E270 58 SÆLGER
RESIDERENDE CAPPELAN I PRÆSTØ
salig Peder Balle Pegman................ 07-01-1760 C036 --- DIV  
AUKTIONSTILLYSNING OVER HANS DØDSBOS
salig Peder Balle Pegman................ 19-05-1760 C041   DIV  
SKIFTETILLYSNING VED PROVST TERPAGER

348 Maren Andersdatter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Maren Andersdatter...................... 03-07-1720 M072 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ
salig Jens Wejsmands.................... 19-11-1749 R508 57 DIV  
ENCKE
Maren salig Jens Weismans............... 22-08-1750 L131 57 DIV  
FORHUS 7 FAG 26 ALEN
Maren Andersdt salig Jens Weismans...... 11-12-1753 E254 57 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ

349 Monsieur Niels Brygman Klokker

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Monsieur Niels Brygman Klokker.......... 22-08-1750 L132 56B DIV  
FORHUS 4 FAG MED SMUKKE VÆRELSER

350 Niels Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Pedersen.......................... 23-10-1743 R382 07 DIV  
KRØBLING & LEDIGGÆNGER
Niels Pedersen.......................... 22-08-1750 L134 56A DIV  
BOR I FATTIGHUSET

351 Maren Bildes

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Maren Bildes............................ 22-08-1750 L135 56A DIV  
BOR I FATTIGHUSET

352 Dorethe Handskemagers

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Dorethe Handskemagers................... 22-08-1750 L136 56A DIV  
BOR I FATTIGHUSET

353 Maren salig Nicolai Jensens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Maren salig Nicolai Jensens............. 22-08-1750 L137 56A DIV  
BOR I FATTIGHUSET

354 Jacob Eliasen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jacob Eliasen........................... 22-08-1750 L138 56A DIV  
BOR I FATTIGHUSET

355 Hans Jensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Jensen............................. 04-07-1739 N006 56 SLÆGT 
Hans Jensen Husmand..................... 22-08-1750 L139 56 DIV  
FORHUS 3 1/2 10 ALEN
Hans Jensen............................. 03-12-1753 E249 56 LÅNTAG
HUSMAND I AMMENDRUP I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Hans Jensen............................. 29-10-1756 E502 56 SÆLGER
HUSFÆSTER I AMMEDRUP I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED

356 Madame salig Hr Wiwilds

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame salig Hr Wiwilds................. 23-08-1748 E179   LÅNGIV
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Madame salig Hr Hans Wiwilds............ 22-08-1750 L143 52 DIV  
FORHUS 8 FAG 21 ALEN
Madame salig Hr Hans Wiwilds............ 18-05-1751 E206 30 LÅNGIV
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Madame Appolona Sophia salig Wiwilds.... 12-06-1752 E218 53 LÅNGIV
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Appelone Sophie salig Wiwilds........... 14-11-1752 E238 52 SÆLGER
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Madame Appelone Sophia salig Wivilds.... 11-12-1752 E233 31 LÅNGIV
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Madame Appelone Sophia Wiwilds.......... 16-05-1753 E245   LÅNGIV
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Madame Apelone Sophie salig Wiwilds..... 14-06-1753 E241 32 LÅNGIV
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Madame salig Hr Wiwilds................. 11-12-1753 E250 38 LÅNGIV
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Madame Wiwilds.......................... 05-02-1754 E252 73 LÅNGIV
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Appelone Sophie salig Wiwilds........... 31-12-1755 E286 38 KØBER 
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Appelone Sophia salig Wiwilds........... 04-08-1756 E294 38 SÆLGER
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Madame App.Soph. salig Hans Wiwilds..... 07-08-1756 E295 38 LÅNGIV
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Madame salig Hr Hans Wiwilds............ 11-12-1759 E329 25 LÅNGIV
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Appelone Sophie salig Hr. Hnas Wiwilds.. 05-08-1762 E503 DIV SÆLGER
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Madame salig Hr Hans Wiwilds............ 30-05-1767 E429 44 KØBER 
ENKE I PRÆSTØ

357 Jacob Maymand

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jacob Maymand........................... 23-10-1743 R454   DIV  
SKIPPER
Jacob Mayman............................ 16-12-1743 E106 44 LÅNGIV
SKIPPER I PRÆSTØ
Jacob Jacobsen Mayman................... 02-03-1747 E159 44 KØBER 
SKIPPER I PRÆSTØ
Jacob Jacobsen Mayman................... 19-12-1747 E161 44 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Jacob Jacobsen Mayman................... 11-12-1748 E180 44 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Jacop Maymand........................... 19-11-1749 R497 44 DIV  
SKIPPER
Jacob Mayman Skipper.................... 22-08-1750 L151 44 DIV  
FORHUS 6 FAG 16 ALEN
Jacob Jacobsen Mayman................... 04-12-1752 E226 44 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Jacob Maymand........................... 12-02-1761 L360 44 DIV  
BOR TILLEJE HOS CANCELLIRÅD OG REGI
Jacob Maymand........................... 16-01-1775 C141 --- DIV  
OPSIGER PGA SVAGHED OG AFFÆLDIGHED

358 Hans Jørgensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Jørgensen.......................... 21-06-1743 E101 41 LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Hans Jørgensen.......................... 23-10-1743 R416 42 DIV  
POTTEMAGER
Hans Jørgensen.......................... 19-11-1749 R494 42 DIV  
SNEDKER
Hans Jørgensen.......................... 11-06-1750 E196 41 LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Hans Jørgensen Snedker.................. 22-08-1750 L153 42 DIV  
FORHUS 8 FAG 32 ALEN
Hans Jørgensen Snedker.................. 29-06-1756 G040 --- DIV  
SKIFTE EFTER HANS SALIG HUSTRU SIDSEL
Hans Jørgensen Snedker.................. 09-01-1758 C011 --- DIV  
OPSIGER SIT
Hans Jørgensen Snedker.................. 27-01-1759 E321 41 SÆLGER
I PRÆSTØ
Hans Jørgensen Snedker.................. 16-10-1759 E327 42 LÅNTAG
FORHV SNEDKER I PRÆSTØ

359 Petter Møllerup Hattemager

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Petter Møllerup Hattemager.............. 22-08-1750 L154   DIV  
LØSØRE TABT FOR 11 RIGSDALER

360 Hans Lorendsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Lorendsen.......................... 05-02-1731 R327 19 DIV  
Hans Lorentzen.......................... 11-06-1735 K056 19 LÅNTAG
I PRÆSTØ
Hans Lorentzen eller Lauritzen?......... 29-02-1736 L020 19 DIV  
FORHUS 7 FAG
Hans Lorentzen Juller................... 21-09-1743 E105 14 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Hans Lorentzen Juller................... 07-10-1743 E104 14 KØBER 
MESTER I PRÆSTØ
Hans Lorentzen.......................... 23-10-1743 R403 14 DIV  
SKRÆDDER
Hans Lorentzen Juller................... 02-05-1744 E107 14 SÆLGER
SKRÆDDER I PRÆSTØ
Hans Lorentzen.......................... 19-11-1749 R495   DIV  
Hans Lorentzen Juller................... 22-08-1750 L157 19 DIV  
SKRÆDDER
salig Hans Lorentzen Juller............. 01-03-1752 G026 --- SKIFTE
SKRÆDDER I PRÆSTØ

361 Hans Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Pedersen........................... 23-10-1743 R414 20 DIV  
HANDSKEMAGER
Hans Pedersen........................... 19-11-1749 R471 20 DIV  
HANSKEMAGER
Hans Pedersen Handskemager.............. 22-08-1750 L166 03 DIV  
BOR TIL LEJE HOS HANS JØRGENSEN SVAN
Hans Pedersen Handskemager.............. 12-02-1761 L362 46 DIV  
BOR TILLEJE HOS MONSIEUR BØRGE JACOBSEN
Hans Pedersen........................... 16-06-1776 E572 46 LÅNTAG
HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
Hans Petersen........................... 11-09-1776 E571 46 KØBER 
HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
Hans Pedersen........................... 27-10-1777 H006 --- SKIFTE
HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
Johanne Pedersdatter.................... 01-07-1787 P053 46 DIV  
36ÅR
salig Hans Pedersen..................... 10-11-1787 H052 --- SKIFTE
HANDSKEMAGER I PRÆSTØ

362 Madame Abigald salig Wilhelms

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame Abigald salig Wilhelms........... 22-08-1750 L168   DIV  
BOR TIL LEJE

363 Hans Tygesen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Tygesen............................ 23-10-1743 R391   DIV  
SKOFLIKKER
Hans Tiygesen........................... 19-11-1749 R507 56 DIV  
Hans Tygesen Skomager................... 22-08-1750 L167 56 DIV  
BOR TIL LEJE HOS HANS JENSEN
salig Hans Tygesen Stribolt Ifølge Kb... 17-12-1751 G023 --- SKIFTE
SKOMAGER I PRÆSTØ

364 Gotfried Muller

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Gotfried Muller......................... 23-10-1743 R396 50 DIV  
LEDIGGÆNGER
Gotfried Møller Matros.................. 22-08-1750 L165   DIV  
BOR TIL LEJE

365 Kirsten salig Anders Væfvers

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Kirsten salig Anders Væfvers............ 22-08-1750 L158   DIV  
BOR TIL LEJE

366 Severin Jensen Tømmermand

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Severin Jensen Tømmermand............... 22-08-1750 L159   DIV  
GEVORBEN SOLDAT
Severin Jensen Tømmermand............... 21-05-1757 L216 26 DIV  
GEV.SOLDAT BOR TIL LEJE I DEN ENE AF
Gevorben Soldat Severin Tømmermand...... 07-02-1761 L332 22 DIV  
BOR TIL LEJE HOS SALIG JOHAN GEERTSEN

367 Jens Hostrup

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Hostrup............................ 23-10-1743 R451   DIV  
AFTAKKET RYTTER
Jens Hostrup Daglejer................... 22-08-1750 L160   DIV  
BOR TIL LEJE
salig Jens Aastrup...................... 04-11-1757 C010 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING VED SKIFTEFORVALTER
salig Jens Hostrup Aastrup H(Iflg Kb)... 04-11-1757 G043 --- SKIFTE
I PRÆSTØ
Kirsten salig Jens Hostrups............. 14-02-1761 L401 72 DIV  
BOR TILLEJE HOS JØRGEN KOEFOD

368 Frederik Andersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Frederik Andersen....................... 23-10-1743 R381 06 DIV  
AFTAKKET RYTTER
Friderik Andersen Daglejer.............. 22-08-1750 L162 06 DIV  
BOR TIL LEJE HOS JEPPE JENSEN
salig Friderich Andersen................ 20-05-1768 C095 --- DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ HANS OG HUSTRU

369 Maren salig Holger Pedersens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Maren salig Holger Pedersens............ 22-08-1750 L163   DIV  
BOR TIL LEJE

370 Maria salig Philip Bremmers

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Maria salig Philip Bremmers............. 22-08-1750 L164   DIV  
BOR TIL LEJE
salig Maria Dorthe salig Bremmers....... 20-07-1765 G075 --- SKIFTE
ENKE I PRÆSTØ

371 Lauridtz Nielsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lauridtz Nielsen........................ 16-09-1705 A175 10 KØBER 
SKIPPER I PRÆSTØ

372 Hans Andersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Andersen........................... 11-01-1706 A182 --- DIV  
BORGERSKAB EFTER LOVEN

373 Lauridtz Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lauridtz Hansen......................... 11-01-1706 A181 --- DIV  
BORGERSKAB EFTER LOVEN

374 Povel Mortensen Skibbygger?

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Povel Mortensen Skibbygger?............. 01-05-1695 M010 --- SLÆGT 
SKIBBYGGER?
Alhed Johansdatter...................... 01-05-1695 M010 --- SLÆGT 
Povell Mortensen........................ 15-03-1706 A183 50 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Povel Morttensen........................ 15-03-1706 A184 50 KØBER 
SKIPPER I PRÆSTØ

375 Lars Erlandsøn

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lars Erlandsøn.......................... 23-02-1706 M036 --- SLÆGT 
Lauridtz Erlandsøn...................... 23-04-1706 A186 --- DIV  
INDVAANER I PRÆSTØ GIVER ARVEAFKALD
Lauridtz Erlandssøn..................... 00-04-1710 R164   DIV  
SEILINGSMAND OG ØLTAPPER

376 Monsieur Jens Jacob Winsløv

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Monsieur Jens Jacob Winsløv............. 26-04-1706 A187 --- DIV  
MØDER PÅ SIN MOSTERS SOPHIA BRUUN

377 Jørgen Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Pedersen......................... 24-03-1703 M031   SLÆGT 
RECTOR SCHOLÆ PRESTOENSIS I PRÆSTØ
salig Hr Jørgen Pedersen................ 16-11-1705 A177 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING TIL FØRSTKOMMENDE
salig Hr Jørgen Pedersen................ 01-03-1706 A188 26 SÆLGER
KAPPELAN I PRÆSTØ

378 Sophie Nielsdatter Brun

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Sophie Nielsdatter Brun................. 24-03-1703 M031   SLÆGT 
Sophia Bruun salig Hr Jørgen Pedersens.. 01-03-1706 A188 26 KØBER 
ENKE I PRÆSTØ

379 Henrich Svendtzen Ladefogedt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Henrich Svendtzen Ladefogedt............ 09-01-1702 A204 41 DIV  
HAVDE JVF A080 EN GÅRD ØST FOR
Karen salig Heinrich Suendtzens......... 28-05-1706 A189 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING EFTER HENDES SALIG MAND
Karen Andersdt salig Hendrich Svendsens. 30-01-1707 M040 --- SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ

380 Suend Joensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Suend Joensen........................... 25-06-1706 A192 902 KØBER 
"ERLIG OG VELAGTE UNGE KARL" I DRAGØR PÅ AMMERLAND

381 Johannes Steenberg

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johannes Steenberg...................... 12-04-1706 M037 --- SLÆGT 
Margrethe Albretzdatter Bogense......... 12-04-1706 M037 --- SLÆGT 
Johannes Steenberg...................... 20-09-1706 A196 --- DIV  
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Johannes Steinberg...................... 00-04-1710 R143 34 DIV  
ØLTAPPER
Johan Steenberg......................... 00-06-1711 R169 34 DIV  
salig Margrethe Albretsd Bogense salig S 23-04-1714 M058 --- DIV  
ENKE BEGRAVET 69 ÅR GL

382 Aage Christensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Aage Christensen........................ 31-08-1699 A201 62A DIV  
ER KOMMET SLEMT TIL SKADE VED NEDBRYD-
Aage Christensen........................ 24-10-1704 M035 --- SLÆGT 
BORGER I PRÆSTØ
Maren Hansdatter........................ 24-10-1704 M035 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ

383 Kirsten salig Steffen Lauridtzen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Kirsten salig Steffen Lauridtzen........ 31-08-1699 A198 62A DIV  
TINGVIDNE AF 18/9 VISER AT HENDES HUS
Stax Larsen............................. 15-12-1746 E162 14 SÆLGER
UNDER-KONSTABEL VED ARTILLERIET I PRÆSTØ - REJSER DOG SNART

384 Abraham og Jens Jacobsen Kall

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Abraham og Jens Jacobsen Kall........... 05-07-1743 E102 36 LÅNGIV
KØB- OG HANDELSMÆND I FLENSBORG

385 Niels Jørgensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Jørgensen......................... 21-09-1743 E105 14 LÅNGIV
LADEFOGED I STENSTRUP I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Niels Jørgensen Ladefoged............... 27-04-1744 E108 14 LÅNGIV
LADEFOGED? I STENSTRUP I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Niels Jørgensen......................... 16-10-1759 E327 42 LÅNGIV
LADEFOGED I STAVREBY I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED

386 Stax Larsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Stax Larsen............................. 23-10-1743 R405 14 DIV  
HATTEMAGER
Stax Larsen Hattemager.................. 27-04-1744 E108 14 LÅNTAG
HATTEMAGER? I PRÆSTØ
Stax Larsen............................. 02-05-1744 E107 14 KØBER 
HATTEMAGER I PRÆSTØ
Stax Larsen Hattemager.................. 22-05-1745 E126 14 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ

387 Bartholmæus Strøger

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Bartholmæus Strøger.................... 02-01-1740 N008 --- SLÆGT 
CONSUMPTIONSBETJENT I PRÆSTØ
Mette Nielsdatter....................... 02-01-1740 N008 --- SLÆGT 
Bartholomeus Andersen Strøyer........... 13-02-1744 E109 --- LÅNTAG
I PRÆSTØ

388 Hans Jensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Jensen............................. 13-02-1744 E109 --- LÅNGIV
GAARDMAND I BAARSE SOGN BAARSE HERRED

389 Monsieur Claus Brysting

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Monsieur Claus Brysting................. 30-06-1744 E113 28 LÅNGIV
CONDITIONERENDE HOS JØRGEN PETERSEN I NÆSTVED
Claus Brysting.......................... 17-07-1756 E316 03 LÅNGIV
KØBMAND I NÆSTVED
Claus Brysting.......................... 30-06-1758 E315 36 LÅNGIV
KØBMAND I NÆSTVED
Claus Brysting.......................... 02-01-1771 E698 909 LÅNGIV
KIØBMAND I NÆSTVED

390 Petter Rajan og Margrethe Jensdatter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Petter Rajan og Margrethe Jensdatter.... 12-09-1744 E114 09 KØBER 
RYTTER VED MAJOR POPPES KOMPAGNIE I PRÆSTØ
Petter Rajan............................ 11-06-1745 E134 09 LÅNTAG
RYTTER VED MAJOR POPPES KOMP. I PRÆSTØ
Petter Rajan............................ 12-12-1746 E151 09 LÅNTAG
I PRÆSTØ
Petter Rajan............................ 18-04-1748 E177 09 SÆLGER
AFTAKKET RYTTER I PRÆSTØ
salig Peiter Rajan...................... 16-12-1750 J020 --- SKIFTE
INDSIDDER I STENSBY I KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED

391 Andreas Biørn

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Andreas Biørn........................... 30-01-1742 E115 66 LÅNGIV
KØB- OG HANDELSMAND I CHRISTIANSHAVN
Andreas Biørn........................... 11-06-1748 E170 76 LÅNGIV
AGENT I CHRISTIANSHAVN
Andreas Biørn........................... 11-06-1748 E169 66 LÅNGIV
KGL MAY VELBESTALTER AGENT I CHRISTIANSHAVN

392 Andreas Teilman

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Andreas Teilman......................... 08-03-1745 E117 71 KØBER 
AMTSFORVALTER I VORDINGBORG
Andreas Teilmand........................ 14-02-1761 L398 71 DIV  
FORHUS 15FAG 13 ALEN DYBT LUDE IND TIL GÅRDEN
Andreas Teilman......................... 28-07-1769 L412 71 SÆLGER
CAMMERRAAD OG AMTSFORVALTER I VORDINGBORG

393 Jacob Olsen i Sønder Skovhuse

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jacob Olsen i Sønder Skovhuse........... 11-12-1744 E118 57 LÅNGIV
I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
Jacob Ollufsøn i Sønder Skovhuse........ 18-10-1749 E186 36 LÅNGIV
I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
Jacob Olsen i Skovhuse.................. 11-12-1753 E254 57 LÅNGIV
I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
Jacob Olsen i Sønder Skovhuse........... 11-06-1754 E261 01 LÅNGIV
I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
Jacob Olsen i Sønder Skovhuse........... 11-12-1755 E287 58 LÅNGIV
I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
Jacob Olsen i Sønder Schouhuuse......... 09-06-1760 E333 51 LÅNGIV
I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED

394 Jochum Eikhorst

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jochum Eikhorst......................... 24-05-1745 E124 30 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Jochum Eichhorst........................ 24-05-1745 E123 30 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Hendrich Gielf.......................... 04-07-1753 E121   DIV  
TESTERER SOM LAVVÆRGE FOR SIN

395 Keil

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Keil.................................... 22-05-1745 E126 14 LÅNGIV
LØJTNANT
Mathias Georg Keil...................... 15-12-1746 E162 14 KØBER 
LIEUTENANT VED GREV AHLEFELDTS REG I PRÆSTØ
Mathias Georg Keil...................... 20-12-1747 E163 14 SÆLGER
LIEUTENANT VED DET 3 JYTSKE REG I PRÆSTØ
Mathias Georg Keil...................... 29-07-1752 E219 66 KØBER 
LØJTNANT VED DET Ø. JYSKE KAVALLERI I PRÆSTØ
Mathias Georg Keil...................... 01-09-1752 E220 66 LÅNTAG
LØJTNANT VED Ø. JYSKE KAVALLERIREG. I PRÆSTØ
Mathias Georg Keil...................... 17-07-1755 E291 66 SÆLGER
LØJTNANT VED DET Ø. JYSKE CAVALLERIREG.

396 Christopher Sigismund von Gallkovsky

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christopher Sigismund von Gallkovsky.... 11-06-1745 E127 39 LÅNGIV
GENERALMAJOR OG AMTMAND I NÆSTVED

397 Monsieur Børge Jacobsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Monsieur Børge Jacobsen................. 11-06-1745 E130 72 LÅNGIV
FULDMÆGTIG VED VORDINGBORG AMT I VORDINGBORG ?
Børge Jacobsen.......................... 11-12-1750 E200 31 LÅNGIV
FULDMÆGTIG HOS AMTMANDEN I VORDINGBORG
Børge Jacobsen.......................... 17-06-1756 E298 73 LÅNGIV
FULDMÆGTIG HOS SIN BRODER I VORDINGBORG
Børge Jacobsen.......................... 31-01-1761 E347 46 KØBER 
FULDMÆGTIG HOS SIN BRODER I VORDINGBORG
Børge Jacobsen.......................... 12-02-1761 L363 46 DIV  
FORHUS 11 FAG 9,5 ALEN DYBT NOGENLUNDE STAND
Børge Jacobsen.......................... 30-05-1767 E429 44 SÆLGER
KGL MAY REGIMENTSSKRIVER I VORDINGBORG
Børge Jacobsen.......................... 26-12-1771 E485 18 LÅNGIV
REGIMENTSSKRIVER I VORDINGBORG
salig Jacobsen.......................... 04-06-1776 E573 47 SÆLGER
salig Jacobsen.......................... 11-09-1776 E571 46 SÆLGER
REGIMENTSSKRIVER I VORDINGBORG

398 Karen salig Marcus Strøms

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Karen salig Marcus Strøms............... 23-10-1743 R412 18 DIV  
ENKE
Karen Nielsdatter salig Marcus Strøms... 11-06-1745 E134 09 LÅNGIV
ENKE I PRÆSTØ
Karen Nielsdatter salig Marcus Strøms... 14-07-1745 E363 18 LÅNGIV
ENKE I PRÆSTØ

399 Nicolai Prehn

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Nicolai Prehn........................... 10-06-1745 E132 55 LÅNGIV
KGL MAY BIRKESKRIVER I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Nicolai Prehn........................... 23-10-1745 E136 62 LÅNGIV
KGL MAY BIRKESKRIVER I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Nicolai Prehn........................... 12-12-1746 E155 62 LÅNGIV
BIRKESKRIVER V. VORDINGBORG AMT I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Jochum Nicolai Prehn.................... 03-12-1752 E231 49 LÅNGIV
BIRKESKRIVER NU BOENDE I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Jochum Nicolai Prehn.................... 18-12-1756 E301 11 LÅNGIV
KGL MAY BIRKESKRIVER I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Prehn................................... 17-12-1759 E330 39 LÅNGIV
BIRKESKRIVER I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Jochkum Nicolai Prehn................... 11-06-1766 E420 37 LÅNGIV
BIRKESKRIVER I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Jochum Nicolaj Prehn.................... 13-12-1783 E688 77A LÅNGIV
BIRKESKRIVER OG FORVALTER I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Prehn................................... 11-06-1786 E730 29 LÅNGIV
BIRKESKRIVER I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Jochum Nicolaj Prehn.................... 11-12-1787 E856 36 LÅNGIV
BIRKESKRIVER I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Jochum Nicolay Prehn.................... 11-12-1787 E750 66 LÅNGIV
BIRKESKRIVER I ALLERSLEV

400 Hendrich Johansen Gielf

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hendrich Johansen Gielf................. 02-01-1748 E167 28 LÅNTAG
BOENDE I GIESTGIVERHUSET VED I ØSTER BROBY SOGN RINGSTED HERRED
Hendrich Gielf.......................... 02-01-1748 E166 28 LÅNTAG
BOENDE I GISSELFELDT VÆRTSHUS I ØSTER BROBY SOGN RINGSTED HERRED
Hendrich Johansen Gielf PÅ Gisselfeldt.. 02-01-1748 E165 28 KØBER 
I ØSTER BROBY SOGN RINGSTED HERRED
Hendrig Gielf........................... 19-11-1749 R478 28 DIV  
MÆSTER
Hendrich Gielf.......................... 14-11-1752 E238 52 KØBER 
MURMESTER I PRÆSTØ
Hendrich Gielf.......................... 05-06-1753 E242 55 KØBER 
MURMESTER I PRÆSTØ
Hendrich Gielf.......................... 18-07-1753 E244 52 SÆLGER
MURMESTER I PRÆSTØ
Hendrich Gielf.......................... 03-03-1755 E269 28 SÆLGER
MUURMESTER I PRÆSTØ
Hendrik Gielf........................... 03-03-1755 E281 28 LÅNGIV
MUURMESTER
Henrich Gielf........................... 03-04-1755 E270 58 KØBER 
MUURMESTER I PRÆSTØ
Hendrich Gielf.......................... 11-12-1755 E287 58 LÅNTAG
MUURMESTER I PRÆSTØ
Hendrik Gielf........................... 12-12-1757 E308   DIV  
FORPAGTER CONSUMPTIONEN FOR 3 ÅR,
Hendrich Gielf.......................... 18-03-1760 E331 --- LÅNGIV
MUURMESTER I PRÆSTØ
Hendrich Gielf.......................... 02-01-1761 E342 58 SÆLGER
MUURMESTER I PRÆSTØ
Hendrich Gielf Muremester............... 12-02-1761 L374 55 DIV  
FORHUS 14FAG 12 ALEN DYBT SMUKKE VÆRELSER
Hendrich Gielf.......................... 11-12-1761 E351 66 LÅNGIV
MUURMESTER I PRÆSTØ
Hendrich Gielf.......................... 15-02-1762 C054   DIV  
NÆVNES VED RETSMØDE AT VÆRE 54 ÅR
Hendrich Gielf.......................... 01-02-1768 C092 --- DIV  
OPSIGER SIT
Hendrich Gielf.......................... 11-06-1768 E453 14 LÅNGIV
GÆSTGIVER PÅ WINDBYEHOLTS GÆSTEGD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
Hendrich Gielf.......................... 11-06-1768 E446 04 LÅNGIV
MURMESTER & GÆSTGIVER I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
Hendrich Gielf.......................... 11-12-1768 E452 04 LÅNGIV
MURMESTER OG GÆSTGIVER I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
Hendrich Gielf.......................... 05-01-1773 E522 75 KØBER 
MURMESTER, FORHEN BOENDE I PRÆSTØ
Hendrich Gielf.......................... 13-01-1773 E505 55 SÆLGER
GIÆSTGIVER PAA WINDBYHOLT I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
Hendrich Gielf.......................... 11-06-1781 E643 14 LÅNGIV
I WINDBYEHOLT I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
Henrich Gielf........................... 11-05-1787 E736 14 LÅNGIV
PÅ WINDBYEHOLDTS GÆSTGIVERGAARD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED

401 Hendrich Gotlieb Ziervogel

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hendrich Gotlieb Ziervogel.............. 23-05-1797 E839 48 KØBER 
COMMANDEUR
Hendrich Gottlieb Ziervogel............. 11-06-1797 E975 48 LÅNTAG
KGL MAY BESTALTER COMMANDEUR I PRÆSTØ
Velbaarne Hr. Ziervogel................. 10-06-1798 E845 64 KØBER 
COMMANDEUR
Hendrich Gotlieb Ziervogel.............. 13-07-1799 H110 --- SKIFTE
COMMANDEUR
Hendrik Gottlieb Ziegervogel............ 18-07-1799 F002 48 DIV  
SKØDE FORTSAT: FORSIKRET FOR 700 RIGSDALER
Hendrik Gottlieb Ziegervogel............ 18-07-1799 F001 48 SÆLGER
KGL BESTALTER COMMANDEUR
Hendrich Gotlieb Ziervogel.............. 14-12-1799 F015 64 SÆLGER
COMMANDEUR AF SØETATEN
Heinrich Gotlieb Ziervogel.............. 14-12-1799 F016 64 LÅNGIV
COMMANDEUR I SØETATEN
Hendrich Gotlieb Ziervogel.............. 01-02-1801 Q033 66 DIV  
COMMANDEUR, PENSION 800 RIGSDALER

402 Just Hendrik Schreiber

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Just Hendrik Schreiber.................. 18-07-1799 F001 48 KØBER 
TOLD- OG CONSUMPTIONSCASSERER I PRÆSTØ
Just Hendrick Schreiber................. 01-08-1799 F003 48 LÅNTAG
KGL MAY TOLD-OG CONSUMPT KASS I PRÆSTØ
Just Henrich Schreiber.................. 05-03-1801 L551 48 DIV  
FORHUS 14FAG MATRICUL NR. 52

403 Hans Petersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Petersen........................... 09-10-1780 E632 64 LÅNGIV
PROPRIETÆR TIL ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 26-06-1789 E871 44 LÅNGIV
PROPRIETAIR PAA ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 08-04-1791 E780 37 KØBER 
EJER AF ENGELHOLM HERREGAARD I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 08-04-1791 E781 38 KØBER 
EJER AF ENGELHOLM HERREGAARD I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 06-05-1791 E782 37 SÆLGER
EJER TIL ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 06-05-1791 E783 38 SÆLGER
EJER TIL ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 09-05-1791 E891 37 LÅNGIV
HERRE TIL ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hr. Petersen............................ 09-06-1791 E892 16 LÅNGIV
PROPRIETAIR PAA ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hr. Petersen............................ 09-06-1791 E893 60 LÅNGIV
PROPREITAIR PAA ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 13-04-1793 E797 60 KØBER 
HERRE TIL ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 13-04-1793 E796 16 KØBER 
EJER TIL ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 19-06-1793 E918 16 LÅNGIV
HERRE TIL ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 29-06-1793 E801 16 SÆLGER
PROPRIETÆR TIL ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 12-09-1793 E808 60 SÆLGER
PROPRIETÆR TIL ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 12-09-1793 E922 60 LÅNGIV
PROPRIETÆR TIL ENGELSHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 12-11-1793 E923 16 LÅNGIV
PROPRIETÆR PÅ ENGELSHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hr. Petersen............................ 17-02-1794 E813 37 KØBER 
PROPRIETÆR PÅ ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hr. Petersen............................ 17-02-1794 E814 38 KØBER 
PROPRIETÆR PÅ ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 30-06-1794 E816 38 SÆLGER
HERRE TIL ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 30-06-1794 E815 37 SÆLGER
HERRE TIL ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 30-06-1794 E928 37 LÅNGIV
PROPRIETÆR TIL ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 17-10-1795 E950 16 LÅNGIV
PROPRIETÆR PAA ENGELSHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 13-12-1796 E971 48 LÅNGIV
PROPRIETÆR TIL ENGELHOLM M.M. I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 11-06-1797 E975 48 LÅNGIV
HERRE TIL ENGELHOLM M.M. I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Petersen................................ 01-08-1799 F003 48 LÅNGIV
PROP TIL ENGELHOLM OG OREMANSGD
Hans Petersen........................... 14-11-1800 F023 917 KØBER 
PROPRIETÆR PÅ ENGELHOLM I SNESERE SOGN BAARSE HERRED

404 Velbemeldte Hr. Faber

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Velbemeldte Hr. Faber................... 08-05-1793 E798 43 KØBER 
PROVST I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Augustinus Faber........................ 07-08-1793 E810 08 KØBER 
PROVST I STAUREBY I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Jacobi salig Provst Fabers.............. 16-12-1796 E835 43 SÆLGER
ENKE AF STAUREBY I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Jacobi salig Fabers..................... 02-07-1798 F004 08 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ

405 Junghans

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Junghans................................ 02-07-1798 F004 08 KØBER 
JOMFRU I PRÆSTØ

406 Johan Peter Green

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Peter Green....................... 00-00-1799 K037 --- DIV  
BORGERSKAB SOM SKRÆDDER
Johannes Peter Rengholtz Green.......... 14-07-1799 F005 08 LÅNTAG
MESTER-SKRÆDDER I PRÆSTØ
Johan Peter Green....................... 02-03-1801 L508 08 DIV  
FORHUS 7FAG MATRICUL NR. 8
Anna Dorthe Green fød Junghans.......... 18-12-1801 F034 08 SÆLGER
I PRÆSTØ

407 Hans Petersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Petersen........................... 14-07-1799 F005 08 LÅNGIV
GÅRDMAND I FAKSINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Hans Petersen........................... 14-12-1801 F063 --- LÅNGIV
GAARDMAND I FAXINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED

408 Christen Petersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christen Petersen....................... 11-12-1790 E896 --- LÅNGIV
KIØBMAND I PRÆSTØ
Christen Petersen....................... 28-05-1793 E930 31 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Christen Petersen....................... 02-01-1795 E933 --- LÅNGIV
KIØBMAND I PRÆSTØ
Christen Petersen....................... 05-06-1795 E938 12B LÅNGIV
KIØBMAND I PRÆSTØ
Christen Petersen....................... 16-09-1799 F006 50 SÆLGER
KØBMAND I PRÆSTØ
Christen Pedersen....................... 16-09-1799 F008 50 LÅNGIV
KØBMAND I PRÆSTØ
Christen Petersen....................... 04-03-1801 L532 31 DIV  
FORHUS 16FAG MATRICUL NR. 32

409 Poul Nummesen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Poul Nummesen........................... 16-09-1799 F007 50 LÅNTAG
HATTEMAGER I PRÆSTØ
Poul Nummesen........................... 16-09-1799 F008 50 LÅNTAG
HATTEMAGER I PRÆSTØ
Poul Nummesen........................... 16-09-1799 F006 50 KØBER 
HATTEMAGER I PRÆSTØ
Poul Nummesen........................... 03-03-1801 F026 50 SÆLGER
HATTEMAGER I PRÆSTØ
Povel Nummesen.......................... 06-03-1801 L553 50 DIV  
FORHUS 7FAG KVIST 3FAG MATRICUL NR. 54

410 Jørgen Rasmussen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Rasmussen........................ 16-09-1799 F007 50 LÅNGIV
GÅRDMAND I DYRLEV
Jørgen Rasmussen........................ 03-03-1801 F046 50 LÅNGIV
GAARDMAND I DYRLEV I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED

411 Niels Christian Elkiær

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Christian Elkiær.................. 18-09-1799 F009   SÆLGER
FORH JUSTEERMESTER I KØBENHAVN
Niels Christian Elkiær.................. 18-09-1799 F010   LÅNGIV
JUSTEERMESTER

412 Hans Jørgen Grove

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Jørgen Grove....................... 18-09-1799 F010   LÅNTAG
KGL MAY POSTMESTER I PRÆSTØ
Hans Jørgen Grove....................... 18-09-1799 F009   KØBER 
POSTMESTER I PRÆSTØ
Hans Jørgen Grove....................... 01-02-1800 F012   LÅNTAG
POSTMESTER I PRÆSTØ
Hans Jørgen Grove....................... 05-03-1801 L546 43 DIV  
FORHUS 8FAG MATRICUL NR. 47

413 Terkel Hellesen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Terkel Hellesen......................... 10-04-1792 E909 --- LÅNGIV
SKOMAGERSVEND I PRÆSTØ
Terchied Hellesen....................... 24-06-1793 E802 25 KØBER 
SKOMAGER I PRÆSTØ
Terkel Hellesen......................... 00-00-1796 K029 --- DIV  
BORGERSKAB SOM SKOMAGER
Terkel Hellesen......................... 22-08-1796 E964 25 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Terkel Hellesen......................... 18-01-1798 E983 25 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Terkel Hellesen......................... 03-06-1799 F011 25 LÅNTAG
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Terkel Hellesen......................... 26-10-1799 F013 25 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Terkel Hellesen......................... 16-05-1801 H113 --- SKIFTE
SKOMAGER
Terkel Hellesen Skomagers............... 18-05-1801 F029 25 SÆLGER
OPBUDSBO I PRÆSTØ

414 Rasmus Michelsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Rasmus Michelsen........................ 26-01-1789 E865 --- LÅNGIV
GAARDMAND I RONEKLINDT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Rasmus Michelsen........................ 30-09-1794 E929 05 LÅNGIV
BOENDE I RONEKLINT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Rasmus Michelsen........................ 10-04-1797 E974 49 LÅNGIV
GAARDMAND I RONEKLINT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Rasmus Mickelsen........................ 03-06-1799 F011 25 LÅNGIV
GAARDMAND I ROFNEKLINDT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED

415 Maren Achleye

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Maren Achleye........................... 01-02-1800 F012   LÅNGIV
COMMANDEURINDE

416 Christian Vorm

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian Vorm.......................... 30-06-1794 E928 37 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Christian Worm.......................... 30-06-1794 E816 38 KØBER 
KØBMANDSKARL HOS T.STAAL I VORDINGBORG
Christian Worm.......................... 30-06-1794 E815 37 KØBER 
KIØBMANDSKARL HOS LARS TERPAGER I VORDINGBORG
Worm.................................... 26-10-1799 F013 25 LÅNGIV
KØBMAND I PRÆSTØ
C. Worm................................. 02-01-1801 F028 --- SÆLGER
KØBMAND I PRÆSTØ
Christian Worm.......................... 05-03-1801 L541 38 DIV  
FORHUS 57FAG KVIST 4FAG MATRICUL NR. 41&42 ELD &
Christian Worm.......................... 08-07-1801 F037   DIV  
FÅR D.D. SKØDE PÅ FORHUS 21 FAG
Christian Worm.......................... 08-07-1801 F033 39 KØBER 
KIØBMAND I PRÆSTØ
Christian Worm.......................... 18-12-1801 F060 39 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Christian Worm.......................... 24-12-1801 F064 39 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ

417 Math.Fried.Georg Bøegh

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Math.Fried.Georg Bøegh.................. 31-12-1797 E980 26 LÅNTAG
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
M.F.G. Bøegh............................ 17-01-1798 E981 26 LÅNTAG
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
M.F.G. Bøegh............................ 29-05-1798 E986 --- LÅNTAG
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Mathias Georg Frid Bøgh................. 09-12-1799 F014   LÅNTAG
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Sognepræsten Hr. Bøgh................... 03-03-1801 L528 26 DIV  
FORHUS 30FAG KÆLDER 2FAG MATRICUL NR. 28

418 Sjællands Stifts Geistlige Enkekasse

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Sjællands Stifts Geistlige Enkekasse.... 31-12-1797 E980 26 LÅNGIV
INSTITUTION I KØBENHAVN?
Sjællands Stifts Gejtlige Enkekasse..... 09-12-1799 F014   LÅNGIV
INSTITUTION I KØBENHAVN?

419 Rasmus Kornerup

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Rasmus Kornerup......................... 14-12-1799 F016 64 LÅNTAG
KØBMAND I PRÆSTØ
Rasmus Kornerup......................... 14-12-1799 F015 64 KØBER 
KØBMAND I PRÆSTØ
Rasmus Kornerups........................ 28-12-1799 F018 36 DIV  
AUKTIONSSKØDE: (FORTSAT) HERUNDER
Rasmus Kornerup......................... 28-12-1799 F017 36 KØBER 
I ROSKILDE
Rasmus Kornerups........................ 29-12-1799 F019 36 DIV  
AUKTIONSSKØDE FORTSAT: JORD PÅ BYENS
Rasmus Kornerup......................... 04-03-1801 L538 36 DIV  
FORHUS 44FAG LUDE 5FAG,2ETAGER MATRICUL NR. 38
Kiøbmand Kornerup....................... 07-03-1801 L567 64 DIV  
FORHUS 14FAG MATRICUL NR. 67A STRÅTAG

420 Jens Ofvergaard

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Ofvergaard......................... 12-12-1798 H099 --- SKIFTE
KIØBMAND
Ofvergaard.............................. 28-12-1799 F017 36 SÆLGER
KØBMAND I PRÆSTØ
Ofvergaard.............................. 14-11-1800 F023 917 SÆLGER
KØBMAND I PRÆSTØ
Jens Ofvergaard......................... 04-03-1801 L536 76 DIV  
FORHUS 18 FAG MATRICUL NR. 36 PLANKEVÆRK 6FAG
salig Madame Ofvergaard og Hr. Ofvergaar 30-05-1801 F032 76 SÆLGER
BO I PRÆSTØ
Jens Ofvergaard......................... 30-05-1801 F032 76 KØBER 
Jens Ofvergaard......................... 22-06-1801 F055 76 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ

421 Peder Jensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Jensen............................ 20-10-1795 E821 52 KØBER 
I PRÆSTØ
Peder Jensen............................ 11-02-1799 H106 --- SKIFTE
VÆRTSHUSHOLDER I PRÆSTØ
Peder Jensen............................ 16-11-1799 F020 52 LÅNTAG
VÆRTSHUSHOLDER I PRÆSTØ
Peder Jensen............................ 06-03-1801 L555 52 DIV  
FORHUS 12FAG MATRICUL NR. 56

422 Jens Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Pedersen........................... 16-11-1799 F020 52 LÅNGIV
GÅRDMAND I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED

423 Monsieur David Gotlieb Voigt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Monsieur David Gotlieb Voigt............ 04-11-1745 E137 58 KØBER 
I PRÆSTØ
David Gotlieb Voigt..................... 27-08-1746 E146 58 SÆLGER
I PRÆSTØ

424 Elias Larsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Elias Larsen............................ 05-02-1731 R354   DIV  
Elias Larsen............................ 16-10-1745 E138 73A KØBER 
I PRÆSTØ
Elias Larsen............................ 16-10-1745 E139 68 KØBER 
I PRÆSTØ
salig Elias Larsen...................... 10-03-1749 G010 --- SKIFTE
MØLLER

425 Monsieur Friderich Christian Wilhelm

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Monsieur Friderich Christian Wilhelm.... 21-05-1745 E141 38 KØBER 
KØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Friedrich Christian Wilhelm............. 14-12-1745 E142 38 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Friederich Christian Wilhelm............ 23-08-1748 E174 38 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Friderich Christian Wilhelm............. 01-10-1749 E183 38 SÆLGER
I PRÆSTØ

426 Johannes Jacobsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johannes Jacobsen....................... 09-12-1746 E147 58 LÅNGIV
PÅ VEGNE: GODSETS BØRNEPENGE, FORVALTER PÅ BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Johannes Jacobsen....................... 03-05-1755 E278 50 LÅNGIV
PÅ VEGNE: DISTRIKTETS BØRNEPENGE, INSTITUTION I VORDINGBORG
Børge Jacobsen.......................... 11-06-1763 E378 25 LÅNGIV
PÅ VEGNE GODSETS BØRNEPENGE, INSTITUTION I VORDINGBORG
Amtmand Brockenhuus..................... 11-06-1768 E439 66 LÅNGIV
PÅ VEGNE: AMTETS BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN PÅ NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Amtmand Brockenhuus..................... 11-12-1769 E462 01 LÅNGIV
PÅ VEGNE: AMTETS BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN PÅ NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Amtmand Brockenhuus..................... 24-03-1770 E467 31 LÅNGIV
PÅ VEGNE: AMTETS BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN PÅ NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Amtmand Brockenhuus..................... 14-01-1773 E507 55 LÅNGIV
PÅ VEGNE: AMTETS BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN PÅ NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Birkeskriver Prehn...................... 11-06-1773 E513 21 LÅNGIV
PÅ VEGNE: GODSETS BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS BEM. PREHN I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Amtmand Brockenhuus..................... 22-12-1774 E545 45 LÅNGIV
PÅ VEGNE: AMTETS BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN PÅ NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Birkeskriver Phreen..................... 10-06-1775 E563 56A LÅNGIV
PÅ VEGNE: GODSETS BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS BIRKESKRIVEREN I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Amtmand Brochenhuus..................... 28-06-1775 E561 45 LÅNGIV
PÅ VEGNE: AMTETS BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN PÅ NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Amtmand Bielke.......................... 17-06-1780 E622 12B LÅNGIV
PÅ VEGNE: AMTETS BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN I NÆSTVED
Amtmand Bielke.......................... 17-07-1789 E869 12B LÅNGIV
KAMMERHERRE PÅ VEGNE: AMTETS BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN I NÆSTVED
Amtmand Bielke.......................... 25-07-1795 E940 03 LÅNGIV
PÅ VEGNE: VORDINGBORG AMTS OVERFORMYNDERI, INSTITUTION HOS AMTMANDEN I NÆSTVED?
Amtmand Bielke.......................... 04-02-1796 E954 12B LÅNGIV
PÅ VEGNE: AMTETS BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN I NÆSTVED
Vordingborg Amts Overformynderi......... 04-07-1796 E960 39 LÅNGIV
INSTITUTION HOS AMTMAND BIELKE I NÆSTVED
Amtmand Bielke.......................... 24-12-1801 F064 39 LÅNGIV
PÅ VEGNE AMTETS BØRNEPENGE, INSTITUTION HOS AMTMANDEN I NÆSTVED

427 Immanuel Jørgensen Balling

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Immanuel Jørgensen Balling.............. 15-12-1745 E149 69 LÅNGIV
MYNDLING HOS BYSKRIVER RING I PRÆSTØ

428 Hans Olsen Eggeberg

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Olsen Eggeberg..................... 12-12-1746 E151 09 LÅNGIV
GAARDMAND I EGEBJERG I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
Hans Eggeberg........................... 16-11-1748 E178   LÅNGIV
VELAGTE MAND I JUNGSHOVED ØE I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED

429 Hr Peder Agerbech

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hr Peder Agerbech....................... 13-05-1747 E157 12 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I SNESERE SOGN BAARSE HERRED

430 Iver Jørgensen Balling

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Iver Jørgensen Balling.................. 30-05-1747 E158 30 LÅNGIV
MYNDLING HOS HANS JØRGENSEN SNEDKER I PRÆSTØ
Iver Jørgensen Balling.................. 11-06-1748 E173 02 LÅNGIV
UMYNDIGT BARN I PRÆSTØ
Monsieur Iver Balling................... 31-03-1749 E182   LÅNGIV

431 Hans Jacobsen og Mette C. Jacobsdatter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Jacobsen og Mette C. Jacobsdatter.. 19-12-1747 E161 44 LÅNGIV
STEDBØRN AF JACOB MAYMAN I PRÆSTØ

432 Anders Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anders Pedersen......................... 02-01-1748 E166 28 LÅNGIV
SØN AF PEDER ANDERSEN I AASIDE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Anders Pedersen i Aaside................ 12-06-1756 E292 09 LÅNGIV
I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Anders Pedersen......................... 23-06-1760 E336 14 LÅNGIV
BONDEFOGED OG GMD I AASIDE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Anders Persen........................... 22-02-1765 E398 31 LÅNGIV
GÅRDMAND I AASIDE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Anders Pedersen......................... 11-12-1769 E464 06 LÅNGIV
GAARDMAND I AASIDE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Anders Pedersen......................... 11-06-1772 E490 51 LÅNGIV
BONDEFOGED I AASIDE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Anders Pedersen......................... 14-06-1779 E601 67 LÅNGIV
BONDEFOGED I AASIDE,LINDERSVOLD I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Anders Pedersen......................... 30-06-1783 E685 55 LÅNGIV
GAARDMAND I AASIDE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Anders Petersen......................... 14-10-1794 E931 67 LÅNGIV
GAARDMAND I AASIDE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED

433 Johan Eichhorst

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Eichhorst......................... 07-06-1748 E172 30 LÅNGIV
STEDSØN AF KORT HYLDTOFT I PRÆSTØ
Johan Eikhorst.......................... 11-06-1751 E211 50 LÅNGIV

434 Karen Sorterup

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Karen Sorterup.......................... 11-06-1748 E175 26 LÅNGIV
JOMFRU I PRÆSTØ
Karen Sorterup.......................... 23-08-1748 E174 38 LÅNGIV
JOMFRU I PRÆSTØ

435 Hendrich Larsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hendrich Larsen......................... 23-10-1743 R415 20 DIV  
LEDIGGÆNGER
Henrik Larsen........................... 18-04-1748 E177 09 KØBER 
SLAGTER I PRÆSTØ
Hendrich Larsen......................... 16-11-1748 E178   LÅNTAG
SLAGTER I PRÆSTØ
salig Hendrich Larsen................... 17-12-1751 G024 --- SKIFTE
SLAGTER I PRÆSTØ

436 Johannes Jacobsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johannes Jacobsen....................... 11-12-1748 E180 44 LÅNGIV
KGL REGIMENTSKRIVER PÅ BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Johannes Jacobsen....................... 11-12-1749 E194 39 LÅNGIV
REGIMENTSSKRIVER PÅ BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Johannes Jacobsen....................... 11-06-1750 E197   LÅNGIV
KGL MAY REGIMENTSSKRIVER I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Johannes Jacobsen....................... 04-12-1752 E226 44 LÅNGIV
REGIMENTSSKRIVER PÅ BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Johannes Jacobsen....................... 11-12-1752 E236 39 LÅNGIV
REGIMENTSSKRIVER PÅ BELDRINGE I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Johannes Jacobsen....................... 14-09-1754 E263 12 LÅNGIV
REGIMENTSSKRIVER I BELDRINGE SOGN BAARSE HERRED
Johannes Jacobsen....................... 12-02-1761 L358 44 DIV  
7FAG 10 ALEN DYBT
salig Johannes Jacobsen................. 08-10-1761 J013 --- SKIFTE
CANCELLIRAAD I VORDINGBORG
Børge Jacobsen på vegne:................ 11-06-1767 E431 01 LÅNGIV
UMYNDIGE BØRN AF HANS BROR I VORDINGBORG?

437 Michael Blunk

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Michael Blunk........................... 09-05-1747 G021 34 DIV  
TILTRÆDER CHR.LAURENBERG PROMS
Michael Blunck.......................... 14-03-1749 E181   LÅNTAG
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Michael Blunk........................... 30-09-1749 E184   LÅNTAG
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Michael Blunck.......................... 19-11-1749 R482 34 DIV  
SR.
Michael Blunk........................... 14-01-1751 E201 34 SÆLGER
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Michael Blunk........................... 16-03-1751 G020 --- SKIFTE

438 Johan Conrad Kiersting

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Conrad Kiersting.................. 30-09-1749 E184   LÅNGIV
KIØB- OG HANDELSMAND I KØBENHAVN

439 Christopher Ermandiger

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christopher Ermandiger.................. 30-06-1749 E185 36 KØBER 
I SKANDERBORG I JYLLAND
Christopher Ermandiger.................. 18-10-1749 E186 36 LÅNTAG
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Sr. Ermandiger.......................... 19-11-1749 R483 36 DIV  
Christopher Ermandiger.................. 13-08-1751 E209 38 KØBER 
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christopher Ermandiger.................. 14-08-1751 E210 38 LÅNTAG
KØB-OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christopher Ermandiger.................. 11-06-1752 E258 904 LÅNTAG
KØBMAND I PRÆSTØ
Christopher Ermandiger.................. 11-12-1753 E250 38 LÅNTAG
KØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christopher Ermandiger.................. 04-10-1754 E264   LÅNTAG
KØBMAND I PRÆSTØ
Christopher Ermandiger.................. 05-04-1755 K014 904 SÆLGER
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christopher Ermandiger.................. 31-12-1755 E286 38 SÆLGER
I PRÆSTØ
Christopher Ermandiger.................. 21-05-1757 L226 36 DIV  
BOR TIL LEJE HOS VON HOLSTEIN
Christopher Ermandiger.................. 10-12-1757 E312 36 SÆLGER
FORRIGE KIØBMAND I PRÆSTØ
Christopher Ermandiger.................. 14-12-1759 C037   DIV  
FRIKENDES FOR VIDERE TILTALE VEDR BRAN

441 Monsieur Christian Nielsen Tromp

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Monsieur Christian Nielsen Tromp........ 10-12-1749 E188 23 LÅNGIV
I KØBENHAVN
Christian Nielsen Tromp................. 11-12-1751 E212 23 LÅNGIV
I KØBENHAVN

442 Petter Abraham Oberkampf

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Petter Abraham Oberkampf................ 20-12-1748 E189 903 SÆLGER
KGL MAY HEEDERIDER I VESTERBRO
Petter Abraham Oberkampf................ 20-12-1748 E190 903 LÅNGIV
KGL MAY HEEDERIDER I VESTERBRO VED KØBENHAVN??

444 Peder Brasch

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Brasch............................ 18-05-1748 E191 --- LÅNTAG
FORVALTER VED UNIVERSITETSGODS I STORE HEDDINGE

445 Mette Catharine Balling

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mette Catharine Balling................. 18-05-1748 E191 --- LÅNGIV
UMYNDIG ARVING HOS BEM. BRASCH I STORE HEDDINGE

446 Iver Bruun

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Iver Bruun.............................. 04-01-1750 E193 31 LÅNGIV
FORVALTER OG FORPAGTER PÅ GAVNØ I VEJLØ SOGN HAMMER HERRED

447 Christian L. Eikhorst

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian L. Eikhorst................... 23-05-1750 E195 30 LÅNGIV
STEDSØN AF C.HYLDTOFT I PRÆSTØ

448 Knud Berg

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Knud Berg............................... 11-06-1750 E196 41 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED

449 Christen Thomesen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christen Thomesen....................... 19-11-1749 R488 62 DIV  
Christen Thomæsen....................... 15-12-1750 E199 62 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ

450 Wilhelm Arendt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Wilhelm Arendt.......................... 15-12-1750 E199 62 KØBER 
POTTEMAGERSVEND NU TJENENDE I PRÆSTØ
Wilhelm Ahrendt......................... 11-06-1754 E256 62 LÅNTAG
POTTEMAGER I PRÆSTØ
Wilhelm Ahrent Pottemager............... 14-02-1761 L385 62 DIV  
FORHUS 12FAG 12 ALEN DYBT DE 5FAG 16-17 ÅR GL.
Wilhelm Arenth.......................... 13-01-1781 H009 --- SKIFTE
POTTEMAGER
Wilhelm Arnth........................... 01-07-1787 P077 62 DIV  
70ÅR MATRICUL NR. 66
Wilhelm Ahrent.......................... 20-08-1787 E748 62 LÅNTAG
POTTEMAGER I PRÆSTØ
salig Wilhelm Arnth..................... 30-12-1793 H071 --- SKIFTE
POTTEMAGER I PRÆSTØ

452 Thomas Krarup

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Thomas Krarup........................... 01-02-1751 E203 34 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 01-02-1751 E202 34 KØBER 
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 19-06-1752 E214 34 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 26-05-1756 G038 --- SKIFTE
KIØBMAND I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 21-05-1757 L202 34 DIV  
FORHUS 28 FAG ØSTER SIDEHUS 14FAG
Thomas Krarup........................... 14-06-1760 E337 34 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 09-02-1761 L347 34 DIV  
FORHUS 28 FAG 10 ALEN DYBT
Thomas Krarup........................... 15-12-1762 L409 77B DIV  
FORHUS 16 FAG 10 ALEN DYBT HOLLANDSKE DØRE
Thomas Krarup........................... 15-12-1762 L408 77A DIV  
FORHUS 16FAG 10 ALEN DYBT SMUKKE VÆRELSER
Thomas Krarup........................... 18-12-1762 E367 77A LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 20-12-1762 E362 77 KØBER 
I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 10-01-1763 E369 77B LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 14-03-1763 C067 --- DIV  
KONSTITUERES SOM BYFOGED EFTER
Thomas Krarup........................... 29-08-1763 E379 77B LÅNTAG
I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 29-03-1766 E405 77 LÅNTAG
BRANDINSPECTEUR I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 16-06-1766 E407 --- LÅNTAG
BRANDT-INSPECTEUR I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 16-06-1766 E406 34 SÆLGER
BRANDTINSPECTEUR I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 22-02-1771 E479 77A SÆLGER
I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 06-03-1775 E551 34 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 06-03-1775 E550 34 KØBER 
I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 03-04-1775 E567 34 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 21-12-1776 E605 34 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 12-06-1779 E600 34 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 30-04-1781 C192 --- DIV  
ANSAT SOM FAST KÆMNER MED 16 RIGSDALER ÅRLIGT
Thomas Krarup........................... 23-01-1782 H026 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 12-03-1787 E735 77B LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Thomas Krarup........................... 01-07-1787 P044 77B DIV  
66ÅR MATRICUL NR. 40
salig Thomas Krarup..................... 23-11-1795 E822 77B SÆLGER
I PRÆSTØ
salig Thomas Krarup..................... 01-02-1796 H076 --- SKIFTE
KÆMNER
salig Anna Maria Møller salig Thomas Kra 29-10-1798 H101 --- SKIFTE
ENKE

453 Mathias Salomon Larsens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mathias Salomon Larsens................. 25-06-1751 E205 67 LÅNGIV
UMYNDIGE BØRN: IVER,JACOB,BIRTHE I PRÆSTØ
Mette Kierstine Mathiasdatter........... 16-02-1773 C131 --- SLÆGT 
HUSTRU I PRÆSTØ

454 Madame Christine salig Beks

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame Christine salig Beks............. 03-07-1751 E207 51 LÅNGIV
ENKE I MERN SOGN BAARSE HERRED
Madame Kierstine salig Beks og salig Syn 25-10-1754 E265 51 LÅNGIV
ENKE I MERN SOGN BAARSE HERRED
Madame Kierstine salig Syndermans....... 11-06-1755 E280 52 LÅNGIV
ENKE I MERN SOGN BAARSE HERRED
Madame Kirstine salig Syndermans........ 11-12-1756 E302 56 LÅNGIV
ENKE I MERN SOGN BAARSE HERRED
Madame Kierstine salig Syndermans....... 20-11-1758 E322 41 LÅNGIV
ENKE I MERN SOGN BAARSE HERRED
Madame salig Syndermans i Nordre Mehr... 19-11-1760 E339 66 LÅNGIV
I MERN SOGN BAARSE HERRED
Madame salig Søndermands................ 11-12-1761 E353 07 LÅNGIV
ENKE I MØHR I MERN SOGN BAARSE HERRED
Madame Kirstine salig Syndermans........ 10-01-1764 E404 67 LÅNGIV
ENKE I MERN SOGN BAARSE HERRED
Madame Christine salig Syndermans....... 11-12-1766 E423 22 LÅNGIV
ENKE I MERN SOGN BAARSE HERRED

455 Baarse Herreds Gejstlige Brandkasse

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Baarse Herreds Gejstlige Brandkasse..... 09-08-1751 E208 16 LÅNGIV
INSTITUTION REPR.V.PROVST TERPAGER I MERN SOGN BAARSE HERRED
Baarse Herreds Geistlige Brandkasse..... 12-06-1752 E221 16 LÅNGIV
INSTITUTION REPR VED PROVST TERPAGER I MERN SOGN BAARSE HERRED
Baarse Herreds Gejstlige Brandkasse..... 30-09-1752 E223 54 LÅNGIV
INSTITUTION I -----------BAARSE HERRED
Baarse Herreds Geistlige Brancasse...... 24-12-1764 E395 50 LÅNGIV
INSTITUTION I BAARSE HERRED
Baarse Herreds Geistlige Brandkasse..... 10-12-1767 E432 24 LÅNGIV
INSTITUTION REPR. V.PROVST COLSTRUP I PRÆSTØ
Baarse Herreds Geistlige Brandkasse..... 30-04-1768 E437 54 LÅNGIV
INSTITUTION REPR V. PROVST COLSTRUP I PRÆSTØ
Baarse Herreds Geistlige Brandkasse..... 11-06-1774 E535 16 LÅNGIV
INSTITUTION REPR.V. PROVST DITZEL I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
Ditzel på vegne: Baarse Herreds Geistlig 04-06-1780 E619 16 LÅNGIV
INSTITUTION HOS PROVST OG SOGNEPRÆSTEN I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Provst Faber på vegne: Baarse Herreds Ge 23-12-1788 E862 24 LÅNGIV
INSTITUTION HOS PROVSTEN I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Provst Faber på vegne: Baarse Herreds Ge 11-06-1790 E886 24 LÅNGIV
INSTITUTION HOS PROVSTEN I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED

456 Oluf Pedersen Kylling

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Oluf Pedersen Kylling................... 19-06-1752 E214 34 LÅNGIV
SKIPPER I KØBENHAVN
Ole Pedersen Køling..................... 16-06-1766 C080 --- DIV  
NÆVNES SOM THOMAS KRARUPS
Ole Kølling............................. 16-06-1766 E407 --- LÅNGIV
BORGER I KØBENHAVN
Ole Kølling............................. 16-06-1766 E406 34 KØBER 
BORGER I KØBENHAVN
Ole Kylling............................. 15-12-1773 E549 34 SÆLGER
BRYGGER I KØBENHAVN

457 Niels Rosenkrantz von Holstein

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Rosenkrantz von Holstein.......... 16-11-1752 E215   LÅNGIV
KAMMERJUNKER PÅ NYSØ I PRÆSTØ LANDSOGN BAARSE HERRED
Niels Rosenkrantz von Holstein.......... 11-06-1754 E259 24 LÅNGIV
CAMMERJUNKER PÅ NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Niels Rosemkrantz von Holstein.......... 11-06-1754 E267 76 LÅNGIV
CAMMERJUNKER PÅ NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Niels Rosenkrantz von Holstein.......... 11-06-1754 E257 23 LÅNGIV
CAMMERJUNKER PÅ NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Cammerjunker von Holstein............... 21-05-1757 L225 36 DIV  
FORHUS 47FAG
Niels Rosenkrantz von Holstein.......... 10-12-1757 E313 36 DIV  
DEN DEL AF STRANDHAVEN SOM ER RESER-
Niels Rosenkrantz von Holstein.......... 10-12-1757 E312 36 KØBER 
KAMMERJUNKER TIL LYSTRUP I KONGSTED SOGN FAKSE HERRED
Niels Rosenkrantz von Holstein.......... 18-05-1758 E314 36 SÆLGER
CONFERENTZRAAD TIL LYSTRUP I KONGSTED SOGN FAKSE HERRED
Conferentzraad von Holstein............. 07-02-1761 L333 23 DIV  
FORHUS 9 FAG 9,5 ALEN DYBT KVIST 2 FAG
Niels Rosenkrantz von Holstein.......... 11-12-1770 E527 23 SÆLGER
CONFERENTZRAAD TIL LYSTRUP I KONGSTED SOGN FAKSE HERRED
Niels Rosenkrantz von Holstein.......... 14-02-1774 E523 76 SÆLGER
CONFERENTZRAAD TIL LYSTRUP I KONGSTED SOGN FAKSE HERRED
Niels Rosenkrantz von Holstein.......... 11-03-1774 E524 02 SÆLGER
CONFERENTZRAAD TIL LYSTRUP I KONGSTED SOGN FAKSE HERRED

458 Jørgen Møller

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Møller........................... 19-11-1749 R492   DIV  
MØLLER?
Jørgen Nielsen Møller................... 01-12-1752 E229 43 LÅNTAG
MØLLER I PRÆSTØ
Jørgen Nielsen.......................... 04-12-1752 E228 43 KØBER 
MØLLER I PRÆSTØ
Jørgen Nielsen Møller................... 30-12-1756 E299 43 SÆLGER
FORRIGE BORGER I PRÆSTØ

459 Friderich Rasmussen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Friderich Rasmussen..................... 01-12-1752 E229 43 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED

460 Jens Madsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Madsen............................. 11-12-1752 E235 18 LÅNGIV
GAARDMAND AF BAARSE BY I BAARSE SOGN BAARSE HERRED

461 Erich Colstrup

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Erich Colstrup.......................... 11-12-1752 E236 39 LÅNTAG
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Eric Colstrup........................... 23-12-1754 E266 39 LÅNTAG
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Erik Colstrup........................... 01-12-1755 E282   LÅNTAG
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Erich Colstrup.......................... 21-05-1757 L221 39 DIV  
FORHUS 11FAG KVIST 3FAG
Erich Colstrup.......................... 17-12-1759 E330 39 LÅNTAG
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Erich Colstrup.......................... 10-02-1761 L353 39 DIV  
FORHUS 15FAG 14 ALEN DYBT KVIST 3FAG SMUKKE VÆRELSER
Erik Colstrup........................... 14-02-1761 L389 65 DIV  
FORHUS 21FAG 9AD 6FAG INDRETTET TIL VÆREL-
Erik Colstrup........................... 18-12-1763 E382 39 LÅNTAG
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Erik Colstrup........................... 18-12-1763 E383 65 LÅNTAG
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Erik Colstrup........................... 11-12-1766 E457 39 LÅNTAG
PROVST OG SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Erik Colstrup........................... 11-06-1772 E492 45 LÅNGIV
PROVST OG SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Erik Colstrup........................... 11-12-1772 E504 12B LÅNGIV
PROVST OG SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Erik Colstrup........................... 11-12-1772 E506 09 LÅNGIV
PROVST OG SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Erik Colstrup........................... 20-04-1774 E525 39 SÆLGER
SOGNEPRÆST TIL ARENDAL I NORGE

462 Christen Jensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christen Jensen......................... 11-06-1753 E239 76 LÅNGIV
FORPAGTER PÅ SNEDINGE I ØRSLEV SOGN VESTER FLAKKEBJERG HERRED

463 Reimert Hendrich Cremnitz

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Reimert Hendrich Cremnitz............... 18-06-1753 E240 32 SÆLGER
BAGER I PRÆSTØ
Reimert Cremnitz Bagger................. 21-05-1757 L204 33 DIV  
FORHUS 14 FAG LUDE 2 FAG
Reimert Henrich Cremnitz................ 23-06-1759 E324 33 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Reimert Cremnitz Bagger................. 09-02-1761 L346 33 DIV  
FORHUS 15 FAG 105 ALEN DYBT
Reimert Henrich Cremnitz................ 26-06-1777 E578 33 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Reimert Hendrik Cremnitz................ 21-12-1778 E594 33 SÆLGER
BAGER I PRÆSTØ
Reimert Cremnitz........................ 09-08-1779 C160 --- DIV  
VIL NEDSÆTTE SIG ANDETSTEDS OPSIGER
Reimert Cremnitz........................ 04-01-1780 E616 45 SÆLGER
BAGER I PRÆSTØ

464 Jacob Gad

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jacob Gad............................... 14-06-1753 E241 32 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Jacob Gad............................... 18-06-1753 E240 32 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Jacob Gad i Nyeraad..................... 21-05-1757 L205 32 DIV  
FORHUS 7FAG
Jacob Gad i Nyeraad..................... 09-02-1761 L344 32 DIV  
FORHUS 7 FAG 10,5 ALEN DYBT
Jacob Gad............................... 18-12-1763 E380 32 SÆLGER
I STOCKHOLM I SVERIGE

465 Præstø Kirkes Præsteresidens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Præstø Kirkes Præsteresidens............ 15-01-1725 B198 70 DIV  
JVF B122,B039 OG A193 SYNES
Præstø Kirke............................ 13-06-1753 E243 73 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Kirke............................ 23-12-1754 E266 39 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Sogne- Kirken til Købstaden............. 19-02-1761 L407 75 DIV  
NRD GANG 36,75 ALL SDR GANG 38,5 ALL
Præstø Kirke............................ 05-11-1763 E381 32 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Kirke............................ 10-06-1765 E399 74 SÆLGER
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Kirke............................ 11-12-1766 E457 39 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Kirke............................ 05-01-1773 E522 75 SÆLGER
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Kirke............................ 05-01-1773 E898 74 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Kirke............................ 29-06-1776 E569 32 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Kirke............................ 12-01-1780 E627 45 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Reenberg på vegne: Præstø Kiøbstads Kirk 11-06-1790 E881 01 LÅNGIV
INSTITUTION HOS SOGNEPRÆSTEN I PRÆSTØ
Præstø Kiøbstads Kirke.................. 11-12-1792 E911 41 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Byes Kirke....................... 22-07-1795 E943 32 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Kiøbstads Kirke.................. 22-07-1795 E942 13 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Kiøbstads Kirke.................. 16-06-1797 E976 57 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstads Kirke................... 20-06-1799 F038 42 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Kirke............................ 07-03-1801 L577 75 DIV  
42ALEN X 33ALEN 12ALEN HØJ
Præstø Kirke............................ 01-05-1801 F065 56A LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Kirke............................ 22-06-1801 F054 61 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ

466 Stephan Christiansen Heegaard

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Stephan Christiansen Heegaard........... 00-00-1746 K012   DIV  
STUDENT FRA VORDINGBORG,FØDT 1726,
Stephan Heegaard........................ 16-05-1753 E245   LÅNTAG
CHORDEGN OG KLOKKER I PRÆSTØ
Stephan Heegaard........................ 18-07-1753 E244 52 KØBER 
CHORDEGN OG KLOKKER I PRÆSTØ
Stephan Heegaard........................ 11-06-1755 E280 52 LÅNTAG
CHORDEGN OG KLOKKER I PRÆSTØ
Stephan Heegaard........................ 08-12-1756 E304 52 SÆLGER
DEGN I HØVE SOGN VESTER FLAKKEBJERG HERRED

467 Gyde Ibsdatter salig Peder Andersens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Gyde Ibsdatter salig Peder Andersens.... 12-07-1753 E246 21 LÅNGIV
ENKE I AASIDE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED

468 Christian Olsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian Olsen......................... 04-09-1753 E247 24 LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Christian Olufsen....................... 11-06-1754 E259 24 LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Christian Olsen Snedker................. 21-05-1757 L218 24 DIV  
Christian Olsen Snedker................. 07-02-1761 L335 24 DIV  
FORHUS 7 FAG 13,5 ALEN DYBT
Christian Olsen Snedker................. 10-12-1767 E432 24 LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Christian Olsen......................... 14-06-1784 E699 24 LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Christian Olsen......................... 25-02-1787 H041 --- SKIFTE
SNEDKER I PRÆSTØ
Christian Olsen......................... 01-07-1787 P031 24 DIV  
82ÅR

469 Margarethe Lisbet salig Bangs

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Margarethe Lisbet salig Bangs........... 04-09-1753 E247 24 LÅNGIV
ENKE I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED

470 Oluf Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Oluf Pedersen........................... 03-12-1753 E249 56 LÅNGIV
GAARDMAND AF BAARSE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
salig Ole Pedersen...................... 22-11-1756 J018 --- SKIFTE
RYTTERBONDE I BAARSE BY I BAARSE SOGN BAARSE HERRED

471 Andreas Cort

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Andreas Cort............................ 19-11-1749 R511   DIV  
Andreas Churdt.......................... 04-02-1754 E251 73 KØBER 
SMED I PRÆSTØ
Andreas Churdt.......................... 05-02-1754 E252 73 LÅNTAG
SMED I PRÆSTØ
salig Andreas Johansen Churdt........... 27-05-1755 G033 --- SKIFTE
SMED I PRÆSTØ

472 Christian Henrich Selschou

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian Henrich Selschou.............. 04-02-1754 E251 73 SÆLGER
FORVALTER VED GISSELFELDT M.M. I ØSTER BROBY SOGN RINGSTED HERRED
Christian Hinrich Selkou................ 27-05-1755 G034 73 DIV  
FORVALTER, BOENDE PÅ HESSEDE OPTRÆDER

473 Peder Jacobsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Jacobsen.......................... 11-12-1752 E253 07 LÅNGIV
SKOVFOGED I KRAGEVIG I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED

474 Anders Nielsen Nyeraad

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anders Nielsen Nyeraad.................. 29-11-1755 G037 --- SKIFTE
I PRÆSTØ
Anders Nyeraad.......................... 12-06-1756 E292 09 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Anders Nyeraad.......................... 05-02-1761 L313 09 DIV  
FORHUS 5 FAG 10 ALEN DYBT
Anders Nielsen Nyeraad.................. 29-03-1762 C062   DIV  
BORGERSKAB VUNDET. VIL ERNÆRE SIG VED ØL- OG
salig Anders Nyeraad.................... 07-09-1764 G071 --- SKIFTE
BORGER I PRÆSTØ

475 Christopher Vallund

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christopher Vallund..................... 17-03-1755 E273 30 KØBER 
KIØB-OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christopher Wallund..................... 17-05-1755 E279   LÅNGIV
KØBMAND I PRÆSTØ
Christopher Wallund..................... 15-12-1755 E288 30 LÅNTAG
KIØB- OG HANDELSMAND
Christopher Wallund..................... 30-03-1756 E289 30 SÆLGER
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christopher Wallund..................... 30-03-1756 E290   LÅNGIV
KIØBMAND I PRÆSTØ
Christopher Wallund..................... 08-11-1756 C008   LÅNGIV
I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Christopher Wallund..................... 28-06-1757 E307 12 LÅNTAG
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christopher Wallund..................... 19-11-1757 E306 12 KØBER 
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christopher Wallund..................... 11-06-1758 E311 12 LÅNTAG
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christopher Wallund..................... 10-07-1758 C016 --- DIV  
BORGERSKAB SOM KØBMAND OG HESTEMØLLER
Christopher Wallund..................... 05-08-1758 E318   LÅNTAG
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christopher Wallund..................... 18-08-1758 E317 13 KØBER 
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christopher Wallund..................... 18-09-1758 E319 12 LÅNTAG
KØBMAND I PRÆSTØ
Christopher Wallund..................... 15-02-1760 G052 --- SLÆGT 
I PRÆSTØ
Christopher Wallund..................... 06-02-1761 L316 12 DIV  
FORHUS 7 FAG KVIST 3 FAG 11,5 ALEN DYBT
Christopher Wallund..................... 06-02-1761 L317 13 DIV  
FORHUS 9FAG 11 ALEN DYBT BORTLEJET
Christopher Wallund..................... 04-08-1761 C049   DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ EN DEL LØSØRE
Christopher Wallund..................... 01-02-1762 E355 12 LÅNTAG
I PRÆSTØ
Christopher Wallund..................... 10-01-1763 E370 12 LÅNTAG
I PRÆSTØ
Christopher Wallund..................... 21-01-1763 E373 13 SÆLGER
I PRÆSTØ
Christopher Wallund..................... 22-04-1765 C076 --- DIV  
OPSIGER SIT

476 Jørgen Jensen Sorterup

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Jensen Sorterup.................. 10-04-1755 E271 904 KØBER 
I PRÆSTØ
Jørgen Jensen Sorterup.................. 11-04-1755 E272 904 LÅNTAG
I PRÆSTØ
Jørgen Sorterup......................... 17-11-1762 E448 908 LÅNGIV
STYRMAND PÅ DET KGL ASIATISKE SKIB I KØBENHAVN?

477 Thomas Sørensen Albøge

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Thomas Sørensen Albøge.................. 11-06-1752 E258 904 LÅNGIV
I KØBENHAVN
Thomas Sørensen Albøge.................. 05-04-1755 K014 904 KØBER 
I KØBENHAVN
Thomas Sørensen Albøge.................. 10-04-1755 E271 904 SÆLGER
I KØBENHAVN
Thomas Sørensen Albøge.................. 11-04-1755 E272 904 LÅNGIV
I KØBENHAVN

478 Anders Thomæsen Normand

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anders Thomæsen Normand................. 03-03-1755 E281 28 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Anders Thomæsen Normand................. 03-03-1755 E269 28 KØBER 
SKOMAGER I PRÆSTØ
Anders Normand.......................... 21-05-1757 L213 28 DIV  
FORHUS 9FAG KVIST 2FAG
Anders Normand.......................... 25-06-1759 C030 --- DIV  
NÆVNES SOM OLDERMAND FOR SKOMAGER-
Anders Normand Skomager................. 07-02-1761 L339 28 DIV  
FORHUS 9 FAG 12,5 ALEN DYBT
Anders Normand.......................... 11-12-1772 E497 28 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Anders Normand.......................... 07-06-1773 E512 21 SÆLGER
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Anders Normand.......................... 11-12-1778 E589 31 LÅNTAG
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Anders Normand.......................... 11-12-1778 E590 28 SÆLGER
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Anders Normand.......................... 18-12-1778 E588 31 KØBER 
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Anders Norman........................... 26-06-1786 E728 31 SÆLGER
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Anders Norman........................... 01-07-1787 P094 74 DIV  
63ÅR MATRICUL NR. 76
Andreas Norman.......................... 14-04-1788 E788 57 KØBER 
SKOMAGER I PRÆSTØ
Andreas Norman.......................... 11-06-1788 E899 57 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
salig Andreas Normann................... 12-01-1796 H079 --- SKIFTE
SKOMAGERMESTER
Ellen Catharine Jonge salig Normands.... 15-01-1796 E826 57 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ

479 Johanne Jacobsdt Møller salig Hans Sivertsens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johanne Jacobsdt Møller salig Hans Siver 25-10-1754 E265 51 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ

480 Elisabeth Maria Ermandiger

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Elisabeth Maria Ermandiger.............. 04-10-1754 E264   LÅNGIV
DATTER AF CHRISTOPHER ERMAND. I PRÆSTØ
Elisabeth Maria Ermandiger.............. 14-06-1760 E337 34 LÅNGIV
JOMFRU I STORE HEDDINGE
Elisabeth Maria Ermandiger.............. 29-03-1766 E405 77 LÅNGIV
DATTER AF CHRISTOPHER ERMANDIGER I STORE HEDDINGE
Elisabeth Maria Ermandiger.............. 06-03-1770 C126 --- SLÆGT 
I STORE HEDDINGE

481 Jørgen Holst

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Holst............................ 08-02-1749 G018 --- DIV  
SKOLEMESTER I PRÆSTØ FODRER 1 RIGSDALER
Monsieur Jørgen Holst................... 22-08-1750 L180   DIV  
BOR TIL LEJE

482 Carolus Gustavus Goldstein

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Carolus Gustavus Goldstein.............. 29-08-1738 N004 --- SLÆGT 
CURASIER UNDER RITMESTER BARNER I PRÆSTØ
Johanna Dorothea Ludwigsdatter.......... 29-08-1738 N004 --- SLÆGT 
Carl Gustav Goldsteen................... 22-08-1750 L179   DIV  
ER BARBER OG BOR TIL LEJE
Carl Goldsteen.......................... 21-05-1757 L206 32 DIV  
AFTAKKET RYTTER,BOR TIL LEJE I
Carl Goldsteen.......................... 06-02-1761 L320 15A DIV  
BOR TIL LEJE HOS FRIDERICH
salig Johanne salig Barber Goldsteens... 28-02-1787 H044 --- SKIFTE
ENKE I PRÆSTØ

483 Tide Catharine salig Løjtnant Lindemans

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Tide Catharine salig Løjtnant Lindemans. 22-08-1750 L178   DIV  
BOR TIL LEJE

484 Peder Eisenberg

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Eisenberg......................... 22-08-1750 L177 45 DIV  
ER SKRÆDDER OG BOR TIL LEJE HOS

485 Christian Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian Pedersen...................... 23-10-1743 R388 11 DIV  
HANDSKEMAGER
Christian Petersen Handskemager......... 22-08-1750 L176   DIV  
BOR TIL LEJE
Christian Pettersen Handskemager........ 21-05-1757 L215 26 DIV  
HAR 3 GANGE PÅ 13ÅR LIDT BRANDSKADE

486 Daniel Nielsen Gandrup

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Daniel Nielsen Gandrup.................. 22-08-1750 L175 45 DIV  
SOM HAVDE BEGYNDT GARVERIE

487 Lars Nielsen Daglejer

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lars Nielsen Daglejer................... 22-08-1750 L172 46 DIV  
BOR TIL LEJE HOS JOHAN GEERTSEN

488 Niels Jørgensen Hugger

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Jørgensen Hugger.................. 28-11-1738 N005 --- SLÆGT 
SKOMAGERSVEND
Cidsel Pedersdatter..................... 28-11-1738 N005 --- SLÆGT 
Niels Jørgensen......................... 23-10-1743 R401 48A DIV  
SKOMAGER
Niels Hocker............................ 19-11-1749 R498 48B DIV  
Niels Jørgensen Skomager................ 22-08-1750 L171 48A DIV  
BOR TIL LEJE HOS JOHAN HANSTEEN
Niels Jørgensen Hugger.................. 05-02-1761 L309 06 DIV  
SKOMAGER, DER BOR TIL LEJE HOS
Niels Jørgensen Skomager................ 15-02-1762 C055   DIV  
NÆVNES VED RETSMØDE AT VÆRE 49 ÅR
salig Niels Jørgensen Hugger (Iflg Kb).. 28-12-1776 H004 --- SKIFTE
SKOMAGER I PRÆSTØ

489 Hans Malmøe

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Malmøe............................. 00-00-1736 L081   DIV  
NOR I NÆSTVED OG HAR EN

490 Mathias Hansteen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mathias Hansteen........................ 00-00-1736 L080   DIV  
BOR I NÆSTVED OG HAR TO GÅRDE

491 Johan Lange Urtegaardsmand

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Lange Urtegaardsmand.............. 00-00-1736 L079   DIV  
BOR I VORDINGBORG I ET HUS

492 Peder Hellesen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Hellesen.......................... 00-00-1736 L078   DIV  
ER SKOMAGER I VORDINGBORG OG HAR

493 Morten Kaare

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Morten Kaare............................ 00-00-1736 L077   DIV  
HAR I VORDINGBORG ET 7-FAGS HUS MED
Morten Olsen Kaare...................... 00-00-1736 L075   DIV  
HAT ET HUS VURDERET TIL 40 RIGSDALER I SKELSKØR

494 Jørgen Jørgensen Kitte

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Jørgensen Kitte.................. 00-00-1736 L076   DIV  
BOR I STEGE I ET 9-FAGS HUS MED BAGHUS

495 Mette Povelsdt salig Elias Larsens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mette Povelsdt salig Elias Larsens...... 17-02-1755 E276 68 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ
Mette Povelsdt salig Elias Larsens...... 17-02-1755 E275 73A SÆLGER
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Mette Povelsdt. salig Elias Larsens..... 01-05-1755 E277 73A LÅNGIV
ENKE I PRÆSTØ
Mette Povelsdatter salig Elias Larsens.. 16-06-1762 E360 73A LÅNGIV
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Mette Poulsdatter salig Elias Larsens... 16-06-1762 E361 68 LÅNGIV
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED

496 Morten Nielsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Morten Nielsen.......................... 17-02-1755 E275 73A KØBER 
MØLLERSVEND PÅ ØSTER MØLLE I STEGE
Morten Nielsen.......................... 17-02-1755 E276 68 KØBER 
MØLLER-SVEND PÅ ØSTER MØLLE I STEGE
Morten Nielsen.......................... 01-05-1755 E277 73A LÅNTAG
EJERE TIL STORE VEJRMØLLE I PRÆSTØ
Morten Nielsen Møller................... 23-01-1758 C013 --- DIV  
AFLÆGGER ED PÅ AT VILLE MALE FOR
Morten Nielsen.......................... 04-12-1758 E320 67 KØBER 
MØLLER I PRÆSTØ
Morten Nielsen.......................... 16-07-1759 E326 67 SÆLGER
VEJR-MØLLER I PRÆSTØ
Morten Nielsen.......................... 07-08-1759 E328 68 KØBER 
MØLLER I PRÆSTØ
Morten Nielsen Weirmøller............... 14-02-1761 L393 68 DIV  
FORHUS 11FAG 8 ALEN DYBT NYBYGGET SIDEHUS 3FAG 9 ALEN DYBT
Morten Nielsen Wiermøller............... 14-02-1761 L394 73A DIV  
VEJRMØLLEN TILHØRENDE MORTEN NIELSEN
Morten Nielsen Møller................... 08-03-1762 C056   DIV  
GAV TIL KENDE AT HAN VIL SØGE SIT
Morten Nielsen Møller................... 22-03-1762 E357 68 SÆLGER
VEJRMØLLER I PRÆSTØ
Morten Nielsen Møller................... 16-06-1762 E359 68 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Morten Nielsen Møller................... 16-06-1762 E358 73A SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Morten Nielsen.......................... 09-05-1772 E501 12B KØBER 
I HOLBÆK
Morten Nielsen.......................... 11-12-1772 E504 12B LÅNTAG
HESTEMØLLER I PRÆSTØ
Morten Nielsen.......................... 25-01-1773 C128   DIV  
BORGERSKAB SOM HESTEMØLLER SAMT ED PÅ AT
salig Morten Nielsen.................... 18-02-1780 I001 12B SÆLGER
MØLLER I PRÆSTØ
salig Morten Nielsen Tarum.............. 14-04-1780 H008 --- SKIFTE
HESTEMØLLER
salig Morten Nielsen.................... 24-06-1780 E621 12B SÆLGER
MØLLER I PRÆSTØ

497 Wilhelm Adolph Falkenskiold

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Wilhelm Adolph Falkenskiold............. 17-05-1755 E279   LÅNTAG
LØJTNANT VED DET Ø JYSKE CAVALLERIREG I PRÆSTØ

498 Magister Lauritz Terpagter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Magister Lauritz Terpagter.............. 01-12-1755 E282   LÅNGIV
PROVST OVER BAARSE HERRED I MERN SOGN BAARSE HERRED
Lars Terpager........................... 22-09-1756 E297 18 LÅNGIV
PROVST OVER BAARSE HERRED OG SGPR I MERN SOGN BAARSE HERRED
Lars Terpager........................... 27-05-1758 E310 40 LÅNGIV
PROVST OG SOGNEPRÆST I MERN SOGN BAARSE HERRED
Lars Terpager........................... 11-06-1763 E377 38 LÅNGIV
PROVST I MERN SOGN BAARSE HERRED
Lauritz Terpager........................ 23-06-1764 E393 45 LÅNGIV
PROVST OG PRÆST I MERN SOGN BAARSE HERRED
salig Hr. Terpager...................... 02-11-1772 C127   DIV  
AUKTIONSTILLYSNING VED ERIK COLSTRUP

499 Hr Chresten Ostenfeldt PÅ Vgn: Børnepenge Tilh

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hr Chresten Ostenfeldt PÅ Vgn: Børnepeng 15-12-1755 E283 48 LÅNGIV
UMYNDIGE BØRN I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
Hr Chresten Ostenfeldt PÅ Vgn: Rasmussen 15-12-1755 E284 60 LÅNGIV
FREDERIK, UMYNDIGE BØRN I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED

500 salig Jens Mariagers

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
salig Jens Mariagers.................... 02-01-1756 E285   LÅNGIV
UMYNDIGE BØRN I HOLTUG SOGN STEVNS HERRED

501 Catharine Bolette salig Hegelunds

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Catharine Bolette salig Hegelunds....... 15-12-1755 E288 30 LÅNGIV
ENKE, BOENDE HOS SVIGERSØNNEN I NESTELSØ SOGN HAMMER HERRED

502 Firma Jens Hansen Krog og Ib Pettersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Firma Jens Hansen Krog og Ib Pettersen.. 30-03-1756 E290   LÅNTAG
INTERESSENTSKAB I PRÆSTØ
Firma Jens Hansen Krog og Ib Pettersen.. 30-03-1756 E289 30 KØBER 
KØBMANDSINTERESSENTSKAB I PRÆSTØ
Ib Pettersen og Jens Krog............... 17-07-1756 E316 03 LÅNTAG
KØBMANDSINTERESSENSKAB I PRÆSTØ
Monsieur Ib Pettersen og Jens Krog...... 21-05-1757 L211 30 DIV  
FORHUS 10FAG
Ib Pettersen og Krog.................... 18-05-1758 E314 36 KØBER 
KØBMANDSINTERESSENTSKAB I PRÆSTØ
Ib Pettersen og Jens Krog............... 30-06-1758 E315 36 LÅNTAG
KØBMANDSINTERESSENTSKAB I PRÆSTØ
Ib Pettersen og Krog.................... 16-06-1760 E334 30 LÅNTAG
KIØB- OG HANDELSMÆND I PRÆSTØ
Ib Pettersen og Krog.................... 16-06-1760 E338 36 LÅNTAG
KIØB- OG HANDELSMÆND I PRÆSTØ
Kiøbmænd Monsieur Ib Pettersen & Jens Kr 09-02-1761 L350 36 DIV  
FORHUS 16 FAG 14 ALEN DYBT FORHUS 28 FAG 10 ALEN DYBT FORHUS 4FAG
Kiøbmænd Monsieur Ib Pettersen & Jens Kr 09-02-1761 L341 30 DIV  
FORHUS 11 FAG 10,5 ALEN DYBT MED SMUKKE VÆRELSER
Ib Pettersen og Jens Krog............... 15-06-1761 E345 36 LÅNTAG
KIØBMÆND I PRÆSTØ
Ib Pettersen og Jens Krog............... 15-06-1761 E346 30 LÅNTAG
KØBMÆND I PRÆSTØ

503 Elisabeth Brochenhuus fød Komt Holstein

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Elisabeth Brochenhuus fød Komt Holstein. 06-10-1774 E540 66 LÅNGIV
GEHEIMERAADINDE TIL NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Elisabeth............................... 18-12-1777 E582 66 LÅNGIV
COMTESSE HOLSTEIN,GIFT BROCHENHUUS, GEHEIMERAADINDE TIL NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT
Elisabeth Brockenhuus fød Komtes Holstei 04-01-1780 E610 02 LÅNGIV
GEHEIMCONFERENTZRAADINDE TIL NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED
Hans Christian Mayman................... 18-12-1782 E672 03 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Ane Mar. Pedersdatter................... 01-07-1787 P006 03 DIV  
44ÅR MATR.3
Anne Marie Pedersdatter salig H.C. Mayma 14-04-1788 E752 03 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ
Anne Marie Pedersdt salig Hans Chr Mayma 14-04-1788 E753 03 LÅNGIV
ENKE I PRÆSTØ
Anna Maria Maimans...................... 01-02-1801 Q004 01 DIV  
51ÅR MATRICUL NR. 1

504 Peder Hansen Lynge

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Hansen Lynge...................... 11-06-1756 E293 67 LÅNGIV
MØLLER? PÅ LANGEBÆKS MØLLE I KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED

505 Jens Nielsen Gandrup

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Nielsen Gandrup.................... 29-10-1756 E502 56 KØBER 
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jens Nielsen Gandrup.................... 11-12-1756 E302 56 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jens Gandrup Skoemager.................. 12-02-1761 L375 56 DIV  
FORHUS 5FAG 9,5 ALEN DYBT
Jens Gandrup............................ 13-06-1761 E344 56A KØBER 
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jens Gandrup............................ 11-04-1764 G069 --- SLÆGT 
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jens Nielsen Gandrup.................... 11-12-1769 E466 56 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jens Nielsen Gandrup.................... 06-07-1771 G090 --- SKIFTE
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Jens Nielsen Gandrup.................... 26-01-1773 E508 56 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jens Nielsen Gandrup.................... 10-01-1775 E557 56A SÆLGER
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Jens Nielsen Gandrup.................... 03-07-1775 E558 56 LÅNTAG
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
salig Jens Nielsen Gandrup.............. 22-04-1777 H005 --- SKIFTE
SKOMAGER I PRÆSTØ

506 Jørgen Thorsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Thorsen.......................... 17-06-1756 E298 73 LÅNTAG
SMED I PRÆSTØ
Jørgen Thorsen Smed..................... 10-07-1758 C019 --- DIV  
BORGERSKAB SOM GROV- OG KLEINSMED
Jørgen Thorsen Smed..................... 14-02-1761 L404 73 DIV  
FORHUS 6FAG 11 ALEN DYBT KVIST OVER 2FAG VÆRELSER
salig Jørgen Thorsen.................... 22-10-1785 H033 --- SKIFTE
SMED I PRÆSTØ

507 Madame Anne Catharine salig Krarups

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame Anne Catharine salig Krarups..... 30-12-1756 E299 43 KØBER 
ENKE I PRÆSTØ
Anne Catharine salig Krarups............ 12-02-1761 L357 43 DIV  
FORHUS 8FAG 10,75 ALEN DYBT
salig Anna Catharina Hiorth salig Krarup 05-03-1773 G094 --- SKIFTE
ENKE I PRÆSTØ
salig Anne Catharine Hiort salig Krarups 17-04-1773 E510 43 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ

508 Rasmus Gielf

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Rasmus Gielf............................ 18-12-1756 E301 11 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Rasmus Johansen Gielf................... 24-12-1756 E300 11 KØBER 
SKOMAGER I PRÆSTØ
Rasmus Gielf Skomager................... 06-02-1761 L315 11 DIV  
FORHUS 9 FAG 12 ALEN DYBT
salig Rasmus Gielf...................... 23-05-1772 G092 --- SKIFTE
SKOMAGER I PRÆSTØ

509 Daniel Plum

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Daniel Plum............................. 11-06-1757 E305 52 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Daniel Plum............................. 31-10-1757 E309 27 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Hr Plum................................. 11-06-1766 E411 12B LÅNGIV
SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Hr. Plum................................ 11-06-1766 E409 12A LÅNGIV
SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Daniel Plum............................. 28-07-1784 C188 12A KØBER 
SOGNEPRÆST I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
salig Daniel Plum....................... 21-12-1784 C187 --- DIV  
SKIFTETILLYSNING EFTER

510 salig Niels Hemmingsens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
salig Niels Hemmingsens................. 28-06-1757 E307 12 LÅNGIV
UMYNDIGE BØRN I KALLEHAVE SOGN BAARSE HERRED

511 Carsten Christophersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Carsten Christophersen.................. 11-06-1758 E311 12 LÅNGIV
FÆRGEMAND I KALLEHAUGE FÆRGEGD. I KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
Carsten Christophersen.................. 05-08-1758 E318   LÅNGIV
FÆRGEMAND I KALLEHAUGE FÆRGEGÅRD I KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
Carsten Christophersen.................. 21-01-1763 E371 13 LÅNGIV
BOENDE I KALLEHAUGE FÆRGEGAARD I KALLEHAVE SOGN BAARSE HERRED
Carsten Christoffersen.................. 11-06-1770 E472 13 SÆLGER
FORRIGE FÆRGEMAND I KALLEHAUGE I KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED

512 Petter Johansen Valentin

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Petter Johansen Valentin................ 18-09-1758 E319 12 LÅNGIV
I KØBENHAVN

513 Hendrich Kallehauge

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hendrich Kallehauge..................... 21-05-1757 L219 41 DIV  
FORHUS 8FAG
Hendrich Kallehauge..................... 10-07-1758 C018 --- DIV  
BORGERSKAB SOM SKOMAGER
Hendrich Hansen Kallehauge.............. 20-11-1758 E322 41 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Hendrich Hansen Kallehauge.............. 27-01-1759 E321 41 KØBER 
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Hendrich Kallehauge..................... 10-02-1761 L355 41 DIV  
FORHUS 8FAG 10,75 ALEN DYBT
Hendrik Hansen Kallehauge............... 03-02-1772 E487 41 LÅNTAG
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Hendrik Hansen Kallehauge............... 11-06-1774 E537 41 LÅNTAG
MESTER SKOMAGER I PRÆSTØ
Hendrich Kallehauge..................... 01-07-1787 P048 41 DIV  
62ÅR MATRICUL NR. 45
Henrich Kallehauge...................... 19-12-1791 E901 41 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
salig Henrich Kallehauges Enke.......... 05-03-1801 L544 41 DIV  
FORHUS 8FAG MATRICUL NR. 45

514 Jens Johansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Johansen........................... 18-04-1763 E374 05 LÅNTAG
FELDBEREDER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 02-06-1774 E531 15A KØBER 
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 11-06-1774 E532 15A LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 04-07-1774 C138 --- SLÆGT 
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen Bødker.................... 31-10-1774 C139   DIV  
BORGERSKAB SOM BØDKER
Jens Johansen........................... 23-06-1775 E562 15A LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 04-02-1778 E583 --- KØBER 
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen Bøker..................... 04-03-1780 E614 17 SÆLGER
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 04-03-1780 E613 16 KØBER 
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 04-06-1780 E618 16 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 04-06-1780 E619 16 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 11-06-1780 E620 17 KØBER 
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 13-06-1780 E617 15A LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 16-12-1782 E665 64 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 31-12-1782 E677 64 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 14-03-1783 E678 --- KØBER 
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 11-08-1783 E686 --- KØBER 
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 12-12-1783 E692 64 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 20-12-1783 E689 16 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 31-12-1784 E703 12A KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 28-02-1785 E708 12A LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 01-07-1787 P022 16 DIV  
35ÅR MATRICUL NR. 17&18 EJENDOM 15A&16
Jens Johansen........................... 26-07-1787 E745 16 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 25-12-1787 E849 12A LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen Bødker.................... 23-06-1788 E760 60 DIV  
DOM AT BETALE AUKTIONSKØBESUM 163 RIGSDALER
Jens Johansen Bødker.................... 23-06-1788 E761 --- DIV  
DOM AT BETALE:AUKTIONS-,JORDLEJE- OG
Jens Johansen........................... 16-12-1788 E762 60 KØBER 
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 18-12-1788 E859 60 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 24-12-1789 E873 16 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 01-01-1790 E769 12A SÆLGER
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 04-01-1790 E792 64 SÆLGER
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 11-01-1790 E878 64A LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 09-06-1791 E893 60 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 09-06-1791 E892 16 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 10-04-1792 E909 --- LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 11-12-1792 E988 --- LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 27-12-1792 E910 --- LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen Bødkers................... 13-04-1793 E796 16 SÆLGER
FALLITBO I PRÆSTØ
Jens Johansen Bødkers................... 13-04-1793 E797 60 SÆLGER
FALLITBO I PRÆSTØ
Jens Johansen Bødkers................... 11-06-1793 E799 64A SÆLGER
FALLITBO I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 22-06-1793 H069 --- SKIFTE
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johannesen Bødkers................. 09-08-1793 E807 64 SÆLGER
FALLITBO I PRÆSTØ
Jens Johansen Bødker.................... 12-09-1793 E922 60 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 12-09-1793 E808 60 KØBER 
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 30-12-1793 E924 --- LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 08-05-1795 E939 59 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 15-04-1796 E961 33 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Jens Johansen........................... 15-04-1796 E830 34 KØBER 
BØDKER I PRÆSTØ
salig Jens Johansen..................... 27-10-1797 H096 --- SKIFTE
BØDKER

515 Oluf Rasmussen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Oluf Rasmussen.......................... 13-06-1757 C006 --- DIV  
HER I BYEN FOREVISTE PAS OG RIGTIGHED
Olle Rasmussen.......................... 11-09-1758 C023 --- DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ EN DEL
Oluf Rasmussen.......................... 16-07-1759 E326 67 KØBER 
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Oluf Rasmussen.......................... 19-11-1760 E339 66 LÅNTAG
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Oluf Rasmussen.......................... 14-02-1761 L392 67 DIV  
FORHUS 9FAG 8,5 ALEN DYBT MED SKORSTEN MEN
Oluf Rasmussen.......................... 14-02-1761 L391 66 DIV  
FORHUS 10FAG 12,5 ALEN DYBT SMUKKE VÆRELSER VED
Ole Rasmussen........................... 11-12-1761 E353 07 LÅNTAG
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Ole Rasmussen........................... 11-12-1761 E352 07 KØBER 
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Ole Rasmussen........................... 17-12-1761 E350 66 SÆLGER
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Ole Rasmussen........................... 10-01-1764 E404 67 LÅNTAG
KIØB-OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Ole Rasmussen........................... 01-05-1767 K021 07 DIV  
BETALER 1MK 8SK= 24SKILLING I JORD-
Ole Rasmussen........................... 06-11-1769 E459 --- DIV  
LADER TINGLYSE EN
Ole Rasmussen........................... 31-01-1770 E468 67 SÆLGER
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Ole Rasmussen........................... 31-01-1770 E469 67 LÅNGIV
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Ole Rasmussen........................... 01-06-1770 E488 63 KØBER 
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Ole Rasmussen........................... 16-12-1771 E482 08 KØBER 
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Ole Rasmussen........................... 11-03-1774 E524 02 KØBER 
KIØB HANDELSMAND I PRÆSTØ
Ole Rasmussen........................... 18-06-1774 E529 02 SÆLGER
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Olle Rasmussen.......................... 05-08-1778 E598 32 KØBER 
Ole Rasmussen........................... 09-11-1778 C158 --- DIV  
BORGERSKAB SOM KØBMAND
Olle Rasmussen.......................... 21-12-1778 E595 33 LÅNTAG
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Olle Rasmussen.......................... 21-12-1778 E592 07 SÆLGER
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Olle Rasmussen.......................... 21-12-1778 E594 33 KØBER 
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Olle Rasmussen.......................... 12-06-1779 E600 34 KØBER 
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Olle Rasmussen.......................... 20-06-1779 E603 34 LÅNTAG
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
salig Ole Rasmussen..................... 18-08-1781 H012 --- SKIFTE
KØBMAND

516 Mathias Pettersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mathias Pettersen....................... 18-03-1760 E331 --- LÅNTAG
SKRÆDDER I PRÆSTØ

517 Oluf Bruun

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Oluf Bruun.............................. 17-05-1760 E366 47 KØBER 
CANCELLIASSESSOR OG BIRKEDOMMER I PRÆSTØ
Oluf Bruun.............................. 12-02-1761 L366 48 DIV  
TILLEJE HOS KIØBMAND MONSIEUR JOHAN
Oluf Bruun.............................. 12-02-1761 L364 47 DIV  
ASSESSOR OG BIRKEDOMMER
Justitsraad Bruun....................... 20-07-1763 C071 --- DIV  
SOM ER BYFOGED I KØBENHAVN, GØR

518 Monsieur Alsing

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Monsieur Alsing......................... 21-05-1757 L229 33 DIV  
HAVDE TJENT SOM PRÆCEPTOR FOR FRU

519 Velb Frue salig Oberstløjtnantinde Kardorffs

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Velb Frue salig Oberstløjtnantinde Kardo 09-05-1757 C003 --- DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ EN DEL MØBLER
salig Oberstløjtnant Kardorffs Enke..... 21-05-1757 L228   DIV  
SOM ER I MEKLENBURG. OM HENDES GODS

520 Engelbret Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Engelbret Hansen........................ 04-06-1738 C027 29 LÅNTAG
TOLDER I PRÆSTØ
Engelbreth Hansen....................... 23-10-1743 R433 29 DIV  
TOLDER
Engelbret Hansen........................ 21-05-1757 L212 29 DIV  
FORHUS 11FAG
salig Engelbret Hansen.................. 28-07-1760 G054 --- SKIFTE
TOLDER I PRÆSTØ

521 Ingeborg Volsach

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Ingeborg Volsach........................ 23-10-1743 R429 31 DIV  
JOMFRUE
Ingeborg Kierstine Folsak............... 21-05-1757 L210 31 DIV  
SØSTER TIL ETATSRÅD FOLSAK I JYLLAND
salig Ingeborg Folsak................... 19-11-1773 C132 --- DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ HENDES

522 Maren Willumsdatter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Maren Willumsdatter..................... 21-05-1757 L209 31 DIV  
TJENESTEPIGE HOS BYSKRIVEREN

523 Margarethe Kierk

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Margarethe Kierk........................ 21-05-1757 L208 31 DIV  
HAR HAFT BOHAVE STÅENDE HOS WILLUM

524 Hendrich Møller

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hendrich Møller......................... 21-05-1757 L203 34 DIV  
AFTAKKET RYTTER, BOR TIL LEJE I

525 Mads Geede

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mads Geede.............................. 05-02-1761 L305 03 DIV  
BOR TIL LEJE HOS HANS SVAN

526 Lars Nielsen Steensætter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lars Nielsen Steensætter................ 05-02-1761 L310 06 DIV  
BOR TIL LEJE HOS JEP JENSEN
Lars Nielsen............................ 20-04-1767 C087 --- DIV  
BORGERSKAB SOM BROLÆGGER

527 Oluf Hansen Svan

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Oluf Hansen Svan........................ 17-09-1759 C035 --- DIV  
HAR VIST PAS OG RIGTIGHED OM SIN LÆRE
Oluf Hansen Svan........................ 23-06-1760 E336 14 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Oluf Hansen Svan........................ 23-06-1760 E335 14 KØBER 
BØDKER I PRÆSTØ
Oluf Hansen Svan........................ 06-02-1761 L318 14 DIV  
FORHUS 6 FAG 11 ALEN DYBT
Oluf Hansen Svan........................ 11-06-1768 E446 04 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Ole Hansen Svan......................... 11-06-1768 E444 14 SÆLGER
BØDKER I PRÆSTØ
Ole Hansen Svan......................... 11-06-1768 E445 04 KØBER 
BØDKER I PRÆSTØ
Ole Hansen Svan......................... 11-12-1768 E452 04 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Ole Hansen Svan......................... 11-12-1769 E463 06 SÆLGER
BØDKER I PRÆSTØ
Ole Hansen Svan......................... 10-06-1775 E560 04 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Ole Hansen Svand........................ 23-06-1775 E562 15A LÅNGIV
BAGER I PRÆSTØ
Ole Hansen Svan......................... 03-07-1775 E558 56 LÅNGIV
BAGER I PRÆSTØ
Ole Svan................................ 11-06-1777 E577 47 LÅNGIV
BØDKER I PRÆSTØ
Olle Hansen Svan........................ 20-12-1779 E607 02 LÅNGIV
MESTER I PRÆSTØ
Ole Hansen Svan......................... 13-06-1780 E617 15A LÅNGIV
BØDKER I PRÆSTØ
Ole Hansen Svan......................... 01-07-1787 P007 04 DIV  
50ÅR MATR.4
Ole Hansen Svan......................... 27-11-1788 E857 04 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
salig Ole Hansen Svane.................. 15-11-1794 H074 --- SKIFTE
BØDKER
salig Ole Hansen Svan................... 18-03-1795 E817 04 SÆLGER
BØDKER I PRÆSTØ

528 Apollone Hendrichsdt salig Peder Johansens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Apollone Hendrichsdt salig Peder Johanse 03-07-1740 N009 16 SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ
Apelone Hendrichsdt salig Jørgen Jensens 06-02-1761 L321 16 DIV  
FORHUS 6 FAG KVIST 2 FAG 11 ALEN DYBT

529 Hans Espensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Espensen........................... 24-11-1760 C046   DIV  
BORGERSKAB SOM SKIPPER
Hans Espensen........................... 07-02-1761 L323 18 DIV  
FORHUS 9 FAG 9,5 ALEN DYBT
Hans Espensen........................... 16-06-1762 E361 68 LÅNTAG
EIER AF VEJRMØLLEN I PRÆSTØ
Hans Espensen........................... 16-06-1762 E360 73A LÅNTAG
EIER AF VEJRMØLLEN I PRÆSTØ
Hans Espensen........................... 16-06-1762 E359 68 KØBER 
SKIPPER I PRÆSTØ
Hans Espensen........................... 16-06-1762 E358 73A KØBER 
SKIPPER
Hans Espensen........................... 12-03-1768 E435 68 LÅNTAG
VEJRMØLLER I PRÆSTØ
Hans Espensen........................... 22-08-1768 C099 18 DIV  
AFLYSER OBLIGATION AF 22/9 1756 UDG AF
Hans Esbensen........................... 10-12-1768 E451 68 LÅNTAG
VEJRMØLLER I PRÆSTØ
Hans Espensen........................... 10-12-1768 E450 73A LÅNTAG
VEJRMØLLER I PRÆSTØ
Hans Espensen........................... 22-01-1771 E478 18 LÅNTAG
VEJRMØLLER I PRÆSTØ
Hans Espensen........................... 16-12-1771 E484 18 SÆLGER
VEJRMØLLER I PRÆSTØ
Hans Espensen........................... 10-06-1773 E514 73A LÅNTAG
EJER TIL VEJRMØLLEN I PRÆSTØ
Hans Espensen........................... 10-06-1773 E515 68 LÅNTAG
EJER TIL VEJRMØLLEN I PRÆSTØ
Hans Espensen........................... 13-10-1781 E648 73A SÆLGER
EJER AF VEJRMØLLEN I PRÆSTØ
Hans Espensen........................... 01-07-1787 P089 68 DIV  
59ÅR MATRICUL NR. 74
salig Hans Espensen..................... 21-01-1791 H059 --- SKIFTE
MØLLER
Juditte Holm salig Hans Espensens....... 25-06-1791 E784 73A SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ
Juditte Holm salig Hans Espensens....... 25-06-1791 E785 68 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ

530 Hans Hansen Matros

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Hansen Matros...................... 07-02-1761 L328 20 DIV  
BOR TIL LEJE HOS SKIPPER PEDER

531 Snedker Rohde

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Snedker Rohde........................... 07-02-1761 L334 23 DIV  
BOR TIL LEJE HOS CONFERENTZRAAD

532 Madame Gedske Fogh salig Tolder Engelb Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame Gedske Fogh salig Tolder Engelb H 07-02-1761 L340 29 DIV  
FORHUS 11 FAG 12,5 ALEN DYBT MED SMUKKE VÆRELSER
Gedske Fogh salig Engelbret Hansens..... 11-06-1764 E385 29 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ
Madame Gesche Fogh salig Engelbret Hanse 11-06-1764 E386 29 LÅNGIV
ENKE I PRÆSTØ

533 Sophie Hedevig salig Ziemmers

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Sophie Hedevig salig Ziemmers........... 09-02-1761 L342 30 DIV  
BOR TIL LEJE HOS IB PETTERSEN OG KROG

534 Karen Andersdatter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Karen Andersdatter...................... 09-02-1761 L349 35 DIV  
BOR TIL LEJE I MATHIAS JØRGENSENS
salig Karen Andersdatter................ 29-02-1768 G085 --- SKIFTE
UGIFT PIGE? I PRÆSTØ

535 Peder Frank

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Frank............................. 02-05-1757 C002 --- DIV  
BETJENER RETTEN I HANS PRINCIPAL
Peder Frank............................. 17-03-1764 G068 --- DIV  
NÆVNES I SKIFTET EFTER FREDELUND AT
salig Peter Frank....................... 26-10-1771 G091 --- SKIFTE
CONSUMPTIONSBETJENT I PRÆSTØ
salig Sophie Kunkel salig Peder Franks.. 28-02-1787 H046 --- SKIFTE
ENKE I PRÆSTØ

536 Niels Christian Skrædder

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Christian Skrædder................ 11-06-1757 C005 --- DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ EN DEL AF

537 Øllegaard Aarebye salig Niels Hellegaards

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Øllegaard Aarebye salig Niels Hellegaard 01-02-1757 C007 12 KØBER 
ENKE NU BOENDE I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED

538 Jens Giørup

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Giørup............................. 08-11-1756 C008   LÅNTAG
PROKURATOR I PRÆSTØ

539 Morten Fisker

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Morten Fisker........................... 26-08-1757 C009 --- DIV  
AUKTIONSTILLYSNING HOS HANS SVAN PÅ

541 Jochum Hansen Snedker

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jochum Hansen Snedker................... 09-01-1758 C012 --- DIV  
SØN AF HANS JØRGENSEN SNEDKER
Jochum Hansen Snedker................... 10-07-1758 C017 --- DIV  
BORGERSKAB SOM SNEDKER
Jochum Hansen Snedker................... 10-02-1761 L356 42 DIV  
FORHUS 9 FAG 10 ALEN DYBT
Jochum Hansen Snedker................... 18-05-1771 C121   DIV  
UDMELDES SAMMEN MURMESTER JOHAN

542 Jørgen Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Hansen........................... 10-07-1758 C020 --- DIV  
BORGERSKAB SOM SKOMAGER
Jørgen Hansen Skoemager................. 12-02-1761 L367 49 DIV  
FORHUS 7FAG 10,75 ALEN DYBT
salig Jørgen Hansen Hellesen............ 28-04-1781 H011 --- SKIFTE
SKOMAGER I PRÆSTØ

543 Peder Nielsen Holm

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Nielsen Holm...................... 10-07-1758 C021 --- DIV  
BORGERSKAB SOM SKOMAGER
Peder Nielsen Holm...................... 17-03-1760 E332 51 KØBER 
SKOMAGER I PRÆSTØ
Peder Nielsen Holm...................... 09-06-1760 E333 51 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Peder Nielsen Holm...................... 12-02-1761 L370 51 DIV  
SKOMAGER FORHUS 7FAG KVIST 7FAG 12,75 ALEN DYBT
Peder Nielsen Holm...................... 25-04-1763 E375 51 SÆLGER
SKOMAGER I PRÆSTØ
Peder Holm.............................. 05-11-1763 E381 32 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Peder Holm.............................. 18-12-1763 E380 32 KØBER 
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Peder Nielsen Holm...................... 04-06-1776 E568 32 SÆLGER
I PRÆSTØ

544 Thue Lyster

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Thue Lyster............................. 11-09-1758 C022 --- DIV  
BORGERSKAB SOM SKIPPER OG KØBMAND
Thue Lyster............................. 08-03-1768 E434 --- LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Tue Lyster.............................. 14-03-1768 C094 --- DIV  
HAR VÆRET STÆVNET FOR EN REGNING FRA

545 Peder Staal

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Staal............................. 14-05-1759 C028 --- DIV  
SOM FORHEN HAR VIST BYFOGEDEN SIT

546 Oluf Larsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Oluf Larsen............................. 14-05-1759 C029 --- DIV  
SOM FORHEN BYFOGEDEN PR, VANDT
Oluf Larsen Skomager.................... 09-07-1759 C031 --- DIV  
OPSIGER SIT

547 Rasmus Werdelin

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Rasmus Werdelin......................... 23-07-1759 C032 --- DIV  
SOM FORHEN HAR VIST PAS OG RIGTIGHED
Rasmus Werdelin......................... 24-03-1760 C040   DIV  
KAN IKKE ERNÆRE SIG SOM HATTEMAGER

548 Oluf Andersen Jelling

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Oluf Andersen Jelling................... 23-07-1759 C033 --- DIV  
BORGERSKAB SOM SKIPPER OG ANDEN TILLADELIG
Oluf Andersen Jelling................... 27-04-1761 C048   DIV  
SKIPPER I PRÆSTØ OPSAGDE SIT

549 Jens Pedersen i Nysø Hse

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Pedersen i Nysø Hse................ 17-03-1760 C039   DIV  
SOM FORHEN HAR VIST PAS OG RIGTIGHED OG LÆREBREV VANDT
Jens Pedersen Smed...................... 21-01-1763 E371 13 LÅNTAG
SMED I PRÆSTØ
Jens Pedersen........................... 21-01-1763 E373 13 KØBER 
SMED I PRÆSTØ

550 Hans Thomæsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Thomæsen........................... 17-03-1760 E332 51 SÆLGER
I PRÆSTØ
Hans Thomæsen........................... 12-02-1761 L379 59 DIV  
MATROS

551 Johannes Weyle

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johannes Weyle.......................... 16-06-1760 E338 36 LÅNGIV
PRÆST I KONGSTED SOGN BAARSE HERRED
Johannes Weyle.......................... 16-06-1760 E334 30 LÅNGIV
PRÆST I KONGSTED SOGN FAKSE HERRED
Johannes Weyle.......................... 15-06-1761 E346 30 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I KONGSTED SOGN FAKSE HERRED
Johannes Weyle.......................... 15-06-1761 E345 36 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I KONGSTED SOGN FAKSE HERRED
Johannes Weile.......................... 10-01-1763 E369 77B LÅNGIV
SOGNEPRÆST I KONGSTED SOGN FAKSE HERRED
Johannes Weyløe......................... 11-09-1765 E401 30 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I KONGSTED SOGN FAKSE HERRED

552 Svend Christian Haderup

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Svend Christian Haderup................. 05-08-1762 E503 DIV KØBER 
SORENSKRIVER OVER MOSS FOGDERIER I NORGE
Bolette Magdale Wiwild salig Sorenskrive 31-03-1778 E599 44 SÆLGER
ENKE I NORGE?

553 Carl Ulrichsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Carl Ulrichsen.......................... 22-03-1762 E357 68 KØBER 
BØDKER I PRÆSTØ
Carl Ulrich............................. 29-03-1762 C061   DIV  
SOM ER BØDKERSVEND VANDT
Carl Ulrich............................. 31-01-1769 E458 08 KØBER 
BØDKERSVEND I PRÆSTØ
Carl Ulrich............................. 29-11-1769 C112 --- DIV  
ARVEAFKALD EFTER HANS MOR SOM HAR
Carl Ulrich............................. 30-04-1770 C114   DIV  
BORGERSKAB SOM BØDKER
Carl Ulrich............................. 16-12-1771 E482 08 SÆLGER
BØDKER I PRÆSTØ
Carl Ulrich............................. 16-12-1771 E484 18 KØBER 
BØDKER I PRÆSTØ
Carl Ulrich............................. 26-12-1771 E485 18 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Carl Ulrich............................. 14-05-1774 G101 --- SKIFTE
BØDKER I PRÆSTØ
Carl Ulrich............................. 04-07-1774 C138 --- SLÆGT 
BØDKER I PRÆSTØ
Carl Uldrich............................ 11-12-1774 E543 18 LÅNTAG
BØDKER I PRÆSTØ
Carl Uldrich............................ 28-12-1775 E576 10 SÆLGER
BØDKER I PRÆSTØ
Carl Uldrich Bødker..................... 29-01-1781 C171 --- DIV  
VIL FLYTTE VÆK OG OPSIGER SIT
Carl Uldrich............................ 11-06-1781 E641 18 SÆLGER
BØDKER PÅ HR.GENERALLAND-

554 Olug Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Olug Pedersen........................... 11-03-1762 E356 --- LÅNGIV
BOENDE I STRANDHOVED I HYLLEHOLT SOGN FAKSE HERRED
Ole Pedersen............................ 18-12-1762 E367 77A LÅNGIV
GÅRDMAND I STRANDHOVED I HYLLEHOLT SOGN FAKSE HERRED (FAKSE SG)
Ole Pedersen............................ 22-02-1771 E479 77A KØBER 
GAARDMAND I STRANDHOVED I HYLLEHOLT SOGN FAKSE HERRED
Ole Pedersen............................ 02-12-1773 E517 77A SÆLGER
BOENDE I STRANDHOVED I HYLLEHOLT SOGN FAKSE HERRED
Ole Pedersen............................ 02-12-1773 E518 77A LÅNGIV
BOENDE I STRANDHOVET I HYLLEHOLT SOGN FAKSE HERRED
Ole Pedersen............................ 01-10-1787 K013 --- SKIFTE
GÅRDMAND I STRANDHOVED,FAKSE

555 Diderich Sigemunt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Diderich Sigemunt....................... 01-02-1762 E355 12 LÅNGIV
TØMMERMESTER PÅ BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
Diderich Sigemundt...................... 10-01-1763 E370 12 LÅNGIV
TØMMERMESTER VED BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
Diderich Siegemundt..................... 11-06-1766 E408 12A SÆLGER
TØMMERMAND VED BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
Diderich Siegemundt..................... 11-06-1766 E410 12B SÆLGER
TØMMERMAND VED BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
Diderich Sigemundt...................... 22-02-1767 E428 64 LÅNGIV
TØMMERMAND VED BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
Diderich Sigemundt...................... 11-06-1768 E441 22 LÅNGIV
TØMMERMESTER PÅ BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
Diderich Sigemundt...................... 10-12-1768 E456 31 LÅNGIV
TØMMERMESTER VED BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
Diderich Sigemundt...................... 10-12-1768 E450 73A LÅNGIV
TØMMERMESTER VED BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
Diderich Sigemundt...................... 10-12-1768 E451 68 LÅNGIV
TØMMERMESTER VED BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
Diderich Sigemundt...................... 22-01-1771 E478 18 LÅNGIV
TØMMERMESTER VED BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
Diderich ).............................. 03-02-1772 E487 41 LÅNGIV
TØMMERMESTER PAA BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
Diderich Sigemundt...................... 11-12-1772 E497 28 LÅNGIV
TØMMERMESTER VED BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
Diderich Siegemundt..................... 10-06-1773 E514 73A LÅNGIV
TØMMERMANDSMESTER VED BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
Diderich Siegemundt..................... 10-06-1773 E515 68 LÅNGIV
TØMMERMESTER VED BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
Didrich Sigismundt...................... 11-12-1778 E591 28 LÅNGIV
TØMMERMAND VED BREGENTVED I HASLEV SOGN RINGSTED HERRED
Diderich Siegemundt..................... 20-06-1779 E603 34 LÅNGIV
MØLLER
Diderich Sigismund...................... 10-06-1782 E658 32 LÅNGIV
MESTER PÅ ENNEGAARDE MØLLE I SKIBBINGE SOGN BAARSE HERRED
Diderich Sigismund...................... 07-10-1782 E663 66 LÅNGIV
MESTER PÅ RAUNEMØLLEN VED ENDEGD I I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
Diderich Sigismund...................... 16-12-1782 E667 34 LÅNGIV
TØMMERMESTER PÅ RAUNEMØLLEN I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
Diderich Sigismund...................... 21-12-1782 E670 48 LÅNGIV
MØLLER? I RAVNEMØLLEN I ENDEGDE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
Diderich Sigismund...................... 02-01-1784 E693 34 LÅNGIV
BOENDE PÅ RAVNEMØLLEN VED ENDEGADE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
Didrich Sigismund....................... 10-01-1784 E694 56 LÅNGIV
MØLLER PÅ ENNEGAARDS MØLLE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
Didrich Sigismund....................... 16-01-1784 E697 66 LÅNGIV
TØMMERMESTER PÅ RAVNEMØLLEN I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
Diderich Sigismundt..................... 11-12-1784 E706 73 LÅNGIV
MESTER PÅ ENNEGÅRDE MØLLE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
Didrich Siegismundt..................... 11-06-1786 E726 28 LÅNGIV
TØMMERMESTER I ENNEGAARDE MØLLE
Didrich Siegismundt..................... 17-06-1786 E732 34 LÅNGIV
MØLLER I RAVNEMØLLEN I ENNEGDE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
Madame Anne Linde salig Siegismunds..... 11-08-1787 E747 05 LÅNGIV
ENKE I ENNEGAARDE MØLLE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED

556 Rasmus Esch

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Rasmus Esch............................. 11-12-1761 E351 66 LÅNTAG
KGL MAY TOLDER I PRÆSTØ
Rasmus Esch............................. 17-12-1761 E350 66 KØBER 
TOLDER I PRÆSTØ
salig Rasmus Esch....................... 23-09-1765 G076   DIV  
ENKEN FÅR KGL BEVILLING TIL AT

557 Anne Dorothea Smit salig Justitsråd von Munthe af

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anne Dorothea Smit salig Justitsråd von 02-01-1761 E342 58 KØBER 
ENKE PÅ BÆKKESKOV
Anne Dorothea Smit salig Justitsråd von 12-02-1761 L377 58 DIV  
FORHUS 21FAG 11,5 ALEN DYBT KÆLDER 4FAG GIPSEDE
Anne Dorothea Smit salig Justitsråd von 19-12-1761 E348 58A KØBER 
ENKE I PRÆSTØ
Velbaarne Frue salig Justitsraadinde von 10-06-1765 E399 74 KØBER 
ENKE I PRÆSTØ
Madame A.D.sl von Munthe af Morgenstjern 10-11-1770 E477   DIV  
HAR BLANDT MANGE ANDRE CAUTIONERET
Helene Elisabeth Munthe Morgenstjerne... 01-07-1787 P069 58 DIV  
54ÅR
Helena Elisabeth von Munthe af Morgenstj 11-06-1796 E831 58 SÆLGER
CONVENTUALINDE AF GISSELFELDTS I Ø.BROBY SOGN RINGSTED HERRED
Helene Elisabeth von Munthe af Morgenstj 11-06-1796 E963 58 LÅNGIV
FRØKEN PÅ GISSELFELDT I ØSTER BROBY SOGN RINGSTED HERRED

558 Hans Danielsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Danielsen.......................... 23-10-1743 R370 60 DIV  
DAGLEJER
Hans Danielsen.......................... 12-01-1761 C047   DIV  
OPSIGER SIT
Hans Danielsen.......................... 12-02-1761 L382 60 DIV  
BOR TILLEJE HOS KIØBMAND MONSIEUR JOHAN
salig Hans Danielsen.................... 26-05-1763 G063 --- SKIFTE
ARBEJDSKARL

559 Thomas Jensen Sorterup

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Thomas Jensen Sorterup.................. 10-08-1761 C050   DIV  
SOM ER VINTAPPERDRENG I KØBENHAVN

560 Jens Balling

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Balling............................ 21-12-1761 C051   DIV  
SOM ER DEGN I ROHOLTE GIVER

561 Jørgen Koefod

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Koefod........................... 14-02-1761 L399 72 DIV  
FORHUS 12FAG 9 ALEN DYBT INDRETTET TIL 4 BE-
Jørgen Koefod........................... 11-01-1762 C052 72 DIV  
FRA TAPPENØYE VILDBANEHUUS MØDER MED
Jørgen Koefoed.......................... 06-05-1763 C096 72 DIV  
FORSKRIVNING AT VILLE INDTRÆDE I PEDER
Jørgen Koefod........................... 13-06-1768 E442 72 SÆLGER
PORTNER I TAPPERNØJE VILDTBANEHUS I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Jørgen Koefod........................... 20-06-1774 E530 02 LÅNGIV
I TAPPERNØJE PRIV VÆRTSHUS I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Jørgen Koefod........................... 11-12-1783 E691 11B LÅNGIV
.... TAPPERNØJE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED

562 Andreas Stilling

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Andreas Stilling........................ 15-02-1762 C053   DIV  
SOM ER MAHLER-SVEND,NU I RIGA,

563 salig Povel Lauridtzen Skreder

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
salig Povel Lauridtzen Skreder.......... 12-01-1702 A079   DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ EJENDOM BOLIG

564 Johan Willumsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Willumsen......................... 29-03-1762 C058   DIV  
SOM ER MUUR-SVEND FIK
Johan Willumsen......................... 31-01-1763 C066 --- DIV  
SOM ER MURMESTER OPSIGER SIT
Johan Willumsen Holm.................... 22-02-1767 E428 64 LÅNTAG
MUURMESTER I PRÆSTØ
Johan Willumsen Holm.................... 26-02-1767 E426 64 KØBER 
MUURMESTER I PRÆSTØ
Johan Willumsen Holm.................... 26-02-1767 E427 63A KØBER 
MUURMESTER I PRÆSTØ
Johan Willumsen Holm.................... 05-10-1767 C091 --- DIV  
BORGERSKAB SOM MURMESTER
Johan Willumsen Holm.................... 11-06-1771 E481 64 LÅNTAG
MURMESTER I PRÆSTØ
Johan Willumsen Holm.................... 09-10-1780 E632 64 LÅNTAG
MUURMESTER I PRÆSTØ
salig Johan Willumsen Holm.............. 31-12-1782 E677 64 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
salig Johan Willumsne Holm.............. 18-11-1783 H023 --- SKIFTE
MUURMESTER I PRÆSTØ

565 Anders Weisman Skoemager

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anders Weisman Skoemager................ 12-02-1761 L376 57 DIV  
FORHUS 8FAG 12 ALEN DYBT
Anders Weismand......................... 29-03-1762 C060   DIV  
SOM HAR LÆRT SKOMAGERFROFESSIONEN OG
Anders Weismand......................... 01-05-1767 K020 57 DIV  
BETALER 2MK= 32SKILLING I JORDSKYLD
Anders Weisman.......................... 11-06-1782 E683 57 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Anders Weisman.......................... 11-08-1783 E686 --- SÆLGER
SKOMAGER I PRÆSTØ
Agnethe salig Anders Wejsmands.......... 10-06-1785 E715 57 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ
salig Anders Weismann................... 19-11-1785 H034 --- SKIFTE
SKOMAGER I PRÆSTØ
Agnete Wejsmand......................... 01-07-1787 P068 57 DIV  
53ÅR
Agnete Weismans......................... 01-02-1801 Q002 01 DIV  
67ÅR MATRICUL NR. 1

566 Anders Larsen Schuliin

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anders Larsen Schuliin.................. 11-12-1762 E372 53 LÅNGIV
CONDITIONERENDE PÅ ROSENLUND I FAKSE SOGN FAKSE HERRED
Andreas Schulin......................... 11-12-1769 E465 51 LÅNGIV
BOENDE I TAARNMARCHE MØLLE I FUIRENDAL SOGN ØSTER FLAKKEBJERG HERRED ?
Anders Schulin.......................... 11-06-1770 E475 74 LÅNGIV
BOENDE I RØDSTOFTE I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
Anders Schulin.......................... 12-12-1771 E486   LÅNGIV
I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Andreas Larsen Schulin.................. 29-06-1772 C125   DIV  
NÆVNES VED AFLYSNING AF OBLIGATION AF 11/12 1
Anders Schulin.......................... 26-01-1773 E508 56 LÅNGIV
I ALLERSLEV SOGN BAARSE HERRED
Anders Schulin.......................... 17-01-1774 C133   DIV  
BORGERSKAB SOM BAGER OG VÆRTSHUSHOLDER
Anders Scholin.......................... 23-07-1774 E538 50 KØBER 
I PRÆSTØ
Andreas Scolin.......................... 18-12-1775 E671 911 LÅNGIV
I PRÆSTØ
Schulin................................. 01-03-1777 E575 55 LÅNGIV
BORGER I PRÆSTØ
Andreas Schulin......................... 17-01-1780 C163 --- DIV  
FIK BEVILGET AT UDVIDE SIT BESTÅENDE
Andreas Scholin......................... 24-06-1780 E624 48 LÅNGIV
I PRÆSTØ
Anders Scholin.......................... 11-06-1781 E642 18 LÅNGIV
I PRÆSTØ
Andreas Scholin......................... 19-06-1781 E644 77A LÅNGIV
BORGER I PRÆSTØ
Andreas Scholin......................... 11-06-1783 E682 17 LÅNGIV
BORGER I PRÆSTØ
Andreas Scholin......................... 11-06-1783 E680 10 LÅNGIV
BORGER I PRÆSTØ
Andreas Scholin......................... 20-12-1783 E689 16 LÅNGIV
BORGER I PRÆSTØ
Marg.El. salig Købmand Scholins......... 08-05-1784 H027 50 DIV  
FÅR KGL BEVILLING AT MÅTTE SIDDE I
Margarethe Elisabeth Schade salig Andrea 24-01-1785 H029 --- DIV  
FORETAGER SAMFRÆNDESKIFTE OG UDLODDER
Madame Margr.Elisabeth salig Schulins... 28-01-1785 E707 911 KØBER 
ENKE I PRÆSTØ

567 Jens Thomæsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Thomæsen........................... 18-04-1763 E374 05 LÅNGIV
GÅRDMAND I JONSHOVETS SMIDSTRUP I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Jens Thomæsen........................... 11-06-1772 E496 53 LÅNGIV
GAARDMAND I SMIDSTRUP I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Jens Thomæsen........................... 11-06-1774 E532 15A LÅNGIV
BONDE OG JORDBRUGER I SMIDSTRUP I SKIBBINGE SOGN BAARSEN HERRED
Jens Tommesen........................... 24-06-1775 E554 13 LÅNGIV
GAARDMAND I SMIDSTRUP I SKIBBINGE SOGN BAARSE HERRED

568 Johan Philip Kaas

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Philip Kaas....................... 05-04-1762 C063   DIV  
BORGERSKAB SOM SNEDKER
Johan Philip Kaas....................... 06-08-1766 G078 --- SKIFTE
SNEDKER
Johan Philip Kaas....................... 27-10-1766 E422 22 KØBER 
SNEDKER I PRÆSTØ
Johan Philip Kaas....................... 11-12-1766 E423 22 LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Johan Philip Kaas....................... 20-06-1768 E440 22 SÆLGER
SNEDKER I PRÆSTØ
Johan Philip Kaas....................... 12-12-1768 E449 --- LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ

569 Carl Zacharias Munk

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Carl Zacharias Munk..................... 05-04-1762 C064   DIV  
FORHEN BORGER I KØBENHAVN FIK
Carl Zacharias Munk..................... 13-06-1764 E392 45 KØBER 
PERUQUEMAGER I PRÆSTØ
Carl Zacharias Munk..................... 23-06-1764 E393 45 LÅNTAG
PERUQUEMAGER I PRÆSTØ
Carl Zacharias Munk..................... 11-06-1772 E492 45 LÅNTAG
PERUQUEMAGER I PRÆSTØ
Carl Zacharias Munch.................... 22-12-1774 E545 45 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Carl Zacharias Munch.................... 28-06-1775 E561 45 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Carl Zacharias Munch.................... 22-12-1777 C153 --- DIV  
OPSIGER SIT

570 Jens Jonsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Jonsen............................. 08-11-1762 C065   DIV  
SOM ER SKRÆDDERSVEND HAR VIST PAS OG RIGTIGHED OG LÆREBREV
Jens Joensen............................ 05-06-1766 E413 19 LÅNTAG
SKRÆDDER I PRÆSTØ
Jens Joensen............................ 05-07-1766 E412 19 KØBER 
SKRÆDDER I PRÆSTØ
Jens Joensen............................ 01-05-1767 K022 19 DIV  
BETALER 1 MK 8 SK= 24 SKILLING I JORD-
Jens Joensen............................ 17-12-1767 E433 --- LÅNTAG
SKRÆDDER I PRÆSTØ
Jens Joensen............................ 11-06-1771 E480 19 LÅNTAG
SKRÆDDER I PRÆSTØ
Jens Joensen............................ 11-12-1772 E498 19 LÅNTAG
SKRÆDDER I PRÆSTØ
Jens Joensen............................ 11-06-1781 E639 19 SÆLGER
SKRÆDDER I PRÆSTØ

571 Jens Krog

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Krog............................... 14-02-1761 L390 65 DIV  
BOR TILLEJE HOS SOGNEPRÆST ERIK COL-
Jens Krog............................... 11-12-1762 E368 76 KØBER 
I PRÆSTØ
Jens Krog............................... 09-05-1763 C068 --- DIV  
STÆVNES FOR VEXELOBLIGATION UDG TIL
Jens Hansen Krog........................ 19-03-1764 E387 36 SÆLGER
I PRÆSTØ
Jens Hansen Krog........................ 19-03-1764 E388 30 SÆLGER
I PRÆSTØ
Jens Krog Farver........................ 02-10-1764 L410 76 DIV  
FORHUS 14 FAG 10 ALEN DYBT VÆRELSER O^ KRAMBOD
Jens Krog............................... 10-09-1765 C079 --- DIV  
SOM ER FARVER:
Jens Krog............................... 13-12-1766 C086 --- DIV  
FARVER I PRÆSTØ
Jens Krog............................... 13-12-1766 G081 --- SKIFTE
FARVER

572 Erich Esbornsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Erich Esbornsen......................... 16-03-1761 E343 905 KØBER 
SKIPPER I DRAGØR

573 Hans Hansen Kallehauge

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Hansen Kallehauge.................. 29-03-1762 C059 --- DIV  
SOM HAR LÆRT SKOMAGERPROFESSIONEN OG
Hans Hansen Kallehauge.................. 11-12-1762 E376 51 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Hans Hansen Kallehauge.................. 25-04-1763 E375 51 KØBER 
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Hans Hansen Kallehauge.................. 11-12-1769 E465 51 LÅNTAG
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Hans Hansen Kallehauge.................. 11-06-1772 E491 --- DIV  
NÆVNER HENRIK HANSEN KALLEHAUGE SOM
Hans Hansen Kallehauge.................. 11-06-1772 E490 51 LÅNTAG
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Hans Hansen Kallehauge.................. 02-01-1773 E500 69 KØBER 
SKOMAGER I PRÆSTØ
Hans Hansen Kallehauge.................. 11-06-1786 E721 51 LÅNTAG
SKOMAGERMESTER
Hans Kallehauge......................... 01-07-1787 P058 51 DIV  
59 ÅR MATRICUL NR. 55
Hans Hansen Kallehauge.................. 22-06-1788 E848 51 LÅNTAG
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Hans Kallehauge......................... 20-01-1795 E934 51 LÅNTAG
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ

574 Ephraim Schumacher

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Ephraim Schumacher...................... 11-12-1762 E376 51 LÅNGIV
BOENDE I RØDTOFTE BY I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
Madame salig Schumakers................. 11-06-1782 E683 57 LÅNGIV
ENKE I RØSTOFTE I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
Madame salig Schomagers................. 11-06-1785 E716 57 LÅNGIV
ENKE I VORDINGBORG
Madame salig Schumachers................ 11-06-1788 E899 57 LÅNGIV
ENKE I VORDINGBORG

575 Bartel Herman Grubbe

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Bartel Herman Grubbe.................... 12-02-1761 L361 45 DIV  
CAPELLAN HER I PRÆSTØ

576 Johannes Clod

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johannes Clod........................... 12-02-1761 L359 45 DIV  
TYDSK PRÆST VED VEMMETOFTE KLOSTER
Johannes Clod........................... 13-06-1764 E392 45 SÆLGER
TYSK PRÆST PÅ VEMMETOFTE I VEMMETOFTE SOGN FAKSE HERRED
Johannes Clod........................... 13-06-1764 E391 45 KØBER 
TYSK PRÆST VED VEMMETOFTE I VEMMETOFTE SOGN FAKSE HERRED

577 Ellen Hansdatter Pommergaard

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Ellen Hansdatter Pommergaard............ 29-10-1722 M079 --- SLÆGT 
Elin Hansdatter Pommergaard............. 10-02-1761 L354 40 DIV  
ENKE EFTER SALIG HANS HENDRICHSEN
Ellen salig Hans Hendriksen Kallehauge.. 01-03-1773 E509 40 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ
Ellen salig Hans Kallehauges............ 22-06-1778 E585 40 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ

578 Jon Magnus

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jon Magnus.............................. 14-02-1761 L400 72 DIV  
BOR TILLEJE HOS JØRGEN KOEFOD DER
salig Joen Magnus....................... 26-05-1763 G061 --- SKIFTE
AFSKEEDIGET RYTTER I PRÆSTØ

579 Hans Rasmussen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Rasmussen.......................... 23-10-1743 R373   DIV  
GLARMESTER
Hans Glarmæster......................... 19-11-1749 R510   DIV  
GLARMESTER?
Hans Rasmussen Glarmester............... 14-02-1761 L397 70 DIV  
BOR TILLEJE HOS MADAME ELSE CATHARINE
salig Hans Rasmussen Paaske (Iflg Kb)... 21-07-1764 G070 --- SKIFTE
GLARMESTER

580 Johan Norren

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Norren............................ 14-02-1761 L387 63 DIV  
VÆGTER
Johan Nohrn............................. 25-05-1773 G096 --- SKIFTE
VÆGTER I PRÆSTØ

581 Mathias Lahmand Skoemager

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mathias Lahmand Skoemager............... 14-02-1761 L384 61 DIV  
FORHUS 6FAG 10,75 ALEN DYBT LUDE 3FAG
Mathias Lahmand......................... 23-06-1763 G066 61 SLÆGT 
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Mathias Wilhelm Lahmand................. 02-01-1764 E991 61 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Mathias Lahman.......................... 10-12-1774 E544 61 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
salig Mathias Lahman.................... 31-12-1785 E717 61 SÆLGER
SKOMAGER I PRÆSTØ
salig Mathias Ludolph Lahman............ 02-06-1786 H039 --- SKIFTE
SKOMAGER I PRÆSTØ
salig Margrethe salig Math Laugmands.... 10-09-1798 H100 --- SKIFTE
ENKE I FATTIGHUSET

582 Madame salig Nørgaards

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame salig Nørgaards.................. 12-02-1761 L383 60 DIV  
BOR TILLEJE HOS KIØBMAND MONSIEUR JOHAN

583 Johannes Ryde

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johannes Ryde........................... 12-02-1761 L381 60 DIV  
BOR TILLEJE HOS KIØBMAND MONSIEUR JOHAN
Johannes Ryde........................... 11-12-1769 E464 06 LÅNTAG
I PRÆSTØ
Johannes Ryde........................... 11-12-1769 E463 06 KØBER 
I PRÆSTØ
Anne Marie salig Rydes.................. 04-02-1778 E583 --- SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ
salig Johannes Ryde..................... 28-02-1787 H045 --- SKIFTE
VAGTMESTER (FHV) I PRÆSTØ
Ane Marie Rydes......................... 01-07-1787 P008 06 DIV  
58ÅR MATR.6

584 Karen og Maria Olsdaatter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Karen og Maria Olsdaatter............... 12-02-1761 L373 54 DIV  
FORHUS 4FAG 9,5AD
Marie Catharine Olsdatter og Karen Olsda 30-04-1768 E436 54 SÆLGER
DØTRE AF SALIG OLUF PRÆSTØE I PRÆSTØ
Væverske Johannes Rydes Enke............ 02-03-1801 L506 06 DIV  
FORHUS 6FAG MATRICUL NR. 6

585 Jacob Springmand

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jacob Springmand........................ 23-10-1743 R446   DIV  
AFTAKKET SOLDAT
Jacob Springmand........................ 12-02-1761 L368 46 DIV  
BOR TILLEJE HOS MONSIEUR BØRGE JACOBSEN
salig Jacob Springmand.................. 15-12-1770 G089 --- SKIFTE
FORRIGE SOLDAT (IFLG KB) I PRÆSTØ
salig Maren Springmans salig Mathias Næb 30-11-1782 H018 --- SKIFTE
ENKE I PRÆSTØ

586 Ib Pettersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Ib Pettersen............................ 23-11-1763 E389 35 KØBER 
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Ib Pettersen............................ 19-03-1764 E388 30 KØBER 
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Ib Pettersen............................ 19-03-1764 E387 36 KØBER 
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Ib Pettersen............................ 18-06-1764 E390 36 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Ib Pettersen............................ 11-09-1765 E401 30 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Ib Pettersen............................ 01-05-1767 K019 36 DIV  
JORDSKYLD TIL KIRKEN 1MK8SK IFØLGE
Ib Pettersen............................ 20-07-1770 C117 --- SLÆGT 
KØBMAND I PRÆSTØ
Ib Pettersen............................ 23-07-1770 E470 36 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Ib Pettersen............................ 23-07-1770 E471 30 LÅNTAG
KØBMAND I PRÆSTØ
Ib Petersen............................. 11-06-1775 E556 31 LÅNTAG
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Ib Petersen............................. 21-06-1775 E555 31 KØBER 
KIØBMAND I PRÆSTØ
Ib Petersen............................. 02-03-1776 C155 --- DIV  
DØMMES TIL AT BETALE VEXELOBLIGA-
Ib Petersen............................. 14-11-1777 E580 913 SÆLGER
KIØBMAND I PRÆSTØ
Ib Petersen............................. 28-07-1778 C156 36 DIV  
AUKTIONSTILLYSNING OVER HANS 3DE
Ib Petersen............................. 18-12-1778 E588 31 SÆLGER
KIØBMAND I PRÆSTØ
salig Ib Petersen....................... 09-11-1779 I002   DIV  
AUKT OVER HANS OG MODERENS EFTERLAD.
salig Ib Petersen....................... 20-12-1782 H025 --- SKIFTE
KØBMAND I PRÆSTØ
salig Ib Petersen....................... 31-01-1785 E709 36 SÆLGER
KØBMAND I PRÆSTØ

587 Peder Wymb

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Wymb.............................. 18-06-1764 E390 36 LÅNGIV
BIRKESKRIVER PÅ TUREBYHOLM I TUREBY SOGN FAKSE HERRED

588 Andreas Badstuber

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Andreas Badstuber....................... 26-09-1763 C074 --- DIV  
FREMLÆGGER BESTALLING SOM BYFOGED OG
Andreas Badstuber....................... 11-06-1764 E386 29 LÅNTAG
BIRKEDOMMER OG BYFOGED I PRÆSTØ
Andreas Badstuber....................... 11-06-1764 E385 29 KØBER 
BIRKEDOMMER VED VORD.& BYFOGED I PRÆSTØ
Andreas Badstuber....................... 31-12-1785 E717 61 KØBER 
CANCELLIRAAD OG BIRKEDOMMER I PRÆSTØ
Andreas Badstuber....................... 20-05-1786 E725 28 KØBER 
CANCELLIRAAD OG BIRKEDOMMER I PRÆSTØ
Andreas Badstuber....................... 11-06-1786 E726 28 LÅNTAG
CANCELLIRAAD I PRÆSTØ
Andreas Badstuber....................... 11-06-1786 E730 29 LÅNTAG
CANCELLIRAAD I PRÆSTØ
Andreas Badstuber....................... 01-07-1787 P034 28 DIV  
60ÅR MATRICUL NR. 29&30 EJENDOM NR 28&29
Andreas Badstuber....................... 08-10-1788 E853 29 LÅNTAG
CALCELLIRAAD OG BIRKEDOMMER I PRÆSTØ
Andreas Badstuber....................... 08-10-1788 E854 61 LÅNTAG
CANCELLIRAAD OG BIRKEDOMMER I PRÆSTØ
Andreas Badstuber....................... 12-12-1788 E860 28 LÅNTAG
CANCELLIRAAD OG BIRKEDOMMER I PRÆSTØ
Hr.Cancelliraad Badstyber............... 04-03-1801 L530 29 DIV  
FORHUS 11FAG MATRICUL NR. 30
Hr. Cancelliraad Badstyber.............. 04-03-1801 L529 28 DIV  
FORHUS 9FAG LUDE 4FAG MATRICUL NR. 29

589 Jan Friderich Busk i Rødtofte

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jan Friderich Busk i Rødtofte........... 29-08-1763 E379 77B LÅNGIV
I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
Jens Olsen.............................. 12-12-1783 E692 64 LÅNGIV
GAARDFÆSTER I BAARSE SOGN BAARSE HERRED

590 Petter Clausen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Petter Clausen.......................... 20-04-1767 C088 --- DIV  
BORGERSKAB SOM BAGER OG VÆRTSHUSHOLDER
Petter Clausen.......................... 13-09-1773 C130 --- SLÆGT 
BAGER I PRÆSTØ
Maren Hansdatter Kallehauge............. 13-09-1773 C130 --- SLÆGT 
HUSTRU I PRÆSTØ
Peter Clausen........................... 11-06-1778 E584 40 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Peter Clausen........................... 22-06-1778 E585 40 KØBER 
BAGER I PRÆSTØ
Peter Clausen........................... 01-07-1787 P047 40 DIV  
50ÅR MATRICUL NR. 44
Peter Clausen........................... 11-06-1792 E989 40 LÅNTAG
BRÆNDEVINSBRÆNDER I PRÆSTØ
Peter Clausen........................... 05-03-1801 L543 40 DIV  
FORHUS 11FAG LUDE 3FAG

591 Friderich Conradt Nielsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Friderich Conradt Nielsen............... 11-06-1766 E411 12B LÅNTAG
HESTEMØLLER I PRÆSTØ
Friderich Conradt Nielsen............... 11-06-1766 E410 12B KØBER 
MØLLER I PRÆSTØ
Friderich Conrad Nielsen................ 27-10-1766 C085 --- DIV  
BORGERSKAB SOM MØLLER MED HESTEMØLLEN M.M.
Friderich Nielsen....................... 10-06-1768 C098 12B DIV  
HESTEMØLLEN M.M. ER JVF OPGØRELSE
Friderich Conrad Nielsen................ 06-05-1771 C122   DIV  
VIL FLYTTE FRA BYEN OG OPSIGER SIT
Friderich Conradt Nielsen............... 08-05-1771 E483 12B SÆLGER
I PRÆSTØ

592 Hans Nielsen Hugger

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Nielsen Hugger..................... 15-09-1766 C083 --- DIV  
SOM ER SKOMAGERSVEND AF PRÆSTØ VANDT
salig Hans Nielsen ?.................... 03-09-1790 H057 --- SKIFTE
SKOFLIKKER I PRÆSTØ

593 Jens Andreasen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Andreasen.......................... 15-09-1766 C082 --- DIV  
SOM ER SKOMAGERSVEND AF PRÆSTØ,VANDT
Jens Andersen........................... 11-06-1768 E441 22 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Jens Andersen........................... 20-06-1768 E440 22 KØBER 
SKOMAGER I PRÆSTØ
salig Jens Andersen Bille (Iflg Kb)..... 28-10-1774 G105 --- SKIFTE
SKOMAGER I PRÆSTØ

594 Hans Christensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Christensen........................ 16-06-1766 C081 --- DIV  
BORGERSKAB SOM UNDER-MÅLER, ØL- OG BRÆNDE-
Hans Christensen........................ 31-01-1770 E469 67 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Hans Christensen........................ 31-01-1770 E468 67 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Hans Christensen........................ 11-12-1772 E499 67 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Hans Christensen........................ 14-06-1779 E601 67 LÅNTAG
BORGER I PRÆSTØ
Hans Christensen Bille.................. 23-07-1785 H030 --- SKIFTE
KORNMÅLER I PRÆSTØ
Hans Christensen Bille.................. 01-07-1787 P088 67 DIV  
50ÅR MATRICUL NR. 73
salig Hans Christensen Bille............ 23-06-1793 H075 67 DIV  
SKIFTE FORETAGES TILSYNELADENDE IKKE

595 Jacob Hansteen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jacob Hansteen.......................... 05-08-1765 C078 --- DIV  
BORGERSKAB SOM KØBMAND
Jacob Hansteen og Ib Pettersen.......... 27-08-1765 E400 37 DIV  
CONTRACT VEDR BYENS HOVEDVANDRENDE
Jacob Hansteen.......................... 06-06-1766 E418 37A DIV  
FORTSAT: SØNDEN OP TIL DEN ANDEN GAARDS HAVE OG
Jacob Hansteen.......................... 06-06-1766 E415 37 DIV  
HANS SKØDE FORTSAT: BYGGEPLADS TIL ADELGADE SOM
Jacob Hansteen.......................... 06-06-1766 E417 37A DIV  
FORTSAT: BYGGEPLADS UD MOD TORVESTRÆDE, IND-
Jacob Hansteen.......................... 06-06-1766 E414 37 KØBER 
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Jacob Hansteen.......................... 06-06-1766 E419 38 KØBER 
KIØB- OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Jacob Hansteen.......................... 11-06-1766 E420 37 LÅNTAG
HANDELSMAND I PRÆSTØ
Madame salig Jacob Hansteens............ 25-04-1769 C109 --- DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ ADSKILLIGE MANDS
salig El. Regina salig Jacob Hansteens.. 21-05-1771 G103 --- SKIFTE
ENKE

596 Mathias Nielsen Balum

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mathias Nielsen Balum................... 01-07-1765 C077 --- DIV  
SLAGTERSVEND FRA KØBENHAVN VANDT
Mathias Nielsen Ballum.................. 11-06-1766 E409 12A LÅNTAG
SLAGTER I PRÆSTØ
Mathias Nielsen Ballum.................. 11-06-1766 E408 12A KØBER 
SLAGTER I PRÆSTØ
Mathias Ballum.......................... 10-06-1768 C097 12A DIV  
JVF OPGØRELSE FR COMMERCECOLLEGIET
Mathias Ballum.......................... 28-07-1784 C188 12A SÆLGER
SLAGTER I KØBENHAVN

597 Friderich Barfoed

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Friderich Barfoed....................... 12-11-1763 C075 --- DIV  
"HER AF BYEN LADER LYSE TIL

598 J. Erlandsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
J. Erlandsen............................ 00-08-1759 G053 --- SLÆGT 
TOBAKSFABRIQUER I KØBENHAVN
Madame Anne Catharine Olufsdatter salig 27-06-1763 G065 17 SLÆGT 
ENKE I KØBENHAVN
Madame salig Erlandsens i København..... 28-09-1763 C073 17 DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ SALIG MATHIAS
Anna Cathrine salig Erlandsens.......... 14-06-1764 E394 17 SÆLGER
ENKE I KØBENHAVN

599 Lars Sørensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lars Sørensen........................... 08-08-1763 C072 --- DIV  
SOM ER SMED HAR VIST PAS OG RIGTIGHED VANDT

600 Madame salig Ravns

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame salig Ravns...................... 05-06-1766 E413 19 LÅNGIV
ENKE
Madame salig Skovrider Ravns............ 17-12-1767 E433 --- LÅNGIV
ENKE I RØDSTOFTE I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
Madame salig Ravns...................... 12-12-1768 E449 --- LÅNGIV
ENKE I RØDSTOFT I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED

601 Niels Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Pedersen.......................... 06-06-1763 J014 --- SKIFTE
HUSMAND I RONEKLINT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Niels Pedersen.......................... 31-12-1765 E403 08 KØBER 
SØFARENDE MAND I RONNEKLINT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Niels Pedersen.......................... 10-06-1767 E430 907 LÅNTAG
SEILINGSMAND I PRÆSTØ
Niels Pedersen og Jeppe Olsen Bøntz..... 22-10-1770 E476 909 KØBER 
SØFARENDE MAND FRA LINDERSVOLD I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
Niels Pedersen Seilingsmand............. 02-01-1771 C119   DIV  
BORGERSKAB SOM SKIPPER EFTER KGL BEVILLING
Niels Pedersen.......................... 02-01-1771 E698 909 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Niels Pedersen.......................... 28-12-1774 E564 911 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Niels Pedersen.......................... 18-12-1775 E671 911 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Karen Nielsdt salig Christopher Ringes.. 16-11-1782 H017 17 SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ
Niels Pedersen Skipper.................. 12-06-1784 C184 911 DIV  
DØMMES I 3 DOMME TIL AT BETALE HHV.
Niels Pedersen.......................... 05-07-1784 C183 --- DIV  
LADER VED SKRIVELSE OPSIGE SIT
Niels Pedersen.......................... 28-01-1785 E707 911 SÆLGER
SKIPPER I PRÆSTØ

602 Stephan Wessendunk

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Stephan Wessendunk...................... 02-01-1766 E402 --- DIV  
CAUTIONERER FOR JACOB HANSTEEN VEDR
Stephan Wessendunk...................... 23-12-1771 C123   DIV  
BORGERSKAB SOM KIØBMAND
Stephan Wessendunk...................... 24-11-1773 E516 48 SÆLGER
KIØBMAND I PRÆSTØ
Stephan Wessendunk...................... 26-11-1774 E541 37 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Stephan Wessendunk...................... 26-11-1774 E542 38 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Stephan Wessendunk...................... 28-03-1775 E553 --- DIV  
LEJER EN ENG SOM LARS SØRENSEN HAR
Stephan Wessendunch..................... 14-11-1777 E580 913 KØBER 
KØBMAND I PRÆSTØ
Stephan Wessendunk...................... 19-01-1778 C154 --- SLÆGT 
KIØBMAND I PRÆSTØ
Stephan Wessendunk...................... 11-07-1783 H021 --- SKIFTE
KIØBMAND
Steffen Wessendunk...................... 23-10-1784 E701 914 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Stephan Wessendunk...................... 11-12-1784 E710 36 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Stephan Wessendunk...................... 11-12-1784 E711 37 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Steffen Wessendunk...................... 31-01-1785 E709 36 KØBER 
HANDELSMAND I PRÆSTØ
salig Steffen Wessendunk................ 02-07-1787 E742 38 SÆLGER
KIØBMAND I PRÆSTØ
salig Steffen Wessendunk................ 02-07-1787 E741 37 SÆLGER
KIØBMAND I PRÆSTØ
salig Stephan Wessendunk................ 30-07-1787 E744 35 SÆLGER
KIØBMAND I PRÆSTØ
salig Steffen Wessendunk................ 30-07-1787 E743 36 SÆLGER
KIØBMAND I PRÆSTØ
salig Stephan Wessendunk................ 17-03-1788 E751 914 SÆLGER
KØBMAND I PRÆSTØ
Stephan Wessendunk...................... 16-12-1788 E762 60 SÆLGER
KIØBMAND I PRÆSTØ
salig Ateffen Wessendunk................ 25-01-1793 H056 --- SKIFTE
KIØBMAND I PRÆSTØ

603 Hans Andersen Smed

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Andersen Smed...................... 05-01-1765 E397 16 LÅNTAG
SMED? I KØBENHAVN
Hans Andersen Smed...................... 05-01-1765 E396 16 KØBER 
SMED? I KØBENHAVN
Hans Andersen Smed...................... 28-06-1766 E424 16 SÆLGER
SMED? I PRÆSTØ

604 Johan Martin Leverentz

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Martin Leverentz.................. 14-06-1764 E394 17 KØBER 
AMTSKIRURGUS
Johan Martin Levwrentz.................. 11-06-1780 E620 17 SÆLGER
REGIMENTSFELDSKER I PRÆSTØ?

605 Madame Christina Kink salig Hansteens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame Christina Kink salig Hansteens... 26-07-1763 G067 37 SLÆGT 
ENKE I PRÆSTØ
Christine Kink salig Johan Hansteens.... 06-06-1766 E414 37 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ
Christine Kink salig Johan Hansteens.... 06-06-1766 E419 38 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ
salig Madame Christine Kink salig Hanste 17-01-1769 C104 --- DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ GULD,SØLV,
salig Madame Christine Kink salig Johan 08-07-1769 G087 --- SKIFTE
ENKE I PRÆSTØ

606 Generallieutnant Kaasbøll

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Generallieutnant Kaasbøll............... 06-06-1766 E416 77B DIV  
BEBOR THOMAS KRARUPS GÅRD JVF SKØDE

607 Madame Inger Madsdatter salig Anders Høstmarkes

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame Inger Madsdatter salig Anders Høs 02-01-1766 E421 70 LÅNGIV
ENKE PÅ FØRSLEVGAARD I FØRSLEV SOGN ØSTER FLAKKEBJERG HERRED

608 Rasmus Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Rasmus Pedersen......................... 26-02-1767 E426 64 SÆLGER
SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED I SKIBBINGE SOGN BAARSE HERRED
Rasmus Pedersen......................... 26-02-1767 E427 63A SÆLGER
BOENDE I SCHOVHUUSE I SKIBBINGE SOGN BAARSE HERRED

609 Karen Nielsdatter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Karen Nielsdatter....................... 10-06-1767 E430 907 LÅNGIV
DATTER AF NIELS PEDERSEN I PRÆSTØ

610 Overdirecteurerne ved Ekstraskatte Kommissionen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Overdirecteurerne ved Ekstraskatte Kommi 28-07-1769 L412 71 KØBER 
INSTITUTION I KØBENHAVN

611 Jacob Ebbesen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jacob Ebbesen........................... 08-03-1768 E434 --- LÅNGIV
I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
J. Ebbesen.............................. 17-12-1768 C103 --- DIV  
BOENDE I BAARSE ER METTE POVELSDATTER
Jacob Ebbesen........................... 19-06-1769 E461 54 LÅNGIV
I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Jacob Ebbesen........................... 18-06-1770 E473 13 LÅNGIV
I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
salig Jacob Ebbesens.................... 17-07-1780 E630 54 LÅNGIV
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
salig Jacob Ebbesens.................... 13-01-1783 E673 --- LÅNGIV
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Madame salig Jacob Ebbesens............. 28-02-1785 E708 12A LÅNGIV
ENKE I SUSERUP MØLLE I LYNGE SOGN ALSTED HERRED

612 Hans Jørgen Hansen og Sidsel Maria Hansdatter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Jørgen Hansen og Sidsel Maria Hansd 12-03-1768 E435 68 LÅNGIV
STEDBØRN AF HANS ESPENSEN I PRÆSTØ

613 Johan Eriksen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Eriksen........................... 30-04-1768 E437 54 LÅNTAG
SKOMAGERSVEND HOS MATHIAS LAHMAND I PRÆSTØ
Johan Eriksen........................... 30-04-1768 E436 54 KØBER 
SKOMAGERSVEND HOS MATHIAS LAHMAND I PRÆSTØ
Johan Eriksen........................... 12-06-1769 E460 54 SÆLGER
SKOMAGERSVEND HOS MATHIAS LAHMAND I PRÆSTØ
Johan Eriksen........................... 07-06-1773 E512 21 KØBER 
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Johan Eriksen........................... 11-06-1773 E513 21 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Johan Eriksen........................... 17-01-1774 C135   DIV  
SOM ER SKOMAGER-SVEND
Johan Erichsen.......................... 10-01-1775 E557 56A KØBER 
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Johan Erichsen.......................... 10-06-1775 E563 56A LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Johan Erichsen.......................... 10-06-1775 E559 21 SÆLGER
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Johan Erichsen.......................... 20-10-1783 E687 --- SÆLGER
SKOMAGER I PRÆSTØ
Johan Erichsen.......................... 01-07-1787 P066 56A DIV  
46ÅR MATRICUL NR. 60B
Johan Erichsen.......................... 25-11-1788 E858 56A LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
salig Johan Erichsen.................... 01-07-1793 E805 56A SÆLGER
SKOMAGER I PRÆSTØ
salig Johan Erichsen.................... 31-01-1794 H066 --- SKIFTE
SKOMAGER OG RODEMESTER I ØSTER RODE

614 Baarse Herreds Fattiges Kasse

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Baarse Herreds Fattiges Kasse........... 13-06-1768 E438 03 LÅNGIV
INSTITUTION REPR V.PROVST COLSTRUP I PRÆSTØ
Baarse Herreds Fattiges Kasse........... 10-06-1772 E494 03 LÅNGIV
INSTITUTION REPR V. PROVST COLSTRUP I PRÆSTØ
Baarse Herreds Fattiges Kasse........... 14-06-1783 E684 53 LÅNGIV
INSTITUTION HOS AMTSFORVALTEREN I VORDINGBORG
Baarse Herreds Fattiges Kasse........... 12-12-1796 E973 44 LÅNGIV
INSTITUTION HOS PROVST SMITH? I PRÆSTØ?

615 Kirstine Maria salig Tolder Rasmus Eschs

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Kirstine Maria salig Tolder Rasmus Eschs 11-06-1768 E439 66 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ
Madame Kirstine Maria salig Eskes....... 11-06-1774 E533 77A KØBER 
ENKE I PRÆSTØ
Kirstine Maria salig Esches............. 22-09-1774 E539 66 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ
salig Madame Kirstine Marie Vogt salig T 07-07-1781 H013 --- SKIFTE
ENKE I PRÆSTØ

616 Berent Hølter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Berent Hølter........................... 10-06-1768 E443 72 LÅNTAG
SKRÆDDER I PRÆSTØ
Berent Hølter........................... 13-06-1768 E442 72 KØBER 
SKRÆDDER I PRÆSTØ
Berent Hølter........................... 31-10-1768 C100 --- DIV  
SOM HAR LÆRT SKRÆDDERPROFESSIONEN FIK
Berent Hølter........................... 04-06-1774 G102 --- SKIFTE
SKRÆDDER I PRÆSTØ
Bernt Hølter Skrædder................... 17-03-1777 C150 --- DIV  
OPSIGER SIT

617 Jens Isschow

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Isschow............................ 10-06-1768 E443 72 LÅNGIV
FORPAGTER PÅ ROSENLUND I FAKSE SOGN FAKSE HERRED

618 Søren Endvoldsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Søren Endvoldsen........................ 11-06-1768 E453 14 LÅNTAG
SØEMAND I PRÆSTØ
Søren Endwoldsen........................ 11-06-1768 E444 14 KØBER 
MATROS
Søren Envoldsen......................... 26-01-1780 H007 --- SKIFTE
ENROLLERET MATROS I PRÆSTØ
Søren Envoldsen......................... 18-12-1780 C169 923 DIV  
BORGERSKAB SOM SKIPPER - FØRER JAGTEN
Søren Envoldsen......................... 11-06-1781 E643 14 LÅNTAG
I PRÆSTØ
Søren Envoldsen......................... 11-05-1787 E736 14 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Søren Envoldsen......................... 12-05-1787 E738 14 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Johannes Holm og Søren Envoldsen........ 12-05-1787 E737 915 KØBER 
I PRÆSTØ
Søren Envoldsen......................... 01-07-1787 P020 14 DIV  
50ÅR MATRICUL NR. 15
Søren Envoldsen......................... 19-06-1790 E888 14 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Søren Endvoldsen........................ 08-05-1792 E789 916 SÆLGER
SKIPPER I PRÆSTØ
Søren Endvoldsen........................ 08-03-1794 E812 14 SÆLGER
SKIPPER I PRÆSTØ
Søren Endvoldsen........................ 18-12-1796 E972 10 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Søren Endvoldsen........................ 18-12-1796 E838 10 KØBER 
SKIPPER I PRÆSTØ
Søren Envoldsen......................... 02-03-1801 L510 10 DIV  
FORHUS 5FAG MATRICUL NR. 10

619 Anne Haagensdatter salig Lars Klandtes

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anne Haagensdatter salig Lars Klandtes.. 11-06-1768 E445 04 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ
Anne Haagensdatter salig Lars Klandtes.. 11-06-1768 E447 06 KØBER 
ENKE I PRÆSTØ

620 Anders Runge

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anders Runge............................ 02-01-1769 E454 15 LÅNGIV
ASSISTENT VED DET KGL OCTR.CHIN. I KØBENHAVN
Anders Runge............................ 02-01-1769 E455 908 LÅNGIV
ASSISTENT VED DET KGL OCTRICEREDE I KØBENHAVN
Anders Runge............................ 03-06-1774 E528 15 LÅNGIV
ASSISTENT VED ASIATISK COMPAGNI I KØBENHAVN

621 Christian Gantzel

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian Gantzel....................... 12-06-1769 E460 54 KØBER 
CHORDEGN OG KLOKKER I PRÆSTØ
Christian Gantzel....................... 19-06-1769 E461 54 LÅNTAG
CHORDEGN OG KLOKKER I PRÆSTØ
Christian Gantzel....................... 15-07-1780 E629 54 SÆLGER
I PRÆSTØ

622 Jep Larsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jep Larsen.............................. 11-12-1769 E466 56 LÅNGIV
KGL MAY GAARDFÆSTER I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Jep Larsen.............................. 11-06-1771 E481 64 LÅNGIV
GAARDMAND I BAARSE SOGN BAARSE HERRED

623 Hans 4 Børn: Petter Ibsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans 4 Børn: Petter Ibsen............... 23-07-1770 E470 36 LÅNGIV
CHRISTEN,JØRGEN STARK,ANNE CATHRINE, UMYNDIGE,MODERLØSE BØRN I PRÆSTØ
Hans 4 Børn: Petter Ibsen............... 23-07-1770 E471 30 LÅNGIV
CHRISTEN JØRGEN STARK, ANNE CATHRINE, UMYNDIGE BØRN I PRÆSTØ

624 Johan Nicolai Churdt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Nicolai Churdt.................... 11-06-1770 E472 13 KØBER 
FANESMED OG DRAGON I PRÆSTØ
Johan Nicolai Churdt.................... 18-06-1770 E473 13 LÅNTAG
DRAGON OG FANESMED I PRÆSTØ
Johan Nicolai Cordt..................... 24-06-1775 E554 13 LÅNTAG
SMED I PRÆSTØ
Johan Nicolay Corth..................... 23-06-1781 H010 --- SKIFTE
GROVSMED
Johan Nicolay Corth..................... 11-06-1783 E681 13 LÅNTAG
SMED I PRÆSTØ
Johan Corth............................. 01-07-1787 P019 13 DIV  
52ÅR MATRICUL NR. 14
Johan Corth............................. 09-05-1789 H053 --- SKIFTE
SMED I PRÆSTØ
Johan Corth............................. 12-08-1789 E870 13 LÅNTAG
SMED I PRÆSTØ
Johan Nicolaj Corth..................... 09-02-1793 E793 13 SÆLGER
SMED I PRÆSTØ
Anna Maria Korts........................ 01-02-1801 Q022 54 DIV  
66 ÅR MATRICUL NR. 58

625 Deres Kongelige Majestæts Baraquer

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Deres Kongelige Majestæts Baraquer...... 19-02-1761 L405 74 DIV  
OFFICCERHUS 9FAG 12 ALEN DYBT ØSTER OG VESTER STAKIT 55
Deres Kongelige Majestæts Baraquer...... 19-02-1761 L406 74 DIV  
DEN ANDEN SIDE: ØSTER OG VESTER SIDEHUS 55FAG 14 ALEN DYBT
Kongelig Majestæts Baraquer............. 28-12-1769 C113 74 DIV  
AUKTIONSTILLYSNING PÅ INVENTARIUM
Christian 7............................. 30-07-1770 E474 74 SÆLGER
KONGE AF DANMARK OG NORGE

626 Claus Niemann

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Claus Niemann........................... 22-10-1770 E476 909 SÆLGER
SKIPPER I PRENØE
Christopher Dehn........................ 11-06-1771 E480 19 LÅNGIV
GARTNER PÅ NYSØ I PRÆSTØ LANDDISTRIKT BAARSE HERRED

628 Petter Hansen Kiøbmand

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Petter Hansen Kiøbmand.................. 08-05-1771 E483 12B KØBER 
KIØBMAND? AF SAUGEBYE MØLLE I KALVEHAVE SOGN BAARSE HERRED
Peder Hansen Kiøbmand................... 12-12-1771 E486   LÅNTAG
HESTEMØLLER I PRÆSTØ
Petter Hansen Kiøbmand.................. 09-05-1772 E501 12B SÆLGER
I PRÆSTØ

629 Hans Christian Maymand

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Christian Maymand.................. 08-06-1772 E493 03 KØBER 
SKIPPER I PRÆSTØ
Hans Christian Maymand.................. 10-06-1772 E494 03 LÅNTAG
SKIPPER I PRÆSTØ
Hans Christian Maymand og Niels Skovriid 23-05-1780 E625 912 KØBER 
SKIPPER OG (SKOVRIDER?) I RONEKLINT I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
salig Hans Christian Olsen (Gunnersen) M 21-07-1787 H049 --- SKIFTE
SKIPPER I PRÆSTØ

630 Madame Edel Kirstine salig Stillings

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame Edel Kirstine salig Stillings.... 11-12-1772 E498 19 LÅNGIV
ENKE I PRÆSTØ
Madame salig Stillings.................. 11-12-1774 E543 18 LÅNGIV
ENKE I BAARSE SOGN BAARSE HERRED ?
Edel Kirstine salig Stillings........... 11-12-1781 E660 63 LÅNGIV
ENKE I PRÆSTØ
Edel Kirstine salig Stillings........... 11-12-1781 E659 08 LÅNGIV
ENKE I PRÆSTØ

631 Hans Wilhelm Kaalund Stillings

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Wilhelm Kaalund Stillings.......... 11-12-1772 E499 67 LÅNGIV
UMYNDIGE BØRNS ARVEMIDLER I PRÆSTØ
Provst Faber på vegne: Baarse Herreds Bø 09-02-1790 E877 44 LÅNGIV
INSTITUTION HOS PROVSTEN I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Provst Faber på vegne: Baarse Herreds Bø 11-06-1790 E880 08 LÅNGIV
INSTITUTION HOS PROVSTEN I STAUREBY I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Provst Faber på vegne: Baarse Herreds Bø 11-06-1790 E885 43 LÅNGIV
INSTITUTION HOS PROVSTEN I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED
Faber på vegne: Baarse Herreds Børnepeng 18-02-1793 E914 55 LÅNGIV
INSTITUTION HOS PROVST FABER I JUNGSHOVED SOGN BAARSE HERRED

632 Jørgen Hansen Svan

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Hansen Svan...................... 21-10-1768 C102 --- DIV  
I NÆSTVED GIVER ARVEAFKALD PÅ ARV

633 Hans Christian Olsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Christian Olsen.................... 06-03-1769 C108 910 DIV  
HER AF PRÆSTØ FOREVISTE SKØDE PÅ EN

634 Peder Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Hansen............................ 27-07-1767 C089 --- DIV  
SOM HAR LÆRT BØDKERPROFESSIONEN VANDT
Peder Hansen............................ 11-12-1770 E527 23 KØBER 
BØDKER I PRÆSTØ
Peder Hansen............................ 16-02-1773 C131 --- SLÆGT 
BØDKER I PRÆSTØ

635 Peder Dauidtzen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Dauidtzen......................... 20-03-1677 R025 17 DIV  
VANFØR AFF EYENDOM
Peder Dauidtzøn......................... 29-08-1683 R115 17 DIV  
Peder Davedtsen?........................ 12-12-1698 A208 17 DIV  
ANGIVES AT HAVE EN HUSPLADS ØSTEN OP TIL DEN

636 Johan Gottfried Demmel

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Gottfried Demmel.................. 11-03-1771 C120   DIV  
SOM ER I MURMESTERLAUGET I KØBENHAVN
Johan Gottfried Demmel.................. 13-01-1773 E505 55 KØBER 
MUURMESTER I PRÆSTØ
Johan Gottfried Demmel.................. 14-01-1773 E507 55 LÅNTAG
MUURMESTER I PRÆSTØ
Johan Gottfried Demmel.................. 19-04-1776 H002 --- SKIFTE
MUURMESTER I PRÆSTØ
Johan Gottfried Demel................... 01-03-1777 E575 55 LÅNTAG
MURMESTER I PRÆSTØ
Johan Gothfried Demmel.................. 11-01-1780 E611 55 LÅNTAG
MURMESTER I PRÆSTØ
Johan Gothfried Demmel.................. 11-01-1780 E612 912 LÅNTAG
MURMESTER I PRÆSTØ
Johan Gottfried Demmel.................. 23-05-1780 E625 912 SÆLGER
MURMESTER I PRÆSTØ
Johan Gotf Demmel....................... 30-06-1783 E685 55 LÅNTAG
MUURMESTER I PRÆSTØ
Sr Jo H.G. Demmel....................... 25-09-1784 H028 --- SKIFTE
MUURMESTER I PRÆSTØ
Johan Gotfried Demmel................... 01-07-1787 P062 55 DIV  
48ÅR MATR 59
Johan Gottfried Demmel.................. 23-06-1788 E759 --- DIV  
DØMMES TIL AT BETALE RESTERENDE
Johan Gottfried Demmel.................. 23-06-1788 E758 --- DIV  
DOM AT BETALE CAPITAL OG RENTER
Johan Gottfried Demmel.................. 18-02-1793 E912 55 LÅNTAG
MUURMESTER I PRÆSTØ
Johan Gottfried Demmel.................. 18-02-1793 E913 55 LÅNTAG
MUURMESTER I PRÆSTØ
Johan Gottfried Demmel.................. 18-02-1793 E914 55 LÅNTAG
MUURMESTER I PRÆSTØ
Johan Godtfried Demmel.................. 01-03-1796 H081 --- SKIFTE
MUURMESTER I PRÆSTØ
Johan Demmels........................... 12-12-1796 E840 55 SÆLGER
OPBUDSBO I PRÆSTØ

637 Mathias Jensen Skrædder

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mathias Jensen Skrædder................. 11-04-1768 L411 09 DIV  
KOM IFØLGE TILFØJELSE TIL BRANDTAXATION
Mathias Jensen.......................... 11-12-1772 E506 09 LÅNTAG
SKRÆDDER I PRÆSTØ
Mathias Jensen.......................... 20-01-1775 E548 09 LÅNTAG
SKRÆDDER I PRÆSTØ
salig Mathias Jensen.................... 19-12-1780 E634 09 SÆLGER
SKRÆDDER I PRÆSTØ
salig Mathias Jensen.................... 24-02-1787 H042 --- SKIFTE
SKRÆDDER I PRÆSTØ

638 Helvig Sophia Arent

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Helvig Sophia Arent..................... 01-03-1773 E509 40 LÅNGIV
UMYNDIGT BARN I PRÆSTØ?

639 Anne Christiana Krarup

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anne Christiana Krarup.................. 22-03-1773 E511 43 LÅNTAG
JOMFRUE I PRÆSTØ
Anne Christiane Krarup.................. 17-04-1773 E510 43 KØBER 
JOMFRUE (DT AF SÆLGER) I PRÆSTØ
Anne Christiane Krarup.................. 09-08-1773 E519 43 SÆLGER
JOMFRUE I PRÆSTØ
Christiane og Birgitte Krarup........... 01-02-1801 Q017 44 DIV  
44 OG 50 ÅR MATRICUL NR. 48

640 Bolette Sophie Krarup

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Bolette Sophie Krarup................... 22-03-1773 E511 43 LÅNGIV
JOMFRUE

641 Madame Anna Elisabeth Judicher salig Provst Borche

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Madame Anna Elisabeth Judicher salig Pro 24-11-1773 E516 48 KØBER 
ENKE
Madame Anna Elisabeth Judicher salig Pro 20-01-1775 E548 09 LÅNGIV
ENKE I PRÆSTØ
Anna Elisabeth Judicher salig Provst Bor 12-06-1775 E565 21 LÅNGIV
ENKE I PRÆSTØ
Hans Ditzel på vegne: Udby Sogns Fattige 04-06-1780 E618 16 LÅNGIV
INSTITUTION HOS PROVSTEN OG SOGNEPRÆSTEN I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
salig Anna Elisabeth Judicher salig Prov 17-06-1780 E623 48 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ

642 Daniel Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Daniel Hansen........................... 09-08-1773 E519 43 KØBER 
MUURMESTER I PRÆSTØ
Daniel Hansen........................... 06-12-1773 E520 43 LÅNTAG
MUURMESTER I PRÆSTØ
Daniel Hansen........................... 17-01-1774 C134   DIV  
SOM ER MUUR-SVEND VANDT
Daniel Hansen........................... 01-07-1787 P050 43 DIV  
40ÅR MATRICUL NR. 47
Daniel Hansen........................... 24-06-1790 E773 43 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Daniel Hansen........................... 01-02-1801 Q008 09 DIV  
56ÅR MATRICUL NR. 9
Daniel Hansen........................... 02-03-1801 L509 09 DIV  
FORHUS 9FAG MATRICUL NR. 9

643 Jørgen Nielsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jørgen Nielsen.......................... 06-12-1773 E520 43 LÅNGIV
I PRÆSTØ
Jørgen Nielsen Møller................... 11-06-1774 E537 41 LÅNGIV
UNGE KARL SOM NU LOGERER HER I PRÆSTØ
Jørgen Nielsen.......................... 11-06-1779 E602 11 LÅNGIV
UNGKARL,BOENDE I HENDES HUS I PRÆSTØ
Jørgen Nielsen Møller................... 11-12-1783 E690 11A LÅNGIV
UNGKARL NU I TAPPERNØJE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED
Jørgen Nielsen Møller................... 11-06-1790 E883 11A LÅNGIV
UNGKARL I TAPPERNØJE I SNESERE SOGN BAARSE HERRED

644 Niels von Poulson

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels von Poulson....................... 20-03-1769 E521   LÅNTAG
PREMIERLØJTNANT VED DRAGONREGIMENT I ?

645 Petra Johanne Poulsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Petra Johanne Poulsen................... 20-03-1769 E521   LÅNGIV
VÆRENDE HOS SIN SVOGER I PRÆSTØ
Petra Johanne Poulsen................... 19-01-1778 C154 --- SLÆGT 

646 Jacob Larsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jacob Larsen............................ 01-05-1728 K015 19 DIV  
BETALER ÅRLIGT JORDSKYLD TIL KIRKEN

647 Arnold von Falkenskiold

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Arnold von Falkenskiold................. 14-02-1774 E523 76 KØBER 
MAJOR V.Ø.SJÆLL.CAVALLERIREG. I PRÆSTØ
von Falchenschiold...................... 06-03-1775 E551 34 LÅNGIV
MAJOR I PRÆSTØ
von Falchenschiold...................... 03-04-1775 E567 34 KØBER 
MAJOR I PRÆSTØ
von Falchenschiold...................... 11-12-1775 E579 10 LÅNGIV
MAJOR I PRÆSTØ
Arnolet Falchenschiold.................. 21-12-1776 E605 34 KØBER 
MAJOR
von Falchenschiold...................... 26-06-1777 E578 33 LÅNGIV
MAJOR I PRÆSTØ
Arnoldus von Falchenschiold............. 12-06-1779 E604 76 SÆLGER
MAJOR V.DET SJÆLL.CAVALLERIREG. I PRÆSTØ?
Arnoldus von Falchenschiold............. 01-02-1781 E636 10 KØBER 
MAJOR
von Falkenskiold........................ 12-10-1781 E647 10 SÆLGER
MAJOR

648 Frantz Reenberg

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Frantz Reenberg......................... 20-04-1774 E526 65 DIV  
VED SKØDE E 525 SOLGTES FORHUS 15+6FAG
Frantz Reenberg......................... 20-04-1774 E525 39 KØBER 
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Frantz Reenberg......................... 14-06-1784 E699 24 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Frantz Reenberg......................... 09-02-1785 E712 11 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Frantz Reenberg......................... 04-05-1786 E719 --- DIV  
CAUTIONERER FOR JOHAN GOTFRIED
Frantz Reenberg......................... 01-07-1787 P046 39 DIV  
56ÅR MATRICUL NR. 43
Velærværdige Hr. Reenberg............... 09-06-1788 E754 18 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Frantz Reenberg......................... 21-06-1790 E990 24 LÅNGIV
SOGNEPRÆST I PRÆSTØ
Madame salig Reenbergs.................. 24-02-1792 E903 47 LÅNGIV
ENKE I PRÆSTØ
Marie Christine Fieldsted salig Reenberg 25-04-1796 E955 30 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ
Maria Christine Fieldsted salig Reenberg 25-04-1796 E956 30 KØBER 
ENKE I PRÆSTØ
Christine Fieldsted salig Reenbergs..... 11-06-1796 E829 39 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ
Maria Christine Fieldsted salig Hr. Reen 04-07-1796 E959 39 LÅNGIV
ENKE I PRÆSTØ
Madame salig Reenbergs.................. 18-12-1796 E970 77B LÅNGIV
ENKE I PRÆSTØ
Madame Reenberg......................... 04-03-1801 L531 30 DIV  
FORHUS 11FAG MATRICUL NR. 31
Madame Marie Christiane Fieldsted salig 18-12-1801 F060 39 LÅNGIV
ENKE I PRÆSTØ

649 Peder Berg

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Berg.............................. 19-09-1770 C118   DIV  
SKIFTETILLYSNING EFTER SOGNEPRÆSTEN
Uttillie Elisabeth salig Bergs.......... 18-06-1774 E529 02 KØBER 
ENKE I PRÆSTØ
Utillie Elisabeth salig Bergs........... 20-06-1774 E530 02 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ
Uttilie Elisabeth salig Bergs........... 28-09-1775 E566 02 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ

650 Christopher Ringe

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christopher Ringe....................... 18-06-1770 C116   DIV  
NÆVNES SOM BAGERSVEND HOS HANS MØLLER
Christopher Renge....................... 04-01-1773 E534 16 KØBER 
BAGERSVEND I PRÆSTØ
Christopher Renge....................... 25-01-1773 C129   DIV  
SOM ER BAGER-SVEND VANDT
Christopher Ringe....................... 11-06-1774 E535 16 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Christopher Ringe....................... 11-06-1774 E536 16 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Christopher Ringe....................... 04-03-1780 E613 16 SÆLGER
BORGER I PRÆSTØ
Christopher Renge....................... 04-03-1780 E614 17 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Christopher Renge....................... 12-06-1780 E615 17 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Christopher Ringe og Jens Johansen Hhv.. 16-09-1780 E631 --- LÅNGIV
BAGER OG BØDKER I PRÆSTØ
salig Christopher Ringe................. 16-11-1782 H017 17 SLÆGT 
BAGER I PRÆSTØ
Christopher Ringes...................... 12-01-1784 C182 -- DIV  
EFTERLADTE BØRNS FÆDRENE ARV PÅ

651 Iver Dams Legat: Udby Sogns Fattiges Penge

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Iver Dams Legat: Udby Sogns Fattiges Pen 11-06-1774 E536 16 LÅNGIV
INSTITUTION REPR.V. PROVST DITZEL I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED

652 Carl De Klaba

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Carl De Klaba........................... 22-09-1774 E539 66 KØBER 
CAPITAINE I ?
Carl De Klaba........................... 06-10-1774 E540 66 LÅNTAG
CAPITAINE I PRÆSTØ
Carl De Klaba........................... 30-01-1778 E581 66 SÆLGER
CAPITAINE I PRÆSTØ
Klabe................................... 11-12-1778 E591 28 LÅNTAG
CAPITAIN I RØESTOFTE I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
Klaba................................... 11-12-1778 E590 28 KØBER 
CAPITAIN I RØDSTOFTE I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HERRED
Carl von Klaba.......................... 12-10-1781 E647 10 KØBER 
CAPITAIN
Carl von Klaba.......................... 19-10-1781 E649 10 SÆLGER
CAPITAINE AF INFANTERIET
Carl von Klaba.......................... 19-10-1781 E650 10 LÅNGIV
CAPITAINE
Carl von Klaba.......................... 20-05-1786 E725 28 SÆLGER
CAPITAIN AF INFANTERIET

653 Johanne Dorothea Hansteen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johanne Dorothea Hansteen............... 26-11-1774 E542 38 LÅNGIV
UMYNDIGT STEDBARN HOS WESSENDUNK I PRÆSTØ
Johanne Dorothea Hansteen............... 26-11-1774 E541 37 LÅNGIV
UMYNDIGT STEDBARN HOS WESSENDUNK I PRÆSTØ

654 Elisabeth Hass

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Elisabeth Hass.......................... 10-12-1774 E544 61 LÅNGIV
JOMFRUE,NU HOS WESSENDUNK I PRÆSTØ
Birgitte Elisabeth Hass................. 12-01-1775 E547 59 LÅNGIV
JOMFRUE BOENDE HOS WESSENDUNK I PRÆSTØ
Birgitte Elisabeth Hass................. 11-06-1778 E584 40 LÅNGIV
JOMFRUE, BOENDE HOS REENBERG
Birgitte Elisabeth Hass................. 21-09-1778 E587 15 LÅNGIV
JOMFRU,BOENDE HOS SOGNEPRÆSTEN I PRÆSTØ
Hass.................................... 11-01-1779 E597 --- LÅNGIV
JOMFRUE I PRÆSTØ
Birgitte Elisabeth Hass................. 20-06-1780 E626 21 LÅNGIV
JOMFRUE I VORDINGBORG
Birgitta Elisabeth Hass................. 25-06-1781 E645 15 LÅNGIV
JOMFRU BOENDE HOS KØBM BRÆNDEL I VORDINGBORG
Birgitte Elisabeth Hass................. 26-11-1791 E900 59 LÅNGIV
JOMFRU I VORDINGBORG
Birgitte Elisabeth Hass................. 11-06-1792 E989 40 LÅNGIV
JOMFRU HOS KLOKKER HANSEN I VORDINGBORG

655 Lars Pedersen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Lars Pedersen........................... 12-01-1775 E547 59 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Lars Petersen........................... 20-01-1775 E546 59 KØBER 
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ
Lars Petersen........................... 15-05-1775 C144   DIV  
BORGERSKAB SOM SKOMAGER EFTER AT HAVE FOR-
Lars Pedersen........................... 01-07-1787 P070 59 DIV  
40ÅR MATRICUL NR. 63
Lars Petersen........................... 26-11-1791 E900 59 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
salig Lars Pedersen..................... 25-07-1795 H075 -- SKIFTE
SKOMAGER I PRÆSTØ
salig Helvig Erichsdt salig Lars Pederse 24-09-1799 H092 --- SKIFTE
ENKE

656 Else Hiordt

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Else Hiordt............................. 15-12-1773 E549 34 KØBER 
JOMFRU I PRÆSTØ
Else Hiordt............................. 06-03-1775 E550 34 SÆLGER
JOMFRU I PRÆSTØ
Else Hiort.............................. 23-01-1782 H026 --- SLÆGT 
JOMFRUE I PRÆSTØ

657 Anna salig Skipper Ole Hansens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Anna salig Skipper Ole Hansens.......... 05-01-1775 E552 25 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ

658 Elisabeth Magarethe Svitzer

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Elisabeth Magarethe Svitzer............. 05-01-1775 E552 25 LÅNGIV
UMYNDIGT BARN PÅ 5 ÅR I PRÆSTØ
Elisabeth Margrethe Svitzer............. 27-01-1783 E675 25 LÅNGIV
UMYNDIGT BARN I PRÆSTØ
Elisabeth Margrethe Hansdatter Svitzer.. 24-01-1786 H036 26 SLÆGT 
JOMFRUE I PRÆSTØ

659 Jens Clausen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Clausen............................ 11-06-1775 E556 31 LÅNGIV
BOENDE I RØESTOFTE I ØSTER EGESBORG SOGN BAARSE HD?

660 Johan Christian Nohrn

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Christian Nohrn................... 10-06-1775 E559 21 KØBER 
HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
Johan Nohrn............................. 12-06-1775 E565 21 LÅNTAG
HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
Johan Christian Nohrn................... 25-09-1775 C147 --- DIV  
HANDSKEMAGERSVEND VANDT
Johan Nohrn............................. 20-06-1780 E626 21 LÅNTAG
HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
Johan Nohrn............................. 01-07-1787 P027 21 DIV  
40ÅR MATRICUL NR. 23
Johan Nohrn............................. 27-12-1800 F045 21 LÅNTAG
HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
Johan Nohrn............................. 03-03-1801 L523 21 DIV  
FORHUS 6FAG LUDE 2FAG MATRICUL NR. 23
Johan Nohrn............................. 03-03-1801 L522 20 DIV  
FORHUS 9FAG MATRICUL NR. 22
Johan Nohrn............................. 29-12-1801 F036 20 SÆLGER
HANDSKEMAGER I PRÆSTØ
Johan Nohrn............................. 31-12-1801 F061 21 LÅNTAG
HANDSKEMAGER I PRÆSTØ

661 Byfoged Badstyber på vegne: Gandrups Børn

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Byfoged Badstyber på vegne: Gandrups Bør 10-06-1775 E560 04 LÅNGIV
UMYNDIGE BØRN HOS JENS GANDRUP I PRÆSTØ

662 Christian Lihme

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian Lihme......................... 28-12-1774 E564 911 LÅNGIV
BRYGGER I KØBENHAVN

663 Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Otto Christopher von Munthe af Morgensti 28-09-1775 E566 02 KØBER 
ETATSRAAD TIL BEKKESCHOV I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
Otte Christopher von Munthe Av Morgenstj 21-08-1779 E606 02 SÆLGER
CONFERENTSRAAD TIL BEKKESKOV I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
Otto Christopher von Munthe af Morgensti 25-06-1789 E768 44 SÆLGER
CONFERENTZRAAD TIL BEKKESKOV I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED

664 Mouritz Mortensen Grenøe

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mouritz Mortensen Grenøe................ 04-06-1776 E568 32 KØBER 
SOM BOR VED GYNGEVÆNGET I EVERDRUP SOGN BAARSE HERRED
Mouritz Mortensen Grenøe................ 29-06-1776 E569 32 LÅNTAG
REEBSLAGER I PRÆSTØ
Mouritz Mortensen Grenøe................ 29-06-1776 E570 32 LÅNTAG
REEBSLAGER I PRÆSTØ
Mouritz Mortensen Grenaae............... 07-07-1777 C152 --- DIV  
BORGERSKAB SOM REEBSLAGER
Mouritz Mortensen Grenøe................ 05-08-1778 E598 32 SÆLGER

665 Peder Erlansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peder Erlansen.......................... 19-11-1749 R512   DIV  
SKIPPER
Peder Erlandsen......................... 29-06-1776 E570 32 LÅNGIV
SKIPPER

666 Hans Larsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Hans Larsen............................. 04-06-1776 E573 47 KØBER 
I PRÆSTØ
Hans Larsen............................. 16-06-1776 E574 47 LÅNTAG
I PRÆSTØ
Hans Larsen............................. 11-06-1777 E577 47 LÅNTAG
INDVAANER I PRÆSTØ
Hans Larsen............................. 01-07-1787 P055 47 DIV  
50ÅR MATRICUL NR. 51
Hans Larsen............................. 05-03-1801 L550 47 DIV  
FORHUS 3FAG MATRICUL NR. 51

667 Sidsel Marie Hansdatter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Sidsel Marie Hansdatter................. 16-06-1776 E574 47 LÅNGIV
UMYNDIGT BARN I PRÆSTØ

668 Friderich Johansen Lund

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Friderich Johansen Lund................. 17-01-1774 C136   DIV  
SOM ER SNEDKERSVEND
Fridrich Johansen Lund.................. 11-12-1775 E579 10 LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Fridrich Johansen Lund.................. 28-12-1775 E576 10 KØBER 
BORGER I PRÆSTØ
Friderich Lund.......................... 16-09-1780 E631 --- LÅNTAG
SNEDKER I PRÆSTØ
Frederich Lund.......................... 01-02-1781 E636 10 SÆLGER
SNEDKER I PRÆSTØ
Friederich Lund......................... 01-07-1787 P079 64 DIV  
50ÅR MATRICUL NR. 67
Friderich Lund.......................... 12-07-1796 H086 --- SKIFTE
SNEDKER

669 Prokurator Jens Nielsen Brasch

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Prokurator Jens Nielsen Brasch.......... 19-02-1777 C151 --- DIV  
AF RINGSTED FIK
Jens Nielsen Brasch..................... 18-12-1777 E582 66 LÅNTAG
BYSKRIVER OG CONTROLLEUR I PRÆSTØ
Brasch.................................. 30-01-1778 E581 66 KØBER 
BYSKRIVER OG CONTROLEUR I PRÆSTØ
Jens Nielsen Brasch..................... 21-08-1779 E606 02 KØBER 
BYSKRIVER OG CONTROLLEUR I PRÆSTØ
Jens Nielsen Brasch..................... 20-12-1779 E607 02 LÅNTAG
BYSKRIVER OG CONTROLLEUR I PRÆSTØ
Jens Nielsen Brasch..................... 26-12-1779 E608 66 SÆLGER
BYSKRIVER OG CONTROLLEUR I PRÆSTØ
Jens Nielsen Brasch..................... 04-01-1780 E610 02 LÅNTAG
CONTROLLEUR OG BYSKRIVER I PRÆSTØ
Jens Nielsen Brasch..................... 21-06-1780 C167 --- SLÆGT 
BYSKRIVER OG CONTROLLEUR I PRÆSTØ
Jens Nielsen Brasch..................... 13-11-1780 E633 02 SÆLGER
BYSKRIVER M.M. I SKIVE
Jens Nielsen Brasch..................... 14-11-1780 E637 --- LÅNTAG
BYSKRIVER I SKIVE
Madame Catharine Nissen salig Jens Brach 16-09-1792 H072 --- DIV  
ENKE DØD 18/9-92 BOET ER KUN DELVIS

670 Maren Gundersdatter

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Maren Gundersdatter..................... 22-11-1776 E586 15 KØBER 
STIFDATTER AF SÆLGER I PRÆSTØ?

671 Johan Hendrich Leje

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Hendrich Leje..................... 14-10-1776 C148 --- DIV  
SOM ER SKOMAGERSVEND VANDT
Johann Henrich Leye..................... 21-09-1778 E587 15 LÅNTAG
SADELMAGER I PRÆSTØ
Johan Hendrich Leye..................... 25-06-1781 E645 15 LÅNTAG
SADELMAGER I PRÆSTØ
Johan Hendrich Leje..................... 02-03-1784 E696 15 LÅNTAG
SADELMAGER I PRÆSTØ
Johan Leje.............................. 01-07-1787 P021 15 DIV  
44 ÅR MATRICUL NR. 16
Johan Leye.............................. 03-03-1801 L517 15 DIV  
FORHUS 7FAG LUDE 2FAG MATRICUL NR. 16
Johan Henrich Leie...................... 07-03-1801 L565 61 DIV  
FORHUS 9FAG MATRICUL NR. 65 STRÅTAG
Johan Hendrich Leje..................... 22-06-1801 F054 61 LÅNTAG
SADELMAGER I PRÆSTØ

672 Andreas Lund

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Andreas Lund............................ 11-12-1778 E589 31 LÅNGIV
SKYTTE I BAKKEBØLLE I VORDINGBORG LANDSOGN BAARSE HERRED
Andreas Lund............................ 22-01-1786 E718 48 KØBER 
I PRÆSTØ
Andreas Lund............................ 01-07-1787 P056 48 DIV  
49ÅR MATRICUL NR. 52
Andreas Lund............................ 09-06-1790 E777 48 SÆLGER
BOENDE PÅ RAVNEMØLLEN I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
Andreas Lund............................ 19-12-1791 E901 41 LÅNGIV
MØLLER? I ENNEGÅRDE MØLLE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
Maren Linde salig Andreas Lunds Ravnemøl 14-06-1796 E958 77A LÅNGIV
ENKE I ENDEGAARDE? I SKIBINGE SOGN BAARSE HD?

673 Christian Reeberg

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian Reeberg....................... 09-11-1778 C157 --- DIV  
SOM I NOGLE AAR HAR VÆRET HANDELS-
Christian Reeberg....................... 21-12-1778 E593 07 LÅNTAG
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christian Reeberg....................... 21-12-1778 E592 07 KØBER 
KIØB OG HANDELSMAND I ?
Christian Reeberg....................... 11-12-1779 E609 --- LÅNTAG
KIØB OG HANDELSMAND I PRÆSTØ
Christian Reeberg....................... 07-10-1782 E663 66 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Christian Reeberg....................... 08-10-1782 E664 66 KØBER 
KØBMAND I PRÆSTØ
Christian Reeberg....................... 03-05-1783 E679 66 SÆLGER
KIØBMAND I PRÆSTØ
Christian Reeberg....................... 20-10-1783 E687 --- KØBER 
KØBMAND I PRÆSTØ
Christian Reeberg....................... 11-12-1783 E695 66 SÆLGER
KIØBMAND I PRÆSTØ
Christian Reeberg....................... 04-01-1785 E713 08 KØBER 
KIØBMAND I PRÆSTØ
Christian Reeberg....................... 30-10-1785 E714 08 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Christian Reeberg....................... 01-07-1787 P010 07 DIV  
37 ÅR MATR.NR.7&8 - EJENDOM NR 7&8
Christian Reeberg....................... 08-10-1787 E755 --- DIV  
MODTAGER DOM VEDR VEXEL AF 8.MARTS
Christian Reeberg....................... 21-01-1788 E756 --- DIV  
MODTAGER DOM VEDR VAREGÆLD AF 1786
Christian Reeberg....................... 19-01-1789 E765 --- DIV  
DØMMES TIL AT BETALE VEXEL AF 8/3-87
Christian Reeberg....................... 28-01-1789 E764 --- DIV  
DOM AT BETALE 279 RIGSDALER + RENTE OG OMKOS
Christian Reeberg....................... 03-01-1790 E874 --- LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Christian Reeberg....................... 11-06-1790 E880 08 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Christian Reeberg....................... 22-06-1793 E800 07 SÆLGER
KØBMAND I PRÆSTØ
Christian Reeberg....................... 07-08-1793 E810 08 SÆLGER
I PRÆSTØ

674 Vølken Hornemand

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Vølken Hornemand........................ 21-12-1778 E595 33 LÅNGIV
I NÆSTVED

675 Mette Johansdatter salig Jens Gandrups

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Mette Johansdatter salig Jens Gandrups.. 04-01-1779 E596 56 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ
Mette Johansdatter salig Jens Gandrups.. 10-01-1784 E694 56 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ
Mette Gandrups.......................... 01-07-1787 P064 56 DIV  
46ÅR MATRICUL NR. 60A
Mette Johansdatter salig Jens Gandrups.. 08-01-1789 E763 56 SÆLGER
ENKE I PRÆSTØ
Mette Gandrup........................... 01-02-1801 Q003 01 DIV  
60ÅR MATRICUL NR. 1

676 Christen Jensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christen Jensen......................... 04-01-1779 E596 56 LÅNGIV
SKOVFOGED I STORE ELMUE I ROHOLTE SOGN FAKSE HERRED
Hans Christian Larsen................... 21-05-1781 C174 --- DIV  
BORGERSKAB SOM UNDERMÅLER,HAR BOET I PRÆSTØ
Christen Jensen......................... 11-06-1781 E640 19 LÅNGIV
SKOVFOGED I STORE ELMUE

677 R. Strande

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
R. Strande.............................. 11-01-1779 E597 --- LÅNTAG
CHORDEGN I PRÆSTØ?

678 Fru Enselin

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Fru Enselin............................. 31-03-1778 E599 44 KØBER 
OBERSTINDE I ?
Anna Enselin............................ 01-07-1787 P051 44 DIV  
80ÅR MATRICUL NR. 48

679 Berta salig Rasmus Gielfs Skomagers

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Berta salig Rasmus Gielfs Skomagers..... 11-06-1779 E602 11 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ

680 Johan Gotfried Krøyer

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Gotfried Krøyer................... 12-06-1779 E604 76 KØBER 
KIØB OG HANDELSMAND I NYKØBING FALSTER
Johan Gottfried Krøyer.................. 16-08-1779 C161 --- DIV  
SOM HAR TJENT VED NEGOTIEN HOS HR.
Johan Gotfried Krøyer................... 11-12-1779 E855 76 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Johan Gotfried Krøyer................... 01-07-1787 P042 36 DIV  
42ÅR MATRICUL NR. 38
Johan Gotfried Krøyer................... 30-07-1787 E744 35 KØBER 
KIØBMAND I PRÆSTØ
Johan Gotfried Krøyer................... 30-07-1787 E743 36 KØBER 
KIØBMAND I PRÆSTØ
Johan Gotfried Krøyer................... 11-12-1787 E856 36 LÅNTAG
KIØBMAND I PRÆSTØ
Johan Gotfried Krøyer................... 12-08-1789 E870 13 LÅNGIV
KIØBMAND I PRÆSTØ
Johan Gotfred Krøyer.................... 03-01-1790 E874 --- LÅNGIV
KIØBMAND I PRÆSTØ
Hr Krøyer............................... 11-12-1792 E988 --- LÅNGIV
KIØBMAND I PRÆSTØ
Johan Georg Krøyer...................... 30-12-1793 E924 --- LÅNGIV
KIØBMAND I PRÆSTØ
Madame Krøyer........................... 09-05-1795 E962 --- LÅNGIV
KIØBMANDSENKE I PRÆSTØ
salig Johan Godtfred Krøyer............. 29-01-1796 H080 --- SKIFTE
KIØBMAND

681 Rasmus Jørgensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Rasmus Jørgensen........................ 26-12-1779 E608 66 KØBER 
I KØBENHAVN
salig Rasmus Jørgensen.................. 20-05-1782 H016 66 SLÆGT 
TOBAKSSPINDER I PRÆSTØ
Anna Poulsdt............................ 20-05-1782 H016 66 SLÆGT 
Anna salig Jørgensens................... 08-10-1782 E664 66 SÆLGER
ENKE

682 Peter Johansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Peter Johansen.......................... 11-01-1780 E611 55 LÅNGIV
GROSSERER I KIØBENHAVN
Peter Johansen.......................... 11-01-1780 E612 912 LÅNGIV
GROSSERER I KIØBENHAVN

683 Christopher Christensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christopher Christensen................. 12-06-1780 E615 17 LÅNGIV
GAARDMAND I SKIBBINGE SOGN BAARSE HERRED
Christopher Christensen................. 11-12-1781 E652 73 LÅNGIV
GAARDMAND I SKIBBINGE SOGN BAARSE HERRED
Christopher Christensen................. 02-03-1784 E696 15 LÅNGIV
GAARDMAND I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED

684 Artmer

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Artmer.................................. 04-01-1780 E616 45 KØBER 
CONSUMPTIONS CONTROLEUR I PRÆSTØ
Daniel Arthmer.......................... 12-01-1780 E628 45 LÅNTAG
CONSUMPTIONSCONTROLEUR I PRÆSTØ
Daniel Arthmer.......................... 12-01-1780 E627 45 LÅNTAG
CONSUMPTIONSCONTROLEUR I PRÆSTØ
Daniel Artmer........................... 03-05-1783 E679 66 KØBER 
CONTROLLEUR I PRÆSTØ
Daniel Artmer........................... 01-07-1787 P052 45 DIV  
49ÅR MATRICUL NR. 49
Daniel Arthmer.......................... 29-06-1789 E872 45 LÅNTAG
CONSUMPTIONS CONTROLEUR I PRÆSTØ
Daniel Artmer........................... 04-01-1790 E792 64 KØBER 
CONSUMPTIONSCONTROLEUR I PRÆSTØ
Told-og Consumptionsin Artmer........... 05-03-1801 L548 45 DIV  
FORHUS 9FAG MATRICUL NR. 49

685 Michael Christensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Michael Christensen..................... 17-06-1780 E622 12B LÅNTAG
HESTEMØLLER I PRÆSTØ
Michael Christensen..................... 24-06-1780 E621 12B KØBER 
I PRÆSTØ
Michael Christensen..................... 10-07-1780 C166 --- DIV  
BORGERSKAB SOM MØLLER

686 Christian Fries

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Christian Fries......................... 17-06-1780 E623 48 KØBER 
RITMESTER V.DEN Ø.SJÆLL.CAV.ESQVADRON I ?
Christian von Fries..................... 24-06-1780 E624 48 LÅNTAG
RITMESTER VED SJÆL REG RYTTERI I PRÆSTØ
Christian von Fries..................... 21-12-1782 E670 48 LÅNTAG
RITMESTER VED.SJÆL.REG.RYTTERI I PRÆSTØ
Christian von Fries..................... 22-01-1786 E718 48 SÆLGER
CAPITAIN VED SJÆLL DRAGONREG.
Pauline Poulsen Fries................... 01-07-1787 P095 74 DIV  
43 ÅR MATRICUL NR. 76

687 Præstø Byes Overformynderi

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Præstø Byes Overformynderi.............. 12-01-1780 E628 45 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Byes Overformynderi.............. 11-06-1786 E721 51 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Købstads Overformynderi.......... 13-06-1786 E724 18 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Andrea Chr.Dorthee Christiansdatter Brab 28-05-1793 E930 31 LÅNGIV
UMYNDIGT BARN PÅ 7 ÅR I PRÆSTØ
Præstø Overformynderi................... 22-06-1801 F055 76 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ
Præstø Byes Overformynderi.............. 29-12-1801 F062 20 LÅNGIV
INSTITUTION I PRÆSTØ

688 salig Morten Nielsen Møllers

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
salig Morten Nielsen Møllers............ 15-07-1780 E629 54 KØBER 
ENKE I PRÆSTØ
Loritze Fridrichsdt salig Morten Nielsen 17-07-1780 E630 54 LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ
Laritze Friderichsdt salig Morten Nielse 13-01-1783 E673 --- LÅNTAG
ENKE I PRÆSTØ?

689 Jens Olsen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Jens Olsen.............................. 13-11-1780 E633 02 KØBER 
GAARDMAND PÅ ENGELHOLM GODS I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Jens Olsen.............................. 19-04-1782 E655 02 SÆLGER
GAARDMAND I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Jens Olsen.............................. 19-04-1782 E656 02 LÅNGIV
GAARDMAND I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Jens Olsen.............................. 16-12-1782 E665 64 LÅNGIV
GAARDFÆSTER I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Jens Olsen.............................. 09-08-1793 E807 64 KØBER 
GAARDMAND I BAARSE SOGN BAARSE HERRED
Jens Olsen.............................. 10-06-1798 E845 64 SÆLGER
GAARDMAND I BAARSE SOGN BAARSE HERRED

690 Ole Peter Møller

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Ole Peter Møller........................ 19-12-1780 E634 09 KØBER 
SKRÆDDER I SKIBBINGE SOGN BAARSE HERRED
Ole Peter Møller........................ 11-01-1781 E908 09 LÅNTAG
SKRÆDDER I PRÆSTØ
Ole Pedersen Møller..................... 24-09-1781 C176 --- DIV  
BORGERSKAB SOM SKRÆDDER VISTE LOVLIG AFSKED
Ole Møller.............................. 03-03-1786 H035 --- SKIFTE
SKRÆDDER I PRÆSTØ
Olw Møller.............................. 01-07-1787 P011 09 DIV  
44ÅR MATR.9
Ole Peter Møller........................ 11-06-1788 E850 09 LÅNTAG
SKRÆDDER I PRÆSTØ

691 Michel Jensen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Michel Jensen........................... 22-07-1780 E907 09 DIV  
AFSKEEDIGED CORPORAL RESERVERES DE

692 Berrinschiold

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Berrinschiold........................... 14-11-1780 E637 --- LÅNGIV
CAMMERHERRE TIL RØNNEBECHSHOLM I RØNNEBÆK SOGN HAMMER HERRED

693 Else Margr. salig Ole Rasmussens

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Else Margr. salig Ole Rasmussens........ 12-05-1781 E638 --- DIV  
BEVILLING AT MÅTTE SIDDE I USKIFTET

694 Johan Rohdian

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Johan Rohdian........................... 14-10-1776 C149 --- DIV  
SOM ER SKOMAGERMESTER VANDT
Johan Rohdian........................... 11-06-1781 E640 19 LÅNTAG
SKOMAGER I PRÆSTØ
Johan Rohdian........................... 11-06-1781 E639 19 KØBER 
MESTER
Johan Rohdian........................... 01-07-1787 P025 19 DIV  
36ÅR MATRICUL NR. 21
Johan Rohdian........................... 06-02-1798 H093 --- SKIFTE
SKOMAGER
Johan Rohdian........................... 03-03-1801 L521 19 DIV  
FORHUS 8FAG MATRICUL NR. 21
Johan Rohdian........................... 11-06-1801 F057 19 LÅNTAG
SKOMAGERMESTER I PRÆSTØ

695 Joakim Wejs

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Joakim Wejs............................. 09-05-1781 H114 --- SKIFTE
BAGER
Johan Jochum Weiss...................... 11-06-1781 E642 18 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Johan Jochum Wejs....................... 11-06-1781 E641 18 KØBER 
BAGER I PRÆSTØ
Johan Jochum Weis....................... 24-09-1781 C175 --- DIV  
BAGER AF NÆSTVED HAR VIST PAS OG RIGTIGHED OF VANDT
Johan Jochum Wejs....................... 11-06-1786 E729 18 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Johan Jochum Wejs....................... 13-06-1786 E722 18 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Johan Jochum Wejs....................... 13-06-1786 E723 18 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Johan Jochum Wejs....................... 13-06-1786 E724 18 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Johan Wejs.............................. 01-07-1787 P024 18 DIV  
36ÅR MATRICUL NR. 20
Johan Joachim Wejs...................... 09-06-1788 E754 18 LÅNTAG
BAGER I PRÆSTØ
Johan Jochum Weiss...................... 03-03-1801 L520 18 DIV  
FORHUS 9FAG MATRICUL NR. 20

696 Niels Peter Esch

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Niels Peter Esch........................ 19-06-1781 E644 77A LÅNTAG
FARVER I PRÆSTØ
Niels Esch.............................. 08-07-1781 E646 --- LÅNGIV
Niels Peter Esch........................ 08-04-1782 C177 --- DIV  
BORGERSKAB SOM FARVER JVF PRIVILIGIUM SAMT
Niels Peter Esch........................ 13-12-1783 E688 77A LÅNTAG
PRIVILIGERET FARVER I PRÆSTØ
Niels Peter Esch........................ 01-07-1787 P043 77A DIV  
25ÅR MATRICUL NR. 39
Niels Peter Esch........................ 11-06-1788 E847 77A LÅNTAG
FARVER I PRÆSTØ
salig Niels Peter Esch.................. 28-09-1795 H082 --- SKIFTE
FARVER I PRÆSTØ

697 Herman Spleth

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
---------------------------------------- ---------- ---- --- ------ -------------------------
Herman Spleth........................... 08-07-1781 E646 --- LÅNTAG
FARVER I PRÆSTØ
Herman Spleth........................... 01-07-1787 P073 60 DIV  
52ÅR MATRICUL NR. 64
salig Herman Spleth..................... 31-05-1797 H084 --- SKIFTE
CONSUMPTIONSBETJENT

698 Hans Peter Hansen

Navn                   Dato    Lbnr Enr Type  Personoplysninger    
------------