Præstø 1695-1801 - Totaloversigt i Ejendoms-nummerorden

For at have nogenlunde styr på mit materiale om Præstø i 1700-tallet har jeg nummereret ejendommene i den rækkefølge, de forekom på gaden, hvilket også til en hvis grad svarede til den rækkefølge, de forekom i brandtaksationer, skattelister o.l. - henvisning til kort etc. etc

Der var på det tidspunkt 77 ejendomme i Præstø, så ejendommene har fået fortløbende numre fra 1 til 77 - og i visse tilfælde med et tilføjet "A" eller "B" når ejendomme er blevet eller har været delt. De skibe og både, som tilfældigt har optrådt i materialet har jeg nummereret som en ejendom med løbenumre fra 903 til 923. Disse numre refereres i flæng som "ejendomsnummer" og "matrikelnummer". Den nuværende matrikelnummerering blev først påbegyndt langt senere.

På tilsvarende måde og med samme formål er alle voksne personer i Præstø, som har været relevante for mit arbejde i 1700-tallets Præstø, blevet tildelt et personnummer fra 1 for den første jeg noterede, 2 for den næste og så videre. Lidt over tusinde personer er identificerede.

Indholdsfortegnelse

Præstø ejendomme matrikel 1-9

Præstø ejendomme matrikel 10-19

Præstø ejendomme matrikel 20-29

Præstø ejendomme matrikel 30-39

Præstø ejendomme matrikel 40-49

Præstø ejendomme matrikel 50-59

Præstø ejendomme matrikel 60-69

Præstø ejendomme matrikel 70-77

Præstø skibe, registreret som "matrikel" 903-923

[ Top of Page | Next Page ]

Valid XHTML 1.0 Transitional